Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

rok 2021 je, zejména z pohledu parlamentního dění, jednoznačně rokem volebním. V říjnu proběhnou důležité volby do Poslanecké sněmovny a domnívám se, že dolní komora tím bude ovlivněna po všech stránkách.

Zahlcenost Sněmovny je známá, nyní začátkem ledna máme přibližně pět set neprojednaných návrhů. Abychom projednali všechny navržené zákony, potřebovali bychom k tomu minimálně ještě rok navíc, což samozřejmě není možné. Podle schváleného harmonogramu by do konce volebního období měla proběhnout řádná plenární zasedání pětkrát, to znamená čtyřicet jednacích dnů.

Ve svém novoročním projevu jsem hovořil o vzájemné toleranci k obnově země po krizi. Umění tolerance a kompromisu bude letos, v roce volebním, více než potřebné i v Poslanecké sněmovně.

Srdečně vás zdravím poprvé v novém roce!

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Aktuality

Závěry jednání vlády, 18. leden

18. 1. 2021

Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 21. února 2021. Od 19. ledna se otevřou prodejny papírnictví, dětského oblečení a dětské obuvi, umožní se profesní vzdělávání a získávání zvláštní odborné způsobilosti u vybraných profesí. 

Dotační titul Covid - Lázně bude prodloužen na období od 1. ledna 2021 do 30. června 2021. Drobní podnikatelé, kteří nabízejí turistům ubytování v takzvaným individuálním ubytovacím zařízení (chaty apod.) budou moci v programu Covid - Ubytování II požádat o dotaci ve výši 200 korun na den. Dotační titul Covid - Cestovní kanceláře II naváže na předchozí program a odstraní dosavadní proporční znevýhodnění velkých cestovních kanceláří. 

Vláda schválila spuštění dvou záručních programů. První záruční program Covid Záruka CK se bude týkat cestovních kanceláří (především středních a malých), druhý záruční program Záruka Covid - Sport má přispět k řešení aktuálních problémů osob samostatně výdělečně činných a malých a středních podnikatelů působících ve sportovním odvětví.  

Vláda schválila záměr na vybudování Velkokapacitního očkovacího centra v Praze, které umožní vysokokapacitní vakcinaci obyvatel. Centrum vznikne pod patronací Ústřední vojenské nemocnice. Vydala nařízení umožňující povolat až 500 vojáků v činné službě na zajištění jeho chodu.

Vláda pošle do Poslanecké sněmovny návrh novely zákona o kompenzačním bonusu. Novela má připustit čerpání kompenzačního bonusu také osobami v úpadku, což bylo dosud vyloučeno pravidly stanovenými Evropskou komisí. 

www.vlada.cz


Historie krajských měst

17. 1. 2021

Zlín (žije zde přibližně 75 tisíc obyvatel)

První písemná zmínka o osadě Zlín pochází z roku 1322, kdy ji koupila královna Eliška Rejčka. Zlín byl řemeslnicko-cechovním střediskem, panství vystřídalo řadu majitelů. Až do konce 19. století se Zlín příliš nelišil od jiných malých valašských středisek, počet obyvatel nepřesáhl 3000.

Když začátkem 90. let 19. století nedostali sourozenci Tomáš, Antonín a Anna Baťovi povolení (živnost) na výrobu obuvi ve městě Uherské Hradiště, zkusili to v nedalekém Zlíně. Tam povolení ke zpracovávání kůží a výrobu obuvi dostali a v roce 1894 zde založili firmu. S několika zaměstnanci začali budovat společnost, která velmi brzy přerostla slávu tehdejšího Rakouska-Uherska a později i samostatného Československa. 

Po úmrtí nejstaršího sourozence Antonína se vedení firmy ujal Tomáš Baťa. Během následujících 25 let vybudoval prosperující a rychle rostoucí podnik. Díky této skutečnosti se do města přistěhovalo mnoho obyvatel, především z chudého Valašska, ale i ze Slovácka, Hané a vzdálenějších oblastí Československa. 

Baťově továrně pomohla první světová válka, byl důležitým dodavatelem obuvi pro rakouskou armádu. Vítězně se popral s hospodářskými krizemi v letech 1922-1923 a 1929-1933 a vypracoval se v největšího světového výrobce obuvi se závody a prodejnami v mnoha desítkách zemí světa.

V letech 1921-1930 se počet obyvatel města zvýšil ze 14 470 na 34 348. Tomáš Baťa pozval do Zlína mnoho renomovaných architektů například Le Corbusiera, a tak se město změnilo v aglomeraci plnou funkcionalistické architektury. Rostly zde kolonie typických „baťovských“ staveb, ale také výškových domů. 

Po tragickém úmrtí Tomáše Baťi řídil firmu Jan Antonín. Rozvoj města Zlín i firmy pokračoval ještě vyšším tempem, než do té doby. Jan Antonín se neorientoval jen na svou továrnu a bydlení pro dělníky, ale i na obchodní a dopravní síť, služby, kulturní a sportovní vyžití obyvatel. Zlín třicátých let je dodnes považován za „architektonický zázrak“ a živou učebnici funkcionalismu. Řadu dalších plánů však překazila válka.

V roce 1945 byly Baťovy závody znárodněny. Od 1. ledna 1949 bylo město přejmenováno na Gottwaldov podle prvního komunistického prezidenta Československa Klementa Gottwalda. V úspěšné činnosti pokračovaly instituce s baťovskou historií například zlínské filmové ateliéry a Baťovy závody (Svit n. p.). V roce 1975 byla v Otrokovicích dokončena výstavba největší pneumatikárny v socialistických zemích. V 90. letech opět s původním názvem BARUM (původně BAta RUbber Manufacturing).

K 1. lednu 1990 došlo k přejmenování města Gottwaldov zpět na Zlín. Negativní vliv na město mělo rozdělení Československa. Z centrálního regionu se stalo příhraniční oblastí. Obchod a doprava směrem na východ prudce poklesly a v celém regionu vzrostla nezaměstnanost. 

V současné době je nezaměstnanost ve Zlíně pod celostátním průměrem. Město je právem významným průmyslovým, obchodním a kulturním centrem východní Moravy. 

Baťův kanál, jak ho neznáte.

wikipedie


Historie

16. 1. 2021

Jan Palach (11. srpen 1948 - 19. leden 1969)

Student historie a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Upálil se 16. ledna 1969 na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti na začátku okupace Československa armádami států Varšavské smlouvy. Zapálil se v horní části Václavského náměstí v Praze a s rozsáhlými popáleninami byl převezen do nemocnice, kde po třech dnech zemřel.

MUDr. Zdenka Kmuníčková, ošetřující lékařka (paměť národa)

Liana Hanusová, rozená Tučková, ošetřovatelka (paměť národa)

Profesor ThDr. Ing. Jakub Schwarz Trojan, vedl pohřební rozloučení (paměť národa)

Sochař Olbram Zoubek o posmrtné masce Jana Palacha (paměť národa)

Projev Václava Havla po upálení Jan Palacha, 1969 (edu, portál vzdělávacích videí)

Kolekce fotek z tryzny za Jana Palacha na Václavském náměstí, 20. leden 1969 (moderní dějiny)


Historie krajských měst

15. 1. 2021

Karlovy Vary (žije zde přibližně 50 tisíc obyvatel)

Přesné datum založení města Karlovy Vary není známo. Stálé osídlení okolo Vřídla vzniklo v polovině 14. století. V roce 1370 byla městu udělena ze strany Karla IV. privilegia královského města. Husitské války město nikterak nezasáhly, protože nebylo chápáno jako strategicky významné.

Z postupně rozvíjejícího lázeňství začalo město pomalu bohatnout. Růst byl ale brzděn několika neštěstími. V roce 1582 se prohnala městem povodeň. V roce 1609 ničivý požár, který zničil 99 domů ze 102. Následný rychlý růst přerušila třicetiletá válka, kvůli které poklesl počet obyvatel a také počet lázeňských hostů. Koncem 17. století nastává ve městě opětovný růst. Karlovy Vary začínají navštěvovat významné evropské osobnosti. Město se začalo rozrůstat o nové budovy. 

Napoleonské války svým způsobem městu spíše prospěly. Díky své dostatečné vzdálenosti od bojišť přetáhly návštěvníky slavných lázeňských měst západní Evropy. Za architektonickou proměnou k secesi koncem 19. století stojí z velké části vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer, kteří vyprojektovali ve městě 20 významných staveb. Rozvoj města zhatila první světová válka, po které se již na tak rozsáhlý růst nepodařilo navázat.

Město mělo do vypuknutí druhé světové války jednu z kulturně a hospodářsky nejvýznamnějších židovských komunit v celém Československu. Například světoznámé sklárny Moser byly založeny židovským podnikatelem Ludwigem Moserem. Místní synagoga, vypálená během takzvané Křišťálové noci, byla jednou z nejhonosnějších staveb svého druhu v Evropě. Naprostá většina karlovarských Židů zahynula během holocaustu.

Centrem významných událostí se stalo město s nástupem nacismu. Místní knihkupec K. H. Frank se stal vůdcem karlovarské Sudetoněmecké strany, později byl druhým nejmocnějším mužem ve straně. Dne 24. dubna 1938 bylo Konrádem Henleinem ve městě představeno takzvaných osm karlovarských požadavků znamenající rozpad Československa. V říjnu téhož roku se Karlovy Vary staly součástí Třetí říše.

Německé obyvatelstvo, které tvořilo před druhou světovou válkou drtivou většinu města, bylo po válce vysídleno a jejich majetek na základě Benešových dekretů konfiskován.

Během éry socialismu vzniklo v centru města několik významných staveb, jako například Vřídelní kolonáda a hotel Thermal. Po roce 2012 je podíl cizinců k počtu obyvatel Karlovarského kraje kolem sedmi procent, po Praze je to nejvyšší podíl v České republice. Nejpočetnější skupinou cizinců byli Vietnamci, Němci, Rusové a Ukrajinci.

Nejvyšší koncentrace památek se nachází v lázeňském centru města a má specifický lázeňský charakter, jako například kolonády, budovy lázní nebo historické hotely. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město.

Západočeské lázně, ambice na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO.

wikipedie


Epidemie COVID-19

15. 1. 2021

Centrální rezervační systém

Stručný souhrn stávajícího stavu (15. leden 2021)

Aktuální epidemiologická situace, systém testování a trasování (k 14. lednu 2021)

PES - denní vývoj, přehled v okresech a krajích (průběžně aktualizováno)

Přehled aktuální situace v České republice (průběžně aktualizováno)

Kapacity lůžkové péče (průběžně aktualizováno)

Krajské zpravodajství (průběžně aktualizováno)

Seznam zemí podle míry rizika nákazy (průběžně aktualizováno)


Závěry jednání vlády, 13. leden

14. 1. 2021

Vláda vzala na vědomí "Plán očkování pro Českou republiku". Očkování bude probíhat ve dvou hlavních fázích. Přípravná fáze začala již v prosinci minulého roku.

V první fázi, která již byla spuštěna, probíhá očkování nejrizikovějších skupin obyvatelstva, tedy nejstarších seniorů či vybraných zdravotníků. Od února bude fáze, v níž by měly být naočkovány prioritní skupiny obyvatelstva, což jsou senioři nad 65 let, lidé s vybranými chronickými chorobami a zaměstnanci v důležitých povoláních pro stát. Od května by měla být spuštěna finální fáze, v níž by měli být naočkováni zájemci z ostatních skupin obyvatelstva.

www.vlada.cz


Centrální rezervační systém bude spuštěn 15. ledna

14. 1. 2021

V pátek 15. ledna v 8:00 bude spuštěn centrální rezervační systém pro očkování proti covid-19 pro vybranou skupinu obyvatel. Rezervace termínů bude možná přímo na portálu Centrálního rezervačního systému, případně na telefonní lince 1221.

Hlásit se mohou lidé starší 80 let. S přihlašováním jim mohou pomoci další osoby, například příbuzní, ale také jejich praktičtí lékaři. Registrace je on-line. Rezervační systém poskytne rezervaci prvního i druhého termínu současně, a to včetně možnosti změny data i připomínek na jednotlivé návštěvy. To vše na jednom místě.

Zájemce o očkování nejprve na webu při vstupu do formuláře zadá telefonní číslo, na které mu přijde PIN kód pro potvrzení, což je bezpečnostní opatření proti neoprávněnému přihlašování ze strany robotických počítačových programů. Přihlášený bude poté zadávat jméno, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo a název své zdravotní pojišťovny. Vybere také preferované místo, kde se chce nechat očkovat.

Centrální rezervační systém vychází ze zkušeností z plošného antigenního testování, jehož cílem je nabídnout zájemcům pohodlnou rezervaci termínů očkování a zároveň zpřístupnit rezervaci očkování v rámci jednotlivých krajů z jednoho místa.

Centrální rezervační systém (14. leden 2021)

Ministerstvo zdravotnictví


Summit předsedů parlamentů zemí V4

13. 1. 2021

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se 12. ledna zúčastnil on-line summitu představitelů parlamentů zemí V4. "Po téměř roce jsme se setkali s předsedy parlamentů států V4, samozřejmě jen videokonferenčně. Je důležité hovořit se sousedy o parlamentní zkušenosti z epidemie covid-19, i jak který parlament schvaloval vládní postup a v jakých oblastech se můžeme podpořit.

Hovořili jsme rovněž o evropských otázkách. Znovu se vrací agenda migrace a s ní spojené některé představy o solidaritě, kterou vlády ani většiny v parlamentech zemí V4 nezastávají.

Stejně tak zelená dohoda pro Evropu je tématem, v němž se můžeme vzájemně podpořit, například v jaderné energetice, která je bezemisním zdrojem. A také v obhajobě konkurenceschopnosti našeho průmyslu, který představuje základ prosperity střední Evropy," shrnul Radek Vondráček tříhodinové jednání. 

"V4 si připomene v únoru 30 let od svého vzniku. Připravujeme proto v parlamentech společně načasovanou připomínku tohoto výročí", doplnil Radek Vondráček.


Historie

13. 1. 2021

Dolní Rožínka, Důl Rožná (1957-2017), začátkem 21. století jediný funkční uranový důl v Evropě

Frenštát pod Radhoštěm, Důl Frenštát (1982-1991)

Havířov, Důl Dukla (1907-2007), Dukla 2018

Karlovarsko, Jáchymovské peklo očima pamětníka, Jáchymovské peklo (moderní dějiny)

Karviná, Důl Gabriela (1854-2004)

Karviná, Orlová, Důl Lazy (1890-2019)

Krušné Hory, Důl Měděnec (1968-1992)

Ostrava, Důl Michal (1843-1994), virtuální prohlídka

Sokolovsko, Důl Rolava (14 stol.-1945), Důl Rolava


Historie krajských měst

11. 1. 2021

Ostrava (žije zde přibližně 288 tisíc obyvatel)

První zmínka o Slezské Ostravě pochází z roku 1229, kdy je zmiňována jako osada. Moravská Ostrava je zmiňována v roce 1267 a mluví se o ní jako o městečku. Původně malá osada vznikla nad řekou Ostrá (dnes Ostravice), která jí dala jméno a dodnes ji dělí na dvě základní části, Moravskou Ostravu a Slezskou Ostravu. Po třicetileté válce, kdy byla v rozmezí let 1621 až 1645 obsazena Švédy, význam Ostravy upadl.

V roce 1763 bylo ve slezské části Ostravy objeveno bohaté ložisko kvalitního černého uhlí, což předznamenalo výraznou proměnu města. V roce 1828 založil majitel panství, olomoucký arcibiskup Rudolf Jan, hutě nazvané po něm Rudolfovy (později Vítkovice). Staly se jádrem rozsáhlého průmyslového rozmachu města.

Do 19. století bylo obyvatelstvo národnostně nevyhraněné, část obyvatel tvořilo českojazyčné lašské obyvatelstvo, velká část obyvatel byla německy hovořící. Od poloviny 19. století, zejména vlivem příchodu kvalifikovaných českých dělníků, se město začalo počešťovat. Do města se v té době stěhovalo také obyvatelstvo z celého Rakouska-Uherska, hlavně z Haliče.

Po druhé světové válce, kdy byla Ostrava osvobozena Rudou armádou, došlo k vysídlení většiny ostravských Němců. V Ostravě nastává největší stavební rozmach v obytné výstavbě. 

Po roce 1989 prošla výraznými změnami. V důsledku restrukturalizace průmyslu byla utlumena důlní činnost. Poslední uhlí se na území města vytěžilo v roce 1994. Rozsáhlými investicemi do nápravy škod na životním prostředí se Ostrava výrazně pročistila. Vedle stovky hektarů rekultivovaných ploch má město celou řadu původních přírodních lokalit, z nichž jsou mnohá udržovaná jako chráněná území. 

Ostrava je počtem obyvatel i rozlohou třetí největší město v Česku, druhé největší město na Moravě a největší město v Českém Slezsku (leží na hranici těchto dvou historických zemí). V celé ostravské aglomeraci žije téměř 1 milion obyvatel a je po pražské druhou největší aglomerací v Česku. Společně s polskými Katovicemi tvoří Slezskou metropolitní oblast s 5,3 miliony obyvatel.

Svědkem hornické minulosti je Dolní oblast Vítkovice. Bývalý průmyslový areál s unikátním souborem industriální architektury aspiruje na zápis do seznamu Světového dědictví UNESCO. V Ostravě se nachází řada divadel, galerií a kulturních domů.

Dolní Vítkovice (industriální komplex proměněný v jedinečné vzdělávací, kulturní a společenské centrum s mezinárodním přesahem).

wikipedie


Závěry jednání vlády, 11. leden

11. 1. 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypíše během ledna výzvu na příjem žádostí o podporu v novém programu podpory podnikatelů Covid - Sport III Lyžařská střediska. O finanční kompenzaci ve formě dotace na provozní náklady budou moci požádat podnikatelé, kteří jsou vlastníky nebo provozovateli ski areálů v České republice, které byly krizovým opatřením vlády od 27. prosince uzavřeny. Výše podpory na jednoho příjemce se bude odvíjet od počtu a struktury přepravních zařízení a bude činit od 210 do 530 korun za den v období od 27. prosince 2020 do 22. ledna 2021. Ministerstvo průmyslu a obchodu na tento program vyčlení miliardu korun.

Studenti, kteří pracovali v rámci uložené pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, a také všechny osoby, jež dobrovolně pomáhaly v rámci krizových opatření vlády po dobu platnosti nouzového stavu, nebudou muset platit daň z příjmu z peněžní náhrady, kterou za tuto práci dostali. 

Vláda se zabývala situací v pohřebnictví, kdy se některá krematoria ocitla na hranici svých kapacit. Vláda přijala krizové opatření, které s účinností od 12. do 22. ledna zakazuje zpopelňovat těla osob zemřelých mimo území České republiky, které nebyly státními občany České republiky ani neměly trvalý pobyt na území České republiky.

ww.vláda.cz


Krásné Česko

9. 1. 2021

Berounka, Jez Bukovec (v zimě)

Beskydy, Velký Javorník (v zimě)

Hrad Bezděz (v zimě)

Hrad Hukvaldy (v zimě)

Hrad Kost (v zimě)

Hrad Trosky (v zimě)

Hracholusky, Pňovanský most (v zimě) 

Jizerka (v zimě)

Králický Sněžník a Dolní Morava (v zimě)

Krušné hory 1. ledna 2021 

Lužické hory, Křížová hora, Jedlová hora a Tolštejn (v zimě)

Nové Město nad Metují, zámek (v zimě)

Pec pod Sněžkou (v zimě)

Šumava, Ostrý (v zimě)

Šumava, Špičák (v zimě)


Historie krajských měst

8. 1. 2021

Ústí nad Labem (žije zde přibližně 93 tisíc obyvatel)

Kronikář Kosmas přisuzuje děj pověsti o zrodu Přemyslovců k oblasti poblíž obce Stadice. Bájný Přemysl Oráč byl vyzván, aby opustil svůj pluh, oženil se s kněžnou Libuší a usedl na knížecí stolec. Přemyslovci Čechám vládli přibližně od roku 800 až do roku 1306. Přemysl Otakat II. povýšil Ústí na město pravděpodobně v polovině 13. století. Výsady, které město dostalo od svého zakladatele, potvrdil a rozšířil Jan Lucemburský. 

Třicetiletá válka, během níž se Ústí stalo sedmkrát obětí nejrůznějších tažení, přinesla městu velký úpadek. V následujících letech zůstalo Ústí nad Labem po dlouhou dobu jen malým zemědělským střediskem.

Ekonomický růst v 19. století přinesl významné pozitivní změny. Dobové prameny z těchto let uvádějí, že obyvatelé Ústí se zabývají zemědělstvím, pěstováním vinné révy a okurek, obchodem a dopravou ovoce a uhlí po Labi. Z řemesel a průmyslu je zastoupeno tkalcovství, soukenictví, jirchářství, výroba barev, papírny, prýmkařství a drobná domácká výroba, v okolí města je otevřeno na 60 hnědouhelných dolů.

Významnou roli hrál nebývalý rozmach lodní přepravy a lodního stavitelství. Koncem 19. století předčil ústecký labský přístav objemem přepravovaného zboží dokonce i Terst, do té doby největší v  Rakousko-Uhersku a stal se tak nejvýznačnějším přístavem celého mocnářství.

Neobyčejná ekonomická prosperita přinášela i vlivy negativní. Vedle znečišťování životního prostředí a zničení většiny historických památek to bylo vzrůstající vyhrocování sociálních a národnostních konfliktů mezi německou a českou menšinovou populací. Po uzavření Mnichovské dohody bylo město jako součást Sudet připojeno k Německé říši.

V období let 1945 až 1948 bylo z regionu vysídleno na 53 000 Němců. Na jejich místa přišli osídlenci z českých zemí, Slovenska, Rumunska a Sovětského svazu, čímž došlo v této oblasti ke zpřetrhání kulturních a historických tradic. 

Na začátku 60. let město přijímá plán komplexní přestavby, který počítá se zbouráním drtivé většiny historické zástavby v centru a nahrazení moderní výstavbou. Uplatňuje se především v 70. a 80. letech. Jsou prováděny rozsáhlé plošné asanace, budují se nové masivní objekty na místech původní zástavby, dopravní stavby a celkově se mění ráz městského jádra.

V první polovině devadesátých let rozvoj města stagnuje. Zlom přichází až se začátkem nového tisíciletí. Začíná se s masivní přestavbou a rekonstrukcí centra, podporuje se sport a kultura. Ústí nad Labem se po letech stává důstojnou metropolí Ústeckého kraje.

Z Ústecka se po těžbě svává krajina jezer.

wikipedie


Epidemie COVID-19

8. 1. 2021

COVID-19 a systém lůžkové péče České republiky (k 7. lednu 2021)

Vývoj epidemie COVID-19 v České republice - očkování (k 23. prosinci 2020)

Testování veřejnosti antigenními testy (k 23. prosinci 2020)

Dezinformace v souvislosti s COVID-19 (23. prosinec 2020)

Vývoj epidemie COVID-19 v České republice (k 17. prosinci 2020)

Postoje české veřejnosti k plošnému testování a očkování proti COVID-19 (11. prosinec 2020)

Co pomáhá? (11. prosinec 2020)

Data o příčinách úmrtí pacientů s COVID-19

PES verze 2.0


Odběrová místa na vyšetření vzorků COVID-19

8. 1. 2021

Odběrová místa - hlavní město Praha

Odběrová místa - podle krajů


Ankety Senior parlamentu

7. 1. 2021

Milí členové Senior parlamentu,

dárek zasíláme členům, kteří byli v loňském roce nejaktivnější v rámci diskusí na těchto stránkách.

Jaroslav Frank, Zdeněk Škromach, František Koplík, Lubomír Sazeček, Jiřina Šímová, Jitka Plíšková

Blahopřejeme!

Tým Senior parlamentu


Virtuální prohlídky

7. 1. 2021

Praha, Rudolfinum

Praha, Národní divadlo, Stavovské divadlo


Aktuální on-line výstavy

7. 1. 2021

Praha, Národní muzeum

8 muzeí, která v Praze musíte vidět

10 neuvěřitelných knihoven z celého světa


Závěry jednání vlády, 7. leden

7. 1. 2021

Krizová opatření vlády odpovídající 5. stupni PES budou platit do 22. ledna.

Do 22. ledna včetně budou prodloužena všechna krizová opatření, která měla skončit k 10. lednu, tedy omezení volného pohybu osob, omezení prodeje a poskytování služeb, omezení činnosti orgánů státní správy a krizové opatření zajišťující péči o děti zaměstnanců vybraných profesí.

Až do odvolání prodloužilo Ministerstvo zdravotnictví se souhlasem vlády možnost pro klienty zdravotních pojišťoven nechat se bezplatně otestovat na koronavirus za použití antigenního POC testu. I po 15. lednu tedy bude platit, že se každý pojištěnec může nechat jednou za pět dní preventivně otestovat.

Vláda se zabývala také daňovými úlevami. Vláda uložila ministryni financí, aby vydala rozhodnutí, kterým za stanovených podmínek dojde k prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020, úroku z prodlení na dani silniční za zdaňovací období roku 2020 a pokuty za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021. Rozhodla také, že se k nedoplatkům umožněným rozhodnutími ministryně financí nebude přihlížet při posuzování žádostí o zařazení do některého z vládních dotačních kovidových programů.

www.vláda.cz


K + M + B + 2021

6. 1. 2021

Mudrci z Východu, tradičně označováni jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia. Navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Upřesnění, že byli tři, že byli králové a jejich jména Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla až pozdější tradice. V Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují.

V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K +M +B +. Tři křížky symbolizují Otce, Syna a Ducha Svatého. 

wikipedie


Krásné Česko

6. 1. 2021

Zoo Praha, To nejlepší z roku 2020

Zoo Praha, Mláďata roku 2020 

Zoo Praha, Rok 2020 u goril

Zoo Praha, A skokanem roku se stává Ajabu!, Gorily bez návštěvníků


Centrální rezervační systém pro očkování proti COVID-19

5. 1. 2021

Jde o systém vycházející ze zkušeností z plošného antigenního testování, jehož cílem je nabídnout zájemcům pohodlnou rezervaci termínů očkování a zároveň zpřístupnit rezervaci očkování v rámci jednotlivých krajů z jednoho místa. 

Centrální rezervační systém poskytuje zájemcům možnost registrace a rezervace k provedení očkování. Registrace je online. Z registrace je vypočteno bodové skóre, které spolu s plánem dodávek vakcín určuje, kdy je osoba vyzvána k rezervaci na konkrétní termín.

Rezervace termínů bude možná přímo na portálu Centrálního rezervačního systému, případně na telefonní lince 1221. K rezervačnímu systému mají možnost vyjádřit své připomínky jednotlivé kraje do pátku 8. ledna 2021.

Plán provedení a centrální rezervační systém

Ministerstvo zdravotnictví


Nový protiepidemický systém PES 2.0

5. 1. 2021

Nová verze PES 2.0 přináší změnu spočívající v nahrazení parametru relativní pozitivity testů novým parametrem, a to podílem hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní. Tento nový parametr zobrazí podíl hospitalizovaných s covid-19, kteří byli diagnostikováni až v nemocnici.

V druhé verzi PES tak zůstávají základní otázky – Kolik lidí se v poslední době nakazilo?Kolik seniorů se v poslední době nakazilo?Narůstá počet nakažených? a Dokážeme nakažené účinně a rychle zachytit?. K úpravě metodiky výpočtu tak dochází pouze u jednoho zdrojového ukazatele.

Další důležitou změnu pak představuje fakt, že pokud nebude dosažena úroveň stupně pohotovosti III ve většině krajů, nebude index hodnocen pro kraje. U regionů bude nadále denně zveřejňován jejich vývoj.

Protiepidemický systém PES 2.0

Stručný návod pro výpočet indexu rizika

Ukázky výpočtu indexu rizika

Metodika pro výpočet indexu rizika

Ministerstvo zdravotnictví


Závěry jednání vlády, 4. leden

4. 1. 2021

Podnikatelé, kteří museli od října uzavřít své provozovny v důsledku nařízení vlády, dostanou od státu další finanční pomoc ve výši 400 korun na zaměstnance. Podpora bude poskytována ve formě dotace na provozní náklady, a to zpětně za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021 (konečný termín může být prodloužen). Dotační program COVID Gastro - Uzavřené provozovny bude mít pro první výzvu k dispozici 2,5 miliardy korun. Za zaměstnance se budou počítat jak osoby v pracovním poměru, tak i spolupracující osoby samostatně výdělečně činné.

Vláda Parlamentu předloží návrh novely zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii. Novela má pomoci rodinám s dětmi, které jsou ekonomicky ohroženy pandemií covid-19.

www.vlada.cz


Krásné Česko

2. 1. 2021

Karviná, park Boženy Němcové, Dančí výběh

Národní park Šumava, Jelení říje 2020 

Obora Holedná, Daňci

Obora Hukvaldy

Obora Libavá, Jelení říje

Obora Moravský Krumlov

Obora Obelisk, Břeclav

Obora Písek, Daňci

Obora Radějov

Obora Ralsko, Zubři

Obora Svatý Linhart, Karlovy Vary

Obora Židlov, Zubři

Obora Žleby, Rozinka v lese, Jelení říje, Bílí jeleni

Přírodní rezervace Milovice, U koní a praturů, Divocí koně

Přírodní rezervace Milovice, Zázračná proměna - díky divokým koním, zubrům a praturům našla krajina opět svoji ztracenou duši


Události roku 2021

2. 1. 2021

1. leden, Portugalsko převzalo na půl roku předsednictví Evropské unie.

20. leden, Joe Biden se ujme úřadu prezidenta Spojených států amerických. 

duben, Plánované zprovoznění posledního úseku dálnice D1.

27. březen, Sčítání lidu, domů a bytů v Česku.

