Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Člen Květoslav Verbický

Hlasování


Diskuze

Kuloáry
22.08.20

Pane Škromachu, jmenuji se Verbický. Na rozdíl od vás si myslím, že je rozumné, aby stát, ale i rodiny, pokud nenastaly výjimečné situace, hospodařily s „vyrovnaným rozpočtem“. Byl zde jeden předseda vlády, který taky tvrdil, že „státní dluh se běžně nesplácí“. Ale zkuste to říci věřitelům.

Kuloáry
22.08.20

Zřejmě „státní bankrot“ vám nic neříká, stejně tak jako Fond obnovy EU (750 miliard eur). Pokud se týká výstavby sociálních bytů není problém v kompetencích, ale v zajištění financování. To, že stát deleguje pravomoc na nižší články státní správy neznamená, že se zbavil zodpovědnosti.

Kuloáry
18.08.20

Pane Škromachu, říká se, že stát se má chovat jako rodina. Tak vy tvrdíte, že když mají vaši sousedi dluhy, je normální si je pořídit také? Při stávajícím tempu zadlužení a přijímání závazků za nesplatitelné dluhy jiných států se brzy „prodereme“ na přední místa. Investice ano, ale důležité je

Kuloáry
18.08.20

jejich zaměření. Proč místo zbraní nestavíme sociální byty pro mladé? Zaměstná to více pracovníků, přinese to větší výběr daní do rozpočtu státu a sníží neúměrně vysoké nájmy. Proč náš stát podporuje politické neziskovky u nás, ale i v zahraničí a místo toho neposkytuje bezúročné půjčky mladým,

Kuloáry
18.08.20

aby mohli založit vlastní rodinu? Pokud se týká zahraničních obchodních řetězců a firem, ty se u nás chovají jako na „dobytém území“, jinak než ve vlastní zemi. A proč ne, když jim to naše vláda do*****? A vy souhlasíte s tím, aby byly ze státního rozpočtu hrazeny aktivity soukromých firem?

Kuloáry
17.08.20

Máte pravdu pane Franku, nežijeme si špatně, ale na dluh. A ten bude muset někdo zaplatit. Jen nevím proč musíme mít útočné vrtulníky a houfnice jen proto, že dostřelí o dvacet kilometrů dá než ty co máme.
A pokud se týká pana Babiše, tak v řízení platí, že kdo má pravomoc, má i zodpovědnost.

Kuloáry
16.08.20

Při vstupu na politickou scénu se pan Babiš prezentoval jako „bojovník proti korupci“ a úspěšný podnikatel, co bude řídit stát jako své firmy. Dnes, kdy se mu podařilo zadlužit tento stát způsobem přímo unikátním, již korupce není jeho hlavním tématem. Volání Katalánců po svobodě, tvrdé zásahy

Kuloáry
16.08.20

státní policie a věznění národních představitelů nechalo pana Babiše zcela „imunním“. Výzvou ke státnímu převratu v Bělorusku plní pouze zadání. Ze sebevědomého politika, s přímo revolučními názory, se stal „služebníček“ bruselské byrokracie, vedoucích evropských politiků a našeho velkého bratra.

Kuloáry
03.08.20

Máte pravdu pane Škromachu, určitá společenská vrstva obyvatel skutečně kupuje nejlevnější potraviny. Problém však vidím v něčem jiném. Zahraniční obchodní řetězce „tlačí“ zemědělce k cenám, které v mnoha případech jsou na hranici výrobních nákladů. Ovšem cena na prodejně je obvykle vyšší

Kuloáry
03.08.20

než z „dovozu“. Tím zvyšují svoji marži a ničí schopnost konkurence našich zemědělců. O dvojí kvalitě některých „dovozových“ potravin snad není třeba hovořit. Zamyslel jste se proč v příhraničí jezdí naši občané nakupovat do Rakouska a Německa? Proč jsou tam potraviny a některé jiné zboží

Kuloáry
03.08.20

zboží levnější a kvalitnější? Přitom kupní síla v těchto zemích je několikrát vyšší než u nás.

Kuloáry
20.07.20

Je tristní, když pan Babiš předstírá lidovládu a ve skutečnosti o našich životech rozhodují zaměstnanci EU. Referenti Evropské komise již dali vědět, že návrh zákona o podílu českých potravin na pultech obchodních řetězců v ČR je v rozporu s jednotným evropským trhem. EK nemá zájem vyřešit dvojí

Kuloáry
20.07.20

kvalitu potravin, aby k nám nadnárodní řetězce nevozily „odpad“, ani zabránit znevýhodnění našich zemědělců, což je běžná praxe zahraničních obchodních společností. Je smutné, že z průmyslově vyspělého státu se stala montovna, že o podmínkách našeho života rozhodují zaměstnanci EU.

