Slovo úvodem

Vážení a milí,

poslední týden v červenci jsme projednali tyto zákony:

Otcovská dovolená se pravděpodobně prodlouží na dva týdny a podmínky nároku na ošetřovatelské volno se patrně zmírní, předpokládá to poslanecká novela o nemocenském pojištění.

Závěrečným hlasováním prošel i vládní návrh o dětských skupinách. Na jesle se nezmění, budou i nadále pro starší děti. Předloha také zakotvuje jejich financování.

Zvýšení důchodů o 300 korun od ledna nad zákonnou valorizaci a příspěvek 500 korun za každé vychované dítě od roku 2023 jsme schválili ve vládní novele o důchodovém pojištění. Zároveň jsme odhlasovali možnost předčasného důchodu až o pět let pro příslušníky integrovaného záchranného systému bez dopadu na výši penze.

Dodatečné přidání 300 korun k důchodům by příští rok stálo podle důvodové zprávy 10,6 miliardy korun. O rok později by to bylo 10,9 miliardy korun a v následujícím roce 11,1 miliardy korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí zdůvodnilo zvýšení důchodů tím, že očekávaný růst penzí bude nižší než v posledních letech.

Zvýšení příspěvků na péči pro lidi se zdravotním postižením, kteří využívají pobytové sociální služby, jsme schválili v poslanecké novele o sociálních službách. Částky by měly být stejné, jako mají postižení, kteří žijí doma. Stát by na těchto dotacích vydal podle odhadu předkladatelů o 3,4 miliardy korun ročně navíc. Předkladatelé rovněž uvedli, že naopak díky tomu by mohl stát snížit dotace na sociální služby.

Obce v okolí Vrbětic na Zlínsku (Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Slavičín a Vlachovice), jejich obyvatelé i Zlínský kraj by si mohli za výbuchy munice z roku 2014 rozdělit celkové odškodnění téměř 700 milionů korun.

Návrh zákona podepsali poslanci napříč poslaneckými stranami. Mezi podepsanými jsou hlavně poslanci, kteří jsou ze Zlínského kraje. Pro hlasovalo 113 poslanců ze 123 přítomných, proti nehlasoval nikdo. Předlohu jsme schválili ve zrychleném režimu.

Schválené zákony budou odeslány do Senátu k projednání.

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Člen Jaroslav Vítek

Hlasování


Diskuze

souhlasím s názory, že je to deklaratorní, ale i tak dobře

se zájmem jsem si přečetl všechny komentáře, za sebe jistě by si tyto poplatky zasloužily revizi a úpravu v moderní digitální době

Je to jen část podpory rodin, ale určitě vhodná

určitě je dobré reagovat na zkušenosti z praxe a po určitém období zákon upravit

jeví se to spíše jako další administrativní, byrokratická zátěž

Transparentnost a vyšší efektivita práce pro uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi

Ekopodmínka dopředu zvýhodňuje konkrétní segment, ale není zcela jasný přínos....

V posledních dnech došlo k několika tragickým nehodám, které způsobili řidiči pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Pokud bude zvýšen důraz na postihy za významné porušení, citelné postihy, pak s tím ruku v ruce může jít i snížení nulové tolerance

Kuloáry
08.07.20

Mám velkou důvěru v demokratickou diskuzi, věřím v různorodou diskuzi, tříbení politických názorů a postojů, zcela odmítám demagogii a značkování oponentů. Neuškodí větší odstup a nadhled

to je velmi racionální návrh.....

Domnívám se, že velmi podstatným by se mělo stát, aby vláda viditelně garantovala návrat všech svobod omezených v době přijímaných opatření. Další významnou částí je průřezová revize legislativy jednotlivých resortů tak, aby se zajistila pružnější reakce na další případné krizové stavy.

