Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Člen Věra Térová

Hlasování


Diskuze

Zrušit poplatky. Vždyť nepředloží ČT nikdy řádné vyúčtování těchto poplatků a jejich výdajů.

ANO vždyť by to mělo být pro děti. Od narození až do ukončení studií stojí dítě mnoho peněz. Pokud nám záleží na tom, aby z dítěte vyrostl vzdělaný člověk.

Sice ANO ale pane Svozile souhlasím s Vámi, máme stejné myšlenky - neopisuji

Ne ještě jsem nikdy neviděla, že by evidencí čehokoliv stoupla produkce.

Ano jak pomůže Novela zákona o podpoře výzkumu udělejte prosím statistiku kolik výzkumných pracovišť zmizelo. Těžko se budou nahrazovat Výzkumné ústavy a hlavně chytří pracovníci v nich. Tato statistika by mne zajímala.

Ne je již prokázaný význam nízkoemisních vozidel?

Ne souhlas s komentářem pna Franka. Byla by dlouhá diskuze o platech, důchodech v celé EU na to by těch 197 znaků co zbývá nestačilo

Ano, vždyť i my jsme v registru, jen se tomu říká sčítání lidu. Může být i můj psík v registru.

ANO pan Kašpar mi mluví z duše. Proto plně podporuji jeho názor

Ano ale je třeba se více zaměřit na recyklaci plastů

Ano - souhlas s panem Kudrnáčem

Jednoznačně ano a komentář je stejný jako pana Smiřáka

ANO rejstřík již umožňuje k nahlédnutí do dat.

NE vždyť si neumíme vážit ani těch, kteří padli za svobodu v kterémkoli století. Vážím si těch významných Čechů, kteří svými znalostmi nebo umem pomáhají kdekoliv na světě.

Sice hlasuji NE sama jsem byla od r. 1991 OSVČ. Nikdo mne ze zaměstnání a dobrého nevyhodil, chtěla jsem to zkusit. Nebylo to vždy lehké a nemusel být ani COVID. Faktem je, že by každý OSVČ měl mít rezervu, ze které by platil zdravotní a sociální pojištění

Hlasuji ANO ale tento institut by neměl být nikým zneužit

To by měl řešit každý podnik nebo podnikatel sám.

ANO zastávám názor pana Svozila. To už mělo být dávno vyřešené.

Ne - kdo to bude sledovat. Nejlépe zřídit další úřad a ještě všechno hlásit EU.

Příspěvek ano - ale taky následně uložit obcím, jak bylo s příspěvkem naloženo. Řádná kontrola je nutná.

Ne opět za mne mluví pan Svozil. Co dobře funguje nechme to.

Pokuty na místě ano, ale jak to souvisí s bezpečností provozu to nechápu. To by musely být pokuty milionové, aby si lidi dávali pozor. To by byla řada výmluv a doplatili by na to stejně slušní řidiči.

Ano souhlas s panem *****kem. Vždyť vidíme jak v současnosti funguje on-line výuka. Naučili se učitelé jak základních škol, středních i VŠ.

Ano plně souhlasím s paní Kaplanovou. U nás se řeší vydání po****ní k oplocení /podotýkám, že je to jen výměna/ druhým rokem. Dosud není vdáno, necháme se překvapit.

NE pan Svozil mi mluví z duše

NE. A nemělo by tam být i FITNES ?

Ano - souhlas s panem Svozilem.

Hlasuji NE - vidím skupinu lidí, která by dokázala tento příspěvek i znásobit.

Souhlasím s příspěvkem pana Procházky.

Ano ale jen u lidí s nízkými příjmy nebo u maminek samoživitelek. Sociální správa přesně ví kdo jaký příjem má, jak daní apod. Mělo by to být v její kompetenci.

Ano ale jen u lidí s nízkými příjmy nebo u maminek samoživitelek. Sociální správa přesně ví kdo jaký příjem má, jak daní apod. Mělo by to být v její kompetenci.

Ano ale jen u lidí s nízkými příjmy nebo u maminek samoživitelek. Sociální správa přesně ví kdo jaký příjem má, jak daní apod. Mělo by to být v její kompetenci.