Kuloáry
20.07.20

O vliv na ekonomiku státu a suverenitu jsme již přišli, pokud se proti tomu národ nepostaví, přijdeme i o svobodu a nakonec i národní identitu.

Kuloáry
18.07.20

Pokud naše vláda je schopna překonat koronavirovou pandemii vlastním zadlužením státu, proč nám má EU poskytovat prostředky, které nutně nepotřebujeme? Je evidentní, že cílem tzv.fondu obnovy je „přivázat“ jednotlivé země k ideji společné EU.

Kuloáry
18.07.20

Za tento dluh, 750 miliard eur (cca 20 bilionů korun, 750 miliard Kč/stát) budou ručit všechny země, tedy i Česká republika. Skutečností je, že naše děti a vnuci budou ručit za nesplatitelné dluhy především nejbohatších států EU.

Kuloáry
12.07.20

V EU se vytvořila „jednotná fronta“ usilující o změnu původních obyvatel tzv. novými evropany, zrušení a podřízení nezávislých států byrokratickému vedení Spojených států evropských. V ČR se do tohoto proudu začlenila většina politických stran, některé před veřejností „klamou tělem“, soudy, policie

Kuloáry
12.07.20

a fakticky všechny sdělovací prostředky. O úloze jednotlivých politických stran a objektivnosti a nezávislosti soudů se snad nemusím ani zmiňovat. Policie chtěla stíhat poslankyni vyhrožování za přirovnání imigrantů k invazivním druhům rostlin. Osoby veřejně vyhrožující vraždou, mimo jiné i našemu

Kuloáry
12.07.20

prezidentovi nebo ministrovi zahraniční vlády, přešla nezájmem. Vlastenectví se pro ni stalo sprostým slovem. Sdělovací prostředky „zprivatizovali“ miliardáři nebo bezúplatně ovládli „soukromí podnikatelé“. Jak jinak hodnotit např výrok pana Železného, že vyhodí ze studia každého, kdo se v jeho

Kuloáry
12.07.20

pořadu, byť jen slovem dotkne památky Milady Horákové. Pokud se většina národa tomuto hnutí nepostaví, staneme se cizinci ve vlastní zemi, pokud ještě jako národ budeme existovat.

Kuloáry
10.07.20

Problém se týká především soudů, kdy soudní případy nejsou posuzovány z hlediska spravedlnosti, ale zřejmě z pohledu politického názoru soudce nebo „politického zadání“. Věří někdo, že soudci soudí „podle svého nejlepšího svědomí“? Jaký by byl rozsudek v případě, že poškozená by byla dcerou soudce?

Kuloáry
09.07.20

O české společnosti se často píše v souvislosti s narůstajícím extremismem a netolerancí. Okr.soud v Litoměřicích odsoudil Abdallaha Ibrahima Dialla k trestu dvou let vězení za znásilnění nezletilé dívky a z krádeže jejího mobilního telefonu i s tím, že dívka bude mít celý život psychické následky.

Kuloáry
09.07.20

Krajský soud v Brně odsoudil bezdomovce na 1,5 roku vězení k****i krádeži housek. Není to první případ naší justice, který má vliv na nárůst extremismu a netolerance a může skončit tím, že někdo vezme zákon „do svých rukou“.

Kuloáry
06.07.20

Pane Kašpare, váš předpoklad, že většině národa stačí slíbit vyšší důchody a „vítězství je jisté“ svědčí o podcenění inteligence našeho národa. Pokud by se někomu podařilo „dostat na náměstí“ většinu obyvatel, jako v roce 1989, pak by to znamenalo, že je v naší společnosti „něco špatně“.

Kuloáry
06.07.20

V demokratické společnosti je běžné, že existuje část nespokojených obyvatel. To souvisí i s tím, že jsou lidé „zahleděni do minulosti“ a lidé „zahleděni do budoucnosti“. V tom se spolu asi lišíme.

Kuloáry
06.07.20

Pokud chce být naše společnost skutečně demokratická, bez jakýchkoli přívlastků, pak všichni obyvatelé mají právo vyjádřit svůj názor, třeba protesty i demonstracemi. Nebezpečí vidím v tom, že si někteří politici, redaktoři a dnes i státní úředníci přivlastnili právo nás, obyvatele a jejich

Kuloáry
06.07.20

zaměstnavatele, „cejchovat“, cenzurovat a omezovat na občanských právech. Toto zneužívání politické moci, funkce ve státní správě a námi placených sdělovacích prostředcích, je jen krůček k zákazům, diskriminaci nepohodlných a v důsledku k totalitě.

