Slovo úvodem

Vážení členové Senior parlamentu,
milí přátelé,

po delší době bych Vás rád pozdravil a poděkoval Vám. Je Vás tu přes 200, pokořili jste hranici počtu poslanců v Poslanecké sněmovně. Vy všichni jste tu za sebe, diskutujete poctivě svým jménem, nikoli skryti za smyšlenou internetovou identitu. Vážím si Vašeho nadšení, Vašich názorů, které se nebojíte říct nahlas.

A zcela upřímně, cítím vůči Vám dluh. Vzhledem k Vaší aktivitě, kterou zde vyvíjíte, je potřeba, aby Vám Senior parlament nabídl víc. Aby byl aktuálnější, lépe s Vámi komunikoval, pravidelně nabízel nové podněty, informoval Vás o akcích ve Sněmovně - zkrátka aby tu nebyla nuda. Tým správců Senior parlamentu ale chystá postupně řadu dalších úprav, věřím, že budete mile překvapeni.

Těším se.

Radek Vondráček,
Předseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Anketa

Co vás nejvíce těší a zajímá ve volných chvílích?

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Člen Bohdan SALVET

Hlasování


Diskuze

Maturity není potřeba odkládat - času a prostoru na přípravu bylo poměrně dost. Tedy u těch, co se učit chtěli, a co byli svědomití. Odklad řešit případně individuálně, v nutných případech. Dalo by se přihlédnout ke stíženým podmínkám, ale to už si odporuji. Poctiví studenti mít problémy nebudou.

Kuloáry
23.06.20

Je smutné, tolik "politiků" už roky nedokáže sestavit jednoduchá pravidla, aby se předcházelo střetu zájmu! Všem - hlavně voličům ANO - je zřejmé, že tady už vůbec nejde o "pravidla", ale od samého počátku vadí "opozici" premiér. Je to tak "dětinské" a naivní, což potvrdí volby! Lidé vidí a slyší!!

Mělo by dojít hlavně ke zrychlení a zjednodušení všech procesů v soudním řízení. Všelijaké "kosmetické" úpravy jsou spíše kontraproduktivní a směřují k mylnému názoru, že úspěšně bojujeme s kriminalitou.

Cílem by mělo být zvýšit počet *****itelů, a tedy navýšit faktickou dostupnost konopí pro léčebné použití, ale měl by to mít v kompetenci "stát". A měl by zajistit i přijatelnou cenu pro pacienty. Uváděné důvody se jeví spíše jako zástupné. To bychom si mohli časem vyrábět a *****ovat vše!

Jde o mimořádnou situaci, je nutné stanovit rovněž mimořádně rychlá, jednoduchá a účinná opatření!

Každé opatření, které přispěje ke zvýšení bezpečnosti ČR a zlepšení spolupráce se zeměmi EU je nesporně přínosem, ale proč je tato důležitá oblast řešena až nyní v roce 2020?!

Souhlasím, byť se nedomnívám, že by opatření radikálně "rozhýbalo" realitní trh a podstatně povzbudilo dostupnost bydlení. Každopádně jde ale o racionální opatření. Nemělo by být jen na omezenou dobu, ale spíše by mělo být trvalé.

Jde o mimořádnou situaci a ta vyžaduje i určité "ri***ové" změny zákonů. Zejména racionální úprava zamýšlených zjednodušení jednacích řízení by bylo nesporně přínosem. Musí dojít především k urychlení všech "administrativních a organizačních" činností během těchto dočasných opatřeních.

Každopádně je to krok správným směrem. "Papírové" hlasování by mělo být jen jako možnost pro ty, kteří možnost ESF nemohou z různých důvodů využít. Určitě to přispěje ke zrychlení sčítání, ale i k celkovému usnadnění práce a zpřesnění výsledků...

Pomáhat sportu a sportovním organizacím ANO, ale jen na dobrovolné bázi, v obcích, školách, zájmové oblasti. Neschovávat za termín "národní" zase nějakou bezednou díru na peníze, kde se budou netransparentně "přidělovat" nemalé finance. Trochu podezřelé je, že se "to" má řešit jako "přílepek" NSA.

