Slovo úvodem

Vážení členové,

nejen v souvislosti s koronavirem bude letošní podzim pro nás všechny náročný. Čekají nás dvoje volby - senátní a krajské.

V Parlamentu budou důležitá jednání kolem státního rozpočtu na rok 2021, zvýšení důchodů nad předepsanou valorizaci a zrušení superhrubé mzdy.

Komplexní novela stavebního zákona, energetický zákon a zákony týkající se odpadové legislativy, to jsou další důležité zákony, které budou poslanci ještě letos projednávat.

Na programu zářijové schůze Sněmovny, která má nyní kolem 500 bodů, je také zákon zavádějící náhradní výživné pro samoživitele či vládní návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti. Ten senátoři v srpnu poslancům vrátili k opětovnému projednání.

Věřme, že naplánovné náročné úkoly zvládneme a těším se na vaše názory a komentáře.

Příjemné podzimní dny vám přeje Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Člen Miroslav Pospíšil

Hlasování


Diskuze

Odpady vnímám samozřejmě negativně. Ale pozor . Neplést si životní prostředí s otravováním obyvatel a s jejich cenovým vydíráním. Stát ať zajistí ve svých zákonech co nejlepší a co nejlevnější likvidaci odpadů. Prostředků a technologií je na tento účel ve světě dostatek.

To se mi nelíbí. Místo toho, aby stát vymáhal od zaměstnavatelů platby do zdravotního a sociálního zabezpečení, tak ještě bude stát platit za zaměstnavatele ? Vím, co asi máte na mysli. Ochrana staršího zaměstnance proti jeho diskriminaci kvůli věku. Na to jsou jiné zákony.

Právo občanů na placení v hotovosti ponechat. Oba způsoby jsou k něčemu dobré a k něčemu zlé.

Já jsem všeobecně pro novelizaci ústavy ČR, která bude mít ve svém obsahu tři důležitá práva - posílení svobody, práva a spravedlnosti. Návrh zákona o zbraních bude v těchto právech zahrnut také. Samozřejmě kromě práv budou v ústavě i povinnosti. Ale to je jiná diskuze.

Ano, ten problém je a je potřeba jej řešit. Zajímavý příklad jsem viděl v Itálii na okraji Říma v lesoparku. Celá vesnice postavená z ubytovacích buněk, obehnaná plotem, obsluha v uniformách Armády spásy a přes den bezdomovci v oranžových vestách zametají a uklízí Řím.

Přátelé senioři, mnohé diskuze jsou nedůstojné seniorské hodnosti. Osobní rozpory si běžte vyřešit jinam. Příspěvek 5000 Kč pro důchodce není potřeba. Co je potřeba, tak zabezpečit pravidelný růst důchodů podle růstu inflace a podle růstu průměrné mzdy.

Já jsem řešil dvakrát takový případ u mé 87 leté mámy. Podrobnosti energetického zákona nechám odborníkům. Já jako občan a spotřebitel chci, aby stát měl přehled o těch všelijakých dealerech, o průběhu a výsledcích jejich činnosti a aby ze smluv vypadly sankce za zrušení.

Dávám ne, přestože sám jsem důchodce. Ten jednorázový příspěvek má být rozdělen do důchodu každý měsíc. Takhle budou volat po jednorázovém příspěvku vdovy /ci, samoživitelé/lky, občané na rodičovské dovolené, atd. A bude v tom nesystémový guláš.

Dávám Ne. Návrh zákona je nesrozumitelný. Nerušte něco, co dobře fungovalo. Až bude fungovat něco lepšího pro malé postižené děti nebo všeobecně řečeno pro děti opuštěné, tak předložte nový srozumitelný zákon.

Nevěřím tomu. V návrhu tohoto zákona cítím až velký smrad z korupce. Tzv. "velcí řidiči" si s takovým zákonem poradí. Biti budou jen " malí řidiči", které budou policisté ********* , jestli ten řidič jel v obci 49 nebo 53 km/hod.

Žijeme v 21. století a maximální množství zákonů, údajů, statistik, přehledů, evidencí atd. musí být na úřadech uloženo a vzájemně propojeno a dostupné elektronicky a pravdivě. Už bych nechtěl slyšet od úředníka větu : " Sežeňte si potvrzení."

Pojem "dvojí kvalita " nesmí vůbec v obchodní praxi existovat. Všechno má svoji obchodní značku a každý výrobek má svoje certifikované složení. Když si koupím Bavorskou klobásu v Německu a v Česku tak ta klobása musí být identická.

Jenom na doplnění. proč by ze stravenek měly profitovat stravenkové ( moderním slovem cateringové ) firmy ? Je problém, aby si firma nechala vytisknout své vlastní stravenky a vedoucí restaurace pošle jednou týdně fakturu do příslušné firmy na proplacení ?

