Slovo úvodem

Vážení a milí členové Senior parlamentu,

máme 9. volební období Poslanecké sněmovny.

Na pondělí 8. listopadu je svolaná ustavující schůze v rámci, které proběhne slib poslanců.

Dále navrhneme ustavení mandátového a imunitního výboru, stanovíme počet místopředsedů Poslanecké sněmovny a navrhne se jejich volba.

Dalšími body programu budou návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny a návrh na zřízení sněmovních výborů.

Vážení a milí,

velmi rád bych navázal na setkání, které jsme měli ještě před covidem. Věřím a snad nám tentokrát i osud bude nakloněn, že se to konečně podaří a ve Sněmovně se opět sejdeme.

Přeji vám pěkné podzimní dny, hodně zdravíčka a opatrujte se!

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Člen Josef Kreutzer

Hlasování


Diskuze

Vymyšlená covidová krize přináší výmysly v mnoha oblastech života. Proočkovat a žít jako s chřipkou, jediná možnost. Jen nerozdělovat lidi na "správné" a "nesprávné"....

Zbývá posledních patnáct let energetické soběstačnosti. Jen blázen by v současné situaci ****l jiné řešení, než urychlenou dostavbu reaktorů, jak v Dukovanech, tak i Temelíně. Zoufalá "zelená" energetická politika EU přímo ohrožuje budoucí život obyvatel ČR!

Ukazuje se, že NKÚ v poslední době plní perfektně úlohu kontrolního orgánu státní správy. Tedy by bylo potřebné rozšířit i jeho kontrolní činnost na VŠECHNY organizace, spojené se státním rozpočtem

Myslím, že v tuto chvíli je již pozdě otevírat tuto diskuzi, neboť zdravotní dokumentace je již dlouho přístupná, a KAŽDÝ lékař má možnost o pacientovi zjistit cokoliv...

Vzhledem k tomu, že celková situace spěje k zásadním změnám ve struktuře naší ekonomiky, bude nutné možná i prodloužit pracovní dobu!

Naprosto zbytečná diskuse, hlavně je třeba výrazně snížit počet zaměstnanců, ať již jde o kraje či historické země!

Úprava není nutná, je jen nutné přesně podle tohoto zákona postupovat, a to ZCELA bez výjimek, včetně trestné odpovědnosti

Bylo by to potřebné, ale v současné době, při struktuře naší produkce, zaměřené na subdodávky, asi nemožné. Je třeba se zaměřit na obory, které tím nejsou zatíženy, ale je jich příliš málo.

Vše povede k sofistikovanějším podvodům, stejně jako v minulých letech, výrobci vozidel se zaměří spíše na podvody s emisemi

Samozřejmě ne, naopak povede k daleko vyššímu počtu oznámení, při zřejmě skokovém nárůstu pofiderních oznámení...

Daleko více je třeba se zaměřit na vyšší zpracování těchto výrobků, včetně nutné recyklace!

Kdo by pak rozhodl o tom, co je "nebezpečí"? Sama vláda...

Jednoznačně ano, je třeba připravit i propojení všech rejstříků, pro přístup, a připravit i technickou základnu!

Pouze odložena, tato daň je příliš svázána s jednotlivými pojišťovnami

V žádném případě ne. Musí jít jen o rozhodnutí každého zaměstnavatele, nikoliv o zákonně předepsaný způsob práce!

Ošetřovné je velkým přežitkem, daleko vhodnější vložit již do pracovních smluv a zajistit platbu zaměstnavatelem. Pro opravdu samoživitele, samozřejmě stát, ale motivační vyp=lácení

Je třeba popsat a uzákonit, co je "kritická infrastruktura" a pak jediný pragmatický krok - znárodnit!

Kybernetické bezpečnost v podstatě nejde zabezpečit. Nemáme prostředky na zaplacení špičkových "hackerů", ten boj jde jen rozmělnit kvalitním zálohováním dat

Totální relikt z minulosti, dnes naprosto zbytečné stravenky

Přílišné přeceňování "zelené" energetiky nás přivedlo do velice nevýhodné situace. Když svítí u nás, svítí i v Německu, či-li v EU má přednost... Pro ČR je jediná možná cesta - ATOM! Je otázkou bude-li stát ochoten k právním krokům v budoucnosti, po odpojení.

Myslím, že jde o zcela zbytečný přídavek. Je třeba spíše vylepšit stávající zákony, včetně báňského, a přísně je dodržovat.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..