Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Člen Vratislav Kozák

Hlasování


Diskuze

Stále se někdo ohání 1. republikou. To se poslancům platily pouze diety. Udělat to tak znovu, tak by se ukázalo, kdo si jde do politiky jenom nahrabat.

Ze silničního provozu jsem se za pár týdnů přesvědčil jsem se, že je to pořádné ******. Za výraz se omlouvám, ale vulgární slova běžně nepoužívám.

Souhlasím s mazáním. Některé negativní příspěvky dává na sociální sítě konkurence. Doporučuji mazat všechny příspěvky, kde není možné běžnými prostředky dohledat autora.

Souhlasím s certifikátem, i když jej někdo bude brát jako diskriminační. Kdo se nechal naočkovat, měl by mít výhodnější cestování.

Ze spisů se vynáší informace do sdělovacích prostředků Jméno oznamovatele by bylo známo dříve, než zaschne inkoust na oznámení.

Nový úřad, nové zmatky. Zrychlení stavebního řízení v nedohlednu. Proč se rázně nezakročí proti vedení organizací, které nedodržuje stávající lhůty? Exemplární potrestání všech (ne)zodpovědných pracovníků a zákon nebude třeba měnit.

Vláda v covidovém období neměla lehkou situaci. Opozice stálou nekonstruktivní kritikou situaci ještě zhoršovala.

Jsem proti vyřazení Ruska a Číny z těchto vládních zakázek. O tak zásadních záležitostech by měli rozhodovat odborníci, ne politici.

Souhlasím. Závěry NKÚ by se neměly pouze PROJEDNÁVAT, ale na jejich základě činit opatření, případně ZAHÁJIT TRESTNÍ ŘÍZENÍ. Pokud NKÚ něco zjistí, tak se všichni úspěšně vymlouvají.

Pokud se zrychlí výměna informací mezi zdravotnickými zařízeními, tak souhlasím.

Pokud to napomůže rychlejšímu odbavení mezi státy, tak proč ne. Nelze rozvolnit a vše pustit z ruky.

jsem proti. K čemu to bude dobré? Papírování už i u zvěrolékaře?

S návrhem, jak je zde prezentován, plně souhlasím.

Jsem pro. Na 10 mil. obyvatel je 14 krajů velký přepych, obdobně jako druhá komora Parlamentu.

Přestupek by měl být projednán a s konečným verdiktem by měla být seznámena veřejnost. Pokuty by měly být citelné, aby si každý poslanec rozmyslel, co činní.

Souhlasím s automatickým zvyšováním minimální mzdy obdobně, jak je tomu u důchodů. Pokud by se zkrátila pracovní doby o půl hodiny denně, tak by se snad mohla zvýšit produktivita práce.

Dobrovolník nemůže nic očekávat, a to právě proto, že je dobrovolník.

Omezení je nutné. Anonymita nahrává vulgaritě, ale může vést k nekalému konkureč. boji, tedy znevažovat konkurenční výrobky. Někteří si vynucují slevy, že jinak napíší negativní hodnocení. Trestán by měl být i ten, kdo úmyslně napíše nepravdu s cílem někoho poškodit nebo získat neoprávněnou výhodu.

Ano, jsem pro. Tyto páry již tak mají mnohá omezení, tak proč jejich situaci ještě zhoršovat.

Vrbětice
28.04.21

Vyjadřovat se bez přesných informací není chytré. Za solidaritu EU si nic nekoupíme. Možný ztracený export za více než 100 mld. Kč pocítí naše - již dost - zkoušené firmy.

Exekuce
28.04.21

Plně souhlasím se Zděňkem Škromachem. Role soudů by měla být rozhodující.

Kvóty nebyl chytrý nápad. Pokud 50 % vepřového dovážíme (obdobně je to u vajec), tak je to situace pro obchodníky neřešitelná. Stejně tak u sezónního ovoce a zeleniny.

Na některých okreskách ani nebude možno cyklistu předjet. Stejně tak, kde je plná čára. Jak se v případě střetu dokáže, že cyklista nejel při kraji silnice?

Hlasuji pro, pokud je to výhodné pro obě strany. Ulehčí se i dopravě.
Předpokládám, že tazatel má na mysli "standardním" nástrojem.

Jednoduchá otázka, na kterou je obtížné odpovědět. Obě varianty mají plusy i mínusy, ale zdravotní pojišťovny musí hradit zvýšené náklady na léčbu covidových pacientů. OSVČ zase mají problém na tyto platby získat prostředky, pokud nedosáhnou na nějaký program.

Nevidím relevantní důvod k takovému významnému dnu. O přínosu Čechů v zahraničí k sametové revoluci se dá úspěšně pochybovat.

Vše co je veřejné by mělo být i veřejně dohledatelné. Veřejná kontrola je nejlepší kontrola.

Souhlasím s novelou, až měla být dávno. To co předvádějí někteří poslanci, snižuje vážnost celé PSP.