Kuloáry
05.07.20

Ve zprávě, k extremistické scéně, označilo Min.vnitra ČR stranu SPD za „jedničku“ v šíření extremismu a xenofobie. Jsem překvapen arogancí státních úředníků, kdy „nálepkováním“ za extremistickou a xenofobní označí politickou stranu, kterou ****lo téměř 10% obyvatel a to bez důkazů. Pokud tato strana

Kuloáry
05.07.20

provádí činnost v rozporu se zákonem, má MV ČR povinnost zasáhnout. Nevím, kdo dal právo státnímu zaměstnanci rozhodovat o tom, kdo je xenofobní a kdo je extremista. Je zřejmé, že ve státě, kde ministrem může být kde kdo, první koho potkáte na ulici, je možné všechno.

Kuloáry
01.07.20

Policie zajistila pět údajně nezletilých Afghánců a podle vzhledu, bez posouzení kostního věku, je předala do zařízení určeného pro dospělé muže. To se jim nelíbilo, a proto neziskovka Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) tento případ zažalovala a Nejvyšším správním soudem jim vyhověl a označil

Kuloáry
01.07.20

zásah nezákonným. NSS však policii neporadil jak udělat posouzení kosterního věku „na počkání“. Dnes se může i vousatý a na třicet let vypadající nezletilý imigrant dožadovat umístění mezi děti a s tím i spojené výhody.

Kuloáry
29.06.20

Pane Musile, skutečné referendum považuji po vzoru Švýcarska, za omezené považuji návrh zákona SPD, předložený do poslanecké sněmovny, „upravený“ poslaneckými návrhy oponentů SPD. Podle vašeho vyjádření o 100% účasti a 75% souhlasu pak nelze volby do poslanecké sněmovny, senátu a natož

Kuloáry
29.06.20

do evropského parlamentu vůbec považovat za přínos pro demokracii. A co není možné referendem řešit? Myslím si, že pouze to čeho se dobrovolně vzdáte.

Kuloáry
28.06.20

Pokud vím, tak skutečné referendum požaduje pouze SPD. Některé strany jsou pro referendum, ale pouze pro „omezené“ a s kvórum, které činí referendum fakticky nereálným. Je to hra na demokracii. Důvody? Asi to, co se říká o kaprech a rybníku. Např. předseda parlamentu pan Vondráček vylučuje

Kuloáry
28.06.20

z referenda oblast zahraniční politiky, naše zahraniční závazky, smlouvy a jejich směřování a hlavně o vystoupení z EU. Proto jsou v „Kuloárech „ témata“ typu „Bude sucho, když neprší?“ nebo zda slepice mají snášet bílá nebo hnědá vejce. Nevím proč si každý politik myslí, že když mu ****č a Bůh

Kuloáry
28.06.20

dal funkci, dal mu i rozum. Je to arogance podceňující ****i a schopnost obyvatel tohoto státu rozhodovat o svých záležitostech. Prezident Havel by řekl, „to jsou paradoxy“. Ti, které si platíme, aby nám „sloužili“, nám nařizují a zakazují co smíme a co ještě můžeme.

Kuloáry
24.06.20

Pane Kašpare, rozdíl mezi námi je v tom, že já neuznávám vaši logiku „když oni, tak já taky“. Pokud někdo používá „nálepky“ obvykle je důvodem, že došly argumenty. A jinak, na rozdíl od vás, já nestojím v žádné řadě, vždy jednám sám za sebe. Nepotřebuji být součástí „stáda“.

Kuloáry
24.06.20

Pokud ANO ***** přes 30 % ****čů, jsou to podle vašeho vyjádření, pane Kašpare, hlupáci. Nejste jediný, kdo se takto vyjadřuje o oponentech. Dokonce někdo navrhoval zbavit ty s „nesprávným“ názorem ****bního práva.

Potravinovou soběstačnost nelze slučovat s pojmy zdravější a levnější potraviny. Pro výrobu potravin jsme vázání „únijními“ zákony a o cenách rozhodují prodejní, především zahraniční „řetězce“. Proto ceny potravin u nás patří k nejvyšším v EU, u některý i více než v Belgii,s nejdražšími potravinami.

Kuloáry
21.06.20

Pan AB splnil podmínku našeho zákona a vložil svůj majetek do svěřenec. fondu. Pokud komise EU opatření považuje za nedostatečné, pak je nutné rozhodnou, zda její usnesení je nadřízeno našim zákonům. Německý soud a snad i francouzský, odmítl nadřazenost „unijního“ práva nad zákony uvedených států.

Schodek státního rozpočtu bych parafrázoval výrokem jednoho nejmenovaného důstojníka s k*****kem kolem krku v nejmenovaném díle : „To se nám to holduje, když nám "banky" půjčují peníze“. A já dodám : Zvláště, když je budou splácet až naše děti.