7.-23. květen, Mistrovství světa v ledním hokeji v Minsku a Rize.

1. červen, Slovinsko převezme na půl roku předsednictví Evropské unie.

11. červen-11. červenec, Mistrovství světa ve fotbale.

23. červenec-8. srpen, Letní olympijské hry v japonském Tokiu.

17. srpen, Microsoft ukončí veškeré podpory prohlížeče Internet Explorer.

26. září, V Německu proběhnou volby do Spolkového sněmu. Angela Merkelová po 16 letech v úřadu kancléřky nebude kandidovat v čele Křesťanskodemokratické unie.

1. říjen 2021-1. březen 2022, Expo v Dubaji.

8.-9. říjen, Parlamentní volby v Česku.

30. říjen, Zástupci zemí skupiny G20 se sejdou v Římě.

wikipedie


Historie

1. 1. 2021

1. leden 1993, den, kdy vznikla samostatná Česká republika.

Rozdělení republiky je spojeno s jednáními, která vedl předseda české vlády Václav Klaus a předseda slovenské vlády Vladimír Mečiar. Setkali se 8. července 1992 v brněnské vile Tugendhat a dohodli se na rozdělení federace, v písemné podobě tuto dohodu podepsali při další schůzce tamtéž 26. srpna 1992.

13. listopadu 1992 přijalo Federální shromáždění ústavní zákon č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku. Principem dělení movitého a zahraničního majetku byl poměr počtu obyvatel, tedy 2:1.

25. listopadu 1992 přijalo Federální shromáždění ústavní zákon č. 542/1992 Sb. o zániku České a Slovenské Federativní Republiky k 31. prosinci 1992. 16. prosince 1992 schválila Česká národní rada novou Ústavu České republiky. 26. ledna 1993 zvolila Poslanecká sněmovna Václava Havla prvním prezidentem České republiky.

wikipedie


Schválené znění státního rozpočtu

31. 12. 2020

Státní rozpočet České republiky na rok 2021


Schválené znění daňového balíčku

31. 12. 2020

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Prezident republiky Miloš Zeman dnes zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi upřesňující dopis, ve kterém potvrdil, že daňový balíček nevetoval.


PF 2021

30. 12. 2020

Přejeme všem rok 2021 plný zajímavých osobních zážitků, šťastných chvil a především pevného zdraví!! 

Tým Senior parlamentu


Zajímavá historická výročí, prosinec

29. 12. 2020

Česko

1378 - Tělo krále Karla IV. je uloženo do krypty v katedrále svatého Víta v Praze.

1437 - Po spěšném odchodu z Čech zemřel ve Znojmě během cesty do Uher král Zikmund. Jeho smrtí vymřel lucemburský rod, který v českém království panoval 127 let.

1573 - Vznikla Univerzita Palackého v Olomouci.

1774 - Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku.

1851 - Karel Havlíček Borovský byl deportován do Brixenu.

1949 - V Praze na Letné byla oficiálně zahájena stavba Stalinova pomníku.

1905 - Vyšlo první číslo ranního vydání Lidových novin.

1908 - V Praze v restauraci U Platejze je založen Český svaz ledního hokeje.

1933 - Historicky první vánoční rozhlasový projev prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

1935 - Pro nemoc abdikoval prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

1935 - Dr. Edvard Beneš byl zvolen druhým československým prezidentem. 

1938 - Na jižní Moravě byl dán do provozu Baťův kanál.

1945 - Vyšlo první číslo časopisu pro nejmenší Mateřídouška.

1980 - Českoslovenští tenisté získali Davisův pohár. Vítězný tým tvořili Ivan Lendl (vyhrál všech deset svých zápasů), Tomáš Šmíd, Pavel Složil a Jan Kodeš.

1992 - 31. prosince ve 24:00 hodin zaniklo Československo, rozdělilo se na Českou republiku a Slovenskou republiku.

1993 - V České republice byla dána do oběhu bankovka dosud nejvyšší nominální hodnoty 5 000 korun.

1997 - Tým profesora Pafka provedl v pražské nemocnici v Motole první transplantanci plic v České republice.

2003 - Pavel Nedvěd získal jako druhý Čech v historii Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy, před tím se to povedlo jen Josefu Masopustovi v roce 1962.

2004 - V České republice skončila povinná vojenská služba.

2007 - Devět zemí, včetně Česka, vstoupilo do Schengenského prostoru.

2011 - Pohřeb Václava Havla, 23. prosince v Praze.

2018 - Výbuch metanu v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku si vyžádal 13 mrtvých a tři vážně zraněné horníky.

2019 - Střelba ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Svět

1800 - Washington DC se stal hlavním městem USA.

1865 - Třináctým dodatkem k ústavě bylo ve Spojených státech amerických zrušeno otroctví.

1879 - Thomas Alva Edison představil svou žárovku.

1911 - Roald Amundsen dobyl Jižní pól.

1938 - Otto Hahn a Fritz Strassmann experimentálně zjistili, že uran ozářený neutrony se v některých případech štěpí. To bylo nakonec v následujících letech dopracováno k první řízené řetězové reakci, která se uskutečnila 2. prosince 1942.

1958 - Charles de Gaulle se stal prezidentem Francie.

1965 - Charles de Gaulle byl znovuzvolen prezidentem Francie.

1972 - Apollo 17 přistálo na Měsíci.

1980 - V New Yorku byl zastřelen hudebník John Lennon.

1990 - Lech Wałęsa vyhrál prezidentské volby a stal se prvním demokraticky zvoleným polským prezidentem.

1991 - 26. prosince zanikl Sovětský svaz.

2016 - Ve Švýcarských Alpách byl zprovozněn Gotthardský tunel. Nejdelší (57,1 km) a nejhlubší (2,3 km) železniční tunel na světě.

2016 - V Istanbulu byl otevřen dvoupatrový silniční Euroasijský tunel o délce 14,5 km, spojující evropský a asijský kontinent.

2019 - Byl zaznamenán první nakažený nemocí covid-19.


Termín voleb do Sněmovny

28. 12. 2020

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil jejich konání na pátek 8. října 2021 a sobotu 9. října 2021.


Krásné Česko

26. 12. 2020

Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou (v zimě)

Jeseníky, nejkrásnější místa (v zimě)

Ještěd (v zimě)

Máchovo jezero (v zimě)

Orlická přehrada (v zimě)

Prachovské skály (v zimě)

Přehrada Pastviny u Žamberku (v zimě)

Pustevny, Beskydy (v zimě)

Rabštejn pod Střelou, Plzeňsko (v zimě)

Špindlerův Mlýn (v zimě)

Tesařovská kaple, Kořenov, Jizerské hory (v zimě)

Velký Javorník, Beskydy (v zimě)

Vodní nádrž Horní Bečva (v zimě)

Zámek Orlík (v zimě)

Zřícenina hradu Lichnice, Chrudimsko (v zimě)

Železná Ruda, Špičák (v zimě)


Fejeton Karla Čapka

25. 12. 2020

Boží dny (Lidové noviny, 25. prosince 1925)

I kdyby byl člověk volnomyšlenkář jako dr. T. Bartošek nebo Turek nebo pohan nebo cokoliv, přece v hloubi srdce považuje vánoční svátky za dny svaté a téměř boží. Snad je to takový zvyk z dětství; ale zrovna to na člověka o vánocích lehne a chtěj nebo nechtěj musí uznat, že jsou to dny posvěcené vší svatostí, která je na dosah člověka.

Nejzvláštnější na těchto božích dnech je však to, že jsou mezi všemi ostatními obzvláště lidské, a dokonce lidové; že člověk při nich neopouští všední a intimní život, nýbrž jenom jej prohlubuje a oslavuje. Je to den, kdy se láska neosvědčuje kázáním o lásce, nýbrž darováním nových košil nebo velbloudích papučí.

Je to den, jehož sláva není v praporech a průvodech, nýbrž ve slavném sedění doma. Je to nejhmotařštější ze všech svátků a slavných dnů; ale jeho jarý materialismus mu kupodivu nic nebere na jeho obzvláštní svatosti. Naopak je možno, že jiným našim svátkům a oslavám se nedostává skutečné svatosti proto, že jsme si nezvykli je světit hmotně, s kyprým a nadšeným materialismem takových vánočních dnů.

www.lidovky.cz


Historie

25. 12. 2020

Karel Čapek (9. ledna 1890 - 25. prosince 1938)

spisovatel, novinář, dramatik, filosof, fotograf, překladatel

„Je potřeba jisté lenosti k plnému ocenění života. Člověk, který tuze spěchá, dojde jistě k cíli, ale jen za tu cenu, že se nepodíval na tisíceré věci, které cestou minul.“

Byl mladším bratrem malíře a spisovatele Josefa Čapka (1887-1945). V letech 1921-1923 byl dramaturgem a režisérem Vinohradského divadla. V letech 1925-1933 byl prvním předsedou PEN klubu. Byl redaktorem v Národních listech, v týdeníku Nebojsa a v Lidových novinách. Z Národních listů odešel v roce 1921 na protest proti vyloučení svého bratra z redakce a proti politickému směřování listu, které vnímal jako zaměřené proti prvnímu československému prezidentovi T. G. Masarykovi.

Karel Čapek i jeho bratr Josef byli od roku 1925 aktéry pravidelného pátečního setkávání osobností politického a kulturního života. Tyto schůzky se staly zavedenou „institucí“. Roku 1927 se pro jejich účastníky všeobecně vžil název pátečníci. Mezi pátečníky patřili kromě bratří Čapků mimo jiné prezident T. G. Masaryk, ministr zahraničí Edvard Beneš, historik Josef Šusta a novinář Ferdinand Peroutka.

Próza: Trapné povídky, Továrna na absolutno, Krakatit, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Hordubal, Obyčejný život, Válka s mloky

Dramata: R.U.R., Loupežník, Ze života hmyzu, Věc Makropulos, Adam Stvořitel, Bílá nemoc, Matka

Cestopisy: Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na sever

Dětské knihy: Devatero pohádek, Dášeňka čili život štěněte, Měl jsem psa a kočku, Pudlenka

Filozofie, politika: Pragmatismus čili Filosofie praktického života, Hovory s T. G. Masarykem

Překlad: Francouzská poezie nové doby

wikipedie


Šťastné a veselé

24. 12. 2020

Přejeme vám, milí členové Senior parlamentu, příjemně strávené svátky vánoční! 

Přijměte od nás malý dárek pod vánoční stromek. Tým Senior parlamentu

Václav Neckář & UMAKART - Půlnoční

Karel Gott & Charlotte Ella Gottová - Srdce nehasnou

Andrea Bocelli - Ave Maria

Stjepan HAUSER - Song from a Secret Garden

André Rieu - The Second Waltz (Dmitri Shostakovich)


Závěry jednání vlády, 23. prosinec

23. 12. 2020

Provozovny maloobchodního prodeje a služeb budou moci mít otevřeno na Štědrý den do 12 hodin, výjimku ze zákazu provozu na svátky budou nově mít i půjčovny a servisy sportovního vybavení, lyžařské školy, infocentra, parkoviště a parkovací domy v lyžařských areálech a také provozovatelé lyžařských vleků.

Vláda dala také výjimku ze zákazu nočního vycházení pro účastníky půlnoční mše 24. prosince, a to do dvou hodin do rána.

Od 27. prosince přejde Česká republika do 5. stupně PES.

Bude zákaz vycházení od 21 hodin. Ve stejnou dobu budou muset zavřít všechny prodejny a služby včetně výdejních okének. Bude zakázán prodej nepotravinářského zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách.

Omezeno bude shromažďování osob na veřejnosti na dvě. Svateb, pohřbů a vstupu do registrovaného partnerství se bude moci účastnit nanejvýš patnáct osob.

Vláda rozhodla, že ministerstvo průmyslu a obchodu nebude nadále připravovat sektorový podpůrný program Covid - Gastro, ale bude připraven nový kompenzační program pro všechny postižené provozovny Covid - Uzavřené provozovny. Cílem je, aby byly všechny zasažené sektory podpořeny spravedlivě stejně. Vicepremiér Havlíček dostal za úkol předložit takto upravený dotační program na příštím jednání vlády.

Podnikatelé tak budou mít k dispozici čtyři základní podpůrné programy - Antivirus Plus, Covid - Nájemné, kompenzační bonus a nový program Covid - Uzavřené provozovny.

www.vlada.cz


Daňový balíček definitivně schválen

22. 12. 2020

Poslanci odhlasovali vládní daňový balíček v senátní verzi. Odhlasovali zrušení superhrubé mzdy a její nahrazení dvěma sazbami daně z příjmů fyzických osob 15 a 23 procent, zavedení stravenkového paušálu (alternativa k dosavadním stravenkám), navýšení slevy na poplatníka v příštím a přespříštím roce vždy o 3000 korun (návrh Senátu). Předloha obcím a krajům nahrazuje výpadek daňových příjmů (způsobený zrušením superhrubé mzdy) zvýšením podílu na sdílených daních.

Senátní verze daňových změn bude znamenat pro státní rozpočet výpadek příjmů 87,5 miliardy korun. Schválený státní rozpočet s tím nepočítá.

Předloha bude nyní postoupena prezidentovi republiky.


Nouzový stav prodloužen do 22. ledna 2021

22. 12. 2020

Sněmovna vyhověla žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru. Nouzový stav byl poslanci prodloužen o 30 dnů, tedy do 22. ledna 2021.


Virtuální prohlídky

22. 12. 2020

Jablonné Podještědí, Bazilika minor svatého Vavřince a svaté Zdislavy

Praha, Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha 

Vatikán, Bazilika svatého Petra


Krásné Česko

22. 12. 2020

Olomouc, Kostel svatého Michala

Praha, Loreta, loretánská zvonohra

Stará Boleslav, Chrám Nanebevzetí Panny Marie

Svatý Hostýn


Ministr Blatný: Česká republika je na vakcinaci připravena

21. 12. 2020

První vakcíny proti onemocnění covid-19 dorazí s největší pravděpodobností mezi vánočními svátky. Úvodní dodávka bude symbolická, zhruba 10 tisíc kusů. Prvními očkovanými budou zdravotníci, kteří se starají o pacienty s těžkým průběhem této nemoci. Následovat budou senioři a chronicky nemocní.

Nemocnice Motol, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) jsou největšími vakcinačními centry pro připravované a už brzy zahájené očkování proti koronaviru. Do těchto nemocnic přijde na konci roku první dodávka vakcíny. A podle ministra zdravotnictví Jana Blatného jsou tato pracoviště na vše velmi dobře připravená. „Chtěl bych všechny ujistit, ze Česká republika je připravená na vakcinaci,“ říká ministr zdravotnictví Jan Blatný.

V prvním kvartálu by měly do České republiky dorazit dávky pro zhruba milion osob. VFN i motolská nemocnice deklarují, že jsou schopny proočkovat až 500 osob denně, ÚVN pak kolem 300 osob denně.

„Jedná se o systém distribuce, který je stejný napříč všemi zeměmi EU. Není tedy třeba mít obavu. Česká republika bude vakcinovat včas,“ dodává ministr zdravotnictví Jan Blatný. První dávka vakcín, která přijde během Vánoc, bude distribuována zejména do Prahy a do Brna. Do konce roku se  první vakcíny dostanou do všech krajů České republiky.

Vakcínu dostanou jako první zdravotníci pracující v intenzivní péči, což je i v souladu s národní očkovací strategií. Právě ti se totiž starají o pacienty s nejtěžším průběhem covid-19. Kromě lékařů a zdravotních sester se vakcína brzy dostane také mezi seniory, kteří jsou rizikovou skupinou.

Očkování proti covid-19 je hrazené z veřejného zdravotního pojištění a je dobrovolné. V rámci České republiky bude k dispozici zhruba 200 očkovacích center. Ta budou ve zdravotnických zařízeních. Na očkování se bude podílet také zhruba 5 tisíc praktických lékařů. V záloze jsou polní nemocnice v Praze a Brně.

Ministerstvo zdravotnictví


Závěry jednání vlády, 21. prosinec

21. 12. 2020

Vláda se zabývala přípravou na očkování obyvatel proti nemoci covid-19. 

„Konečně jsme se dočkali a v 15 hodin Evropská léková agentura oznámila, že podmíněně schválila vakcínu firmy Pfizer,“ konstatoval předseda vlády Andrej Babiš. „Evropská komise by mohla zasednout možná ještě večer, čímž by se to všechno urychlilo, protože se počítalo, že to schválí 23. prosince. Znamená to tedy, že podle toho, jak to bylo naplánováno, by mohlo 26. prosince dojít k prvním dodávkám. První menší dodávky by mohly dorazit i do České republiky 26. prosince večer a 27. prosince bychom začali v České republice očkovat podle plánu,“ uvedl premiér Babiš.

V první, symbolické várce by mělo do České republiky dorazit 9 750 vakcín.

Vláda upravila pravidla vycházkového režimu v zařízeních sociální péče. Od 22. prosince bude vycházka umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude muset být zopakován za další 3 až 4 dny.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí má za úkol připravit další liberační daňový balíček, kterým prodlouží stávající pardon na úroky z prodlení z některých daní a zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2021 splatné 15. dubna 2021 až do 16. srpna 2021.

Vláda rozhodla o prodloužení všech tří režimů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus až do 28. února 2021.


Krásné Česko

19. 12. 2020

Kostel na Makové hoře, u Příbramy, významné poutní místo

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, barokní kostel, u obce Neratov v Orlických horách

Kostel Panny Marie Bolestné, poutní chrám, u obce Lhota u  Potštejna, Rychnov nad Kněžnou

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Žďár nad Sázavou

Kostel sv. Jana Nepomuckého, u přehradní nádrže Slezská Harta, okres Bruntál

Kostel svatého Linharta, chrám v zaniklé vsi Mušov, okres Brno, kulturní památka Česka

Kostel svaté Markéty, římskokatolický kostel v Šonově, Náchodsko, kulturní památka Česka

Kostel svaté Máří Magdaleny, římskokatolický kostel v Božanově, kulturní památka Česka

Kostel svatého Petra a Pavla, v obci Albrechtice, kulturní památka Česka 

Kostel sv. Petra z Alkantary, v Karviné, kulturní památka Česka

Kostel svatého Václava a Víta, farnost Velké Němčice a Uherčice

Kostel svatého Víta, stojí na břehu přehradní nádrže Švihov, řeka Želivka, jižně od Ledče nad Sázavou

Kostel Zvěstování Panny Marie v Mariánském Týnci u Kralovic, u města Plasy, Plzeňsko 

Poutní areál Maria Loreto, Starý Hrozňatov, Chebsko

Poutní kostel Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu u Bruntálu

Svatý Kopeček u Olomouce


Historie

19. 12. 2020

Španělská chřipka

Je označení celosvětové chřipkové epidemie, která probíhala přibližně 2 roky, v letech 1918-1920. Úmrtnost této pandemie je odhadována na 1 až 5 % celkové populace, počet obětí se udává mezi 17 a 50, možná až 100 miliony. Šlo o jednu z nejsmrtonosnějších epidemií v dějinách lidstva.

Španělskou chřipkou nebylo nejvíce zasažené Španělsko, ani nebylo státem původu této nemoci. Epidemie se stala známá jako španělská chřipka, jelikož ostatní státy nacházející se ve válečném stavu zmínky o nemoci cenzurovaly, neutrální Španělsko k tomu nemělo důvod a o chorobě rozsáhle informovalo. 

Virus zřejmě začal napadat lidi už v roce 1917 (předpokládaný původ je v Číně), epidemie jako taková vypukla v březnu 1918 v americkém vojenském výcvikovém táboře Camp Funston v Kansasu a odtud se rychle rozšířila především na fronty a do míst koncentrace vojáků, kteří ji přenášeli dále. Tato první vlna byla relativně méně smrtící. 

Nejničivější byla druhá vlna, která proběhla na podzim a začátkem zimy 1918 a zasáhla větší část světa. Třetí vlna začala v lednu 1919 v Austrálii a na jaře se rozšířila do dalších zemí především v Americe a Evropě. Poslední lokálně více omezená čtvrtá vlna dozněla v dubnu 1920. Virus následně zmutoval a stal se podstatně méně smrtícím.

Mezi příčiny vysoké úmrtnosti se řadí efekt „cytokinové bouře“, virus zhoršil příznaky a způsobil přehnanou reakci imunitního systému. Více umírali lidé se silnějším imunitním systémem, především dospělí mezi 20 a 40 lety.

wikipedie


Státní rozpočet České republiky schválen

18. 12. 2020

Poslanci schválili státní rozpočet České republiky na rok 2021 se schodkem 320 miliard korun. Rozpočet počítá s příjmy 1488,3 miliardy a výdaji 1808,3 miliardy korun.


Střednědobý výhled státního rozpočtu

18. 12. 2020

Poslanci vzali na vědomí střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2022 a 2023.


Rozpočet Státního fondu životního prostředí schválen

18. 12. 2020

Poslanci schválili rozpočet Státního fondu životního prostředí České republiky na rok 2021 a střednědobý výhled Státního fondu životního prostředí České republiky na roky 2022-2023.


Rozpočet Státního fondu podpory investic schválen

18. 12. 2020

Poslanci schválili rozpočet Státního fondu podpory investic na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022-2023


Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury schválen

18. 12. 2020

Poslanci schválili rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 a 2023.


Dotační programy zemědělství schváleny

18. 12. 2020

Poslanci schválili dotační programy zemědělství pro rok 2021.


Rozpočet Státního fondu kinematografie schválen

18. 12. 2020

Poslanci schválili rozpočet Státního fondu kinematografie na rok 2021 a střednědobý výhled na léta 2022 a 2023


Rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu schválen

18. 12. 2020

Poslanci schválili rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2021.


Závěry jednání vlády, 17. prosinec

17. 12. 2020

Vláda předloží Poslanecké sněmovně žádost o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna.

Vláda schválila pokračování dotačního programu Covid - Kultura. Program má pomoci podnikatelům jako jsou pořadatelé kulturních akcí, servisní a technické firmy, agentury, ale také jednotliví umělci či umělecká tělesa, překlenout krizové období, kdy kvůli protiepidemickým opatřením vlády stále přicházejí o výdělky. Stát postiženým subjektům vyplatí jednorázově až 10 milionů korun. 

www.vlada.cz


Zákon o spotřebních daních

16. 12. 2020

Poslanci schválili návrh Senátu, který počítá s tím, že živnostníci s nárokem na takzvaný kompenzační bonus budou moci dostávat peníze i z programu Antivirus a z programů Covid - Nájemné nebo Ošetřovné. Tento schválený návrh je součástí novely zákona o spotřebních daních, která do budoucna osvobozuje pivovary od spotřební daně za vylité nebo jim vrácené pivo. Zákon bude nyní postoupen prezidentovi republiky k podpisu.


Od pátku 18. prosince návrat do 4. stupně PES

15. 12. 2020

Bude platit zákaz volného pohybu osob v režimu pro den do 23 hodin a v noci do 5. hodiny ranní. 

Budou uzavřeny bary a restaurace, zoologické zahrady, muzea či koupaliště a další vnitřní sportoviště. Zůstanou však otevřeny všechny obchody a služby, pokud zajistí, že v prodejně bude jen jeden zákazník na 15 metrů čtverečních. Na rozdíl od minule nebude také platit nedělní zákaz prodeje.

Skončí zákaz vycházení pro klienty v sociálních službách. Již od středy 16. prosince tak budou moci klienti domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem opouštět objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba. Podmínkou bude v průběhu vycházky používání respirátoru alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Urychlí se spuštění antigenního testování obyvatel o dva dny. 

Vláda odsouhlasila prodloužení programu Covid – Ubytování. V jeho pokračování Covid – Ubytování II si budou moci podnikatelé z oblasti hotelnictví a dalších ubytovacích služeb požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o náhradu části ušlých zisků za období říjen až prosinec.

Pokračovat bude i dotační program Covid – Nájemné. Vláda odsouhlasila vypsání jeho třetí výzvy, kde budou moci podnikatelé v maloobchodu a službách s provozovnami v nájmu, kterých se dotkla protikovidová opatření, požádat o úhradu 50 procent z celkového nájemného za období říjen až prosinec 2020.

Bude nový dotační program Covid – Gastro. Ten bude určen na pomoc sektoru gastronomie a vláda na něj ze státního rozpočtu vyčlenila celkem 2,5 miliardy korun. Podpora bude poskytována za období od 14. října 2020 do 31. prosince 2020 s tím, že jsou vyloučeny dny, kdy nebyly gastronomické provozy omezeny vládními opatřeními, tj. 3. až 18. prosince.

Ministři rozhodli rovněž o prominutí DPH u dalšího vybraného zboží v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru.

Vláda schválila také vyčlenění finančních prostředků na nákup zdravotnického materiálu potřebného k zajištění plošného očkování obyvatel proti nemoci covid-19. Správa státního hmotných rezerv má za úkol nakoupit 6 milionů injekčních stříkaček pro aplikaci očkovací látky a stejný počet jehel, 800 000 injekčních stříkaček pro ředění očkovací látky a stejný počet jehel pro ředění a 160 000 kusů rozpustidla. Současně byla navýšena i částka ze státního rozpočtu, kterou bude mít Správa státních hmotných rezerv na nákupy pohotovostních zásob pro rezort zdravotnictví k dispozici, a to na 700 milionů korun.

www.vlada.cz


Prevence korupce ve vztahu ke členům Parlamentu

15. 12. 2020

Doporučení GRECO (k 11. prosinci 2020)

Etický kodex poslance s odůvodněním (k 9. prosinci 2020)

GRECO byla založena Radou Evropy v roce 1999, Česká republika se stala členem roku 2002. Jejím cílem je zlepšovat schopnost členských zemí v boji s korupcí tím, že pomáhá identifikovat nedostatky v národních protikorupčních politikách a poskytuje podporu pro dosažení potřebné legislativy.


Krásné Česko

13. 12. 2020

Berounsko, Lom Velká Amerika

Hornická kulturní krajina Krušnohoří

Lysá hora

Novohradské hory

Pálava

Praha, Divoká Šárka

Prachovské skály

Říp

Třeboňské rybníkářské dědictví

Vltava

Výlet k pramenům Labe


Fejeton Karla Čapka

13. 12. 2020

Se všemi (Lidové noviny, 11. října 1922)

Tu pocítíš, že přes rozdíl tříd a názorů, věr a politických stran, náboženstev a jazyků, zájmů a povah je něco společného ve všech lidech, jakési všelidské obcování, nějaká nevýslovná vzájemnost. Já, ty, kdokoliv venku, člověk v Židenicích a člověk v Žižkově nesou v sobě cosi společného, cosi, v čem se navzájem mohou srozumět.

Nuže, vyslov to, co je pro všechny stejné a vnitřně sociální, co vychází prostě a jednomyslně ze všech srdcí. Chceš, ó chceš to vyslovit?

Postav se tedy k oknu a řekni: "Zatracené počasí!”

www.lidovky.cz


Fejeton Karla Čapka

11. 12. 2020

O té chřipce (Lidové noviny, 29. ledna 1931)

Tak už se dostala i k nám, sice s jistým zpožděním a zatím jen poskrovnu; ale ani v ohledu chřipky jsme tedy nezůstali za Evropou. Nuže, je tudíž na místě udělit nemocným, zdravým a zejména těm, kdo se chřipky bojí, několik ne sice odborných, ale dobře míněných rad:

1. Jakmile poznáte, že vám je tak nějak divně, a jakmile na sobě zjistíte horečku, zůstaňte doma a vlezte do postele, ale hlavně nechoďte mezi lidi a nedýchejte jim pod nos, hekajíce a bědujíce, že máte chřipku. Každý, kdo si svým bližním naříká, že má chřipku, zaslouží jednu do zad, ne proto, že je vůbec protiva, ale proto, že chřipku nebo rýmu roznáší.

2. Když už marodíte, vemte si dobrou knížku a čtěte, abyste aspoň nestonali nadarmo.

3. Posléze neříkejte každé rýmě, kašli, angíně, katarům, bolení hlavy a jiným svízelům, že je to chřipka. Zbytečně jí tím děláte reklamu a ztěžujete život všem hypochondrům, kteří náhodou ještě kašel nebo rýmu nemají a bojí se skoro dýchat, aby nevdechli nějakého toho Pfeifferova bacila nebo jaký neřád. Čím míň se bude o chřipce povídat, tím dřív přejde - už z nedostatku veřejného zájmu.

www.lidovky.cz


Virtuální prohlídky

11. 12. 2020

Bioplynová stanice Číčov

Černouhelná elektrárna Dětmarovice

Fotovoltaická elektrárna Buštěhrad

Jaderná elektrárna Dukovany

Jaderná elektrárna Temelín

Malé vodní elektrárny Vydra a Čeňkova Pila

Paroplynová elektrárna Počerady

Uhelná elektrárna Hodonín

Uhelná elektrárna Ledvice

Uhelná elektrárna Mělník

Uhelná elektrárna Tušimice

Větrná elektrárna Janov

Vodní elektrárna Dlouhé stráně

Vodní elektrárna Lipno

Vodní dílo a elektrárna Orlík

Vodní elektrárna Střekov

Vodní elektrárna Štěchovice


Humanitární dary Ukrajině, Bělorusku, Kosovu, Černé Hoře

10. 12. 2020

Vláda odsouhlasila poskytnutí humanitárního daru Ukrajině, Bělorusku, Kosovské republice a Černé Hoře. Na pomoc se zvládnutím pandemie covid-19 pošle Česká republika těmto státům osobní ochranné prostředky - rukavice, ochranné obleky, návleky a obuv, ochranné brýle a respirátory třídy FFP2 v souhrnné hodnotě přesahující 17,3 milionu korun.