Nemá úřad práci nějakou evidenci osob, které tuto podporu skutečně potřebují? Obávám se, že jinak se mezi samoživitele/ky započítají i lidé z nesezdaného páru, kteří ale ve skutečnosti spolu žijí.

Jsem pro jeden ****bní obvod. Vytvoření čtrnácti krajů bylo zbytečné. ČR má 10 mil. obyvatel, to je o milion a půl více než má Londýn. To potřebujeme dvoukomorový parlament, prezidenta, premiéra + 13 ministrů a vzpomínaných 14 krajů.

Maturita jako zkouška dospělosti by měla zůstat. Je to slavnostní ukončení studia na SŠ + pořádná pařba na maturitním večírku.

Měl by se upravit Jednací řád PSP ČR tak, aby na projednání zákona měly parlamentní strany určenou max. dobu - využít trojčlenky, kterou jsme se učili ve třetí obecné. Je to tak prosté, milý Watsone. Jinak to jsou exhibice, někdy dosti nechutné.

Tito dva poslanci jsou ostudou národa. Zákonodárce by měl jít příkladem a ne současnou situaci znevažovat.

Stálé prodlužování nouzového stavu mě již vadí, ale chápu jeho nutnost. Ale vidím na ulici, že pro většinu lidí jít s rouškou je neřešitelný problém.

NE. Již tak je problém např. s životním penzijním pojištěním. Musel mi pomoci Finanční arbitr, abych s k penězům dostal ve věku, kdy ještě budu chápat situaci kolem sebe. To bylo pouze v rámci ČR! Když někdo pracuje ve více zemích EU, tak si na penzi naspoří i bez tohoto produktu.

ANO. Pokud je povinné čipování, tak by měl být i registr. Jinak čipování ztrácí na významu.

ANO. Ochrana je nutná, neboť se pak těžko bude hledat někdo, kdy bude ochoten svědčit. Zvlášť v případě národnostních menšin.

NE. Při stravování v bufetech nebo venkovních akcích je jednorázové nádobí a příbor asi jediný způsob, jak se nenakazit. Hygiena je zde nízká.

Ano. Dá se předpokládat masivní využívání dronů, např. k doručování zásilek. Regulace je nutná. Doporučuji vzít si vzor ze zahraničí, kde to funguje, než zase něco tvořit na koleně.

Ano, je to mnohem operativnější. A. B. má pravdu, že parlament je žvanírna.

Jsem proti kvótám. Našim zemědělcům se nevyplatí produkovat vepřové maso, neboť dovoz z Polska a dokonce i SRN je levnější. Je to vlivem jiného nastavení zemědělských dotací v těchto zemích. Budeme mít dostatek např. vajec? Co když bude v jednom roce velká neúroda?

Kolik % hmotnosti z vyrobených plastů tvoří tyto maličkosti? Zakoupil jsem malou obývací stěnu. Byla zabalena v plastech, celkem 4 žluté pytle. pro stromy se nevidí les.

Není to správné. Na ped. fakultách studuje dostatek studentů, problém je v tom, že na školy nenastoupí. Někteří si stěžují, že tam není místo, neboť se zaměstnávají důchodci a nepedagogové. Stal se z toho začarovaný kruh. Některé praktické předměty by na učilištích mohli učit i dobří "fachmani".

Hlavně je nešťastné jeho načasování. Návrh tam ležel v klidu 3 roky a po vyhlášení termínu ****b klub důchodců - zvaný Ústavní soud - ožil. Ne Seznamu byl odkaz záznamu, jak právě Pavel Rychetský před 20 lety obhajoval v Senátu návrh stávajícího ****bního zákona.

Nouzový stav by měl být prodloužen. Není možné, aby v jednom kraji byly otevřené všechny obchody a jiném ne. To by propuknul nákupní turismus plnou silou.

Je to nutné. Ať si ústavní právníci říkají, co chtějí. Když se tvořila Ústava, tak s takovou situací nikdo nepočítal.

Jiné řešení není, je to reakce na realitu.

Kázeň jednotky není možná bez kázně jednotlivce (z vojny). Pokud se příkazy nedodržují, tak jsou neúčinná a mají demoralizující vliv. Pokud šéf Národní sportovní agentury po svém angažmá v Teplicích zůstává ve funkci, tak je to výsměch všem lidem, kterým se předpisy neustále zpřísňují. FUJ!

Pan Vystrčil úspěšně přesvědčuje občany, jakou je Senát kvalitní zákonodárnou institucí. Na vojně se říkalo, jaký velitel, taková jednotka. Dobrovolnosti se meze nekladou, pan Vystrčil může na dát postiženým celý plat i náhrady.

Rozhodně NE! Veřejné zakázky by měly nacházet nejvhodnějšího dodavatele, ne podporovat určitou skupinu dodavatelů. Auta sice sníží emise, elektrárny je zase zvýší.