Kuloáry
02.09.20

Došel jsem k velmi zajímavým číslům. Kdyby neexistoval první důchodový pilíř, ale třeba jen ten třetí , tzv. Penzijní připojištění" , tak bych měl s nynějším důchodem peněžní zásobu na 30 let života v penzi. No toho se nedožiji. Takže občasná prémie důchodcům neuškodí a nikomu neublíží.

Kuloáry
02.09.20

Ty neustálé diskuze ohledně toho tzv. třináctého důchodu už jsou omleté a unavující. Já jsem si letos udělal takový svůj vlastní výpočet, kolik že jsem vložil do čsl. a českého důchodového systému za 43 roků práce, ale také výpočet toho, jak mně stát tyto peníze "zhodnotil" za tu dobu.

Kuloáry
02.09.20

Mám od března dvě vnoučata, tak jezdím za vnoučaty a vnoučata jezdí s mými syny a s maminkami k nám. Je to pěkná dovolená. Okolí našeho města je pěkné a skýtá dostatek prostoru k rekreaci. Pokud mně ještě nějaký čas zbude, tak se věnuji muzice a chodím hrát. Neměnil bych.

Kuloáry
02.09.20

Formulář se mě ptá, ať napíši něco o tom, jak jsem strávil letošní dovolenou. Od té doby, co jsem v důchodě, tak jsem slovo "dovolená" vymazal ze svého slovníku. Na dovolenou nemám a když na něco nemám, tak to nechci. Byl jsem doma, máme svůj rodinný domek a v něm spoustu práce.

Pokud mají být nějaké změny nebo doplňky v ústavě ČR, tak je řešit komplexně a zanést do ústavy. Ústava už platí 25 let, takže je čas na její novelu. Je mnoho témat, jak posílit práva a svobody občanů, ale i jejich povinností a povinností státu.

Však se můžeme inspirovat příkladem u našeho "velkého bratra " za oceánem. Musíš mít nejméně 10 roků stálé zaměstnání s dobrým pracovním posudkem od zaměstnavatele nebo musíš mít 10 roků prosperující živnost, musíš být bez pokut a bez trestného činu a zkoušku z angličtiny.

Už jsem tady níže o tom jednou psal, ale chtěl bych doplnit, ať poslanci vytvoří takový zákon pro ombudsmana, aby měl určité pravomoci vůči vyšetřovatelům, státním zástupcům a soudům. Jinak ten ombudsman je jen figurka.

Dal jsem ano. Ale zákon musí vyřešit, jakým způsobem dá soud dohromady všechny ty individuální soudní žaloby. Něco jako sdružení spotřebitelů , svaz na ochranu spotřebitelů nebo něco podobného a ten potom podá hromadnou žalobu od všech jednotlivých žalob.

Tak to už je potom otázka, jak vlastně "kvalitně" pracují soudy v ČR a následně, jak výkonná moc vymáhá po odsouzených rozsudek. Nezbývá potom, než udělat pořádek ve všech soudech od shora dolů, jak to udělali politikové v sousedním Polsku navzdory "řvaní" Evropské unie.

Ne, neměla. každý řidič, cyklista nebo vodák ať si dá pivo nebo kořalku po skončení své jízdy. Jak jednoduché !

Kuloáry
07.07.20

Hnus. Tahle stránka se po krátké době trvání zvrhla v kecání a vzájemné napadání. Co takhle, kdyby každý člen seniorského parlamentu napsal otázku na předsedu PS nebo na libovolného člena vlády a musel by od něj dostat odpověď. Pak taková diskuze má smysl.

Dal jsem ano stravenkovému paušálu. Ale já ho chápu jako bonus zaměstnanci od zaměstnavatele, nikoliv jako povinnost zaměstnavatele. Ty ostatní všelijaké úlevy a poplatky, o kterých píšete, jsou zbytečné.

Tak pochopitelně. Každá koruna dotace od daňových poplatníků nebo od odběratelů musí mít svůj význam a svoji efektivitu.

Dávám ne. Co je moc, to je moc. Zase administrativa, potřební pracovníci, vysoké náklady atd. Domnívám se, že elektronická evidence ekologických farmářů postačuje. Nemusíme chodit až do stupně zvíře.

Zajisté. každá koruna pomoci je dobrá.

Dávám ano. Samotná živitelka nebo živitel , tak těžko vymáhá alimenty od svého bývalého partnera. Vůbec přes soud. Stát má neplatiče účinnější páky než samoživitelka nebo samoživitel.