Česká republika uhradí rovněž přepravu materiálů do cílových destinací, a to s využitím letadla Armády ČR. Dar do Běloruska bude realizován formou předání Českému červenému kříži, přičemž Ministerstvo zahraničních věcí uhradí Běloruskému červenému kříži náklady na přepravu, doprava na Ukrajinu proběhne prostřednictvím Hasičského záchranného sboru České republiky pozemní cestou.


Etický kodex poslance

10. 12. 2020

Poslanci dnes přikázali návrh Etického kodexu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k projednání ústavně právnímu výboru, mandátovému a imunitnímu a organizačnímu výboru. Lhůtu pro jednání ve výborech stanovili na 60 dnů. 


Orgány společností budou moci jednat na dálku

10. 12. 2020

Orgány obchodních společností, družstev nebo spolků budou moci až do konce června příštího roku rozhodovat na dálku, i když to nemají zakotvené v zakladatelských listinách. Možnost on-line nebo písemného jednání a hlasování bez zasedání tento zákon prodlouží o půl roku. Předlohu poslanci projednali ve stavu legislativní nouze, nyní bude postoupena horní komoře Parlamentu.


Nouzový stav prodloužen do 23. prosince

9. 12. 2020

Vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Poslanecká sněmovna žádosti vyhověla a prodloužila nouzový stav do 23. prosince včetně.


Novela o krizovém řízení

9. 12. 2020

Poslanci ve zrychleném jednání stavu legislativní nouze schválili novelu o krizovém řízení. Podnikatelé a firmy budou mít povinnost dodržovat vládní protikoronavirové restrikce, které se týkají podnikatelské činnosti. Za nedodržování hrozí až třímilionové sankce.

Předloha také upravuje pravomoc státní a obecní policie. Policistům a strážníkům dá obecné právo dodržování restrikcí kontrolovat a řešit porušení povinností jednotlivců, podnikatelů i firem pokutou na místě. Předlohu bude nyní projednávat horní komora Parlamentu.


Závěry jednání vlády, 7. prosinec

7. 12. 2020

Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 11. ledna 2021.

Vláda poslancům předloží návrh zákona, kterým se zpřísní sankce za nedodržování vládou či Ministerstvem zdravotnictví nařízených protiepidemických pravidel.

Od středy 9. prosince bude opět platit zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Současně s tím začne platit i zákaz jeho prodeje s sebou z výdejních okének či z restaurací a také na trzích. Restaurace a další provozovny stravovacích služeb budou muset zavřít už ve 20 hodin a nebudou smět po této hodině provozovat ani výdejní okénko.

Vláda vzala na vědomí, že od 8. prosince bude nově upraveno nošení roušek pro amatérské sportovce uvnitř budov a pro trenéry a rozhodčí a že ministerstvo připravilo pravidla pro antigenní testování všech klientů tuzemských zdravotních pojišťoven, kteří o test projeví zájem. Tato pravidla pro testování začnou platit od zítřka a budou platit až do 15. ledna.

www.vlada.cz


Krásné Česko

6. 12. 2020

Adršpach

České Švýcarsko

Jeseníky

Ještěd

Lipno

Moravské Toskánsko

Pravčická brána

Sněžka (srpen), Sněžka (únor)

Tohle je Šumava .... z nebe!

Vranovská přehrada, Vranov nad Dyjí a okolí

Žermanická přehrada


Aktuální on-line výstavy

6. 12. 2020

Brno, Příběh vily Löw-Beer

Praha, Czech Press Photo, Vítězná fotografie roku 2020

Praha, Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Praha, Poslanecká sněmovna, Návrat sochy T.G.M. do prostor kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny

Praha, Werichova vila

Praha, Pražský hrad, Přehlídkové vystoupení Hradní stráže

Praha, Pražský hrad, Noční střežení na Pražském hradě

Velké Losiny, Ruční papírna

Barcelona, Museu del Disseny de Barcelona, Interiér podle Adolfa Loose

Giverny, Musée des impressionnismes Giverny

Lausanne, The Olympic Museum

Londýn, Clarence House, Freud Museum, Royal Academy of Arts

Vien, Burgtheater


Mimořádná schůze k protikorupčním zákonům

5. 12. 2020

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček svolal na čtvrtek 10. prosince mimořádnou schůzi k "protikorupčním zákonům". V návrhu pořadu schůze je mimo jiné novela zákona o soudech a soudcích, novela zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, zákon o lobbování či návrh etického kodexu poslance.


Zpráva o činnosti kontrolní rady Technologické agentury

4. 12. 2020

Poslanci schválili Zprávu o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2019 a zároveň výši odměn členům kontrolní rady Technologické agentury.


Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury

4. 12. 2020

Poslanci schválili Zprávu o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2019 do září 2020 a zároveň roční odměny členům kontrolni rady Grantové agentury.


Pravidla pro nákup a distribuci vakcín proti COVID-19

4. 12. 2020

Ve zrychleném jednání stavu legislativní nouze dnes poslanci schválili pravidla pro nákup a distribuci vakcín proti novému koronaviru. Očkování  mají mít lidé hrazeno ze zdravotního pojištění, bude dobrovolné. Vakcíny zakoupí stát na základě objednávky Evropské unie. Zákon ještě projedná Senát.


Medici budou moci pracovat na pozici praktické sestry

4. 12. 2020

Poslanci ve zrychleném jednání stavu legislativní nouze schválili, že někteří medici mohou zastávat v nemocnicích pozici praktické sestry. Nyní mohou pracovat jako sanitáři nebo ošetřovatelé. Předlohu budou projednávat také senátoři.


Úleva pro firmy zaměstnávající postižené

4. 12. 2020

V legislativní nouzi dnes poslanci schválili  novelu zákona o zaměstnanosti. Firmy, které zaměstnávají postižené pracovníky, nebudou muset ani v příštím roce dokladovat úřadům práce svoji bezdlužnost, pokud budou v době nařízených omezení žádat o příspěvky na jejich zaměstnávání. Současně s příspěvkem budou moci čerpat i peníze z programu Antivirus. Zákon bude postoupen Senátu k projednání. 


Ve věznicích by mohli načas pracovat policisté

4. 12. 2020

Poslanci schválili novelu zákona o Vězeňské službě ve zrychleném jednání stavu legislativní nouze. Ve věznicích by za chybějící dozorce mohli v době krize zaskakovat policisté na dobu nezbytně nutnou. Nynější zákony to neumožňují. Ministryně spravedlnosti v rozpravě uvedla, že v současné době chybí kvůli nákaze koronavirem zhruba 400 příslušníků Vězeňské služby. Předlohu bude projednávat také Senát.


Hasičský záchranný sbor

4. 12. 2020

Poslanci schválili novelu zákona o Hasičském záchranném sboru. Hasiči budou dostávat od pojišťoven úhradu nákladů nejen za zásahy u dopravních nehod, ale u všech případů souvisejících s provozem vozidel, na něž se vztahuje pojištění odpovědnosti. Hasičům by také měla ubýt administrativa s vykazováním pojišťovnám.

Úhradu budou hasiči řešit prostřednictvím jednotného formuláře, který bude obsahovat mimo jiné popis události, časové údaje týkající se zásahu a vyčíslení celkových nákladů. Senát bude o této předloze také jednat.


Horní zákon

2. 12. 2020

Lhůta, v níž mají těžební firmy shromáždit peníze k zajištění sanací a rekultivací pozemků dotčených těžbou, se prodlouží až do poloviny roku 2030. Schválili to dnes poslanci v rámci novely horního zákona. Zákon budou nyní projednávat senátoři.


Elektronické vydávání poukazů na zdravotnické prostředky

2. 12. 2020

Poukazy na zdravotnické prostředky budou moci lékaři vydávat také elektronicky, schválila to dnes Sněmovna. Pomohlo by to zejména lidem, kteří odebírají zdravotnické prostředky pravidelně. Pro poukaz například na inkontinenční pomůcky by nemuseli chodit k lékaři. Zákon bude ještě projednán v Senátu.


Daňová novela

2. 12. 2020

Dárci z řad jednotlivců i firem, kteří posílají peníze na dobročinné účely, budou mít pro letošní a příští rok daňového zvýhodnění. Budou si moci vzhledem k poskytnutým darům snížit základ daně z příjmů až o 30 procent, poslanci to dnes schválili v daňové novele. Zákon musí ještě projednat Senát. 


Nejvyšší správní soud dostane širší možnost odmítat kasační stížnosti

2. 12. 2020

Nejvyšší správní soud dostane širší možnost odmítat pro nepřijatelnost kasační stížnosti. Mělo by to omezit jeho přetíženost. Předpokládá to poslanecká novela, kterou dnes poslanci schválili. Předlohu bude nyní posuzovat Senát.


Zákon o nouzových zásobách ropy

2. 12. 2020

Poslanci schválili, že potřebná výše nouzových zásob ropy se má nově přepočítávat k 30. červnu, a nikoli jako dosud k 31. březnu.

Nouzové zásoby spravuje Správa státních hmotných rezerv. Jejich výše musí odpovídat nejméně 90 dnům průměrného denního čistého dovozu referenčního roku. Evropská směrnice ukládá členským státům udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů pro případ krizí nebo například zastavení dodávek ropy.

Poslanci neschválili pozměňovací návrh na zvýšení podílu biosložky v benzinu. Zákon bude postoupen k projednání senátorům.


Regulace reklamy na zdravotnické prostředky

2. 12. 2020

Poslanci zakázali reklamu na různé výrobky, která je bez opodstatnění popisuje jako léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky a naznačuje, že mohou zlepšit zdraví. V propagaci takových výrobků se nebudou smět objevovat doporučení vědců, zdravotnických odborníků, nebo obecně známých lidí. Schválili to ve vládním návrhu, který reguluje reklamu na zdravotnické prostředky. Předlohu budou ještě projednávat senátoři.


Poslanci souhlasili se zvýšením daňových příjmů krajů a obcí

1. 12. 2020

Senátoři vrátili do Poslanecké sněmovny k opětovnému projednání zákon o paušální dani. Živnostníci s příjmem do 1 milionu korun ročně mohou od ledna 2021 zaplatit 5469 korun měsíčně. Paušální daň zahrne sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmů. Bude dobrovolná, živnostníkům má ušetřit papírování.

Nyní poslanci souhlasili se zvýšením daňových příjmů krajů a obcí, jak to požadovali senátoři v rámci této novely. Kraje a obce by tak měly získat více peněz ze záloh na daň z příjmů fyzických osob. Novelu musí podepsat prezident republiky.


Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

1. 12. 2020

Poslanecká sněmovna dnes přehlasovala senátní veto vládní novely o veřejném zdravotním pojištění. Zdravotní pojišťovny budou moci hradit antigenní testy na covid-19 určené například domovům pro seniory přímo distributorovi. Předlohu nyní dostane prezident republiky k podpisu.


Vodní zákon poslanci definitivně schválen

1. 12. 2020

Poslanci dnes odhlasovali novelu vodního zákona, která upravuje opatření proti suchu. Předlohu senátoři vrátili poslancům k opětovnému projednání. Zákon umožní například vznik komisí pro sucho. Ty budou rozhodovat v krizových situacích, mohly by například zakázat povolené odběry vody. Zákon bude nyní postoupen prezidentovi republiky k podpisu.


Konec skládkování bude v roce 2030

1. 12. 2020

Nový odpadový zákon bude platit od ledna příštího roku. Posouvá konec skládkování odpadu o šest let, to znamená na rok 2030. Předlohu vrátili senátoři poslancům k opětovnému projednání. Ve sněmovním znění bude nyní předloha postoupena prezidentovi republiky k podpisu.


Zákon o výrobcích s ukončenou životností

1. 12. 2020

Místa pro zpětný odběr elektrozařízení, která dosloužila, budou muset být od příštího roku v každé větší obci. Poslanci to dnes schválili v novele o výrobcích s ukončenou životností, kterou senátoři vrátili k opětovnému projednání. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident republiky.


Obce budou mít možnost výběru platby za svoz komunálního odpadu

1. 12. 2020

Obce budou mít možnost vybrat způsob platby za svoz komunálního odpadu. Budou moci zavést paušální poplatek za svoz komunálního odpadu, nebo poplatek podle množství vyprodukovaného odpadu. V obou případech budou moci stanovit minimální základ poplatku 60 korun, schválili to dnes poslanci. Soubor novel bude zaslán prezidentovi republiky k podpisu.


Povinnost absolvovat profesní školení se odloží kvůli koronaviru až do poloviny roku 2021

1. 12. 2020

Povinnost absolvovat profesní školení se odloží kvůli epidemii koronaviru až do poloviny příštího roku. Sněmovna dnes schválila senátní úpravy vládního návrhu zákona. Schválený zákon musí ještě podepsat prezident republiky.


Zákon o evidenci skutečných majitelů

1. 12. 2020

Žadatelé o dotace či veřejnou podporu z řad firem budou muset uvádět údaje o svých skutečných majitelích. Úřady to ale nebudou muset ověřovat, rozhodli o tom dnes poslanci. Zákon bude nyní postoupen k podpisu prezidentovi republiky.


Od čtvrtka 3. prosince přechod na 3. stupeň PES

29. 11. 2020

Od čtvrtka 3. prosince budou moci v omezené podobě a za přísných hygienických opatření otevřít restaurace, všechny obchody a služby. Uskutečnit bude možné třeba i vánoční trhy, avšak lidé na nich nebudou moci přímo konzumovat zakoupené potraviny. Skončí také zákaz vycházení a zákaz nedělního prodeje.

Další rozvolnění vládou nařízených protiepidemických opatření umožní přechod do třetího stupně protiepidemického systému, na němž se vláda jednomyslně shodla.

www.vlada.cz


Aktuální on-line výstavy

28. 11. 2020

Plzeň, Plzeňská filharmonie

Praha, Pražský hrad, Hradní stráž na Pražském hradě

Praha, Pražský hrad, Uniformy Hradní stráže na Pražském hradě

Praha, Národní divadlo

Copenhagen, Parlament Dánského království

Paříž, Senát francouzského Parlamentu

Varšava, Sejm Polské republiky

Jednací sály parlamentů Evropské unie


Krásné Česko

28. 11. 2020

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj Vítejte

Ústecko z nebe

Plzeňský kraj - nejlepší místo pro život

Střední Čechy - tipy na výlet

Praha


Zajímavá historická výročí, listopad

27. 11. 2020

Česko

1874 - První Velká pardubická steeplechase, na startu stálo 14 koní, dostih jich dokončilo 7.

1882 - Na pražském Žofíně poprvé zaznělo provedení Mé vlasti od  Bedřicha Smetany.

1892 - Byl založen fotbalový klub SK Slavia Praha.

1893 - Byl založen fotbalový klub AC Sparta Praha. 

1939 - Uskutečnil se pohřeb Jana Opletala, jedné z obětí střelby do demonstrantů 28. října 1939.

1941 - Odjel první transport 342 židovských zajatců do Terezína.

1949 - Ve věznici Pankrác bylo oběšeno šest nestraníků (Vratislav Polesný, Vratislav Janda, Josef Charvát, Emanuel Čančík, Květoslav Prokeš a dr. Jaroslav Borkovec), představitelů odbojových skupin, v souvislosti s přípravou údajného květnového protikomunistického povstání 1949 (první masová justiční vražda v totalitním režimu).

1949 - Československá vláda zakázala církevní sňatky.

1952 - Založena Československá akademie věd.

1962 - V Praze je proveden odstřel Stalinova pomníku na Letné.

1963 - První úspěšnou implantaci umělé srdeční chlopně v Československu provedli brněnští chirurgové. Použili chlopeň navrženou a vyrobenou v Brně.

1989 - Brutální zásah policie proti studentské demonstraci v Praze provázel Sametovou revoluci.

1989 - V pražském Činoherním klubu založeno Občanské fórum.

2011 - Český ženský tenisový tým získal v Moskvě po 23 letech Fed Cup pro Českou republiku.

Svět

998 - Památku věrných zemřelých zavedl opat z Cluny, sv. Odilo.

1512 - Veřejnosti byla představena výzdoba stropu Sixtinské kaple od Michelangela.

1895 - Alfred Nobel podepsal svou poslední závěť a odkázal 31 miliónů tehdejších švédských korun na fond každoročního oceňování vědeckých a jiných zásluh, vznik Nobelovy ceny.

1938 - V nacistickém Německu proběhl protižidovský pogrom zvaný Křišťálová noc.

1989 - Pád Berlínské zdi. Západní a Východní Berlín se spojily a byl také otevřen zbytek hranice mezi NDR a NSR.

1993 - Vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva.

2005 - Angela Merkelová se stala první ženou ve funkci německého kancléře.

2015 - Francie vyslala do boje proti Islámskému státu vlajkovou letadlovou loď Charles de Gaulle.

2015 - Během série teroristických útoků v Paříži zahynulo 130 lidí a 368 zraněno, 80 v kritickém stavu.


Zákon o ochraně utajovaných informací

26. 11. 2020

Poslanci dnes ve zkráceném jednání stavu legislativní nouze odhlasovali novelu, díky níž nebude žadatelům o prodloužení bezpečnostní prověrky při krizových stavech hrozit, že nedostanou rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu včas.

Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných informací reaguje na zkušenosti při nynější epidemii koronaviru. Prodlužuje v případě nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu oprávnění pro přístup k utajovaným skutečnostem nejvýše rok. Nyní bude postoupen senátorům k projednání.


Novela zákona o spotřební dani

26. 11. 2020

Poslanci dnes ve stavu legislativní nouze ve zrychleném jednání schválili novelu zákona o spotřební dani. Pivovary budou i do budoucna osvobozeny od spotřební daně za vylité nebo jim vrácené pivo. V souvislosti s epidemií koronaviru to v současné době platí do konce letošního roku. Nyní poslanci odhlasovali osvobození od spotřební daně pro pivovary za vylité nebo vrácené pivo trvale. Předloha bude postoupena senátorům k projednání.


Aktuální on-line výstavy

25. 11. 2020

Opava, Obchodní dům Breda & Weinstein

Praha, Müllerova vila

Praha, Pražský hrad, Španělský sál

Praha, Pražský hrad, Trůnní sál

Rakovník, Muzeum T. G. Masaryka, Alice G. Masaryková

Berlín, Pergamonmuseum

Drážďany, Muzeum porcelánu

New York, Stavba sochy Svobody

Vídeň, Belvedere

12 skandinávských muzeí

Washington, Smithsonian's National Air and Space Museum

Lunární skafandr A-7L Neila Armstronga (3D)

Velitelský modul, Apollo 11 (3D)

Vesmírná stanice 


Závěry jednání vlády, 23. listopad

23. 11. 2020

Vláda se seznámila s informací ministra zdravotnictví o krocích, které ministerstvo podniká k zajištění dostatečného objemu vakcíny proti covid-19. Česká republika má v současné době zajištěny dávky vakcín pro celkem 5,5 milionu osob za 1,8 miliardy korun. Dodávky pro všechny země Evropské unie zajišťuje Evropská komise, která vyjednává se všemi potenciálními výrobci.

V současnosti už má Evropská komise uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích s pěti firmami, s dalšími třemi potenciálními výrobci ještě jedná. Česká republika by pak mohla získat dávky pro dalších 10,6 milionu osob za 4,6 miliardy korun.

www.vlada.cz


Virtuální prohlídky

22. 11. 2020

Brno, Vila Tugendhat

Praha, Čapkova vila

Praha, Národní knihovna České republiky, Klementinum Barokní Sál, Studovna Hudební Oddělení, Všeobecná Studovna, Nový Matematický Sál, Astronomická Věž

Praha, Nostický palác

Praha, Obecní dům

Praha, Petřínská rozhledna

Praha, Staroměstská mostecká věž

Praha, Malostranská mostecká věž

Zámek Milotice

Zámek Lednice

Zámek Vizovice

Zlín, 14/15 Baťův institut


Krásné Česko

22. 11. 2020

Výlety za historií a poznáním na Východní Moravu

Hrady a zámky jižní Moravy

Památky na Vysočině

Jižní Čechy se představují v 5 minutách...

Památky v Karlovarském kraji

Památky Libereckého kraje

Památky Královéhradeckého kraje

Památky Pardubického kraje


Závěry jednání vlády, 20. listopad

21. 11. 2020

 • Od 23. listopadu bude zkrácení zákazu volného pohybu osob  na dobu od 23 hodin do 04.59 hodin druhého dne. 
 • Nově bude možné konat svatby, pohřby, bohoslužby či uzavření registrovaného partnerství v počtu do 20 osob. 
 • Nově budou umožněna i náboženská shromáždění do 20 osob a za dodržení nařízených hygienických opatření.
 • Od pondělí bude umožněn venkovní prodej vánočních stromků, kaprů a vánočních ozdob.
 • Obchody budou moci mít otevřeno do 23 hodin, na žádost myslivců, kvůli prevenci výskytu afrického moru prasat, budou mít otevřeno i prodejny zbraní a střeliva.
 • Koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté budou bez přítomnosti diváků.
 • Je možné profesní vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, jako jsou například zkoušky v autoškole.
 • Vstup do obchodů a dalších provozoven. U malých do 15 m2 se nebude omezení počtu zákazníků na jednoho vztahovat na dítě do 15 let doprovázející dospělou osobu a na asistenční doprovod zdravotně postižených. U všech ostatních obchodů se do limitu zákazníků nebudou počítat děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby. U rodičů s kočárky nově nebude smět provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku a dítě v kočárku se nesmí počítat do limitu osob.
 • Od 23. listopadu bude možné konání mezinárodně uznávaných zkoušek.
 • Od 25. listopadu se do škol vrátí závěrečné ročníky středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a studenti na praxe, povolena bude i individuální prezenční výuka jeden na jednoho na základních uměleckých a jazykových školách.
 • V případě vysokých škol bude možná praktická, laboratorní, experimentální či umělecká výuka posledních ročníků ve skupinách o maximálně dvaceti studentech a realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia.
 • Od 30. listopadu by pak měla být umožněna prezenční výuka celých prvních stupňů a 9. tříd základních škol a turnusová výuka a druhých stupňů základních škol a na nižších stupních víceletých gymnázií.
 • Nadále platí, že by zaměstnanci úřadů a institucí měli na nezbytné minimum omezit kontakty s klienty a veřejností a že úřady mají mít pro veřejnost otevřeno jen dva dny v týdnu po nanejvýš pěti hodinách.

www.vlada.cz


Vláda odsouhlasila humanitární dar Arménii

21. 11. 2020

Kabinet odsouhlasil poskytnutí humanitárního daru Arménii. Česká republika této zakavkazské zemi poskytne na pomoc s pandemií koronaviru 100 000 kusů ochranných roušek a 43 000 kusů ochranných rukavic v hodnotě přesahující milion korun.

Vláda zároveň schválila, že tuto pomoc do Arménie přepraví letoun Armády České republiky na náklady Ministerstva zahraničních věcí. Letadlo s nákladem by mělo odletět 24. listopadu.

www.vlada.cz


Poslanci zrušili superhrubou mzdu

20. 11. 2020

V rámci závěrečného hlasování daňových změn poslanci přijali návrh předsedy vlády na zrušení superhrubé mzdy. Schválil se návrh na zdanění hrubé mzdy sazbou 15 procent a u osob se mzdou nad 140.000 sazbou 23 procent měsíčně. Současně poslanci odhlasovali v rámci daňových změn zavedení stravenkového paušálu a například také schválili zvyšování spotřební daně z tabákových výrobků. Zákon ještě posoudí Senát a také musí podepsat prezident republiky.


Zákon o evidenci skutečných majitelů

20. 11. 2020

Sněmovna dnes schválila vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. Předloha vychází z evropské směrnice. Zákon nyní budou projednávat senátoři.


Sněmovna schválila zmrazení platů politiků včetně soudců na rok

20. 11. 2020

Hrubé platy politiků a dalších činitelů včetně soudců zůstanou v příštím roce pravděpodobně na úrovni letošního roku, schválili to dnes poslanci. Zákon ještě projednají senátoři.


Prodejci pojištění budou mít zřejmě delší lhůty na doklad odbornosti

20. 11. 2020

Prodejci a zprostředkovatelé pojištění budou mít i kvůli koronavirové krizi delších lhůty pro doložení své odbornosti. Zákon (z řad poslanců ANO, STAN, ODS, SPD a KSČM) budou nyní posuzovat senátoři. 


Nouzový stav prodloužen do 12. prosince

19. 11. 2020

Poslanci vyhověli žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru. Nouzový stav byl prodloužen do 12. prosince 2020.


Poslanci dnes poděkovali

19. 11. 2020

Poslanci dnes přijali usnesení, ve kterém vyjádřili poděkování všem zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách, hasičům, policistům, vojákům, hygienikům a dalším, kteří se starají o pacienty s nemocí COVID-19 a i jinak přispívají ke zvládnutí epidemie.


Aktuální on-line výstavy

18. 11. 2020

Mariánské lázně, Městské muzeum

Liberec, Oblastní galerie

Olomouc, Muzeum umění

Praha, Pražský hrad, Královská hrobka v katedrále sv. Víta na Pražském hradě

Praha, Lvem mě nazývají

Praha, Lvem mě nazývají tentokrát o Řádu Bílého lva

Praha, Umělecko průmyslové muzeum


17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva

17. 11. 2020

Podzim 1939

Na podzim roku 1939 přišla vlna demonstrací proti německým okupantům. Na výroční den vzniku první Československé republiky 28. října 1939 byla v Praze zahájena střelba do davu demonstrantů. Smrtelně postřeleni byli dva mladí lidé, na místě zahynul dělník Václav Sedláček, student medicíny Jan Opletal podlehl svému zranění o čtrnáct dní později 11. listopadu 1939.

Rozloučení se zavražděným studentem, které se konalo 15. listopadu v Praze, přerostlo v novou protinacistickou demonstraci. Okupační moc využila příležitosti a 17. listopadu téhož roku pozatýkala stovky studentů, kteří byli bez soudu posláni do koncentračních táborů.

V táborech jich zahynulo 35. Devět studentských a vysokoškolských funkcionářů Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav Šaffránek a Jan Weinert bylo popraveno. Vyvrcholením bylo uzavření českých vysokých škol. (www.moderni-dejiny.cz, autor Post Bellum)

17. listopad 1989

Tehdejší oficiální i nezávislé studentské organizace svolali na 17. listopad 1989 do Prahy na Albertov manifestaci studentů vysokých škol. Oficiálně povolená akce přerostla v dosud největší spontánní protest proti tehdejšímu komunistickému vedení. Tisíce lidí se po ukončení povolené části programu vydaly směrem na Václavské náměstí.

Na Národní třídě byl průvod zastaven a posléze obklíčen policejními těžkooděnci. Demonstrace byla brutálně rozehnána, výsledkem byly desítky lehce i těžce raněných. Pražské Václavské náměstí každý den zaplnily desetitisíce demonstrantů, protesty se postupně rozšířily do celé země. Paralyzovaná komunistická moc a její bezpečnostní aparát již nebyly schopny čelit tak masivním protestům - nenásilné svržení komunismu, pro které se vžilo označení sametová revoluce. (www.pametnaroda.cz)

Mezinárodní den studentstva

Byl vyhlášen v roce 1941 v Londýně. Je připomínkou tragických událostí, k nimž došlo v období od 28. října do 17. listopadu 1939 v tehdejším Protektorátě Čechy a Morava. Mezinárodní den studenstva je jediným dnem mezinárodního významu, který má český původ. (wikipedie)


Aktuální on-line výstavy

17. 11. 2020

Václav Havel

Knihovna Václava Havla

Sametová revoluce - impuls pro vznik muzea T. G. Masaryka v Lánech

Pouliční manifestace proti vládě KSČ, rozhovory s pamětníky (www.pametnaroda.cz)


Závěry jednání vlády, 16. listopad

16. 11. 2020

 • Od 18. listopadu je upraveno krizové opatření o zákazu volného pohybu osob. Nově se lze účastnit svatby, pohřbu či bohoslužby, v počtu maximálně 15 osob. Výjimku budou mít také lidé sportující na venkovních sportovištích.
 • Od 18. listopadu je upraveno také krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb. Bude prodloužena možnost prodejní doby až do 21.00, v provozovně bude moci být maximálně 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy a nově je výjimka ze zákazu pro psí a kočičí salóny.
 • Od 18. listopadu budou moci do škol a školních družin docházet k prezenční výuce, za přísných protiepidemických opatření, žáci 1. a 2. tříd. Mezi výjimky z opatření o omezení provozu škol nově patří například i individuální konzultace na základních a středních školách. 
 • S účinností od 18. listopadu 2020 je upraveno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest.
 • S účinností od 17. listopadu je upraveno ochranné opatření týkající se překročení státní hranice ČR. Prodlužuje se možnost cestovat v nutných případech do červených zemí až na 24 hodin bez testu.

www.vlada.cz


Aktuální on-line výstavy

15. 11. 2020

Czech Photo, Koronavirus 9x9

Velká Británie, Hrdinové ve zdravotnictví


Zákon o prověřování zahraničních investic

13. 11. 2020

Poslanci dnes schválili zákon o prověřování zahraničních investic. Stát bude moci lépe chránit tuzemské firmy před rizikovými zahraničními investory. Ministr průmyslu a obchodu v Poslanecké sněmovně dnes uvedl, že zákon státu poskytne potřebný nástroj v obraně před rizikovými investory ze třetích zemí, kteří by mohli ohrozit bezpečnost nebo vnitřní pořádek země. Zdůraznil, že je podle něj navržen tak, aby investice, které nepředstavují riziko, nebyly zdržovány zbytečnou administrativní zátěží. Zákon budou ještě posuzovat senátoři.


Náhradní výživné na děti

13. 11. 2020

Za neplatiče alimentů bude pravděpodobně poskytovat výživné na děti stát, respektive úřad práce. Ten by měl vyplácet za neplatiče alimentů až 3000 korun měsíčně nejvýše dva roky. Pohledávky by stát po neplatiči vymáhal. Ministryně práce a sociálních věcí v rozpravě k tomuto zákonu uvedla, že se týká přibližně 24 tisíc dětí. Stát to vyjde přibližně na miliardu korun ročně. Předlohu ještě posoudí senátoři.