Kuloáry
18.06.20

Zvýšené výdaje na zbrojení slíbila dnešní vláda a to bez ohledu na ekonomickou situaci státu a jeho obyvatel, kdy například na léčení našich dětí musí dotyčná rodina doslova žebrat. A pokud se týká NATO?28.května překročila polská armáda hraniční řeku Hrozová a obsadila část území Slezska,

Kuloáry
18.06.20

patřící ČR. Zde si zřídila stanoviště a českým občanům zakázala vstup pod hlavněmi samopalů. Reakce vlády a ministerstva zahraničí na okupaci našeho území spojencem v NATO-žádná, ani ČT. Kde byla naše armáda? Na hranicích Ruska pod velením generálů bundeswehru. A jak to funguje mezi spojenci v NATO?

Kuloáry
18.06.20

Turecká armáda odstřeluje řecké pohraničníky a řecké rybáře v pobřežních vodách Řecka, turecká stíhačka málem sestřelila vrtulník s řeckým ministrem obrany a jeho doprovodem. A tak mohu pokračovat, např. o prohlášení USA o úloze jejich vojsk v Německu.

Kuloáry
14.06.20

Pane Musile, zbrojit musíme proto, že to někdo někomu slíbil, ne že to potřebujeme. V situaci masívního zadlužování státu, kdy nám porodnost „zachraňují“ imigranti a bydlení pro naše mladé je cenově nedostupné, pořídit si „hračky“ pro armádu je luxus, který budou muset zaplatit ze svých daní.

Kuloáry
12.06.20

Pane Musile, podíl ČR na uvedené investici bude pouze tím, že děla budou namontována na vozidla Tatra. Přitom děla naší výroby DANA budou uskladněna. Pokud vím, střílelo se z nich pouze na cvičných střelbách. Víte kolik sociálních bytů by bylo možno za šest miliard postavit a kolik mladých rodin

Kuloáry
12.06.20

by si mohlo v těch bytech pořídit děti? V tom případě by byla celá částka proinvestována v tuzemsku.

Kuloáry
12.06.20

V době, kdy na „rekonvalescenci“ ekonomického sektoru se stát zadlužuje v řádech bilionů korun, pořizuje si armády nová děla za šest miliard Kč z Francie. Ne, že děla v armádě nemáme, ale ty francouzské dostřelí o 20 km dál. Předseda vlády při každé příležitosti konstatuje, že chce stát

Kuloáry
12.06.20

řídit jako firmu. Která firma, když se dostane do ekonomických problémů, si pořídí nová služební auta z důvodu, že jezdí a 20 km rychleji?

Kuloáry
09.06.20

Vláda považuje anexi Izraelem za oprávněnou, ministerstvo zahraniční ji odsuzuje. Vláda, primátor a jeden starosta Prahy vytváří napětí ve vztahu s Ruskem, ministerstvo zahraničí vyzývá k jednání. Prezident a vláda jsou pro udržování dobrých vztahů s Čínou a předseda senátu prosazuje „jinou cestu“.

Kuloáry
09.06.20

V teorii řízení platí – kdo má pravomoc, má i zodpovědnost. Může mi někdo odpovědět, kdo vlastně má pravomoc a tedy i zodpovědnost za zajištění bezpečnosti a zahraniční politiku našeho státu?

Idea rodinných farem je možná pouze v podmínkách silné dotační politiky státu a fondů EU nebo při jejich zaměření na speciální, tedy i okrajovou, zemědělskou výrobu, např. *****ování bylin. V podmínkách volné konkurence v zemědělství by velikost farem určovala především dosahovaná produktivita práce.

Na základě tempa realizace dálniční sítě a občanské vybavenosti lze konstatovat, že klimatické změny jsou podstatně rychlejší než schopnost našeho státu postavit šest přehrad. Co může v horizontu deseti let podstatně změnit situaci je změna hospodaření se zemědělskou půdou. Je třeba motivovat

zemědělce ke zvýšení zástavu skotu a pole hnojit statkovými hnojivy, která jsou schopna zadržet vodu v půdě a přijetím známých účinných opatření schopných zabránit erozi půdy. To může být účinnější než slibovaných šest přehrad. Důležitá je i změna *****ovaných plodin, kde převažuje kukuřice

do bioplynových stanic a řepka. Mimo to je potřeba zabránit dalšímu rozšiřování „betonových ploch“ a znehodnocování orné půdy výstavbou supermarketů, logistických center, slunečních elektráren, průmyslových zón a výstavbou „satelitních“ měst. K tomu by měla být opět využita nefunkční

průmyslová infrastruktura, pro výstavbu domů volné pozemky v rámci intravilánu obcí a měst, u slunečních elektráren střešní konstrukce hal a komplexů budov. Situaci může kladně ovlivnit i městská architektura zaměřená na „ozelenění“ střech a volných prostranství.