Naše vláda, naši lidé, tedy my jsme situaci od samého začátku pandemie zvládli výborně. Nastavení opatření v krizové situaci bylo velmi dobré, samozřejmě s odstupem času mohou být výhrady, ale co nezvládáme je vracení se do normálu, zejména komunikaci. A EU to je organismus naprosto neschopný reakce

Naprosto souhlasím s oběma názory pánů Pospíšila a Kudrnáče, byť se jedná o důležitý zákon přece jen by se mohli poslanci věnovat prioritnějším zákonům.

Odklad není na místě, maturanti si stejně celý život ponesou chuť zvláštního konce studia

Pokud bude předložen plán, s jasnými variantami, uzlovými body, cíli a popisem opatření, jistě by neměl být problém zvádnout nouzový stav do 25.5., ale to chce víc než rychlíkový jednosměrný jízdní řád, kterým dnes ministři mávají v diskuzích

Ukazuje se, že pro řešení velkých krizí zatím postupují státy nekoordinovaně, tedy musíme se spolehnout sami na sebe.určitě by to mělo být jedno z hlavním téma při hodnocení zvládnutí pandemie..role EU byla velmi slabá a nečitelná..

Určitě ANO, zejména malým sportovním klubům, kteří se dlouhodobě starají o děti a mládež a zejména u sportů a činností mimo hlavní proud...

Pro nouzový stav je to správné a výše je dostatečná

zcela určitě je to dostatečná lhůta

S nekalými praktikami je třeba zatočit i tímto návrhem, zvýšit se musí tresty pro šmejdy

Odradit občany, aby hájili svá práva a svobody, to je zvláštní postoj. Soudy jsou neefektivní, pomalé.

Jednoznačně ANO, je to významný institut posílení ochrany spotřebitele

Kyberterorismus je významná hrozba musí být kybernetická obrana ČR svěřena i Vojenskému zpravodajství, s tím ovšem roste i výzva k posílení kontroly a řízení zpravodajských služeb nejen pro koordinaci, ale také pro jejich odpovědnost a cílem musí být efektivní vysoká koordinovaná kyberbezpečnost

Jsem pro, ukázalo se že centrální bankéři jsou schopni se svěřenými nástroji dobře pracovat

Bude nutné vyhodnotit zkušenosti a možnosti dalšího rozvoje online komunikace, samozřejmě s velkou obezřetností na jiné viry, na technické možnosti. Velkým problémem je identifikace, zasílat kopii občanského průkazu je zcela nepřijatelné.

Ano, je dostatečná, především i možnost okamžité pokuty bude působit preventivně a ti, kteří porušují pravidla to musí ucítit, ohrožují své okolí. Ale pozor na přiměřenost, procházky v lese, jízda na kole mimo frekventované prostory....

Myslím si, že navržená opatření odložení splátek půjček, úvěrů atd. je dostatečný, není třeba rozšiřovat na další ...

Vůbec si nemyslím, že by podnikatelé byli uplakaní, ovšem zásah do našeho normálního běhu života je ohromný, proto i pomoc bude třeba i u nájmu, když vypadly příjmy......to není o rezervách

Zkušenosti jsou významným vodítkem pro zabezpečení a jistotu kontroly nad veřejnými financemi

Dostupnost bydlení se neodvijí od DPH, tedy možná dílčím způsobem, ale rehabilitace a podpora výstavby nájemního bydlení.

Kompetence pro životní prostředí, zemědělskou krajinu, vodu, půdu, vzduch bude jistě, a je to správně, posílena. Ovšem otázkou je řada kompetencí, které má i MMR, na to by se nemělo zapomenout.

Určitě NE! Existuje mnoho nástrojů, zejména pozemkové úpravy, které jsou efektivní pro krajinotvorbu a vyvážení s užíváním pozemků. Pokud vyvlastnit potom za úhradu za cenu v místě a čase obvyklou.

Tento úřad patří dozajista do demokratické struktury institucí. Než zrušit by stálo za zamyšlení zefektivnění, a to i větším nasloucháním postojů úřadu, ale také jasnými stanovisky k výsledkům práce.....je pravda, že za poslední roky to spíše vypadalo, že je neefektivní...