Na tento dotaz nelze hlasovat ANO/NE. Rada vlády pro VVI je nefunkční. Metodika 2017+ nemá jasná pravidla financování. V Radě by se měl zásadním způsobem snížit počet teoretiků.
Začít by se mělo definováním výzkumných priorit a podle toho vypsat grantové úkoly.

Jsem z pivovarského oboru. Pivovary si vybírají dobré dodavatele i bez certifikátů. Certifikát = zbytečné náklady = zbytečná neproduktivní místa.

Zákon by se měl zjednodušit, ale zároveň by měl vyloučit "ušít" zakázku na jednoho dodavatele. Například vysoutěžit nákup laptopů pro vysoké školy trvá více než půl roku. VŠ musí soutěžit i nákup kancelářských potřeb. Pak nutně musí narůstat administrativa ve veřejné správě.

Zvyšují se důchody, měly by se i zvyšovat přídavky na dítě. Přídavky na dítě by však neměly být hlavním důvodem pro založení rodiny.

Souhlasím s panem Škromachem. Ať je očkování bezplatné a dobrovolné.

Jsem pro, jejich situace je těžká. Důležité je, jakým způsobem se zabrání vyplácení těm, kteří nejsou v nouzi a dovedou úspěšně natahovat ruce.

Byla by to legalizace nekalých praktik. 30 dnů budu pronajímat na bílo, zbytek roku na černo. To by se v Praze 1 musela najmout armáda kontrolorů.

Jsem pro, ale zároveň na rozpacích. Pokud bude sucho, tak žádná Ústava stejně nepomůže. Jako alibismus ale skvělé.

Jsem pro zvýšení na 80 %. Pokud je to např. pro samoživitelku jediný příjem, stejně to má těžké.

1. Jsem proti poplatkům. Naopak by ČT měla platit za to, že se na ni nějaký zoufalec dívá.
2. K čemu je Rada? Mám dojem, že existuje proto jen, aby byl úřad spokojen. Zbytečně vyhozené peníza za slavnou radu.

Jsem pro. Ale v žádném paragrafu nesmí být schovaný nějaký detail, který zcela napomůže jedné nebo druhé straně.

Superhrubou mzdu zavedla ODS, když před volbami slíbila nižší daně. Podle Parkinsoných zákonů, když chceš snížit daň, musíš zvýšit základ. Proto vznikla superhrubá mzda. Podnikatelé si ji ale chválili. Zaměstnanci tak viděli, kolik stojí jejich práce před zdaněním.

Je to správné. Exekutoři jsou schopni zabavit i základní potřeby. I dlužník musí z něčeho žít, nechceme, aby skončil na ulici.

Deficit je vysoký, ale předpokládám, že vláda ví, co dělá. Kalousek a spol. si přijdou při projednávání na své.

Zákon by měl být řádně připraven, bez lobbistických připomínek developerů. Také si nedovedu představit, že "Většina tzv. dotčených orgánů bude integrována do stavebního úřadu, který vydá na základě podané žádosti jedno po****ní, které nebude v rozporu s chráněnými veřejnými zájmy."

Evropská hranice musí být hlídána a nikdo nepovolaný do do EU neměl být vpuštěn. Pak bude celý "Evropský systém pro cestovní informace a po****ní" zbytečný, stejně tak, jako když nepovolaní se již do EU dostanou.

Letěl jsem několikrát delší dobu, ale nikdy tam nebyl nikdo, kdo by měl potřebu cvičit. Zpravidla se spalo nebo konzumovalo jídlo, hlavně pití.

Určitě mají nárok na ověřené informace. Rozhodovat na základě vyjádření "odborníka" může mít nedozírné následky. Kde nejsou informace, tam naskočí fáma. Ta se šíří velmi rychle.

Jsem pro. Matka, která byla s dětmi doma, tak nevydělávala. Pak má nižší důchod než ty matky, které po půl roce děti odloží do nějaké péče a jdou vydělávat. Pak se divíme (my senioři), co vyrůstá za mládež.

V ČR s tím bude problém. Jako největší lobbista se jeví Jaroslav Faltýnek.

Souhlasím. Navíc je podzim, to i zahrádkáři sklízí a na další rok budou nakupovat na jaře. Bez elektra také vydržím, navíc na objednávku prodávají u okénka.

Najít rovnováhu je velmi těžké. Ať uděláte cokoli, kritiků bude dostatek (viz diskuze). Osobně jsem pro vyhlášení nouzového stavu, i když mě omezení vadí. Ale nutnost omezit kontakty je důležitější.

Jako krátkodobé řešení v době epidemií to vnímám pozitivně. Prosperující firmy, které přišly o zakázky vydrží a pak přejdou do běžného režimu. Ale prodlužovat agónii skomírajících firem je zbytečné.

Nouzový stav je nutný. Ekonomické dopady budou značné, asi to nepřežije hodně podnikatelů v oboru cestovního ruchu. Když ubude divadel, nevidím to jako tragédii.