Chráněný účet pro dlužníky v exekuci

13. 11. 2020

Chráněný účet by měl zabránit případné neoprávněné exekuci peněz. Dlužníci v exekuci budou mít nezabavitelné peníze na zvláštním bankovním účtu. Poslanci tuto skutečnost schválili v poslanecké novele občanského soudního řádu. Zákon bude postoupen horní komoře k projednání.


Obecní vyhlášky budou v jedné sbírce od 2022

13. 11. 2020

Sbírka obecních a krajských vyhlášek začne fungovat zřejmě od roku 2022. Předpokládá to zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků, který dnes poslanci schválili. Nyni bude postoupen Senátu.


Ústavní zakotvení ochrany vody

12. 11. 2020

Poslanci včera projednali v prvém čtení a dali šanci návrhům na ústavní zakotvení ochrany vody, půdy a práva na pitnou vodu. Na programu byli tři poslanecké návrhy změny Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod (STAN, KDU-ČSL a KSČM). Předlohami se bude nyní zabývat Stálá komise pro Ústavu České republiky a sněmovní výbory.


Novela o veřejném zdravotním pojištění

12. 11. 2020

Novela o veřejném zdravotním pojištění, kterou dnes poslanci ve stavu legislativní nouze (tzn. zrychleně) schválili, předpokládá, že zdravotní pojišťovny budou moci hradit antigenní testy na covid-19 přímo distributorovi. Přímá úhrada má snížit administrativu. Zákon bude nyní postoupen k projednání horní komoře Parlamentu.


Novela vysokoškolského zákona

12. 11. 2020

Návrh novely zákona o vysokých školách, kterou dnes poslanci projednali ve stavu legislativní nouze, předpokládá, že vysoké školy budou moci i příští rok vyučovat a zkoušet na dálku. Novela reaguje na epidemii covid-19, bude ji možné využít i při jiných mimořádných situacích. Zákon bude nyní postoupen do Senátu.


11. listopad, Den válečných veteránů

11. 11. 2020

Den je věnovaný památce válečných veteránů. Symbolem tohoto dne je květ vlčího máku. Připnutím symbolického květu si lidé na celém světě připomínají hrdinství vojáků, vzdávají jim úctu a vzpomínku. Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i u nás v České republice.

Váleční veteráni zemřelí při výkonu služby v zahraničí

Váleční veteráni zemřelí při výkonu služby v České republice

Další osudy válečných veteránů

Fotogalerie

Virtuální památník

inmemoriam.army.cz


Státní rozpočet na rok 2021

11. 11. 2020

Poslanci se celý den věnovali projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 320 miliard korun. V prvém čtení odhlasovali jeho základní parametry, kdy výše příjmů činí 1488 miliard korun a výdaje 1808 miliard korun. Rozpočtový výbor návrh zákona projednal 4. listopadu a vydal usnesení, které dnes poslanci schválili. Druhé čtení podle schváleného harmonogramu proběhne první prosincový týden, závěrečné hlasování je plánované na 16. prosince 2020.

Státní rozpočet dnes v Poslanecké sněmovně podpořil prezident republiky Miloš Zeman.


Senátoři si zvolili nové vedení

11. 11. 2020

Předsedou Senátu byl zvolen Miloš Vystrčil (ODS).

Místopředsedy Senátu byli zvoleni Jiří Růžička (TOP 09), Jan Horník (STAN), Jiří Oberfalzer (ODS) a Jitka Seitlová (KDU-ČSL).


Poslanci definitivně schválili 500 korun pro podnikatele

10. 11. 2020

Podnikatelé, jejichž podnikání omezila nebo znemožnila vláda svými současnými opatřeními proti šíření COVID-19, budou moci žádat o jednorázový příspěvek 500 korun za každý den svého omezení. Zákon vrátili senátoři do Poslanecké sněmovny k opětovnému projednání.  


Poslanci upravili insolvence a exekuce

10. 11. 2020

Poslanci definitivně schválili vládní novelu, která upravuje pravidla insolvencí a exekucí. Například podnikatelé a firmy, které jsou v hospodářských potížích, na sebe nebudou muset podat až do konce června příštího roku insolvenční návrh. Senátoři předlohu vrátili poslancům k opětovnému projednání.


Virtuální prohlídky

5. 11. 2020

Pražský hrad

Senát Parlamentu České republiky

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky


Krásné Česko

5. 11. 2020

Zámek Ratibořice v Babiččiném údolí

Zámek Sychrov

Po stopách Antonína Dvořáka na zámku Sychrov

Zámek Opočno ve filmu

Opočenský zámecký park

Návštěva knihovny na zámku Náchod

Gallasové a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech


Novela stavebního zákona

4. 11. 2020

Poslanci budou 5. listopadu 2020 projednávat vládní novelu stavebního zákona v prvém čtení.

Základní principy novely stavebního zákona

 • Stavebník bude do roka vědět, jestli může stavět, či nikoliv (dnes běžně trvá povolování staveb roky).
 • Stavebník už nebude muset sám shánět 40 a více razítek, většina dotčených orgánů bude integrovaná do stavebního úřadu.
 • Místo územního a stavebního řízení bude už jen jedno, takže bude jen jedna možnost odvolání.
 • Nadřízený orgán bude povinen na základě apelačního principu rozhodnout o odvolání (skončí tak nekonečný ping-pong, kdy odvolací stavební úřad vrací řízení na první instanci, a to často opakovaně).
 • Nový zákon zajistí dodržování lhůt, ať už ze strany stavebních úřadů, neintegrovaných dotčených orgánů nebo správců sítí.
 • Zákon přinese zkrácené stavební řízení, kdy může být stavební povolení vydáno už do 30 dnů (například u bezproblémových případů rodinných domů).
 • Stavebník bude moci v rámci stavebního řízení komunikovat s úřady elektronicky.

Aktuální on-line výstavy

3. 11. 2020

Brno, Technické muzeum

Český Krumlov, Egon Schiele Art Centrum

Kutná Hora, GASK, Jiří Trnka, V zahradách imaginace

Ostrava, Galerie výtvarného umění

Praha, Národní zemědělské muzeum

Praha, Umělecko průmyslové muzeum, Šílený hedvábník Zika&Lída Ascher: textil a móda

Bratislava, Slovenská národní galerie

Budapešť, Hungarian National Gallery

Krakow, Národní muzeum

Moskva, The Bolshoi Theatre, Treťjakovská státní galerie

Paříž, Eiffelova věž, Musée de l'Orangerie

Toronto, Bata Shoe Museum

Varšava, Národní muzeum

Versailles, Palace of Versailles

Vídeň, Schönbrunn Palace

Washington, The White House


Závěry jednání vlády, 2. listopad

3. 11. 2020

Od středy 4. listopadu začne v České republice pravidelné testování klientů a zaměstnanců organizací, které poskytují dlouhodobou lůžkovou péči, respektive sociální služby v domovech pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, v domovech se zvláštním režimem či poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě. Na první kolo testů mají tyto organizace týden, další testy budou probíhat pravidelně v pětidenních intervalech.

Vláda se rozhodla také změnit krizová opatření o zákazu volného pohybu osob a o zákazu maloobchodního prodeje a služeb tak, aby umožnila trénink a soutěže profesionálních sportovců. Tato změna umožní mimo jiné restart nejvyšších soutěží v kolektivních sportech.

www.vlada.cz


Závěry jednání vlády, 3. listopad

3. 11. 2020

Vláda schválila na mimořádném jednání v úterý 3. listopadu 2020 bezúplatné poskytnutí tří milionů respirátorů třídy FFP2 ze státních hmotných rezerv zaměstnancům pobytových sociálních služeb a pečovatelské služby.

V České republice je aktuálně podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí v provozu 703 pečovatelských služeb, 539 domovů pro seniory, 210 domovů pro osoby se zdravotním postižením a 299 odlehčovacích služeb v pobytové formě. Celkem se tedy jedná o 1 751 služeb s 81 427 zaměstnanci. Tři miliony respirátorů by měly zaměstnancům v primárně přímé péči vystačit zhruba na měsíc. Každý zaměstnanec by měl mít k dispozici jeden až dva respirátory na směnu.

Kabinet rozhodl o poskytnutí daru Francouzské republice. Na základě žádosti francouzského Ministerstva zdravotnictví věnuje Česká republika Francii celkem milion kusů ochranných rukavic z vládních zásob.

www.vlada.cz


Zajímavá historická výročí, říjen

2. 11. 2020

Česko

1410 - Poprvé v listinách zmíněn pražský Staroměstský orloj.

1923 - Založeny Československé státní aerolinie.

1938 - Hitler s německou armádou vstoupili do Československa.

1938 - Československý prezident Edvard Beneš abdikoval na svou funkci.

1939 - Lístkový systém v Československu. Lístky na potraviny byly vydávané ministerstvem zemědělství pro běžný život občanů v protektorátu.

1941 - Reinhard Heydrich se stává českým protektorem. Ukázal se, vedle K. H. Franka, nejbezohlednějším realizátorem germanizace českého národa.

1941 - V protektorátním Česku byla zakázána organizace Sokol. Nacisté pozatýkali více jak 1500 členů Sokola.

1945 - Byl vydán poslední z takzvaných Benešových dekretů.

1947 - Milionářská dávka. Návrh KSČ o mimořádném zdanění asi 35 000 milionářů v ČSR pro potřeby státu, konkrétně za účelem kompenzace ztrát, způsobených zemědělcům suchem v roce 1947.

1948 - Národní shromáždění schválilo zákon na ochranu republiky, který komunistickému režimu umožnil posílit pronásledování jeho kritiků a odpůrců.

1950 - Československý hokejový tým odsouzen ve vykonstruovaném dvoudenním procesu za plánovanou imigraci. Bohuslav Modrý a Vlastimil Bubník dostali 14 let, ostatní míň.

1953 - Ctirad a Josef Mašínovi, Milan Paumer, Zbyněk Janata a Václav Švéda překročili u Hory Svaté Kateřiny hranici a vydali se přes území NDR k Berlínu. V jeho západní části se chtěli přihlásit americkým vojenským úřadům.

1959 - Profesor Jaroslav Heyrovský dostal Nobelovu cenu za polarografické metody a jejich využití v analytické chemii.

1984 - Jaroslav Seifert obdržel Nobelovu cenu za literaturu.

1991 - Eurotel spustil první mobilní síť v České republice.

1991 - Federální shromáždění schválilo takzvaný lustrační zákon, podle kterého mohl každý občan požádat o osvědčení, že nebyl v době existence komunistické Státní bezpečnosti jejím spolupracovníkem.

1997 - Schválen ústavní zákon o vzniku vyšších územních samosprávných celků, bylo vytvořeno 14 krajů.

2002 - Český vědec Antonín Holý oznámil objev dosud nejúčinnějšího léku proti žloutence typu B.

Svět

54 - Římský císař Claudius byl smrtelně otráven svojí manželkou. Její 17letý syn Nero se stal novým římským císařem.

1792 - Ve Washingtonu byl položen základní kámen Bílého domu.

1870 - Řím se stal hlavním městem sjednocené Itálie.

1889 - V Paříži na Montmartre otevřen nejslavnější kabaret Moulin Rouge.

1917 - Nizozemská tanečnice Mata Hari byla popravena Francouzi za špionáž pro Německo.

1922 - Benito Mussolini se stává nejmladším premiérem v historii Itálie.

1931 - V Riu de Janeiru byla slavnostně odhalena socha Krista Spasitele.

1946 - Norimberský proces. 12 z 22 obžalovaných nacistických pohlavárů bylo odsouzeno k trestu smrti.

1958 - Belgický kreslíř Peyo představil komiksové postavičky Šmouly.

1967 - Vůdce levicové guerilly Ernesto Che Guevara byl se svými muži zajat v Bolívii, druhý den bez soudu popraven.

1973 - Otevřena budova Opery v Sydney.

1979 - Matka Tereza dostala Nobelovu cenu míru.


Poslanci schválili 5000 korun pro důchodce

30. 10. 2020

Jednotný jednorázový příspěvek 5000 korun poslanci schválili důchodcům pobírající starobní, invalidní a vdovský důchod. S vyplacením částky se počítá ještě letos. Předloha bude nyní postoupena k projednání do Senátu.


Prezident republiky podepsal šest zákonů v legislativní nouzi

30. 10. 2020

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 30. října 2020 těchto šest zákonů:

1. zákon ze dne 29. října 2020, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

2. zákon ze dne 29. října 2020 o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii,

3. zákon ze dne 29. října 2020, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí,

4. zákon ze dne 29. října 2020, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů,

5. zákon ze dne 29. října 2020, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2,

6. zákon ze dne 29. října 2020 o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

www.hrad.cz


Nouzový stav prodloužen do 20. listopadu

30. 10. 2020

Sněmovna vyhověla žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru. Nouzový stav byl poslanci prodloužen do 20. listopadu 2020.


Josef Koukal obdržel Řád Bílého lva, in memoriam

29. 10. 2020

Prezident republiky Miloš Zeman udělil toto nejvyšší státní vyznamenání u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu.

plk. JOSEF KOUKAL

Životní osud statečného, čestného a ryzího vlastence plk. Josefa Koukala, pilota 31. stíhací perutě a válečného hrdiny bitvy o Británii si zaslouží přirozený obdiv. Hrdina, který se během svého života společenského ocenění osobně nedočkal.

Pan Josef Koukal se narodil 6. května 1912 v Jenišovicích. Jako pilot a vlastenec se nehodlal smířit s nacistickou porobou země. Vrcholná doba jeho bojového nasazení byla v letecké bitvě o Británii v roce 1940.

Jako voják československé jednotky v zahraničí, byl zařazen u 310. stíhací perutě RAF. Počínal si velmi aktivně a úspěšně jako stíhač až do 7. září 1940, kdy byl nad Anglií sestřelen v letadle Hurricane (omylem od vlastního protileteckého dělostřelectva), zázrakem se zachránil a byl vyléčen z velmi těžkého poranění způsobeného popáleninami na 72 % těla.

Po složitém a delším léčení, při kterém podstoupil 22 plastických operací, se dobrovolně s trvalým zdravotním poškozením vrátil k bojové činnosti. Byl instruktorem v létání a znovu se zúčastnil vzdušných bojů jako stíhač. Další havárii prožil v letadle Spitfire v roce 1944.

Domů se vrátil v srpnu 1945 a byl povýšen do hodnosti majora. Rodiče a bratr Jan byli v době jeho pobytu v zahraničí od roku 1942 v koncentračním táboře ve Svatobořicích, manželka po výsleších gestapa onemocněla srdeční chorobou.

V 50. letech byl Josef Koukal jako major v záloze vystaven ponižujícímu postavení a prožíval obtížný život válečného invalidy s velmi nízkým důchodem. Až do konce života trpěl bolestmi zvláště pravého oka, kde měl ze zranění neodstranitelné střepiny. Byl také vystaven provokacím ze strany Státní bezpečnosti, která hledala důvod k jeho zatčení.

Pan Josef Koukal zemřel 23. února 1980.

Po roce 1989 byl povýšen do hodnosti plukovníka in memoriam.


Poděkování :-)

29. 10. 2020

Milí členové Senior parlamentu,

rádi bychom vám poděkovali za vaši nominaci pana plk. Josefa Koukala na nejvyšší státní vyznamenání. Také chceme poděkovat předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi, který zaslal prezidentovi republiky dopis, ve kterém vyjádřil panu plk. Josefu Koukalovi velkou podporu.

Tým Senior parlamentu


28. říjen, Den vzniku samostatného československého státu

28. 10. 2020

Karel Čapek: Svatořečení 28 (Lidové noviny, 28. října 1930)

Vím sice, že 28. říjen roku osmnáct je už dávno svatořečen, ale jen jako svátek státní; oslavujeme v něm svůj národní a politický převrat, ale nikoliv onen podivuhodný den sám, ačkoliv by si toho zasloužil. Byl to den z několika příčin zvláštní a téměř nadpřirozený; můžeme se při dobré paměti dovolat několika notářsky ověřitelných znamení a divů, které dokazují jeho svatost nebo přinejmenším blahoslavenství.

Především k faktu svatosti náleží jistá jemná a zářivá krása. Onen den z roku osmnáct se vynořil z podzimních mlh v čistotě a jasu skoro přísném; ještě než došla zpráva o kapitulaci Rakouska, položila se světelná glorie na pozdně říjnový den, roztrhla závoj mlhy a ozlatila zemi utrápenou lety války.

Avšak byla znamení mocnější. Ještě den předtím jsme počítali v novinách smutné kolony úmrtních oznámení; tehdy právě vrcholila hekatomba španělské chřipky. Každý třetí člověk ležel s chřipkou a ti ostatní se taktak drželi na nohou, čekajíce, kdy je to položí.

Dvacátého osmého října nadešel konec epidemie, jako by uťal. V novinách už jen několik úmrtních oznámení, jako když po dešti ještě kape, a konec; nastalo zázračné a hromadné uzdravení.

Snad se lidi pozdravili z radosti nebo proto, že místo stonání se vyhrnuli do vyzlacených ulic; nebo nebylo pokdy myslet na nemocné a zesnulé; ale ať je tomu jakkoliv, doporučujeme příštím kronikářům, aby si v novinách z roku osmnáct našli křivku chřipkové epidemie před zázračným dnem 28. října a po něm.

Ale zbývá ještě znamení nejpodivnější. Právě před několika týdny jsme se v mnoha novinách dočítali, že ulice většího města je vznětlivá; že jejího horečného vzrušení zpravidla zneužijí takzvané neodpovědné živly, kterým jde jen o jejich vlastní víceméně nekalé účely, jako je rušení pořádku a podobně.

Nuže, nejtajemnější úkaz 28. října byl ve světle těchto zkušeností ten, že nebylo neodpovědných živlů. Celá Praha a všechna ostatní česká města byla na nohou; všichni jsme cítili nesmírně česky a slovansky, ale tlakem našeho nadšení nepraskla ani jedna okenní tabulka. Děly se zázraky: nebylo vytlučeno německé divadlo, policie nezakročovala brutálně proti vlasteneckým demonstrantům, nezařinčelo sklo ani v jediné židovské kavárně.

Myslím, že dnes by si nikdo, žádný z "mužů 28. října”, netroufal provést onen revoluční den tak hladce a bezvadně. Čtu-li ještě teď, že v září letošního roku "promluvila česká a slovanská Praha” a "projevilo se národní uvědomení našeho lidu”, nemohu se zbavit této vzpomínky. Myslím, že česká a slovanská Praha promluvila daleko hlouběji dne 28. října roku osmnáctého.

Mám za to, že tehdy se také projevilo národní uvědomení našeho lidu způsobem nepochybným. Ale vypadalo to docela, docela jinak než ta letošní fazóna. Je-li ta letošní ulice přirozená a nestalo-li se s ní něco divného a abnormálního, pak prosím je ulice z onoho 28. října úkazem tajemným a nadpřirozeným a zaslouží si dvojnásobné úcty – zvláště letos.

www.lidovky.cz


Aktuální on-line výstavy

28. 10. 2020

Praha, Národní muzeum

Praha, Národní galerie

Praha, Akademie věd České republiky

Praha, Muzeum Kampa

Amsterdam, Van Gogh Museum

Atény, Acropolis Museum

Florencie, Galerie Uffizi

Jerusalem, The Israel Museum

Londýn, Britské muzeum, The National Gallery

Los Angeles, The J. Paul Getty Museum

Mexiko, Muzeum Frida Kahlo

Milán, Teatro Alla Scala

Nagasaki, Atomic Bomb Museum

New York, Guggenheim

Paříž, Louvre,  Musée d’Orsay

Petrohrad, Ermitáž

Řím, National Academy of San Luca

Sao Paulo, MASP

Soul, Národní muzeum moderního a současného umění

Tokyo, Národní muzeum

Vídeň, Albertina

Washington D. C., Národní umělecké muzeumSmithsonova galerie portrétů, NASA


Od středy 28. října bude platit zákaz vycházení v nočních hodinách

27. 10. 2020

Vzhledem k trvajícímu nepříznivému vývoji počtu případů onemocnění covid-19 přijala vláda další balíček krizových opatření. Po 21. hodině až do pěti hodin ráno následujícího dne budou moci od středy lidé vyjít do ulic, jen pokud půjdou do práce nebo podnikat, případně budou právě svou práci vykonávat.

Dále už jen v neodkladných případech, například z důvodu ochrany zdraví, majetku či života, nebo pokud půjdou venčit psa. V tomto případě ale budou moci jít jen 500 metrů od místa bydliště. Od páté hodiny zůstávají v platnosti stávající omezení.

K dílčím úpravám vláda přikročila i v případě zákazu maloobchodního prodeje a služeb. Rovněž od středy zakázala prodej nábytku, koberců a podlahových krytin, provoz sázkových kanceláří a omezila prodej na tržnicích, tržištích a v mobilních provozovnách tak, že se tu nesmí prodávat nic než vybrané druhy potravin a ty se nesmí konzumovat přímo na místě.

Všechny obchody až na benzínky, lékárny, prodejny na letištích, nádražích a v nemocnicích a stravovací provozy budou muset mít zavřeno v neděli a ve všední dny od 20 hodin do 5 hodin ráno. Nové omezení se dotkne i provozu lázní, které budou moci pečovat pouze o klienty, jejichž lázeňská péče je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče, aby od středy hlásili nové pozitivní případy pacientů s covid-19, nové pacienty v těžkém stavu a všechny zhoršení stavu již hospitalizovaných pacientů s covid-19 prostřednictvím Informačního systému infekčních nemocí v co nejkratším čase, nejpozději do půlnoci za uplynulý den. 

Poskytovatelé zdravotních služeb mají od středy povinnost zastavit příjem nových pacientů na plánované zákroky a průběžné navyšovat kapacity akutní lůžkové péče, včetně kapacit intenzivní péče, určené pacientům s nemocí covid-19. Jakmile to zdravotní stav pacientů umožní, mají nemocnice za povinnost co nejdříve je přeložit do zařízení následné péče či do domácího ošetřování.

www.vlada.cz


Sněmovna schválila pobyt vojenských zdravotníků v České republice

27. 10. 2020

Poslanci schválili pobyt vojenských zdravotníků členských států Severoatlantické aliance a Evropské unie v České republice. Na pomoc s epidemií koronaviru by mohlo přicestovat až 300 lidí nejvýše na tři měsíce. Zákon bude ještě projednávat Senát.


Sněmovna schválila vyslání českých vojáků

27. 10. 2020

Poslanci schválili vládní návrh na vyslání až šesti desítek českých vojáků na misi do Mali, Nigeru a Čadu. Čeští vojáci se mají zapojit do boje proti terorismu.


Poslanci schválili dobrovolné kurzy střelecké přípravy

23. 10. 2020

Poslanci dnes schválili dobrovolné kurzy střelecké přípravy. Účastníci kurzu by spadali do zálohy k zajištění bezpečnosti státu. Zároveň poslanci zakázali zakládání a organizování paramilitárních ozbrojených skupin k prosazování politických nebo ideologických cílů. Předlohu bude ještě projednávat Senát.


Platnost zbrojních průkazů bude pravděpodobně desetiletá

23. 10. 2020

Sněmovna dnes schválila platnost zbrojních průkazů, ta zůstane pravděpodobně desetiletá. Zákon bude postoupen horní komoře k projednání.


Investiční pobídky

23. 10. 2020

Podnikům, které prokážou, že v důsledku šíření nákazy koronaviru nemohou do tří let splnit všeobecné podmínky schválené investiční pobídky, bude moci ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužit lhůtu až o dva roky. Zákon schválili poslanci ve stavu legislativní nouze, nyní bude postoupen k projednání senátorům.


Kvůli covid-19 budou zřejmě upraveny insolvence a exekuce

23. 10. 2020

Poslanci schválili vládní novelu, která upravuje pravidla insolvencí a exekucí. Například podnikatelé a firmy, které jsou v hospodářských potížích, na sebe nebudou muset podat až do konce června příštího roku insolvenční návrh. Zákon ještě posoudí horní komora Parlamentu.


Poslanci odhlasovali stav legislativní nouze

21. 10. 2020

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček vyhlásil minulý týden stav legislativní nouze. Poslanci včera svým hlasováním tento režim potvrdili. Stav legislativní nouze umožňuje zrychlené projednávání zákonů.

Bude se to týkat například těchto zákonů - změny v ošetřovném, prodloužení úlev pořadatelům kulturních akcí, příspěvek ekonomicky postiženým podnikatelům, odklad elektronické evidence tržeb, prodloužení záručního programu COVID III. 


Paušální daň schválena

21. 10. 2020

Živnostníci s příjmem do 1 milionu korun ročně mohou od ledna 2021 zaplatit 5469 korun měsíčně. Paušální daň zahrne sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmů. Bude dobrovolná, živnostníkům má ušetřit papírování. Zákon ještě posoudí Senát.


Prodloužení ošetřovného

21. 10. 2020

Ošetřovné bude stát vyplácet pravděpodobně po celou dobu uzavření škol kvůli epidemii nebo nařízené karantény dítěte. Schválená dávka denního vyměřovacího základu má činit 70 procent. Zákon poslanci projednali v legislativní nouzi, nyní jej posoudí Senát.


Prodloužení úlev pořadatelům kulturních akcí

21. 10. 2020

Pořadatelé zrušených kulturních akcí budou moci odložit pravděpodobně o dva roky vrácení uhrazeného vstupného. Lidé budou moci žádat organizátory o poukaz na náhradní nebo odloženou akci místo peněz. Poslanci tento vládní návrh odhlasovali v legislativní nouzi, nyní bude postoupen horní komoře Parlamentu.


Podnikatelé budou moci žádat o příspěvek 500 korun

21. 10. 2020

Podnikatelé, jejichž podnikání omezila nebo znemožnila vláda svými současnými opatřeními proti šíření COVID-19, budou moci žádat o jednorázový příspěvek 500 korun za každý den svého omezení. Počítá s tím vládní návrh zákona, který poslanci projednali ve zrychleném režimu stavu legislativní nouze. Ještě ho musí projednat Senát.


Odklad elektronické evidence tržeb bude zřejmě prodloužen

21. 10. 2020

Vláda navrhla odklad elektronické evidence tržeb. Návrh zákona poslanci odhlasovali ve zrychleném projednávání ve stavu legislativní nouze. Prodloužili odklad o dva roky, tedy do konce roku 2022. Předlohu ještě posoudí senátoři.


Poskytování záruk podnikatelům z programu COVID III

21. 10. 2020

Poskytování záruk podnikatelům z programu COVID III se prodlouží nejméně do poloviny příštího roku. Předlohu poslanci projednali ve stavu legislativní nouze, nyní bude poustoupena senátorům k projednání.


Zpřísněná opatření proti šíření COVID-19 od 22. října

21. 10. 2020

Vzhledem k dramatickému nárůstu výskytu nových případů nemoci COVID-19 přistoupila vláda k dalším zásadním opatřením, které mají přispět ke zlepšení situace a zamezit zhroucení zdravotnického systému.

Od 22. října od 6.00 po dobu vyhlášeného nouzového stavu do 3. listopadu včetně bude až na výjimky zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky. Stejně jako na jaře ale bude z tohoto zákazu existovat několik výjimek, a to především na cesty do zaměstnání a v souvislosti s podnikáním, na cesty za rodinou, na nákupy základních životních potřeb či na cesty do zdravotnických zařízení. Lidé budou moci si vyjít i do parků, do přírody nebo vyjet na vlastní rekreační chatu či chalupu a pobývat tam. Na veřejně přístupných místech se s výjimkou členů domácnosti budou moci společně pohybovat jen dvě osoby, omezena je i účast na svatbách a pohřbech na deset lidí a právo shromažďovací do sto osob ve skupinách po dvaceti. https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf.

Od 22. října od 6.00 zakázán i maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách. Mezi výjimky patří například prodej potravin, pohonných hmot, drogerie či novin, tabáku a časopisů, otevřeno budou mít i autoservisy, čistírny, lékárny, pohřební služby či květinářství. Zavřít budou muset i hotely a další ubytovací zařízení či foodcourty v nákupních centrech. https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf.

Od 22. října od 6.00 omezí i provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na nezbytné minimum nutné k zajištění chodu. Úřední hodiny zůstávají omezeny na pět hodin denně dva dny v týdnu, přičemž úřady mají zajistit svůj chod vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců na pracovišti. https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Organy-verejne-moci-1080.pdf.

www.vlada.cz


Senior parlament je na facebooku

20. 10. 2020

Milí členové Senior parlamentu,

s potěšením vám oznamujeme, že Senior parlament rozšířil svoji působnost. Od dnešního dne můžete Senior parlament navštívit také na facebooku.

Adresa stránky je: https://www.facebook.com/Senior-Parlament-101072881789911/?hc_ref=ARQFQw5QIFYKiTfbuVwyxdfh3829cG0AsXbW-ILieTOgJ3qST0DkcxQY4Oghy-cpSgU&fref=nf  

Najdete zde aktuální informace k zákonům, které se nachází v legislativním procesu, k současné situaci v České republice a třeba i různé zajímavosti z historie a literatury. Diskuze v „aktuálně běžící diskuzi“ a v „kuloárech“ na facebookové stránce probíhat nebude. 

Stále platí, že každý registrovaný člen Senior parlamentu má právo vstoupit do jednotlivých aktuálních diskuzí na webové stránce Senior parlamentu a vyjádřit svůj názor. Každý člen má právo hlasovat ano/ne a zároveň má možnost svůj názor rozvinout příspěvkem do související diskuze. 

Budeme rádi, když si stránky na facebooku oblíbíte tak, jak se domníváme, že je tomu u stránek internetových. 

