Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

mimořádně jsme se sešli ve středu 7. dubna, abychom projednali především nový volební zákon.

Odhlasovali jsme, že jednotlivé strany budou potřebovat pro vstup do Poslanecké sněmovny alespoň pět procent hlasů, dvoučlenné koalice nejméně osm procent hlasů a vícečetné koalice jedenáct procent hlasů. Voliči budou moci volit ve čtrnácti volebních krajích jako tomu bylo doposud. Nyní budou předlohu posuzovat senátoři.

Tato schválená novela volebního zákona byla připravena kvůli verdiktu Ústavního soudu z letošního února. Ten svým rozhodnutím zrušil jak způsob přidělování mandátů, tak i kvora pro koalice.

Druhým zákonem, který jsme projednali, je poslanecká novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. Zákon jsme projednali ve druhém čtení.

Neplatiči pokut za vybrané přestupky by mohli přijít například o část doplatku na bydlení či část příspěvku na živobytí. Úřady by jim z těchto dávek neuhrazené pokuty strhávaly.

Mezi vybranými přestupky předkladatelé uvádí přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Také při nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a i v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka.

O část dávek by přišli i lidé, kteří nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí.

Milí přátelé,

v těchto dnech nám aprílové počasí naplno ukazuje, co umí. Věřím ale, že se pěkných jarních dnů přece jen brzy dočkáme.

Zdravím vás srdečně!

Radek Vondráček

Anketa

Využijete online sčítání lidu?

  • ANO 20 hlasů
  • NE 2 hlasy

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Člen Frantisek Stanek

Hlasování


Diskuze

NE republika musí projít TRANSFORMACÍ republiky na 21 tedy celá právní úprava musí směřovat k změně parametrů SOCIÁLNÍ zákon o bydlení...sociální zákon o chudobě ...atd. Jinak se zbytečně republika finančně zruinuje.

ANO jsme v KAPITALISMU nejsme v REÁLNÉM socialismu 1965

NE nechci další KOMUNISTICKÉ znárodnění v režii státu.

NE jedině 100%

NE a to z mnoha důvodů jedním z nich je že není funkční zákon o sociálním bydlení a zákon o důchodové reformě. Řešením je možnost výdělku (CHUDOBA) na zajištění základních životních potřeb. Bez toho aby situaci řešil stát na úkor státního rozpočtu. Norsko má minimální mzdu 200 000.

NE jsme svéprávná republika o rozhodování našich státních zakázek budeme rozhodovat zde v ČR

ANO tak pořádek musí být....

NE zatím ne. A to z mnoha důvodů... jedním z nich je návratnost investice a musím se tedy vždy ptát kolik halířů z 1 Kč se vrátí do rozpočtu ČR. Jaký je to tedy Inovativní cíl České republiky 21 ?? Těžká byrokracie právní systém v kombinaci ještě z dob C.K RAKOUSKA a Československa 1918----38..

ANO proto že NSR jde vpřed ale i RAKOUSKO...ELEKTROMOBILITA bez uhlíku a atomu a jde to. Ty řeči že něco nejde jsou o ničem. Kdo chce hledá řešení kdo nechce hledá výmluvy..
C.O
Stanek

NE z mnoha důvodů jedním z nich je že bohužel lidi lžou.
C.O.
Stanek

Jsem přesvědčen že vláda po globálním kolapsu ve službách 2020 a propad hospodářského růstu k stagnaci bude muset změnit systém hospodářské politiky směrem k TRANSFORMACI republiky 21.
Transformace republiky z roku 1992 měla jen za cíl změnit vlastnické vztahy. Dnes na 21.
C.O.
Stanek

Ne to nebude fungovat do doby než Republika bude jak Žalobcem tak i soudcem ve sporech které poškozují spotřebitele nad monopolem Kapitálu ktery zneužíva dominantního postavení v neprospěch spotřebitele.
Civilní žaloby nemají žádný smysl proto miliardám z byznysu
Viz. NSR a USA.
C.O.
Stanek

Zásadně NE..z mnoha důvodů.. Jednim z nich je Armáda má prvotní úkol chránit hranice České republiky. Ale s vystroji i výzbrojí je někde na začátku 20 stol. Musi 200 miliard ročně na 21......3.5 % k HDP..

INTERNETOVY prostor musi hlídat civilní rozvědka a kontrarozvědka.
C.O.
Stanek

ANO ČNB by měla mít možnost investovat jako např.Státní fond Singapur.Tahle možnost v 21 pro Českou republiku uvede moderni směr TRANSFORMACE REPUBLIKY 21 a zajistit KAPITAL Např pro důchodový systém a sociální systém na 21. Věřím Kapitálu a ......
C.O.
Stanek

Ne z mnoha důvodů..Osobní styk je jednou z možnosti nebyt ROBOTEM..
C.O.
Stanek

Ne pokuta v krizové situaci by měla být citelná...navrhuji 100 000Kč na místě a ve správním řízení 1000 000Kc.
C.O.
Stanek

Ne z mnoha důvodů.. jedním z nich je že někdo má i ZLAZOU KARTU a k tomu kontokoren🤣👍

Lhůta odkladu je zbytečná jako dodatečný zákon.Už dnešní legislativa umožňuje řešit nájem dohodou skrz soud když nájemce nesouhlasí s výpovědí nájemní smlouvy z mnoha důvodů. Problém bude kde tedy vzít na nájem za 1/2 roku atd.
C.O.
Stanek

