Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

rok 2021 je, zejména z pohledu parlamentního dění, jednoznačně rokem volebním. V říjnu proběhnou důležité volby do Poslanecké sněmovny a domnívám se, že dolní komora tím bude ovlivněna po všech stránkách.

Zahlcenost Sněmovny je známá, nyní začátkem ledna máme přibližně pět set neprojednaných návrhů. Abychom projednali všechny navržené zákony, potřebovali bychom k tomu minimálně ještě rok navíc, což samozřejmě není možné. Podle schváleného harmonogramu by do konce volebního období měla proběhnout řádná plenární zasedání pětkrát, to znamená čtyřicet jednacích dnů.

Ve svém novoročním projevu jsem hovořil o vzájemné toleranci k obnově země po krizi. Umění tolerance a kompromisu bude letos, v roce volebním, více než potřebné i v Poslanecké sněmovně.

Srdečně vás zdravím poprvé v novém roce!

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Člen Jiří Kroutil

Hlasování


Diskuze

Celý život jsem pracoval v investiční výstavbě a vím o SZ dost. Možná bude rychlejší, ale určitě způsobí mnoho škod pro veřejnost a veřejný prostor a určitě pomůže developerům. Všichni, kdo SZ neznají by se k němu neměli vyjadřovat ani o něm rozhodovat. Nový SZ je krokem zpět a do propasti.

Pokud nejsme schopni si vynutit současnými zákony dodržování péče o vodu a půdu, změna ústavy to nevylepší. Dobrá vůle není zajištěna ústavou, ale odpovědností těch, kteří se zdroji zachází. Pokud zdroje vlastní ten, koho zajímají jen zisky, pak musí zakročit společnost se svými pravidly.

Aby se slepice neoklovávali, neprali a nelámali si pařátky na drátové podlážce, bylo by žádoucí aby slepice byla uvedena do umělého spánku, do žaludku zavedena trubice s výživou a na konec trávicího ústrojí trubice pro odběr exkrementů a vajec. Pak by vajíčka byla ekologická, levná a bez klecí.

Kuloáry
28.05.20

Leninský komunismus nikdy nebyl pro Evropu. On to totiž už od začátku byl totalitní systém s mafiánskými metodami a dnes už je to čistá mafie. U nás zcela, v Rusku ještě podepřený nacionalizmem. Klasická komunistická ideologie je už zcela pryč jak v Rusku tak i nás.

Odpovídám na otázku ano, ale současně se přidávám k těm, kteří poukazují na korupci, která je v současné naší politické scéně zcela reálná. Přimlouvám se za pečlivou formulaci snižující toto reálné ri***o.

Hlasuji ano a nezaváděl bych licencování, protože je to cesta ke korupci a neodpovídá to svobodnému podnikání. Současné zákony dokáží eliminovat a trestat nezákonnou činnost, viz výrobu alkoholu a tabákový průmysl.

Hlasuji ano, ale zkrácení lhůty není podstatou zákona, je to marginální součást a nechápu, proč ji zákon obsahuje.

Hlasuji ano, ale jako je to se vším, jen když bude dobře formulován a souhlasím s hlasy, které upozorňují na obezřetnost s investicemi nejen z vně, ale i zevnitř EU. EU stejně jako všechny společnosti nejsou prosté všeho schopných podnikatelů a společností. Spolupráce s EU je však žádoucí.

Kuloáry
27.05.20

Nechápu, jak je možné v liberálně demokratickém kapitalizmu uvést v život požadavek na 85% českých potravin v obchodech. To je snad možné jen v totalitně řízené společnosti. Něco jiného je legální, zdůrazňuji legální, podpora žádoucích odvětví, tedy i zemědělství nebo sofistikovaných technologií.

Kuloáry
25.05.20

Pé Koplíku a Kudrnáči, demokracie skutečně není jednoznačně definovatelná a je kontinuálně ve vývoji. Netvrdím, že naše nebo nějaká jiná je ideální, nebo alespoň dobrá. Jsem ale zastáncem spolupráce v rámci euroatlantické civilizace a věřím, že demokraté již pochopili, že demokracie se nedá vyvážet.

Kuloáry
21.05.20

Pane Koplíku, jak vidím Vaše příspěvky, tak se mi zdá, že nevíte kde je nahoře a kde dole, zkrátka, že se neorientujete. Základní kritérium a ukazatel směru je kvalita demokracie. Rusko s Putinem není demokracie, ale mafiánská totalita. EU není bůhvíjak kvalitní demokracie, ale demokracie to je.

