Slovo úvodem

Vážení a milí členové Senior parlamentu,

máme 9. volební období Poslanecké sněmovny.

Na pondělí 8. listopadu je svolaná ustavující schůze v rámci, které proběhne slib poslanců.

Dále navrhneme ustavení mandátového a imunitního výboru, stanovíme počet místopředsedů Poslanecké sněmovny a navrhne se jejich volba.

Dalšími body programu budou návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny a návrh na zřízení sněmovních výborů.

Vážení a milí,

velmi rád bych navázal na setkání, které jsme měli ještě před covidem. Věřím a snad nám tentokrát i osud bude nakloněn, že se to konečně podaří a ve Sněmovně se opět sejdeme.

Přeji vám pěkné podzimní dny, hodně zdravíčka a opatrujte se!

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Člen Pavel Bubaň

Hlasování


Diskuze

Až bude 365 dní v roce významných , některé i vícekrát koho to asi bude zajímat ?

Šetřit by se mělo a bez senátu a poloviny poslanců bychom se určitě obešli ale této myšlence se dnes říká radikální a předpokládám že v krátké době bude i trestná . Když se zakládaly kraje mluvilo se o zrušení okresů ale k ničemu podobnému nedošlo . Zatím platí , co se založí zůstane a bobtná .

Jak již bylo řečeno věřím že by že státní pokladny nejvíce peněz vytáhly neziskové organizace politického ražení . Těm by měla být zakázána činnost a ne abychom je platily ze svých daní .

Opět se urodilo moc úředníků a je třeba pro ně vytvořit úřady plné kanceláří a odpovídající platové podmínky . Tato aktivita mi připomněla bývalého presidenta Václava Havla jak z tribuny řečnil že s přebujelou komunistickou administrativou zatočí a výsledek se brzy dostavil .Co dodat ?

Jak je vidět tak vždy projde ta největší pitomost .

Žádný návrh nemůže zajistit zvýšení inovační výkonosti . Řekl bych že je důležité aby z výsledků inovací měla prospěch naše zem a ne zahraniční nadnárodní společnosti .

Navrhuje se aby se navrhovalo ? Asi někdo nemá nic lepšího na práci .

Tato povinnost povede pouze k pokřivení trhu a poškodí drtivou většinu motoristů kteří budou na tyto nízkoemisní vozy nechtěně přispívat .

Nevidím rozdíl mezi EU a o ostatním zahraničí . Možná by si tímto zákonem EU zajistila rozkradení zbytku naší země aby se jim do toho nepletli ostatní .

Jenom bych rád dodal že jsem byl také idealista a hlasoval pro vstup . Ale v žádném případě jsem nehlasoval pro totalitní režim ve který se EU změnila . Toho jsme si před rokem 1989 užili dost .

A jsme opět u největší chyby v novodobé historii a tou je vstup do EU , Šengenského prostoru a přijetí různých smluv díky kterým není možné přijímat účinná opatření na obranu našich vlastních domovů a naší země . Pokud se budeme bránit EU nás potrestá a vždy jde hlavně o peníze .

A co třeba požadovat saunu a pískoviště se skluzavkou pro naše nejmenší ?

Rád bych dodal že na zákonech vůbec nezáleží pokud někdo bojuje o život . Je povinností každého svůj život chránit . Je nepochopitelné že je zapotřebí podobnou samozřejmost legalizovat .

A je opravdu takový nedostatek ? Čím více *****itelů bude tím hůře se budou kontrolovat a nebo je to příprava na legalizaci a tam se již počítá se zvýšeným zájmem . Někde jsem slyšel že už nyní vyrábíme nejvíc omamných látek v Evropě .

První slovo zřejmě musím napsat jinak tak tedy řidiči pod vlivem drog .

******** a opilí řidiči se nám prohání po silnicích dnes a denně a to máme nulovou toleranci . Jak to bude vypadat až bude určité množství po****né ?

Populaci dokáže snížit pouze nějaká katastrofa nebo válka . Je mi 63 let , za tu dobu se počet obyvatel ČR. téměř nezměnil . Tedy my jsme odpovědní . Stačí se podívat na změny počtu obyvatel jinde ve světě např. po druhé sv . Nyní je nám vnucována odpovědnost i za nezodpovědné a to těžko ustojíme .

Kuloáry
30.06.20

Pro vstup do EU hlasovalo 41.73% všech oprávněných ****čů . Asi tak málo to není ale přesto zbývá více než 58% ****čů . Z dnešního pohledu velmi lituji svého souhlasu a cítím se být podveden . Ve své rodině bych nikdy nepřipustil aby o nás rozhodoval soused . Bohužel .

Dost negativně a elektromobilita je šílený projekt při současné technologické vyspělosti .

Kuloáry
28.06.20

Je na čase zrevidovat naše předchozí rozhodnutí o vstupu do EU . Tato organizace se neustále vyvíjí a dnes je to pro nás totéž co SSSR , tedy opět totalita jako za komunistů . Každá má své zastánce ty kteří z ní profitují a ostatní ? Tedy jsem pro nové referendum a uvidíme . Těším se na reakce .

Sám za sebe jsem schopen se uskromnit ale to dnes není v módě . Také je mi jasné že čím větší částky budou k dispozici tím více se těch peněz kamsi ztratí . Zaplatit se budou muset . Vím že při sebelepší ****i se nadělají chyby tak bych byl opatrný .

