Slovo úvodem

Vážení členové Senior parlamentu,
milí přátelé,

po delší době bych Vás rád pozdravil a poděkoval Vám. Je Vás tu přes 200, pokořili jste hranici počtu poslanců v Poslanecké sněmovně. Vy všichni jste tu za sebe, diskutujete poctivě svým jménem, nikoli skryti za smyšlenou internetovou identitu. Vážím si Vašeho nadšení, Vašich názorů, které se nebojíte říct nahlas.

A zcela upřímně, cítím vůči Vám dluh. Vzhledem k Vaší aktivitě, kterou zde vyvíjíte, je potřeba, aby Vám Senior parlament nabídl víc. Aby byl aktuálnější, lépe s Vámi komunikoval, pravidelně nabízel nové podněty, informoval Vás o akcích ve Sněmovně - zkrátka aby tu nebyla nuda. Tým správců Senior parlamentu ale chystá postupně řadu dalších úprav, věřím, že budete mile překvapeni.

Těším se.

Radek Vondráček,
Předseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Vyhledat diskuzi

Člen Vratislav Kozák

Hlasování


Diskuze

ČNB držela uměle Euro na 27 Kč asi tři roky. Je to instituce zcela odtržená od reality a žije svými modely. Žádné obchody na volném trhu bych nepovolil ani omylem.

Souhlasím, aby toto opatření platilo pouze po dobu nouzového stavu. Podvodníci se najdou vždy.

Souhlasím při zásadním porušení. Jinak navrhuji řešit záležitost domluvou. Na slušné lidi platí lépe.

Vše co pomůže, je vítáno.

Lhůta odpovídá dnešní situaci. Měla by se vztahovat pouze na firmy. které si o ni požádají. Tedy žádné plošné řešení.

Po zkušenostech s nedobytnými pohledávkami např. v zemích Blízkého Východu by to bylo vhodné. Možná by vláda měla schvalovat úvěry již od 0,5 miliardy Kč.

Jsem pro a ponechal bych název Ministerstvo zemědělství. Mám pocit, že Ministerstvo životního prostředí se historicky z něj vyčlenilo.

U rekonstrukcí ano, ale při koupi ne. Cena nemovitostí by se asi těžko snížila, vše by šlo do kapes realitních makléřů.

Jsem pro, ale muselo by se zabránit spekulativním prodejům. Tedy aby cena za nemovitost byla reálná a byla v majetku prodávajícího (vyvlastněného) několik let.

Vzhledem k věku současného ochránce považuje tento úřad za zbytečný. Člověk by měl být soudný a v osmdesáti letech se stáhnout z vysoké funkce. Jinak je jak Leonid a jeho parta.

Velké internetové firmy nehorázně bohatnou. Platit daň je samozřejmost, otázka je především správně nastavit její výši.

Jsem proti vyzbrojování nějakých skupin. Demokratická stát by si měl řešit své problémy při volbách nebo referendech. Nasílí plodí jen násilí.

Výbuch pyrotechniky v místě velké koncentrace lidí je nebezpečný. Především z toho důvodu, že může vzniknout panika a hrozí ušlapání těch, kteří spdnou na zem.

Hlavně, aby to fungovalo. Často změny jsou jen k horšímu.

Už dávno mělo být skládkování zakázáno nebo vysoce zpoplatněno.

Každý stát by měl mít právo likvidovat odpady podle vlasních zákonů. Ne podle směrnic EU.

Jsem spíše pro. Ale je složitá problematika, aby se člověk vyjádřeil jen na základě stručné průvodní zprávy.

Jsem pro to, aby podmínky byly přísnější.

Mám sice technické vzdělání, ale matematika by neměla být povinný předmět (k čemu je pro knihovníka, právníka, historika). Je škoda, že funkční model ze dob reálného socialismu se tak "modifikoval", až je nefunkční.

Musí být volba - elektronické nebo papírové formuláře. Každý není počítačově zdatný. Zrychlilo by se také vyhodnocení.