Chce to pouze rychlé soudy a povinnost splácet výživné vymáhat třeba exekucí, odebráním řidičského průkazu, veřejně prospěšné práce v mimopracovní dobu neplatiče. Jinými slovy - donutit jej ke druhému zaměstnání, aby mohl splácet.

Každý důchodce zvýšení uvítá. Nejen pro důchodce každá korunka dobrá.

Jsem proti. Nevím, jak tím pomůže dítěti do tří let. A zůstává formulace, že podle jiných zákonů dítě do tohoto zařízení může být odesláno. Není to příliš provázané.

Hlasuji ano, pokud tam bude úprava, a policie bude muset vybrat pokutu, jinak znemožnit jízdu vozidla. Znemožnit jízdu vozidla především těm, kteří mají zadržený řidičský průkaz.

Elektronická komunikace by měla být zcela běžná. Navrhovaných změn v zákoně je poměrně dost, tak spolu s ostatními připomínám, že by měl být zpracovány odborníky, ne lobbistickými skupinami.

Už to mělo být dávno schválené. Rozdíl jsem poznal u Nutelly v ČR a SRN. A to jsem nepotřeboval žádnou laboratoř. ČR a další postsocialistické státy by neměly být popelnicí.

JAKO JEDEN Z MÁLA PÍŠU K VĚCI. JSEM PRO OBA NÁVRHY, BOHATÝCH SENIORŮ JE V NAŠÍ KRÁSNÉ VLASTI MÁLO.

Osobně jsem pro legalizaci konopí. Pokud se bude prodávat volně, tak utrpí šedá ekonomika. Obdobně jako když se prodávaly bony před Tuzexem a nikdo to neviděl. O zisky by přišly nelegální výrobci a překupníci, kupující by odváděl DPH + spotřební daň.

Souhlasím, ale udělal bych změny: místo mohli požadovat zaplacení MUSELI, místo měli právo zadržet MĚLI POVINNOST. Obdobně technicky zamezit v jízdě těm, co mají zákaz řízení. Někteří jich mají několik a vesele si jezdí dál, postih je, až když se někomu něco stane (usmrcení v Morkovicích).

Návrh nepodporuji. Jednou se vymýšlí úlevy pro absolventu, pak zas pro seniory. Je to pouze další zaplevelení zákonů.

V restauracích a na tržnicích platím raději v hotovosti. kartou platím pouze tam, kde mám k obchodníkovi důvěru. Měly by být zachovány obě možnosti.

Problém není černobílý. Pokud někoho odstřelím beze svědků, kdo mi dokáže, že jsem nebyl napaden? Údajně v USA se může použít zbraň, když někdo neoprávněně vstoupí na pozemek. Měla by být do ústavy zahrnuta i obrana majetku, proč se mám dívat, jak mi někdo rabuje dům?

Také souhlasím s panem Frankem. Nejhůře se pomáhá tomu, kdo si nechce pomoci sám.

Souhlasím, především s možností odstoupení od smluv uzavřených po telefonu. Platnost plných mocí bych doporučil na jeden rok.

Každé zjednodušení je dobré. Živnostníci mají so dělat, aby se uživili. Údajně by byl problém s odpočtem ztráty z minulých období. Pokud toto bude ošetřeno, tak souhlasím.

Ještě pro doplnění: K výpočtu vnitřního výnosového procenta se dá přistoupit "tvůrčím" způsobem a pořádně jej snížit (naopak, když se žádá o úvěr, tak zase zvýšit).

Je už sice pozdě, ale ještě se něco zachránit dá. Podpora solárních elektráren je nesmyslně vysoká. Pokud vidím, že na Hané se místo obilí *****uji sluneční kolektory, tak je mi z toho smutno. Vidím určitý problém s výpočtem vnitřního výnosového procenta.

Databází již je tolik, že snad bude nezbytné vytvořit databázi databází. Zase nějaké kontroly, na které bystrý Čech stejně vyzraje. Spíše se zaměřit na neekologické chovy - omezovat je nebo přímo likvidovat.

Řešení je z nouze ctnost. Nejprve se sníží daňové příjmy a pak v reakci na pokřik obcí a krajů se peníze "vrátí" jiným, v tomto případě nesystémovým, opatřením. Doporučuji postupovat poněkud uvážlivěji, než někomu snížíme příjmy, které v dobré víře očekával.

Souhlasím s názorem, že zrušení stravenek by snížilo počet obědů, které lidé konzumují v restauracích. Byla by to další rána pro letos těžce zkoušená pohostinská zařízení.

Jsem proti stravenkovému paušálu. Pokud někdo dostane stravenky, tak je psychologický efekt, že je použije na stravovaní. Pokud mu přijde výplata na účet, sotva někdo oddělí část jinak zdaněných prostředků a bude nimi hradit obědy v restauraci.

Ještě k toleranci alkoholu pro cyklisty. Pokud mají v Rakousku po****no 0,8 %, tak by to mohlo být i u nás. Podmínkou by bylo, že by museli jezdit po cyklostezkách a ne po silnicích v běžném provozu.

