Slovo úvodem

Vážení členové Senior parlamentu,
milí přátelé,

po delší době bych Vás rád pozdravil a poděkoval Vám. Je Vás tu přes 200, pokořili jste hranici počtu poslanců v Poslanecké sněmovně. Vy všichni jste tu za sebe, diskutujete poctivě svým jménem, nikoli skryti za smyšlenou internetovou identitu. Vážím si Vašeho nadšení, Vašich názorů, které se nebojíte říct nahlas.

A zcela upřímně, cítím vůči Vám dluh. Vzhledem k Vaší aktivitě, kterou zde vyvíjíte, je potřeba, aby Vám Senior parlament nabídl víc. Aby byl aktuálnější, lépe s Vámi komunikoval, pravidelně nabízel nové podněty, informoval Vás o akcích ve Sněmovně - zkrátka aby tu nebyla nuda. Tým správců Senior parlamentu ale chystá postupně řadu dalších úprav, věřím, že budete mile překvapeni.

Těším se.

Radek Vondráček,
Předseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Vyhledat diskuzi

Člen Květoslav Verbický

Hlasování


Diskuze

Ano. Pro podnikatele a firmy v „dobré finanční kondici“ je tato pomoc dostatečná, ty které se pohybovaly na hranici „červených čísel“ odklad nájmu nezachrání.

Ne. Stávající návrh je dostatečný. V textu jde asi o překlep. Má být : debetní karty. U kreditních splátky nejsou.

Ne. Pokuta do výše 10 000 Kč za přestupek je dostatečná, vymahatelná pouze u „bonitních“ občanů. Byl jsem svědkem u Tesca skupiny asi 14-ti obyvatel cikánského původu bez roušek. Procházející příslušníci je raději obešli a „zřejmě je neviděli“.

Ano. Pouze jako mimořádné opatření po dobu nouzového stavu.

Ano, ale opatření je nepodstatné. Stát chce více dětí, zvyšuje přídavky na děti, ale mladí nemají kde bydlet a zajistit bydlení je pro většinu z nich je nedostupné.

Ne. Nejdříve je nutno stanovit státní koncepci rozvoje obou oblastí. Bez chemizace na polích, která si již „nepamatují“ co jsou statková hnojiva, nic nevyroste. Přitom chemizace zemědělství patří mezi největší znečišťovatele životního prostředí.

Ano, pokud státní orgán prokáže, že je to ve "veřejném zájmu" a za cenu obvyklou v místě.

Nesouhlasím. Toto opatření je podle mého názoru kontraproduktivní. Předpokládaná zvýšená kriminalita by měla být řešena jednodušším a rychlejším soudním řízením.

Nesouhlasím. Chápu, že lidská společnost a tedy i ta naše se neustále vyvíjí a mění. Jen nejsem přesvědčen, že tím správným směrem

Nesouhlasím. 1. květen je většinou národa vnímán jako svátek práce, míru a lásky. Den vstupu ČR do EU většinu národa nezajímá. Tento den připomíná pouze politická reprezentace a ČT.

Souhlasím. Doporučuji však "objektivizovat" výši poplatků za čerpání přírodních zdrojů, které v některých případech připomínají spíše dary státu soukromým subjektům.

Nesouhlasím, je to nejjednodušší cesta k manipulaci s výsledky voleb.

Podle mého názoru jednokolový systém voleb do Senátu vyšší účast voličů nezajistí. Účast je odrazem jeho důležitosti ve vědomí voličů a ta svědčí o tom, že rozhodující většinou je Senát považován za zbytečný.

Nesouhlasím, při efektivní práci senátu by měla být třicetidenní lhůta dostatečná. Pokud mají senátoři problém s efektivním schůzováním, doporučuji všechna jejich jednání konat ve stoje.

Nesouhlasím. Jde o snahu řešit složitý problém jednoduchým způsobem. Jak bude posuzován např. občan s dvojím občanstvím?

