Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

mimořádně jsme se sešli ve středu 7. dubna, abychom projednali především nový volební zákon.

Odhlasovali jsme, že jednotlivé strany budou potřebovat pro vstup do Poslanecké sněmovny alespoň pět procent hlasů, dvoučlenné koalice nejméně osm procent hlasů a vícečetné koalice jedenáct procent hlasů. Voliči budou moci volit ve čtrnácti volebních krajích jako tomu bylo doposud. Nyní budou předlohu posuzovat senátoři.

Tato schválená novela volebního zákona byla připravena kvůli verdiktu Ústavního soudu z letošního února. Ten svým rozhodnutím zrušil jak způsob přidělování mandátů, tak i kvora pro koalice.

Druhým zákonem, který jsme projednali, je poslanecká novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. Zákon jsme projednali ve druhém čtení.

Neplatiči pokut za vybrané přestupky by mohli přijít například o část doplatku na bydlení či část příspěvku na živobytí. Úřady by jim z těchto dávek neuhrazené pokuty strhávaly.

Mezi vybranými přestupky předkladatelé uvádí přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Také při nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a i v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka.

O část dávek by přišli i lidé, kteří nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí.

Milí přátelé,

v těchto dnech nám aprílové počasí naplno ukazuje, co umí. Věřím ale, že se pěkných jarních dnů přece jen brzy dočkáme.

Zdravím vás srdečně!

Radek Vondráček

Anketa

Využijete online sčítání lidu?

  • ANO 19 hlasů
  • NE 2 hlasy

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Člen Lubomír Sazeček

Hlasování


Diskuze

Na zde uvedených příspěvcích vidím, jak málo jsme hrdými vlastenci. Ve světě žije údajně (odhadem) cca 2.000.000 Čechů a jejich potomků. Jak jsem už uvedl v prvním příspěvku, tak některé jiné národy svou identitu nezapomínají, *****ují si ji a hlavně jsou na ni velice hrdí.

Naše MZV sice nějakým způsobem krajany podporuje. Podporují se i navzájem v existujících krajanských uskupeních. Mnozí ti movitější přispívají na podporu nemalými částkami. Díky malé informovanosti, zde v ČR, nakonec ani nevíme o příkladném...

...jednání bohatých Čechů z našeho prostředí. To se dozvíme až po jejich smrti, jako u p. Kellnera a jeho darech při živelné pohromě v Karibiku. Naše HSP nás raději krmí samými negativními informacemi. Obávám se, že tato neznalost nás potom vede k nesprávným reakcím a někdy k vyhraněným postojům!

Samozřejmě, že ano. Je věcí každého zaměstnavatele, jak si pracovní činnost ve firmě organizuje!

Asi neměla. Zdravotní pojištění jako zákonná povinnost by mělo zůstat povinností!

Nějakým způsobem bychom se ke krajanům stavět měli. Je otázka, jestli to, že se vyhlásí nějaký den někomu vůbec pomůže. V Uruguayi žijí například etničtí Češi, kteří naší ignorancí svou identitu ztratili. Když jsem viděl jak to tam mají zařízené Němci (kulturní centra), bylo mi smutno.

Veřejné rejstříky by měly už dle názvu být veřejné!

Kuloáry
13.04.21

To, že se ministři opotřebovávají je fakt. Ovšem tento použitý způsob asi není to nejlepší řešení. Svědčí to o Hamáčkově přehnaném sebevědomí. Nehledě k tomu, že ten argument s rozpracovanými projekty na kultuře je správný argument!

Kuloáry
12.04.21

Nakonec se ukazuje, že pan Hamáček nejen rozvrátí ČSSD, ale i vládu. Prostě volby přede dveřmi a politické tanečky propuknou v plné síle!

Kuloáry
12.04.21

Na naší politické scéně nikdy nebude nuda (ani tady). P. Hamáček tahá řešení podobná návrhům z ODS. Ani přehazování ministerských křesel, ani předčasné volby, nejsou dobré nápady!

Kuloáry
11.04.21

...vysoký a, že zadlužujeme naše děti. Přitom základem problému je všeobecná nedisciplinovanost obyvatel, nechuť respektovat autoritu, jako projevy bezmezného sobectví! A PES? Dopadl jako všechna předchozí opatření, ale to už bylo zásluhou zodpovědných na MZd, hygieniků a chytračících epidemiologů.

Kuloáry
11.04.21

K tomu rozvolňování. Je to těžké, protože nekonstruktivní opozice skrz veřejnost tlačila na vládu, aby se se obchody a drobní podnikatelé neomezovali. Když to vláda vyřešila náhradami, zase volali po náhradách vyšších a ještě vyšších. Neskutečná spirála ždímání rozpočtu a výsledek? No křik že je moc

Signifikantní je ale i to, že ti druzí to svým příznivcům nevymlouvají, a naopak je v tom omylu utvrzují. Proto považuji tento argument za přinejmenším hloupý. Ten stav nám dává náš systém, který jsme si přijali sami.

Abych to, co jsem tu tak složitě napsal, trochu vysvětlil. Často se totiž objevují názory, že např. Babiše ne****lo 70 % lidí a že tedy nemá právo být v čele státu. Pokud bychom postupovali stejným způsobem u ostatních politiků, došli bychom k vyšším číslům těch, kteří je ne****li.

Drogy jsou daleko větším nebezpečím než dostupný alkohol. Nakonec to vidíme každý týden na našich silnicích, co mají policisté za problémy se zdrogovanými řidiči. A v kombinaci s alkoholem to je smrtící koktejl!

Diskuze je vedena správným směrem. Jsou tu pro a proti. Já sám jsem zastánce té 0,05% hranice protože je opravdu maximum co by se dalo tolerovat. Argument, že po*****me jedno a budou to tři je planý. Tvrdím, že kdo pil, pít bude, kdo nepil, nezačne! Nebezpečí se skrývá jinde, v drogách!

Někteří lidé operují velice nesprávně %. Nebylo tu mnoho vlád, které by měly sto %. Nebyly tu ani 80%, natož 50%. Mnoho lidí se nechá zmást obráceným výkladem podpory. Dle toho by nikdo z opozice neměl méně těch, kteří ho ne****li, než 85 %. Ovšem kde kdo tvrdí, že tuto vládu (ANO), nechce 70 %! :-)

Měl jsem tím na mysli "pouze na projevy ve Sněmovně"!

Kuloáry
10.04.21

Situace s šířením covidu se nám lepší, stavy nemocných klesají a za dveřmi je jaro, sice uplakané, ale je. Doufejme, že zlepší náladu nám všem! Hezký den!

Je smutné, že se Parlament musí zabývat takovými věcmi, jako je dvojí kvalita potravin. Nakonec ale nejde jen o potraviny. Mnoho dalšího zboží ve stejném balení má různou kvalitu podle země spotřeby. Budeme si proto klekat na jedno koleno před tím než si nakoupíme?

Tak nevím, zda jsem byl pochválen (při vědomí mých více než 70 let), nebo jestli to byla výtka. Ale důležité je, že tu alespoň trochu komunikujeme. Proto to tu snad bylo zřízeno!

Pokud by se imunita vztahovala na projevy ve Sněmovně, nemuselo by se jednat na nějakých výborech a následně hlasovat o vydání ke stíhání. Prostě by při porušení zákona PČR nebo SZ mohli jednat přímo.

Měl jsem na mysli imunitu uznávat pouze za slovní projevy. Ale i tam to je problematické, někdo se obejde bez urážek, jiný ne. Porušování vnitřních předpisů PS by postižitelné být mělo. To by tam potom mohli týpci jako p. Volný chodit opilí, nebo třeba vůbec neupravení. Ale všude se najdou Volní!

Připojuji se ke kolegovi Frankovi. Celý systém by chtělo přestavět. Přimlouval bych se i za možnost opravy uloženého textu, který nyní musí být jak byl uložen. Navzdory kontrole se stane, že něco přehlídnu. Jsme přece jen senioři, ne?

Kuloáry
08.04.21

Těším se na reakci hledaného kolegy. Zejména na reakci na příspěvek p. Franka! :-)

Naopak, administrativně naprosto bez práce. Stačí zadat do výpočtového vzorce u žen k počtu dětí příslušný počet pětistovek a spojit s podmínkou odpracovaných let a je hotovo. Administrativně totiž systém už děti matek zvládnout umí!

Obchodování s limity (požívám nemazatelný výraz) je samozřejmě zvrhlost. Každý by si měl umět zkrotit jak svou spotřebu, tak své znečišťování životního prostoru. V případě solárů bude zajímavé, až budou solární baroni v čele s bývalým premiérem "krachovat" a stát ponese náklady na jejich likvidaci!

Kuloáry
08.04.21

Buďme kolego Franku tolerantní. Prostě i mezi námi mohou být ti, kteří mají jiné názory než my. Je fakt, že bysme tady mohli ****t elegantnější mluvu.

Pro upřesnění dodávám, že nyní stačí pro vstup do PS každému z dvojkoalice 4 % a z trojkoalice ještě méně, 3,7 %! Jednotlivé strany a hnutí musí mít 5 %. Bude táž skupina senátorů proti tomu protestovat? Nebo budou čekat na to, až toho pravidla užije jim nelahodící strana a tím to bude špatně?