Nevím proč by měla ČT vybírat od občanů ročně 7 miliard. Na ČT se málokdy dá koukat a někdy vás tak pozvedne např. když madam Tvarůžková vedla diskuzi profesorem Prymulou. To my bylo stydno. Proč neříká mladé generaci jak to bylo za války i po ní. Raději vysílá likvidaci památníků.

Jedná se o podporu mladých rodin s dětmi proto je podpora zvýšení přídavku na dítě jednoznačná.

Souhlas s panem *****kem. Zásadní je definice výzkumných priorit a následně vypsat grantové úkoly.
Důležitá je kontrola výsledků výzkumu a využití výsledků a jejich zveřejnění.

Ne všiml si někdo z vás kdo platí stravenkama co platí? Zda je v nákupu alkohol či cigarety to přeci pokladní nezajímá, jen přepočítá sumu a je vyřízeno. To by si měl rozhodnout podnikatel.

Ano naprostý souhlas s panem Svozilem. Zde je řečeno za kterých vlád tento nešvar vznikl. Baroni si mastí kapsu a běžný lid jejich brebendy platí.

Hlasuji ano, ale pod podmínkou efektivního využití v podstatě každé koruny a opět kontrola.

Hlasuji ano, ale pod podmínkou efektivního využití v podstatě každé koruny a opět kontrola.

Hlasuji ANO a souhlasím s paní Kaplanovou. Je třeba prožít být samoživitelkou a projít si anabazí našeho soudnictví. V rodině čekáme na vyjádření soudu již třetím rokem a jedná se o záležitost minutovou ne delší. Soud však mlčí, možná že se již žaloba ztratila.

Bohatý bude mít vždy na poplatky a chudý nebo senior bude zvažovat, zda vůbec půjde k soudu.

Souhlasím s panem Novotným - ano. Hromadná žaloba by mohla mít větší úspěch u soudů.

Ano jen ne další úřad.

Souhlasím s panem Svozilem. Vždyť nám už skoro nic nezbývá. Bydlím ve městě, kde byly textilní závody Tiba. Tyto závody jsou zrušeny, bourány nebo zcela zdevastovány a to se stalo za posledních třicet let. Česká republika byla textilní velmocí ať se jednalo o bavlnu či len. Bude náprava?

Ano ale jen pro zdravotní účel a zavést pořádnou kontrolu. Bez řádné kontroly by byl negativní dopad. V žádném případě nepodporuji pirátskou stranu.

Se zrušením uplatnění odpočtu úroků z uzavřených smluv o úvěru byť bankovního nebo z úvěru ze stavebního spoření nesouhlasím. Jedná se o významnou částku finančních prostředků, kterou spoří klient, který si vzal hypotéku na dům či byt.

Jedná se zcela o mimořádnou situaci a ta vyžaduje rychlé jednání.

Bylo by to hojně zneužíváno.

Souhlasím s panem Svozilem ale doplňuji, že neznat studenta a hodnotit jej jen podle jednoho testu z matematiky je naprostý nesmysl. Jsou vydána pravidla na hodnocení, kde je bodové značení, avšak hodnotitelé tato pravidla vůbec nerespektují.

Posílit pravomoci policii nejen v této oblasti.

****bní kampaň by měla být čestná a poctivá. Poctiví a čestní by měli být i z****ní představitelé a každopádně dodržovat slušné chování.

Pokud to nemůže být vyšší daň tak alespoň těch 7 %.

Mělo by se uvažovat o zákazu pyrotechniky zcela. Trpí zvířata jak domácí tak v přírodě.

Moje vyjádření je souhlasné s panem Frankem.

Souhlasím s panem Svozilem

V žádném případě, je to jediná možnost kam se obrátit s problémem mimo naše soudnictví. Podporuji Dr. Křečka, který zásadně mění pohled na tento institut, kterému paní Šabatová nepomohla.

V žádném případě, je to jediná možnost kam se obrátit s problémem mimo naše soudnictví.

Zprostředkovatelská činnost v energetice na základě oprávnění od ERÚ by pomohla ale daleko lepší by bylo tento druh podnikání zcela zrušit

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..