Tým Senior parlamentu


Nošení roušek od 21. října ve venkovních prostorách

20. 10. 2020

Vláda zavedla nosit roušku ve městech a obcích i ve venkovních prostorách od 21. října do odvolání.

www.vlada.cz


Jaroslav Vymazal je novým poslancem

20. 10. 2020

Nový poslanec Jaroslav Vymazal dnes v úvodu schůze Poslanecké sněmovny složil slib poslance. Nahradil Miroslavu Němcovou, která byla zvolena senátorkou, a mandát poslance jí ze zákona zanikl. Bývalý primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal byl jako další v řadě na kandidátce ODS z roku 2017 a mandát poslance získává do konce volebního období Poslanecké sněmovny.


Spotřebitelský ombudsman

14. 10. 2020

Spotřebitelský ombudsman je označení pro systém, který za pomoci kontaktních míst na živnostenských úřadech (celkem 227 živnostenských úřadů) a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi umožní oklamaným a zneužitým spotřebitelům efektivně, rychle a bezplatně se domoci svých spotřebitelských práv.

Spotřebitelský ombudsman okamžitě řeší palčivý problém s nepoctivým prodejem (předváděcí akce, nekalé praktiky s dodávkou energie atd.).

Přehled spotřebitelských poraden podle krajů

Ministerstvo průmyslu a obchodu


Vláda pošle ochranné pomůcky invalidním občanům

13. 10. 2020

Vláda 12. října 2020 rozhodla, že ze státních rezerv uvolní 190 000 respirátorů typu FFP2 a milion roušek pro těžce hendikepované osoby a pro tyto účely uvolnila z vládní rozpočtové rezervy 5,95 milionu korun.

Schválila uvolnění až 205 milionů korun na nákup léčivého přípravku Veklury od firmy Gilead Sciences, který obsahuje léčivou látku remdesivir. Nákup proběhne prostřednictvím Evropské unie, která má s americkým výrobcem nasmlouvaný objem dodávek. Firma totiž kvůli omezeným výrobním kapacitám a obrovské poptávce nejedná s jednotlivými státy, ale pouze s nadnárodními celky.

Česká republika má aktuálně přislíbeny dodávky 10 000 vialek pro měsíc říjen, tj. léčbu pro cca 1 650 pacientů, a zvyšující se dodávky pro další měsíce. Částka, kterou vláda uvolnila z vládní rozpočtové rezervy, představuje náklady na úhradu dodávek na dva měsíce.

www.vláda.cz


Opatření od středy 14. října

13. 10. 2020

Od 14. října dojde na území České republiky k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření, vláda o tom rozhodla 12. října 2020.

 • Nebude možné se shromáždit v počtu více než šesti osob na jednom místě venku či uvnitř, organizovaně či nikoli. 
 • Do restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení nebudou smět chodit zákazníci, bude je možné obsloužit pouze přes výdejní okénko, ale jen do 20. hodiny.
 • Zavřít musí všechny hudební, taneční, herní a další společenské kluby a diskotéky.
 • Na veřejnosti bude zcela zakázáno konzumovat alkoholické nápoje.
 • Budou zcela uzavřeny základní školy, družiny a školské kluby.
 • Vysokoškolské koleje, domovy mládeže a internáty budou mít zákaz ubytovávat studenty a žáky, s výjimkou lékařských škol.
 • Od 13. října budou povinné roušky na zastávkách, nástupištích a v čekárnách hromadné dopravy. 
 • Klienti sociálních služeb mají zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení. Platí zákaz návštěv.
 • Občané, kteří žádají o poskytnutí nepojistných sociálních dávek, mohou žádat elektronicky.

www.vláda.cz


Výsledky voleb do jedné třetiny Senátu

10. 10. 2020

CHEB, Miroslav Plevný, STAN

LOUNY, MUDr. Ivo Trešl, STAN

PLZEŇ-MĚSTO, Ing. Lumír Aschenbrenner, ODS+TOP+KDU-ČSL+ADS+Mon

STRAKONICE, MUDr. Bc. Tomáš Fiala MBA, ODS

PELHŘIMOV, Ing. Jaroslav Chalupský, Svobodní

PŘÍBRAM, Petr Štěpánek, STAN

PRAHA 5, Mgr. Václav Láska, SEN 21

PRAHA 9, David Smoljak, STAN+Piráti+TOP

PRAHA 1, Miroslava Němcová, ODS+STAN+TOP 09

KLADNO, Mgr. Adéla Šípová, Piráti

DĚČÍN, Ing. Zbyněk Linhart, STAN+SLK

ČESKÁ LÍPA, Jiří Vosecký, STAN+SLK

TRUTNOV, Ing. Jan Sobotka, STAN

KOLÍN, Mgr. Pavel Kárník, STAN

HRADEC KRÁLOVÉ, JUDr. Jan Holásek LL.M., HDK+TOP+SE+Z+LE

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Mgr. Jan Grulich, TOP 09+LES

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, Ing. Josef Klement, KDU-ČSL

ZNOJMO, Mgr. Tomáš Třetina, ODS+STAN+TOP 09

VYŠKOV, MUDr. Karel Zitterbart Ph.D., STAN

BRNO-MĚSTO, MUDr. Roman Kraus MBA, ODS+TOP 09

PŘEROV, RNDr. Jitka Seitlová, KDU-ČSL

OLOMOUC, Marek Ošťádal, STAN

FRÝDEK-MÍSTEK, RNDr. Helena Pešatová, STAN

OSTRAVA-MĚSTO, doc. MUDr. Ondřej Šimetka Ph.D., MBA, ODS,

KARVINÁ, Ing. Ondřej Feber, ANO

ZLÍN, Ing. Tomáš Goláň, SEN 21

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Josef Bazala, KDU-ČSL


Nová protikoronavirová opatření budou platit od 12. do 23. října

9. 10. 2020

KULTURA - Všechny kulturní akce se ruší. 

BAZÉNY, FITNESSCENTRA, POSILOVNY - Budou uzavřeny od půlnoci na pátek 9. října.

SPORT - Ruší se veškeré sportovní aktivity, profesionální i volnočasové. Vnitřní sportoviště budou uzavřena, venku do 20 osob. Mezinárodní utkání bude možné hrát bez diváků. 

RESTAURACE - Zavírací doba bude ve 20:00, u stolu nejvýše čtyři osoby, provoz hotelů či penzionů se nemění. Platí od půlnoci na pátek 9. října. 

OBCHODNÍ CENTRA -  Zůstanou otevřena, v restauracích v obchodních centrech budou moci být u stolu nejvýše dvě osoby.

ÚŘADY - Omezí se fungování na dva dny v týdnu na pět hodin.

NEMOCNICE, SENIORSKÉ DOMY - Na 14 dní se zakazují návštěvy.

MATEŘSKÉ ŠKOLY -  Zůstávají v provozu dle dosavadního režimu.

PRVNÍ STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL - Zůstávají v provozu dle dosavadního režimu.

DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL - Týdenní střídání prezenční a distanční výuky jednotlivých tříd. Žáci nižších stupňů víceletých gymnázií budou dál chodit do školy.

STŘEDNÍ ŠKOLY - Přechází se na distanční výuku.

VYSOKÉ ŠKOLY - Přechází se na distanční výuku.


Druhé kolo voleb do Senátu 9. a 10. října

8. 10. 2020

V pátek 9. října a v sobotu 10. října 2020 proběhne druhé kolo voleb do Senátu. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. 

Do druhého kola postupují vždy dva nejúspěšnější kandidáti z volebního obvodu, pokud se žádnému z nich nepodařilo v prvním kole získat více než 50 procent odevzdaných hlasů. Volební lístky obdrží voliči ve volebních místnostech.

Jak lze volit

Z auta (pro lidi v karanténě či izolaci), zvláštní okrsky - komise přijede (jen pro sociální či zdravotnická zařízení v izolaci), přenosná urna - komise přijede za voličem domů (volič se musí krajskému úřadu nahlásit), osobně. 


Sněmovna podpořila zmrazení platů politiků

8. 10. 2020

V prvém čtení poslanci podpořili návrh na zmrazení platů ústavních činitelů včetně soudců v příštím roce na letošní úrovni. Návrh nyní budou projednávat sněmovní výbory, platit by měl od 1. března 2021.


Chráněný účet pro dlužníky v exekuci

8. 10. 2020

V prvém čtení včera poslanci projednali novelu občanského soudního řádu. Chráněný účet by měl zabránit případné neoprávněné exekuci peněz.

Dle důvodové zprávy by ho musela založit banka na žádost dlužníka zdarma a vést jej za podmínek jeho běžného účtu. Shromažďovaly by se na něm peníze, které exekuci nepodléhají a které jsou určeny k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. Dlužník by mohl mít pouze jeden chráněný účet. Návrh budou nyní poslanci projednávat v ústavně-právním výboru.


Vojenské zpravodajství

8. 10. 2020

Vojenské zpravodajství by mělo mít na starost obranu v kybernernetickém prostoru, návrh je obsažen v novele o Vojenském zpravodajství. Poslanci včera návrh propustili k dalšímu sněmovnímu jednání.


Parametry kurzarbeitu budou projednávat sněmovní výbory

7. 10. 2020

Výbory Poslanecké sněmovny (pro sociální politiku a hospodářský) budou posuzovat pravidla zkrácené práce s příspěvkem státu tzv. kurzarbeitu. Poslanci dnes vládní novelu zákona o zaměstnanosti projednali v prvém čtení.


Druhý nouzový stav v roce 2020 bude od 5. října

4. 10. 2020

Je vyhlášen Vládou České republiky od pondělí 5. října 2020 a bude trvat 30 dní. Většina omezení je vyhlášena na 14 dní.

ŠKOLY - Střední školy, vyšší odborné školy a vyšší stupně gymnázií v oranžových a červených okresech přejdou na distanční výuku. Na školách bude probíhat hudební výchova bez zpěvu, tělesnou výchovu mají nahradit procházky.

RESTAURACE - K jednomu stolu si smí sednout maximálně šest osob.

SVATBY A POHŘBY - Od 19. října se smí svatby a pohřbu účastnit nejvíce 30 lidí, omezení by mělo trvat dva týdny do konce nouzového stavu.

ZÁKAZ SHROMAŽĎOVÁNÍ - Hromadné akce budou moci probíhat do 10 lidí uvnitř budov, do 20 venku.

VÝJIMKY ZE SHROMAŽĎOVÁNÍ - Domácnosti, práce v zaměstnání, jednání zastupitelstev. Divadelní představení, činohra, balet, kina do 500 lidí. Musí být ovšem zrušené občerstvovací přestávky. Zákaz mají představení se zpěvem, jako koncerty, opery a muzikály. Bohoslužby do 100 lidí a bez zpěvu. Profesionální sportovní utkání bez diváků. Na stadiony smí být maximálně 130 sportovců a dalšího personálu.

Nouzový stav

Při vyhlášení nouzového stavu musí být určeno, na jak dlouho platí, na jakém území a důvod vyhlášení. Vláda musí určit, která práva a v jakém rozsahu se omezují, a jaké povinnosti fyzickým či právnickým osobám naopak vznikají. 

Vláda dostává široké pravomoce. Může například nařizovat evakuaci osob a majetku, zakázat vstupu na dané území či jinak omezovat pohyb osob. Většina rozhodovacích pravomocí spojených s krizovým řízením státu přechází na ministra vnitra. Nouzový stav může trvat nejdéle 30 dní, prodloužení musí schválit Poslanecká sněmovna.


Volby v době koronaviru

2. 10. 2020

Platná hygienická opatření proti šíření koronaviru nařizují uvnitř společných prostor roušku. Nemá-li volič roušku vlastní, volební komise mu nabídne k použití jednorázovou a také dezinfekci, platí dodržování rozestupů. 

Jak lze volit

Z auta (pro lidi v karanténě či izolaci), zvláštní okrsky - komise přijede (jen pro sociální či zdravotnická zařízení v izolaci), přenosná urna - komise přijede za voličem domů (volič se musí krajskému úřadu nahlásit), osobně - v pátek 2.10.2020 od 14 do 22 hodin a v sobotu 3.10.2020 od 8 do 14 hodin běžní voliči.


Přání od nás všech

1. 10. 2020

První den měsíce října slaví tradičně naši rodiče a prarodiče. Mezinárodní svátek seniorů si právem zaslouží pozornost - patří maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům. Chceme-li jednoduše a bez příkras vyjádřit náš vděk a lásku, nabízí se nám tato slova: „nadhled, laskavost, obětavost, vyzrálost, zkušenost, jistota“.

Přejeme všem seniorům především pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti!

Radek Vondráček a všichni, kteří se Senior parlamentem spolupracují


Změna rozpočtových pravidel

1. 10. 2020

Poslanci odhlasovali v rámci změny rozpočtových pravidel povinnost zjistit skutečného majitele žádosti o dotaci či veřejnou podporu. Žadatelé o dotace z řad firem zřejmě budou muset uvádět svého skutečného majitele. Poskytovatel dotace ji zjistí buď z evidence skutečných majitelů, nebo si ji v případě zahraničního vlastníka nechá doložit.


Poslanci schválili plán zahraničních vojenských misí

30. 9. 2020

V příštím roce bude moci česká armáda vyslat až 851 vojáků, o rok později nejvýše o stovku více. Poslanci to včera odhlasovali v rámci bodu „Působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023“. 


Zajímavá historická výročí, září

29. 9. 2020

Česko

935 - Ve Staré Boleslavi byl zavražděn kníže Václav. 

995 - Vyvraždění Slavníkovců v Libici, přežil jen Vojtěch a Soběslav.

1310 - Jan Lucemburský se oženil s Eliškou Přemyslovnou.

1723 - Karel VI. byl slavnostně korunován na českého krále.

1837 - Jan Evangelista Purkyně poprvé formuloval svou buněčnou teorii stavby těl živočichů.

1906 - Otevřeno dostihové závodiště ve Velké Chuchli.

1921 - V Praze byla jmenována 5. československá vláda, předsedou se stal dr. Edvard Beneš.

1931 - Otevřena Zoologická zahrada v Praze.

1937 - Státní pohřeb prezidenta T. G. Masaryka se stal velkou manifestací zármutku.

1938 - Československá vláda přijala Mnichovský diktát a postoupila Sudety Třetí říši.

1939 - Josef Čapek je po výsleších na Pankráci převezen do koncentračního tábora v Dachau.

1941 - Všichni židé starší 6 let musí nosit viditelné žluté Davidovy hvězdy na svém oblečení.

1943 - Nacisty byl popraven Julius Fučík, český spisovatel, novinář a politik.

1948 - Pohřeb Edvarda Beneše v Praze se stal první veřejnou manifestací odporu vůči komunistické vládě.

1950 - V rámci armády byly zřízeny Pomocné technické prapory.

1959 - Na brněnském výstavišti byl zahájen 1. Mezinárodní strojírenský veletrh, během dvou týdnů zavítalo na veletrh přes dva miliony návštěvníků.

1968 - V Československu je zaveden pětidenní pracovní týden.

1969 - Karel Kryl odjíždí na písničkářský festival v Západním Německu, kde požádal o politický azyl.

2012 - Z důvodů série otrav methanolem byl v celém Česku vyhlášen úplný zákaz prodeje alkoholických nápojů s obsahem alkoholu nad 20 %.

Svět

1633 - Galileo Galilei byl souzen Inkvizicí.

1814 - Francis Scott Key napsal The Star-Spangled Banner, národní hymnu Spojených států amerických.

1968 - Polák Ryszard Siwiec se upálil na protest proti invazi armád Varšavské smlouvy do Československa na varšavském Stadionu Desetiletí.

1867 - Karel Marx vydává Komunistický manifest.

1997 - V Londýně se konal pohřeb princezny Diany.

1998 - Vznik společnosti Google.

1999 - Předsedou vlády Ruské federace byl jmenován Vladimir Putin.

2001 - Teroristické útoky Ve Spojených státech amerických 11. září 2001, celkem zemřelo 2996 lidí.


28. září, Den české státnosti

27. 9. 2020

Svátek svatého Václava

Svátek Svátého Václava, partrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu připadá na den jeho zavraždění (rok 935). V roce 2014 byly po 1076 letech vráceny ostatky svatého Václava zpět do Staré Boleslavi a jsou uloženy v kostele svatého Václava. 

Vyvraždění Slavníkovců

28. září 995 čeští velmožové přepadli hrad v Libici a v okolí kostela vyvraždili všechny Slavníkovce. Tím skončila i historie tohoto rodu, i když dva Slavníkovci nebyli přítomni. To byl Soběslav, nejvýznamnější místní vládce, a svatý Vojtěch, který pobýval rovněž v cizině. Ti se zachránili. (prof. Jiří Sláma, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

Poprava 80 Čechů na Ukrajině

Připomínáme si největší hromadnou vraždu Čechů na území SSSR. Osmdesát Čechů bylo v Žytomyru popraveno 28. září 1938, na svátek patrona českých zemí svatého Václava. Nově zpřístupněné archivní materiály dokládají, že sovětská bezpečnost zfalšovala podvratnou činnost Čechů a fyzickým nátlakem si vynutila doznání obviněných.

Zostření politických represí sovětského totalitního systému v letech 1937–1938 znamenalo i prudký nárůst poprav, provedených většinou jen na základě rozhodnutí komisí bezpečnostních orgánů. Tehdy přišla o život většina z více než 600 jmenovitě zjištěných Čechů. Mnozí zde žili a podnikali už od dob carského Ruska, jiní uvěřili v ideály nové společnosti a odjeli do Sovětského svazu za lepší budoucností. (prof. Mečislav Borák, ÚSTR)


Návrh zákona o zaměstnanosti budou poslanci projednávat 30. září

25. 9. 2020

Parametry návrhu trvalého kurzarbeitu jsou následující

 • Rozsah překážek v práci činí 20-80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance.
 • Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Po celou dobu podpory je její výše konstantní. Maximální částka je na úrovni průměrné mzdy v národním hospodářství.
 • Podpůrčí doba činí až 12 měsíců u každého podpořeného zaměstnance.
 • Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.
 • Po dobu přidělování práce (tj. v době, kdy kurzarbeit není aktivní) běží standardní režim.

Kurzarbeit je termín, který se používá pro dohodu mezi zaměstnanci, zaměstnavetelem a státem. Zaměstnancům se zkrátí pracovní doba a ušlý příjem jim doplatí stát. Zaměstnavatel se zaváže, že nikoho nepropustí. Pro stát je hlavní výhodou, že nedojde ke zrušení pracovních míst.


Od čtvrtka jsou rozšířena protiepidemická opatření

24. 9. 2020

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR přistupuje Ministerstvo zdravotnictví k dalším protiepidemickým opatřením. Resort od čtvrtka 24. září omezuje otevírací dobu provozoven stravovacích služeb od 22 hodin do 6 hodin ráno a upravuje konání hromadných akcí. Účinnost opatření je limitována na 14 dnů a končí tedy 7. října.

S účinností od čtvrtka 24. září se v celé ČR snižuje limit u hromadných akcí konaných v areálu členěných do sektorů na 1000 osob, pokud je akce uvnitř, a na 2000 osob, pokud je akce venku. Nadále však platí, že u ostatních akcí, kde nejsou možné sektory, zůstává limit 500 osob uvnitř a 1000 osob venku.

Do tohoto počtu se nezapočítají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků. Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze však akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy. V případě opuštění svého místa k sezení osoby udržují od ostatních dvoumetrový odstup.

U stravovacích zařízení je omezena zavírací doba od 22:00 do 6:00 hodin. Nadále platí, že do provozoven bude moci vstoupit pouze tolik lidí, kolik je míst k sezení. Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, a to s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. V případě jídla nebo pití s sebou a následné konzumace na místě je nutný odstup od jiných osob alespoň dva metry, kromě členů domácnosti.

Ministerstvo zdravotnictví


Rady a doporučení pro domácí karanténu

24. 9. 2020

Zůstaňte doma

Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli zůstat doma s výjimkou lékařské péče. Jestliže potřebujete obstarat nákup potravin, jiného zboží a léků, musíte požádat o pomoc jinou osobu.

Izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti

Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat a pokud to lze, měli byste být separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními osobami, je nezbytný pravidelný úklid. Jídlo jezte ve svém pokoji. Použité nádobí myjte ručně v horké vodě s čisticím prostředkem a osušte vlastní utěrkou.

Než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte

Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány telefonicky. Je to proto, že je ve zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi. V případě že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména horečka, kašel, dušnost, případně ztráta čichu nebo chuti), kontaktujte telefonicky svého lékaře, který bude dále organizovat poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku 112.

Noste ústní roušku, pokud vám to je doporučeno 

Pokud jste dostali ústní roušku, měli byste ji nosit v případě, že pobýváte ve stejné místnosti s jinými lidmi i v případě návštěvy poskytovatele zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit ústní roušku, měli by ji nosit lidé, kteří s vámi žijí, pokud jsou s vámi ve stejné místnosti.

Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání

Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos kapesníkem na jedno použití. Lidé, kteří pečují o osoby čekající na výsledky vyšetření na infekci COVID-19, by také měli používat při kašli a kýchání jednorázové kapesníky.

Myjte si ruce

Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, pomáhejte při mytí rukou. To by se mělo provádět často a důkladně mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund, poté si ruce opláchněte a důkladně osušte. Totéž platí pro osoby pečující o kohokoli, kdo je testován na SARS-CoV-2. Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama.

Vyhněte se sdílení domácích potřeb

Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, ručníky, ložní prádlo nebo jiné předměty), které jste vy nebo osoba, o kterou pečujete, použili, byste neměli sdílet s ostatními osobami ve vaší domácnosti. Po použití těchto předmětů je důkladně omyjte mýdlem a vodou; k mytí nádobí a příborů lze použít myčku nádobí.

Nezvěte si domů návštěvy

Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné, aby vás někdo navštívil, proberte to nejdříve s vaším lékařem. Pokud musíte mluvit s někým, kdo není členem vaší domácnosti, udělejte to telefonicky.

Domácí zvířata

Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po kontaktu s nimi.

Praní prádla

Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě než budou k dispozici výsledky vyšetření, vyperte ho pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.

Při manipulaci se znečištěnými materiály používejte jednorázové rukavice a plastovou zástěru a očistěte všechny povrchy v okolí pračky. Prádlo nenoste do veřejné prádelny. Po manipulaci se špinavým prádlem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.

Odpady

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by měl být uložen v plastovém pytli na odpadky a po naplnění musí být pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán a až poté dán do kontejneru na odpad.

Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo u osoby, o kterou pečujete

Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo osoby, o kterou pečujete, např. máte dýchací obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se nejedná o nouzovou situaci, telefonujte vašemu praktickému lékaři nebo do nemocnice.

Pokud se jedná o stav nouze a potřebujete zavolat sanitku, informujte volajícího nebo operátora, že jste vyšetřováni na SARS-CoV-2 (nebo že pečujete o někoho, kdo je testován na SARS-CoV-2) .

Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav


Vládní novela vodního zákona

18. 9. 2020

Poslanci dnes odhlasovali možnost vzniku komisí pro stavy sucha. Komise by měly být na úrovni krajů a státu. Budou moci omezit nebo zakázat odběry povrchových vod obecně, ale i u firem, které to mají od úřadů povolené.

Suchem se bude rozumět hydrologické sucho jako výkyv hydrologického cyklu. Stavem nedostatku vody se bude rozumět dočasný stav s možným dopadem na základní lidské potřeby, hospodářskou činnost a životní prostředí. Schválený zákon také projedná Senát.


Konec skládkování odpadu pravděpodobně v roce 2030

18. 9. 2020

Poslanci dnes ve třetím čtení hlasovali vládní novelu o odpadech. Konec skládkování odpadu se posunul na rok 2030. Prošel návrh, aby obce nabízely občanům i jiné třídění, například systém PAYT (svoz odpadu by se účtoval podle množství, hmotnosti nebo objemu), dále mimo jiné schválili zvýšení poplatků za ukládání odpadu. Zákon ještě posoudí senátoři.


Vládní novela o výrobcích s ukončenou životností

18. 9. 2020

Poslanci odhlasovali mimo jiné, aby výrobci doslouženého elektrozařízení zřídili odběrné místo v každé obci nad 2000 obyvatel (vláda navrhovala v obcích nad 10.000 obyvatel). Výrobce automobilových pneumatik, baterií nebo akumulátorů bude povinen zřídit nejméně jedno veřejné místo odběru v každé obci s pověřeným obecním úřadem a v případě měst v každém městském obvodě. Zákon ještě projedná horní komora Parlamentu.


Vládní novela zákona o obalech

18. 9. 2020

Poslanci upravili zákon v návaznosti na evropské směrnice. Mimo jiné stanovili hustotu sběrné sítě a upravili povinnosti obalových společností. Odmítli poslanecký návrh povinného zálohování plastových lahví, nadále bude dobrovolné. Schválený zákon bude odeslán do Senátu k projednání.


Zpomalení šíření epidemie závisí na zodpovědném přístupu každého občana

17. 9. 2020

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se nyní onemocnění šíří rychleji. Dodržováním základních hygienických pravidel a preventivními opatřeními, jako jsou roušky, je možné riziko exponenciálního šíření koronaviru výrazně snížit.

Nejčastějšími ohnisky, resp. místy šíření nákazy je rodinné prostředí, pracoviště, společenské akce (svatby, rodinné oslavy a setkání), sportovní akce (výskyt u sportovců – amatérských i profesionálních), školy (20 % nových případů), rizikové jsou také návraty ze zahraničí a přeshraniční pohyb obecně.

„V tuto chvíli jsou plošná opatření, jako je omezení vnitřních hromadných akcí na stání, zavedení roušek ve všech prostorech školy, včetně tříd ve školách, a omezení noční otevírací doby provozů stravovacích služeb, zcela nezbytná. Další opatření budeme zvažovat v závislosti na vývoji epidemie,“ uvedl vedoucí Epidemiologické skupiny při MZ ČR Roman Chlíbek.

Ministerstvo zdravotnictví


Jednorázový příspěvek prošel prvním čtením

16. 9. 2020

Jednorázový příspěvek důchodcům v jednotné výši 5000 korun má být vyplacen v prosinci letošního roku. Vláda jej odůvodňuje pokračujícím růstem životních nákladů v návaznosti na dopady pandemie COVID-19. Měli by na něj mít nárok důchodci pobírající důchod starobní, invalidní a pozůstalostní. Lhůta pro projednání ve výborech byla zkrácena na 30 dnů. Týká se téměř tří milionů osob. Státní rozpočet vyjde na 15 miliard korun.


Zákon na ochranu zvířat proti týrání

16. 9. 2020

Hlasováním ve třetím čtení dnes poslanci ukončili debatu k tomuto zákonu. Odhlasovali mimo jiné odškodnění majitelů zakázaných kožešinových farem, schválili zákaz drezury lidoopů, šelem a dalších volně žijících zvířat v cirkusech a podobných zařízeních.

Zákaz klecového chovu slepic schválili od roku 2027. Kritici z řad poslanců sdíleli názor, že zákaz poškodí české chovatele vůči ostatním zemědělcům v Evropské unii. Navrhovatelé zákazu klecového chovu slepic argumentovali nevyhovujícími podmínkami klecového chovu.

Poslanci schválili pokutu za týrání zvířat až jeden milion korun. Zákon ještě posoudí horní komora Parlamentu.


Daň z nemovitosti zrušena

15. 9. 2020

Poslanci dnes schválili zrušení daně z nemovitosti. Zákon vrátili senátoři do Poslanecké sněmovny k opětovnému projednání. Schválený zákon počítá s tím, že budou možné daňové odpočty úroků u hypoték v maximální výši 150 tisíc korun. Nyní bude doručen prezidentovi republiky.


Rada vlády pro zdravotní rizika upravila karanténu osob

14. 9. 2020

Pokud bude mít covid-19 pozitivní pacient i jeho kontakt po celou dobu nasazenou roušku přes ústa i nos (vyjma kontaktu kratšího než 15 minut nebo na větší vzdálenost než 1,5 metru) a osoba v kontaktu nemá příznaky, nově nebude muset do karantény.

Podmínkou je, že se nesmí jednat o improvizovanou roušku v podobě šátku, trika apod. Osoba v kontaktu bude sledovat svůj zdravotní stav po dobu 10 dnů od kontaktu a v případě potíží telefonicky kontaktuje svého praktického lékaře.

Nařízení bude platné od úterý 15. září 2020.

Ministerstvo zdravotnictví


V České republice budou povinné roušky i ve vnitřních prostorách

9. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy.

Roušky budou od zítra povinné mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj). V případě budov škol, školských zařízení a budov vysokých škol se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).

Výjimku z povinnosti mají například děti do dvou let, děti a pedagogové v mateřských školách, hospitalizovaní pacienti, osoby při provádění autorského díla, moderátoři, sportovci v době tréninku nebo soutěže, snoubenci v průběhu obřadu.

Informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

Ministerstvo zdravotnictví 


Legislativní priority v boji proti korupci

8. 9. 2020

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček dnes zaslal předsedům poslaneckých klubů iniciativu, prostřednictvím níž žádá o podporu projednání novely zákona o soudech a soudcích, novely o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů a návrhu zákona o lobbování. Touto iniciativou předseda Sněmovny reaguje na doporučení skupiny GRECO týkající se legislativy v boji proti korupci.

Radek Vondráček k tomu uvedl: „Mým cílem je do konce října projednat na plénu Poslanecké sněmovny výše zmíněné body a zrychlit tak plnění našich závazků. Česká republika musí předložit zprávu o pokroku v provádění doporučení skupiny GRECO nejpozději do 31. prosince 2020.“

Současně s iniciativou dnes předsedové sněmovních klubů obdrželi návrh Etického kodexu poslance, jehož přijetí skupina GRECO výslovně doporučuje.

