Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

dovolte mi seznámit vás s průběhem schůze Poslanecké sněmovny ve dnech 20. až 23. října 2020.

Poslanci dodržovali přísná hygienická opatření, na jednání pléna se sešli v polovičním formátu.

Zůstal jsem v domácí karanténě, protože člen mé rodiny byl pozitivně testován na covid-19. Jednání jsem sledoval prostřednictvím živého internetového vysílání.

Ministr zdravotnictví v úvodu schůze poslancům nastínil predikci šíření nákazy covid-19 v České republice.

Poslanci dále projednali vládní předlohy - evidence skutečných majitelů, návrh o prověřování zahraničních investic a jednorázový příspěvek důchodcům. Všechny tyto normy ještě čeká závěrečné hlasování ve třetím čtení.

Ve stavu legislativní nouze schválili prodloužení ošetřovného, prodloužení úlev pořadatelům kulturních akcí a prodloužení odkladu EET o dva roky. Dále předlohy týkající se investičních pobídek, insolvence a exekuce. Podnikatelé budou moci opět žádat o jednorázový příspěvek 500 korun za každý den omezení svého podnikání. Poskytování záruk z programu COVID III poslanci prodloužili do poloviny příštího roku. Senát bude tyto zákony projednávat 29. října 2020.

Senátorům budou zaslány k projednání schválené zákony o paušální dani, o délce platnosti zbrojního průkazu a předloha týkající se dobrovolných střeleckých kurzů.

Poslanci se také věnovali mezinárodním smlouvám.

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Člen Vratislav Kozák

Hlasování


Diskuze

Zákon by měl být řádně připraven, bez lobbistických připomínek developerů. Také si nedovedu představit, že "Většina tzv. dotčených orgánů bude integrována do stavebního úřadu, který vydá na základě podané žádosti jedno povolení, které nebude v rozporu s chráněnými veřejnými zájmy."

Evropská hranice musí být hlídána a nikdo nepovolaný do do EU neměl být vpuštěn. Pak bude celý "Evropský systém pro cestovní informace a povolení" zbytečný, stejně tak, jako když nepovolaní se již do EU dostanou.

Letěl jsem několikrát delší dobu, ale nikdy tam nebyl nikdo, kdo by měl potřebu cvičit. Zpravidla se spalo nebo konzumovalo jídlo, hlavně pití.

Určitě mají nárok na ověřené informace. Rozhodovat na základě vyjádření "odborníka" může mít nedozírné následky. Kde nejsou informace, tam naskočí fáma. Ta se šíří velmi rychle.

Jsem pro. Matka, která byla s dětmi doma, tak nevydělávala. Pak má nižší důchod než ty matky, které po půl roce děti odloží do nějaké péče a jdou vydělávat. Pak se divíme (my senioři), co vyrůstá za mládež.

V ČR s tím bude problém. Jako největší lobbista se jeví Jaroslav Faltýnek.

Souhlasím. Navíc je podzim, to i zahrádkáři sklízí a na další rok budou nakupovat na jaře. Bez elektra také vydržím, navíc na objednávku prodávají u okénka.

Najít rovnováhu je velmi těžké. Ať uděláte cokoli, kritiků bude dostatek (viz diskuze). Osobně jsem pro vyhlášení nouzového stavu, i když mě omezení vadí. Ale nutnost omezit kontakty je důležitější.

Jako krátkodobé řešení v době epidemií to vnímám pozitivně. Prosperující firmy, které přišly o zakázky vydrží a pak přejdou do běžného režimu. Ale prodlužovat agónii skomírajících firem je zbytečné.

Nouzový stav je nutný. Ekonomické dopady budou značné, asi to nepřežije hodně podnikatelů v oboru cestovního ruchu. Když ubude divadel, nevidím to jako tragédii.

Chce to pouze rychlé soudy a povinnost splácet výživné vymáhat třeba exekucí, odebráním řidičského průkazu, veřejně prospěšné práce v mimopracovní dobu neplatiče. Jinými slovy - donutit jej ke druhému zaměstnání, aby mohl splácet.

