Slovo úvodem

Vážení a milí členové Senior parlamentu,

máme 9. volební období Poslanecké sněmovny.

Na pondělí 8. listopadu je svolaná ustavující schůze v rámci, které proběhne slib poslanců.

Dále navrhneme ustavení mandátového a imunitního výboru, stanovíme počet místopředsedů Poslanecké sněmovny a navrhne se jejich volba.

Dalšími body programu budou návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny a návrh na zřízení sněmovních výborů.

Vážení a milí,

velmi rád bych navázal na setkání, které jsme měli ještě před covidem. Věřím a snad nám tentokrát i osud bude nakloněn, že se to konečně podaří a ve Sněmovně se opět sejdeme.

Přeji vám pěkné podzimní dny, hodně zdravíčka a opatrujte se!

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Člen Anežka Hrstková

Hlasování


Diskuze

Myslím si, že v této době by se měly projednávat mnohem důležitější a potřebnější věci. Každá taková změna s sebou přináší velké finanční výdaje a také navýšení administrativy.

Souhlasím s názorem pana Škromacha.

Také si myslím, že tento návrh ničemu neprospěje, naopak se jen zvýší byrokracie. Určitě je ve sněmovně spousta daleko důležitějších zákonů, které marně čekají na projednání...

Souhlasím s názorem, že zavádění nízkoemisních vozidel by mělo být prosazováno jinou formou.

Souhlasim a přikláním se k názoru pana Zdeňka Škromacha.

Jsem rozhodně pro, jen je třeba myslet i na ty občany, kteří přístup k internetu nemají.

Ztotožňuji se s názorem pana Zdeňka Škromacha

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..