Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

mimořádně jsme se sešli ve středu 7. dubna, abychom projednali především nový volební zákon.

Odhlasovali jsme, že jednotlivé strany budou potřebovat pro vstup do Poslanecké sněmovny alespoň pět procent hlasů, dvoučlenné koalice nejméně osm procent hlasů a vícečetné koalice jedenáct procent hlasů. Voliči budou moci volit ve čtrnácti volebních krajích jako tomu bylo doposud. Nyní budou předlohu posuzovat senátoři.

Tato schválená novela volebního zákona byla připravena kvůli verdiktu Ústavního soudu z letošního února. Ten svým rozhodnutím zrušil jak způsob přidělování mandátů, tak i kvora pro koalice.

Druhým zákonem, který jsme projednali, je poslanecká novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. Zákon jsme projednali ve druhém čtení.

Neplatiči pokut za vybrané přestupky by mohli přijít například o část doplatku na bydlení či část příspěvku na živobytí. Úřady by jim z těchto dávek neuhrazené pokuty strhávaly.

Mezi vybranými přestupky předkladatelé uvádí přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Také při nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a i v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka.

O část dávek by přišli i lidé, kteří nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí.

Milí přátelé,

v těchto dnech nám aprílové počasí naplno ukazuje, co umí. Věřím ale, že se pěkných jarních dnů přece jen brzy dočkáme.

Zdravím vás srdečně!

Radek Vondráček

Anketa

Využijete online sčítání lidu?

  • ANO 19 hlasů
  • NE 2 hlasy

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Vládní návrh zákona o panevropském penzijním produktu

81 %
01.03.21   13   Rozpočtový výbor

Znění návrhu

Vláda předložila sněmovně návrh zákona


81 %

Váš názor nás zajímá

Bude podpořeno směřování evropských investic do reálné ekonomiky pomocí nově navrhovaného panevropského penzijního produktu?

Cílem je zavést dlouhodobý finanční produkt, který bude výhodný zejména pro občany EU, jež pracují ve více členských státech, a vytvořit základy pro bezpečnější, efektivnější a transparentní trh dobrovolných penzijních úspor spravovaných v celoevropském měřítku. Produkt budou moci nabízet např. banky, životní pojišťovny, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti nebo pojišťovací zprostředkovatelé. Prodejci budou muset prokázat podle zákona odbornou způsobilost. Dohlížet na firmy, které budou nabízet panevropský osobní penzijní produkt, by měla podle návrhu Česká národní banka. Ta bude také rozhodovat o registraci firem k tomuto produktu. Banka by zároveň měla mít povinnost zveřejňovat a aktualizovat seznam poskytovatelů panevropského osobního penzijního produktu. Cílem nařízení je dále navýšení kapitálu a jeho nasměrování k evropským dlouhodobým investicím do reálné ekonomiky; nabídka rozšířené funkce produktu tak, aby měli účastníci prospěch z jednoduchého, bezpečného a nákladově efektivního osobního penzijního produktu a zároveň si mohli vybrat z různých typů poskytovatelů panevropského osobního penzijního produktu a podpora přeshraničního poskytování a přenositelnosti PEPP.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (5) Hlasuji pro NE (21) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Já tomu nevěřím. Ale nějaký centrální evropský penzijní fond by mohl být, aby se Evropané nemuseli starat o to, jak platit pojištění na důchod a komu ho platit, když pracují každých pár let v jiné evropské zemi.

Ve vysvětlení se objevuje náznak zvýhodňování nějaké skupiny. Buď pro všechny, nebo pro nikoho. Podmínky musí mít všichni stejně, ne jen příležitost. Všichni nemohou pracovat v několika zemích. Někteří ani přirozeně nechtějí! Takže nenene!

NE. Plný souhlas s panem Škromachem, který vyjádřil přesné hodnocení bruselských úředníků a i jejich význam pro EVROPU. Z bohatství druhých by chtěli vybudovat své vlastní a toto jednání si ještě pamatuje mnoho přeživších pamětníků a víme , jak skončilo

hlasuji pro s vědomím, že jde o perspektivní přístup. Buďto opravdu chceme EU se vším , nebo nechceme.

Pro občany ČR by takový systém byl nevýhodný. EU by měla dokončit proces integrace v USE - Spojení státy Evropské. Do té doby žádné jednotné daňové či penzijní systémy nemají smysl. Je potřeba ukončit nadvládu nikým ne****ných Bruselských úředníků.

Nic, co by spravovala EU.
Správci by byly soukromé subjekty a jejich životnost je otázkou. Kra****í i velké banky a penzijní fondy. Ať si dotčené osoby spoří na důchod ve své zemi, produktů je na trhu dost.

Hlasovala jsem ne, vytvoření dalšího seskupení europoslancu pro vytvoření panevropského penzijního produktu a z mé strany fond nebude správně fungovat k čemu byl navrzen

Hlasovala jsem NE, protože se obávám, že v době budoucí, po současném mohutném zadlužení všech, nastane tak mohutná krize, že nezůstane kámen na kameni, natož aby se věřilo, nějakému panevropskému penzijního produktu.

NE. Již tak je problém např. s životním penzijním pojištěním. Musel mi pomoci Finanční arbitr, abych s k penězům dostal ve věku, kdy ještě budu chápat situaci kolem sebe. To bylo pouze v rámci ČR! Když někdo pracuje ve více zemích EU, tak si na penzi naspoří i bez tohoto produktu.

Hlasuji ano, i když jsem si vědom, že EU není ještě pevně konstituována. Nicméně důvěra v EU je součástí osobního vkladu k projektu EU.

Josef Geier
02.03.21

Nevidím důvod pro tvorbu dalších firem, kde bude problém dohledat vlastníky při jejich bankrotu. Jaká bude záruka, že se tak nestane?

Vyžadovalo by to širší zdůvodnění, ale po zkušenostech s našimi "snahami" při zavádění "penzijních produktů" asi bude mít nemálo lidí nedůvěru. Komplexní řešení čehokoliv v rámci EU naráží na nedůvěru lidí obecně. Byť navrhovaný "panevropský penzijní produkt" vypadá (při neznalosti detailů) příznivě

Není mi jasné kdo bude na distribuci produktu dohlížet po tom co přijmeme euro.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..