Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

první letošní řádná schůze začala v úterý 19. ledna. Úvodem, po schválení programu, nás ministr zdravotnictví informoval o očkovací strategii obyvatel, pomocí které bude dosaženo co nejrychlejší proočkovanosti v souvislosti s nemocí covid-19.

Dalšími body našeho jednání byly senátní „vratky“. Definitivně jsme schválili takzvaný chráněný účet pro dlužníky v exekuci, zákon o evidenci skutečných majitelů, zákon o prověřování zahraničních investic, daňové zvýhodnění pro dárce na dobročinné účely. Rozhodli jsme o tom, že vyhlášky obcí a krajů budou v jedné sbírce. Tyto předlohy musí ještě podepsat prezident republiky.

Projednali jsme dva zákony ve třetím čtení.

V zákoně o potravinách jsme odhlasovali, že dozor nad provozovnami otevřeného typu (například restauracemi a kavárnami) přejde z hygienických stanic na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních budou muset od příštího roku prodávat povinný minimální podíl stanovených potravin vyprodukovaných v České republice. Například tyto potraviny: vejce, med, květák, zelí, česnek, čerstvé i chlazené maso hovězí, vepřové a skopové, řepkový, slunečnicový olej, mléko, sýry a tvaroh. Zákon nově zavádí tresty za prodej potravin dvojí kvality.

Druhým schváleným zákonem je zahrádkářský zákon. Zákon upravuje postavení a veřejnou prospěšnost zahrádkářského hnutí v českém právním řádu. Upravuje například zahrádkářské osady nebo podmínky pachtu pozemků. Schválené zákony budou zaslány do Senátu.

Projednali jsme tři zákony ve druhém čtení.

Novelu zákona o České národní bance, novelu zákona o zaměstnanosti (kurzarbeit) a novelu zákona o pozemních komunikacích.

Přivítali jsme dva nové poslance, poslankyni Jaroslavu Puntovou (ANO 2011) a poslance Jana Jakoba (TOP 09).

Kromě vrácených zákonů ze Senátu (přijali jsme je nadpoloviční většinou všech přítomných poslanců) jsme jednali v omezeném formátu.

Radek Vondráček

Anketa

Máte představu kolik návrhů zákonů bylo od začátku volebního období doposud předloženo? Zkuste si tipnout ... pro zajímavost: ve stejném období předešlého volebního období to bylo 571 návrhů.

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Člen Jiří Tučan

Hlasování


Diskuze

Není přesně dáno, co se míní kyberbezpečností. Obávám se, že je to velmi gumový paragraf. Hitler to řešil jednodušeji, na každém radiu byla cedulka: Pamatuj, že poslech cizího rozhlasu se trestá káznicí nebo i smrtí.

Na tuto otázku nelze odpovědět ano-ne. Souhlasím s proplácením tam, kde samoživitel přišel o příjem, anebo mu byl plat snížen zaměstnavatelem- případně doplácet částku, o kterou byl plat snížen.

Co s dětmi, které nikdo nechce ?

Ještě rehabilotovat K.H.Frank, nebo´ty věšel partyzány. V době kdy Europarlament velebí do nebes palestinskou teropristku směšné.

Opět čirý populismus. Co je to čistá a poctivá volební kampaň ? Má to nějaká kriteria, nebo to zaléží jen natom, jak se který aktivista vyspí ?

Populistický požadavek ekopteroristů.

Na druhé straně stanovit "alíky" pevně podle věku dítěte do 18 let, v případě studia na VŠ do ukonení bez přerušení studia. Aby zlatokopky nemohly bejhvaláka likvidovat až do smrti.

Kde budou chtít šidit, tam to zvládnou i nadále. Občan je v životě jen dvakrát pánem. Poprvé, když vstupuje do volební místnost a podruhé, když vstupuje do nákupního střediska.

Nahradí stále stoupající ceny potravin. Předvolební slogan paní Adamové z TOP je úsměvný. Vyzývá nás, abychom odmítli vládu, která nám vrací 5 táců. Tak co nám dá ona ?

