Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

další dvě mimořádné schůze Poslanecké sněmovny jsem svolal na čtvrtek 26. listopadu. Projednali jsme tři vládní návrhy zákonů.

Do třetího čtení jsme propustili vládní novelu nízkouhlíkového zákona, respektive zákona o výkupu elektřiny z plánovaného bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Závěrečné hlasování k této předloze proběhne v prosinci.

Dalším zákonem, který jsme projednali, je zákon o ochraně utajovaných informací. Ten jsme projednali ve zkráceném jednání legislativní nouze. Zákon reaguje na zkušenosti při nynější epidemii koronaviru.

Schválili jsme, že žadatelům o prodloužení bezpečnostní prověrky nebude při krizových stavech hrozit, že neobdrží rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní prověrce včas. V případě nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu je oprávnění pro přístup k utajovaným skutečnostem prodlouženo nejvýše rok.

Ve stavu legislativní nouze jsme projednali trvalé osvobození pivovarů od spotřební daně za vylité nebo vrácené pivo. Osvobození pivovarů od daně za nespotřebované pivo nyní platí do konce roku kvůli epidemii koronaviru. Tato předloha zavádí osvobození od daně trvalé.

Zákon o ochraně utajovaných informací i zákon o spotřební dani jsme postoupili senátorům k projednání. Následně musí obě předlohy podepsat prezident republiky.

V rámci dnešního jednání jsme dodržovali platná hygienická nařízení vyhlášená vládou. Sešli jsme se a jednali v polovičním formátu.

Radek Vondráček

Anketa

Poslanci s vědomím zvýšení schodku státního rozpočtu zrušili superhrubou mzdu. Zároveň schválili 15procentní zdanění hrubé mzdy, u osob s měsíční mzdou nad 140.000 schválili sazbu 23 procent. Jaký máte názor (ano/ne)?

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Člen Jaroslav Vítek

Hlasování


Diskuze

V posledních dnech došlo k několika tragickým nehodám, které způsobili řidiči pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Pokud bude zvýšen důraz na postihy za významné porušení, citelné postihy, pak s tím ruku v ruce může jít i snížení nulové tolerance

Kuloáry
08.07.20

Mám velkou důvěru v demokratickou diskuzi, věřím v různorodou diskuzi, tříbení politických názorů a postojů, zcela odmítám demagogii a značkování oponentů. Neuškodí větší odstup a nadhled

to je velmi racionální návrh.....

Domnívám se, že velmi podstatným by se mělo stát, aby vláda viditelně garantovala návrat všech svobod omezených v době přijímaných opatření. Další významnou částí je průřezová revize legislativy jednotlivých resortů tak, aby se zajistila pružnější reakce na další případné krizové stavy.

Naše vláda, naši lidé, tedy my jsme situaci od samého začátku pandemie zvládli výborně. Nastavení opatření v krizové situaci bylo velmi dobré, samozřejmě s odstupem času mohou být výhrady, ale co nezvládáme je vracení se do normálu, zejména komunikaci. A EU to je organismus naprosto neschopný reakce

Naprosto souhlasím s oběma názory pánů Pospíšila a Kudrnáče, byť se jedná o důležitý zákon přece jen by se mohli poslanci věnovat prioritnějším zákonům.

Odklad není na místě, maturanti si stejně celý život ponesou chuť zvláštního konce studia

Pokud bude předložen plán, s jasnými variantami, uzlovými body, cíli a popisem opatření, jistě by neměl být problém zvádnout nouzový stav do 25.5., ale to chce víc než rychlíkový jednosměrný jízdní řád, kterým dnes ministři mávají v diskuzích

Ukazuje se, že pro řešení velkých krizí zatím postupují státy nekoordinovaně, tedy musíme se spolehnout sami na sebe.určitě by to mělo být jedno z hlavním téma při hodnocení zvládnutí pandemie..role EU byla velmi slabá a nečitelná..

Určitě ANO, zejména malým sportovním klubům, kteří se dlouhodobě starají o děti a mládež a zejména u sportů a činností mimo hlavní proud...

Pro nouzový stav je to správné a výše je dostatečná

zcela určitě je to dostatečná lhůta

S nekalými praktikami je třeba zatočit i tímto návrhem, zvýšit se musí tresty pro šmejdy

Odradit občany, aby hájili svá práva a svobody, to je zvláštní postoj. Soudy jsou neefektivní, pomalé.

Jednoznačně ANO, je to významný institut posílení ochrany spotřebitele

Kyberterorismus je významná hrozba musí být kybernetická obrana ČR svěřena i Vojenskému zpravodajství, s tím ovšem roste i výzva k posílení kontroly a řízení zpravodajských služeb nejen pro koordinaci, ale také pro jejich odpovědnost a cílem musí být efektivní vysoká koordinovaná kyberbezpečnost

Jsem pro, ukázalo se že centrální bankéři jsou schopni se svěřenými nástroji dobře pracovat

Bude nutné vyhodnotit zkušenosti a možnosti dalšího rozvoje online komunikace, samozřejmě s velkou obezřetností na jiné viry, na technické možnosti. Velkým problémem je identifikace, zasílat kopii občanského průkazu je zcela nepřijatelné.

Ano, je dostatečná, především i možnost okamžité pokuty bude působit preventivně a ti, kteří porušují pravidla to musí ucítit, ohrožují své okolí. Ale pozor na přiměřenost, procházky v lese, jízda na kole mimo frekventované prostory....