Vytaženo z dnešních aktualit. "Ústavní soud zrušil také kvora pro koalice deset, patnáct a dvacet procent." Stále budu tvrdit, že pokud chtěl ÚS aby byly volby spravedlivé, tak ta % měla zůstat tak, jak byla.

Kuloáry
07.04.21

V poslední době se velmi často argumentuje, zejména v HSP, tím, jak si vedou jinde. Přitom stačí poslechnout si vysílání STV, která je nám nejbližší, abysme zjistili, že to co se tvrdí u nás, není až tak pravda! K útokům na vládu to však stačí! Jak hanebné!

Je zde zmíněna poslanecká imunita. Ani ta se a také bohužel nevyužívala a nevyužívá, respektive neuplatňuje pouze na výroky ve Sněmovně. Tam to jistě všichni chápou a jako takovou přijímají! Pro opilce z vozovek, nebo nerespektování TZ by platit neměla.

Je pravda, že podnikající senior nemá příliš laskavé podmínky pro svou činnost. Nějakou dobu jsem to zkoušel. A protože jsem to bral jako koníčka, příliš mi to nevadilo, ale v podstatě je ten systém vůči seniorům dost málo šetrný!

Už mám poznámku jinde. Po této změně, kdy mají koalice 8 a 11 %, to zase zavání diskriminaci jednotlivých stran!

Určení max. doby pro diskuzi by bylo opět diskutabilní. Větší strany by argumentovaly tím, že všichni poslanci mají právo k problému hovořit. To by znamenalo jen při schvalování toho rozdělení dlouhé a složité jednání!

Kuloáry
07.04.21

Máte pravdu p. Koplíku. ÚS napadl zákon a nyní jsou svým způsobem poškozeny samostatné strany. Potřebují 5 % a 3koalice např. každá jen 3,7! Uvidíme, jak tu nerovnost p. Rychetský vyřeší!

Kuloáry
05.04.21

Vzhledem k dodávkám jak od jednotlivých výrobců chodí, tak ani ty nadhodnocené objednávky nic neřeší!

Kuloáry
05.04.21

Však ona EU není v této složité situaci bez chyb. Všichni jsme v současnosti vazalem výrobců vakcín a jak je vidět ještě dlouho budeme. Jen to řada lidí nechce brát v potaz a domnívají se, že jiná parta ve Strakovce by nás už měla proočkované. Nevím ovšem čím?

Jeden *****bní obvod je asi málo průchodný. Spočítat spravedlivě to jde i bez všelijakých metod. Stačí jednoduché počty!

Něco podobného tam už mělo být dávno. Žádná vláda na to asi nemá vliv, to si musí PS zařídit sama, je to na poslancích.

Mám obavu, že ani hororový film nezmění myšlení části obyvatel. Prostě nepřítel lidstva je vláda a každý z jejich členů, který se na řešení současného stavu podílí! Rozdělená společnost tomu nijak neprospívá, nakonec ani politická. Je právem opozice kritizovat vládu, není jejím právem rozeštvávat!

Jinak by samozřejmě samosprávy měly mít přehled nejen o epidemiologické situaci!

Kuloáry
30.03.21

Sčítání obyvatel a před tím i registrování jednotl. skupin k očkování ukazuje, jak jsou celé slavné digisystémy choulostivé. Z logických důvodů docházelo k výpadkům a následně nekvalifikovaným kritikám. S těmi výpadky se, pokud nebudou ty systémy chráněny vůči přetížení, bude muset prostě počítat.

Nejdůležitější je vlastní postoj hraniční země EU. Pokud bude vládám těchto zemí imigrační politika šumák, bude každý systém k ničemu!

Je pravda, že prostoru pro cestující je v letadlech zoufale málo! A to jsem průměrného vzrůstu i hmotnosti. Dále. Na kom lze ten požadavek uplatnit. Letecké společnosti by musely dávat zakázky výrobci s určenými parametry, jinak by se to nemohlo uplatnit!

To je otázka! Kdo bude ručit za bezpečné zálohování těch fondů, a jak?

Co by s těmi dětmi asi tak potom bylo?

Zakazování je diskutabilní, pokud by byla klamavá a vedoucí k obírání klientů, proč ne!

Chtěl bych jen upozornit na to, že pan Volný je uváděn jako jeden z největších politických dezinformátorů o cividu!

Ta povinnost by asi byla v důsledku problematická!

Ten zde měl už být!

Pokud zde ten nechtěný Senát máme, dejme mu šanci aby mohl lépe pracovat. Je-li toho schopen!

Nějak se zde na to zapomnělo, už by se to mělo vyřešit a to 0,5 promile po****t všeobecně!

Pouze doplňuji, že by část zodpovědnosti měla být přenesena na ošetřující lékaře. Dnes při propojování systémů jsou OL lépe informováni o stavu pacienta!

Ta regulace nesní snížit přístup pacienta k nutné léčbě!

Při odpracování zákonného limitu let k nároku na vznik starobního důchodu, ano!

Na Slovensku mají Státní maturitu už od 2005. Přitom se to nijak negativně neprojevila a od té doby u nás absolvovalo hafo Slováků na našich VŠ. Projevilo se to alespoň tam? No neprojevilo!

Pokračující vývoj o nějaké gigantické úrovni těch dvou nesvědčí!

Zdá se, že opatření pomalu zabírají! Pomalu jen díky tomu, že si musí někteří demokraté honit triko a nerespektovat potřebné.

V řadě věcí nemusíme souhlasit, ale abysme pro každý nesouhlas chodili na náměstí?

Z jednání PS je poněkud podivno neřku-li, smutno. Neschopnost zamezit primitivnímu exhibování dvou poslanců. Následně nedbalé jednání dalších, jsou velice špatné příklady pro veřejnost. Opozice všeobecně, napadá vládu a potom jí vytýká nedůvěru ****čů. Tu nedůvěru kterou tak silně podkopávají!

Pan předseda Vystrčil "Následně 1. března svůj návrh upřesnil: „Možností je zmrazit příjmy lidí...
Jestli správce webu nepochopil tu vyčpělou aktivitu a nechává tady otázku k diskuzi, co s tím? A vůbec, proč se nás tu na něco ptá, pokud se nemůžeme vyjádřit? Sancta simplicitas!

Domluva po telefonu nechť je nezávazná. Do dvou týdnů ať se dostaví zástupce firmy a položí na stůl písemnou jasně znějící smlouvu bez skrytých nároků! Fertig!

Lobing? Není to kupčení skrze politické funkce a postavení? Respektive zneužívání těch funkcí?

Jmenování "odpovědné" osoby by byl problém. Zaprvé, nikdy se na ní nedojde ke shodě! Zadruhé kdejaký soud je schopen finanční postih smazat. Příkladů je hafo!

Ještě bych rád dodal, že tanečky okolo dotací, pokud budou existovat, jsou marné.

Nějak se mi to vytratilo, nebo jsem neuložil. Ale jen poznámka. Nahrazování plastových tašek papírovými sáčky není zrovna nejekologičtější řešení! Ona se na kg papíru potřebuje řádově 1.100 l vody. Přesto, že se většina vrací do systému, je to na vodní zdroje náročné!

Správněji ne, jak poznamenáno, kdo je dnes samoživitel?

Není třeba souhlas obce, ale mělo by to být s vědomím obce a za příslušný poplatek, pokud by ten pronájem nebyl zdaněným příjmem!

Na vodní zdroje se musí hledět jako na strategickou surovinu!

Souhlasil bych se zrušením poplatků.

Zvýšení přídavků by asi počet dětí neovlivnilo, ale zásadně vázat na pracovní činnost jednoho z rodičů!

Piráti se vidí jako vláda, ale na přímou otázku místopředsedy vlády Hamáčka, co by dělali lépe a jinak nedokáží odpovědět. Prý nejvíce chybí dětská hřiště! (Dnes u skočdořečky Tománkové primátor Prahy)

Zdá se, že otázka není dobře formulovaná. Vzniká chvílemi dojem, že to razítko už není ani formalitou!

Tak ta inkluze to byl něpodarok, ale jinak se domnívám, že máme dost odborných pracovišť která nám dělají čest. Neobávám se, že bysme nějak ztráceli na čelo pelotonu!

Ta povinnost se jeví jako vázaný prodej. Chceš malovaný půllitr, kup si kilo hřebíků a bič! (Utrpení mladého Boháčka)

Jo jo, už to opravdu mělo být dávno!

Tož ještě k tomu. Pokud mi zákon ukládá oznámit nezákonné mnou zjištěné jednání, nechť se také postará o to, aby to oznámení neměla pro mě negativní dopad! Nejde snad o žalování!

Doba nám ukáže jak se k dronům máme chovat. Dobře na to jdou v Izraeli. Sami si vytváří podmínky k tomu jak se tou problematikou prokousat k uspokojení všech.

Zdá se, že nejde o snižování spotřeby plastů. Protože plasty jsou společně s papírem nejlépe recyklovatelným materiálem. Jednodušší zákaz, než řešit Nerudovskou otázku! Podotýkám, že ekologická papírová taška je stejný problém. Na kg celulózy během celého výrobního procesu spotřebujete 1.100 l vody!