Kuloáry
14.05.20

Myslím, že by se politici měli znovu a teď už seriózně zabývat problémem výběru koncesionář. poplatků. ČT už se nedá sledovat pro jednostrannost a neprofesionalitu rádoby-komentátorů, chybí jim už i soudnost - za peníze přečtou cokoliv. Lidé UŽ Z TOHO MAJÍ SRANDU A KOALICE BODY, ale proč platit KP?

Nesouhlasím - financování sportu je i v současné době nepřehledné, není zaručena spravedlivá podpora, zejména podpora "skutečného" sportování (striktní oddělení podpory "výdělečného sportu"). Měla by se financováním sportu zabývat zevrubně vláda, PS a S. Nyní by měla pomoc směřovat jen "potřebným"

EU není absolutně připravená řešit něco konstruktivně a jednotně! Vždyť už se to ukázalo v řadě jiných věcí. Je to mimo jiné i tím, že v čele "odborných orgánů" nejsou ti nejschopnější lidé, a že spíš převládá kvantita nad kvalitou. Reakce je pomalá a neodborná, jednotlivým zemím prakticky nepomáhá

Vláda zaujala od počátku reálná a logická opatření, a to i přes počáteční mlčení a pozdější "kritiku" a nekonstruktivní "obstrukce" části opozice, která by vše dělala lépe a rychleji(?!?). Zdržovaly zejména dotazy ("v zájmu voličů"), kdy skončí krize, dokdy budou roušky, kdy otevřou hranice apod.

Podle mého názoru daň z nabytí nemovitosti postrádá smysl. Je to jen daň pro daň a i její výše je diskutabilní!

Ano, ale kdo bude objektivně posuzovat reálnou možnost zneužití? Další úřad nebo úředník?

Je trochu smutné, že k řízení státu nestačí "vláda" a tvořivý a smysluplný parlament! Že musíme mít "pojistky" - Senát, ombudsmana apod.

Na naše poměry a "spolupráci" opozice s vládou a koalicí je termín zdá se optimální. V této oblasti by nemělo smysl nic uspěchat, protože je to dost citlivá oblast, která se dotýká prakticky každého. Ve hře je dost činitelů a poměrně dost (i protichůdných) zájmů.

Nic složitého na tom není a v minulosti se ukázalo mnohokrát, že přehledné a přístupné záznamy byly při zpětném dohledávání rozhodnutí velice prospěšné.

Senát je dle mého názoru zbytečný a volby do něj jsou spíše srandovní! Je to další kontraproduktivní prvek. Samotné "výsledky práce" dokazují, že Senát slouží jen pro organizování různých diskutabilních akcí - pitoreskní žaloby, zviditelňování nekvalifikovaných politiků atd..

Zákon by se měl zpřehlednit (by měl být zpřehledněn) - odpadové hospodaření je složité i pro stát, natož pro obyvatele. Je v pozadí cítit bysnys... Snahu obyvatel nelze upřít, ale vše by mělo být víc srozumitelné...

Domnívám se, že by zajištění pitné vody měl mít v kompetenci stanovený orgán, ale LZPS, byť to v ní bude stanovené, pitnou vodu pro všechny lidi nezajistí. Statistika o nedostatku vody ve světě to dokumentuje snad velice názorně...

Každopádně by to přispělo průkaznosti a přehlednosti. I když, zda nebude možné obcházet pravdivost záznamů do ESD...

S pojmen "lobista" zřejmě je a bude spojena vždy nějaká "protislužba". Osobně se mi "lobování" nezamlouvá a tento způsob "obživy" bych zrušil, Politik, který se neobejde bez "lobingu" nemá v politice ani co dělat...

Každopádně jsem pro sloučení ministerstev, ale doporučoval bych zvážit jiný (výstižnější) název. Zemědělství se v tomto návrhu názvu poněkud "ztrácí"...

Šmejdi byli, jsou a budou - ale domnívám se, že jim tento zákon alespoň znesnadní "šmejdění". Ještě by stálo za to, propracovat represivní část...

Nesouhlasím se stanovováním pevné částky - mělo by se zohlednit i sociální postavení (plat, příjmy). Zvýšení soudních poplatků odradí "sociálně slabší" skupiny obyvatel. Nepřinese to zefektivnění a zrychlení soudních procesů...