GRECO (skupina států proti korupci) byla založena Radou Evropy v roce 1999, Česká republika se stala členem roku 2002. Jejím cílem je zlepšovat schopnost členských zemí v boji s korupcí tím, že pomáhá identifikovat nedostatky v národních protikorupčních politikách a poskytuje podporu pro dosažení potřebné legislativy.


Návrh Etického kodexu poslance

8. 9. 2020

Etický kodex poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Preambule

My, poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vědomi si vážnosti svěřené funkce a chápající její výkon jako veřejnou službu, se zavazujeme k dodržování následujících etických zásad, a to při přísném respektu ke všem základním hodnotám, právům a svobodám, na kterých stojí Česká republika coby demokratický právní stát.

I. Bezúhonnost

Poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „poslanec“) je morálně a trestně bezúhonný. Zdrží se jakéhokoliv jednání, které by snižovalo důvěryhodnost jeho, jakož i Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecké sněmovny“), jejímž je členem. Uvědomuje si, že je nositelem politické kultury, a proto jsou na něj kladena přísnější měřítka než na ostatní občany České republiky.

II. Právní stát

Dodržování právního řádu České republiky poslancem je samozřejmostí. V plnění zákonných povinností jde příkladem a usiluje o naplňování hodnot právního státu.

III. Střet zájmů

Poslanec při výkonu své funkce upřednostňuje veřejný zájem. Zdrží se jakéhokoliv jednání, které by vedlo k osobnímu prospěchu jeho nebo osob jemu blízkých. Jedná tak, aby se při výkonu své funkce nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil zavázán oplatit dar, službu či laskavost, které mu byly prokázány.

IV. Nezávislost státní služby

Poslanec zachovává a respektuje politickou nezávislost státní služby. Poslanec nepožaduje po státních zaměstnancích, aby jednali způsobem, který by byl v rozporu s pravidly etiky státních zaměstnanců.

V. Právo veřejnosti na informace

Poslanec ctí právo veřejnosti na informace o výkonu jeho funkce a vychází vstříc požadavkům hromadných sdělovacích prostředků na sdělení politického stanoviska k dotazované věci.

VI. Hospodárnost

Poslanec svědomitě nakládá s majetkem státu v souladu se zásadou účelné, hospodárné a efektivní správy a nezneužívá jej k soukromým nebo stranickým účelům. Spolupracuje pouze s osobami, které splňují odborné i morální předpoklady pro takovou činnost. Striktně se vyhýbá jakémukoliv protežování rodinných příslušníků a osob, s nimiž jej pojí nebo v minulosti pojila osobní vazba.

VII. Ohleduplnost

Poslanec, vědom si odpovědnosti vyplývající z jeho funkce, s každým jedná ve vší vážnosti a úctě, bez ohledu na jeho politické a jiné přesvědčení. Počíná si profesionálně, taktně a bez nepřiměřených projevů emocí. Vůči osobám jiného pohlaví se zdrží sexistických vyjádření a chová se vůči nim ve vší zdvořilosti.

VIII. Čestnost

Poslanec při plném zachování práva na kultivovanou kritiku vždy jedná čestně, je poctivý a pravdomluvný, usiluje o to být vzorem občanům České republiky a důstojným nositelem moci zákonodárné.

IX. Osobní odpovědnost

Poslanec je Etickým kodexem vázán okamžikem jeho přijetí Poslaneckou sněmovnou nebo vzniku mandátu poslance. Poruší-li poslanec některou z výše uvedených zásad, učiní nezbytné kroky k nápravě, v případě hrubého porušení zváží vzdání se mandátu.

X. Komise pro etiku

(1) Kancelář Poslanecké sněmovny zřídí Komisi pro etiku, která vůči poslancům plní poradní, metodickou a vzdělávací roli v etických otázkách.

(2) Předseda Poslanecké sněmovny na návrh mandátového a imunitního výboru jmenuje tři zaměstnance Kanceláře Poslanecké sněmovny členy Komise pro etiku.

(3) Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny před zahájením činnosti Komise pro etiku vydá její Statut.

(4) Poslanci nebo orgány Poslanecké sněmovny mají právo se na Komisi pro etiku důvěrně obrátit v případě řešení eticky sporných otázek souvisejících s výkonem funkce poslance.

(5) Komise pro etiku aktivně vyvíjí školící, metodickou a osvětovou činnost při vzdělávání poslanců v oblasti etiky.

(6) Kancelář Poslanecké sněmovny zveřejní Etický kodex poslance na internetových stránkách Poslanecké sněmovny.


S ohledem na aktuální situaci v Praze přistoupí pražská hygienická stanice k dalším opatřením

4. 9. 2020

Od 9. září 2020 bude omezena přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 0:00 hodin a 6:00 hodin, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních).

Opatření se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).

Od stejného data začne platit povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorech provozoven určených pro prodej zboží a ve vnitřních prostorech staveb, které s nimi funkčně souvisí (např. chodby v nákupních centrech), určených pro přítomnost zákazníků, a to v době, kdy slouží pro tento účel.

Od 14. září bude zavedena povinnost nošení roušek také ve společných vnitřních prostorech škol (ZŠ, SŠ a VŠ), např. chodby, s výjimkou mateřských škol. Povinnost nosit roušku se nevztahuje na učebny, třídy, tělocvičny a kabinety.

Nadále platí již dříve zavedená povinná ochrana úst a nosu ve všech prostorech podzemní dráhy – placený prostor metra přístupný cestujícím, ve všech vnitřních prostorech nádražních budov určených pro veřejnost a ve všech vnitřních prostorech budov areálu Letiště Václava Havla.

Ministerstvo zdravotnictví 


Aktuální výstavy

1. 9. 2020

Sluneční králové, výstava je výjimečným mezinárodním projektem, který dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru. Na výstavě jsou k vidění bohaté zápůjčky ze světových muzeí - z egyptského muzea v Káhiře, z Velkého egyptského muzea v Gíze, z muzeí v Berlíně, Lipsku, Hannoveru, Heidelbergu, Hildesheimu a Frankfurtu nad Mohanem. Vystaveny jsou poklady z doby 3. až 1. tisíciletí př. n. l., Národní muzeum, 31.8.2020-7.2.2021 (zdroj Národní muzeum) 

ReporTvář Julia Fučíka, výstava seznamuje nejen s osobností Julia Fučíka, ale především s jeho Reportáží psanou na oprátce. Poslední literární dílo komunistického novináře je zde představeno v originálních vězeňských motácích psaných tužkou na odřezcích toaletního papíru, výstava ukazuje první cenzurní zásahy na strojopisných přepisech z roku 1945, Národní památník na Vítkově, 21.8.2020-31.10.2020 (zdroj Národní muzeum)

Pelléova vila, v pondělí 21.9.2020 od 13:00 do 20:00 hodin se zde koná Fresh Senior Festival (hry, vědomostní kvíz, soutěže, tanec, koncert Ivana Hlase) vstupné zdarma, Villa Pellé, Pelleova 10, Praha 6

Nedělní komentované prohlídky expozice výroby vína v Botanické zahradě, Botanická zahrada hlavního města Prahy, Nádvorní 134, Praha 7, 12.7.2020-31.12.2020

Průhonické jiřinky 2020, výstavy jiřinek, Dendrologická zahrada Průhonice, 11.8.2020-27.9.2020

Výstava Vzdělaný čtenář na státním zámku Kynžvart, Národním muzeum ve spolupráci s Národní knihovnou představí výjimečné knižní exempláře nejen z kynžvartských sbírek, Státní zámek Kynžvart, 8.8.2020-8.10.2020

Unikátní výstava soukromé sbírky téměř padesáti obrazů Zděňka Buriana je instalována na zámečku Karlštejn na Vysočině, Lovecký zámek Karlštejn, Svratouch, 17.7.2020-19.9.2020

Záchrankou kolem světa, výstava části soukromé sbírky sběratele Dr. Anatolije Truhláře je zaměřena na hračky a modely sanitních vozidel, vlaků, letadel a plavidel, používaných pro transport pacientů i zdravotnického personálu ve 40 zemích světa. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové, 31.7.2020-1.11.2020


Setkání v dolnorakouském Grafeneggu

31. 8. 2020

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček reprezentoval v neděli 30. srpna 2020 Českou republiku na setkání předsedů parlamentů zemí tzv. Slavkovského formátu. Do dolnorakouského Grafeneggu pozval své protějšky předseda Národní rady Rakouské republiky Wolfgang Sobotka.

Tento formát sdružuje předsedy parlamentů České republiky, Slovenské republiky a Rakouské republiky. Hlavním tématem setkání byla aktuální situace v jednotlivých státech kolem COVID-19, představitelé se dále věnovali budoucnosti Evropy, konkrétně střední Evropy a také západnímu Balkánu.

Iniciátorem tzv. Slavkovského formátu na parlamentní úrovni byl v roce 2018 předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Téhož roku podepsal se svými protějšky tzv. Kroměřížskou deklaraci. Tímto aktem byla rozšířena slavkovská spolupráce Česka, Slovenska a Rakouska také na úroveň parlamentů (od roku 2015 byl tento formát jen na úrovni vládní).


Zajímavá historická výročí, srpen

28. 8. 2020

Česko

1832 - Začala pravidelná doprava koněspřežní železnice na trase České Budějovice-Linec.

1867 - Do Prahy byly z Vídně trvale navráceny české korunovační klenoty.

1881 - V Praze došlo k požáru Národního divadla.

1882 - V Praze byla otevřena první telefonní ústředna, měla 30 účastníků. Personál dostal pokyn, aby se ohlašoval zvoláním „Ha-hej!“ („Haló" se ujalo až později).

1891 - Na Pustevnách na Radhošti vznikla první ubytovna Krčma, měla 25 lůžek.

1891 - Petřínská rozhledna v Praze otevřena pro veřejnost.

1940 - V časopise Mladý hlasatel začal vycházet román Záhada hlavolamu Jaroslava Foglara.

1945 - Návrat československých letců Královského letectva (Royal Air Force) zpět do svobodné vlasti.

1945 - Do Prahy byl tajně´převezen bývalý státní ministr pro protektorát K. H. Frank. Jeho převoz byl oznámen tajnou šifrou v rozhlasovém vysílání rádia Luxembourg. Rozsudek trestu smrti byl vykonán v pankrácké věznici.

1968 - Rozzlobený Leonid Brežněv připomíná Dubčekovi neplněné sliby z Čierné nad Tisou. Jenže Dubčekovo vedení výsledky jednání v Čierné nad Tisou pochopilo jinak: jako nový odklad.

1968 - Dubček se sešel 17. srpna v Komárně s maďarským komunistickým představitelem Jánošem Kádárem, který mu dal jasně najevo, že se Moskva nehodlá se situací v Československu smířit a Brežněv je rozhodnut zakročit silou. Bylo to poslední varování ze strany socialistických států před vojenskou intervencí do Československa.

1968 - Vojenský zásah armád pěti států Varšavské smlouvy (SSSR, Bulharska, MLR, NDR a Polska) v Československu, proběhl v noci z 20. na 21. 8., zastavil reformní proces pražského jara.

1968 - Marta Kubišová nazpívala píseň Jindřicha Brabce a Petra Rady Modlitba pro Martu.

1968 - 23. srpna odjíždí prezident Generál Ludvík Svoboda do Moskvy na jednání předsednictva ÚV KSČ a politbyra ÚV KSSS o normalizaci v ČSSR, na němž byl podepsán protokol o opatřeních k upevnění socialismu v ČSSR. Jednání trvalo do 26. srpna.

1969 - Tanky musely potlačit masové demonstrace k prvnímu výročí vstupu cizích vojsk. Nesouhlasné demonstrace, které mnohde přerůstaly v pouliční boje s policií, armádou a Lidovými milicemi, si vyžádali čtyři mrtvé (dva v Brně a dva v Praze).

1974 - Zcela vyhořel Veletržní palác v Praze, jedna z nejvýznamnějších funkcionalistických staveb.

1993 - Zásahové komando dopadlo Jiřího Kajínka v Praze, hledaného pro vraždu.

2002 - Začala nejničivější povodeň v novodobých českých dějinách. Vyžádala si 17 obětí.

2006 - Pět ozbrojených lupičů v policejních kombinézách přepadlo u Slavkova u Brna vůz bezpečnostní služby, ukradlo přes 77 miliónů korun. V historii České republiky to byla jedna z největších loupeží.

2010 - Začala jedna z nejničivějších povodní na severu Čech, zahynulo 5 lidí.

2012 - Padl absolutní teplotní rekord v historii měření v Česku. Meteorologové v Dobřichovicích (Praha-západ) naměřili teplotu 40,4 stupně Celsia.

Svět

1492 - Kryštof Kolumbus vyplul ze Španělska na svoji první výpravu.

1778 - V Miláně bylo otevřeno divadlo La Scala.

1833 - Bylo založeno americké město Chicago.

1884 - V New Yorku byl položen základní kámen ke stavbě Sochy Svobody.

1885 - Gottlieb Daimler sestrojil první motocykl.

1888 - V belgickém městě Spa se konala první soutěž krásy, vyhrála 18tiletá dívka z Karibiku.

1907 - Začal první skautský tábor na ostrově Brownsea vedený Robertem Baden-Powellem (považováno za počátek skautingu).

1914 - 2. srpna vyhlásilo Německo válku Francii a napadlo Belgii.

1914 - 3. srpna jako odpověď na německou agresi vůči Belgii vyhlásila Velká Británie Německu válku.

1932 - V Benátkách se konal první ročník filmového festivalu, nejstaršího na světě a trval 14 dní.

1934 - Po smrti prezidenta Hindenburga se Adolf Hitler jmenoval německým Vůdcem („Führer“), je zvolen prezidentem Německa.

1934 - na ostrov Alcatraz v San Franciské zátoce dorazili první federální trestanci. Stará španělská pevnost byla přestavěna na vězení s nejvyšší ostrahou k věznění nejtěžších zločinců s nulovou možností útěku.

1943 - Při povstání ve vyhlazovacím táboře Treblinka se podařilo uprchnout asi 300 vězňům.

1944 - V noci na 3. srpna nacisté zlikvidovali tzv. cikánský rodinný tábor, součást koncentračního tábora Auschwitz–Birkenau. Na základě toho je připomínán Památný den romského holokaustu.

1945 - Letoun Enola Gay svrhl atomovou bombu Little Boy na japonské město Hirošima. Při prvním použití atomové zbraně ve válce zahynulo odhadem 140.000 lidí.

1961 - Komunistická vláda v NDR zahájila stavbu Berlínské zdi.

1962 - Jihoafrická policie zatkla Nelsona Mandelu, zůstal uvězněn 28 let.

1962 - Marilyn Monroe byla ve svém domě v Los Angeles nalezena mrtvá.

1964 - Severní Vietnam údajně napadl dva americké torpédoborce v Tonkinském zálivu, stalo se to záminkou ke zvýšení americké vojenské přítomnosti ve Vietnamu.

1969 - Začal první hudební festival ve Woodstocku.

1974 - Francouzský provazochodec Philippe Petit přešel na nataženém laně mezi budovami Dvojčat Světového obchodního centra, samozřejmě bez vědomí vládních a městských úřadů.

1976 - Vědci v Pasadeně oznámili, že sonda Viking 1. našla zatím nejsilnější indicie o možném životě na Marsu.

1976 - Niki Lauda havaroval na německém okruhu Nürburgring.

1977 - Na smutečním pohřbu Elvise Preslyho se sešlo 150 pozvaných hostů a 75.000 fanoušků.

1981 - Společnost IBM začala prodávat svůj první osobní počítač IBM PC.

1989 - Anglický programátor Tim Berners-Lee zveřejnil svou myšlenku World Wide Webu, poslal první mail po internetu.

1990 - Irácká armáda přepadla Kuvajt a zahájila Válku v Zálivu.

1991 - Byl zpřístupněn první web na světě.

1997 - V Paříži při automobilové havárii zahynula Princezna Diana.

1999 - Vladimir Putin se stal premiérem Ruské federace.

2008 - Gruzie obsadila nově vyhlášenou republiku Jižní Ossetia. Jedná se o první válku v Evropě v 21. století.

2020 - Ve Spojených arabských emirátech se spustila první jaderná elektrárna, první na území arabského světa.

2020 - V Bejrútu, hlavním městě Libanonu, došlo k masivní explozi skladu pyrotechniky a hnojiv.


Prezident republiky podepsal zákony v legislativní nouzi

24. 8. 2020

V pátek 21. srpna 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman zákon ze dne 20. srpna 2020 o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, a zákon ze dne 20. srpna 2020, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Zkrácení karantény ze dvou týdnů na deset dní

24. 8. 2020

Na základě dostupných vědeckých poznatků a rozhodnutí Rady vlády pro zdravotní rizika Ministerstvo zdravotnictví přistupuje s účinností od 1. září 2020 ke zkrácení doby karantény a izolace ze 14 na 10 dnů.

„Opatření vydáváme dnes po důkladné konzultaci s hygieniky. Do materiálu jsme zapracovali jejich konstruktivní připomínky. Aby se s novým postupem měli čas seznámit praktičtí lékaři, opatření vejde v účinnost 1. září,“ vysvětlila hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření určeny jako osoby v úzkém kontaktu s nakaženým, se nařizuje karanténní opatření v minimální délce 10 dnů. Doba karanténních opatření se počítá ode dne posledního kontaktu.

Ministerstvo zdravotnicví


Od 1. září budou povinné roušky ve vybraných vnitřních prostorech

24. 8. 2020

Od 1. září budou roušky povinné v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na úřadech či ve volebních místnostech. Kapacita hromadných akcí zůstává stejná, na vnitřní akce nad 100 osob však bude vstup pouze s rouškou.

„Roušky zavádíme od 1. září plošně jen v epidemiologicky nejrizikovějších místech. Nicméně všude tam, kde se pohybuje mnoho různých lidí a nejde dodržovat bezpečný odstup, roušky doporučujeme.

Nyní je zásadní, aby lidé nezapomněli, že virus mezi námi je a jen tak nezmizí. Abychom nemuseli zavádět celostátní opatření, musíme být nyní všichni zodpovědní a obezřetní. Prosíme občany, aby dodržovali základní hygienická pravidla – mytí rukou, rozestupy od ostatních a roušky,“ apeluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Mimořádné opatření, které zavádí povinnost ochrany dýchacích cest, se tedy od září nově vztahuje na některé vnitřní prostory staveb a veřejnou dopravu, konkrétně se jedná o:

 • zařízení zdravotních a sociálních služeb (nemocnice, ambulance, polikliniky, domovy pro seniory, stacionáře, lékárny a další zařízení),
 • úřady (místnosti určené pro kontakt s veřejností v době, kdy slouží pro tento účel),
 • veřejná doprava (MHD, meziměstská doprava, taxislužby, zájezdové autobusy a další),
 • vnitřní hromadné akce nad 100 osob,
 • volební místnosti.

„I nadále zachováváme nezbytné výjimky z povinnosti nosit roušku, a to u dětí do dvou let, osob s poruchou intelektu, řidičů veřejné dopravy či uživatelů v zařízeních sociální péče a v některých dalších případech,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

„Zároveň prosím občany, aby v nadcházejícím období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění dbali na vyšší hygienu rukou a zejména pokud by se necítili zdravotně dobře, zůstali doma nebo kontaktovali svého praktického lékaře,“ doplnila hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Ministerstvo zdravotnictví 


Volby během karantény a novela školského zákona

19. 8. 2020

Lidé, kteří budou během říjnových senátních a krajských voleb v nařízené karanténě kvůli COVID-19, budou moci hlasovat z auta nebo si budou moci vyžádat příjezd zvláštní volební komise s přenosnou volební urnou. Poslanci se na tom dnes na svém mimořádném zasedání shodli. Schválený zákon dále počítá se zvláštními volebními okrsky v sociálních nebo zdravotnických zařízeních, která budou během voleb v karanténě. Zákon ve čtvrtek 20. srpna 2020 projedná horní komora Parlamentu.

Druhým zákonem, kterým se dnes poslanci zabývali, byla novela školského zákona. Odhlasovali změnu, která ukládá dětem povinnost distanční výuky jako součást povinné školní docházky. Formu výuky na dálku má škola přizpůsobit podmínkám žáka. Schválený zákon bude platit i na různé krizové situace, které by mohly ve školství v budoucnu nastat. Také tento zákon budou zítra senátoři projednávat.

Obě normy dnes poslanci projednávali ve stavu legislativní nouze. Tento režim projednávání (umožňuje projednat a schválit zákon i během jednoho dne) byl vyhlášen v pondělí 17. srpna 2020 na návrh vlády předsedou Poslanecké Sněmovny Radkem Vondráčkem.


Podzimní volby 2020

18. 8. 2020

Volební místnosti se k volbám do zastupitelstev 13 krajů a do Senátu otevřou 2. a 3. října 2020. Druhé kolo voleb do horní komory Parlamentu je stanovené na 9. a 10. října 2020.

www.mvcr.cz


Letos uplynulo 70 let od popravy Milady Horákové

16. 8. 2020

dr. MILADA HORÁKOVÁ (právnička a politička) byla popravena 27. 6. 1950 v 5.35 hodin na dvoře pankrácké věznice. Stala se obětí justiční vraždy během komunistických politických procesů za vykonstruované spiknutí a velezradu. Byla jedinou ženou popravenou v rámci těchto procesů.

Poslední dopis

Věznice Praha-Pankrác, 27. VI. 1950, 2 1/2 hodin

Moji nejmilejší,

ještě několik slov. Měla jsem z našeho setkání nesmírnou úlevu. Jen Věruška mi velmi leží na srdci a to budoucí, co vymění svůj život za život můj. - Je to zvláštní shoda okolností; když se měla narodit Jana, udělala jí místo na světě naše máma. Teď dělám tu výměnu životů zase já.

Milovaná, předrahá sestřičko moje, budeš maminkou, někdo, kdo uvidí nový svět, se hlásí o své právo. Musíš pro něho a jen pro něho teď žít. Nedej mu do vínku srdce a nervy zatížené smutkem a jeho dekadencí. Přiveď na svět celého, zdravého a krásného člověka s pevnými nervy. Ať to bude děvče, nebo hoch, musí to být bojarský junák!

Prosím Tě, Věruško, na kolenou, chraň ho, kvůli mně a pro lepší příští. Modlím se v těchto posledních chvílích za Tebe a šťastnou Tvou těžkou hodinku matky. Budeš mít teď dvě děti. Vás ostatní prosím: teď všechno pro ten nový život: Pepíčku, tolik na Tebe spoléhám. Jano, jsi statečné děvče - mám z Tebe radost - jen uplatni svoji statečnost za to, co buduje, a ne za to, co boří.

Jsem úplně klidná a připravená. Byl u mne pan farář, a i když nemohl přijít dr. Kučera, bylo mi to velikou posilou - prosila jsem jej, aby také a hlavně Vám věnoval teď svou pomoc. Opřete se o vše, co Vás chce a může podržet.

Žijte, žijte! Jste taková krásná trojice. Dědeček přijde časem také o svou bolest - buďte s ním! Maminka Horáková se opře o svou víru. Má děvčátka ze Sadské, Věrka, Anička, Boženka, budou také s Vámi. Co Vás je, já jsem sama a musím si také pomoci. - Nikdy jsem nepochybovala o Vaší síle, ale překvapili jste mne.

Bude to ještě bolet chvíli, ale pak už stále méně a méně. Jděte na louky a do lesů, tam ve vůni květů najdete kousek mne, jděte do polí, dívejte se na krásné a všude budeme spolu.

Dívejte se na lidi kolem a v každém se něčím obrazím. Nejsem bezradná a zoufalá - nehraji, je to ve mně tak klidné, poněvadž mám klid ve svém svědomí. Vyžádejte si dopis, který jsem Vám napsala, a v něm je celý můj odkaz. Je jen pro Vás, alespoň něco v životě, co patří pouze Vám a těm, které mám tolik ráda.

Všechno se mi v posledních chvílích zdá jako neskutečné, a přeci počítám už jen minuty. Není to tak zlé - jen o Vás teď jde, ne už o mne. Buďte silní! Mám Vás tolik ráda a taková láska se přece nemůže ztratit, rozplynout. Nic se na světě neztrácí, všechno nějak vrůstá dál a ožívá znovu. - Jděte vždy jen s tím, co je blízko životu. Držte se jeden s druhým a opírejte se navzájem!

Znovu opakuji: ten nový, blížící se život mne ohromně vyrovnal. - Mám už dohráno opona se spouští, ale už se zase nový kus začíná. Ať je v něm však jen slavný a vítězný hrdina - žádná už tragédie!

Mám Vás tolik, tolik ráda. Líbám Vás a tisknu. Jsem v mysli a modlitbách jen a jen u Vás. Hrála jsem to snad špatně, ale myslela jsem to poctivě. To mi můžete věřit. Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží - tuto zkoušku mi určil a já jí procházím s jediným přáním: abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno.

Neplačte - neteskněte moc - je mi to takhle lepší než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo. Takto se rozletím zase do polí a luk, strání a k rybníkům, na hory i v nížiny. Budu zase nespoutaná, a ten klid a mír. Dejte mi ho - bylo toho tolik, co bylo nutno překonávat - chci už jít.

Nebraňte mi svým nářkem. Musíte teď žít také za mne. Líbám Vás, líbám. S Bohem - vrátím se ve Vašem synovi nebo dceři. Už se zase vidím nově na světě. Bůh Vás posilni a teď abyste dobře to dítě postavili do světa.

Janičko, miláčku, dceruško. Věro, sestřičko má, Pepíčku, táto můj, babinko, holčičky Věro, Aničko, Božko a Ty můj zatoulaný, drahý, jediný, krásný muži. Cítím; stojíte tu se mnou.

Teď ještě pevný ruky stisk. - Ptáci už se probouzejí - začíná svítat. Jdu s hlavou vztyčenou - musí se umět i prohrát. To není hanba. I nepřítel nepozbyde úcty, je-li pravdivý a čestný. V boji se padá, a co je jiného život než boj.

Buďte zdrávi! Jsem jen a jen Vaše

Milada

www.moderni-dejiny.cz


Krásné Česko

13. 8. 2020

Tipy na výlet

STRAHOVSKÁ KNIHOVNA - V Praze na Strahově v areálu Strahovského kláštera se nachází jedna z nejcennějších a nejlépe zachovaných historických knihoven. Obsahuje okolo 20 tisíc svazků převážně z let 1501-1800. Otevírací doba knihovny: leden-prosinec, každý den 9-17 hodin (přestávka je 12-13 hodin).

VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV S HROBKOU SLAVÍN V PRAZE - Významné osobnosti zde pochované jsou například politička a právnička Milada Horáková, spisovatel Josef Václav Sládek, spisovatel Jaroslav Vrchlický, spisovatelka Marie Pujmanová, herec Zdeněk Štěpánek, herec Eduard Kohout, herec Jaroslav Marvan, herec Karel Höger, malíř Vojtěch Hynais, malíř Alfons Mucha, malíř Václav Špála, vynálezce František Křižík, sochař Josef Václav Myslbek, dirigent Rafael Kubelík, fotbalista Josef Bican, operní pěvec Beno Blachut, malíř Josef Čapek, spisovatel Karel Čapek, architekt Josef Gočár, architekt Jan Kaplický, filmový režisér Elmar Klos, krasobruslařka Hana Mašková, herec Ladislav Pešek, lékař Jan Evangelista Purkyně, skladatel Bedřich Smetana, herec Václav Vydra st. a další.

ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ PETŘÍN V PRAZE - Bludiště na Petříně bylo původně zbudováno jako pavilon Klubu českých turistů na pražské Jubilejní zemské výstavě 1891. Celkem se v bludišti nachází 35 obyčejných a 15 zkreslujících zrcadel.

LETECKÉ MUZEUM KBELY - Bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha-Kbely (první letecká základna vybudovaná po vzniku Československa v roce 1918). Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě.

KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ - Největší jeskynní systém v České republice je od roku 1959 přístupný veřejnosti. Návštěvníci mohou obdivovat krápníkovou výzdobu ve dvou zpřístupněných patrech. Jeskyně se nachází asi 30 kilometrů od Prahy směrem na město Beroun.

POSÁZAVSKÝ PACIFIK - Jedna z našich nejkrásnějších lokálek. Parním vlakem se můžete svézt z Prahy přes Vrané nad Vltavou do Týnce nad Sázavou a pokračovat do Čerčan přes Mnichovice a zpět do Prahy. Trati, která vede romantickým krajem kolem soutoku Vltavy a Sázavy, dali za první republiky trampové název Posázavský pacifik a ten už jí zůstal. Pacifik vyráží ze Smíchovského nádraží v Praze.

REZERVACE DIVOKÝCH KONÍ, ZUBRŮ A PRATURŮ V MILOVICÍCH - V bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá vznikla rezervace divokých koní, zubrů a praturů, kteří zde spásáním vzácných stepí a zbytků bohatých luk, pomohou zachovat křehkou biodiverzitu a zabrání tak zarůstání biologicky cenných lokalit. Výhled na zvěř je možný ze speciálních pozorovatelen.


Krásné Česko

13. 8. 2020

Tipy ke koupání

ZATOPENÝ LOM JIMLÍKOV - Bývalý lom na kaolin nedaleko vesničky Jimlíkov.

KAMENCOVÉ JEZERO - Nachází se u Chomutova. Jezero vzniklo zatopením dolů, v nichž se těžil kamenec a síra. Plocha jezera je 15,95 ha, šířka je 240 m a délka 676 m, největší hloubka je 3,4 m.

PÍSKOVNA MLÉKOJEDY - Bývalá pískovna mezi Tišicemi a Mlékojedy nabízí příjemné koupání i řadu služeb. Voda zde bývá krásně čistá, slunit se můžete na travnatých nebo písčitých plážích. Příjemné koupání doplňuje plážový bar, beachové kurty a vodní lezecká stěna.