Každý důchodce zvýšení uvítá. Nejen pro důchodce každá korunka dobrá.

Jsem proti. Nevím, jak tím pomůže dítěti do tří let. A zůstává formulace, že podle jiných zákonů dítě do tohoto zařízení může být odesláno. Není to příliš provázané.

Hlasuji ano, pokud tam bude úprava, a policie bude muset vybrat pokutu, jinak znemožnit jízdu vozidla. Znemožnit jízdu vozidla především těm, kteří mají zadržený řidičský průkaz.

Elektronická komunikace by měla být zcela běžná. Navrhovaných změn v zákoně je poměrně dost, tak spolu s ostatními připomínám, že by měl být zpracovány odborníky, ne lobbistickými skupinami.

Už to mělo být dávno schválené. Rozdíl jsem poznal u Nutelly v ČR a SRN. A to jsem nepotřeboval žádnou laboratoř. ČR a další postsocialistické státy by neměly být popelnicí.

JAKO JEDEN Z MÁLA PÍŠU K VĚCI. JSEM PRO OBA NÁVRHY, BOHATÝCH SENIORŮ JE V NAŠÍ KRÁSNÉ VLASTI MÁLO.

Osobně jsem pro legalizaci konopí. Pokud se bude prodávat volně, tak utrpí šedá ekonomika. Obdobně jako když se prodávaly bony před Tuzexem a nikdo to neviděl. O zisky by přišly nelegální výrobci a překupníci, kupující by odváděl DPH + spotřební daň.

Souhlasím, ale udělal bych změny: místo mohli požadovat zaplacení MUSELI, místo měli právo zadržet MĚLI POVINNOST. Obdobně technicky zamezit v jízdě těm, co mají zákaz řízení. Někteří jich mají několik a vesele si jezdí dál, postih je, až když se někomu něco stane (usmrcení v Morkovicích).

Návrh nepodporuji. Jednou se vymýšlí úlevy pro absolventu, pak zas pro seniory. Je to pouze další zaplevelení zákonů.

V restauracích a na tržnicích platím raději v hotovosti. kartou platím pouze tam, kde mám k obchodníkovi důvěru. Měly by být zachovány obě možnosti.

Problém není černobílý. Pokud někoho odstřelím beze svědků, kdo mi dokáže, že jsem nebyl napaden? Údajně v USA se může použít zbraň, když někdo neoprávněně vstoupí na pozemek. Měla by být do ústavy zahrnuta i obrana majetku, proč se mám dívat, jak mi někdo rabuje dům?

Také souhlasím s panem Frankem. Nejhůře se pomáhá tomu, kdo si nechce pomoci sám.

Souhlasím, především s možností odstoupení od smluv uzavřených po telefonu. Platnost plných mocí bych doporučil na jeden rok.

Každé zjednodušení je dobré. Živnostníci mají so dělat, aby se uživili. Údajně by byl problém s odpočtem ztráty z minulých období. Pokud toto bude ošetřeno, tak souhlasím.

Ještě pro doplnění: K výpočtu vnitřního výnosového procenta se dá přistoupit "tvůrčím" způsobem a pořádně jej snížit (naopak, když se žádá o úvěr, tak zase zvýšit).

Je už sice pozdě, ale ještě se něco zachránit dá. Podpora solárních elektráren je nesmyslně vysoká. Pokud vidím, že na Hané se místo obilí pěstuji sluneční kolektory, tak je mi z toho smutno. Vidím určitý problém s výpočtem vnitřního výnosového procenta.

Databází již je tolik, že snad bude nezbytné vytvořit databázi databází. Zase nějaké kontroly, na které bystrý Čech stejně vyzraje. Spíše se zaměřit na neekologické chovy - omezovat je nebo přímo likvidovat.

Řešení je z nouze ctnost. Nejprve se sníží daňové příjmy a pak v reakci na pokřik obcí a krajů se peníze "vrátí" jiným, v tomto případě nesystémovým, opatřením. Doporučuji postupovat poněkud uvážlivěji, než někomu snížíme příjmy, které v dobré víře očekával.

