Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

s ohledem na situaci kolem COVID-19 jsme v září na řádném týdenním zasedání Poslanecké sněmovny jednali v polovičním formátu. Program měl rekordních 500 bodů. Dovolte mi v krátkosti shrnout průběh této schůze.

V prvém čtení jsme projednali jednorázový příspěvek našim důchodcům v jednotné výši 5000 korun se zkrácenou 30-ti denní lhůtou na jednání ve výborech.

Po více než roce jsme ukončili debatu nad zákonem na ochranu zvířat proti týrání a zákonem o vodách. Hlasovali jsme vládní předlohy upravující odpadovou legislativu - zákon o obalech, o výrobcích s ukončenou životností a zákon o odpadech. Všechny tyto normy byly postoupeny horní komoře Parlamentu k projednání.

Definitivně jsme odhlasovali zrušení daně z nabytí nemovitosti (schválený zákon byl následně doručen prezidentovi republiky) a schválili vládou předložený harmonogram projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019.

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Člen Pavel Bubaň

Hlasování


Diskuze

Rád bych dodal že na zákonech vůbec nezáleží pokud někdo bojuje o život . Je povinností každého svůj život chránit . Je nepochopitelné že je zapotřebí podobnou samozřejmost legalizovat .

A je opravdu takový nedostatek ? Čím více *****itelů bude tím hůře se budou kontrolovat a nebo je to příprava na legalizaci a tam se již počítá se zvýšeným zájmem . Někde jsem slyšel že už nyní vyrábíme nejvíc omamných látek v Evropě .

První slovo zřejmě musím napsat jinak tak tedy řidiči pod vlivem drog .

******** a opilí řidiči se nám prohání po silnicích dnes a denně a to máme nulovou toleranci . Jak to bude vypadat až bude určité množství povolené ?

Populaci dokáže snížit pouze nějaká katastrofa nebo válka . Je mi 63 let , za tu dobu se počet obyvatel ČR. téměř nezměnil . Tedy my jsme odpovědní . Stačí se podívat na změny počtu obyvatel jinde ve světě např. po druhé sv . Nyní je nám vnucována odpovědnost i za nezodpovědné a to těžko ustojíme .

Kuloáry
30.06.20

Pro vstup do EU hlasovalo 41.73% všech oprávněných voličů . Asi tak málo to není ale přesto zbývá více než 58% voličů . Z dnešního pohledu velmi lituji svého souhlasu a cítím se být podveden . Ve své rodině bych nikdy nepřipustil aby o nás rozhodoval soused . Bohužel .

Dost negativně a elektromobilita je šílený projekt při současné technologické vyspělosti .

Kuloáry
28.06.20

Je na čase zrevidovat naše předchozí rozhodnutí o vstupu do EU . Tato organizace se neustále vyvíjí a dnes je to pro nás totéž co SSSR , tedy opět totalita jako za komunistů . Každá má své zastánce ty kteří z ní profitují a ostatní ? Tedy jsem pro nové referendum a uvidíme . Těším se na reakce .

Sám za sebe jsem schopen se uskromnit ale to dnes není v módě . Také je mi jasné že čím větší částky budou k dispozici tím více se těch peněz kamsi ztratí . Zaplatit se budou muset . Vím že při sebelepší vůli se nadělají chyby tak bych byl opatrný .

Spíš bychom se měli zamyslet nad ubývající zemědělskou půdou . Vznikem ohromných zastavěných ploch okolo hlavních tahů a výpadovek , dále parkovacích stání . Ze všech těchto ploch je voda urychleně odváděna do potoků a řek , výsledkem jsou záplavy. Obdobně se s dešťovou vodou zachází i ve městech .

Je zajímavé sledovat co si myslí ostatní a je pravda že se nikdy všichni neshodnou. K mému předchozímu článku bych jenom dodal že by se rozhodne lecos prokázat dalo ale není vůle . Zajímavý výrok učinil náš soud podle nějž návrhy k popravě presidenta a části poslanců jsou pouhým přestupkem !!!

Je naprosto v pořádku prodávat hlavně naše potraviny jenom jsem zvědav jak nás za tento krok potrestají . Tímto poškodíme zájmy nadnárodních řetězců . Pár let zpátky si v Bruselu stěžovali že Slováci kupují více své potraviny než unijní a už bylo zle . Na tu reakci se těším .

