Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

další dvě mimořádné schůze Poslanecké sněmovny jsem svolal na čtvrtek 26. listopadu. Projednali jsme tři vládní návrhy zákonů.

Do třetího čtení jsme propustili vládní novelu nízkouhlíkového zákona, respektive zákona o výkupu elektřiny z plánovaného bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Závěrečné hlasování k této předloze proběhne v prosinci.

Dalším zákonem, který jsme projednali, je zákon o ochraně utajovaných informací. Ten jsme projednali ve zkráceném jednání legislativní nouze. Zákon reaguje na zkušenosti při nynější epidemii koronaviru.

Schválili jsme, že žadatelům o prodloužení bezpečnostní prověrky nebude při krizových stavech hrozit, že neobdrží rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní prověrce včas. V případě nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu je oprávnění pro přístup k utajovaným skutečnostem prodlouženo nejvýše rok.

Ve stavu legislativní nouze jsme projednali trvalé osvobození pivovarů od spotřební daně za vylité nebo vrácené pivo. Osvobození pivovarů od daně za nespotřebované pivo nyní platí do konce roku kvůli epidemii koronaviru. Tato předloha zavádí osvobození od daně trvale.

Zákon o ochraně utajovaných informací i zákon o spotřební dani jsme postoupili senátorům k projednání. Následně musí obě předlohy podepsat prezident republiky.

V rámci dnešního jednání jsme dodržovali platná hygienická nařízení vyhlášená vládou. Sešli jsme se a jednali v polovičním formátu.

Radek Vondráček

Anketa

Poslanci s vědomím zvýšení schodku státního rozpočtu zrušili superhrubou mzdu. Zároveň schválili 15procentní zdanění hrubé mzdy, u osob s měsíční mzdou nad 140.000 schválili sazbu 23 procent. Jaký máte názor (ano/ne)?

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Člen Frantisek Stanek

Hlasování


Diskuze

Jsem přesvědčen že vláda po globálním kolapsu ve službách 2020 a propad hospodářského růstu k stagnaci bude muset změnit systém hospodářské politiky směrem k TRANSFORMACI republiky 21.
Transformace republiky z roku 1992 měla jen za cíl změnit vlastnické vztahy. Dnes na 21.
C.O.
Stanek

Ne to nebude fungovat do doby než Republika bude jak Žalobcem tak i soudcem ve sporech které poškozují spotřebitele nad monopolem Kapitálu ktery zneužíva dominantního postavení v neprospěch spotřebitele.
Civilní žaloby nemají žádný smysl proto miliardám z byznysu
Viz. NSR a USA.
C.O.
Stanek

Zásadně NE..z mnoha důvodů.. Jednim z nich je Armáda má prvotní úkol chránit hranice České republiky. Ale s vystroji i výzbrojí je někde na začátku 20 stol. Musi 200 miliard ročně na 21......3.5 % k HDP..

INTERNETOVY prostor musi hlídat civilní rozvědka a kontrarozvědka.
C.O.
Stanek

ANO ČNB by měla mít možnost investovat jako např.Státní fond Singapur.Tahle možnost v 21 pro Českou republiku uvede moderni směr TRANSFORMACE REPUBLIKY 21 a zajistit KAPITAL Např pro důchodový systém a sociální systém na 21. Věřím Kapitálu a ......
C.O.
Stanek

Ne z mnoha důvodů..Osobní styk je jednou z možnosti nebyt ROBOTEM..
C.O.
Stanek

Ne pokuta v krizové situaci by měla být citelná...navrhuji 100 000Kč na místě a ve správním řízení 1000 000Kc.
C.O.
Stanek

Ne z mnoha důvodů.. jedním z nich je že někdo má i ZLAZOU KARTU a k tomu kontokoren🤣👍

Lhůta odkladu je zbytečná jako dodatečný zákon.Už dnešní legislativa umožňuje řešit nájem dohodou skrz soud když nájemce nesouhlasí s výpovědí nájemní smlouvy z mnoha důvodů. Problém bude kde tedy vzít na nájem za 1/2 roku atd.
C.O.
Stanek

NE z mnoha důvodů. Jedním z nich je globální rozměr globálního byznysu. Republika ať si daní práci a daně z nemovitosti Globalního byznysu. Co se týče danění korporací z obratu je blud a nesmysl. To přísluší národním vládám viz. obrat, po odečtení nákladů = ZISK.
C.O
Stanek

NE z mnoha důvodů....ČNB má dost když kontroluje všechny účty. Volná soutěž bank!!
C.O.
Stanek

NE z mnoha důvodů. Vyspělá demokracie potřebuje aby společnost měla lidovou kontrolu nad dodržováním zákonností právního státu.
C.O
Stanek

NE neurychlí. Je nutná změna v omezení byrokracie jako je územní plán...jako je místní samospráva. Republika neumí stavět rychle INFRASTRUKTURU protože neumí ze zákona vytvořit hlavní směry výstavby. Nutná změna zákona na 2 stupně Vládní priority....Místní priority.
C.O
Stanek