VESELSKÉ PÍSKOVNY - V chráněné krajinné oblasti Třeboňsko se rozprostírá 240 ha Veselských pískoven, které leží mezi Veselí nad Lužnicí a obcemi Horusice a Vlkov. Pět oddělených jezer vzniklo po těžbě štěrkopísku v letech 1952 až 1986.

ZATOPENÝ LOM HRADIŠŤSKÝ VRCH - Nedaleko Konstantinových lázní na Hradišťském vrchu se nachází lom Okrouhlák, jehož tvar připomíná obří otisk tlapy psa. Lom je veřejnosti přístupný.

PÍŠŤANSKÉ JEZERO - Je uměle vytvořené průsaky vody z řeky Labe, která zde zatopila lom na štěrkopísek v 60. letech. Dnes je jezero oblíbeným rekreačním místem s písčitými břehy. Nachází se u obce Žernoseky.

LOM RAMPA - Jeden z dominantních a často navštěvovaných lesních lomů v Černé Vodě, jehož hlavní zvláštností je naříznutá vysoká kolmá stěna, podle níž vždy lehce odlišíte tento lom od ostatních (Jesenicko).

JEZERO BARBORA - Nejrozsáhlejší vodní plochou v okolí Teplic je vodní nádrž Barbora, která vznikla zatopením stejnojmenného povrchového dolu (u obce Oldřichov).

LOM BARABA - Přírodní zatopená pískovna s písčitými břehy se nachází u obce Vliněves nedaleko Mělníka.


Nová poslankyně složí slib na nejbližší schůzi

12. 8. 2020

Starostka Vranovic-Kelčic na Prostějovsku Irena Blažková je novou poslankyní. Nahradila Petra Vránu, který se vzdal svého poslaneckého mandátu kvůli kandidatuře do Senátu v podzimních volbách. Nová poslankyně obdržela v úterý 11. srpna 2020 z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka osvědčení o zvolení poslankyní.


Návrh zákona o zvláštním způsobu hlasování ve volbách bude vláda projednávat 17. srpna 2020

12. 8. 2020

Speciální zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do krajských zastupitelstev a do Senátu v roce 2020 obsahuje mimo jiné další návrhy hlasování. V drive-in volební místnosti z automobilu, v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno hygienickou stanicí, hlasování do zvláštní přenosné schránky. Návrh zákona bude po projednání vládou předložen Poslanecké sněmovně.


Předseda Knessetu poděkoval českým poslancům

11. 8. 2020

Poslanci se na své 49. schůzi zabývali česko-izraelskými vztahy. Bouřlivou diskusi vyvolal článek ministra zahraničních věcí, který otiskl deník Právo. Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se k tomu následně vyjádřil: „Výsledkem naší debaty ve Sněmovně byla podpora vzájemných vztahů České republiky a Státu Izrael. Schválili jsme usnesení, které zaujalo i naše izraelské partnery a přátele. Před pár dny jsem obdržel děkovný dopis od mého izraelského protějšku, předsedy Knessetu Yariva Levina."

Předseda Knessetu Yariv Levin ve svém dopise mimo jiné píše: „Vážený kolego, jsem rád, že Vám mohu napsat a vyjádřit hluboký vděk a poděkování za pevný a nekompromisní postoj, který Poslanecká sněmovna pod Vaším vedením přijala." Dále píše: "Je povzbudivé vidět, že Vámi vedená Poslanecká sněmovna udržuje jasnou a čestnou pozici, která uznává právo Izraele na existenci v bezpečných a bránitelných hranicích.“


Senátoři nominovali na nejvyšší státní vyznamenání 32 osobností

11. 8. 2020

Mezi kandidáty na státní vyznamenání, které Senát zaslal prezidentovi republiky, jsou váleční hrdinové letci RAF Alexander Hess a Karel Mareš-Toman, protifašistický odbojář Jan Andrýsek či komunistický bojovník Vladimír Matoušek. Dalšími kandidáty jsou předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, patolog Jan Vignati, operní pěvkyně Edita Gruberová, epidemiolog Karel Raška, mikrobioložka Soňa Peková, gynekolog Tonko Mardešič, sládek Ivan Chramosil, lékař a maratonec Pavel Kantorek, hasič Jiří Kunst, Hana Jirmusová Lazarowitz, ředitelka Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově.

Významné osobnosti na státní vyznamenání navrhuje prezidentovi České republiky také vláda a Poslanecká sněmovna.


Zajímavá historická výročí, červenec

11. 8. 2020

Česko

1357 - Císař Karel IV. položil základní kámen ke stavbě kamenného mostu v Praze přes Vltavu, později pojmenovaného po svém zakladateli. Čas nebyl vybrán náhodou, šlo o magickou řadu lichých čísel tak, jak to císaři poradili astrologové. Stavba podle projektu Petra Parléře byla dokončena v roce 1402.

1855 - Božena Němcová vydala knihu Babička.

1927 - V časopise Pestrý týden se poprvé objevila postavička Ondřeje Sekory Ferda Mravenec v komiksovém příběhu o opilém mravenci. Tehdy ještě postavička nebyla určena dětem a neměla puntíkovaný šátek.

1930 - Československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let letadlem Ford 5AT na lince Praha - Záhřeb.

1947 - Československo po nátlaku Sovětského svazu odmítlo Marshallův plán.

1968 - Vedení KSČ bylo pozváno do Varšavy na jednání s ostatními zeměmi Varšavské smlouvy o poměrech v ČSSR.

1971 - Byl zahájen provoz na prvním, 21 km dlouhém úseku dálnice D1 z Prahy do Mirošovic.

1983 - V pražském Klementinu byla naměřena teplota 37,8 °C, vůbec nejvyšší teplota během měření v období 1775-2019.

1990 - Prezidentem byl zvolen Václav Havel.

1991 - Zástupci šesti zemí v Praze podepsali ukončení platnosti Varšavské smlouvy.

1997 - Stoleté záplavy kulminují, připravily o život celkem 50 osob. Celková škoda přesáhla 63 miliard korun.

2006 - První páry osob stejného pohlaví začaly uzavírat registrované partnerství.

2006 - V dopravě začal platit bodový systém.

2009 - V Pražském metru byl po 31 letech ukončen provoz ruských souprav 81-71.

Svět

776 př. n. l. - Byly zahájeny první řecké Olympijské hry.

1419 - Portugalci objevili ostrov Madeiru.

1483 - Richard III. korunován králem Anglie.

1785 - Měnovou jednotkou USA byl jednomyslně zvolen dolar.

1836 - V Paříži byl otevřen Vítězný oblouk.

1850 - V habsburské monarchii byly vydány první poštovní známky.

1854 - První sjezd americké Republikánské strany.

1889 - Vyšlo první číslo novin The Wall Street Journal.

1903 - Odstartoval první ročník cyklistického závodu Tour de France 1903.

1908 - Signál SOS byl zaveden jako celosvětový standard volání o pomoc.

1918 - Bolševici popravili cara Mikuláše II. s rodinou.

1919 - První úspěšný přelet Atlantiku vzducholodí R 34.

1942 - V polském Chelmnu bylo zplynováno 83 lidických dětí (důsledek atentátu na Heydricha).

1950 - Zahájilo vysílání rádio Svobodná Evropa.

1952 - Konec tramvajové dopravy v Londýně, už jen autobusy.

1958 - Byla založena NASA.

1969 - Apollo 11 odstartovalo z mysu Canaveral na svou misi k Měsíci.

1973 - Při slyšení před senátní komisí prozradil Alexandr Butterfield existenci magnetofonových nahrávek prezidenta Nixona (aféra Watergate).

1979 - Firma Sony představila walkman.

1987 - Britská premiérka Margaret Thatcherová a francouzský prezident François Mitterrand podepsali smlouvu o vybudování tunelu pod Lamanšským průlivem.

1992 - Slovenská národní rada přijala Deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky; vzápětí podal prezident ČSFR Václav Havel demisi.

1995 - Srebrenický masakr.

1996 - Narodila se ovce Dolly, první úspěšně naklonovaný savec.

1997 - Hongkong byl předán Číně.


Informační linky pro občany

11. 8. 2020

Speciální informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

Non stop linky Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106; +420 725 191 367; +420 725 191 370

Ministerstvo dopravy (mimořádná opatření v mezinárodní dopravě): česky +420 225 131 810; anglicky +420 225 131 820

Ministerstvo zahraničních věcí (návraty ze zahraničí): +420 224 183 200

Ministerstvo průmyslu a obchodu (informace pro podnikatele, živnostníky i spotřebitele): +420 224 854 444

Ministerstvo vnitra (bezpečnost, hranice, pobyty): +420 974 815 394; +420 974 815 395; +420 974 815 396

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: +420 778 725 602; +420 771 139 398

Ministerstvo zemědělství (potravinářství, dotace, prvovýroba, lesní a zahradnické školky): +420 221 814 595

Ministerstvo financí (informace k daňovým opatřením): +420 224 041 111

Finanční správa (informace k liberačnímu balíček a daňovým úlevám): +420 225 092 392

Ministerstvo kultury: +420 777 458 007

Ministerstvo obrany (vojenská linka psychologické pomoci): +420 973 255 140; +420 973 255 147; +420 973 255 142

Česká správa sociálního zabezpečení (nemocenské, ošetřovné, důchody, sociální pojištění): +420 800 050 248

Úřad práce (nezaměstnanost, sociální dávky): +420 844 844 803


Aktuální výstavy

11. 8. 2020

Hrdinové, panelová výstava na III. nádvoří Pražského hradu představí nositele Medaile Za hrdinství, kteří byli oceněni prezidenty České republiky od roku 1993 do současnosti, 17.7.2020-13.11.2020

Otevření jižních zahrad Pražského hradu, 4.7.2020-31.8.2020

Výstava akademického malíře Ivana Exnera (60. narozeniny), Královský letohrádek Pražského hradu, 5.8.2020-30.11.2020

iMucha: slavná sbírka v pohybu, Obecní dům, Praha 1, 21.8.2020-18.9.2020

Muzeum Policie České republiky, Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2, otevírací doba: úterý-neděle (pondělí zavřeno), 10:00-17:00

Auta na Náplavce 2020 (návštěvníci našeho hlavního města se seznámí s největšími novinkami automobilových značek působících v České republice), Rašínovo nábřeží, Praha 1, 27.8.2020-30.8.2020

800 let Jindřichova Hradce, Státní hrad a zámek, Dobrovského 1/I, Jindřichův Hradec, 14.7.2020-30.8.2020

Secesní móda, Prachatické muzeum, Velké náměstí 13, Prachatice, 25.7.2020-30.12.2020

Jiří Winter Neprakta, výstava oblíbeného kreslíře, Zámek Kozel, Šťáhlavy 67, 4.7.2020-30.8.2020

Strašidla království Českého na zámku Opočno, Trčkovo náměstí 1, 1.7.2020-31.8.2020

Botanická zahrada, Josefa Suka, 1388/18, Teplice otevírací doba: úterý-neděle (pondělí zavřeno), 9:00-19:00

Areál Přírodovědného muzea Semenec (relax a hry pro celou rodinu), Semenec 846, Týn nad Vltavou, otevírací doba: duben-říjen, sobota-neděle, 10:00-17:00; červenec-srpen, pondělí-neděle, 10:00-19:00


Poděkování všem členům Senior parlamentu

10. 7. 2020

Vážení a milí členové Senior parlamentu,

dnešní jednací den byl posledním v tomto pololetí. Poslanci se sejdou na dalším řádném zasedání v září letošního roku. Při této příležitosti bychom rádi poděkovali vám všem, kteří jste se aktivně zapojili do debaty k tématům, která tým Senior parlamentu vybíral podle aktuálního dění v Parlamentu s přihlédnutím k tématům, která „pálí“ naše spoluobčany. Vaše aktivita v rámci jednotlivých diskusních sekcí nás velmi těší a jsme moc rádi, že jste si stránky zahrnuli do svých pravidelných návštěv.

Jako poděkování zasíláme malý dárek nejaktivnějšímu komentujícímu panu Františkovi Koplíkovi a nejaktivnějšímu hlasujícímu panu Lubomíru Sazečkovi.

Všechny vás co nejsrdečněji zdravíme a ještě jednou vám mnohokrát děkujeme!

Tým Senior parlamentu


Sněmovna schválila zvýšení schodku rozpočtu na 500 miliard korun

9. 7. 2020

Pro schválení vyššího schodku rozpočtu hlasovalo 104 poslanců. Doposud měl nejvyšší deficit rozpočet za rok 2009. Bylo to přes 192 miliard korun, a to kvůli dopadům tehdejší světové hospodářské krize.


Poslanci schválili kandidáty na státní vyznamenání

9. 7. 2020

Mezi kandidáty na nejvyšší státní vyznamenání, které dnes Sněmovna podpořila, jsou mimo jiné válečný hrdina genmjr. František Chábera, hrdina protinacistického odboje Václav Morávek či zpěvák lidových písní Jožka Černý.

Válečného hrdinu plk. Josefa Koukala, kterému se dostala podpora Senior parlamentu a velká podpora předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, poslanci také schválili. Seznam kandidátů bude nyní zaslán prezidentovi České republiky Miloši Zemanovi.

plk. JOSEF KOUKAL, propůjčení Řádu Bílého lva, in memoriam

Životní osud statečného, čestného a ryzího vlastence plk. Josefa Koukala, pilota 31. stíhací perutě a válečného hrdiny bitvy o Británii si zaslouží přirozený obdiv. Hrdina, který se během svého života společenského ocenění osobně nedočkal.

Pan Josef Koukal se narodil 6. května 1912 v Jenišovicích. Jako pilot a vlastenec se nehodlal smířit s nacistickou porobou země. Vrcholná doba jeho bojového nasazení byla v letecké bitvě o Británii v roce 1940.

Jako voják československé jednotky v zahraničí, byl zařazen u 310. stíhací perutě RAF. Počínal si velmi aktivně a úspěšně jako stíhač až do 7. září 1940, kdy byl nad Anglií sestřelen v letadle Hurricane (omylem od vlastního protileteckého dělostřelectva), zázrakem se zachránil a byl vyléčen z velmi těžkého poranění způsobeného popáleninami na 72 % těla.

Po složitém a delším léčení, při kterém podstoupil 22 plastických operací, se dobrovolně s trvalým zdravotním poškozením vrátil k bojové činnosti. Byl instruktorem v létání a znovu se zúčastnil vzdušných bojů jako stíhač. Další havárii prožil v letadle Spitfire v roce 1944.

Za statečnost a odvahu dostal několik vysokých československých a spojeneckých vyznamenání a stal se důstojníkem. V oficiálním historickém hodnocení bitvy o Británii je uváděn mezi deseti nejúspěšnějšími československými stíhači, je také uveden na pomníku v Anglii mezi 88 československými piloty, proslavenými ve vrcholném období letecké bitvy o Británii.

Domů se vrátil v srpnu 1945 a byl povýšen do hodnosti majora. Rodiče a bratr Jan byli v době jeho pobytu v zahraničí od roku 1942 v koncentračním táboře ve Svatobořicích, manželka po výsleších gestapa onemocněla srdeční chorobou.

V 50. letech byl Josef Koukal jako major v záloze vystaven ponižujícímu postavení a prožíval obtížný život válečného invalidy s velmi nízkým důchodem. Až do konce života trpěl bolestmi zvláště pravého oka, kde měl ze zranění neodstranitelné střepiny. Byl také vystaven provokacím ze strany Státní bezpečnosti, která hledala důvod k jeho zatčení.

Pan Josef Koukal zemřel 23. února 1980.

Po roce 1989 byl povýšen do hodnosti plukovníka in memoriam.


Poslanci schválili zrušení daně z nabytí nemovitosti

8. 7. 2020

Pro schválený zákon, kterým se ruší daň z nabytí nemovitosti, hlasovalo 187 poslanců ze 192 přítomných, proti nebyl nikdo z nich. Zákon ještě posoudí horní komora Parlamentu.


Seniorské desatero (nejen) pro časy koronaviru aneb Na všech životech záleží

8. 7. 2020

Dokument byl vypracován Pracovní skupinou Rady vlády ČR pro lidská práva zřízenou k řešení diskriminace na základě věku a ochrany práv starších osob dne 12. června 2020.

Svým zaměřením a obsahem navazuje na Výzvu k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru, Stanovisko Alzheimer Europe k rozdělování omezených zdrojů pro intenzivní péči v průběhu pandemie COVID-19, výzvu Bez starých lidí není budoucnost a další podobné výzvy.

Dokument vychází ze zhodnocení opatření, která byla ve vztahu k seniorům přijata během koronavirové krize. Formuluje deset obecných principů a doporučení, jež by měla určovat přístup ke starším lidem do budoucna, a to nejen v době krize, a sloužit jako východisko při přijímání konkrétních opatření.

 1. Senioři (starší lidé) netvoří homogenní skupinu osob. Mají různé názory, zájmy a potřeby. Všem seniorům, ať žijí aktivním životem, nebo jsou odkázáni na pomoc druhých, náleží v naší společnosti nezastupitelné místo.
 2. Pandemie koronaviru ani jiné podobné hrozby nedopadají pouze na seniory, ale na celou společnost. Zastavení pandemie proto není záležitostí či odpovědností určité kategorie osob. Je záležitostí a odpovědností nás všech.
 3. Protikrizová opatření namířená na podporu a ochranu seniorů musejí být přijímána a realizována za účasti a ve spolupráci všech složek společnosti. Důležitou úlohu zde hrají veřejná moc, soukromý sektor, nevládní organizace, aktivní dobrovolníci i mnozí další. Na rozhodování o podobě opatření se musejí v dostatečné míře podílet také sami senioři, kteří nesmějí být vnímáni a prezentováni jen jako pasivní příjemci pomoci druhých.
 4. V době krize je nutné pro starší lidi včas zajistit úplné a vzájemně si neodporující informace o povaze krize a charakteru přijímaných opatření. Stejně tak je třeba mít přesné a spolehlivé informace o tom, jak krize a protikrizová opatření na starší lidi dopadají. Veškerá sdělení musejí být formulována srozumitelně, věcně a bez vyvolávání zbytečné paniky. Klíčová role zde připadá televizi, rozhlasu, novinám a dalším médiím.
 5. Protikrizová opatření, ať jsou přijímaná na úrovni vlády, či kdekoli jinde (podniky, léčebny, domovy pro seniory apod.), by měla vycházet z předem vypracovaného krizového plánu členěného na jednotlivé etapy řízení. Součástí plánu musí být včasné zajištění dostatečného množství ochranných prostředků, jako např. zdravotních potřeb, roušek či respirátorů.
 6. Ani v době krize nelze starším lidem z důvodu jejich věku upřít přístup ke zdravotní péči a sociálním službám, nebo jim je poskytovat v menším rozsahu či kvalitě. Zdravotní péče i sociální služby jsou zde pro všechny. Všechny lidské životy mají hodnotu a je třeba za ně bojovat.
 7. Starší lidé se nesmějí ocitnout v dlouhodobé sociální izolaci, která by mohla ohrozit jejich fyzické či duševní zdraví. Přijímaná opatření na ně nesmějí mít nepřiměřené negativní dopady a nadměrně zasahovat do jejich životů.
 8. Je třeba zabránit tomu, aby se zařízení institucionální péče změnila v průběhu pandemie v past, odkud není úniku, či aby takto byla vnímána. Tato zařízení mají starším lidem život usnadňovat, ne jej ohrožovat.
 9. Je nutné zajistit, aby veškeré zdravotní výkony či sociální služby, které nemohly být starším lidem během krizového období poskytovány, byly k dispozici co nejdříve po jeho skončení. Současně je důležité, aby na seniory disproporčně nedopadly negativní důsledky krize, např. důsledky ekonomické.
 10. Všem těm, kteří se během krize podíleli na podpoře a pomoci starším lidem, včetně tisíců dobrovolníků, náleží ocenění a poděkování. Jsou důkazem toho, že mezigenerační solidarita, jež tvoří jeden ze základních pilířů každé civilizované společnosti, v České republice existuje a lze s ní počítat i v dobách krizí a ohrožení. Tuto solidaritu je třeba dále posilovat, protože je jednou z nejlepších záruk toho, že principy a doporučení formulovaná v tomto desateru nezůstanou jen na papíře, ale budou reálně ovlivňovat životy nás všech.

Veronika Bílková, v. r.

Helena Válková, v. r. předsedkyně pracovní skupiny zmocněnkyně vlády pro lidská práva


Nová sekce na stránkách Poslanecké sněmovny

7. 7. 2020

Tato sekce nese název „Kultura a umění“ a je určena hlavně pro veřejnost. Návštěvník stránek se dozví zajímavosti o historii a architektuře sněmovních budov.

Budov, které prošly vývojem od divadla přes sídlo Zemského sněmu až po sídlo České národní rady a Poslanecké sněmovny. Odrážejí dějiny státního uspořádání českých zemí. Pomocí virtuální prohlídky si návštěvník může prohlédnout mnoho fotografií interiérových doplňků a výzdob a „projít se“ nejznámějšími místy budov.

Umělecká výzdoba sněmovních jednacích sálů a dalších reprezentačních prostor odpovídá poslání a významu sídla Poslanecké sněmovny - reprezentace české státnosti.


Daňový balíček na rok 2021

7. 7. 2020

Poslanci podpořili k dalšímu sněmovnímu jednání vládní daňový balíček na rok 2021. Ten obsahuje mimo jiné tříleté zvyšování spotřební daně u cigaret, anebo zavedení tzv. stravenkového paušálu, který navrhuje ministerstvo financí jako alternativu ke stravenkám a podnikovému stravování. V rámci projednávání novely zákona v prvním čtení ministryně financí zdůraznila, že vláda stravenky neruší, záleží na zaměstnavateli k čemu se přikloní.


Od 1. července 2020 bez roušek

1. 7. 2020

ROUŠKY - Lidé v Česku mohou od 1. července odložit roušky také ve vnitřních prostorách nebo veřejné dopravě. Zakrývání nosu a úst kvůli koronaviru bude dál povinné jen v místech s vyšším výskytem nemoci. Zachování povinnosti by se za současné situace týkalo Prahy a Karvinska.

PRAHA A KARVINSKO - V regionech se zhoršenou epidemiologickou situací bude povinné zakrytí nosu a úst při jízdě v taxi, na vnitřních hromadných akcích a také na venkovních hromadných akcích při vzdálenosti do 1,5 metru od jiného člověka. Roušky se budou muset v místech se zvýšeným výskytem covidu-19 nosit také v kinech, divadlech a při jiných kulturních a sportovních akcích, ve zdravotních a sociálních zařízeních. Ochrana nosu a úst tam bude povinná pro kadeřníky a další zaměstnance péče o tělo a také pro pracovníky stravovacích služeb a jiných provozoven při kontaktu se zákazníky bližším než 1,5 metru, pokud je nebude oddělovat například bariéra z plexiskla na pultu.

ROZESTUPY - Od povinnosti se přechází k dobrovolnosti také ohledně rozestupů. U restaurací, obchodních center, není podmínka, že provozovatelé musí aktivně bránit tomu, aby se lidé sdružovali v odstupech dvou metrů. Nadále se ale vyžaduje, aby je doporučovali.

HROMADNÉ AKCE - Kapacita účastníků pro konání hromadných akcí se od pondělí 22. června navyšuje z 500 na 1000 lidí. Povoleny budou od pondělí veletrhy a další hromadné akce s maximální účastí do 5000 lidí ve stejný čas, rozděleni by měli být do 5 samostatných sektorů.

OTEVÍRACÍ DOBA - Od 1. července už můžou být restaurace a hospody v Česku otevřené i v čase od 23:00 do 6:00. Lidé také budou moci konzumovat občerstvení například v hledištích kin. Rozvolnění těchto opatření se ale ještě nebude týkat míst s vyšším výskytem onemocnění covid-19.

SPORT - Od pondělí 22. června bude moct na stadiony přijít až 5 tisíc lidí. Dosud je povolených maximálně 2 500 osob včetně aktérů zápasů. Kapacitu sektorů tak lze zatím naplnit maximálně z jedné čtvrtiny, od 1. září by to mohl být dvojnásobek, protože už má být možné sedět vedle sebe. To má platit také i pro hokejové arény.

www.idnes.cz


Krásné Česko

30. 6. 2020

Tipy na výlet

PAMÁTNÍK KARLA ČAPKA VE STRŽI - Letní sídlo slavného spisovatele, ve kterém pobýval v letech 1935-1938, se nachází v překrásné krajině rybníků a hlubokých lesů kolem Dobříše. Výstava ve vile je zaměřená na život s Olgou Scheinpflugovou a také na dílo Ferdinanda Peroutky.

Velmi lákavá je také expozice dosud málo známých fotografií Josefa Sudka. Ten přijel na Strž v roce 1949 jako člen Společnosti bratří Čapků a pořídil zde jedinečné snímky Čapkova stolu ve spisovatelově pracovně. Sudek svým nenapodobitelným stylem zachytil klid zahrady kolem vily spisovatele a třeba i oblíbenou Čapkovu vyhlídku (zdroj capek-karel-pamatnik.cz).

KORUNNÍ PEVNŮSTKA - Korunní pevnůstku nechala vystavět Marie Terezie v letech 1745–1757 v Olomouci. Je to památkově chráněný areál s historickou expozicí, který přibližuje historii Olomouce jako pevnosti. Je jedním z mála dochovaných pevnostních objektů, který byl součástí původního opevnění města. Tvoří ji několik pevnostních objektů vybudovaných v průběhu 18. a 19. století (barokní prachárna, strážnice, velký a malý dělostřelecký sklad).

KOSTNICE – Unikátní stavba na hřbitově v Sedlci u Kutné Hory byla postavena na konci 14. století. Barokních úprav se jí dostalo významným architektem J. B. Santinim Aichlem na počátku 18. století. Je vyzdobena lidskými kostmi. Jsou to ostatky celkem 40 000 zemřelých, většinou obětí husitských válek a morových epidemií. Například lustr je složený ze všech velkých kostí lidského těla (zdroj wikipedie).

HOLAŠOVICE (památka UNESCO) – Selské baroko, fenomén, který nemá v Evropě obdoby. To je vesnička, která se nachází v jižních Čechách poblíž Českých Budějovic. Dovednost venkovských stavitelů je zřejmá v bohatě zdobených průčelích domů.

Jsou vyzdobeny nápisy a motivy a ukazují nám profese majitelů statků. Nejstarší jsou dva špýchary z počátku 19. století. Snahou památkových institucí i místní samosprávy je zachování Holašovic jako normální živé vesnice s převahou trvale obydlených usedlostí. V červenci se zde konají tradiční Selské slavnosti (zdroj wikipedie).

JEŠTĚD - Na výlet na vrchol Ještědského hřbetu (1012 m), kde stojí slavný horský hotel s vysílačem, se dostanete kabinkovou lanovkou, která se nachází pod jeho vrcholem. Výlet stojí za to. Z vrcholu je nejen úchvatný pohled na Liberec a jeho okolí, ale návštěvníci se mohou kochat unikátní stavbou.

Dílo bylo vytvořeno v letech 1966-1973 podle projektu architekta Karla Hubáčka. Ten za ni obdržel Perretovu cenu Mezinárodní unie architektů. Porota při svém rozhodnutí udělit cenu Karlu Hubáčkovi ocenila především pokrokové technické řešení stavby a, jak se uvádí ve zdůvodnění tohoto rozhodnutí, „harmonii, s níž se pojí s okolní krajinou, vytříbenost siluety a vynalézavé použití konstrukčních prostředků“.

Architekt Hubáček je zatím jediný z českých architektů, který toto prestižní mezinárodní ocenění získal. Svým dílem se zařadil mezi nejvýznamnější české architekty poválečného období. Tvorba, ale i jeho osobnost (nadání, velká odvaha a skromnost) stále inspiruje (zdroj wikipedie).

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS leží nedaleko Františkových Lázní. Jedná se o rozsáhlé rašeliniště a slatiniště. Vyvěrá zde velké množství minerálních pramenů. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu. SOOS bylo vyhlášené rezervací v roce 1964, má plochu 221 hektarů a žije zde celá řada chráněných živočichů. Mokřadní a slanomilné rostliny mají v rezervaci také dobré podmínky.

PANSKÁ SKÁLA - Tento útvar je známý z pohádky Pyšná princezna a nachází se mezi Kamenickým Šenovem a Práchní. V 18. století zde byl lom, ve kterém byla odhalena jedna z nejkrásnějších ukázek sloupcové odlučnosti čediče u nás. Pěti až šestiboké pravidelné čedičové sloupce jsou téměř svislé. Jsou až 15 m dlouhé a mají 20-40 cm v průměru. Celý útvar připomíná píšťaly varhan. Panská skála je národní přírodní památka.


Aktuální výstavy

30. 6. 2020

Sametová revoluce: říká se jí sametová -Výstava v Historické budově Národního muzea představuje události druhé poloviny 80. let minulého století, samotnou sametovou revoluci a období do voleb v červnu 1990. Vedle originálních sbírkových předmětů spojených se sametovou revolucí uvidí návštěvníci dalších zhruba 120 sbírkových předmětů. Například figurku Ropáka, model jaderné elektrárny Temelín, předměty z bytového divadla Vlasty Chramostové, řády Václava Havla, 18.11.2019 - 30.9.2020 (zdroj Národní muzeum)

Století trampingu, Národopisné muzeum Národního muzea, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, 29.6.2018 - 31.8.2020

Laboratoř ticha, Národní zemědělské muzeum, stálá výstava. Umožňuje návštěvníkům díky moderním technologiím nahlédnout do buněčné úrovně lesního biotopu. Audiovizuální instalace byla do Národního zemědělského muzea přemístěna z českého pavilonu Světové výstavy EXPO 2015. Představuje živý les vsazený do futuristické laboratoře. Kromě živých rostlin a futuristických květníků jsou součástí instalace také interaktivní kamery, projekční plochy, mikrofony, automatizované systémy na zavlažování a klimatizaci. Projekt přímo reaguje na lidskou potřebu přítomnosti v přírodě (zdroj Národní zemědělské muzeum).