Souhlasím s názorem, že zrušení stravenek by snížilo počet obědů, které lidé konzumují v restauracích. Byla by to další rána pro letos těžce zkoušená pohostinská zařízení.

Jsem proti stravenkovému paušálu. Pokud někdo dostane stravenky, tak je psychologický efekt, že je použije na stravovaní. Pokud mu přijde výplata na účet, sotva někdo oddělí část jinak zdaněných prostředků a bude nimi hradit obědy v restauraci.

Ještě k toleranci alkoholu pro cyklisty. Pokud mají v Rakousku povoleno 0,8 %, tak by to mohlo být i u nás. Podmínkou by bylo, že by museli jezdit po cyklostezkách a ne po silnicích v běžném provozu.

Jsem pro nulovou toleranci u řidičů. Ale u vodáků a cyklistů by určitá tolerance být mohla. To již začínáme být papežštější než papež. Mimochodem, při kázání kněží v pracovní době pijí mešní víno. nemělo by se to také zakázat?

Závěr: Jsem pro spalování odpadů. Skládkování je časovaná bomba, neboť lidé do popelnic dávají i nebezpečné odpady. Spalovna může vypadat lidsky - viz spalovna ve Vídni podle projektu pana Stovodního (pozdější jméno Hundertwasser).

Nechci chválit dobu před revolucí. Ale tehdy se vlašský salát navážil a dal do papíru. Nyní se prodává v plastikové vaničce s víčkem z platu nebo staniolu. Stejně tak neexistovaly PET láhve, vše byly vratné obaly. Lidstvo spěje k pohodlnosti, životní prostředí trpí.

Pro pana Koptíka - když projíždím přes Polsko na ukrajinské hranice, tak sice vidím malé pozemky. Ale také vidím staré osoby, jak holí ženou jednu krávu z pastvy domů. Sem bych se vrátit nechtěl. Za důležité považuji, aby zemědělská velkovýroba minimalizovala vliv na životní prostředí.

Pro pana Koptíka - v SRN byla v šedesátých letech pozemková reforma. Pole se scelila a tímzvětšila. Na malé pozemku se udřete k smrti, ale s bídou se jen uživíte.

Je to zcela zbytečné. To by se do Ústavy muselo zakotvit právo občanů na čisté ulice, cestování bez zpoždění a silnice bez zácpy a výtluků. Kdo to navrhuje, měl by vyhledat Dr. Chocholouška.

Vzpomněl jsem si na jedno doporučení Miloše Zemana: Přijmout zákon, že funkce Senátora bude čestná. Senát by sice zákon vrátil, ale poslanecká sněmovna by jej přehlasovala. Byla by to úspora, která by všechny potěšila (kromě 81 Senátorů).

Zde bych zcela uzavřel kohoutky. K čemu armáda chce nakupovat kanóny s dostřelem 80 km? Je v této vzdálenosti nějaký nepřítel? Neustále se píše, že máme asi o 30 generálů více, než odpovídá počtu vojáků. Přesto se každoročně vysvěcují noví. Byl jsem na vojně, naše armáda nebyla a není bojeschopná.

Schodek může být schválen 500 miliard. To však neznamená, že se musí vyčerpat v plné výši. Souhlasím s autory předchozích příspěvků. Po roce 1989 umělci volali, že chtějí tržní ekonomiku. Nyní volají: "Dotace!" "Dotace!". Navíc na tribuně vedle nedostudovaného faráře volají "Demisi!" "Demisi!"

Třetí pokus p-ě-s-t-o-v-a-l.

Nevím, proč v předchozím příspěvku se objevily hvězdičky. Patří tam slovo "pěstoval", a to snad není vulgární.

Je ještě jedna možnost, a to, že by konopí pěstoval přímo stát (tedy státní podnik nebo společnost, kde by stát měl majoritní podíl). Na příkladu n. p. Budvar se ukazuje, že není rozhodující vlastnictví, ale způsob řízení.

