Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Člen Anežka Hrstková

Hlasování


Diskuze

Myslím si, že v této době by se měly projednávat mnohem důležitější a potřebnější věci. Každá taková změna s sebou přináší velké finanční výdaje a také navýšení administrativy.

Souhlasím s názorem pana Škromacha.

Také si myslím, že tento návrh ničemu neprospěje, naopak se jen zvýší byrokracie. Určitě je ve sněmovně spousta daleko důležitějších zákonů, které marně čekají na projednání...

Souhlasím s názorem, že zavádění nízkoemisních vozidel by mělo být prosazováno jinou formou.

Souhlasim a přikláním se k názoru pana Zdeňka Škromacha.

Jsem rozhodně pro, jen je třeba myslet i na ty občany, kteří přístup k internetu nemají.

Ztotožňuji se s názorem pana Zdeňka Škromacha

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..