Diskuze o dotace a kvóty jsou nekonečné. Je to nepřehledné a vyvolává to zbytečné emoce. Náš poslední návrh je zase o ničem. Nedomyšlené a špatně naformulované. Plocha nad 400 m? Logicky se budou mnozí tlačit pod tu hranici, kujóni budou vymýšlet kličky a pokuty? Nikdy nepadnou na ty na které patří

Pan předseda Vystrčil by mohl, podle příkladu některých vrcholných představitelů, věnovat svůj plat potřebným, nebo jeho část bez výzev! Proč se schovává za druhé.

Situace se lepší, nervozita zůstává. Navzdory tomu, že se opatření ukazují jako efektivní, nelze očekávat masivní snížení počtu nemocných během jednoho týdne, tak někteří zoufalci už zase volají po rozvolnění! Přitom z logiky věci, by bylo lepší ta opatření prodloužit ještě o dva tři týdny!

Samozřejmě, že nejjednodušší to je plošně. Nikdo s tím nemá práci. Bylo by troufalé po úřednících chtít aby objektivně rozdělovali příspěvky potřebným. Stejně jako by někteří "potřební" těžko prokazovali tu potřebu!

Hlavně to zase po nějaké době nesmí někomu vadit.

Letos to ještě maturanti vydrží a příští rok se jim bude maturovat o mnoho lépe, už jen proto, že jim ubyde veřejný nepřítel č. jedna.

Tak to já jsem optimista, žádné dráty mě neděsí. Samozřejmě, že to je na PS, jakým způsobem si ošetří vnitřní pravidla, ale b.l.b.uvzdorné to nebude nikdy. Tak jak jsou zločinci vždy napřed před zákonem, tak budou napřed ti jednodušší "Flákaci" před slušnými lidmi!

Také se mi nelíbilo účelově měnit Ústavu podle ****bních průzkumů věř. mínění. Stejně nešťastně komentovaný zákon o Nouzovém stavu a jeho aplikace na penalizaci trestních činů. Nu což, vznikla nám tu 3. komora Parlamentu, Komora soudcovská!

Obstrukce jsou malý problém. V PS vznikají zmatečné zákony, soudy je ještě hůře vykládají. Právě Nejv. soud rozhodl, že se nebude automaticky trestat zvýšenou sazbou v Nouzovém stavu! Přitom to bude nahrávat gaunerům, kterým není nic cizí. Viz minulý týden přepadení inv. seniorky v Brně na Cejlu!

Nijak bych se o absolventy Ped. fakult nebál. Beztoho většina z nich tu fakultu absolvuje proto, že se jeví jako snadnější a do školství neodchází, důležitý je pro ně mgr. titul. A to se vláda snažila vyhovět požadavkům a zvýšila kantorům nadstandardně platy!

Jak se tak situace vyvíjí, tak si důvod pro odmítání vakcíny od Astra-Zeneca udělá výrobce a dodavatel sám. A ani mu nebude muset nikdo pomáhat (sic.). Zvěsti o zemřelých po aplikaci jejich vakcíny, permanentní potíže s množstvím dodávaného materiálu ve vztahu k objednávkám k tomu jistě povede.

Dokud budou zájmy státu, ****čů a občanů ČR marginální, jako že jsou, a budou převládat osobní a stranické ambice pánů poslanců (exhibovat), nic se nezmění! Obávám se, že se politická kultura od 90. roku nikam neposunula. S velkou pravděpodobností ani neposune. Ani příliv "nové krve" nijak nepomohl.

Ve vysvětlení se objevuje náznak zvýhodňování nějaké skupiny. Buď pro všechny, nebo pro nikoho. Podmínky musí mít všichni stejně, ne jen příležitost. Všichni nemohou pracovat v několika zemích. Někteří ani přirozeně nechtějí! Takže nenene!

Omezování legislativních procesů "trvajícími" rozpory ve vládě se nedá zdůvodňovat. Koneckonců předkládat návrhy zákonů je právo celé PS, tedy i opozice. Nakonec poslední doba to ukazuje. Největší šance na změnu ****bního zákona se dávají opozičnímu návrhu!

A už se nám to začíná převracet. Po původně velkém uspokojení z trochu nevhodného zásahu do Ústavy přichází rozčarování. Už i ti kteří si tu změnu vyžádali došli po vystřízlivění k názoru, že tu je něco špatně! Ta změna přinese spíše potíže, než nějaká poškození. Čas nám ukáže, jak by to bylo dobře.

Vůbec byla špatně z****na cílová skupina. Proč právě home office? Vhodnější by asi bylo vyzvat jednoduše ty, kteří zatím tou situací prochází dobře. Takto to vypadá, že ti na H-O jsou na tom bůhvíjak dobře. Totéž platí o tzv. ri***ových skupinách. Vyvolává to nesprávné reakce okolí!

Maturity by se asi mohla změnit, ale je to dlouhodobější otázka. Dnešní problém je chaos ve společnosti způsobený pandemií. K diskuzi se těžko dostává. Zazní názor, nebo návrh a okamžitě se zvedne vlna odporu. Příliš energie se věnuje dokazování toho, proč to nedělat, namísto hledání, jak to udělat!

Je potřeba zákon dobře prodiskutovat a zpracovat tak, aby náhodou nevznikaly podivné nápady ho po 8 měsících měnit. Dobrodruhů bez úcty k zákonům by se našlo jistě dost. Koneckonců vidět to je na každém kroku. Nakonec může být vázán na kontrasignaci prezidenta.Ale každá komplikace neprospívá záměru.

Horší je, že mnozí drobní OSVČ "podnikají" i nadále a ještě dojí stát. Stačí se podívat ženám na ruce, oči a vlasy. A to je jen to viditelné.

Doufám, že díky stále nepříznivému vývoji, budou ta omezení platit aspoň do půli dubna! Unaveni jsme všichni, neprospívá to, kromě potlačování epidemie, ničemu! A restrikce? To je věc, kterou u nás bohužel neumíme použít! Zato švejkování nám jde náramně.

Jak byste ho chtěl omezit? To prostě nejde. Vždy se najde nějaký kujón, který to bude obcházet. Budou se stanovovat výjimky pro předsedy stran, předsedy klubů pro ... Prostě stále tam bude něco, jak zpíval K. Kryl: "čeho lze použít pro dobrý stát!".

Není určen!
Výše základní výměry v roce 2020 činí 3 490 Kč měsíčně. Výše procentní výměry invalidního důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění a dopočtené doby získané do dosažení důchodového věku, a to v závislosti na stupni invalidity.

On má pan předseda občas divné myšlenkové pochody!

Ono to není o hlavě a rybě. Ono to je o tom, jak si společnost vykládá "svá" práva a přitom zapomíná na to, že i ti druzí mají svá práva, ale především, že všichni dohromady máme nějaké povinnosti!

Je to nástroj běžný v parlamentních demokraciích a ať se nám líbí nebo ne, těžko se toho dá zbavit!

Primárně je chyba, že se nějaký návrh zákona předjímá jako případné aplikování jednou konkrétní (současnou) osobou. Nikdo nebude ve své funkci věčně a proto se ústavní zákony musí navrhovat tak, aby nebylo nutné je po čase překopávat. Předpokládám, že návrh zákona nemá působit jako válečný strašák!

Výše ID zřejmě závisí na době kdy vznikl. Švagrová ho "dostala" v 53 letech a byl jí vypočítán z posledních příjmů asi 22.000 Kč (má 2. st. okolo 9.000 Kč), které do žádosti potvrzené uváděla! Takže se asi neurčuje. Chtělo by to další doložený příklad. Z jednoho příkladu se to těžko dá posoudit.

Celý ten princip je zbytečně komplikovaně popisován. Dalo by se to vyjádřit jednodušeji.

Přidávám se k názoru, že je nutné spojit to s čipováním!

Neobávám se toho práskačství, které je tu citováno tolikrát! Záleží na jednotlivých případech, na tom jak to dokáží vyhodnotit orgány činné a také jak bude ošetřeno zneužití toho institutu! Bohužel, zneužívá se téměř vše a je na celé společnosti jak se k porušování zákonů a nařízení stavíme.

Ono to asi nebude tak jednoduché! Domnívám se, že to je problematika, která zasáhne i do letecké přepravy a tam se budeme, chca nechca, řídit i mezinárodními pravidly!

Pane Kašpare, proč tak útočně. Jste jediný, kdo se zde tak silně vyhraňuje. Nijak zde zpochybňování parlamentní demokracie nevnímám. To se ale dá říci o vašem zpochybňování. On ten vámi nenáviděný Babiš nebyl z****n dle našich zákonů! Ta vláda která "nebude naše" bude čí, a jak bude z****na? Děkuji!

Pan předseda neměl chytrý nápad, ostatně to nebylo poprvé, ale zase se proto se kolego Kašpare nemusíme hádat! Nakonec mu (Vystrčilovi) asi někdo vysvětlil, že to nebylo chytré a tak se vycukal!

Kolego Kašpare, vtipem tedy jen sršíte, ale zapomněl jste, nebo úmyslně vynechal fakt, že covid řádí po celém světě a vakcína z vodovodního kohoutku jaksi neteče! Navíc se dostáváme, a právě i díky vašim médiím, do situace, kdy jedna z vakcín (A Zeneca) začíná být odmítaná.

Nevěřím, že má někdo dnes důchod 5 000 Kč. Leda díky neodpracovaným létům. I invalidé kteří nikdy nepracovali (má sestra roč. 1952 má 12.567 Kč) mají důchod násobně vyšší!
Horší je, že se tu vytvořila skupina samoživitelů, pro které stát funguje jako dojná ******!