Nebude!!
To nic neřeší. Stát skrz soukromý sektor stavebnictví musí stavět min. 40 000 sociálních bytů a nebo v místě potřeby musí vznikat sociální družstva na sociální výstavbu s vládní pomocí. Uzemní plán...Místní samospráva.
C.O.
Stanek

Jsem pro omezení administrativy státní správy. Sloučení nic neřeší. Ve své podstatě na 10 000 000 obyvatel by stačila 4 ministerstva a 4 ministři.
C.O.
Stanek

Vyvlastnění je nástroj který umožňuje zcela likvidaci VLASTNICTVÍ. Je nutné při ochraně přírody spolupracovat s vlastníky pozemků skrz územní plán a místní samosprávu.
Stanek

Nemá cenu jen přidávat povinnosti a jako by zde nebyl dnes žádný hospodář. Zákonů a vyhlášek máme dost. Je jen potřeba je účelně naplnit v lesním hospodářství.
Stanek

Tak problém je v určité návaznosti na KAPSCH.... systém zpoplatnění který bude komfortní jak k výběru daní tak i k občanovi. 2019 hledáme zdroje...kdy se asi bude danit všechno....vzduch...voda...sluníčko....vítr...Proto navrhuji myslet národohospodářsky.
Stanek

Ne nemám rád dotace na podnikání...podnikání je byznys..a k ri***u slouží dobře pojištění..To stát přece nemusí suplovat.
Stanek

Nízká nezaměstnanost je relativní a podléhá určitému cyklu..
Stanek

Opravovat chyby v el. tisk.. jen se souhlasem praktického lékaře..
Stanek

Evropská komise na návrh a posléze Evropská rada se dohodne tak národní vlády mají konat ve smyslu naplnění dohody. Ratifikace národních parlamentů. Státní zastupitelství jako dozorující orgán nad policejní mocí by mělo poskytnou všechny nezbytné informace k zabránění korupce z rozpočtu EU.
S.F

ANO domácí péče o zdravotně postižené vyjde stát levněji než státní zdravotnická zařízení.
Stanek

ANO....ale pod podmínkou přesně daných pravidel zpětné kontroly.
Stanek

ANO Sokolové prokázali svoji statečnost...1918...2019...
Stanek

ANO skončili by různé machinace v neprospěch lidového sportu i sportu na profesionální úrovni.
Stanek

ANO......institut třídnictví a vedení různých skupin je ve školství důležitým faktorem. Tarify řeší jen základ mezd. A nikdo neví jak se vyspí pan ředitel..Za třídnictví by byl jasně stanoven bonus k
tarifu.Odměny..prémie.. může řešit vedení školy.
Stanek

NE z mnoha důvodů...jedním z nich je křeťansko..židovská tradice..a naše kultura základ rodiny Muž a Žena.
Stanek

NE vyjde to dráž a je to i v rozporu s mezinárodním právem.
Stanek

ANO státní byznys by měl být pod veřejnou kontrolou...za podmínky že se nebude jednat o strategický rozměr STÁTU.
Stanek

ANO problém nebankovního sektoru by vláda měla více REGULOVAT i s ohledem na LICHVU v tomto segmentu podnikání.Viz ...EXEKUCE.. Například.=% úroků přes 20% by mělo být posuzováno jako LICHVA..
Stanek

NE dnešní trestně právní úprava stačí...
Stanek

ANO ústavně to lze zavést.....
Muž a žena tvoří základ rodiny. A rodina je pod ústavní ochranou. Týká se i adopcí..
Stanek

ANO ve veřejném zájmu je nutná zpětná vazba mezi občanem ---státem.....a MEDIA.ap...Jde o DEMOKRACII a vyjádření různých názorů. Kde je zaručena univerzální svoboda slova.. zákon...vyhláška 120 sb 1976 včetně opčního protokolu 1981. Viz. Mezinárodní pakt o občanských..právech
Stanek

ANO cesta ke snížení daní a úspora byrokracie je správnou cestou aby zůstalo více v peněžence..občana i státu...republiky.
Stanek

NE změna vyžaduje ústavní většinu 120..a při pokusu narušit ústavní systém může dojít k takovým zásahům že bude vyžadovat občansko právní... trestně právní ...včetně správních změn správního soudu.Což povede k destabilizaci. Dnes bohatě stačí trestně právní rovina v hospodaření...ap.
Stanek

NE proto že nelze vše řídit zákonem...stačí přenést pravomoc rozhodnutí aby nesl řidič odpovědnost za bezpečný provoz na komunikaci. K tomu stačí praktický lékař a vyhláška MZ doba může být i kratší 10 let např, úraz.....nebo tak zhoršená kvalita zraku že neumožňuje řízení .ap..
Stanek

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2020. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..