Jsem pro nulovou toleranci u řidičů. Ale u vodáků a cyklistů by určitá tolerance být mohla. To již začínáme být papežštější než papež. Mimochodem, při kázání kněží v pracovní době pijí mešní víno. nemělo by se to také zakázat?

Závěr: Jsem pro spalování odpadů. Skládkování je časovaná bomba, neboť lidé do popelnic dávají i nebezpečné odpady. Spalovna může vypadat lidsky - viz spalovna ve Vídni podle projektu pana Stovodního (pozdější jméno Hundertwasser).

Nechci chválit dobu před revolucí. Ale tehdy se vlašský salát navážil a dal do papíru. Nyní se prodává v plastikové vaničce s víčkem z platu nebo staniolu. Stejně tak neexistovaly PET láhve, vše byly vratné obaly. Lidstvo spěje k pohodlnosti, životní prostředí trpí.

Pro pana Koptíka - když projíždím přes Polsko na ukrajinské hranice, tak sice vidím malé pozemky. Ale také vidím staré osoby, jak holí ženou jednu krávu z pastvy domů. Sem bych se vrátit nechtěl. Za důležité považuji, aby zemědělská velkovýroba minimalizovala vliv na životní prostředí.

Pro pana Koptíka - v SRN byla v šedesátých letech pozemková reforma. Pole se scelila a tímzvětšila. Na malé pozemku se udřete k smrti, ale s bídou se jen uživíte.

Je to zcela zbytečné. To by se do Ústavy muselo zakotvit právo občanů na čisté ulice, cestování bez zpoždění a silnice bez zácpy a výtluků. Kdo to navrhuje, měl by vyhledat Dr. Chocholouška.

Vzpomněl jsem si na jedno doporučení Miloše Zemana: Přijmout zákon, že funkce Senátora bude čestná. Senát by sice zákon vrátil, ale poslanecká sněmovna by jej přehlasovala. Byla by to úspora, která by všechny potěšila (kromě 81 Senátorů).

Zde bych zcela uzavřel kohoutky. K čemu armáda chce nakupovat kanóny s dostřelem 80 km? Je v této vzdálenosti nějaký nepřítel? Neustále se píše, že máme asi o 30 generálů více, než odpovídá počtu vojáků. Přesto se každoročně vysvěcují noví. Byl jsem na vojně, naše armáda nebyla a není bojeschopná.

Schodek může být schválen 500 miliard. To však neznamená, že se musí vyčerpat v plné výši. Souhlasím s autory předchozích příspěvků. Po roce 1989 umělci volali, že chtějí tržní ekonomiku. Nyní volají: "Dotace!" "Dotace!". Navíc na tribuně vedle nedostudovaného faráře volají "Demisi!" "Demisi!"

Třetí pokus p-ě-s-t-o-v-a-l.

Nevím, proč v předchozím příspěvku se objevily hvězdičky. Patří tam slovo "*****oval", a to snad není vulgární.

Je ještě jedna možnost, a to, že by konopí *****oval přímo stát (tedy státní podnik nebo společnost, kde by stát měl majoritní podíl). Na příkladu n. p. Budvar se ukazuje, že není rozhodující vlastnictví, ale způsob řízení.

Osobně si myslím, že ano, pokud pojedou na plno hotely, restaurace a bary. Pak se do práce vrátí ti, kteří byli propuštěni. Možná se najdou státní zakázky a státní podpora pro firmy, které budou vyrábět roušky. Zabily by se dvě mouchy jednou ranou - podpora domácí výroby a omezení jejich importu.

Pokud se dodržují předepsaná pravidla pro chov v kleci, tak jsem proti jeho zrušení. Pak přijde na přetřes zrušit kravíny, kde jsou ****** uvázány u žlebu a vepříny, kde jsou prasata jedno na druhém. Také by se mělo sdělit, o kolik se zdraží vejce, pokud nebudou z klecového chovu.

Spotřeba vody se zvyšuje, tlak na zemědělské soběstačnost také. Svádět všechno na velká pole je sice populární, ale bez nich zemědělská velkovýroba fungovat nebude. Farmářské trhy nás neuživí. Řešení je budování malých přehrad, které by sloužili i rekreaci. Příklad: Smraďavka u Buchlovic, Slížany.

Jsem pro, ale obávám se, že v takové situaci dojde k nekalostem.

Ano, ale pouze pro fyzické osoby, které tam skutečně bydlí. Tedy ne pro spekulanty.

Souhlasím. Mít pouze jednoho dodavatele je vždy riskantní. Nezbývá než věřit, že si z přidělování licencí neudělá někdo trafiku.

Jeden den nikoho nevytrhne. To je pseudoproblém.

už je pozdě. Stejně nám ve státě nic nepatří, dokonce ani voda. připomíná mi to situaci jako u pražským směnáren, kdy byl zjištěn jako vlastník bezdomovec z SR.