Opravdu to je o zbytečných dohadech. Také by to chtělo i trochu tolerance. Bohužel, jsme přece jen senioři a překlep, nebo chybička se vyskytne. Bohužel, po odeslání už to nejde napravit! Důležitý je obsah, ne forma.

Vy se paní Kapalová domníváte, že ti zdravotníci, kteří onemocněli covidem neměli OOP? Obávám se, že měli a měli jistě od začátku lepší ochranu než průměrný pacient! A ten robot by řešil co? Prostě distanční řešení pacientů je dostatečné, jen musí fungovat!

Nečetl jsem SMS paní Benešové, nemám tu možnost a ani nevím komu to psala, ale zřejmě jde ve stopách kolegyně Maláčové. Ta se ovšem také pořádně neomluvila!

Co člověk to názor. Bohužel i "odborníci" nebo "experti", každý říká něco jiného! Jak to potom má řešit vláda, jak má rozhodovat PS nebo Senát? Hned první příspěvek dole nemohu skousnout. Co potom hypoteticky, když první pacient zavleče covid do ordinace a ta zavře a nebude ani na telefonu?

V souvislosti se zmíněným čipováním už to je užitečný detail! Před 20lety mě pokousal neznámý pes, protože se nepodařilo zjistit majitele, byl zastřelen! V registru by byl dohledán a zřejmě by i přežil.

Lidé by se neměli bát oznámit protiprávní jednání. Zákon by mohl vést k menší lhostejnosti ve stylu !z cizího krev neteče"!

Hlasuji pro ano, ale jen proto, že není třetí alternativa!

Zneužít se dá vše, proto to nemůže být důvod k odmítnutí!

Není příliš přiměřené. Kolik lidí podvádí? Na jednu stranu natahují ruku, na druhou jedou "na černo" dál. Kolik žen má nadělané nehty, vlasy, řasy! Dnes stojím před Nehtovým studiem a dvě ženy se po telefonu objednávají na odpoledne, dopoledne už nemá volno!!! Kdo to kontroluje?

A náhrada tržeb je sprosťárna, která nemá obdoby! Takovou drzost si mohou do****t jen u nás, nakonec Hamáček se také vyznamenal tou zakázkou (malá domu pro firmu v dluzích)!

S ČT je to jiný problém. Dnes vláda vydá nějaké usnesení. A co na to ČT? Bleskově pozve někoho, kdo to usnesení znectí, zesměšní! Ještě jsem nezaznamenal opačný případ. Přijde tam někdo, kdo kvalifikovaně vysvětlí, co tím vláda sleduje a jaký tedy má opatření cíl. Ne, tak to ČT neumí, spíše nechce!

Pane Koplíku, ještě jeden citát!
"Když příjemce zprávy nechápe, co mu říkáte, tak je chyba na straně toho, kdo zprávu podává."
portugalský premiér António Costa
Budete tedy muset ještě zapracovat na vysvětleních, aby vás všichni pochopili! :-)

Kuloáry
19.02.21

Zapomněl jsem poděkovat panu Koplíkovi za info. Asi mi ten mail nepřišel, nebo zapadl do spamu!

Pane Kudrnáči, je pravda, že to zde asi není myšleno jako chat. Ale prostě jak vám někdo začne o právech, jste v koncích. A to i když budete mít relativně pravdu. Na to se v naší společnosti moc nehraje. Tvrdé loty a invektiva, to je argument!

Co ta Schillerová asi ještě může dělat. Když jim ty peníze nedá, budou řvát jak podřezávané podsvinče. Před rokem a půl jsem "zavřel" krám, vinotéku, moc to nešlo. Teď bych byl vychechtaný, bez nákladů bych dostával od vlády hafo peněz. Tak to dnes funguje. Přitom podnikání je prostě ri***o!

Jak už bylo asi správně řečeno. Není důvod, aby na středních odb. školách nemohli učit odborníci bez pedagogického vzdělání. Mělo by to být na ředitelích škol a na zřizovatelích.

Kuloáry
04.02.21

A to už pane Pachnere včera zaznělo od někoho, že by se to % mělo snížit na 3! Budeme se asi hodně divit!

Kuloáry
04.02.21

A to už pane Pachnere včera zaznělo od někoho, že by se to % mělo snížit na 3! Budeme se asi hodně divit!

Zrušením d´Hondotovy metody před posledními volbami by ani Babiš bez SPD menšinovou vládu s podporou KSČM nesložil. Prostě patová situace, kterou právě ten zrušený zákon vylučoval, respektive jí měl zabránit. Nyní tu opravdu bude veselo! Pan Rychetský to nedomyslel, pokud to byla jeho iniciativa!

Můj předchozí příspěvek patří i pro kolegyni Kapalovou. Držme si slušnou úroveň diskuze. Nadávkami a posměchem ani tady, ani nikde jinde, nic nevyřešíme.

Nechápu ty úvahy, které by samozřejmě musely vést ke zrušení měny jako takové. Není víceméně důvod o takové věci ani přemýšlet, natož jí zatěžovat PS dlouhými jednáními! Jako by tam neměli na práci užitečnější věci.

Je smutné, že se sem zatahují manýry ze sociálních sítí. Prosím kolegu Kašpara o změnu rétoriky. Každý máme své jméno a nikdo nemá právo někoho zesměšňovat a urážet, zejména ne na takové fóru, jako je toto. Můžeme mít rozdílné politické názory a přitom zůstat slušní!

Je dobře, že zákon neprošel. Uvědomte si laskavě, že tři plně vzrostlé rostliny nikdo nemůže za rok spotřebovat snad ani na léčebné účely! Jeden to snad za rok ani nevykouří.

Hlasoval jsem nějakým omylem pro. Po zamítnutí PS se ukázalo, že to měly být tři rostliny na osobu. To je množství, které snad ani jeden za rok nevykouří! Takže chyba tohoto systému spočívá v tom, že hlasováni nelze opravit!

Je dobře, že se v návrhu hovoří o příjmech rodiny, protože neočekávám, že se za příjem rodiny počítají dávky. Příjem chápu jako plat (odměnu, či jinak vyjádřeno), za odvedenou práci!

A přidal bych ke kolegyni K, z nočníku vázu neuděláš! :-)

Hlasoval jsem pro ANO, ale inovace si jde vlastní cestou ať chceme, nebo ne! A docela se jí to daří. Podívejte se, jak tak nepříjemná věc jako je pandemie, "pomáhá" nacházení dříve neznámých řešení!

To chce klid. Vývoj i výroba půjde stále směrem k snižování emisí, nakonec to je nutnost. Jen si nesmíme nakládat víc, než uneseme. Tady se budeme škrtit a USA, Čína nebo Indie budou valit emise jako zběsilí!

Je to vlastně vázaný prodej a nevhodné podmiňování. Připomíná to Boháčkův (z filmu Utrpení mladého Boháčka) nákup malovaného půllitru, kdy si musel k němu vzít bič a dvě kila hřebíků!

Ony ty inovace na první pohled vypadají jako prospěšné, otázka je, zda se musí vše každé čtyři roky "inovovat", jak se ne první pohled zdá!

Je zoufalá představa, že se nějaká kvalita dosáhne evidencí nebo certifikací!

Zákony je někdy nutné upravovat, nesmí však docházet k jejich mrzačení a možným násobným výkladům!

To zvýšení bych ještě schválil. Co bych nerozšiřoval je rozsah osob, kterých se to bude týkat!

Ochrana občana ve smyslu "Můj dům můj hrad" je dobrý nápad! Nemůže však existovat bez dalších doplnění v zákonu!

Je samozřejmé, že stát, pokud chce zaměstnávat osoby nad 60 let, musí tuto skupinu nějak chránit. Mnoho zaměstnavatelů má dojem, že tito lidé jsou na "odstřel"! Motivace pro zaměstnavatele může být, pokud je přiměřeně rozumný, zajímavá. Nakonec mnoho lidí nad 60 let jsou výkonnější než mnozí mladší.

Tato tolerance je dobrá věc, tedy byla by, kdyby prošla. Ti co pijí, nepřestanou, ti co nepijí, nezačnou. Zákon by pouze "chránil" řidiče, kteří si dají po obědě pivo, které jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, nikomu neuškodí! Dnes jsou nebezpečnější nevyježdění řidiči, než ti co požili!

Argument pana Škromacha o danění je snad jasný. A s výpadkem v příjmech se prostě mělo počítat!

Navzdory bouřlivé diskuzi je ten zákon důležitý. Pokud má být očkování "zdarma", musí to být na základě nějakého zákona. Punktum!

Doplnil bych to stažením ****b na neděli. I katolické Rakousko ***** v neděli a jde to s lepší účastí než u nás!

Kuloáry
11.01.21

Ještě mám kolegové dotaz. Jak se přispívá do "Našeho okénka"? To musím mít FB nebo jiný účet?

Kuloáry
11.01.21

opozičních politiků, nakonec ani členů ČSSD, kteří věrni historii podkopávají autoritu vládě, zejména premiérovi. Namísto, aby se situace ve společnosti uklidnila, tak do toho přijdou volby a bude asi dost horké léto. Pomáhejte prosím ke kultivaci.

čtěte zespoda!