Síť nových přehrad v ČR je dobrý nápad. Ale ne nové Lipno. Přehrada je zásobárna pitné vody a vodní páry pro zvlhčování ovzduší a tvorbu mraků. Zeptejte se občanů Španělska, kolik přehrad se postavilo v době generála Franka a jak jsou za ty přehrady Španělé rádi.

Dovolit nebo nedovolit si dluh je špatně položená otázka. Správně položená otázka je , co my občané ČR z toho dluhu budeme mít. Pokud ten dluh přinese jasné ekonomické výsledky, tak proč ne ? Dělají to tak USA, Japonsko, nejnověji i Německo.

Odpad je pro životní prostředí svinstvo. Když ale parlament schválí zase nějaké zákony o zákazu skládkování apod., tak souběžně s tím musí navrhnout a schválit zákony o tom, jak se bude odpad zpracovávat a kdo a v jakém termínu zprovozní zařízení na likvidaci odpadu.

Kuloáry
23.06.20

Stačí po volbách 2021 nová politická reprezentace, stačí prohlásit Benešovy dekrety za zrušené a sudetští Němci se mohou stěhovat. Co bude potom s českými vlastníky půdy ? To všechno závisí na vás na voličích., zvláště na vašich dětech, které jsou zblblé propagandou.

Kuloáry
23.06.20

Hodně se začíná v politických kruzích diskutovat o soběstačnosti ČR ve výrobě potravin. To ano, ale řešit zákonem nějaké povinné kvóty potravin v obchodech je ******. Není to jednoduchá věc. Víme někdo např. která zemědělská půda se bude vracet sudetským Němcům ?

Není to nutné, neschvaluji. Je to zase nějaký lobistický zájem , aby všelijací lobisté, neziskovky, soukromí vlastníci půdy , právníci , atd., atd. mohli podávat žaloby na český stát a inkasovat "odškodné " od státu.

Chci, aby opozice si nechala od vlády do parlamentu vypracovat a předložit podrobný rozbor o tom, na co na všechno ten schodek 500 mld. bude určen. Tak, jak to učinil prezident Roosevelt v době velké hospodářské krize. Byl za své rozhodnutí zvolen potřetí americkým prezidentem.

Já jsem většinu let po r. 1990 pracoval v době, kdy byla nezaměstnanost 10, u nás na Moravě 12 - 16 % . Dnes je v ČR vysoká převaha poptávky po službách nad nabídkou služeb. Tzn. vysoké ceny , páni dodavatelé a podřízení zákazníci. Tak jsme dopadli při budování tržní ekonomiky.

Dávám ne. nevím, odkdy má být ten klecový chov slepic zrušen. To budeme ze dne na den bez vajec ?

To ne. Takovou změnu zákona budou mnozí čeští *****itelé a farmáři zneužívat a ceny potravin poletí prudce nahoru. Jsem pro jiné řešení, ale to je na dlouhou diskuzi.

Dávám ano, ale stát musí dokonale prověřovat všechny zahraniční investory včetně EU. V EU mohou být docela dobře nějaké loutky a za nimi nějací bohatí " investoři " z Bahamských nebo Kajmanských ostrovů.

Nevím, jaký praktický důvod je ke snížení o 1 pracovní den. Co to komu přinese ?

Dával jsem hlas Ano, ale chci, aby *****itelé konopí měli státem schválenou licenci na takovouto činnost. V žádném případě *****ování konopí nesmí být zakamuflováno v nějaké širší všeobecné živnosti.

Ne, toto opatření nesmí být plošné. Odpočet úroků z uzavřených smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně si mohou provést např. mladí manželé. Nechci, aby takovou možnost měli např. stavitelé bytů. Zákon tento rozdíl musí přesně rozlišit.

Když je mimořádná situace v době krizových stavů, tak vláda musí řešit zakázky okamžitě. není možné např. v době velkých povodní nebo naopak v době velkého sucha dělat např. výběrová řízení a čekat, až se neúspěšné firmy budou do nekonečna odvolávat k soudu.

Domnívám se, že vláda přijala a udělala dostatečné množství opatření. Někdy až moc dobrosrdečných. Teď ať vláda zahájí trestní řízení pro ty občany, kteří zneužili finanční pomoc státu neoprávněně. Podrobnosti na mém facebooku.

Myslím, že sněmovna má před sebou důležitější zákony na projednání. Tento zákon je také důležitý. Ale když bude schválen do konce tohoto roku, tak to snad všichni vydrží.

Kuloáry
12.05.20

Já jsem také pro to, aby byla uzákoněna jednoroční základní vojenská služba. Také jsem pro to, aby si naše republika vytvořila ty dlouho už přemílané aktivní zálohy. Vzorem nám může být třeba Bulharsko. Přes Turecko- bulharskou hranici migranti nepřecházejí. Tam záložáci střílí.