Daň z nabytí nemovitosti je danění již jednou (i víckrát) zdaněných příjmů. Nemovitost byla vytvořena ze zdaněných peněz a i nákup nemovitosti je za již zdaněný příjem. Navíc v případě dědictví se stát samozvaně prohlašuje za dědice. Stát se musí naučit hospodařit a nedovolovat rozkrádání.

Ještě je příliš brzy na hodnocení, jsme teprve na začátku a nejdříve až tak za půl roku se budou sčítat dopady epidemiologické a ekonomické. Pak bude možná možné hodnocení. Nicméně už nyní začínají vyplouvat na povrch chyby, které byly skryté.

Občané platí svůj stát aby je ochránil, jinak by daně ztrácely smysl. Samozřejmě Český stát jako člen EU musí spolupracovat v případě celosvětových krizí s EU, ale i s ostatními organizacemi, kterými jsme členy.

Kuloáry
27.04.20

Vláda by měla zaujmout jasné stanovisko k čínským výhrůžkám ohledně oficiální návštěvy pana Kubery na Tchaj wanu a tvrdé stanovisko k výhrůžkám starostovi Prahy 6, pražskému primátorovi a starostovi Řeporyjí.

Ač nejsem příznivcem ANO, přes zmatky s rozhodováním hodnotím kroky pozitivně, ale naprosto vláda selhala se zajištěním ochranných pomůcek. Na její obhajobu je možno uvést, že předchozí vlády by byly pravděpodobně shodně nepřipravené.

Nevím proč až do 25.května. Podpořil bych jen 14 dní a pak, pokud by to bylo nutné, o dalších 14 dní.

Nevím jak by malé sportovní kluby měly být postiženy koronavirovou krizí, protože nemají žádný příjem od diváků. Ty větší kluby co mají placené vstupné mají své sponzory. Pokud by návrh nepřinesl pádné důvody, tak NE.

Hlasuji NE, přestože nejde o lhůtu odkladu, ale o to, kdo ponese tíhu rozhodnutí o uzavření provozu, ale opět špatně položená otázka.

Jako téměř vždy, když jde o transkripci zákona EU, je bezzubý.

Špatně položená otázka. Hlasuji ale NE, přestože určitě poklesne počet sporů řešených soudně i když ne těch zneužívaných, ale těch na které poškození nebudou mít prostředky, protože to nejsou jen poplatky, ale i honoráře advokátů. Ve výsledku to znamená zhoršení dostupnosti práva.

Dnes je už skoro pozdě.

Hlasuji NE, protože jsme otevřená ekonomika a tato problematika musí být řešena na úrovni EU.

Hlasuji NE, zákon je nesmyslně strukturován a slučuje dva rozdílné předměty, které by měly být kodifikovány samostatně.

Hlasuji NE, jsem z tohoto prostředí na projektové straně a musím říci, že docela nedávno bylo řízení relativně krátké, ale nyní byrokracie nabobtnala, navýšila se personální a odborná nedostatečnost, podfinancování odborných referentů a z toho všeho plynoucí úřednický alibizmus.

Hlasuje NE, protože v našich aktuálních podmínkách by to znamenalo podporu průmyslového drancování přírody na úkor životního prostředí.

Hlasuji ano, ale pouze za podmínek přiměřené náhrady a skutečně nutných stavebních úprav a v případě nerealizace záměru navýšit dodatečně náhradu a ohlídat, aby takové náhrady nebyly jen zinscenované za účelem čerpání prostředků z rozpočtu pro osobní profit.

Ovlivňování poslanců a senátorů nelze zabránit. Lze však zákonem přikázat evidenci lobingu, a pak už bude snazší právně postihoval nelegální lobing provázený korupcí.

Pro řidiče v žádném případě, avšak žádné omezení pro kohokoliv mimo silnice. To bychom mohli rovnou zavést prohibici. Lidé jsou nadaní rozumem, musí tedy nést svůj díl odpovědnosti a demokratická společnost nemůže omezovat svobodu.

Ač se to většině nezdá, je naše členství v EU naplněním přání našich středověkých panovníků a málokdo si uvědomuje, že přes demokratický deficit způsobený levicovými liberály, je EU stále garantem demokracie a obranou před východním totalizmem.

Zásadně nesouhlasím. To odůvodnění je jen zástěrka pro ty, co chtějí jednat v přítmí. Pokud někdo informaci zneužil, pak je jednoduché zneužití odhalit a pokud se prokáže úmysl i potrestat. Možná se něco zpomalí, ale pokud chceme demokracii, pak to zdržení musíme umět strpět. Demokracie je pomalá.