Kuloáry
07.06.20

Jsem zklamán jednáním vlády v souvislosti s vyhoštěním dvou ruských diplomatů. Nevím proč pan Babiš má potřebu dělat z českého národa národ hlupáků.

Kuloáry
31.05.20

Oceňuji vystoupení předsedy parlamentu pana Vondráčka v nedělní Partii. Mohl by upřesnit svá názory? 1) Pokud má samospráva Řeporyj právo odstranit památník Koněva, mají stejná práva i samosprávy oblastí v Rusku k odstranění památníků legionářů? 2) Souhlasíte s anexí území jiným státem?

Kuloáry
28.05.20

Víte pane Kašpare, tak jako ctím vaše právo na váš názor, ctím i právo asi deseti procent ****čů KSČM na jejich názory i když s nimi nemusím souhlasit. Jen nejsem přesvědčen, že vládu ANO s ČSSD s podporou KSČM lze označit za komunistickou.

Kuloáry
28.05.20

Pane Kašpare, v demokratické zemi rozhoduje většina a pokud vím "komouši "většinu v parlamentu nemají. Předpokládal jsem, že jsme ve věku, kdy jsme schopni věcné a konkrétní diskuse. Čas před****bních hesel snad ještě nenastal.

Kuloáry
27.05.20

Pane Kašpare, můžete uvést konkrétní komouše, kteří jsou u vesla a brání uplatňování zákonů o propagaci nacistické a komunistické ideologie?

Jediným zdůvodněním existence vlád jednotlivých zemí je zajištění bezpečnosti státu, sociální a ekonomické úrovně života jejich obyvatel a ochrany životního prostředí. Vzhledem k tomu, že o těchto otázkách dnes rozhoduje „nějaká komise“, si kladu otázku, kdo řídí a má zodpovědnost za náš stát.

Celkový program podpory, předložený vládou, je odpovídající ekonomické situaci a potřebám našeho státu. V době, kdy se stát zadlužuje v objemech stovek miliard korun je na místě zdůraznit potřebu kontroly čerpání prostředků pomoci a to včetně poskytnutých záruk. V podstatě probíhá druhá privatizace.

Sice se neprivatizuje majetek státu, ale jeho dluhy. Skutečností je, že ekonomické ztráty vznikly v důsledku koronavirové epidemie a opatření vlády byly jejím důsledkem. Bylo by nespravedlivé, aby ekonomické ztráty všech podnikatelských subjektů byly sanovány pouze z daní daňových poplatníků.

Kuloáry
23.05.20

Pane Kroutile, nevím jak rozlišujete hranici mezi kvalitní a nekvalitní demokracií. Pokud nejsou dodržovány její zásady, pak demokracie je pouze „nálepka“. Příkladem mohou být USA, které se označují za vrchol demokracie. Jejich arogance a agresivita, vměšování se do záležitostí jiných států a

Kuloáry
23.05.20

povyšování svých zájmů nad zájmy i ostatních nemá s demokracií zcela nic společného. V EU, kde vládu přebírá nějaká podivná komise jen díky „povolné“ politické reprezentaci některých států a to proti ****i většiny jejich občanů, nelze přece považovat ani za „nekvalitní“ demokracii.

Kuloáry
15.05.20

Netušil jsem, že slovo m r a v n í již nepatří mezi po****ná slova.

Kuloáry
15.05.20

Měl jsem za to, že vláda, která si říká demokratická ctí i m*****ní zásady. Za nem*****ní považuji přístup především minist. zahraničí ČR k řešení dopisu čínské ambasády určený Pražskému hradu, v němž vyjadřuje varování před možnými následky cesty předsedy Senátu na Tchaj-wan ve srovnání s přístupem

Kuloáry
15.05.20

k dopisu amerického velvyslance v ČR pana Kinga parlamentu ČR, v němž varuje před zavedením digitální daně. V prvním případě byla reakce ministerstva i médií přímo alergická, v druhém případě zaujaly pozici „mrtvého brouka“. Tak se nechová vláda suverénního státu, za který náš stát stále považuji.

Vzhledem k nejasnosti s účinností tohoto zákona, která může přinést spoustu žalob na stát, doporučuji prověřit právní jednoznačnost návrhu zákona a zákon projednat v řádných termínech. K tomu by vláda měla předložit i návrh jak chce výpadek příjmů, v odhadované výši 11 miliard Kč, nahradit.