Každopádně je to velice výhodné řešení, byť dle mého názoru opožděné. Jedinec dnes v tom soudním molochu často nic nezmůže - přesvědčil jsem se o tom několikrát sám. I v případech tzv. vyhraného sporu, jde celé řízení nakonec do vytracena... Hromadné řízení by bylo určitě určitou nadějí...

Domnívám se, že by se měl vnést do kybernetické obrany pevný řád a systém a to určitě zajistí spolehlivě organizovaná armádní složka. Určitě lépe než civilní složky nebo BIS. Současný stav je každopádně nevyhovující...

Souhlasím s přijatým zákonem, že pokud nebude k 1.6. školní docházka na SŠ obnovena, bude matur. vysvědč. vystaveno na zákl. výsledků posled. 3 vysvědčení. Pokud žák v pololetí posled. ročníku neprospěl, škola mu umožní vykonat komis. přezkoušení. Je to docela racionální a spravedlivé řešení!

Kuloáry
09.04.20

Podle přiděl. paušál. finanč. pomocí to vypadá, že jsme nesvéprávný národ. Každý občan by měl žít racionál. a efekt. - vytvořit si rezervu. Pokud někdo živoří vlast. neschopností, tak si pomoc nezaslouží. Měla by se zjistit příč. živoření! Pomoc by měla být poskytnuta jen těm, kteří nehýří...

Při řešení zvláště důležitých problémů a krizí bych upřednostňoval řízení naší vládou, případně za urč. souč. s přísl. orgány EU. Každá země má většinou specifické problémy a přístup lidí. Čekání na nějaká univerzální celoevropská opatření je kontraproduktivní. Důležitá je i rychlost realizace...

Souhlasím - je to krok vpřed! Už to mohlo být realizováno dávno! Na PC již umí i žáci na ZŠ.

Využívali by toho tzv. "pseudosportovci-turisté"! Buď jedu něco udělat pro zdraví a nebo popíjet. Chci-li s přírodě popíjet a provozovat hospodskou turistiku, využiji raději hromadnou dopravu nebo pěší turistiku.

Současného mimořádného stavu by bylo vhodné využít a pokračovat v omezování nutnosti osobního kontaktu a komunikace. Ukazuje se, že je to v mnoha případech přínosem...

Mělo by se určování výše lépe specifikovat - nevím, zda je vhodné ponechat tak vysokou pokutu na subjektivním posuzování "strážníka" přímo na místě. Vyšší pokuty budou stejně pravděpodobně na místě nevymahatelné a bude následovat složité a dlouhé administrativní řízení. Někdy "méně je více"...

Stálo by za zvážení zpřesnění podmínek odložení splátek - existuje možnost zneužívání (využívání) tohoto opatření.

Pro sloučení ministerstev rozhodně jsem, ale možná by stálo za to, pouvažovat nad jiným názvem - jednodušším a výstižnějším.

Nebyl bych ani tak pro nějaké radikální zpřísňování, ale spíše pro striktní dodržování stanovených norem pro všechny žadatele. A hlavně - aby podmínky platili pro všechny stejně! Neškodilo by, např. v případech sňatků cizích státních příslušníků, přistupovat citlivě a objektivně.

Nejsem si ovšem jistý, zda se podaří nastavit nezneužitelná pravidla. Každopádně by stálo za to, urychleně stanovit jasná a účinná pravidla - situace to vyžaduje.

Manželství by měli nadále uzavírat jen muž a žena! Všichni ostatní lidé stejného pohlaví nebo bez pohlaví, by mohli uzavírat cokoliv, jen NE MANŽELSTVÍ. Jakékoliv vztahy mezi lidmi stejného pohlaví lze (snadno) řešit jinými právními dokumenty – vyhláškami, zákony, plnými mocemi …).

Ne každý absolvuje za 10 let "jakoukoliv" jinou LP (k lékaři jde jen při kašli ap.). Kdyby se zamýšlené ZP neprováděly jen formálně (jak tomu často bývá), byde to dobrá prevence k odhalení sklonů k alkoholu, drogám, zrakovým problémům (ostrost, barva) či jinému „utajenému“ handicapu ... Doporučuji!

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2020. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..