Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Člen Viliam Paulíny

Hlasování


Diskuze

Samozrejme, že ANO, nejde o úhradu darovaných tkání a buniek ale o náhradu výdajov spojených s darcovskou službou.

Predpokladám, že naša vláda vie, prečo tento zákon predkladá. Zároveň upozorňujem, že v dnešnom globalizovanom svete, pokiaľ nebudú všade platiť rovnaké pravidlá a nebudeme vedieť aké liečivo je dané do obehu v iných krajinách od ktorých dovážame, pojde iba o zvýšenie administratívy u nás.

Súhlasím s pánmi Škromachom, Kudrnáčom a *****kom. Aj zvieratko pri ceste do zahraničia musí mať očkovací pas. Ide len o to, aby data neboli zneužiteľné a akým sposobom budú riešený ľudia, ktorí sa očkovať nemienia. Z logiky vyplýva, že nebudú mocť cestovať a očkovanie sa tak stane povinným.

ako aj schopnosti vžiť sa do situácie občana - ****ča, ktorý je svojou poctivou prácou pre spoločnosť rovnako doležitý, ale nie je schopný dosiahnúť ani odmeny, ktorá prevyšuje minimálnu mzdu. Priemerná mzda, sa tak stáva zavádzajúcou, pretože sa zvyšuje vďaka najvyšším mzdám a príjmom.

Domnievam sa, v súlade s kolegami predrečníkmi, že zmrazenie platového základu pre predstaviteľov štátnej moci, (neviem prečo iba niektorých a nie všetkých štátných orgánov) a sudcov je dobrý návrh a PS PČR, by ho mala prijať. Zvyšovanie totižto nad určitú hranicu vedie tiež k možnosti zdražovania..

Vrbětice
28.04.21

jenom dva muži. Zde vidím jádro pudla. Nezabezpečená munice mohla způsobit daleko větší ztráty na životech lidí, ba i dětí. O majetkových škodách ani nemluvě. Šesti leté mlčení taky zavdává různé úvahy, které se nakonec částečně projevili i v této diskusi. Účelovost nebo vyšetření případu od A do Z

Vrbětice
28.04.21

Právě jsem dočetl vyjádření všech ctěných kolegů Senior Parlamentu k Vrběticím. Nehodlám se vyjádřit k žádnému názoru. Překvapilo mě však, že se nikdo nevyjádřil k známým okolnostem. Kdy a kdo a která vláda vydala licenci k prodeji vojenské munice. Jak je možné, že bývalé vojenské sklady střežili

Exekuce
28.04.21

jak přijít o rodinu, majetek i spokojený život na stará kolena v důchodu

Exekuce
28.04.21

automaticky exekucí zabaven. Tím dlužníkem, jak pravděpodobně všichni pochopili jsem já osobně. V období kdy došlo k dražbě jsem byl hospitalizován v Psychiatrické léčebně v Bohnicích. Kdo by nekoupil hotel Za cca 3.mil.Kč? I když nutno dodat, že předtím byl vykraden a vypleněn. Jeden ze způsobů

Exekuce
28.04.21

vyměřenou částku, která je k dnešnímu dni dvojnásobná. Je jednoznačné, že starobní důchodce, který tak přišel o všechno, včetně rodiny, uvedenou částku nikdy neuhradí. Je mu 73 let a jeho život je tak navždy poznačen. Navíc nemá cenu, aby se snažil uplatnit svůj um a pracovní sílu. Výdělek by byl

Exekuce
28.04.21

Podařilo se jim splatit 1/4 tj. 3 mil. Kč. Jednalo se o hotel v Jizerských horách. Společnost šla do insolvence a hotel byl v dražbě prodán za 3 mil. Kč. Banka soudně vymáhala po každém dlužníkovi částku 3 mil. Kč. Jeden ze společníků umřel. Druhý už přes 10 let splácí ze svého starobního důchodu

Exekuce
28.04.21

I já souhlasím se Zděnkem Škromachem, neopomíjet roli soudů. Zákonné možnosti jsou ovšem velice důležité. Soud musí mít možnost posoudit věci co nejspravedlivěji. Znám případ, kdy současný dlužník si se svým společníkem půjčili na nemovitost v hodnotě 25 mil.Kč necelou polovinu t.j. 12 mil. Kč.

Už není co dodat. Stalo se a rozhodnutí považuji za správné. Jsou lidi, kteří potřebují nejenom valorizaci, ale i příspěvek )třeba na léky) při nízkých důchodech nebo exekuci. A majetnější se podělili s vnoučaty...

Podporuji návrh na uzákonění "Chráněného účtu". Těm, kteří neznají jak funguje systém, zdůrazňuji, že např. důchodce, kterému sociálka strhává část důchodu v prospěch exekutora, nemůže si otevřít bankovní účet. V případě, že tak učiní, zbytek důchodu je automaticky zablokován pro exekutora.

Každopádně jsem za ponechání obou možností.

Souhlasím s Petrem Kudrnáčem. Do Ústavy, bych nezasahoval, Postačí úprava zákona o vodě a o ochraně půdy. A samozřejmě dodržování a vymáhání platných zákonů.

