Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

první letošní řádná schůze začala v úterý 19. ledna. Úvodem, po schválení programu, nás ministr zdravotnictví informoval o očkovací strategii obyvatel, pomocí které bude dosaženo co nejrychlejší proočkovanosti v souvislosti s nemocí covid-19.

Dalšími body našeho jednání byly senátní „vratky“. Definitivně jsme schválili takzvaný chráněný účet pro dlužníky v exekuci, zákon o evidenci skutečných majitelů, zákon o prověřování zahraničních investic, daňové zvýhodnění pro dárce na dobročinné účely. Rozhodli jsme o tom, že vyhlášky obcí a krajů budou v jedné sbírce. Tyto předlohy musí ještě podepsat prezident republiky.

Projednali jsme dva zákony ve třetím čtení.

V zákoně o potravinách jsme odhlasovali, že dozor nad provozovnami otevřeného typu (například restauracemi a kavárnami) přejde z hygienických stanic na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních budou muset od příštího roku prodávat povinný minimální podíl stanovených potravin vyprodukovaných v České republice. Například tyto potraviny: vejce, med, květák, zelí, česnek, čerstvé i chlazené maso hovězí, vepřové a skopové, řepkový, slunečnicový olej, mléko, sýry a tvaroh. Zákon nově zavádí tresty za prodej potravin dvojí kvality.

Druhým schváleným zákonem je zahrádkářský zákon. Zákon upravuje postavení a veřejnou prospěšnost zahrádkářského hnutí v českém právním řádu. Upravuje například zahrádkářské osady nebo podmínky pachtu pozemků. Schválené zákony budou zaslány do Senátu.

Projednali jsme tři zákony ve druhém čtení.

Novelu zákona o České národní bance, novelu zákona o zaměstnanosti (kurzarbeit) a novelu zákona o pozemních komunikacích.

Přivítali jsme dva nové poslance, poslankyni Jaroslavu Puntovou (ANO 2011) a poslance Jana Jakoba (TOP 09).

Kromě vrácených zákonů ze Senátu (přijali jsme je nadpoloviční většinou všech přítomných poslanců) jsme jednali v omezeném formátu.

Radek Vondráček

Anketa

Máte představu kolik návrhů zákonů bylo od začátku volebního období doposud předloženo? Zkuste si tipnout ... pro zajímavost: ve stejném období předešlého volebního období to bylo 571 návrhů.

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Člen Pavel Bubaň

Hlasování


Diskuze

Nevidím rozdíl mezi EU a o ostatním zahraničí . Možná by si tímto zákonem EU zajistila rozkradení zbytku naší země aby se jim do toho nepletli ostatní .

Jenom bych rád dodal že jsem byl také idealista a hlasoval pro vstup . Ale v žádném případě jsem nehlasoval pro totalitní režim ve který se EU změnila . Toho jsme si před rokem 1989 užili dost .

A jsme opět u největší chyby v novodobé historii a tou je vstup do EU , Šengenského prostoru a přijetí různých smluv díky kterým není možné přijímat účinná opatření na obranu našich vlastních domovů a naší země . Pokud se budeme bránit EU nás potrestá a vždy jde hlavně o peníze .

A co třeba požadovat saunu a pískoviště se skluzavkou pro naše nejmenší ?

Rád bych dodal že na zákonech vůbec nezáleží pokud někdo bojuje o život . Je povinností každého svůj život chránit . Je nepochopitelné že je zapotřebí podobnou samozřejmost legalizovat .

A je opravdu takový nedostatek ? Čím více pěstitelů bude tím hůře se budou kontrolovat a nebo je to příprava na legalizaci a tam se již počítá se zvýšeným zájmem . Někde jsem slyšel že už nyní vyrábíme nejvíc omamných látek v Evropě .

První slovo zřejmě musím napsat jinak tak tedy řidiči pod vlivem drog .

******** a opilí řidiči se nám prohání po silnicích dnes a denně a to máme nulovou toleranci . Jak to bude vypadat až bude určité množství povolené ?

Populaci dokáže snížit pouze nějaká katastrofa nebo válka . Je mi 63 let , za tu dobu se počet obyvatel ČR. téměř nezměnil . Tedy my jsme odpovědní . Stačí se podívat na změny počtu obyvatel jinde ve světě např. po druhé sv . Nyní je nám vnucována odpovědnost i za nezodpovědné a to těžko ustojíme .

Kuloáry
30.06.20

Pro vstup do EU hlasovalo 41.73% všech oprávněných voličů . Asi tak málo to není ale přesto zbývá více než 58% voličů . Z dnešního pohledu velmi lituji svého souhlasu a cítím se být podveden . Ve své rodině bych nikdy nepřipustil aby o nás rozhodoval soused . Bohužel .

Dost negativně a elektromobilita je šílený projekt při současné technologické vyspělosti .

Kuloáry
28.06.20

Je na čase zrevidovat naše předchozí rozhodnutí o vstupu do EU . Tato organizace se neustále vyvíjí a dnes je to pro nás totéž co SSSR , tedy opět totalita jako za komunistů . Každá má své zastánce ty kteří z ní profitují a ostatní ? Tedy jsem pro nové referendum a uvidíme . Těším se na reakce .

Sám za sebe jsem schopen se uskromnit ale to dnes není v módě . Také je mi jasné že čím větší částky budou k dispozici tím více se těch peněz kamsi ztratí . Zaplatit se budou muset . Vím že při sebelepší vůli se nadělají chyby tak bych byl opatrný .