Kuloáry
11.01.21

zástupců, aby tento termín přestali používat. Zároveň by se mělo působit podobně na HSP, které rýpou do věcí do kterých ani pořádně nevidí, včetně toho označování "skupin", dávání prostoru pseudoodborníkům, kteří spíše zhoršují náladu ve společnosti, než aby ji řešili!
Jistě se neubráníme vyjádření

Kuloáry
11.01.21

Ještě k mému příspěvku o seniorech. Nejde jen o ČT "kdo seje vítr". Zaznamenali jsme přece již sílící averzi vůči starším občanům. Je to nechtěná reakce na věčně používaného termínu "ohrožená" nebo "ri***ová" skupina obyvatel. Bylo by dobré, kdyby většina z vás zaintervenovala u svých ****ných pokr.

Dole jsem ještě zahlédl argument samoživitelka! To samoživitelství by se mělo vymýtit. Už před 30 lety jsem na pracovišti zaznamenal účelové rozvedení jednoho kolegy. A to se ještě nám ostatním vysmíval!

Jsem rovněž proti navyšování. Když vidím, co bere má ještě pracující žena za nemocenské dávky, tak se vůbec nedivím, kolika lidem se nechce dělat. Jsem si jistý, že výše ostatních dávek není jiná, nepátrám raději po tom, co berou tzv. nepřizpůsobiví! Bůh nás chraň před Maláčovou!

V současné době mě spíše trápí, jak v ČT používají č j. Mnohdy to tahá za uši. Nakonec komentované zpravodajství, nevím pro koho to je, nikdo to nevysvětlil, je něco divného. Sedíme u mladých před tv a slyším, jak někdo do zpráv kecá! Říkám: co to máte za program, nebo máte jinou televizi? Prý ne.

Potom mě koplo, že na německých TV je totéž. V poslední době diskutované komentované zpravodajství pro nás, seniory, to je také dílo! Jako bychom byli nesvéprávní!

Kuloáry
21.12.20

A jinak kolegyně a kolegové. Řešili jsme TV poplatky. Co říkáte geniálnímu nápadu ČT zavést extra výkladové zpravodajství pro seniory. Jakoby senioři nebyli schopno pochopit to, co nám předkládají v běžných zprávách! Jakoby nestačili ty vrcholně odpudivé pořady typu OVM, nebo 168 hodin!

Neodvážil bych tvrdit, že každý poslouchá ČRO, u ČT by se dalo diskutovat. Ovšem jak je poslední době ČT protivládně (antiBabišovsky) orientovaná a není nestranná a nezávislá by si zasloužila, aby ji stát neživil! Sám za sebe mohu říci, že Rozhlas 20 let neposlouchám a TV asi tři roky nesleduji!

Kuloáry
21.12.20

Přeji všem, kolegům Senpar, panu předsedovi Vondráčkovi, prostě všem dobrým lidem krásné vánoční svátky. Všem přeji aby se svět dostal co nejdříve ze současné zdravotní krize. Všem rovněž přeji, aby se pochybovačům vrátil zdravý rozum a začali se chovat tak, aby z toho měli prospěch všichni!

Předpokládal jsem, že to má být kompenzace pro matky, které jsou mateřstvím a každým dítětem omezeny na příjmech, tedy ztrácí na případném důchodu!

Nakonec spolu žijící nesezdaný pár dvou "samoživitelů" by měl dostat 12.000 Maláčovného?

I pokroková řešení se dají zneužívat!

Jen poznámka, že sám zákon nic neřeší!

Dal jsem ano, ale ne vždy si myslím, že je nutné hnát všemožné dávky do úrovně mezd! Je to demotivující a vede to k zneužívání!

Pokud by to byla seriózní služba kolego Škromachu, nemusela by o ní být diskuze!

Kdo jiný než samospráva na něj má nárok?

Tady asi někdo nepochopil bezpečnost leteckého provozu!

To je asi lepší vrátit odpočet let matkám!

Obávám se, že si ti co to praktikují nějakou cestičku zase umetou!

Stále to je o lidech a jejich ochotě pracovat!

Rozhodně nestačí konstatování, že "bezpečnost na silnicích se zvýší až když ji budou zajišťovat skuteční odborníci"! Ono to je také o tom, že PČR ani PM není nikde pořádně vidět (někde dokonce ani nesmí). Ovšem dělat by se s tím stavem něco mělo. V Tp se auta i motorky prohání často i okolo stovky!

Vzhledem k tomu, že se jedná o jednorázový příspěvek s tím nemám problém.

Návrh kolegy Pospíšila se jeví jako jednoduchý, ale to by si firmy už mohly tisknou vlastní peníze a platit si své lidi sami. Je to zřejmě legislativně složitější!

Obávám se, že se bez těch strašných neekologických paliv ještě dlouho neobejdeme!

Toho, že se posílí neplacení výživného bych se asi nebál. A že se najde dost chytráků, kteří to budou zneužívat je jistě pravda. To zneužívání překvapivě pro mnohé míří i na stranu matek! Zajistit vymahatelnost výživného a nejen toto, je práce, nebo spíše úkol pro jinak agilní ministryni Maláčovou!

Význam je spíše diskutabilní, elektronické databáze jsou jistě potřebné. Hraní si na ekologické chovy je zbejčilost. Kdo bude určovat další a další odbory, odvětví zda patří do té kategorie nebo spíše kdo bude psát ekologická pravidla!

Ono také jde o to, jak která obec dokáže efektivně své příjmy využívat. Někomu by nestačil ani dvojnásobek, jinému polovina.

Ladislav Kašpar 20.07.20. - Já nikdy v žádné opozici, zaplať Bůh, nikdy nebudu. Nebudu totiž ani v koalici. Měl jsem na mysli to, co kolega Škromach nazval povinností opozice - povalit vládu! Pokud by to byla jediná její povinnost, tak je to poněkud málo! Ale to je věc názoru!

Jistě lze nějaké další dodatky vložit, ovšem jen po celonárodní diskuzi!

Pan kolega Milan Hemzal v příspěvku z 08.07.20 si zřejmě dělá legraci. Proč by měl spotřebitel krýt další náklady. Už toho ve výrobcích platíme až dost. Zálohování plastových obalů by také mnohé vyřešilo!

Vyjádřete prosím kolegové kromě odmítnutí tak ten váš důvod. Jinak se ta diskuze nerozeběhne. :-)

Podpora solárním baronům už by se mohla zrušit. Dostali víc, než si zaslouží!

Ladislav Kašpar 12.07.20 - Jeden čas bylo zdržováním i placení kartou. Dnes to je norma! Lidé se slabšími nervy by neměli do obchodů chodit!

Ona ta potravinová závislost je snad vyvolávaná uměle!

Nikdy se nevrátí pohádka mládí! To co jsme znali z minula, se už nebude opakovat!

Žádnou krizi, tedy epidemiologickou, nelze podceňovat, navzdory tomu, že může hrozit ještě něco horšího!

Zdeněk Škromach 01.07.20 - to sice zní "demokraticky", ale kdo to má trpět? Naštěstí Kalousek a Kníže už v PS příští sezóně nebudou!!!

Zdeněk Škromach 01.07.20 - máte pravdu, protože ve všem se stále někomu "uhýbá"!

Je to pořád dokola, většinu nehod nezpůsobují ti do 0,5, ale ti s nulou a nebo ti se dvěma!

Ona vymahatelnost práva je vůbec v naší zemi dost velký problém!

Ta adresnost je hezká, ale mnohdy nerealizovatelná. Jak se dá ukontrolovat? Tři tisíce výloh na dítě prokáži snadno!

Možná lepší vymahatelnost práva! Zjednodušení mnohých zákonů a zákonných předpisů. Všeobecně panuje chaos a soudy zřejmě i proto nestíhají!

Jo jo! Rekvalifikovat doporučoval už první ministr práce po 89., nějaký Miller, ten co tam byl za dělníky (řekl V.H.)! Že prý v USA běžně rekvalifikují doktoři na horníky!

Pokud jsou spotřebitelské organizace spolehlivé, možná na ně můžeme dát. Otázka zní, kdo je platí a z čí peněz fungují! Kolega kdysi v Africe říkával: "Nikdo nepřišel na svět rozdávat chleba!"

Kromě již řečeného. Churchill jednou prohlásil - Největší příkoří na koloniích jsme učinili tím, že jsme jim dali svobodu! Ony s tím stavem totiž neuměly nakládat! Ten platí dodnes. Takže si za svůj stav mohou sami!

Těžko lze operovat při krizi z pandemie koloniální historií. To bysme mohli vracet dějiny do dalších časových úseků jako je třeba třicetiletá válka. Příkladně Portugalsko opustilo své kolonie až v roce +- 1975, ale v Evropě byla chudší snad jen Albánie!

Nevím kolik váží kolega Kudrnáč, ale mně s jednou desítkou při 88 kg váhy, to dává 0,26! Takže skutečně ani to "jedno po obědě", není problém!

Měla! Protože tento zákon omezuje všechny slušné řidiče. Dacani nejezdí s 0,3 promile, ti jezdí se dvěma, jako ta baba v Praze před čtyřmi dny! Ti slušní se třepou, aby neměli 0,14 jako blahé paměti senátor Antl! Do půl promile, jak je vidět z Evropy, to není problém!