Podporuji Vládu ČR v čele s neuvěřitelně pracovitým premiérem, který dokázal zodpovědností a pracovitostí nakazit celou svoji vládu. Svůj tým si vybral a vybral dobře. Spoléhám na něj. EU prožívá krizi. Pandemie i nastávající sucho ukáže její schopnosti. Každopádně bych jí připustil k maturitě.

Po dlouhé době se mnozí k sobě opět chováme jako lidi. Pomáháme si a tolerujeme jeden druhého. Pravda, jenom do té doby, pokud nás neosloví TV kamera. Pak se snažíme politikařit. Proto si vážím studenty na brigádách a všechny pracující, kteří se snaží pomáhat lidem i ekonomice a nejenom kritizovat.

Od prvopočátku chápu kroky vlády, jako snahu v maximální míře chránit to nejcennější -lidské životy.
Žádná vláda v moderní historii se s ničím podobným nesetkala. Rozhodnutím vlády věřím - ex post je každý generál. Každopádně za sebe chci všem poděkovat. I vláda je v první linii. A i já pořád žiji.

DPH platí poslední kupující. 5% snížení moc neřeší. Cenu stanovuje prodávající. A pokud existují kupující a volná tvorba cen...

ANO - domnívám se, že situace vyžaduje, aby ČNB měla tuto možnost.

Domnívám se, že návrh je dostatečný

Jedná se o velice potřebný odklad platby nájemného za provozovny, které byli uzavřeny z důvodu nouzového stavu

Hlasoval jsem pro NE, ale nemám právní vzdělání. Chtěl jsem jenom připomenout názory pí. Turkové a pána Šmiřáka. Rušení čehokoliv je věc jednoduchá, zdá se, že k tzv. vyhaslým a nadbytečným právním předpisům, je potřeba se postavit zodpovědně a z nadhledem, aby jsme nakonec nezjistili, že nám chybí

Nádhera - naprostá shoda všech hlasujících. Práce učitelek mateřských škol si nesmírně vážím. ale významný den v kalendáři to nespraví...

Administrativní zátěž ředitelů škol je zřejmá. Přesto se domnívám, že zveřejnění smlouvy je podstatně méně náročné, než její příprava a projednávání. A této povinnosti logicky nelze ředitelé škol zbavit.

Prokazovat původ majetku na žádost FÚ je naprosto logickou záležitostí. S panem Kašparem však souhlasím v tom, že jsem také nabil dojmu, že jde pouze o bič na malé zloděje a velcí se tomu zatím dokázali vždy vyhnout. Rovnost před zákonem by měla býti samozřejmostí...

Superhrubá mzda je paskvil.

Ano, naprostá shoda s neslučitelností... Nemám co dodat!

Stát si za svým názorem, považuji za základ často opakovaného významu "DEMOKRACIE". Souhlasím ovšem také s Vladimírem Macháčkem, že mnohdy může docházet k z****i či šikaně. Společnost je zatím nevyzrálá, bez zveřejňování názorů a hlasování se ovšem neposuneme dál. "Nekrást a nelhat"-není někdy lehké.

V zásadě souhlasím s názorem Pavla Bubáně a Vladimíra Macháčka. Špička ledovce, to je dle mého názoru ten správný výraz. Mladý člověk potřebuje sice na regeneraci méně času, zase má malé děti...
Možná, že by stálo za to zamyslet se nad rozložením do****né. Dvě neděle v zimě a dvě až tři v létě.

Súhlasím s definíciou priestupok. Zahaľovanie obličaje može viesť až k trestnému činu, ale samotné zahaľovanie ešte trestným činom nie je.

Myslím, že se někteří kolegové mílí, pokud se domnívají, že el. neschopenku dostane jenom pojišťovna.
Pochopitelně, že jí dostanou všichni t.j. i zaměstnavatel.

Otázka vlastně přímo souvisí s výši mzdy pracujících i zaměstnanců, Řada mezd je nadhodnocených, jiné podhodnoceny. EET částečně upraví výši mezd v řadě profesí. Nedomnívám se, že navrhované úpravy poškodí současné tzv. Husákové děti. Porovnávat důchody u nás nebo v Německu proto v současnosti nelze

Pokud až 350 000 starobních důchodců má měsíčně vyžít s 8 000.-Kč a 780 000 s méně než 10 000.-Kč, nevidím důvod proč má být pevná částka stejná pro všechny důchodce. Důchodcům s příjmem přes 40-50 tisíc korun a více pevná částka ve výši 900.-Kč, nebo i 2 000 životní úroveň příliš nezvýší.

Věřím,že ANO. Poznáme to však až za několik let. To se se v hospodářství a ve společnosti zanedbalo, se jen těžko dá napravit za 2-3 roky. Zde se ne můžeme vymlouvat, že za to může minulý režim.

Ano - nemám problém. Významný den je připomínkou a je pracovním dnem

Áno - osvědčilo se to ve světě. Bezpečnost je zaručena !

Ano, třídní učitel je velice důležitá pozice, stmeluje kolektív studentů a pedagogů.

Áno, čeká nás předse zvýšená automatizace a robotizace

Nesouhlasím. V této fázy jde o oslabování suverenity našeho státu.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..