Hlasuji ano, ale jen proto, že reklama u nás není pod náležitou kontrolou a je prakticky povolena klamavá reklama.

Jednoznačně NE! Naše společnost není na té úrovni, aby se dalo spoléhat na čestnost.

Jednoznačně ne! Společnost komunisty naučená že, "kdo nekrade okrádá rodinu", se musí kultivovat.

Není o čem diskutovat.

Hlasuji ano, ale protože takové rozhodnutí má své dopady do hospodářského života a jsme součástí globalizace, měla by doba dovolených korespondovat jak s vnitřními podmínkami tak i s vyspělými civilizacemi.

Hlasuji ano, ale jen proto, že společnost a hlavně její představitelé nedělají téměř nic pro navýšení fertility. Existují samozřejmě další způsoby podpory rodin s dětmi, ale je jich zoufale málo a to proto, že nepřinášejí politikům hlasy do příštích voleb protože účinky se projeví až za desítky let.

Hlasuji ano, ale jen proto, že hazard, líh a tabák jsou zdrojem zla pro jedny a zdrojem zisku pro druhé. Zda to něco přinese do rozpočtu je podmíněno spoustou dalších souvislostí. Navíc je do zákona zamotáno mnoho dalších věcí, které by si zasloužily samostatnou diskuzi a rozhodnutí.

Hlasoval jsem ne, protože si myslím, že společnost by měla být přísnější i k těm méně závažným deliktům a více používat alternativní tresty. Společnost by se měla kultivovat a ne mhouřit oči nad nepořádkem.

Hlasoval jsem ne, ale myslím tím, že by se za produkci ve veřejných prostorech, pokud ta produkce sama není výdělečná, nemělo platit vůbec.

Ano, pokud má někdo naléhavou potřebu, musí si ji obhájit třeba v následném řízení.

Nutím-li někoho, musím za to nést následky. Navíc v našem prostředí není zaručena jistota, že státem vynucovaná povinnost není jen zajištění příjmů pro zainteresované subjekty ať fyzické, nebo právnické.

Nesouhlasím, protože by se dále snížila i tak nízká zásluhovost.

Ano, ale hranici bych snížil na 0,3.

Jsem proti, ale současně jsem pro plná práva takových partnerství srovnatelných se sezdanými páry.

Jsem proti. Nechci podporovat bobtnání administrativy.

Jsem pro. 40 let komunistické moci nás tak zdeformovalo, že bez pomoci zvenčí se té deformace sami nezbavíme.

Tam kde jsou jen dva pruhy ano s výjimkou míst s třemi pruhy a více.

Jednoznačně ano, digitalizace je v pohybu a toto je vhodné téma pro digitální řešení bez nutnosti lepení nějakých nálepek. Ještě bych to rozšířil o automatickou platbu podle detekce čísla bez nutnosti přihlašování a placení předem. Byla by vhodná nějaká aplikace do mobilu pro zpětnou kontrolu.

Nová linka metra bude něco zcela jiného, než stávající linky a není třeba se obávat. Bezobslužné linky již vyzkoušeli za nás jiní.

V dnešní době, kdy se rozvolňují všechny pravidla a zvyklosti, nutno manželství, jako základní reprodukční jednotku kodifikovat jako základní zákon, uvést v ústavě a všemožně podporovat. Je však potřeba kodifikovat a zajistit tak stejná práva ostatním nehetero účastníkům výchovy nového pokolení.

Jsou profese kde se o volnu o svátcích nedá uvažovat. Tady regulace není na místě a důležitější je svoboda. V tomto případě svoboda podnikání. Ne vše musí být regulováno.

Svoboda je důležitá, ale zodpovědnost v naší společnosti je nízká. Zodpovídat se až když svou nezodpovědností způsobí tragédii je pozdě. Automobil je uznáván jako smrtelná zbraň a tedy bych se přimlouval i o psychologické testy.

Protože státní podniky, nebo se státní účastí jsou využívány jako zdroj financování vládnoucích stran, případně politiků, je nebezpečí zneužití utajovaných informací konkurencí přijatelné. Nebezpečí a z něho vyplývající případné škody budou bohatě vyváženy úsporou zamezení bokem unikajících financí.

Abychom uspěli musíme se orientovat na projekty s vysokou PH. Vyžaduje to ale i zajištění kvalitního vzdělávacího systému. Navrhuji soustředit se na energetiku, na obnovitelné zdroje, především malé fúzní reaktory - mohou nahradit pracovní místa po opuštění výroby automobilů se spalovacími motory.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..