Nesouhlasím. Návrh slučuje několik oblastí vyžadujících různou úroveň pravomoci policie. Zvýšení pravomocí v jednotlivých oblastech by mělo být přesně vymezeno, včetně zodpovědnosti a systému kontroly. Nekonkrétní formulace by mohly vést k zneužívání.

Nesouhlasím. Návrh zákona je zmatený. Wikipedie-paramilitární je jednotka, která má jinou funkci a organizaci než běžná profesionální armáda suverénního státu. Této definici a tedy i zákazu odpovídá třeba i spolek myslivců, nejsilnější ozbrojené složky našeho státu.

Nesouhlasím. Větší byrokracie neznamená vyšší účinnost a to jak v ČR tak EU. Zřízením Úřadu evropského veřejného žalobce dojde k dalšímu rozšíření již tak obrovské byrokracie EU a k dalšímu omezení suverenity našeho státu.

Souhlasím se zpřísnění podmínek pro získání státního občanství.
Občanství ČR by nemělo být nárokové při splnění podmínek dané tímto zákonem. Žadatel by měl získat občanství pouze výjimečně a to v případě "státního zájmu".

Ne. Podle mé zkušenosti jsou daňová přiznání v obou možnostech podávána v mnoha případech "na poslední chvíli".

Ano. Změna klimatu bude mít devastující efekt nejen na lesy, ale i na biosféru. S ubývajícími lesy lze očekávat úbytek nejen lovné zvěře, ale zvěře celkem i ptactva. O dopadech do zemědělsfví ani nemluvím. Zmírnit tyto dopady může jen souhrn účinných opatření, přesahujících možnosti jednotlivců.

Byrokracie EU se snaží z evropských států vytvořit Svaz kap.států evropských. Stádo se nejlépe ovládá. K tomu potřebuje zrušit suverenitu jednotlivých států. Proto, že to zatím nemůže nařídit, jde cestou "postupné demontáže". Jen si říkám, když to nefungovalo v SSSR, proč by to mělo fungovat v EU.

Souhlasím. Vzhledem k tomu, že asi nikdo nebude týrat "domácího přítele", bude se zákon vztahovat především na případy týrání zvířat chovaných za účelem maximalizace zisku.

Souhlasím. Zákaz reklamy na nebankovní půjčky lze přirovnat k zákazu reklamy na tabákové výrobky. Oboje přináší značná ri***a. Nebankovní půjčky jsou využívány především tehdy, když
banka z důvodu vysokého ri***a nesplácení úvěr neposkytne.

Souhlasím. Celodenní péče o těžce postiženého člověka je nejen fyzicky, ale i psychicky velice náročná. Zvýšením příspěvku se zvýší počet v domácí péči, což je levnější pro stát a více vyhovuje i postiženému.

Nesouhlasím. Když již chceme "obohatit" naše zákony, co tak využít vzoru rozvodového řízení některých muslimských států. Tam stačí manželce zaslat SMS, že již manželkou není.

Ano. Manželství, jako vztah muže a ženy, má základ v židovsko-křesťanské kultuře evropských států a patří k jejich základním hodnotám. Jak známo tyto evropské hodnoty naši politici hájí i ve světě, třeba i "mečem a ohněm".

Ano. Manželství, jako vztah muže a ženy, má základ v židovsko-křesťanské kultuře evropských států a patří k jejich základním hodnotám. Jak známo tyto evropské hodnoty naši politici hájí i ve světě, třeba i "mečem a ohněm".

Navrhuji doplnit o možnost kontroly i neziskových organizací podporovaných příspěvky státu

Je nutno, aby stát vytypoval a stanovil oblasti výzkumu a vývoje, v nichž má ČR předpoklady úspěchu,
stanovil cíle, metodiku hodnocení a zajistit odbornou a nezávislou kontrolu. Výsledek=nvestice. Musí zajistit řízení této oblasti NH, t.j. stanovit cíle, motivaci a kontrolu, jinak vyhozené peníze.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2020. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..