Osobně si myslím, že ano, pokud pojedou na plno hotely, restaurace a bary. Pak se do práce vrátí ti, kteří byli propuštěni. Možná se najdou státní zakázky a státní podpora pro firmy, které budou vyrábět roušky. Zabily by se dvě mouchy jednou ranou - podpora domácí výroby a omezení jejich importu.

Pokud se dodržují předepsaná pravidla pro chov v kleci, tak jsem proti jeho zrušení. Pak přijde na přetřes zrušit kravíny, kde jsou ****** uvázány u žlebu a vepříny, kde jsou prasata jedno na druhém. Také by se mělo sdělit, o kolik se zdraží vejce, pokud nebudou z klecového chovu.

Spotřeba vody se zvyšuje, tlak na zemědělské soběstačnost také. Svádět všechno na velká pole je sice populární, ale bez nich zemědělská velkovýroba fungovat nebude. Farmářské trhy nás neuživí. Řešení je budování malých přehrad, které by sloužili i rekreaci. Příklad: Smraďavka u Buchlovic, Slížany.

Jsem pro, ale obávám se, že v takové situaci dojde k nekalostem.

Ano, ale pouze pro fyzické osoby, které tam skutečně bydlí. Tedy ne pro spekulanty.

Souhlasím. Mít pouze jednoho dodavatele je vždy riskantní. Nezbývá než věřit, že si z přidělování licencí neudělá někdo trafiku.

Jeden den nikoho nevytrhne. To je pseudoproblém.

už je pozdě. Stejně nám ve státě nic nepatří, dokonce ani voda. připomíná mi to situaci jako u pražským směnáren, kdy byl zjištěn jako vlastník bezdomovec z SR.

To ještě nezmiňuji banány, pomeranče, citrony nebo mandarinky. Za socialismu jsem je nekupoval. Byly na ně fronty. To by pak nebyl ani snobský olivový olej. Kde budeme chovat sardinky a mořské plody? Direktivní stanovení k cíli nevedou. I když nerad, ale zde musím říci, že trh si to vyřeší.

Dosáhnout v roce 85 % českých potravin v supermarketech není reálné. Naše zemědělství není schopné zajistit dostatek jablek, meruněk, broskví, ani brambor. Co by se dělo, kdyby byl v ČR neúrodný rok? Následovaly by výjimky nebo zemědělské produkty by byly těžkou podpultovkou?

Ještě doplnění pro pana Ladislava k 26. 5.: Měl jsem na mysli podpory pro všechny občany ČR bez ohledu na věk. Obdobně jak je podporováno stavební spoření.

Vážený pane Ladislave, pokud je dotaz z 25. 5. 2020 k mému vyjádření, tak nejsem schopen šířku spektra definovat. Zde jsem pouze vyslovil podporu jednomu z návrhů vlády pro podporu podnikatelů v cestovním ruchu na území ČR.

Navrhuji podporu cestovního ruchu, např. příspěvek státu pro naše občany na pobyt v ČR delší dvě noci na jednom místě. Co krize přinesla pozitivního je to, že (alespoň na rok) zmizí centra Prahy pivo nad 100 Kč a svíčková za 600 Kč. Když je nějaká podpora, vždy se najde šibal, který ji zneužije.

Veškeré zákony by se měly schvalovat svižně, jsou přece projednány ve výborech. Sněmovna by neměla být žvanírnou, jak říká AB.

Jsem pro zrušení a to především proto, že chci v dohledné době nemovitost pořizovat.

Všechny státy byly vystaveny situaci, kterou v novodobé historii nebyla. Správnost/nesprávnost boje s pandemií bude možno posoudit až za rok nebo i později. Stejně tak hodnocení, zda Evropa posílí. Podle mého názoru se oslabí. Bruselská centrála EU se asi řídí heslem, kdo nic nedělá, nic nezkazí.

S podporou bych byl opatrný. Určitě se již našli další Peltové, kteří umí nasměrovat penězotoky. Mládežnický sport bude až poslední na řadě.

Už znám výsledek hlasování v parlamentu. Termín 17. 5. je přijatelný. Pokud to bude nutné, tak další prodloužení je ještě možné.

Zkušenosti s tímto úřadem nemám. Soudný člověk by v 80 letech odešel do důchodu.