Ano, měla by být u toho zavedena nějaká minimální a maximální hranice. V zaměstnání se musí i jíst!

Podpora solárních elektráren je od začátku nepřiměřeným obohacováním jejich majitelů!

Přijde mi to jako nadbytečnost!

Podmínka efektivního využití by měla být!

Je to zase komplikovaný problém. Jestliže má stát možnost vybrat peníze od neplatičů výživného po vyplacení náhradního výživného, musí mít páky na neplatiče všeobecně!

Při nové zkušenosti konstatuji, že šmejdům nezabrání asi nikdo a nic!

Jistě, odradí to ty, kterým jde například o nějakých 50.000, tak jako mně. Poplatky vysoké, výsledky řízení nejisté!

Jsem v situaci, kdy se zpěčuje majitel CK vrátit peníze za nerealizovaný zájezd, navzdory tomu, že jsem "chráněná" skupina zákazníků! Chybí pořádný klacek, na tyto podnikavé Hujery. Zatím čekám na řešení TO!

Dostupnost se možná zvýší. Ale u nás v Tp, je konopí dostupné i mimo lékárny. Běhají tu čtyři borci a ti vás vždy ochotně "zadealují"!

Produktivita velkých celků je jedna věc. *****ování některých druhů jiná. Před 90. , ale i po něm se vykládalo něco o tom, jak se tu rozorávaly meze! Už jste někdo zažil vytváření mezí a remízků? Obávám se, že mnoho jich nevzniklo!

Kolego Franku, ony ty příspěvky zase tak dlouhé tady nejsou! Zatím se domnívám, že to je spíše kratší než by mělo být!

Odpady samozřejmě ničí životní prostředí. Nutno podotknout jak které! Nesmí se ze všeho dělat problém!

Pravděpodobně se přes těch 5 % nedostane. Ale samozřejmě, že tu nějaké bude vždy, ať zásluhou kritizovaného etnika, tak z důvodu, že to společnost hravě utáhne!

Vláda postupovala dobře, ale sklízí za to hluboký nevděk. Uvidíme, jak se to projeví u ****b. Na začátku pandemie opozice zalezla a kromě známého výroku poslance Svobody, který ovšem nic nemohl změnit, se dlouhý čas neprojevila. Po krizi začali být všichni chytří a věděli jak se co mělo řešit!

U látek, nebo produktů náchylných ke zneužití, by se mělo postupovat opatrně a s ohledem na možná následná zneužití!

Ústava sice má být jednoduchá, ale neměla by se odvíjet od jedněch "přátel" ke druhým, abysme ji nemuseli často překopávat. Fakt je ten, že se měla vytvořit s tím, že po nějaké době bude updatov*****

Náklady na armádu bohužel nejsou daná realitou, ale již dříve přijatými pravidly! Původně mohla být objektivní, nyní to je již diskutabilní!

Kuloáry
23.06.20

Celý tento diskuzní prostor je velice nepřehledný! Stálo by za to, oddělit jednotlivá diskuzní témata tak, aby se tu neprolínala!

Doufám kolego Franku, že mezi námi zde je málo "ochránnců" práv podnikatelů! Každý si ještě rádi dáme bábovku dle Rettigové! :-)

Kuloáry
29.05.20

Nechtěl jsem se nikoho dotknout. Jen si myslím, že zaplevelování toho prostoru dvojicí hádajících se kolegů, nebylo asi účelem zřízení tohoto prostoru. Ale proti gustu...

Kuloáry
29.05.20

Pánové Kašpar a Koplík (navzdory názorů jednoho z nich mají právo na velké začáteční písmeno) by se měli někde sejít, vyjasnit si postoje, ne se hádat zde. Předvádí pouze mizernou gramatiku a někdy i nevhodné výrazy!

Zneužívání se neobávám. Pokud bude zákon napsán dobře a budou jasně vytyčeny pravomoci!

Těch všelijakých odpočtů je příliš! Je v tom chaos!

Na otázku odpovídám ano! Názor ovšem mám, že by konopí měly *****ovat a popřípadě distribuovat licencované subjekty. Takže bych *****ování nerozšiřoval!

Daňové zákony by se příliš měnit neměly!

Pro odhalování bezpečnostních ri*** máme Bezpečnostní služby. Pokud budou ty dobře pracovat, není co řešit. Pokud budou laxní tak nám nepomůže ani svěcená voda!

Dalším důvodem k pochybám o našich rozvědkách je současný "muž s kufříkem"! Jak mohou závažné informace unikat do bulvárů? Trapná záležitost nahrávající vyhraněné části obyvatel, která vnáší do společnosti spory a neklid!.

Víceméně většina opatření byla prospěšná. Pouze si nemyslím, že ta masivní podpora různých profesních skupin tzv. OSVČ nebyla nutná. V případě dlužníků jsou tito nuceni zbavit se nadbytečného majetku. Totéž mohli udělat po dvou týdnech "hladovějící podnikatelé"! Nikdo z nich neprodal své SUV!

Kolik odborníků, tolik odborných názorů, někdy i víc. Nepřete se zbytečně o věcech, do kterých beztak pořádně nevidíme! Ať už to je za námi a budou zase jiná témata!

Neporadily, jak jednoduché!

V souvislosti s posledními událostmi bych vzal své původní vyjádření zpět. Pokud bezp. agentury nezachytily čínské aktivity před pandemií, nestojí za nic! Čína skupovala OOP po celém světě a BIS ani voj. rozvědka spaly! Potom je jasné, že nebylo kde ty OOP brát, než draze koupit od Číny!

Diskuzí se line obava ze zneužívání a z toho, zda budou přestupci na tu pokutu mít. Takže, zneužít se dá i pořádková pokuta do 1.500 Kč. A ta výše 10.000 je maximum a stejně jako u jiných se může stanovit nižší! Ta "desítka" není povinná a u policie nejsou bezmozci!

Chtěl bych jednu poznámku zastáncům práv. Jistě, občan by měl mít možnost právně se bránit. Ovšem co se nyní děje na úrovni soudních sporů je šílené. Všichni se soudí se všemi, soudy jsou samozřejmě přetížené a přitom jde mnohdy o stupidity!

Ne, že by mělo. Musí!!!

Obávám se, že v našem prostředí a lidským povahám žádný zákon podvádět nezabrání!

Samozřejmě, že by to mělo mít větší efekt především v boji proti šmejdům a jiným darebákům.

Asi těžko, ze soudních sporů se v ČR stal národní sport!

Krizové situace by se měli řešit podle toho, čeho se týkají. Čili, covid je celosvětový, musí se tedy řešit v souladu se světem. Imigranti jsou evropský problém, musí ho řešit Evropa. Sucho v Čechách si budou muset Češi řešit sami!

Velká spokojenost. Nakonec výsledkem je to co denně vidíme v porovnání se světem. Byl bych v opatřeních a restrikcích i tvrdší!

Ta varianta se třemi výsledky dle vysvědčení by v nouzi mohla stačit!

vzhledem k tomu, jak je těžké obsadit tu funkci, což dokazují i kolegové, by bylo lepší její zrušení. Asi by nikomu nechyběla!

Fobie ze zneužívání není na místě!

Je smutné, že v tak vážné době je tolik lidí, kteří na ostatní kašlou a jsou schopni ohrožovat jiné! A v disciplíně platí heslo mého bývalého ředitele: "Kdo si nečistí boty si nemyje ani krk!" Čili, kdo nerespektuje jedno, těžko bude respektovat druhé! Proto by ty tresty mohly být i větší!

V některých případech by mohla být i vyšší!

Samozřejmě, je to nevyhnutelné.

Hlasuji pro ano, ale dodávám asi!

Asi ano. Dalo by se ovšem zohledňovat i jiné parametry.

Samozřejmě, že je. Naši uplakaní "podnikatelé" fungují bez rezervy a potom pláčí! Mnozí švindlují v daních, také demonstrují svou hloupost drahými auty, ale za pár týdnů jsou bez prostředků?

U postižených osob, jestli se nepletu, je ten nárok ze zákona!

Tomu, kdo si nedokáže vytvořit rezervy, to mnoho nepomůže. Souhlas s odpuštěním záloh. Ovšem požadoval bych doplacení v budoucím fiskálním období!

Úroveň vzdělávání spíše klesá, než se drží na požadované úrovni.

Souhlas s odpuštěním záloh. Ovšem požadoval bych doplacení v budoucím fiskálním období!

EET není problémem, jak se zde kolega snaží naznačit! Problém je v lidech!

Stát nemůže být průchoďák!

Určitě je vhodné to mít pod kontrolou!

Asi to nebude mít žádný vliv!

Jistě by to fungovalo dostatečně!

V opodstatněných případech jistě!

Zbytečné suplování již existujících úřadů!

Poslední derby S-S nám ukázalo, že u nás stále chybí restrikce a to zejména ze strany klubů. Chodit děkovat bezmozkům po zápase, to je smutný obrázek!

"Ladislav Kašpar Jednoznačně. Jen pozor na příklady třeba ze Švýcarska. Normální člověk čeká na pas 10 let a mladý Babiš jej má hned. Kolik to asi stálo?"
Mrzí mě, že sem vstupuje primitivismus z jiných serverů (diskuzí)!