Já totiž nevím, kdo vymyslel takový nesmysl. Je dobře, že vláda jej zrušila. Daň má snad platit ten, kdo inkasuje peníze jako daň z příjmu. Proč bych měl já platit daň za něco, za co dávám peníze ? Doporučuji sněmovně ke schválení.

Neposílí. Spíše naopak. V době koronakrize bylo vidět, že sjednocená Evropa ( nebo EU, jak chcete ), nemá potřebné schopnosti něco zkoordinovat k vyřešení takového problému. Záleží na každém státu zvlášť, jak má schopnou svoji vlastní vládu a vlastní obyvatele.

Kuloáry
27.04.20

Veřejnost diskutuje jednu dost kontroverzní otázku. proč mají dostat podporu od státu - ČR firmy, které nejsou registrované v Česku a neplatí daně v Česku. Vláda odsouhlasila, že i tyto firmy pomoc dostanou od ČR. Ale připravit nový zákon a příště už nepomáhat.

Domnívám se, že pan Dr. Křeček je ze všech těch ombudsmanů co já pamatuji , člověk s nejlepšími předpoklady. Zatím s ním nemám žádné zkušenosti, a ani informace o jeho dosavadních výsledcích. Škoda, je o něm tzv. "málo slyšet."

Pokud já si pamatuji, tak za mých časů na maturity vyhlásilo min. školství letní termín ( hlavní ) a podzimní termín ( opravný ). Takže ať odmaturují v podzimním termínu a opravné maturity budou po Novém roce. Přes prázdniny ať studenti studují a dohání učivo.

V nějaké anketě jsem četl hodnocení vlády od občanů známkou 2. Tedy chvalitebné. Já bych to viděl stejně tak. Těžké hodnotit, co by bylo, kdyby nebylo. Rozhodčí ve fotbale se musí také rozhodnout během vteřiny o přerušení hry . Desetkrát rozhodne správně a jednou se splete.

Zkušenosti a opatření ohledně koronaviru někdy od 10. března dokazují, že v takovýchto situacích si neporadí ani občan, neporadí si ani obce, ba dokonce ani kraje. A neporadila ani EU. Daleko největší podíl práce zajistila naše vláda, která prokázala svoji důležitost.

Ano. Domnívám se, že termín 25. května je kompromis mezi ochranou zdraví občanů a je to termín, kdy by už měla výroba a služby v ČR pracovat na plné obrátky.

To je velice kontroverzní návrh zákona. S tím opatrně. Dáme z kapes daňových poplatníků dotace "postiženým " fotbalistům, boxerům, atd ? Okamžitě budou chtít všichni sportovci , potom budou chtít myslivci, potom zahrádkáři, atd. Řešit individuálně podle přínosu pro stát.

Říkám ano. A pokud už někdo z cizinců získá české občanství, tak práva a povinnosti pro všechny. stejně !

Hlasuji ano. Myslím, že podrobný komentář není třeba. Národní banka je národní banka.

Snížení DPH o 5 % neřeší problém bydlení. Problém bydlení souvisí s celou řadou otázek, na které není jednoduché rychle odpovědět. Ale základní myšlenky asi takové - úřad pro regulaci cen bydlení, skončit migraci lidí do velkých měst a začít znovu osídlovat český venkov.

Ano, je to dobrý nápad. Zemědělství už dnes není jen starost o půdu a o lesy. Jde o celou řadu souvisejících otázek z oblasti životního prostředí, místního rozvoje, stavebnictví, silnic a cest, atd.

Ano, používat jako nezbytně nutné řešení, pokud jiné řešení není.

Nezrušit ! Ale úřad ombudsmana musí pracovat tak, jak pracovat má. Jinými slovy, aby o něm bylo pořád slyšet a aby ho bylo neustále vidět, že pro lidi něco účinného dělá.

Jsem pro, ale nesmí se tato pravomoc zneužívat. Výše pokut musí být odstupňována podle nějakých veřejně známých tabulek podle nebezpečnosti toho či onoho přestupku. Není možné, aby občan dostal pokutu 10 tis. Kč za to, že si na chvíli sundá roušku, vykouří cigaretu a jde dál.

Dávám ano. ERÚ je státem placená instituce a není tady pro srandu králíkům. Jenom ať pěkně ERÚ uděluje licence oprávněným dodavatelům elektřiny. Vycházejme z toho, že elektřina je životní potřeba obyvatel a ne zboží na kšeftování jak na bazaru.