Victor Vasarely, Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4, 10.6.2020 - 26.7.2020

Dětské kresby z Terezína, stálá výstava, Pinkasova synagoga, Široká 3, Praha 1

Svatovítský poklad, stálá výstava, Pražský hrad, Praha 1

Langweilův model Prahy, stálá výstava, Hlavní budova Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8

Židovské tradice a zvyky II, stálá výstava, Obřadní síň, U Starého hřbitova 3a, Praha

Trabant muzeum, stálá výstava, Plzeňská 215 b, Praha 5

Bedřich Smetana, stálá výstava, Muzeum Bedřicha Smetany (1824–1884), Novotného lávka 1, Praha 1

Entropa (plastika), stálá výstava, dílo výtvarníka Davida Černého, symbol českého předsednictví Radě Evropy, Techmania Science Center, U Planetária 2969/1, Plzeň

Vesmír, stálá výstava, Techmania Science Center, U Planetária 2969/1, Plzeň

Brno na dvou kolech, stálá výstava, Technické muzeum, Purkyňova 105, Brno Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno, 18.12.2019 - 3.1.2021

Kouzlo sběratelství: unikáty ze soukromých sbírek (zbraně, zbroj a jiné skvosty), Historická budova Jihočeského muzea, Dukelská 1, České Budějovice, 12.5.2020 - 17.1.2021

Proměny dámské módy 1880-1910, Městské muzeum v Žebráku, Náměstí 89, Žebrák, 16.5.2020 - 1.11.2020


Schodek letošního státního rozpočtu prošel ve Sněmovně prvním čtením

24. 6. 2020

Rozpočtový výbor bude nyní projednávat novelu zákona o zvýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun. Poslanci ji včera na své mimořádné schůzi propustili k dalšímu sněmovnímu jednání. Druhé čtení zákona je stanovené na 30. června 2020 a závěrečné hlasování o výši deficitu by pak mělo proběhnout v červenci letošního roku.


Krásné Česko

23. 6. 2020

Tipy na výlet

NÁRODNÍ MUZEUM - Jedna z nejvýznamnějších pražských budov byla prohlášená v roce 1962 za národní kulturní památku. Nejdůležitějšími prostorami v interiéru historické budovy Národního muzea jsou vstupní vestibul a na něj navazující monumentální dvorana hlavního schodiště, osvětlená proskleným stropem a především Panteon umístěný pod kopulí.

Do Panteonu se vchází nejkrásnějšími dveřmi v celé budově, které jsou vyrobené podle návrhu Josefa Schulze. Nyní je možné navštívit nově zpřístupněnou kopuli, která skýtá nádherný pohled nejen na Václavské náměstí, ale také na celé panorama Prahy.

ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK KROMĚŘÍŽ (památka UNESCO) - V minulosti letní sídlo olomouckých arcibiskupů s obrazárnou a rozsáhlou knihovnou. Ve Sněmovním sále, který bývá označován za jeden z nejkrásnějších rokokových interiérů v České republice, se natáčel film Amadeus režiséra Miloše Formana.

Zámecká obrazárna představuje, po Národní galerii v Praze, druhou nejvýznamnější a největší obrazovou sbírku středoevropské malby od počátku 15. do konce 18. století u nás. Nádherná zahrada u zámku, která byla založena po roce 1509, se mezi lety 1850-1855 rozrostla do rozlohy 64 hektarů. V zahradě najdete vzácné dřeviny.

ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ V TŘEBÍČI (památka UNESCO) - Je unikátním souborem 123 dochovaných domů. Mezi ně patří například 2 synagogy, židovské muzeum, budova židovské radnice, rabinátu, dále pak chudobinec, nemocnice a dvě školy. Židovská čtvrť je volně přístupná. Na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO je zapsán také židovský hřbitov v Třebíči.

CHRÁM SV. BARBORY (památka UNESCO) - Překrásné a unikátní architektonické dílo pozdní gotiky bylo založené roku 1388 jako hornický chrám a bylo zasvěceno patronce havířů sv. Barboře. Katedrála byla dokončena až na přelomu 19. a 20. stol. Na seznam světového kulturního dědictví UNESCO je zapsané také celé historické jádro Kutné Hory.

ZÁMEK LOUČEŇ - Romantický zámek Loučeň se nachází poblíž Mladé Boleslavi. Raritou tohoto krásného zámku je nejen rozlehlý park (23 ha), ale také 11 labyrintů a bludišť, která se na tomto prostoru nachází. Zámek je otevřen celoročně.

HOSPITAL KUKS - Hospital Kuks naleznete v malebném údolí Labe v obci Kuks poblíž města Jaroměř. Areál Kuksu prošel v minulých letech největší rekonstrukcí ve svých dějinách a v roce 2015 otevřel své brány v novém kabátě. Uprostřed nádherné krajiny, daleko od civilizace, najdete malý kus země, který kdysi hrabě Špork proměnil ve vyhlášené lázně.

ZÁMEK OHRADA - Na loveckém barokním zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou najdete Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství, pobočku Národního zemědělského muzea. Muzeum na Ohradě patří mezi nejstarší v České republice. Zámek byl postaven v letech 1708-1713 a první lovecké muzeum zde vzniklo v roce 1842. V té době byly na Ohradě soustředěny rozsáhlé sbírky loveckých trofejí a vycpanin. Objekt zámku je obklopen nádherným parkem a v jeho blízkosti se nachází známý rybník Bezdrev.

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM (památka UNESCO) - Je jedním z nejstarších hřebčínů na světě. V roce 1579 jej císař Rudolf II. povýšil na císařský dvorní hřebčín a od té doby je domovem starokladrubských koní, unikátního českého plemene, vyšlechtěného speciálně pro ceremoniální účely panovnických dvorů. Od roku 2002 je hřebčín národní kulturní památkou, a to včetně kmenového stáda starokladrubských koní v bílé barvě.

ZOOPARK CHOMUTOV – Zoopark je největší zoo v České republice, alespoň co se týká jeho rozlohy, má neuvěřitelných 112 ha. Je otevřen denně po celý rok a nachází se v Chomutově v blízkosti Kamencového jezera.

Najdete zde např. přírodní hnízdiště několika desítek druhů ptactva, výběhy sudokopytníků (zubr evropský, velbloud dvouhrbý, takin indický, kozorožec alpský aj.) a lichokopytníků (kůň Převalského), šelmy (rys ostrovid, medvěd hnědý, tuleň kuželozubý aj.) a domácí zvířectvo.

OBORA ŽLEBY - Obora je známá unikátním chovem bílých jelenů. Má rozlohu cca 121 ha a navazuje na park státního zámku Žleby, který se nachází poblíž Čáslavi. Součástí je tzv. ukázková obůrka s prezentací chovů bílých jelenů, expozicí dravců a sov.

V současné době je v oboře kolem 90 ks bílé jelení zvěře. Z dalších druhů zvěře je možné spatřit divoká prasata, muflony, daňky, siky, zvěř srnčí a divoké krocany. Vodní ptáky zastupuje čáp bílý, volavka popelavá, kormorán velký, labuť velká nebo husy polní a velké.


Vládní novela o urychlení výstavby dopravní, vodní a další infrastruktury

19. 6. 2020

Sněmovna schválila výrazné zkrácení na přípravu staveb dopravní a další infrastruktury. Nyní trvá příprava velkých dopravních staveb až 13 let. Stát by měl také snáze a rychleji získávat pozemky pro dálnice a železnice.


Novela trestního zákoníku

19. 6. 2020

Poslanci schválili soudům možnost častěji ukládat peněžité tresty místo krátkodobých trestů vězení. Dále odhlasovali ustanovení, které má rozšířit možnosti dohody o vině a trestu (aby se mohla týkat i závažnějších trestných činů). Novelu ještě projedná Senát.


Bude lepší informovanost při přeměnách bank

17. 6. 2020

Klienti bank budou lépe informováni o přeměnách jejích bankovních ústavů. Například změní-li se banka na pobočku zahraniční banky. Poslanci dnes schválili zákon, který to umožňuje. Zákon dále řeší problémy, které jsou spojené s odnímáním bankovní licence, a snižuje administrativní zátěž firem na finančním trhu.


Aktuální výstavy

16. 6. 2020

World Press Photo a koronavirus: Život v nouzovém stavu, Staroměstská radnice, 8.6.-28.6.2020

Warhol/Warhola, stálá výstava, Central Gallery, Staroměstské náměstí 15, Praha 1

Salvador Dalí – Enigma, stálá výstava, Dalí Prague, Opletalova 1535/4, Praha 1 - Nové Město

Kurt Gebauer (současné umění), Veletržní palác - 1. patro, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 6.3.-10.1.2021

Skleník Fata Morgana, stálá výstava, Botanická zahrada, Praha Troja

Český kubismus, stálá výstava, Dům U Černé Matky Boží, Ovocný trh 19, Praha 1

Müllerova vila, komentované prohlídky, stálá výstava, Nad vodojemem 14/642, Praha 6- Střešovice

Werichova vila, Kampa, Praha, Otevřeno denně 10:00-18:00 hodin

Výstava kaktusů, Zámek Libochovice, Nám. 5. května 1, 13.6.-21.6.2020

Černí baroni na Zelené hoře, Nepomuk, 13.6.-31.8.2020

Soutěžní rozárium v Hradci Králové, Rozárium - Pardubická, Hradec Králové, 13.6.-28.6.2020

Evropan Adolf Loos - výstava na Špilberku, Špilberk 210/1, 662 24 Brno, 11.6.-31.12.2020

Kouzlo hraček, Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž, 11.6.-18.10.2020

Výstava léčivých rostlin, Centrum léčivých rostlin LF, Údolní 74, Brno, 11.6.-28.6.2020

Prodejní výstava fuchsií Mělník, Zahradnictví Petro Mělník, Na Staré cestě 3741, Mělník, 9.6.-31.8.2020

Prohlídky bunkru MO S-5 Na trati v Bohumíně, Pěchotní srub MO S-5 Na trati Čs. Armády, Bohumín, 6.6.-28.9.2020

Výstava fuchsií na zámku v Buchlovicích 2.6.-30.9.2020

S tradicí do budoucnosti - expozice v Muzeu Škoda, tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav, 27.5.-10.1.2021

Fenomén Favorit - výstava v Centru stavitelského dědictví v Plasích, Pivovarská 5, Plasy, 26.5.-1.11.2020

Výstava kostýmů z filmu Marie Terezie II, Státní zámek Valtice, Zámek 1, Valtice, 25.5.-6.12.2020

Výstava "Fenomén Igráček", Šluknovský zámek, Zámecká 642, Šluknov, 25.5.-31.8.2020

Jan Saudek, Galerie U Radnice, Martínka Hůsky 54, Tábor, 25.5.-24.7.2020

Lovecké tesáky z opočenských depozitářů, Zámek Opočno, Trčkovo náměstí 1, Opočno, 25.5.-31.10.2020

Dana Medřická, Kulturní centrum Bílina, Mírové náměstí 21/16, Bílina, 14.5.-28.6.2020


Sněmovna zřídila Stálou komisi pro hybridní hrozby

16. 6. 2020

Poslanci většinově zřídili Stálou komisi pro hybridní hrozby. Současná mocenská mezinárodní politika využívá k dosažení svých cílů řady otevřených i skrytých aktivit celého spektra nástrojů a operací, které jsou známy pod pojmem hybridní hrozby. Bezpečnostní systém České republiky tyto hrozby reflektuje. Stálá komise pro hybridní hrozby bude politickou parlamentní podporou, která v případě potřeby dokáže okamžitě přijímat a iniciovat legislativní rozhodnutí.


Zajímavá historická výročí, červen

9. 6. 2020

Česko

863 - Věrozvěstové Cyril (Konstantin) a Metoděj přišli do říše Velkomoravské na žádost knížete Rostislava u císaře Michala III.

1348 - Základní kámen hradu Karlštejnu položen. Mohutná tvrz, kterou nechal Karel IV. vybudovat na skále nad řekou Berounkou, měla být schránkou korunovačních klenotů.

1781 - Byl položen základní kámen Stavovského divadla v Praze. Otevřeno bylo 21. března 1783 jako Hraběcí Nosticovo divadlo.

1869 - Novým majitelem Waldsteinských závodů v Plzni, založených v r. 1850, se stal Emil Škoda. V nadcházejících letech se mu podařilo strojírnu přeměnit v jeden z nejvýznamnějších závodů v celé monarchii.

1881 - Bylo poprvé otevřeno Národní divadlo premiérou Smetanovy Libuše.

1882 - V Praze se konal I. všesokolský slet.

1896 - Tomáš G. Masaryk je po 14 letech jmenován řádným profesorem pražské Univerzity.

1925 - Firma Laurin & Klement se stala součástí koncernu Škoda.

1928 - Alfons Mucha dokončil v Praze Slovanskou epopej.

1934 - Československá republika uznala de iure Sovětský svaz.

1942 - Němečtí nacisté vyhladili vesnice Lidice u Kladna a Ležáky.

1942 - V nemocnici na Bulovce zemřel na následky atentátu z 27. května téhož roku zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě Reinhard Heydrich. 7. června v Praze se koná první pohřeb zavražděného Heydricha. Pohřby proběhly dva. První z nich se uskutečnil na Pražském hradě, druhý potom 9. června v budově nového říšského kancléřství v Berlíně.

1945 - Vznikla Státní bezpečnost.

1946 - Edvard Beneš byl jednomyslně zvolen prezidentem ČSR.

1948 - Prezident Edvard Beneš podepsal dopis čs. vládě, v němž oznámil svou abdikaci. Pochopil, že po únorovém převratu může pouze přihlížet komunistické diktatuře, bez možnosti ovlivňovat vývoj v zemi. 7. června abdikoval na úřad prezidenta, jeho nástupcem se pak stal Klement Gottwald.

1948 - Prezident Klement Gottwald podepisuje novou ústavu legalizující komunistický parlament, vstupující v platnost následující den. Klement Gottwald se stal prezidentem Československé republiky.

1949 - Generál Heliodor Píka byl oběšen v plzeňské věznici Bory (první justiční vražda v totalitním Československu).

1950 - Proběhla poprava čtyř odsouzených z vykonstruovaného politického procesu se skupinou Milady Horákové – popraveni byli Milada Horáková, Záviš Kalandra, Jan Buchal a Oldřich Pecl.

1954 - Čech Emil Zátopek jako první atlet historie zaběhl v Bruselu 10 kilometrů pod 29 minut.

1991 - Formální rozpad Slušovického JZD, které se rozdrobilo na 101 akciových společností, do nichž přecházela majetková podstata bývalého družstva. Předsedou družstva byl od roku 1963 František Čuba.

1991 - Československé území opustil poslední transport se sovětskými vojáky a technikou.

2004 - Město Litovel bylo poničeno tornádem (stupeň F3). 2007 - Do Prahy přijel na svou druhou návštěvu americký prezident George W. Bush.

2009 - V Česku začaly povodně, které si vyžádaly 13 obětí.

Svět

1070 - V jeskyni nedaleko francouzského města Roquefort vyrobili první plesnivý sýr, který nazvali Roquefort.

1550 - Byly založeny Helsinky ve Finsku.

1883 - První pravidelně naplánovaný Orient Express odjel z Paříže.

1884 - V Berlíně byl položen základní kámen budovy Říšského sněmu.

1896 - Henry Ford dokončil Ford Quadricycle, svůj první benzinový automobil, a provedl úspěšný test.

1898 - Hong Kong byl přepsán do britského vlastnictví na 99 let počínaje 1. červencem 1898 a konče 30. červnem 1997.

1905 - Albert Einstein představil v článku „On the Electrodynamics of Moving Bodies“ teorii relativity.

1940 - Charles de Gaulle pronesl svůj slavný projev k Francii.

1944 - Začalo vylodění v Normandii. Den D, začíná Operace Overlord.

1945 - Rusové nacházejí tělo v berlínském podzemním bunkru, o kterém se věří, že je to Adolf Hitler.

1949 - Vyšel román George Orwella - 1984.

1953 - Ve Velké Británii byla korunována královnou Alžběta II.

1967 - První bankomat byl uveden do provozu.

1980 - Začala vysílat televizní stanice CNN.

1985 - Podepsána Schengenská smlouva.

1991 - Byla rozpuštěna Varšavská smlouva.

1998 - Byla založena Evropská centrální banka.

2016 - Ve Švýcarsku byl otevřen 57 km dlouhý Gotthardský úpatní tunel, nejdelší železniční tunel na světě.

2016 - Obyvatelé Spojeného království v referendu rozhodli o vystoupení Spojeného království z Evropské unie v poměru 52 % ku 48 %.


Sčítání obyvatel proběhne v příštím roce

5. 6. 2020

Poslanecká sněmovna schválila pravidla pro Sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání proběhne v příštím roce a koná se jednou za deset let.

Český statistický úřad bude zjišťovat jména a příjmení lidí, druh a číslo dokladu jejich totožnosti, datum narození a pohlaví, místo pobytu, národnost, mateřský jazyk, dosažené vzdělání, počet dětí, povolání nebo dojíždění do zaměstnání, způsob bydlení, velikost bytu, připojení na plyn a vodovod, způsob vytápění.

Formuláře bude možné vyplnit také elektronicky. V papírové formě se doručí pouze lidem, kteří informace elektronicky neodešlou. Za nevyplnění formuláře nebo jeho záměrně chybné vyplnění bude hrozit pokuta 10.000 korun, za zneužití údajů ze sčítání až půlmilionová sankce. Zákon ještě projedná horní komora Parlamentu. Poprvé bylo sčítání lidu na českém území v roce 1869.


Uctění památky československých legionářů

5. 6. 2020

Velkou většinou dnes Poslanecká sněmovna vyjádřila úctu československým legionářům, jejich hrdinství a odhodlání na všech frontách 1. světové války. Zásadním způsobem se zasloužili o vznik samostatného, svobodného a demokratického Československa.


Sněmovna jednala o podílu českých potravin na trhu

3. 6. 2020

Sněmovna dnes, tj. 3. června 2020, vrátila k opětovnému projednání do výborů novelu zákona o potravinách. Ve třetím čtení vyvolal vášnivou debatu poslanců především pozměňovací návrh o povinném podílu českých potravin na trhu.


Valdštejnská zahrada je opět otevřená

2. 6. 2020

Valdštejnská zahrada je návštěvníkům přístupná od 1. června do konce října letošního roku denně od 7:30 do 17:30 hodin. Vstup je zdarma.


Změny v jednacím řádu Poslanecké sněmovny

1. 6. 2020

Od 1. července 2020 nabývá účinnosti novela jednacího řádu Poslanecké sněmovny, kterou zpracovala a navrhla skupina poslanců v čele s Radkem Vondráčkem.

V novele se nově upravují tyto záležitosti:

 • Výslovně se upravuje právo poslanců obracet se na orgány územní samosprávy a požadovat od nich informace a vysvětlení.
 • Umožňuje se, aby byla pokuta uložená v disciplinárním řízení sražena poslanci z platu.
 • Umožňuje se Kanceláři Sněmovny prodávat upomínkové a propagační předměty.
 • Podrobně se upravuje svolávání a řízení schůze sněmovních komisí.
 • Umožňuje se možnost paritního ustavení sněmovní komise.
 • Umožňuje se zrychlené projednávání mezinárodní smlouvy.
 • Umožňuje se navrhnout změnu účinnosti návrhu zákona ve třetím čtení.
 • S účinností od začátku příštího volebního období se stanoví nová úprava projednávání zpráv. 
 • Dále se v novele vypouštějí některé dílčí otázky, vypouštějí se také zastaralé a nepoužívané výrazy.

Zajímavá historická výročí, květen

28. 5. 2020

Česko

1881 - Premiéra Smetanovy opery Libuše v Pražském Národním divadle.

1889 - Klub českých turistů vytvořil první českou značenou turistickou cestu.

1925 - Osvobozené divadlo zahájilo činnost.

1945 - Prezident republiky Dr. Edvard Beneš se z londýnského exilu vrátil do Prahy.

1946 - Byla otevřena Zoologická zahrada Dvůr Králové ve Dvoře Králové nad Labem. 1946 - Festival Pražské jaro založen.

1951 - V Praze u Apolináře byla otevřena první protialkoholní záchytná stanice v ČSR a zároveň na světě, kterou založil MUDr. Jaroslav Skála.

1953 - Ke svátku 1. května zahájila vysílání Československá televize - z budovy Měšťanské besedy.

1955 - V Praze byl na Letné odhalen pomník sovětského diktátora J. V. Stalina. Pomník byl odstřelen v roce 1962.

1959 - V Praze zahájila činnost Laterna magika převzatým představením Expo 58.

1968 - Zahájen 1. veletrh spotřebního zboží v Brně, který trval do 15. května.

1974 - Pražské metro zahajuje provoz na trase C.

1996 - Proběhla premiéra českého oskarového filmu Kolja režiséra Jana Svěráka.

2013 - V Čechách začaly povodně, které si vyžádaly 15 obětí.

2016 - První transplantaci dělohy v České republice provedli lékaři z IKEM a Fakultní nemocnice v Motole v Praze.

Svět

1682 - Francouzský královský dvůr Ludvíka XIV. se stěhuje z Louvru do Versailles.

1707 - Aktem o unii došlo ke vzniku Království Velké Británie.

1786 - Ve Vídni proběhla světová premiéra Mozartovy opery Figarova svatba.

1873 - Levi Strauss získal patent na jeansy.

1889 - V Paříži byla během Světové výstavy otevřena Eiffelova věž.

1904 - V hotelu Modland v Manchesteru uzavřeli obchodní partnerství motoristický nadšenec Charles Rolls a talentovaný konstruktér Henry Royce. Vznikla firma Rolls-Royce.

1931 - Byl otevřen mrakodrap Empire State Building v New Yorku.

1951 - V bavorském Mnichově zahájilo vysílání rádio Svobodná Evropa.

1953 - Ernest Hemingway získal Pulitzerovu cenu za novelu Stařec a moře.

1974 - Vynález Rubikovy kostky.

1978 - Prvního sólového dobytí severního pólu dosáhl se psím spřežením Japonec Naomi Uemura.

1979 - Margaret Thatcherová se stala první ženou ve funkci předsedy vlády Spojeného království.

1997 - Britští labouristé Tonyho Blaira po 18 letech vyhráli volby.

1997 - Prezident George W. Bush v projevu nazvaném „Mise splněna“ řekl, že hlavní boje v Iráku skončily.

2000 - Počet obyvatel Indie dosáhl jedné miliardy.

2004 - Evropská unie se rozšířila o Česko, Estonsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovensko, Slovinsko.

2008 - Čína otevřela most přes zátoku Chang-čou, nejdelší most vedoucí přes moře.

2011 - Ve Vatikánu byl blahořečen bývalý papež Jan Pavel II.

2011 - V pákistánském Abbottábádu byl zabit Usáma bin Ládin.


Uvolňování od 25. května 2020

25. 5. 2020

1. Roušky

Lidé už nebudou muset nosit roušky venku, pokud splní podmínku aspoň dvoumetrového odstupu od dalších osob, které s nimi nežijí ve stejné domácnosti. Povinnost nosit roušku nově zůstává pouze v uzavřených prostorech a veřejné dopravě. Zaměstnanci v holičstvích, kadeřnictvích nebo kosmetických salonech budou muset při výkonu práce i nadále používat zdvojenou ochranu dýchacích cest.

2. Návštěvy v nemocnicích

Při dodržení veškerých preventivních opatření budou umožněny návštěvy v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních. Návštěvy se musí omezit na maximálně dva lidi. Návštěvníkům zařízení musí také měřit teplotu a vyptat se na výskyt příznaků koronaviru. Doporučené je setkávání venku, pokud je to možné. Na vícelůžkových pokojích musí být pacient a jeho návštěva od ostatních pacientů odděleni přepážkou nebo zástěnou. I po 25. květnu bude platit zvýšená ochrana obyvatel domovů pro seniory a podobných zařízení. Všichni noví klienti budou muset předtím, než se ubytují, podstoupit vyšetření na přítomnost nového koronaviru s negativním výsledkem. Lázně musí zajistit, aby lidé v jídelnách dodržovali dvoumetrové rozestupy. Léčebných procedur se pak najednou může zúčastnit maximálně deset lidí.

3. Restaurace, bary, hotely

Při respektování zvýšených hygienických opatření se otevřou vnitřní prostory restaurací, hospod, bufetů, kaváren, vinoték a pivoték. Otevřeno ale budou moci mít jen od šesté ráno do jedenácté večer (s výjimkou jídelen pro zaměstnance nebo výdejových okének). Nadále také platí, že provozovatelé v restauracích či obchodech musí mezi zákazníky zajistit dvoumetrové rozestupy, poskytnout jim dezinfekci na ruce a pravidelně po nich dezinfikovat kliky, stoly a další místa, kterých se dotýkají. Konec omezení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech nad pět tisíc metrů čtverečních. Otevřít budou moci také hotely, kempy a další ubytovací zařízení, a to včetně jejich restaurací a kaváren.

4. Školy

Omezeno zatím zůstává fungování základních a středních škol, kam se po žácích posledních ročníků nyní od 25. května vracejí jen žáci prvního stupně, ovšem jen ve skupinách po nejvýše 15 dětech. Znovu se mohou konat zotavovací a podobné akce určené pro děti do 15 let věku. Pro žáky šestých až osmých tříd ZŠ a prvních až třetích ročníků středních škol počítá vládní plán s realizací konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách. Ovšem pouze ve stěžejních předmětech a formou třídnických hodin.

5. Cestování

Nadále platí omezení pro cestování, až do 13. června má platit ochrana vnitřních hranic s Německem a Rakouskem, hranice lze překračovat jen na vybraných přechodech. Nadále platí povinnost předložit při vstupu do země negativní test na nemoc covid-19, případně lidé musejí do karantény. O změně režimu s okolními zeměmi se přitom intenzivně jedná, v současné době se počítá s otevřením hranic se sousedními zeměmi s výjimkou Polska od 15. června. Od úterý 26. května, se pak podle rozhodnutí vlády z 18. května uvolní režim na hranicích. Bude je možné překročit na více přechodech a kontroly budou jen namátkové.

6. Hromadné akce a sportoviště

Na hromadné akce, do kin, divadel či dalších kulturních institucí může dorazit nejvýše 300 lidí, musejí přitom dodržovat dvoumetrové rozestupy i další hygienická opatření. Od 8. června by se v případě příznivé epidemiologické situace mohl počet zvednout na 500. Povolen je organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 300 osob s možností využití zázemí. Mohou se konat hromadné sportovní akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 300 osob. V provozu jsou znovu také koupaliště, sauny a wellness centra.

7. Obchody a vyhrazená doba pro seniory

V platnosti zůstává také vyhrazená doba pro nákupy osob starších 65 let (nebo držitelů průkazu ZTP/P starších 50 let) ve větších prodejnách potravin nebo drogerie. Na venkovních trzích je zakázáno prodávat potraviny určené k bezprostřední konzumaci, v samoobsluhách s potravinami musejí být k dispozici jednorázové rukavice (nebo podobná ochrana).

www.idnes.cz


Omezení volného pohybu od 11. května 2020

13. 5. 2020

Všem osobám se s účinností ode dne 12. května 2020 od 0:00 hod. do dne 25. května 2020 do 0:00 hod. zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:

 • dětí do dvou let věku, o dětí v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogických pracovníků v mateřské škole,
 • dětí, žáků, studentů, účastníků vzdělávání, účastníků přijímacího řízení, členů zkušebních komisí a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osob ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
 • studentů, účastníků přijímacího řízení, akademických pracovníků, členů zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1, 5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
 • osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti,
 • osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů,
 • řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
 • osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny podmínky podle bodu 2,
 • moderátorů, redaktorů a obdobných osob vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněny podmínky podle bodu 2,
 • pacientů a zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotní péče.

Organizátorům provádění autorského díla, tvůrcům a výrobcům audiovizuálních děl nebo pořadů, pokud vyžadují po osobě uvedené v bodu 1 písm. i) nebo j) (dále jen „umělec“), aby vystupovala při provádění autorského díla nebo při výrobě pořadu bez ochranných prostředků dýchacích cest, se s účinností ode dne 12. května 2020 nařizuje zajistit splnění následujících podmínek:

 • v případě osob uvedených v bodu písm. i) byl umělci proveden test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny před zahájením provádění díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu, a následně vždy alespoň jednou za 14 dnů, pokud provádění díla trvá,
 • mezi účinkujícími umělci a dalšími osobami konajícími v místě provádění autorského díla činnosti související s prováděním autorského díla nebo tvorbou audiovizuálního díla nebo pořadu (dále jen „spolupracovník“), umělci a diváky apod. je při provádění autorského díla nebo tvorbě audiovizuálního díla nebo pořadu dodržen odstup alespoň 2 m; tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci,
 • místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu je pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se
 • uzavřené prostory, jsou pravidelně větrány,
 • je zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky,
 • v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla nebo pořadu.

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje:

 • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,
 • konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

 • společně sportuje nejvýše sto osob,
 • nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby byla dodržována následující pravidla:

 • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
 • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:

 • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
 • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
 • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:

 • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než sto osob,
 • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
 • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,
 • tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství;

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:

 • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,
 • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor,
 • stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

www.vlada.cz


Vyčlenění prodejní doby pro seniory

23. 3. 2020

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m², v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou:

 • osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu;
 • osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu;
 • zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu
 • a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Všem podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin, hygienického zboží, kosmetiky nebo jiného drogistického zboží, s prodejní plochou nepřesahující 500 m², se nařizuje, aby při prodeji v této prodejně upřednostili osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..