Spíš bychom se měli zamyslet nad ubývající zemědělskou půdou . Vznikem ohromných zastavěných ploch okolo hlavních tahů a výpadovek , dále parkovacích stání . Ze všech těchto ploch je voda urychleně odváděna do potoků a řek , výsledkem jsou záplavy. Obdobně se s dešťovou vodou zachází i ve městech .

Je zajímavé sledovat co si myslí ostatní a je pravda že se nikdy všichni neshodnou. K mému předchozímu článku bych jenom dodal že by se rozhodne lecos prokázat dalo ale není ****e . Zajímavý výrok učinil náš soud podle nějž návrhy k popravě presidenta a části poslanců jsou pouhým přestupkem !!!

Je naprosto v pořádku prodávat hlavně naše potraviny jenom jsem zvědav jak nás za tento krok potrestají . Tímto poškodíme zájmy nadnárodních řetězců . Pár let zpátky si v Bruselu stěžovali že Slováci kupují více své potraviny než unijní a už bylo zle . Na tu reakci se těším .

Bylo by na místě také finančně potrestat viníky kteří k nám nákazu zavlekli . Tyto peníze rozhodně nemohou nahradit škody které způsobily . Jaksi si nemohli pomoct a například na hory jet museli . Jak to dopadlo víme . V současné době se opět chystají vyrazit do zahraničí bez ohledu na následky .

Také bych nepodpořil a pokud mají potíže tak proto sami členové těch organizací mohou něco udělat . Pokud tento stát všem přispěje tak kdo to zaplatí ? Všichni z našich daní ? Jsou zde daleko důležitější oblasti do kterých je třeba investovat ale zábavu by si měl každý uhradit sám .

Také bych nepodpořil a pokud mají potíže tak proto sami členové těch organizací mohou něco udělat . Pokud tento stát všem přispěje tak kdo to zaplatí ? Všichni z našich daní ? Jsou zde daleko důležitější oblasti do kterých je třeba investovat ale zábavu by si měl každý uhradit sám .

Z důvodu ochrany zdraví našich občanů a jestli jsem to správně pochopil tak i vyšší akceschopnosti v případě opětovného zhoršení koronavirového stavu vidím toto prodloužení jako správné . Myslím že je naprosto neetické obětovat určitou část obyvatel ve prospěch zisku . To se nedá zdůvodnit .

Nevěřím že se tím zamezí podvodům . Jak napsal pan Verbický spíše by pomohl zákaz podkoního prodeje .

Spoléhat se můžeme pouze na sebe a na naší vládu . Z historie velmi dobře víme jak nám na západ od nás pomohli před druhou světovou . Jak nám pomáhá EU je dnes a denně patrné . Dochází k dobývání Evropy a NATO nebo EU natož nějaké samozvané komise nic neřeší . A koronavirus a EU ? Velká bída .

Jsem spokojen se všemi kroky vlády v souvislosti s epidemií . Mám nyní obavy z příliš rychlého uvolňování aby se nám to nevrátilo jako bumerang .

Jsem pro zvýšení těchto daní ale nebylo by špatné například u některých potravin tuto daň snížit .

Dnes je doba kdy se vše přejmenovává například cikán je rom . Má to znít lépe ale nic to neřeší .

Pro někoho význam částky stanovené před sedmnácti lety je stále stejný .

Pokud by byl Senát zrušen nemusíme přemýšlet nad termínem pro skupinku ****čů .

Lobista - korupce . Nic jiného se mi nevybavuje .

Nebylo by špatné vědět kdo s tímto návrhem ale hlavně proč přichází . Byl bych pro pokud by měli v tomto věku dostudováno , byli vyučení a nastoupili do zaměstnání aby pro společnost něco udělali . Potom proč ne ?

To by bylo pošpinění svátku práce . EU vnímá mnoho občanů jako novou totalitu .

Víc záleží na neúplatosti kontrolora .

Senát je vnímán většinou občanů jako trafika a ne jako pojistka .

Zásluhovost . Hezké slovo . Po vyučení jsem dostal dva týdny do****né . Ve dvaceti třech letech tři týdny a po dalších deseti letech čtyři týdny . Nikdy jsem se nad tím nepozastavil a chápal jsem že pro společnost je potřeba nejprve něco udělat .

Důchod je stanoven s ohledem na zásluhovost . Ovšem zásluhovost končí po přiznání důchodu neboť penzista již do systému nepřispívá . Z toho důvodu by měl být navyšován všem stejně . Také by měl být stanoven strop .

Bylo by dobré kdyby se podařilo dostat přepravu ve větší míře na železnici . Jsme země kterou velké množství kamionů pouze projíždí .

Aby děti sportovali záleží na rodičích škole a vlivu okolí . Podobná organizace tady nikdy nebyla a nikdo ji ani nepotřeboval . Jako chlapec jsem hrál fotbal a hlavně nebylo potřeba spousty peněz ani nezanedbatelné angažovanosti rodičů . Prospěch z té agentury budou mít hlavně její zaměstnanci .

Dal jsem hlas pro zpřísnění ale mám pocit že to problém nevyřeší . Řešení je spíše ve výchově a v důsledném vymáhání . Udivuje mne že se nikdo nepozastavuje nad výjimkou ze zákona na ochranu zvířat , tato výjimka umožňuje rituální porážku která ať se nikdo nezlobí se dá považovat za týrání .

Plně souhlasím s názorem pana Antonína Šolce ze dne 12.02.2019

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..