Dávám ne. Záleží na tom, které občany to neodradí. Ti všelijací lobisté, podnikatelé kontroverzního původu apod. se budou dále jen odvolávat a odvolávat a odvolávat a nechodit k soudu na předvolání apod. Člověk v zaměstnaneckém poměru nebo důchodce bude stále v nevýhodě.

Dávám svůj hlas ano. Přes všechny problematické úvahy od mých diskutujících kolegů jsem pro. Víc účastníků v soudním stání je vždy větší síla.

Říkám ano. To snad Vojenské obranné zpravodajství do této doby nedělá ? Nebo kdo tu obranu dělá ?

Dal jsem ano. Není k tomu co dodat.

Hlasoval jsem ano. Pokud jsem dobře četl, tak k tomuto kroku se chystá asi 140 zemí světa.

Dával jsem ne, protože na tuto otázku není jednoduchá odpověď. Ať se chopí iniciativy stát a nebude muset takové problémy řešit. V Americe mají národní gardu. U nás se mluví o oktivních zálohách 10 let, a kde nic tu nic.

Ano, toho kraválu a bouchání při jakékoliv akci je už dnes hodně.

Ano, stavebních povolení a shánění razítek by mělo být co nejméně.

Budou mít obce a kraje co dělat, aby to vůbec do toho r. 2030 stihli.

Síť pro sběr odpadu je řešena dostatečně. Je na správci odpadového hospodářství a na zpracovatelích, aby své povinnosti dobře plnili.

Dal jsem ano. I ten soudce nebo exekutor se má právo odvolat proti rozsudku.

Ano, není co dodat.

Jasně ano, a divím se, že takový zákon sněmovna ještě nepřijala. Tak do toho kolegyně a kolegové !

Dávat povinně matematiku do maturity je hloupost od samého počátku. Každý maturant musí umět správně a spisovně česky. Každý maturant musí být odborníkem ve svém oboru. Takže maturita ze dvou odborných předmětů ano. Třetí předmět ať si zvolí maturant podle nabídky školy.

Ano, ale současně umožnit klasické papírové sčítání. Je to hlavně pro seniory a občany, kteří nemají dostupný internet.

Nelíbí se mi tento návrh. Zákon jednou platí, tak platí pro všechny občany. Zákon ale musí stanovit okolnosti, kdy občan právo na informace nemá ( např. informace vojenského charakteru ). Také zákon musí stanovit trestní odpovědnost za předávání informací ri***ovým osobám.

Ano, ale zákon musí přesně definovat, co je obrany před kybernetickou kriminalitou a co je zasahování do svobody občanů.

Tohle nedávejte do zákona jako povinnost. Elektronická publikace je duševním vlastnictvím autora se všemi jeho autorskými právy. Nastavte zákon tak, aby autor elektronické publikace měl docela silnou motivaci tuto publikaci odevzdat národní knihovně. Jinak je zákon lehce zneužitelný.

Ano, můj jmenovec z TOP 09 mně v tomto směru dělá dost ostudu.

Já jsem pracoval ve volebních komisích mnohokrát. Při ručním sčítání hlasů musí všechny hlasy voličů "dvakrát čtyřikrát do kříže" sedět. Jinak výsledek nevyjde a chyba se hledá tak dlouho, až se najde. Při elektronickém hlasování je možnost podvodů neomezená.

Ne. V korespondenčním hlasování stejně jako v elektronickém hlasování bude docházet k podvodům při hlasování. Jen ať si každý pěkně přijde k volební urně a volební komise všechno pečlivě spočítá.

Ne, nesouhlasím. Tenhle zákon se dá zneužít proti našim českým občanům. Partyzáni ve válce byli také ozbrojenými nestátními skupinami. A co dnešní příklady ze západní Evropy? To se máme nechat zabíjet cizinci mnohdy za tichého mlčení státu ?

No pochopitelně. Když už tedy se stát vzdal lehkomyslně distribuce vody a tu distribuční síť nechal privatizovat, tak ať má stát alespoň v zákoně stanoveno, že voda v našem státě je majetkem všech občanů státu. Potom bude stát mít alespoň nějaké páky na distributory vody.

No pochopitelně, co je ukryto v zemi státu, tak patří státu se všemi právy, ale také povinnostmi.

Ano. Alespoň se nebudeme muset pořád ptát kdy ?

Pojem "lobista " postupně vyřadit z českého právního řádu. Žádná jeho registrace nepomůže.

Regulaci ano, ale jen aby ta regulaci vedla k lepšímu stavu. Už ta otázka v nadpisu je nesrozumitelná. Když je nějaký lék na recept, ale není v dostupné distribuční síti, tak kde je tedy ten lék dostupný ? V nemocnici ? Na objednávku a nějakého dealera ?