NE z mnoha důvodů. Jedním z nich je globální rozměr globálního byznysu. Republika ať si daní práci a daně z nemovitosti Globalního byznysu. Co se týče danění korporací z obratu je blud a nesmysl. To přísluší národním vládám viz. obrat, po odečtení nákladů = ZISK.
C.O
Stanek

NE z mnoha důvodů....ČNB má dost když kontroluje všechny účty. Volná soutěž bank!!
C.O.
Stanek

NE z mnoha důvodů. Vyspělá demokracie potřebuje aby společnost měla lidovou kontrolu nad dodržováním zákonností právního státu.
C.O
Stanek

NE neurychlí. Je nutná změna v omezení byrokracie jako je územní plán...jako je místní samospráva. Republika neumí stavět rychle INFRASTRUKTURU protože neumí ze zákona vytvořit hlavní směry výstavby. Nutná změna zákona na 2 stupně Vládní priority....Místní priority.
C.O
Stanek

Nebude!!
To nic neřeší. Stát skrz soukromý sektor stavebnictví musí stavět min. 40 000 sociálních bytů a nebo v místě potřeby musí vznikat sociální družstva na sociální výstavbu s vládní pomocí. Uzemní plán...Místní samospráva.
C.O.
Stanek

Jsem pro omezení administrativy státní správy. Sloučení nic neřeší. Ve své podstatě na 10 000 000 obyvatel by stačila 4 ministerstva a 4 ministři.
C.O.
Stanek

Vyvlastnění je nástroj který umožňuje zcela likvidaci VLASTNICTVÍ. Je nutné při ochraně přírody spolupracovat s vlastníky pozemků skrz územní plán a místní samosprávu.
Stanek

Nemá cenu jen přidávat povinnosti a jako by zde nebyl dnes žádný hospodář. Zákonů a vyhlášek máme dost. Je jen potřeba je účelně naplnit v lesním hospodářství.
Stanek

Tak problém je v určité návaznosti na KAPSCH.... systém zpoplatnění který bude komfortní jak k výběru daní tak i k občanovi. 2019 hledáme zdroje...kdy se asi bude danit všechno....vzduch...voda...sluníčko....vítr...Proto navrhuji myslet národohospodářsky.
Stanek

Ne nemám rád dotace na podnikání...podnikání je byznys..a k ri***u slouží dobře pojištění..To stát přece nemusí suplovat.
Stanek

Nízká nezaměstnanost je relativní a podléhá určitému cyklu..
Stanek

Opravovat chyby v el. tisk.. jen se souhlasem praktického lékaře..
Stanek

Evropská komise na návrh a posléze Evropská rada se dohodne tak národní vlády mají konat ve smyslu naplnění dohody. Ratifikace národních parlamentů. Státní zastupitelství jako dozorující orgán nad policejní mocí by mělo poskytnou všechny nezbytné informace k zabránění korupce z rozpočtu EU.
S.F

ANO domácí péče o zdravotně postižené vyjde stát levněji než státní zdravotnická zařízení.
Stanek

ANO....ale pod podmínkou přesně daných pravidel zpětné kontroly.
Stanek

ANO Sokolové prokázali svoji statečnost...1918...2019...
Stanek

ANO skončili by různé machinace v neprospěch lidového sportu i sportu na profesionální úrovni.
Stanek

ANO......institut třídnictví a vedení různých skupin je ve školství důležitým faktorem. Tarify řeší jen základ mezd. A nikdo neví jak se vyspí pan ředitel..Za třídnictví by byl jasně stanoven bonus k
tarifu.Odměny..prémie.. může řešit vedení školy.
Stanek

NE z mnoha důvodů...jedním z nich je křeťansko..židovská tradice..a naše kultura základ rodiny Muž a Žena.
Stanek

NE vyjde to dráž a je to i v rozporu s mezinárodním právem.
Stanek

ANO státní byznys by měl být pod veřejnou kontrolou...za podmínky že se nebude jednat o strategický rozměr STÁTU.
Stanek

ANO problém nebankovního sektoru by vláda měla více REGULOVAT i s ohledem na LICHVU v tomto segmentu podnikání.Viz ...EXEKUCE.. Například.=% úroků přes 20% by mělo být posuzováno jako LICHVA..
Stanek

NE dnešní trestně právní úprava stačí...
Stanek

ANO ústavně to lze zavést.....
Muž a žena tvoří základ rodiny. A rodina je pod ústavní ochranou. Týká se i adopcí..
Stanek

ANO ve veřejném zájmu je nutná zpětná vazba mezi občanem ---státem.....a MEDIA.ap...Jde o DEMOKRACII a vyjádření různých názorů. Kde je zaručena univerzální svoboda slova.. zákon...vyhláška 120 sb 1976 včetně opčního protokolu 1981. Viz. Mezinárodní pakt o občanských..právech
Stanek

ANO cesta ke snížení daní a úspora byrokracie je správnou cestou aby zůstalo více v peněžence..občana i státu...republiky.
Stanek

NE změna vyžaduje ústavní většinu 120..a při pokusu narušit ústavní systém může dojít k takovým zásahům že bude vyžadovat občansko právní... trestně právní ...včetně správních změn správního soudu.Což povede k destabilizaci. Dnes bohatě stačí trestně právní rovina v hospodaření...ap.
Stanek

NE proto že nelze vše řídit zákonem...stačí přenést pravomoc rozhodnutí aby nesl řidič odpovědnost za bezpečný provoz na komunikaci. K tomu stačí praktický lékař a vyhláška MZ doba může být i kratší 10 let např, úraz.....nebo tak zhoršená kvalita zraku že neumožňuje řízení .ap..
Stanek

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..