Slovo úvodem

Vážení a milí,

jste fajn!

Děkuji vám za příspěvky a názory v nich psané. Jsem za to vděčný. Já i návštěvníci tohoto portálu mají díky vám zpětnou vazbu k současnému dění v naší republice.

Také chci moc poděkovat všem členům Senior parlamentu, kteří mi píší do Poslanecké sněmovny. Vážím si vašich slov.

Dnes, 14. října, rozhodl prezident republiky o svolání zasedání nové Poslanecké sněmovny, zároveň stanovil den jeho zahájení na pondělí 8. listopadu 2021.

Posílám všem srdečné pozdravy a mějte se pěkně!

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Člen Anežka Hrstková

Hlasování


Diskuze

Myslím si, že v této době by se měly projednávat mnohem důležitější a potřebnější věci. Každá taková změna s sebou přináší velké finanční výdaje a také navýšení administrativy.

Souhlasím s názorem pana Škromacha.

Také si myslím, že tento návrh ničemu neprospěje, naopak se jen zvýší byrokracie. Určitě je ve sněmovně spousta daleko důležitějších zákonů, které marně čekají na projednání...

Souhlasím s názorem, že zavádění nízkoemisních vozidel by mělo být prosazováno jinou formou.

Souhlasim a přikláním se k názoru pana Zdeňka Škromacha.

Jsem rozhodně pro, jen je třeba myslet i na ty občany, kteří přístup k internetu nemají.

Ztotožňuji se s názorem pana Zdeňka Škromacha

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..