Hlasuji ne. Čím více budeme mít zpravodajství, tím častější budou kompetenční spory. Chtělo by to pouze jedno OPRAVDU, ALE OPRAVDU FUNKČNÍ zpravodajství.

Hromadné řízení odlehčí soudům, nebudou se muset každým případem zabývat zvlášť.

Právo by mělo platit pro všechny, ne pro ty, kteří si jej mohou koupit. Jsem tedy proti.
Soudy jsou neskutečně pomalé. Kauza H-systému se vlekla neuvěřitelných 20 let, železniční neštěstí u Studénky se řeší bez úspěchu více než 6 let.

Může pomoci, ale podvodníci se obrací zpravidla na důchodce. Důchodce asi těžko bude hledat na internetu, kdo má platnou licenci od ERÚ.

Jedině na vládu ČR. EU nezklamala a ukázala, že krizové situace řešit neumí a pro jistotu je ani neřeší. Viz uprchlická krize.

Souhlasím s výpočtem podle posledních tří vysvědčení. Tento způsob bych nechal na věčné časy, špatný student má být neutralizován již během studia, ne až při maturitě.
Za přežitek považuji i předmětovou část státních závěrečných zkoušek na VŠ.

Vláda dělá co může. To člověk v diskuzích zírá, kolik máme odborníků na epidemie. Jsou i v řadách opozičníchpolitiků.

ČNB držela uměle Euro na 27 Kč asi tři roky. Je to instituce zcela odtržená od reality a žije svými modely. Žádné obchody na volném trhu bych nepovolil ani omylem.

Souhlasím, aby toto opatření platilo pouze po dobu nouzového stavu. Podvodníci se najdou vždy.

Souhlasím při zásadním porušení. Jinak navrhuji řešit záležitost domluvou. Na slušné lidi platí lépe.

Vše co pomůže, je vítáno.

Lhůta odpovídá dnešní situaci. Měla by se vztahovat pouze na firmy. které si o ni požádají. Tedy žádné plošné řešení.

Po zkušenostech s nedobytnými pohledávkami např. v zemích Blízkého Východu by to bylo vhodné. Možná by vláda měla schvalovat úvěry již od 0,5 miliardy Kč.

Jsem pro a ponechal bych název Ministerstvo zemědělství. Mám pocit, že Ministerstvo životního prostředí se historicky z něj vyčlenilo.

U rekonstrukcí ano, ale při koupi ne. Cena nemovitostí by se asi těžko snížila, vše by šlo do kapes realitních makléřů.

Jsem pro, ale muselo by se zabránit spekulativním prodejům. Tedy aby cena za nemovitost byla reálná a byla v majetku prodávajícího (vyvlastněného) několik let.

Vzhledem k věku současného ochránce považuje tento úřad za zbytečný. Člověk by měl být soudný a v osmdesáti letech se stáhnout z vysoké funkce. Jinak je jak Leonid a jeho parta.

Velké internetové firmy nehorázně bohatnou. Platit daň je samozřejmost, otázka je především správně nastavit její výši.

Jsem proti vyzbrojování nějakých skupin. Demokratická stát by si měl řešit své problémy při volbách nebo referendech. Nasílí plodí jen násilí.

Výbuch pyrotechniky v místě velké koncentrace lidí je nebezpečný. Především z toho důvodu, že může vzniknout panika a hrozí ušlapání těch, kteří spdnou na zem.

Hlavně, aby to fungovalo. Často změny jsou jen k horšímu.

Už dávno mělo být skládkování zakázáno nebo vysoce zpoplatněno.

Každý stát by měl mít právo likvidovat odpady podle vlasních zákonů. Ne podle směrnic EU.

Jsem spíše pro. Ale je složitá problematika, aby se člověk vyjádřeil jen na základě stručné průvodní zprávy.

Jsem pro to, aby podmínky byly přísnější.

Mám sice technické vzdělání, ale matematika by neměla být povinný předmět (k čemu je pro knihovníka, právníka, historika). Je škoda, že funkční model ze dob reálného socialismu se tak "modifikoval", až je nefunkční.