Ta otázka je položena nesmyslně. Jak může souviset systém střelecké příprav oprávněných osob s bezpečností a vnitřním pořádkem? Navíc, ve výkladu pod otázkou se hovoří o zakazování nějakých skupin!!! Pro co potom hlasujeme?

V návrhu nevidím, že by byla matematika povinná na všech středních školách. Dokonce to členění středních škol v tom původním návrhu je logické a ničemu by to nemělo vadit. Není důvod usnadňovat dosažení maturity neschopům!

Rozuměl jsem termínu "výnos" = zisk!

Často se čeká na nějaké směrnice EU, jakoby se neuměla nalézt řešení vhodná pro naše prostředí zde, u nás v ČR!

Ovšem je nutné dokonalejší řešení!

Určitě ano!

Ano, ve fotbalově vyspělých zemích si to už prožili a vyřešili. Dnes v Anglii prakticky není vidět pyro a jak dobře tam dokáží fandit těm svým!

Hlasuji pro ne, protože se v otázce hovoří o dvou rozdílných problémech. Otázku nelze zodpovědět jednoznačně!

Je přiměřené zdaňovat zisky!

Na umravnění soudců by měl stačit pouze jeden stupeň!

Rozhodně to nemůže ničemu uškodit. Dokonce by se daly některé podmínky i zpřísnit!

Případné zneužití se nedá dopředu odhadnout nebo určit! Jen hlupák by si šel pro informace s proklamací, že je chce zneužít!

Účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu!
Možná je otázka proč jen skupina, proč ne i jednotlivec?

Doplnění předch.Ale toho státu, kam asylanti zamíří, se už nikdo neptá, jak si má s jejich případným přílivem poradit!Kde má brát prostředky na jejich normální fungování!Vezměme hypoteticky, že by se všichni příchozí v roce do Evropy nasáčkovali do Švýcarska!Prostě by se to s právy nemělo přehánět!

Základní práva jsou základní!Ono se dá s některými body operovat různě!Definice musí být s jedním možným výkladem!Všeobecná práva Charty OSN přináší současné Evropě potíže, zejm. čl. 14 odst.1.Dle výkladu smí imigranti vyhledat si před pronásledováním útočiště v jiných zemích a požívat tam azylu.

Stejně jako zde se může elektronické volby mohou omezit u jednoho hlasujícího na jedno hlasování! Otázka je, co se vzniklými chybami? Ze začátku to povede k nárůstu neplatných hlasů, časem se to srovná!

Samozřejmě, že ano! Podrazáctví je v naší společnosti i tak dost!

Bylo by to vhodné i pro komunální volby samotné! Pokud chci podpořit odpůrce Senátu!

Pokud budou v PS a Senátu sedět ti správní lidé, lobbisty nebude třeba!

Matematika byla a měla by být maturitním předmětem na gymnáziích (dříve se to dělilo na přírodopisnou a humanitní větev) a průmyslovkách samozřejmostí!

Ještě doba neuzrála pro 100% digitalizaci všeho konání!

Tištěné ukládat v tištěné formě, elektronické v elektronické! Jak jednoduché!

Samozřejmě, že se některé zákony musí díky vývoji společnosti aktualizovat! Ovšem pokud se půjde cestou navrhovanou NSZ, to je tzv. dekriminalizace některých trestných činů, včetně zvýšení hranice škody pro t. č. na 10.000 Kč, tak to řešení nepřinese!

Je až nechutné vidět, co se děje s českým školstvím!To už potom napište maturitní vysvědčení namísto rodného listu a hodně se ušetří!Nebude třeba učitelů a hádání se o jejich platy.Státní rozpočet v přebytku.Všichni vysmátí!K tomu maturitnímu vysvědčení ještě mobil s předpl. daty do plnoletosti!!!

Už se to dokonce chystá! Ovšem jak je u nás zvykem, navrhuje se nepochopitelně pátek! Proč nejdeme cestou zkušeností, která říká, že neděle je nejlepší variantou?

Nerozumím komentářům dole! Přece se primárně nejedná o soukromý majetek, ale majetek státu! Tak proč tam pletou majetek soukromý? Protože jinak je ten návrh naprosto v pořádku. Nejdříve obec a potom teprve fyzická osoba!

Korespondenčním hlasováním se zřejmě myslí i hlasování po internetu. I mail je korespondence, o obálky s kusem papíru asi nejde!

Kdo má čisté svědomí, tomu nevadí, že ho sleduje kamera na ulici nebo u bankomatu!

Vzhledem k tomu jaké paskvily občas z Parlamentu vypadnout by to teoreticky pomoci mělo! Uvidíme!

Přátelé, nepřekrucujme příspěvky ostatních kolegů! To bysme se dostali právě za nějakou hranici, která by nás měla sama usměrnit. Nikomu svůj názor nevnucuji, proto si ani nepřeji být někam posílán. Při tom, co nám stáří bohužel přináší, buďme tolerantní! Děkuji

Pojem zbytkáč, neboli zbytkový alkohol je nesmysl. Po vypití alkoholického nápoje nám v těle, respektive v krvi alkohol stále ubývá! Takže jde vždy o nějaký zbytek toho, co jsme původně vypili! Půl promile by neměl být problém. Nebylo to jako problém statistikami potvrzené! Vždy jde o větší promile!

Souhlas s návrhem a ještě bych rozšířil změnu na veškeré volby v neděli! Jsme prý jediná země v Evropě, kde se ***** dva dny!

Obávám se,že návrh zavést horní hranici pro volby NENÍ dehonestací stáří! Kdo si to neuvědomuje,tak MŮŽE být na hranici,nebo za hranicí,schopnosti objektivně rozhodovat. Jestli má být v ČT prezentovaný záběr 105 leté ****čky, které vede ruku k ****bní urně její 80 letá dcera oslavou stáří? Nevím!!!

Některé návrhy jsou poněkud trapné! A co právo na čistý vzduch?

Žádná právní úprava nezajistí chytračení! Celý problém, častý, s léky spočívá v tom, že lékárny si nechtějí zvyšovat stav zásob. Snad jen výjimečně přijdu do lékárny pro lék a dostanu ho hned! Většinou musím den počkat až je přivezen z nějakého centrálního skladu léčiv! Zákonem se zásoby nezmění!

V žádném případě! Domnívám se, že by věková hranice měla být posunuta na 21 let a u starších osob omezena 75 rokem věku. Obě skupiny pod a nad těmito hranicemi mnohdy neví co vlastně *****! U první si pletou volby s recesistickou akcí a druzí často říkají: "mně už to je jedno!" Obé je nezodpovědné!

Pouze by to vedlo ke sjednocení stavu s ostatní Evropou!

Těch dnů už máme tolik, že přestane stačit kalendář!

Tím by se rozhodně nic nezkazilo!

Samozřejmě, že ve vztahu k druhým kolům senátních ****b bude účast v prvním, konaném spolu dalšími volbami, vyšší. Je jen otázka, zda se zlepší kvalita senátních kandidátů! Ta bývá, stejně jako kvalita poslanců, velice tristní!

Pro argument účastníka! To jsou i chodci a zakážeme chodcům 0,5 nebo 0,8 nebo kolik smí mít?

Samozřejmě, že to je neslučitelné a kdo tvrdí opak by měl být zbaven svéprávnosti. Ti kteří vykonávají funkcí ještě více, jsou pro společnost nebezpeční!

Samozřejmě, že se zvýší! Leda, že by ty rozdíly v dani někdo vzápětí ukradl!

Co kdo chce definovat na pojmu "Tržní hodnota"? To je snad hodnota daná dobou a místem! Např. dnes stojí byt 2+1 v Praze 3 mil., v Mojžíři 100. 000. To je snad každému jasné a nevím, co na tom změní nějaká definice vypocená v PS?

Ještě k termínu kriminalizace. Nejsem si jist, zda to není špatně, zda nemá být kriminalita! Předpokládám, že se u nás nekriminalizuje!

Miroslav Pospíšil - Kriminální činy jsou vždy sporné, nebo téměř! Nikdy se pachatelé nepovažují za postihnutelné, ani Janoušek, ani Rittig, Rath, a kdyby se probral Babinský, také by tvrdil, že je nevinný!

Pokud můžeme slyšet z ČT, že zvýšený rodičovský příspěvek má napomoci rodičům k využívání "volnočasových" aktivit tak silně váhám! Domníval jsem se, že smysl byl v podpoře rodičovství jako takového, potažmo dětí. Ale možná se mýlím!

Těžká otázka! V našem prostředí by z toho byla bramboračka, protože by se hrálo s formulací "...i v tom případě, že toto rozhlasové či televizní vysílání nemá žádný vliv na hospodářský nebo obchodní prospěch jejich podnikání?"

Nedá se kvantifikovat, například jedna desítka nebo jedna sklenka vína! Jedna u 60 kilového, dvě u 90 kilového!

Kategorické odmítání je trapné!Předjímat, že by všichni začali chlastat je slabé.Co píše Z. Škromach je snad jasné!Proč odpůrci nezveřejní podíly v nehodách dle množství alkoholu.Jako ta hospodská rvačka poslance Feriho s 1,8 promile!Byl tak mimo, že si pletl parapet s nožem, do 0,5 věděl by vše!

Nejde o zaplevelení kalendáře významnými dny, jde o to, že se většinou jedná, a to mi promiňte, o pitomosti! Prestiž učitelů nezvýší žádný významný den, ani 150% průměrného platu! Tu si musí zvýšit učitelé sami, svými výsledky v práci s dětmi!!!