Pro nemocné, kteří to potřebují, to pomůže. Zneužívající: jestliže chasník, který zhulený autem zabil dívku dostane stejný trest jako ten, kdo pěstuje pro léčebné účely, nemůžeme se divit, ilegálů neubývá.

Dalšího velkého bratra ode dveří bičem hnáti.

Hlasuji pro, je to zájem dítěte. Výši i u běžných alimentů upravit, pokud možno, jednotně, ne podle přijmu plátce.

Jestli zvýší počet voličů těžko hádat, rozhodně odpadnou aliance neúspěšných.

Nevím, jak těžká je matematika u maturit, možná neuplatňovat u všech druhů středních škol.

Většina pyro efektů při výročích apod. je prov áděna nějakým zodpovědným orgánem. U tzv.fanoušků se jedná o akce jednotlivců, kde za obtěžování nezúčastněných, případné škody nikdo nenese odpovědnost ani nelze vymáhat náhradu. Nehledě k tomu, že to ducha ale opravdu nezušlechťuje.

Většinu zlých skutků páchají ilegálové, naopak cizinci žádající o občanství jsou přínosem, i když třeba úplně neumějí česky. Můj známý, farář z Keni tu žije 15 let, je veřejně činný a měl s tím docela problémy.

Zajímavé, kolik je teď hlasů proti tomuto úřadu, když jeho šéf konečně hájí práva občanů, proti minoritním- tedy extrémním názorům.

Vlastní nucené nošení náhubku za všech okolností je samo o sobě porušením lidských práv občana a pohrdáním námi za strany "věrchušky". Omezené nošení uvnitř budov snad, ale všude i vzduchu je to šikana.

Ano, ale nevytvořit tzv.elektronocký stát.

Obecně ano, bankám dát možnost zohlednit platební disciplinu.

Záleží na tom , jak dlouho bude stav, kdy mnohé profese nesmějí pracovat (proč nesmějí je otázka další), splatnost by měla být minimálně po 2 měsících, v případě delšího trvání zákazů i déle.

Kriminalizaci to asi zmenší- ti co ukradli za 5 tisíc, už nebudou kriminalizováni, hlůavně ve statistikách, ale krimilatu to spíše zvedne. Některá etnika vysílají do první linie 14-leté.

Už v temném středověku platilo, že co je sáh (asi 30 cm) pod zemí, náleží králi- tedy státu.

Pokuta se dává za trest, zrušení smlouvy může být zapříčiněno chováním operátora, nebo výhodnější nabídkou konkurence, což obojí je v kapitalistické společnosti součástí trhu a nemělo by být trestáno.

V případě rozpuštění senátu jindy by to znamenalo provizorium, mohou nastat i jiné okolnosti, které by volby v daném termínu zkomplikovali ( živelní pohromy, nějaká další barevná revoluce).

A co je to lobista ?

Takový svátek by měl dnes váhu jako 15.březen, nebo 21.srpen.

Další povinnost těch kdo stavební deníky vedou (stavyvedoucí) a kontrolují (stavební dozory,dozory investora), mimo rámec jejich povinností. Pokud někoho z věrchušky údaje opravdu zajímají, nechť si na danou stavbu zajde a zkontroluje si to sám.

Prodloužení termínu na hlasování považuji, vzhledem k tomu, že v PS je 3-kolové projednání, zs jehož průběhem a argumenty se lze seznámit zbytečné- pokud tedy senátoři něco dělají, co by měli.

Ti s bílou holí i častěji.

Jedině, kdyby dotyčný úředník převzal osobně případ a ukázal, jak se to má dělat správně.

Už teď se chovají jako páni tvorstva. Z peněz nás, nepum*****k mají cyklotezky, tak ať po nich jezdí a nechlastají.

Jinak by ty reklamy nebyly. Znám pár i chytrých lidí, kteří si naběhli na tyto vidle.

Navíc pro všechny soudce, prokurátory, kontrolory všeho zavést princip osobní zodpovědnosti.