Kuloáry
13.05.20

Na rozdíl od převážné části politiků, „zainteresovaných“ poslanců, bruselských byrokratů a služebníků, ztratila EU v dnešní podobě podporu u většiny obyčejných lidí a to nejen v ČR. Nařízená likvidace mlékáren, cukrovarů a dokonce i regulace sazenic vinné révy nemá se svobodným trhem a svobodnou

Kuloáry
13.05.20

společností nic společného. Například nařízené omezení stavu skotu se negativně projevilo na obsahu humusu v produkční půdě a dnes nám pole vysychají. Místo integrace prožíváme diktát neschopných úředníků a prosazování zájmů především

Kuloáry
13.05.20

Německa a Francie na úkor ostatních států. Řízení EU se dnes omezilo pouze na nařizování, vydírání a přerozdělování peněz podle zájmů „mocných“. Zvyšující se rozpory uvnitř EU jednotlivé státy více rozdělují než spojují. Jeden základní kámen z této „stavby“ již vypadl.

Každý rozumný chápe, že v době, kdy nejsou zcela známy všechny projevy koronaviru a to se týká i mladých, je nutno maximálně prodloužit dobu „promoření“ populace. Nejlépe do doby ověření účinného způsobu léčby a prevence. Ta je však podmíněna fungující ekonomikou státu. Preference není jednoduchá.

Souhlasím se zrušením daně z nabytí nemovitostí, které jsou v naprosté většině pořizovány z již zdaněných příjmů. Existuje mnoho možností, které vládě umožní nahradit výpadek ve státním rozpočtu. K jejich využití je ovšem potřeba odvaha a politická ****e a to jak vlády, tak i parlamentních stran.

Kuloáry
08.05.20

Pane Kašpare, problém EU a tedy i našeho státu je v tom, že se musí rozhodnout v jaké podobě chce existovat. Vytvořit „Sjednocené evropské státy“ ze samostatných suverénních evropských států, o které byrokracie EU usiluje, je možno pouze prosazením systému diktatury po vzoru Ruské federace.

Pane Kašpare, problém EU a tedy i našeho státu je v tom, že se musí rozhodnout v jaké podobě chce existovat. Vytvořit „Sjednocené evropské státy“ ze samostatných suverénních evropských států, o které byrokracie EU usiluje, je možno pouze prosazením systému diktatury po vzoru Ruské federace.

Vznik USA nemůže být našim vzorem z důvodu, že v jejich případě jde v podstatě o „jeden národ“ s krátkou historií vzniku, se stejnou kulturou a tradicemi. Při dodržování demokratických „evropských hodnot“ je vytvoření jednoho evropského státu nereálné. Pod diktátem jednoho státu

státu jsme již žili a říkáme, že to nebylo dobře. Tak proč podporovat snahy dostat náš národ opět pod diktát největšího státu EU a námi ne****né evropské byrokracie?

Souhlasím s pane Jaroslavem Frankem. To, že vláda plně zvládla nástup pandemie a EU zcela zklamala musí konstatovat každý nezaujatý člověk. Vládu teď čeká nelehký úkol – řešit priority ve třech oblastech jichž se pandemie dotýká a to zdraví obyvatel, ekonomika státu a lidská práva.

Kuloáry
03.05.20

Jsem velice zklamán přístupem vlády k „ruským vyhrůžkám“ kdy neměří každému stejně. Kdyby táhli v Plzni sochu Patona provazem „pod krkem“, jistě by USA postupovaly stejně. Podle jejich zákona, kterým stíhají občany jiných států a to i státních představitelů, jsme vydali do USA třeba Rusa Nikulina.

Každá politická funkce se dá zneužít. Podle mého názoru byla i paní Šabatová toho důkazem. Proto je třeba dát panu Křečkovi prostor, aby přesvědčil většinu národa o svých schopnostech.
Oproti opozici pana Křečka si myslím, že funkce ombudsmana není totožná s funkcí „pošťáka“.

Maturita je logickým vyústěním ukončení studia střední školy. V dnešní době, kdy se liší osnovy a náročnost studia jednotlivých škol a to ve stejném oboru, by maturity měly být měřítkem jejich úrovně. Snižování náročnosti studia přinese ztrátu pozice mezi ekonomicky vyspělými státy.

Souhlasím, avšak pouze s podporou sportovních klubů zaměřených na přípravu a výchovu mládeže. Měla by být cílena na konkrétní potřebu.

Kuloáry
29.04.20

Překvapuje mne, že ministr zahraničí i vláda v době, kdy zahraniční politiku dělají pražští hejtmani, považuje domněnku novináře týdeníku Respekt za skutečnost a to bez jakýchkoliv důkazů.