Jsem pro omezení zneužívání zákona o svobodném přístupu k informacím. Jsou notoričtí tazatelé, kteří zahltí OÚ dotazy a naruší chod úřadu. Dalo by se na to jít opačně, aby organizace měly povinnost zveřejňovaly veškeré údaje o své činnosti, pak by se nikdo na nic neptal.

Jsem pro, ale tento tresný čin musí být přesněji definován. Jsem proti tomu, aby v domě míru se vyzbrojovaly nikým nekontrolované skupiny ať fanatiků nebo pravdoláskařů.

Otázkou je, zda Policie ČR bude mít schopnost účinně proti této formě trestné činnosti účinně bojovat. Zde se zaspalo nejméně 10 let.

Publikace v elektronické formě ukládat v elektronické formě. Tisknout speciálně dva výtisky a tyto dávat do Národní knihovny (jak je to zvykem u tištěných publikací), by se autorům prodražil. Nehodnotím kvalitu mnohých publikací, mnohdy je škoda je vůbec uchovávat v Národní knihovně.

Návrh schvaluji, ale musí tam být sankce, když jej něktará strana nebo hnutí poruší. Jinak je to jen proklamce.

Zdatný hacker odvolí stokrát i vícekrát. To by se muselo hlasovat výhradně přes datové schránky.

Jedno kolo určí vítěze a je hotovo. Ve druhém kolo často stačí pár desítek nebo stovek hlasů, neboť zájem je minimální.

Žádná zákon pitnou vodu nezajistí. Je to základní povinnost státu i bez uzákonění.

Za bezpečnost vkladů odpovídá banka. IT produkty se vyvíjí mnohem rychleji, než se vytvoří a schválí zákon. Pouze by byl brzdou technického pokroku.

30 dnů musí stačit. Ve firmách se také musí pracovat svižně, nebo je konkurence převálcuje.

Opačný postup by byl nebezpečný. majetek by skoupili dobře informovaní spekulanti, a ti by jej následně prodali za vyšší cenu krajům nebo obcím.

Každý si může nakoupit na pár dnů dopředu, případně se ve svátky postit. Komerce by neměla zničit všechny tradice.

Místo na sport se peníze vloží do agentury, o jejímž přínosu silně pochybuji.

Zrušit včetně vyjímek v daňovém zákoně.

Důležitější je, aby trasa D se začala budovat a v dohledné době dokončila. Způsob řízení souprav je vedlejší problém.

Co jsou to strategické služby? Technologická centra fungují, jen když se do nich lejí peníze. Když se mají živit sama, tak je problém.

Zřízení MP byla chyba, před kterou byl ministr J. R. varován rakouskou stranou. Pořád se řeší kompetence jednotlivých složek. Dokud byla pouze Policie ČSFR, byla situace přehlednější.

Podpisem smlouvy obvykle klient získá nějaké výhody. Dodržování smluv by mělo být samozřejmé i bez sankcí.

Který malý a střední podnik pro své podnikání využívá dluhopisy nebo akcie?

Pokud stát něco nařizuje, tak případné škody musí hradit.

Spíše ano, aby se neustále nerozevíraly nůžky mezi nejmenšími a nejvyššími důchody. Záleží, zda tento návrh nenarazí u Ústavního soudu. Ten se přiklonil k zásluhovostní tvorbě.

Do 0,5 promile bych to toleroval. Tedy jednu desítku.

Stále je snaha hodnotit všchny podle stejné šablony - ať se jedná o techniky nebo měkké vědy. Vždy z toho vznikne nepřehledná metodika. Za vrchol se berou "vědecké" články s immpact faktorem, které jsou zařazeny do prvního kvartelu. Musí být vše v angličtině, jinak není šance se uchytit.

Rušení nadbytečných zákonů by mělo být průběžné a samozřejmé.

Tyto reklamy navádějí k zadlužování, např. půjčku na dovolenou či na Vánoce. Pak ještě při sloučení půjček "spotřebitelé ušetří a dostanou tablet".