Bylo by na místě také finančně potrestat viníky kteří k nám nákazu zavlekli . Tyto peníze rozhodně nemohou nahradit škody které způsobily . Jaksi si nemohli pomoct a například na hory jet museli . Jak to dopadlo víme . V současné době se opět chystají vyrazit do zahraničí bez ohledu na následky .

Také bych nepodpořil a pokud mají potíže tak proto sami členové těch organizací mohou něco udělat . Pokud tento stát všem přispěje tak kdo to zaplatí ? Všichni z našich daní ? Jsou zde daleko důležitější oblasti do kterých je třeba investovat ale zábavu by si měl každý uhradit sám .

Také bych nepodpořil a pokud mají potíže tak proto sami členové těch organizací mohou něco udělat . Pokud tento stát všem přispěje tak kdo to zaplatí ? Všichni z našich daní ? Jsou zde daleko důležitější oblasti do kterých je třeba investovat ale zábavu by si měl každý uhradit sám .

Z důvodu ochrany zdraví našich občanů a jestli jsem to správně pochopil tak i vyšší akceschopnosti v případě opětovného zhoršení koronavirového stavu vidím toto prodloužení jako správné . Myslím že je naprosto neetické obětovat určitou část obyvatel ve prospěch zisku . To se nedá zdůvodnit .

Nevěřím že se tím zamezí podvodům . Jak napsal pan Verbický spíše by pomohl zákaz podkoního prodeje .

Spoléhat se můžeme pouze na sebe a na naší vládu . Z historie velmi dobře víme jak nám na západ od nás pomohli před druhou světovou . Jak nám pomáhá EU je dnes a denně patrné . Dochází k dobývání Evropy a NATO nebo EU natož nějaké samozvané komise nic neřeší . A koronavirus a EU ? Velká bída .

Jsem spokojen se všemi kroky vlády v souvislosti s epidemií . Mám nyní obavy z příliš rychlého uvolňování aby se nám to nevrátilo jako bumerang .

Jsem pro zvýšení těchto daní ale nebylo by špatné například u některých potravin tuto daň snížit .

Dnes je doba kdy se vše přejmenovává například cikán je rom . Má to znít lépe ale nic to neřeší .

Pro někoho význam částky stanovené před sedmnácti lety je stále stejný .

Pokud by byl Senát zrušen nemusíme přemýšlet nad termínem pro skupinku voličů .

Lobista - korupce . Nic jiného se mi nevybavuje .

Nebylo by špatné vědět kdo s tímto návrhem ale hlavně proč přichází . Byl bych pro pokud by měli v tomto věku dostudováno , byli vyučení a nastoupili do zaměstnání aby pro společnost něco udělali . Potom proč ne ?

To by bylo pošpinění svátku práce . EU vnímá mnoho občanů jako novou totalitu .

Víc záleží na neúplatosti kontrolora .

Senát je vnímán většinou občanů jako trafika a ne jako pojistka .

Zásluhovost . Hezké slovo . Po vyučení jsem dostal dva týdny dovolené . Ve dvaceti třech letech tři týdny a po dalších deseti letech čtyři týdny . Nikdy jsem se nad tím nepozastavil a chápal jsem že pro společnost je potřeba nejprve něco udělat .

Důchod je stanoven s ohledem na zásluhovost . Ovšem zásluhovost končí po přiznání důchodu neboť penzista již do systému nepřispívá . Z toho důvodu by měl být navyšován všem stejně . Také by měl být stanoven strop .

Bylo by dobré kdyby se podařilo dostat přepravu ve větší míře na železnici . Jsme země kterou velké množství kamionů pouze projíždí .

Aby děti sportovali záleží na rodičích škole a vlivu okolí . Podobná organizace tady nikdy nebyla a nikdo ji ani nepotřeboval . Jako chlapec jsem hrál fotbal a hlavně nebylo potřeba spousty peněz ani nezanedbatelné angažovanosti rodičů . Prospěch z té agentury budou mít hlavně její zaměstnanci .

Dal jsem hlas pro zpřísnění ale mám pocit že to problém nevyřeší . Řešení je spíše ve výchově a v důsledném vymáhání . Udivuje mne že se nikdo nepozastavuje nad výjimkou ze zákona na ochranu zvířat , tato výjimka umožňuje rituální porážku která ať se nikdo nezlobí se dá považovat za týrání .

Plně souhlasím s názorem pana Antonína Šolce ze dne 12.02.2019

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2020. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..