Ano. I když návrh neprošel, je pravděpodobné, že nouzový stav bude prodloužen minimálně do 25. května. Místní vedení na japonském ostrově Hokkaido podlehlo tlaku podnikatelské sféry a uvolnilo karanténu. Dnes se potýkají s druhou vlnou epidemie, horší než první. Je lépe učit se na cizích chybách.

Ne. Vzhledem k tomu, že již dnes jistě funguje úřad , který řeší kybernetickou ochranu ČR, podle dopadů na nemocnice s malým efektem, je nutno vytvořit systém kybernetické ochrany ČR s definicí cílů, prostředků a oprávnění a to pro jednotlivé oblasti národního hospodářství.

Ano. Teoreticky by hromadná žaloba měla urychlit průběh soudního řízení oproti jednotlivým žalobám a dát šanci poškozeným ve sporu s velkými a nadnárodními firmami.

Ne. Možnost dovolat se práva by měl mít každý občan bez ohledu na majetkové poměry a sociální postavení. K tomu by měly být zohledněny i soudní poplatky.

Ne. Ani zákon a evidence zprostředkovatelů, podle mého názoru, nezabrání podvodům, kterých se dopouštějí především na seniorech. Řešením by byl zákaz, tak jako podomního prodeje v některých obcích a městech. To by donutilo dodavatele energií najít přímé vazby k odběratelům, ne přes prostředníky.

Kuloáry
14.04.20

Souhlasím s paní Hereinovou s obnovením povinné vojenské služby. Vzorem by nám mělo být Švýcarsko. Naše dvacetitisícová armáda, zaměřená především na zahraniční mise, z hlediska obrany státu je nedostatečná a sledovat „třicetileté puberťáky“ neschopné se postarat o sebe, je tragické.

Kuloáry
14.04.20

Období „nastartování“ ekonomických procesů bude velice náročné na veřejné investice státu. Zaměřené by měly být především na strategické podniky a to i formou vstupu státu, podporu především národních firem s perspektivními programy, na výstavbu sociálních bytů, atd. Na úspory však vláda neslyší.

Jsem přesvědčen, že vláda zvládla počátek epidemie velice dobře. Jen mám obavy z následující etapy „rekonstrukce ekonomiky“. V podstatě jde o druhou „privatizaci státu“. V té první se obohatilo 1% na úkor 99% obyvatel a náš stát se stal levným zdrojem obrovských zisků zahraničních firem.

Pokud nedostatek roušek v krizové situaci vede k rozpadu solidarity mezi státy EU, jak by se zachovaly v případě daleko složitějších situací, např. nedostatku potravin v důsledku sucha, vyvolání válečného stavu jedním z členů NATO, atd. Říká se, že nejjistější pomoc najdete na konci vlastní ruky.

Ano. Pro podnikatele a firmy v „dobré finanční kondici“ je tato pomoc dostatečná, ty které se pohybovaly na hranici „červených čísel“ odklad nájmu nezachrání.

Ne. Stávající návrh je dostatečný. V textu jde asi o překlep. Má být : debetní karty. U kreditních splátky nejsou.

Ne. Pokuta do výše 10 000 Kč za přestupek je dostatečná, vymahatelná pouze u „bonitních“ občanů. Byl jsem svědkem u Tesca skupiny asi 14-ti obyvatel cikánského původu bez roušek. Procházející příslušníci je raději obešli a „zřejmě je neviděli“.

Ano. Pouze jako mimořádné opatření po dobu nouzového stavu.

Ano, ale opatření je nepodstatné. Stát chce více dětí, zvyšuje přídavky na děti, ale mladí nemají kde bydlet a zajistit bydlení je pro většinu z nich je nedostupné.

Ne. Nejdříve je nutno stanovit státní koncepci rozvoje obou oblastí. Bez chemizace na polích, která si již „nepamatují“ co jsou statková hnojiva, nic nevyroste. Přitom chemizace zemědělství patří mezi největší znečišťovatele životního prostředí.

Ano, pokud státní orgán prokáže, že je to ve "veřejném zájmu" a za cenu obvyklou v místě.

Nesouhlasím. Toto opatření je podle mého názoru kontraproduktivní. Předpokládaná zvýšená kriminalita by měla být řešena jednodušším a rychlejším soudním řízením.

Nesouhlasím. Chápu, že lidská společnost a tedy i ta naše se neustále vyvíjí a mění. Jen nejsem přesvědčen, že tím správným směrem

Nesouhlasím. 1. květen je většinou národa vnímán jako svátek práce, míru a lásky. Den vstupu ČR do EU většinu národa nezajímá. Tento den připomíná pouze politická reprezentace a ČT.

Souhlasím. Doporučuji však "objektivizovat" výši poplatků za čerpání přírodních zdrojů, které v některých případech připomínají spíše dary státu soukromým subjektům.