Ne. Mládež, která ještě nic neví o světě, tak nemůže určovat a komplikovat život občanům, kteří se vydali podle svých nejlepších zkušeností na cestu životem.

Ano. Ta tolerance do 0,5 promile může být způsobena všelijakými vlivy. Ale 0,8 promile už těžko někdo oddiskutuje.

Evropskou unii nepleťte do svátku práce 1. května. Kdo ví, co bude s EU za 5 nebo 10 let .

Ano, to je dobrý nápad. Všichni bychom mohli vědět, kdo způsobil vady, nedodělky, nedostatky a zpoždění na stavbách. Tunel Blanka !? Dálnice D1 !?, atd. atd.

Já to vidím úplně jinak. Jak může být legitimní nějaké státní instituce, která má ve volbách tradičně účast voličů mezi 15 -25 % ? Já jsem dlouhodobě pro to, abychom Senát zrušili.

Ano, já to znám z některých obcí, kde v létě vyschly studně, ale obce a kraje váhají s výstavbou vodovodů.

Ty podmínky bankovní identity musí jasně stanovit zákon. Aby stát zbytečně neztrpčoval život každému starému občanovi, který si šetří na opravu svého domku , případně na svůj pohřeb, jak to mnohdy od starých lidí slýchávám.

Nic jim prodlužovat nebudeme. Buďto tomu zákonu rozumí a vyjádří se nebo mu nerozumí. Já celkově vzato patřím k zastáncům zrušení senátu.

Já bych volil spíš opačný postup. Typickým příkladem jsou chátrající nemovitosti ( budovy a pozemky ) ve městech a obcích. Když majitel to určitého termínu nemovitost neprodá, tak nemovitost odkoupí obec podle pravidel stanovených v zákoně.

Už nic nezvyšujte. Vznikající mladá rodina potřebuje úplně jiné priority. Tou první prioritou je bydlení a druhou je práce a s ní spojený výdělek. Nechť vláda a parlament řeší neustále rostoucí ceny bytů .

Když myslíte, že to pomůže ?

Vykašlete se na to. Víte, jaké jsou již dnes problémy s výkupem pozemků a nemovitostí, když má stát postavit novou dálnici nebo jinou komunikaci. Majitelé pozemků v tomto případě vždy vyšroubí výkupní cenu do tzv. "tržní " hodnoty. A státe plať a plať, že ano !

Záleží, jak vysoko bude postavena hranice mezi přestupkem a kriminálním činem. Musí být nastavena optimálně, aby nedocházelo k dalšímu zahlcení českých soudů nějakými spornými kriminálními činy.

Jó, to víte. Další byrokracie na obzoru a další placená místa těch, kdo to budou kontrolovat. Platíme všichni povinně poplatky za ČR. Od toho je tady Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, aby rozhodla, kolik procent z poplatků za ČR půjde na konto českého autorského svazu.

Princip zásluhovosti ve výpočtu důchodů zůstane stejný. Ale procentuální navýšení u nízkých důchodů má být vyšší než u důchodů vysokých.
U vysloužilého ředitele nebo manažera je navýšení 900,- Kč jako kapka do moře. U "sociálního" důchodce je to znatelná pomoc.

Je trapné, aby cyklista si nemohl na výletě při zastávce u hospody vypít pivo a pokračovat v cestě. A kdo ty cyklisty bude kontrolovat ? To budou policisté stát uprostřed na cyklostezkách ? V případě dopravní nehody je cyklista za své jednání odpovědný, i s 0,5 % alkoholu.

Nápad je to dobrý. Soukromé firmy ať si platí své soukromé ústavy a kontrolují si jejich efektivitu a kontrolují, zda mají výsledky. To stejné u státních výzkumných ústavů. Ještě doplnit do zákona, kdo ty státní výzkumné ústavy bude vyhodnocovat a podle toho je platit.

Kde jsou ty časy, kdy obecní spory mezi občany řešil obecní rychtář ? A většinu jich vyřešil ! Málokterý spor šel k soudu. Udělejte znovu takové nějaké obecní rychtáře v nějaké dnešní moderní podobě.

Ano, beze sporu. Odstraňte všechna zbytečná běhání po úřadech a čekání na úřadech.

Už jsem tady o tom psal v jiném příspěvku. Příjem je příjem a ten musí být zdaněn podle zákona. Žádné další výjimky . Připravujte se na bezhotovostní platby, které tady budou do 10 let ! Daňový zákon musí být co nejjednodušší.