Každý neuvažuje o tom, co se stane, když nebude moci splácet.

Kdo na to přišel, měl by vrátit občanský průkaz.

Při rekonstrukci škol se točí velké panízeze státní poladny. Měly by být pod veřejnou kontrolou.

Majetek by měl každý prokázet, jinak by měl být odebrán.

Ministerstvo financí je dostatečně způsobilé.

Souhlasím, ale správní soud by musel mít termín, do kterého je povinnen rozhodnout.

Jsem pro zjednodušení daňového zákona a zrušení vyjímek.

Neslučitelnost by měla být i s placenými funkcemi v samosprávě. Jsem tedy pro neslučitelnost funkce poslance EU s placenými funkcemi ve veřejné správě.

Občan má právo, jak jednají volení zástupci. Podle toho by se rozhodoval v příštích volbách.

Tento návrh by zatížil soukromý sektor. Ať si každá firma rozhoduje podle svých možností. Se zástupy o dovolených bývyjí problémy.

Určitě ano. Naše kultura by se neměla přizpůsobovat imigrantům, často nelegálním.

Současný zákon o pozemních komunikací ukládá povinnost neomezovat plynulost provozu pomalou jízdou. Pokud by bylo toto ustanovení kontrolováno, tak kamión, která jede o chlup rychleji než předjížděný, by měl být pokutován. Ale kdeže policisté jsou! Asi mráz je skolil mačetou.

Elektronizace by měla naopak termíny zkracovat, v horším případě je nechat stejné. Jinak postrádá smysl. Také by došlo k ovlivnění cash flow státu.

Ministr vnitra (tuším) Ruml byl rakouským kolegou varován, aby nedělil policii a nezáváděl MP, neboť pak bude večný spor o kompetence. Doporučuji zrušit MP mít pouze PČR. Jednotné řízení by prospělo, jinak dochází k plýtvání s poteciálem policií Mp i PČR.

Snaha zasahovat do volné tržní soutěže je nekonečná. Dají se najít reference na každého makléře. Otázka je, co je v tomto případě škoda. Že makléř prodal nemovitost levněji, než se podařil prodat např. sousední byt? Co když ten, kdo tak hodně zaplatil, byl vygumovaný.

Drobní nestátní vlastníci lesů problém kůrovce určitě nevyřeší. Často mají méně než jeden hektar lesa. Problém je na straně majoritního vlastníka, a to Lesů ČR.

Platby po zpoplatněnýchkomunikací by neměly být časové, ale podle projetých kilometrů. Při dnešních technologiích by to neměl být problém. Proč mám, jako občan ze Zlíského kraje, kde je dálnice jen okrajově, platit stejný roční poplatek jako ten, kdo jezdí po dálnici dennně.

Při veškeré úctě k sokolům i sokolnictví ne. Pak by pak musel být památný den, kdy byl ustanoven Senát ČR.

Postihy by měly být tvrdší, neboť se jedná o jasný úmysl obohatit se. Operativněji by měly jednat veškeré orgány přes SVS, odbory životního prostředí a policii. Než vše projde tímto kolečkem, aby týrané zvíře bylo odebráno, tak by zdechl i zdravý a dobře živený jedinec, či celý kolektiv zvířat.

Ochrana živočichů, kteří se přemnožili, je nesprávná. Jak se mění klima na celé planetě, tak se k nám začnou stahovat živočiši z jižní části kontinentu, kteří zde nemají přirozeného nepřítele. To budeme vše chránit? O co více se dá na ptáky a jiné ptákoviny, o to více se ubere důchodcům.

Financování vědy je založeno na nesmyslném hodnocení H16. Platí se za nesmyslné monografie, citace a články v impaktovaných časopisech, které ve společenských vědách nikdo nečte. Stačí, když centra neplní to, k čemu se při svém vzniku zavázaly. Vyšší podpora znamená další plýtvání.

Komise EU nikdy nic dobrého nepřinesla. raději omezit počet darmožroutů v této instituci, než přijmat nové.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2020. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..