Musí být volba - elektronické nebo papírové formuláře. Každý není počítačově zdatný. Zrychlilo by se také vyhodnocení.

Jsem pro omezení zneužívání zákona o svobodném přístupu k informacím. Jsou notoričtí tazatelé, kteří zahltí OÚ dotazy a naruší chod úřadu. Dalo by se na to jít opačně, aby organizace měly povinnost zveřejňovaly veškeré údaje o své činnosti, pak by se nikdo na nic neptal.

Jsem pro, ale tento tresný čin musí být přesněji definován. Jsem proti tomu, aby v domě míru se vyzbrojovaly nikým nekontrolované skupiny ať fanatiků nebo pravdoláskařů.

Otázkou je, zda Policie ČR bude mít schopnost účinně proti této formě trestné činnosti účinně bojovat. Zde se zaspalo nejméně 10 let.

Publikace v elektronické formě ukládat v elektronické formě. Tisknout speciálně dva výtisky a tyto dávat do Národní knihovny (jak je to zvykem u tištěných publikací), by se autorům prodražil. Nehodnotím kvalitu mnohých publikací, mnohdy je škoda je vůbec uchovávat v Národní knihovně.

Návrh schvaluji, ale musí tam být sankce, když jej něktará strana nebo hnutí poruší. Jinak je to jen proklamce.

Zdatný hacker odvolí stokrát i vícekrát. To by se muselo hlasovat výhradně přes datové schránky.

Jedno kolo určí vítěze a je hotovo. Ve druhém kolo často stačí pár desítek nebo stovek hlasů, neboť zájem je minimální.

Žádná zákon pitnou vodu nezajistí. Je to základní povinnost státu i bez uzákonění.

Za bezpečnost vkladů odpovídá banka. IT produkty se vyvíjí mnohem rychleji, než se vytvoří a schválí zákon. Pouze by byl brzdou technického pokroku.

30 dnů musí stačit. Ve firmách se také musí pracovat svižně, nebo je konkurence převálcuje.

Opačný postup by byl nebezpečný. majetek by skoupili dobře informovaní spekulanti, a ti by jej následně prodali za vyšší cenu krajům nebo obcím.

Každý si může nakoupit na pár dnů dopředu, případně se ve svátky postit. Komerce by neměla zničit všechny tradice.

Místo na sport se peníze vloží do agentury, o jejímž přínosu silně pochybuji.

Zrušit včetně vyjímek v daňovém zákoně.

Důležitější je, aby trasa D se začala budovat a v dohledné době dokončila. Způsob řízení souprav je vedlejší problém.

Co jsou to strategické služby? Technologická centra fungují, jen když se do nich lejí peníze. Když se mají živit sama, tak je problém.

Zřízení MP byla chyba, před kterou byl ministr J. R. varován rakouskou stranou. Pořád se řeší kompetence jednotlivých složek. Dokud byla pouze Policie ČSFR, byla situace přehlednější.

Podpisem smlouvy obvykle klient získá nějaké výhody. Dodržování smluv by mělo být samozřejmé i bez sankcí.

Který malý a střední podnik pro své podnikání využívá dluhopisy nebo akcie?

Pokud stát něco nařizuje, tak případné škody musí hradit.

Spíše ano, aby se neustále nerozevíraly nůžky mezi nejmenšími a nejvyššími důchody. Záleží, zda tento návrh nenarazí u Ústavního soudu. Ten se přiklonil k zásluhovostní tvorbě.

Do 0,5 promile bych to toleroval. Tedy jednu desítku.

Stále je snaha hodnotit všchny podle stejné šablony - ať se jedná o techniky nebo měkké vědy. Vždy z toho vznikne nepřehledná metodika. Za vrchol se berou "vědecké" články s immpact faktorem, které jsou zařazeny do prvního kvartelu. Musí být vše v angličtině, jinak není šance se uchytit.

Rušení nadbytečných zákonů by mělo být průběžné a samozřejmé.

Tyto reklamy navádějí k zadlužování, např. půjčku na dovolenou či na Vánoce. Pak ještě při sloučení půjček "spotřebitelé ušetří a dostanou tablet".