Ano, ale výše by měla být přiměřená

Vůbec to není řešení situace, působení akreditovaných osob je vytváření nových razítek....spíše jde o pozitivní využití zájmů lidí

je nezbytné důsledně vyžadovat chování podle současné legislativy

Jednoznačně ANO...slibů o jednoduchém státu, službě úředníků lidem apod. bylo dost.....je čas na činy

Jednoznačně rozumné národní řešení odpovídající realitě

Tato oblast si zaslouží velmi rychlé komplexní řešení, produkce odpadů je vysoká a dosavadní řešení není odpovídající, jednoduché by bylo zatížit spotřebitele poplatky, to není správný směr

to je velmi vhodné a nutné

Určitě to má souvislost s bezpečnostní situací, jde o primární záležitost, pokud chce mít státní občanství musí splnit náročné podmínky

to je opět o krok pozadu...

Ano, dejme šanci kvalitnímu projednání, Senát je z tohoto pohledu významná instituce a zaslouží si čas na projednání a formulace svých stanovisek

Jednoznačně, škoda, že se s tímto přístupem přichází až nyní, ale nikdy není pozdě, znamená to, že se trochu rozsvítí v nakládání s majetkem

NE ! Matematika nebyla a není strašák, je nesmírně důležitá pro rozvoj myšlení, logika, pravidla..ovšem trochu se pozastavuji, kde byli všichni kritici, kde byli všichni metodici, kde byli všichni učitelé..proč se metodika výuky matematiky výrazně nemodernizovala.Přitom existují pozitivní příklady

je to dobrý směr, ovšem stále by měla zůstat možnost volby, papír je třeba ještě zachovat, aspoň se ukáže , jak na tom jsme s využíváním nabídky digitalizace

Dosavadní praxe uplatnění informačního zákona přinesla mnoho příběhů zneužívání tohoto významného občanského práva, vše by mělo mít své hranice

Souhlasím s nesouhlasnými názory...opět jedná se o snahu jednoduše řešit složitý problém

Jednoduché posílení kompetencí není řešením složitého a dynamicky se rozvíjejícího nebezpečí. Do obrany před kyberkriminalitou vstupuje více institucí státu a je nutné definovat kompetence všech...

Souhlasím, i knihovny se přizpůsobují digitální době

Je pravda, že se bude jednat o spíše m*****ní apel, těžko měřitelný a postižitelný, ale jasně formulovat v současné době jasné požadavky čestnosti a poctivosti je vhodné !!

I křišťálová studánka se občas musí vyčistit

Stát nemůže pouze konstatovat, že se jedná o strategické či významné zdroje a nemít na žádný vliv, vlastnictví je nejen právo i povinnost

postupující digitalizace státní správy jistě umožní i korespondenční volby

Na vzduch....jo, na ten jistě může v budoucnu dojít také, pokud se neprobereme a nebudeme žít a pracovat v souladu s přírodou

Na vzduch....jo, na ten jistě může v budoucnu dojít také, pokud se neprobereme a nebudeme žít a pracovat v souladu s přírodou

Jednoznačně, je nutné zkrátit výpovědní lhůtu a zjednodušit převod čísla k jinému operátorovi

Ano, stát by měl garantovat povinné očkování a případné poškození zdraví, princip by měl platit i pro rodiče, pokud rodiče odmítnou očkovat dítě povinně měli by nést odpovědnost.

Souhlasím, je dobré si znovu přečíst podmínky, které jasně definují a omezují pohyb cyklisty, který požije alkohol do stanovené hranice

V době dokončení stavby trasy D bude nepochybně technologie jízdy souprav bez strojvůdců zcela běžná a i bezpečnostně zvládnutá

Plně souhlasím s názorem, že je to věcí zaměstnavatele a zaměstnanců a také poptávky spotřebitelů

Zrušení Superhrubé mzdy a nahrazení jednotnou sazbou by mělo doprovázet jasné rozhodnutí o dalším zjednodušení daňového systému, a to bez výjimek.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..