To ještě nezmiňuji banány, pomeranče, citrony nebo mandarinky. Za socialismu jsem je nekupoval. Byly na ně fronty. To by pak nebyl ani snobský olivový olej. Kde budeme chovat sardinky a mořské plody? Direktivní stanovení k cíli nevedou. I když nerad, ale zde musím říci, že trh si to vyřeší.

Dosáhnout v roce 85 % českých potravin v supermarketech není reálné. Naše zemědělství není schopné zajistit dostatek jablek, meruněk, broskví, ani brambor. Co by se dělo, kdyby byl v ČR neúrodný rok? Následovaly by výjimky nebo zemědělské produkty by byly těžkou podpultovkou?

Ještě doplnění pro pana Ladislava k 26. 5.: Měl jsem na mysli podpory pro všechny občany ČR bez ohledu na věk. Obdobně jak je podporováno stavební spoření.

Vážený pane Ladislave, pokud je dotaz z 25. 5. 2020 k mému vyjádření, tak nejsem schopen šířku spektra definovat. Zde jsem pouze vyslovil podporu jednomu z návrhů vlády pro podporu podnikatelů v cestovním ruchu na území ČR.

Navrhuji podporu cestovního ruchu, např. příspěvek státu pro naše občany na pobyt v ČR delší dvě noci na jednom místě. Co krize přinesla pozitivního je to, že (alespoň na rok) zmizí centra Prahy pivo nad 100 Kč a svíčková za 600 Kč. Když je nějaká podpora, vždy se najde šibal, který ji zneužije.

Veškeré zákony by se měly schvalovat svižně, jsou přece projednány ve výborech. Sněmovna by neměla být žvanírnou, jak říká AB.

Jsem pro zrušení a to především proto, že chci v dohledné době nemovitost pořizovat.

Všechny státy byly vystaveny situaci, kterou v novodobé historii nebyla. Správnost/nesprávnost boje s pandemií bude možno posoudit až za rok nebo i později. Stejně tak hodnocení, zda Evropa posílí. Podle mého názoru se oslabí. Bruselská centrála EU se asi řídí heslem, kdo nic nedělá, nic nezkazí.

S podporou bych byl opatrný. Určitě se již našli další Peltové, kteří umí nasměrovat penězotoky. Mládežnický sport bude až poslední na řadě.

Už znám výsledek hlasování v parlamentu. Termín 17. 5. je přijatelný. Pokud to bude nutné, tak další prodloužení je ještě možné.

Zkušenosti s tímto úřadem nemám. Soudný člověk by v 80 letech odešel do důchodu.

Hlasuji ne. Čím více budeme mít zpravodajství, tím častější budou kompetenční spory. Chtělo by to pouze jedno OPRAVDU, ALE OPRAVDU FUNKČNÍ zpravodajství.

Hromadné řízení odlehčí soudům, nebudou se muset každým případem zabývat zvlášť.

Právo by mělo platit pro všechny, ne pro ty, kteří si jej mohou koupit. Jsem tedy proti.
Soudy jsou neskutečně pomalé. Kauza H-systému se vlekla neuvěřitelných 20 let, železniční neštěstí u Studénky se řeší bez úspěchu více než 6 let.

Může pomoci, ale podvodníci se obrací zpravidla na důchodce. Důchodce asi těžko bude hledat na internetu, kdo má platnou licenci od ERÚ.

Jedině na vládu ČR. EU nezklamala a ukázala, že krizové situace řešit neumí a pro jistotu je ani neřeší. Viz uprchlická krize.

Souhlasím s výpočtem podle posledních tří vysvědčení. Tento způsob bych nechal na věčné časy, špatný student má být neutralizován již během studia, ne až při maturitě.
Za přežitek považuji i předmětovou část státních závěrečných zkoušek na VŠ.

Vláda dělá co může. To člověk v diskuzích zírá, kolik máme odborníků na epidemie. Jsou i v řadách opozičníchpolitiků.

ČNB držela uměle Euro na 27 Kč asi tři roky. Je to instituce zcela odtržená od reality a žije svými modely. Žádné obchody na volném trhu bych nepo****l ani omylem.

Souhlasím, aby toto opatření platilo pouze po dobu nouzového stavu. Podvodníci se najdou vždy.

Souhlasím při zásadním porušení. Jinak navrhuji řešit záležitost domluvou. Na slušné lidi platí lépe.

Vše co pomůže, je vítáno.

Lhůta odpovídá dnešní situaci. Měla by se vztahovat pouze na firmy. které si o ni požádají. Tedy žádné plošné řešení.

Po zkušenostech s nedobytnými pohledávkami např. v zemích Blízkého Východu by to bylo vhodné. Možná by vláda měla schvalovat úvěry již od 0,5 miliardy Kč.

Jsem pro a ponechal bych název Ministerstvo zemědělství. Mám pocit, že Ministerstvo životního prostředí se historicky z něj vyčlenilo.