Nesouhlasím, je to nejjednodušší cesta k manipulaci s výsledky ****b.

Podle mého názoru jednokolový systém ****b do Senátu vyšší účast ****čů nezajistí. Účast je odrazem jeho důležitosti ve vědomí ****čů a ta svědčí o tom, že rozhodující většinou je Senát považován za zbytečný.

Nesouhlasím, při efektivní práci senátu by měla být třicetidenní lhůta dostatečná. Pokud mají senátoři problém s efektivním schůzováním, doporučuji všechna jejich jednání konat ve stoje.

Nesouhlasím. Jde o snahu řešit složitý problém jednoduchým způsobem. Jak bude posuzován např. občan s dvojím občanstvím?

Nesouhlasím. Návrh slučuje několik oblastí vyžadujících různou úroveň pravomoci policie. Zvýšení pravomocí v jednotlivých oblastech by mělo být přesně vymezeno, včetně zodpovědnosti a systému kontroly. Nekonkrétní formulace by mohly vést k zneužívání.

Nesouhlasím. Návrh zákona je zmatený. Wikipedie-paramilitární je jednotka, která má jinou funkci a organizaci než běžná profesionální armáda suverénního státu. Této definici a tedy i zákazu odpovídá třeba i spolek myslivců, nejsilnější ozbrojené složky našeho státu.

Nesouhlasím. Větší byrokracie neznamená vyšší účinnost a to jak v ČR tak EU. Zřízením Úřadu evropského veřejného žalobce dojde k dalšímu rozšíření již tak obrovské byrokracie EU a k dalšímu omezení suverenity našeho státu.

Souhlasím se zpřísnění podmínek pro získání státního občanství.
Občanství ČR by nemělo být nárokové při splnění podmínek dané tímto zákonem. Žadatel by měl získat občanství pouze výjimečně a to v případě "státního zájmu".

Ne. Podle mé zkušenosti jsou daňová přiznání v obou možnostech podávána v mnoha případech "na poslední chvíli".

Ano. Změna klimatu bude mít devastující efekt nejen na lesy, ale i na biosféru. S ubývajícími lesy lze očekávat úbytek nejen lovné zvěře, ale zvěře celkem i ptactva. O dopadech do zemědělsfví ani nemluvím. Zmírnit tyto dopady může jen souhrn účinných opatření, přesahujících možnosti jednotlivců.

Byrokracie EU se snaží z evropských států vytvořit Svaz kap.států evropských. Stádo se nejlépe ovládá. K tomu potřebuje zrušit suverenitu jednotlivých států. Proto, že to zatím nemůže nařídit, jde cestou "postupné demontáže". Jen si říkám, když to nefungovalo v SSSR, proč by to mělo fungovat v EU.

Souhlasím. Vzhledem k tomu, že asi nikdo nebude týrat "domácího přítele", bude se zákon vztahovat především na případy týrání zvířat chovaných za účelem maximalizace zisku.

Souhlasím. Zákaz reklamy na nebankovní půjčky lze přirovnat k zákazu reklamy na tabákové výrobky. Oboje přináší značná ri***a. Nebankovní půjčky jsou využívány především tehdy, když
banka z důvodu vysokého ri***a nesplácení úvěr neposkytne.

Souhlasím. Celodenní péče o těžce postiženého člověka je nejen fyzicky, ale i psychicky velice náročná. Zvýšením příspěvku se zvýší počet v domácí péči, což je levnější pro stát a více vyhovuje i postiženému.

Nesouhlasím. Když již chceme "obohatit" naše zákony, co tak využít vzoru rozvodového řízení některých muslimských států. Tam stačí manželce zaslat SMS, že již manželkou není.

Ano. Manželství, jako vztah muže a ženy, má základ v židovsko-křesťanské kultuře evropských států a patří k jejich základním hodnotám. Jak známo tyto evropské hodnoty naši politici hájí i ve světě, třeba i "mečem a ohněm".

Ano. Manželství, jako vztah muže a ženy, má základ v židovsko-křesťanské kultuře evropských států a patří k jejich základním hodnotám. Jak známo tyto evropské hodnoty naši politici hájí i ve světě, třeba i "mečem a ohněm".

Navrhuji doplnit o možnost kontroly i neziskových organizací podporovaných příspěvky státu

Je nutno, aby stát vytypoval a stanovil oblasti výzkumu a vývoje, v nichž má ČR předpoklady úspěchu,
stanovil cíle, metodiku hodnocení a zajistit odbornou a nezávislou kontrolu. Výsledek=nvestice. Musí zajistit řízení této oblasti NH, t.j. stanovit cíle, motivaci a kontrolu, jinak vyhozené peníze.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..