Představte si povinné zveřejnění zasedání generálního štábu Rudé armády před protiútokem u Stalingradu. A dneska- stačí když vypustíte z oust něco, co se kohokoliv dotkne a stanete se obětí mediálního lynče.

V pátečních průvodech pro svatou Gretchen pochodují šestnátiletí, ověšeni elektronikou zachraňovat svět. anipulace dnešních mladých je daleko větší než dřív.

Ne s rozpaky- zbytkáč nebo opravdu malé pivo bez nehody by vadit nemělo-max.snad pokuta, na druhé straně pro bitkaře a řidiče v případě trestného činu nebo nehody přísnější postih.

Sama účast na volbách je určitým o přiznáním se k podpoře režimu, ať v něm vládne kdokoliv. Proklikávání z tepla domova povede k lehkovážným volbám s těžkými důsledky.

Hlavně odstraní to, že ve druhém kole vyhrávají mnohdy obskurní jedinci, neboť většina voličů již po druhé nepřijde.

Opatření budou obtěžovat běžné uživatele, ilegálům snad trochu zkomplikují aktivity.

Kdysi koloval vtip, jak přijde Maruška do lednového lesa na jahody, u ohně sedí 12 měsíčků a ten nejstarší-Leden ji povídá: Neboj se Maruška my jsme 12 měsíčků, ono je nás teda Třináct, ale ten třináctý je Měsíc čs.-sovětského přátelství a ten ti stejně dá..však víme co.

Vyhrazené úseky si zařizují města, měla by mít možnost vynutit si dodržování.

Spravedlivé je platit za přímé použití-obdoba mýta např. Francie. Ve středověku také platil za přechod Karlova ( tehdy Pražského) mostu jen ten, kdo ho přešel.

Pokud registrované partnerství umožňuje dědit a dostávat zprávy o zdravotním stavu, pak manželství je mezi ženou a mužem. Pravda, je to tradice, ale i v kanastových kartách je mariáš=manželství mezi dámou a králem. Jen pan Piatnik nám zavedl svrška, snad aby se dáma nemusela na IV.cenovou dívat.

Sám jsem před lety byť jen na rok zkusil třídnictví a tenkrát ještě nebylo tak zle, ale stačilo to.

Pokud dojde k poškození zdraví prokazatelně v důsledku očkování. Očkování slouží jednakk jednotlivci-pak je to jeho věc, ale chrání i okolí, a tam už to není věcí "neočkovance". Na druhé straně malé množství lidí dle proniknuvších zpráv snad přece jen může být očkováním poškozeno.

Moje ano je podmíněno, bylo by potřeba znát skutečný názor zaměstnanců, ne názory jejich různých zastánců, napodobujících cizinu.

Probíhající soudní proces s vojákem který byl v Doněcku a tudíž se prý dopustil terorismu ( panu prokurátorovi udělit Urválkovu cenu) budiž nám varováním.

Pokud tedy nejakou politiku v této oblasti máme. Každopádně by odpadlo zatěžování např. ministerstva školství těmito úkoly a větší odolnost proti různým nařčením ze zneužití.

REklama jse ne zcela průhledný způsob ovlivňování mysli druhých, jinak by se nedělala. Jedná se hraniční aktivity, ovlivňující podvědomí. ˇPůjčky by se měly propagovat až pracovníkem půjčovatele poté, co je vyzván zájemcem.

Manželství, jako výraz, je svazkem muže a ženy . Nakonec i karetní hra mariáš je vlastně manželství- obvykle se hrála s králem a dámou, teprve Piatnik nahradil dámy svršky.

Souhlasím s názory z diskuse, že pokud je nějaký živočich chráněný, neměl by důsledky nést jen osamocený občan.

SAmozřejmě tak, aby se mohli jejich řidiči vyhnout bez sankcí pevné překážce anebo viditelně pomalu jedoucímu vozidlu. Na druhé straně úmyslnou jízdu nákladního vozu v levém pruhu trestat už teď.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..