Cílový stav by měl bát takový, že když otevřu nějaký zákon nebo jiný právní předpis ( elektronicky nebo v papírovém vydání ), tak v tom právním předpisu musí být aktuální vydání k dnešnímu dni po všech možných novelizacích. Co je neplatné, tak zrušit, odstranit. Úředníků na to je dost.

Kdo ten zákaz reklamy bude kontrolovat a trestat viníky ? A jak je trestat ? To nejde uhlídat. Ale každý poskytovatel úvěrů musí být řádně zaregistrován v obchodním rejstříku, musí řádně platit daně ze svého výdělku a máme dost úřadů, které toho poskytovatele budou kontrolovat.

Co to je za nesmysl ? Prestiž učitelek / učitelů mateřských škol lze zajistit jiným způsobem, ale to je na dlouhou diskuzi.

Ne, žádné výjimky se v tomhle směru zavádět nebudou. Bude to jenom komplikovat český právní řád. Čím víc výjimek, tím víc problémů. Buďto si zřizovatel školy za svým rozhodnutím stojí a nechá se zaregistrovat nebo se bojí zaregistrování a pak se jedná o nějaký krycí manévr.

Jenom to ne ! V civilizovaných zemích mají finanční úřady v tomhle směru vysokou pravomoc. Je to jedna z možností, jak zabránit ilegálním příjmům. A´t např. hnutí "Milión chvilek" nebo jak se to vlastně jmenuje, přizná, jak zdanili své příjmy na organizování demonstrací.

Nepřetěžujte naše soudy dalšími a dalšími "úpravami" zákonů. Každý úřad ať odpovídá za to, co má dělat. Úředníků je u nás víc než dost.

Do 10 let tady bude zrušena platba papírovými penězi a všechno se bude všude platit kartami nebo bankovním převodem. Bude nezbytnou nutností, aby byla uzákoněná jednotná daň pro všechny a na všechno. Platba potom dorazí k příjemci platby už po zdanění. Daňové přiznání bude jednoduché.

Naše soudy už jsou i tak přetížené. Tenhle zákon by ještě více komplikoval sodní řízení. Otázkou je, jakou bude mít Finanční a celní správa nad sebou kontrolu, aby nedocházelo k neoprávněnému šikanování. Doplnit do návrhu zákona.

Ano, nemám, co bych k tomu dodal.

Ano, není k tomu co dodat.

Už dneska jsou ve firmách často problémy s 5 týdenní dovolenou. Věčně na pracovištích někdo někde chybí. A´t firmy používají 5. týden dovolené jako bonus pro zaměstnance, pokud na to mají.

Můj komentář je úplně stejný jako u předcházejících kolegů. není co dodat.

Každý hospodář musí být odpovědný za hospodaření na svém majetku. Ať si každý nechá ten kousek lesa, který mu patří. Ale tam, kde majiteli lesa nestačí jeho vlastní fyzické, vědecké, technické a kapacitní možnosti, ať svěří svůj majetek do péče státu.

Každé zjednodušení byrokracie je dobré.

Ano, ale tento princip bude platit na obě strany stejně. Když rodiče odmítnou očkovat dítě povinně např. proti černému kašli ( nebo jiným nemocem ), a dítě na tuto nemoc onemocní, tak rodiče se budou aktivně podílet na nákladech za léčení jejich dítěte.

Právě obráceně. Ten, kdo má důchod 50 tis., tak dostane pevnou částku např. 2500 Kč, ten, kdo má důchod 13 tis., tak dostane pevnou částku 650 Kč ? Právě odstupňovanými procenty se může podařit do jisté míry zvýšit minimální důchody na životaschopnou částku.

Jestliže mobilní operátor do mě nic neinvestoval při podpisu smlouvy, tak ať po mě žádnou pokutu nepožaduje. Chci, aby tento princip platil i pro dodavatele elektřiny a plynu.

Podáte prst a cyklisté chytnou celou ruku. Kdo bude potom řešit dopravní nehody ? Já když jedu na vyjížďku na koni a dám si v hospodě pivo, tak dále už mohu jen přes pole a přes les. Tam neplatí zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Kdo je pořádkumilovný člověk, tak si najde vždycky způsob, jak podat daňové přiznání včas. Kdo je nepořádný, tak tomu nepomohou ani elektronická média.

Hlasuji "ne" . Těch všelijakých " podpůrných projektů" ze státního rozpočtu je už v ČR tolik, že se v tom nevyznám. Vědu, techniku a inovaci lze řešit jiným způsobem. A řešení to není, věru, jednoduché .

Volím "ne." Co když v pravém jízdním pruhu pojede neznámý kamión třeba 40 km/hod. A pojede půl hodiny, možná hodinu. Rychlejší kamión jej nesmí předjet , protože nesmí do levého pruhu ?

