Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

rok 2021 je, zejména z pohledu parlamentního dění, jednoznačně rokem volebním. V říjnu proběhnou důležité volby do Poslanecké sněmovny a domnívám se, že dolní komora tím bude ovlivněna po všech stránkách.

Zahlcenost Sněmovny je známá, nyní začátkem ledna máme přibližně pět set neprojednaných návrhů. Abychom projednali všechny navržené zákony, potřebovali bychom k tomu minimálně ještě rok navíc, což samozřejmě není možné. Podle schváleného harmonogramu by do konce volebního období měla proběhnout řádná plenární zasedání pětkrát, to znamená čtyřicet jednacích dnů.

Ve svém novoročním projevu jsem hovořil o vzájemné toleranci k obnově země po krizi. Umění tolerance a kompromisu bude letos, v roce volebním, více než potřebné i v Poslanecké sněmovně.

Srdečně vás zdravím poprvé v novém roce!

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Člen Olga Jandová

Hlasování


Diskuze

Tyto poplatky by neměli platit senioři nad 65 let.

Platím kartou i hotově, přijde mi to přirozené, někdo platby kartou nikdy nepřijme, takže jsem pro ponechání obou způsobů platby.

Hlasuji ano a souhlasím s panem Pospíšilem.

Hlasuji ano, neboť si myslím, že bude-li výrobce ekologických výrobků registrován, bude možná následná kontrola zboží, které je za ekologické vydáváno, avšak ve skutečnosti není. Mám zkušenost s vajíčky "ze slámy". které byly ve skutečnosti od slepic z klecového chovu.

Ne, neměla, alkohol za volant, řídítka ani na loď nepatří ! Ať se řidič napije po jízdě. Řidič se MUSÍ NAUČIT, že před jízdou se nepije !!! Kdekdo si myslí, že řízení zvládne i po skleničce, ale výzkumy jasně prokazují negativní vliv i malého množství alkoholu.

Před časem bývalo normální udržet nezaměstnanost na 7%, takže ano.

Domnívám se, že ano, neboť na ekonomické dopady pandemie dostaneme peníze také z EU.

Zrušení klecového chovu slepic je nesmysl, má svoje pravidla, která velkochovy zcela jistě dodržují. Tento chov umožňuje vysokou snášku vajec, která společnost potřebuje. Nesouhlasím se zrušením klecového chovu.

Vůbec se mi to nezdá reálné!

Nemovitost byla pořízena již ze zdaněných příjmů, takže šlo o další zdanění!

Domnívám se, že EU jako celek zaspala, ještě, že vláda ČR reagovala razantně včas! V současné době se EU snaží a jsem ráda, že "náš hlas" je slyšet a je respektován.

Plně souhlasím s názorem paní Exnerové, naše vláda jednala hbitě a velmi správně. Nemyslím si, že tato krize Evropu jako celek posílí.

Souhlasím s pány Kašparem a Frankem, se zřízením sportovní agentury nesouhlasím.

Ano, je třeba být obezřetný, myslím si, že dojde k dalšímu nárůstu nemocných, neboť lidé po uvolnění přestanou být opatrní.

Rozhodně ano, jde o zdraví občanů.

Spoléhat se musí každý občan ČR především na sebe a svůj ROZUM. Současnou krizovou situaci naše vláda řeší výborně, takže naše rodina spoléhá na vládu ČR.

Ano, zkušenost mám z práce na úřadě. Záleží, jak se vyjádří příslušný orgán k dané věci, kterou úřad ombudsmana obdržel jako stížnost. Pan Křeček musí rozhodovat dle vlastní m*****ky a s citem!

Myslím, že studenti, kteří poctivě "studují" po celou dobu, maturitu rozhodně zvládnou. Nápad uzavřít na jeden den celou školu (viz pan Kudrnáč), je dobrý.

Vláda koná velmi dobře, máme vynikající výsledky ve srovnání s celým světem !!!

Ano, souhlasím, neboť mám osobní zkušenosti, kdy toto "právo" bylo velice často zneužíváno opozicí před volbami. vše má své meze.

Hlasuji, ne, neboť hospodaření ÚSC podléhá kontrole mnoha jiných státních institucí.

Hlasuji ano, neboť si myslím, že třídní učitel či vedoucí studijní skupiny mají mnohem více povinností a musí vykonávat specializované činnosti.

Ne, vznik další instituce je zbytečný! Sport se řeší na MŠMT i na všech dalších ÚSC krajů i obcí.

Ano, lásce se nedá poručit! Jedinec za svoji genetickou výbavu nemůže!

Rozhodně ano! Z vlastní zkušenosti zaměstnavatele vím, jak právě ti "sociálně slabí", které jsme zaměstnávali na VPP apod., na základě reklam, si půjčovali a pak následně "chodily" zaměstnavateli exekuce na jejich nízké platy. Marná byla osobní domluva, prostě reklama je ovlivnila!

Také souhlasím s názorem pana Houžvíka

Rozhodně ano, péče v domácím prostředí nakonec pro stát vyjde méně nežli v instituci. I po zvýšení příspěvku na péči, nelze uhradit veškeré s domácí péčí související náklady. Pečovala jsem o maminku a vím, jak je právě domácí prostředí pro starého, či postiženého člověka velmi důležité!

Poukázky úsporu nepřinesou, souhlasím s některými již uvedenými názory. Ale ani přenesení pravomoci na pověřené úřady není nejlepším řešením. Dávka v hmotné nouzi by měly být finance.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..