Spíš bychom se měli zamyslet nad ubývající zemědělskou půdou . Vznikem ohromných zastavěných ploch okolo hlavních tahů a výpadovek , dále parkovacích stání . Ze všech těchto ploch je voda urychleně odváděna do potoků a řek , výsledkem jsou záplavy. Obdobně se s dešťovou vodou zachází i ve městech .

Je zajímavé sledovat co si myslí ostatní a je pravda že se nikdy všichni neshodnou. K mému předchozímu článku bych jenom dodal že by se rozhodne lecos prokázat dalo ale není vůle . Zajímavý výrok učinil náš soud podle nějž návrhy k popravě presidenta a části poslanců jsou pouhým přestupkem !!!

Je naprosto v pořádku prodávat hlavně naše potraviny jenom jsem zvědav jak nás za tento krok potrestají . Tímto poškodíme zájmy nadnárodních řetězců . Pár let zpátky si v Bruselu stěžovali že Slováci kupují více své potraviny než unijní a už bylo zle . Na tu reakci se těším .

Bylo by na místě také finančně potrestat viníky kteří k nám nákazu zavlekli . Tyto peníze rozhodně nemohou nahradit škody které způsobily . Jaksi si nemohli pomoct a například na hory jet museli . Jak to dopadlo víme . V současné době se opět chystají vyrazit do zahraničí bez ohledu na následky .

Také bych nepodpořil a pokud mají potíže tak proto sami členové těch organizací mohou něco udělat . Pokud tento stát všem přispěje tak kdo to zaplatí ? Všichni z našich daní ? Jsou zde daleko důležitější oblasti do kterých je třeba investovat ale zábavu by si měl každý uhradit sám .

Také bych nepodpořil a pokud mají potíže tak proto sami členové těch organizací mohou něco udělat . Pokud tento stát všem přispěje tak kdo to zaplatí ? Všichni z našich daní ? Jsou zde daleko důležitější oblasti do kterých je třeba investovat ale zábavu by si měl každý uhradit sám .

Z důvodu ochrany zdraví našich občanů a jestli jsem to správně pochopil tak i vyšší akceschopnosti v případě opětovného zhoršení koronavirového stavu vidím toto prodloužení jako správné . Myslím že je naprosto neetické obětovat určitou část obyvatel ve prospěch zisku . To se nedá zdůvodnit .

Nevěřím že se tím zamezí podvodům . Jak napsal pan Verbický spíše by pomohl zákaz podkoního prodeje .

Spoléhat se můžeme pouze na sebe a na naší vládu . Z historie velmi dobře víme jak nám na západ od nás pomohli před druhou světovou . Jak nám pomáhá EU je dnes a denně patrné . Dochází k dobývání Evropy a NATO nebo EU natož nějaké samozvané komise nic neřeší . A koronavirus a EU ? Velká bída .

Jsem spokojen se všemi kroky vlády v souvislosti s epidemií . Mám nyní obavy z příliš rychlého uvolňování aby se nám to nevrátilo jako bumerang .

Jsem pro zvýšení těchto daní ale nebylo by špatné například u některých potravin tuto daň snížit .

Dnes je doba kdy se vše přejmenovává například cikán je rom . Má to znít lépe ale nic to neřeší .

Pro někoho význam částky stanovené před sedmnácti lety je stále stejný .

Pokud by byl Senát zrušen nemusíme přemýšlet nad termínem pro skupinku voličů .

Lobista - korupce . Nic jiného se mi nevybavuje .

Nebylo by špatné vědět kdo s tímto návrhem ale hlavně proč přichází . Byl bych pro pokud by měli v tomto věku dostudováno , byli vyučení a nastoupili do zaměstnání aby pro společnost něco udělali . Potom proč ne ?

To by bylo pošpinění svátku práce . EU vnímá mnoho občanů jako novou totalitu .

Víc záleží na neúplatosti kontrolora .

Senát je vnímán většinou občanů jako trafika a ne jako pojistka .

Zásluhovost . Hezké slovo . Po vyučení jsem dostal dva týdny dovolené . Ve dvaceti třech letech tři týdny a po dalších deseti letech čtyři týdny . Nikdy jsem se nad tím nepozastavil a chápal jsem že pro společnost je potřeba nejprve něco udělat .

Důchod je stanoven s ohledem na zásluhovost . Ovšem zásluhovost končí po přiznání důchodu neboť penzista již do systému nepřispívá . Z toho důvodu by měl být navyšován všem stejně . Také by měl být stanoven strop .

Bylo by dobré kdyby se podařilo dostat přepravu ve větší míře na železnici . Jsme země kterou velké množství kamionů pouze projíždí .

Aby děti sportovali záleží na rodičích škole a vlivu okolí . Podobná organizace tady nikdy nebyla a nikdo ji ani nepotřeboval . Jako chlapec jsem hrál fotbal a hlavně nebylo potřeba spousty peněz ani nezanedbatelné angažovanosti rodičů . Prospěch z té agentury budou mít hlavně její zaměstnanci .

Dal jsem hlas pro zpřísnění ale mám pocit že to problém nevyřeší . Řešení je spíše ve výchově a v důsledném vymáhání . Udivuje mne že se nikdo nepozastavuje nad výjimkou ze zákona na ochranu zvířat , tato výjimka umožňuje rituální porážku která ať se nikdo nezlobí se dá považovat za týrání .

Plně souhlasím s názorem pana Antonína Šolce ze dne 12.02.2019

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..