Městská policie ať se stará o pořádek ve městě a neustále ať se zdokonaluje ohledně pořádku ve městě. Ve městě je vždy práce dost pro městskou policii. Ale může se MP starat i o pořádek v dopravě na území města - nic proti tomu.

To je jako v autoškole. Na makléře musíš mít kvalifikaci a povinnou úřední registraci. Musíš být povinně pojištěn za škody, které lidem naděláš. Ale v zákoně pozor na jednu věc - škodu na majetku klientů hradí nejprve realitní makléř, potom pojišťovna !

Přidal jsem se v diskuzi k názoru "ano". Ale dosavadní klasický systém dálničních známek ponechat souběžně.

Už Ottův slovník naučný z r. 1890 definuje manželství jako svazek muže a ženy. Žádné " třetí pohlaví " nebo něco podobného neexistuje. Svazek muže a ženy jako manželství má být chráněn ústavou.

Souhlasím za podmínek, kdy budou tyto podmínky přesně definovány v našem českém trestním zákoně. Na jedné straně musíme u nás v ČR být opatrní na vydávání českých občanů k trestnímu stíhání do EU, na druhé straně by měl závažné trestní činy v ČR žalovat evropský prokurátor.

Ano, souhlasím. Stát by měl mít pod dohledem hospodaření obcí a krajů.

Ano, proč by ne ? Ale tento den bude dnem pracovním. Těch všelijakých svátků máme v kalendáři už tak dost.

Tento záměr musí DPHMP nechat posoudit od vysoce kvalifikovaných odborníků. Technický pokrok musí jít dopředu, ale ne za cenu všelijakých poruch, závad, výpadků a havárií na trase D metra. Pokud tenhle úkol DPHMP nezvládne zabezpečit, ať raději jezdí vlaky se strojvůdci.

Těch příplatků už je tolik, že se v tom pedagogové zákonitě nevyznají. Je to zbytečný nový institut. Každý vedoucí, škola má své odborné požadavky na pedagogy, tak ať pedagogové pracují podle svých znalostí a schopností na kterékoliv pedagogické práci.

To je zbytečná instituce. Už i tak máme těch různých agentur přespříliš. Tyto aktivity lze přidělit příslušným ( třeba i několika) ministerstvům.

Tuto větu do ústavy bych formuloval jinak, i když myšlence rozumím. Manželství nemůžeme chránit za každou cenu, když se v něm např. odehrává domácí násilí, alkoholismus, nevěra, zpronevěra společných finančních prostředků, strádání dětí apod.

Nejlépe na tuto otázku odpovídá Ottův slovník naučný : " Manželství (lat. matrimonium, něm. Ehe, rus. brak, angl. marriage, frc. mariage) jest spojení muže a ženy odpovídající právu. Výměr tento předpokládá, že právní řád, ať duchovní, ať světský, upravil poměr mezi mužem a ženou. "

Soukromému rádiu, komerční televizi nebo bulvárnímu tisku nemůže nikdo reklamu ( jakoukoliv, nejenom na půjčky ) zakazovat. Něco jiného je veřejněprávní rozhlas a televize, kde my koncesionáři platíme poplatky. Tam reklamy nemají vůbec co dělat.

Ano, souhlasím , ale s omezenou prodejní dobou např. jen v dopoledních hodinách.

Ano, souhlasím. Já jsem také musel projít v 65 letech povinnou lékařskou prohlídkou včetně zraku. Ale co mladí lidé ? Je mezi nimi hodně krátkozrakých, protože si v mládí silně namáhají oči při intenzivním studiu nebo u počítače. Proto je navrhované opatření nutnost.

Ano, ještě bych tu částku zvýšil. Starat se o nemocného, postiženého nebo nemohoucího člověka je služba k nezaplacení.

Ano, v takových závažných případech jde stranou zákon o ochraně osobních údajů.

Kromě toho tady bude omezeno zneužívání finančních prostředků od státu k občanům. Ať existují poukázky na potraviny, na ošacení, obutí, toaletní a hygienické potřeby a na hromadnou veřejnou dopravu.

V zákoně o zveřejňování smluv uzavřených státními nebo polostátními podniky musí být přesně stanovena pravidla pro zveřejňování takových smluv. Konkurenční vývozci a dovozci nemusejí vždy o nás všechno vědět. Obchodní tajemství je obchodní tajemství.

Při jakémkoliv zpracování mých osobních údajů mně musí dotyčná osoba vždy zavolat nebo mi napsat a zeptat se mě, jestli souhlasím se zpracování mých osobních údajů. Jestli nemám závažný důvod , tak souhlas udělím. Ale zeptat se mě dotyčná osoba vždy musí.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2020. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..