Myslím si, že navržená opatření odložení splátek půjček, úvěrů atd. je dostatečný, není třeba rozšiřovat na další ...

Vůbec si nemyslím, že by podnikatelé byli uplakaní, ovšem zásah do našeho normálního běhu života je ohromný, proto i pomoc bude třeba i u nájmu, když vypadly příjmy......to není o rezervách

Zkušenosti jsou významným vodítkem pro zabezpečení a jistotu kontroly nad veřejnými financemi

Dostupnost bydlení se neodvijí od DPH, tedy možná dílčím způsobem, ale rehabilitace a podpora výstavby nájemního bydlení.

Kompetence pro životní prostředí, zemědělskou krajinu, vodu, půdu, vzduch bude jistě, a je to správně, posílena. Ovšem otázkou je řada kompetencí, které má i MMR, na to by se nemělo zapomenout.

Určitě NE! Existuje mnoho nástrojů, zejména pozemkové úpravy, které jsou efektivní pro krajinotvorbu a vyvážení s užíváním pozemků. Pokud vyvlastnit potom za úhradu za cenu v místě a čase obvyklou.

Tento úřad patří dozajista do demokratické struktury institucí. Než zrušit by stálo za zamyšlení zefektivnění, a to i větším nasloucháním postojů úřadu, ale také jasnými stanovisky k výsledkům práce.....je pravda, že za poslední roky to spíše vypadalo, že je neefektivní...

Ano, ale výše by měla být přiměřená

Vůbec to není řešení situace, působení akreditovaných osob je vytváření nových razítek....spíše jde o pozitivní využití zájmů lidí

je nezbytné důsledně vyžadovat chování podle současné legislativy

Jednoznačně ANO...slibů o jednoduchém státu, službě úředníků lidem apod. bylo dost.....je čas na činy

Jednoznačně rozumné národní řešení odpovídající realitě

Tato oblast si zaslouží velmi rychlé komplexní řešení, produkce odpadů je vysoká a dosavadní řešení není odpovídající, jednoduché by bylo zatížit spotřebitele poplatky, to není správný směr

to je velmi vhodné a nutné

Určitě to má souvislost s bezpečnostní situací, jde o primární záležitost, pokud chce mít státní občanství musí splnit náročné podmínky

to je opět o krok pozadu...

Ano, dejme šanci kvalitnímu projednání, Senát je z tohoto pohledu významná instituce a zaslouží si čas na projednání a formulace svých stanovisek

Jednoznačně, škoda, že se s tímto přístupem přichází až nyní, ale nikdy není pozdě, znamená to, že se trochu rozsvítí v nakládání s majetkem

NE ! Matematika nebyla a není strašák, je nesmírně důležitá pro rozvoj myšlení, logika, pravidla..ovšem trochu se pozastavuji, kde byli všichni kritici, kde byli všichni metodici, kde byli všichni učitelé..proč se metodika výuky matematiky výrazně nemodernizovala.Přitom existují pozitivní příklady

je to dobrý směr, ovšem stále by měla zůstat možnost volby, papír je třeba ještě zachovat, aspoň se ukáže , jak na tom jsme s využíváním nabídky digitalizace

Dosavadní praxe uplatnění informačního zákona přinesla mnoho příběhů zneužívání tohoto významného občanského práva, vše by mělo mít své hranice

Souhlasím s nesouhlasnými názory...opět jedná se o snahu jednoduše řešit složitý problém

Jednoduché posílení kompetencí není řešením složitého a dynamicky se rozvíjejícího nebezpečí. Do obrany před kyberkriminalitou vstupuje více institucí státu a je nutné definovat kompetence všech...

Souhlasím, i knihovny se přizpůsobují digitální době

Je pravda, že se bude jednat o spíše m*****ní apel, těžko měřitelný a postižitelný, ale jasně formulovat v současné době jasné požadavky čestnosti a poctivosti je vhodné !!

I křišťálová studánka se občas musí vyčistit

Stát nemůže pouze konstatovat, že se jedná o strategické či významné zdroje a nemít na žádný vliv, vlastnictví je nejen právo i povinnost

postupující digitalizace státní správy jistě umožní i korespondenční volby

Na vzduch....jo, na ten jistě může v budoucnu dojít také, pokud se neprobereme a nebudeme žít a pracovat v souladu s přírodou

Na vzduch....jo, na ten jistě může v budoucnu dojít také, pokud se neprobereme a nebudeme žít a pracovat v souladu s přírodou

Jednoznačně, je nutné zkrátit výpovědní lhůtu a zjednodušit převod čísla k jinému operátorovi

Ano, stát by měl garantovat povinné očkování a případné poškození zdraví, princip by měl platit i pro rodiče, pokud rodiče odmítnou očkovat dítě povinně měli by nést odpovědnost.

Souhlasím, je dobré si znovu přečíst podmínky, které jasně definují a omezují pohyb cyklisty, který požije alkohol do stanovené hranice

V době dokončení stavby trasy D bude nepochybně technologie jízdy souprav bez strojvůdců zcela běžná a i bezpečnostně zvládnutá

Plně souhlasím s názorem, že je to věcí zaměstnavatele a zaměstnanců a také poptávky spotřebitelů

Zrušení Superhrubé mzdy a nahrazení jednotnou sazbou by mělo doprovázet jasné rozhodnutí o dalším zjednodušení daňového systému, a to bez výjimek.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2020. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..