U rekonstrukcí ano, ale při koupi ne. Cena nemovitostí by se asi těžko snížila, vše by šlo do kapes realitních makléřů.

Jsem pro, ale muselo by se zabránit spekulativním prodejům. Tedy aby cena za nemovitost byla reálná a byla v majetku prodávajícího (vyvlastněného) několik let.

Vzhledem k věku současného ochránce považuje tento úřad za zbytečný. Člověk by měl být soudný a v osmdesáti letech se stáhnout z vysoké funkce. Jinak je jak Leonid a jeho parta.

Velké internetové firmy nehorázně bohatnou. Platit daň je samozřejmost, otázka je především správně nastavit její výši.

Jsem proti vyzbrojování nějakých skupin. Demokratická stát by si měl řešit své problémy při volbách nebo referendech. Nasílí plodí jen násilí.

Výbuch pyrotechniky v místě velké koncentrace lidí je nebezpečný. Především z toho důvodu, že může vzniknout panika a hrozí ušlapání těch, kteří spdnou na zem.

Hlavně, aby to fungovalo. Často změny jsou jen k horšímu.

Už dávno mělo být skládkování zakázáno nebo vysoce zpoplatněno.

Každý stát by měl mít právo likvidovat odpady podle vlasních zákonů. Ne podle směrnic EU.

Jsem spíše pro. Ale je složitá problematika, aby se člověk vyjádřeil jen na základě stručné průvodní zprávy.

Jsem pro to, aby podmínky byly přísnější.

Mám sice technické vzdělání, ale matematika by neměla být povinný předmět (k čemu je pro knihovníka, právníka, historika). Je škoda, že funkční model ze dob reálného socialismu se tak "modifikoval", až je nefunkční.

Musí být volba - elektronické nebo papírové formuláře. Každý není počítačově zdatný. Zrychlilo by se také vyhodnocení.

Jsem pro omezení zneužívání zákona o svobodném přístupu k informacím. Jsou notoričtí tazatelé, kteří zahltí OÚ dotazy a naruší chod úřadu. Dalo by se na to jít opačně, aby organizace měly povinnost zveřejňovaly veškeré údaje o své činnosti, pak by se nikdo na nic neptal.

Jsem pro, ale tento tresný čin musí být přesněji definován. Jsem proti tomu, aby v domě míru se vyzbrojovaly nikým nekontrolované skupiny ať fanatiků nebo pravdoláskařů.

Otázkou je, zda Policie ČR bude mít schopnost účinně proti této formě trestné činnosti účinně bojovat. Zde se zaspalo nejméně 10 let.

Publikace v elektronické formě ukládat v elektronické formě. Tisknout speciálně dva výtisky a tyto dávat do Národní knihovny (jak je to zvykem u tištěných publikací), by se autorům prodražil. Nehodnotím kvalitu mnohých publikací, mnohdy je škoda je vůbec uchovávat v Národní knihovně.

Návrh schvaluji, ale musí tam být sankce, když jej něktará strana nebo hnutí poruší. Jinak je to jen proklamce.

Zdatný hacker od***** stokrát i vícekrát. To by se muselo hlasovat výhradně přes datové schránky.

Jedno kolo určí vítěze a je hotovo. Ve druhém kolo často stačí pár desítek nebo stovek hlasů, neboť zájem je minimální.

Žádná zákon pitnou vodu nezajistí. Je to základní povinnost státu i bez uzákonění.

Za bezpečnost vkladů odpovídá banka. IT produkty se vyvíjí mnohem rychleji, než se vytvoří a schválí zákon. Pouze by byl brzdou technického pokroku.

30 dnů musí stačit. Ve firmách se také musí pracovat svižně, nebo je konkurence převálcuje.

Opačný postup by byl nebezpečný. majetek by skoupili dobře informovaní spekulanti, a ti by jej následně prodali za vyšší cenu krajům nebo obcím.

Každý si může nakoupit na pár dnů dopředu, případně se ve svátky postit. Komerce by neměla zničit všechny tradice.

Místo na sport se peníze vloží do agentury, o jejímž přínosu silně pochybuji.

Zrušit včetně vyjímek v daňovém zákoně.

Důležitější je, aby trasa D se začala budovat a v dohledné době dokončila. Způsob řízení souprav je vedlejší problém.

Co jsou to strategické služby? Technologická centra fungují, jen když se do nich lejí peníze. Když se mají živit sama, tak je problém.

Zřízení MP byla chyba, před kterou byl ministr J. R. varován rakouskou stranou. Pořád se řeší kompetence jednotlivých složek. Dokud byla pouze Policie ČSFR, byla situace přehlednější.

Podpisem smlouvy obvykle klient získá nějaké výhody. Dodržování smluv by mělo být samozřejmé i bez sankcí.

Který malý a střední podnik pro své podnikání využívá dluhopisy nebo akcie?

Pokud stát něco nařizuje, tak případné škody musí hradit.