Každý neuvažuje o tom, co se stane, když nebude moci splácet.

Kdo na to přišel, měl by vrátit občanský průkaz.

Při rekonstrukci škol se točí velké panízeze státní poladny. Měly by být pod veřejnou kontrolou.

Majetek by měl každý prokázet, jinak by měl být odebrán.

Ministerstvo financí je dostatečně způsobilé.

Souhlasím, ale správní soud by musel mít termín, do kterého je povinnen rozhodnout.

Jsem pro zjednodušení daňového zákona a zrušení vyjímek.

Neslučitelnost by měla být i s placenými funkcemi v samosprávě. Jsem tedy pro neslučitelnost funkce poslance EU s placenými funkcemi ve veřejné správě.

Občan má právo, jak jednají volení zástupci. Podle toho by se rozhodoval v příštích volbách.

Tento návrh by zatížil soukromý sektor. Ať si každá firma rozhoduje podle svých možností. Se zástupy o dovolených bývyjí problémy.

Určitě ano. Naše kultura by se neměla přizpůsobovat imigrantům, často nelegálním.

Současný zákon o pozemních komunikací ukládá povinnost neomezovat plynulost provozu pomalou jízdou. Pokud by bylo toto ustanovení kontrolováno, tak kamión, která jede o chlup rychleji než předjížděný, by měl být pokutován. Ale kdeže policisté jsou! Asi mráz je skolil mačetou.

Elektronizace by měla naopak termíny zkracovat, v horším případě je nechat stejné. Jinak postrádá smysl. Také by došlo k ovlivnění cash flow státu.

Ministr vnitra (tuším) Ruml byl rakouským kolegou varován, aby nedělil policii a nezáváděl MP, neboť pak bude večný spor o kompetence. Doporučuji zrušit MP mít pouze PČR. Jednotné řízení by prospělo, jinak dochází k plýtvání s poteciálem policií Mp i PČR.

Snaha zasahovat do volné tržní soutěže je nekonečná. Dají se najít reference na každého makléře. Otázka je, co je v tomto případě škoda. Že makléř prodal nemovitost levněji, než se podařil prodat např. sousední byt? Co když ten, kdo tak hodně zaplatil, byl vygumovaný.

Drobní nestátní vlastníci lesů problém kůrovce určitě nevyřeší. Často mají méně než jeden hektar lesa. Problém je na straně majoritního vlastníka, a to Lesů ČR.

Platby po zpoplatněnýchkomunikací by neměly být časové, ale podle projetých kilometrů. Při dnešních technologiích by to neměl být problém. Proč mám, jako občan ze Zlíského kraje, kde je dálnice jen okrajově, platit stejný roční poplatek jako ten, kdo jezdí po dálnici dennně.

Při veškeré úctě k sokolům i sokolnictví ne. Pak by pak musel být památný den, kdy byl ustanoven Senát ČR.

Postihy by měly být tvrdší, neboť se jedná o jasný úmysl obohatit se. Operativněji by měly jednat veškeré orgány přes SVS, odbory životního prostředí a policii. Než vše projde tímto kolečkem, aby týrané zvíře bylo odebráno, tak by zdechl i zdravý a dobře živený jedinec, či celý kolektiv zvířat.

Ochrana živočichů, kteří se přemnožili, je nesprávná. Jak se mění klima na celé planetě, tak se k nám začnou stahovat živočiši z jižní části kontinentu, kteří zde nemají přirozeného nepřítele. To budeme vše chránit? O co více se dá na ptáky a jiné ptákoviny, o to více se ubere důchodcům.

Financování vědy je založeno na nesmyslném hodnocení H16. Platí se za nesmyslné monografie, citace a články v impaktovaných časopisech, které ve společenských vědách nikdo nečte. Stačí, když centra neplní to, k čemu se při svém vzniku zavázaly. Vyšší podpora znamená další plýtvání.

Komise EU nikdy nic dobrého nepřinesla. raději omezit počet darmožroutů v této instituci, než přijmat nové.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2020. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..