Když mohou létat letadla na "autopilota", proč by nemohlo i kilometro? Nemá to kam uhnout, čili zabloudit, tak o co jde?

Je škoda, že ten Kalouskův pomník nezrušila už Sobotkova vláda!

Tak ano! MP se má starat o pořádek ve městech. Je tedy součástí pořádku i pořádek na městských komunikacích? Není třeba, aby byl rozsah pravomocí shodný ve všech městech? Někde si třeba ani nevydají městské vyhlášky, aby MP třeba nemohla zasahovat právě do dodržování dopravních předpisů!

Sry za duplicitu!

Pane ŠkromachU, jistě, že je nejefektivnější kontrola na místě! Mimochodem i ty dopravní značky jsou dané nějakou zákonnou úpravou, to jistě dobře víte. Dopravní značka na dálnici v časovým omezením (v návrhu) by byla skoro směšná! A zákony si komplikujeme hlavně sami! Sami svým speciálním výkladem!

Raději nebudu jmenovat! Ale: "Po****t pouze nákup alkoholických produktů do nádob, ale s konzumací až doma." Toto je pěkná ptákovina. V tom případě by musely hospody a vinárny pozavírat, nebo mít pro hosty vlastní rozvoz!

To chce klid, kolego Hemzale. Vycházím z toho, co dokazují všeobecně známé poznatky o vývoji zraku ve vztahu k věku. Opakuji, že když si jdete "udělat" ŘP musíte absolvovat lék. prohlídku! Bez toho ho nezískáte. Chcete i z té placené vracet peníze? Jednou za deset let ověřit zrak není buzerace!

Sice může být pravda, že co je dobré jinde, může být dobré i pro nás! Ovšem i v SRN uvažují o snížení 1,6 promile u cyklistů, je to docela dost! Bohatě by stačilo 0,5 promile!

Udivuje mě ten odpor k prohlídkám zraku, který je jistě důležité mít v pořádku, zejména u starších lidí, kde se prokazatelně věkem zhoršuje! Kdo tvrdí opak, lže! Kdo hledá záminky (Škromach), nemá ****i něco řešit. Kdo ještě k tomu vyhrožuje (Hemzal), by měl přemýšlet o životě, ale asi někde jinde!

Tak jsem skoukl ještě jednou, co to je zákl. výměra. Opakuji, že to je tady celé zbytečné. Zákl. výměra je vždy pro důchodce stejná. Chybí, co znamená pojem "pevná" částka, jak bude vznikat a jak se budou změny dotýkat "zásluhové" složky důchodu! Nebo hodlají její navyšování zrušit?

Samozřejmě, že stačí značka. Ta by tam zřejmě musela být v daných úsecích i tak! Zákon k tomu být musí, stejně jako info pro cizince na hranicích! Kamion (a nejen on) jedoucí 40 km/hod nemá na dálnici co dělat. Takže zbytečné diskuze o takových případech. Zvýšil bych ty tuny na deset!

Poněkud nechápu na co reagují první tři příspěvky. Otázka není o odmítnutí, ale o následcích povinného očkování. Také 4. příspěvek je trochu mimo, takový stav by sice nastat neměl, ale pokud nastane, tak to není vinou očkovaného, ale očkujícího, tedy státu! Proč by měl nést následky postižený?

Systém mě nutí hlasovat NE. Není totiž jasné, co ta formulace znamená. Chybí vysvětlení pojmů základní výměra i to, co ovlivňuje výši valorizace. Takto je otázka příliš vágní!

Kolega Hemzal možná chtěl být pouze vtipný, ale je fakt, že i chodec je účastníkem silničního provozu, stejně jako příslovečný muž s károu! Všechny dopravní přestupky začínají chozením na červenou. Dál už to pokračuje nezastavováním na stopce. To u nás vidím na výjezdu od PENNY v 80 %! Co je horší?

Je zřejmé, že 0,5 prom. by mohlo být po****no všeobecně. Stanovit další podmínky by neškodilo. Tzn. odpovědnost za škody. Obavy o přehánění pití jsou zbytečné. Kdo chce pije i přes nulu. Kdo nechce, nemusí. Na vinařských stezkách jsou kontroly na alkohol trapné! Kdo si to nezkusil nemůže hodnotit.

Je pravda, že zdravotních aspektů je více. Zrak se v průběhu života mění, často vlivem právě dalších zdravotních aspektů. Proto by se nikomu nic nestalo, když absolvuje jednou za deset let zdravotní prohlídku na zrak. Pokud lidé vidí špatně na bednu, na display PC či mobilu, pro brýle neváhají jít!

Zdá se, že někteří diskutující nechápou zbytečně složitý text návrhu. Píše se, že... Úhradu bude možné provádět i bezhotovostně, prostřednictvím internetu či mobilních aplikací... Chápu to tak, že se bude platit prostř. známek a k tomu i prostř. netu (tedy i mob. aplikací využívajících internet)!

mnozí argumentujete tím, že se má MP starat o pořádek ve městech. Ovšem! Jsou města, kde nesmí ani měřit rychlost. Navzdory tomu, že v zóně 30 všichni jezdí 60 a někteří i více. Městu, respektive představitelům to nevadí a co dál? Činnost PM by měla být všude jasně daná, zákonem!!!

Návrh nijak neomezuje činnost PČR, naopak ji pomáhá. Ani MP nezískává nějakou významnější pozici. Těch míst, kterých se tento návrh týká, není zase tolik, aby se to muselo řešit nějakou velkou diskuzí!

Já bych to na rozdíl od pana Vratislava *****ka řešil naopak. Navzdory tomu, že nemám rád amerikanizaci, bych PČR převedl do městské. Zachoval bych pouze část, která by řešila kauzy nad rámec oblastí. Čili něco jako federální policii, většinu by řešili policisté místní! Důležitější je práce soudů!

Výběr se zefektivní, o zlepšení kontroly se asi dá s úspěchem pochybovat. Při znalostech českého prostření a úrovně právního vědomí našich občanů téměř jistě! Přesto hlasuji pro.

Zodpovědně se musí chovat všichni vlastníci lesů, bez výjimky!

Omezení bych v tonáži pozměnil na 10 až nekonečno! Nad 3,2 tuny se mi pozdává málo! Doba omezení je dost vhodná. Řidiči kamionů si mohou naplánovat cestu tak, aby se tomu času částečně vyhnuli. Stoupací pruhy na dálnicích předjíždění umožňují, takže v sumě jsem pro!

Aby nám na ty všechny dny stačil kalendář!

Zakázat je silné slovo ale. Ale vzhledem k tomu, že pokud by byl požadavek na nezavádějící reklamy, ničemu by to nepomohlo. Když vidím v bedně chlapíka s kaprem, jdou na mě mdloby. Zlatokopečtí herci se ochotně k těmto zavádějícím reklamám ochotně propůjčují, banky ponoukají! Platí, peníze nesmrdí!

Starosti té skupiny poslanců bych chtěl mít! Jak se potom bude označovat svazek muže a ženy? Není potom zelená barva vlastně červená a zelená jí říkáme jen proto, že jsme se na tom dohodli? Nechtělo by to paní poslanci přejmenovat i to barevné spektrum, které si ti budoucí manželé dávají do znaku?

Je to celé divné. Proč je chov v nevhodných podmínkách označován množírnou? Nestačí prostě nevhodné podmínky označit za týrání? Proč se tou množírnou vůbec operuje? Jde o potlačení množení zvířat, nebo špatných podmínek?
Zpřísnit postih ano, na to musí stačit prokázat nevhodné podmínky!

Již zde několikrát řečeno. Rodina je nutným základem společnosti. Formulace návrhu je spíše nevhodná než aby něco řešila! Záměr návrhu je zřejmý, podání kostrbaté! Beru to jako zbytečné zatěžování Sněmovny protože postavení rodiny je již definováno dostatečně!

Hlasuji ne, i když se mi nechce. Otázka zní, proč tento nepůvodní druh musí být chráněným?

Superhrubá mzda byla pouhou zástěrkou jak zvýšit daně. Podezřívám současně uváděné průměry mezd za ty superh.! V podstatě nikoho nezajímají tyto formulace, zajímá ho to co dostane "na ruku"! Je nesporné, že úspěchy ekonomiky pozitivně ovlivňuje kupní síla obyvatel. Dejte lidem peníze, oni je utratí!

Pokud bude zamítnuto, musím ze svých memoárů, které právě tvořím, vyhodit všechna jména, popřípadě údaje o věku, pohlaví, místech událostí a pod.? V případě novinářů bych to ještě bral, bulvár nám zde bují a nebere ohledy na nic!

Navrhuje se:
1 - ano, vhodné
2 - vhodné pro všechny strany, jednou to bude norma
3 - není nutné.
Doplňující opatření:
1 - diskutabilní, může dojít k nežádoucím zásahům!
2 - lékař by měl nejlépe znát jak řešit vycházky!
3 - nesrozumitelné. Spíše platí předchozí bod!

Pokud se nepletu, tak lékařské vyšetření na zrak je součástí prvotní prohlídky nutné k získání ŘP. Potom není důvod, aby se pravidelně neopakovala po deseti letech, nad 50 let věku i častěji! Následovně samozřejmě v kratších intervalech.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..