Spíše ano, aby se neustále nerozevíraly nůžky mezi nejmenšími a nejvyššími důchody. Záleží, zda tento návrh nenarazí u Ústavního soudu. Ten se přiklonil k zásluhovostní tvorbě.

Do 0,5 promile bych to toleroval. Tedy jednu desítku.

Stále je snaha hodnotit všchny podle stejné šablony - ať se jedná o techniky nebo měkké vědy. Vždy z toho vznikne nepřehledná metodika. Za vrchol se berou "vědecké" články s immpact faktorem, které jsou zařazeny do prvního kvartelu. Musí být vše v angličtině, jinak není šance se uchytit.

Rušení nadbytečných zákonů by mělo být průběžné a samozřejmé.

Tyto reklamy navádějí k zadlužování, např. půjčku na do****nou či na Vánoce. Pak ještě při sloučení půjček "spotřebitelé ušetří a dostanou tablet".

Každý neuvažuje o tom, co se stane, když nebude moci splácet.

Kdo na to přišel, měl by vrátit občanský průkaz.

Při rekonstrukci škol se točí velké panízeze státní poladny. Měly by být pod veřejnou kontrolou.

Majetek by měl každý prokázet, jinak by měl být odebrán.

Ministerstvo financí je dostatečně způsobilé.

Souhlasím, ale správní soud by musel mít termín, do kterého je povinnen rozhodnout.

Jsem pro zjednodušení daňového zákona a zrušení vyjímek.

Neslučitelnost by měla být i s placenými funkcemi v samosprávě. Jsem tedy pro neslučitelnost funkce poslance EU s placenými funkcemi ve veřejné správě.

Občan má právo, jak jednají ****ní zástupci. Podle toho by se rozhodoval v příštích volbách.

Tento návrh by zatížil soukromý sektor. Ať si každá firma rozhoduje podle svých možností. Se zástupy o do****ných bývyjí problémy.

Určitě ano. Naše kultura by se neměla přizpůsobovat imigrantům, často nelegálním.

Současný zákon o pozemních komunikací ukládá povinnost neomezovat plynulost provozu pomalou jízdou. Pokud by bylo toto ustanovení kontrolováno, tak kamión, která jede o chlup rychleji než předjížděný, by měl být pokutován. Ale kdeže policisté jsou! Asi mráz je skolil mačetou.

Elektronizace by měla naopak termíny zkracovat, v horším případě je nechat stejné. Jinak postrádá smysl. Také by došlo k ovlivnění cash flow státu.

Ministr vnitra (tuším) Ruml byl rakouským kolegou varován, aby nedělil policii a nezáváděl MP, neboť pak bude večný spor o kompetence. Doporučuji zrušit MP mít pouze PČR. Jednotné řízení by prospělo, jinak dochází k plýtvání s poteciálem policií Mp i PČR.

Snaha zasahovat do volné tržní soutěže je nekonečná. Dají se najít reference na každého makléře. Otázka je, co je v tomto případě škoda. Že makléř prodal nemovitost levněji, než se podařil prodat např. sousední byt? Co když ten, kdo tak hodně zaplatil, byl vygumovaný.

Drobní nestátní vlastníci lesů problém kůrovce určitě nevyřeší. Často mají méně než jeden hektar lesa. Problém je na straně majoritního vlastníka, a to Lesů ČR.

Platby po zpoplatněnýchkomunikací by neměly být časové, ale podle projetých kilometrů. Při dnešních technologiích by to neměl být problém. Proč mám, jako občan ze Zlíského kraje, kde je dálnice jen okrajově, platit stejný roční poplatek jako ten, kdo jezdí po dálnici dennně.

Při veškeré úctě k sokolům i sokolnictví ne. Pak by pak musel být památný den, kdy byl ustanoven Senát ČR.

Postihy by měly být tvrdší, neboť se jedná o jasný úmysl obohatit se. Operativněji by měly jednat veškeré orgány přes SVS, odbory životního prostředí a policii. Než vše projde tímto kolečkem, aby týrané zvíře bylo odebráno, tak by zdechl i zdravý a dobře živený jedinec, či celý kolektiv zvířat.

Ochrana živočichů, kteří se přemnožili, je nesprávná. Jak se mění klima na celé planetě, tak se k nám začnou stahovat živočiši z jižní části kontinentu, kteří zde nemají přirozeného nepřítele. To budeme vše chránit? O co více se dá na ptáky a jiné ptákoviny, o to více se ubere důchodcům.

Financování vědy je založeno na nesmyslném hodnocení H16. Platí se za nesmyslné monografie, citace a články v impaktovaných časopisech, které ve společenských vědách nikdo nečte. Stačí, když centra neplní to, k čemu se při svém vzniku zavázaly. Vyšší podpora znamená další plýtvání.

Komise EU nikdy nic dobrého nepřinesla. raději omezit počet darmožroutů v této instituci, než přijmat nové.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..