Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

další dvě mimořádné schůze Poslanecké sněmovny jsem svolal na čtvrtek 26. listopadu. Projednali jsme tři vládní návrhy zákonů.

Do třetího čtení jsme propustili vládní novelu nízkouhlíkového zákona, respektive zákona o výkupu elektřiny z plánovaného bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Závěrečné hlasování k této předloze proběhne v prosinci.

Dalším zákonem, který jsme projednali, je zákon o ochraně utajovaných informací. Ten jsme projednali ve zkráceném jednání legislativní nouze. Zákon reaguje na zkušenosti při nynější epidemii koronaviru.

Schválili jsme, že žadatelům o prodloužení bezpečnostní prověrky nebude při krizových stavech hrozit, že neobdrží rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní prověrce včas. V případě nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu je oprávnění pro přístup k utajovaným skutečnostem prodlouženo nejvýše rok.

Ve stavu legislativní nouze jsme projednali trvalé osvobození pivovarů od spotřební daně za vylité nebo vrácené pivo. Osvobození pivovarů od daně za nespotřebované pivo nyní platí do konce roku kvůli epidemii koronaviru. Tato předloha zavádí osvobození od daně trvalé.

Zákon o ochraně utajovaných informací i zákon o spotřební dani jsme postoupili senátorům k projednání. Následně musí obě předlohy podepsat prezident republiky.

V rámci dnešního jednání jsme dodržovali platná hygienická nařízení vyhlášená vládou. Sešli jsme se a jednali v polovičním formátu.

Radek Vondráček

Anketa

Poslanci s vědomím zvýšení schodku státního rozpočtu zrušili superhrubou mzdu. Zároveň schválili 15procentní zdanění hrubé mzdy, u osob s měsíční mzdou nad 140.000 schválili sazbu 23 procent. Jaký máte názor (ano/ne)?

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Zrušení povinné maturity z matematiky


Znění návrhu

Vláda předložila sněmovně návrh zákona


Váš názor nás zajímá

Bude správné zachování aktuální právní úpravy školského zákona, a tím zrušení nového znění zákona účinného od 1.11.2020, kdy je povinná maturita z matematiky?

Cílem návrhu je komplexní úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky: 1) od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) omezení zkoušek společné části maturitní zkoušky pouze na formu didaktického testu a převedení písemných prací a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky do profilové části maturitní zkoušky, 2) od školního roku 2020/2021 se zachovává stávající účinná právní úprava výběru mezi zkušebními předměty cizí jazyk a matematika ve společné části maturitní zkoušky. Zrušuje se platné znění účinné od 1. listopadu 2020, podle kterého měly být povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky platného v oborech stanovených v prováděcím nařízení vlády konány ze 3 zkušebních předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika. Všechny obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou bez rozdílu budou mít od roku 2021 povinné pouze 2 zkoušky (1. český jazyk a literatura, 2. volba žáka mezi matematikou a cizím jazykem), to znamená, že se navrhuje i pro období po roce 2020 stejná právní úprava, jaká je účinná nyní, 3) od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) zavedení nové nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky s názvem „Matematika rozšiřující“.

Diskuze a hlasování u tohoto návrhu již není aktivní.


Komentáře ostatních hlasujících

Již jsem se vyjadřoval, a ještě musím dodat, neboť některé příspěvky se ohánějí jak je důležitá. Jsem technik a nikdy jsem maturitní matematiku nepotřeboval, jsou programy. Kdo se podívá do očí těm loňským dětem (cca 3600), kteří si ji sami vybrali a vyhořeli, mají základní vzdělání,jen libovolná.

Souhlasím s panem Svozilem ale doplňuji, že neznat studenta a hodnotit jej jen podle jednoho testu z matematiky je naprostý nesmysl. Jsou vydána pravidla na hodnocení, kde je bodové značení, avšak hodnotitelé tato pravidla vůbec nerespektují.

Ano, měl jsem kamaráda učitele matematiky a fy***y na střední školách, ten vždy říkal: Matematika se nedá naučit, ta se musí pochopit a je málo učitelů, kteří ji opravdu rozumí a dokáží vysvětlit.

Nevím, jak těžká je matematika u maturit, možná neuplatňovat u všech druhů středních škol.

Když dnes v ČT vidím, jak mnozí poslanci brojí za zrušení povinné maturity z matematiky,tak je vidět, kdo za tím stojí. Jsou to tí, co si představují ČR jako montovnu, takže české ručičky budou zachraňovat samoucí, to jsme dopadlí

U humanitních oborů není maturita z matematiky důležitá. Počítat by se měli naučit na základní škole.

Matematika je důležitá,ze zkušenosti vidím,že někteří neumí použít ani obyčejné kupecké počty.

Josef Musil
01.03.20

Jsem pro ponechání matematiky a součastně i pro zrušení strátní maturity, kterou považuji za výmysl vzdělaných hlupáků.Nadaní studenti studují po maturitě technícké obory, jiní humanitní.Takovým stačí ovládat ,, kupecké počty''.

V návrhu nevidím, že by byla matematika povinná na všech středních školách. Dokonce to členění středních škol v tom původním návrhu je logické a ničemu by to nemělo vadit. Není důvod usnadňovat dosažení maturity neschopům!

Nechápu tu neustálou populistickou diskuzi o zrušení maturity z matematiky. Matematika je základem logického myšlení ve všech oborech. Je to asi důsledek úpadku kvality maturit v důsledku snižování požadavků na studenty v důsledku prudkého nárůstu absolventů. Výběrovost měla smysl.

Mám sice technické vzdělání, ale matematika by neměla být povinný předmět (k čemu je pro knihovníka, právníka, historika). Je škoda, že funkční model ze dob reálného socialismu se tak "modifikoval", až je nefunkční.

Maturita z matematiky je stoprocentně nutná na gymnâziích, ekonomických a prumyslových školâch. Jinak by museli být na základních školách skutečně dobří učitelé

NE ! Matematika nebyla a není strašák, je nesmírně důležitá pro rozvoj myšlení, logika, pravidla..ovšem trochu se pozastavuji, kde byli všichni kritici, kde byli všichni metodici, kde byli všichni učitelé..proč se metodika výuky matematiky výrazně nemodernizovala.Přitom existují pozitivní příklady

Matematika byla a měla by být maturitním předmětem na gymnáziích (dříve se to dělilo na přírodopisnou a humanitní větev) a průmyslovkách samozřejmostí!

Dávat povinně matematiku do maturity je hloupost od samého počátku. Každý maturant musí umět správně a spisovně česky. Každý maturant musí být odborníkem ve svém oboru. Takže maturita ze dvou odborných předmětů ano. Třetí předmět ať si zvolí maturant podle nabídky školy.

Jsme především průmyslová zem a klíčem k úspěchu je digitalizace a vstup do Průmyslu 4.0. Jak budeme plnit podniky absolventy bez matematického vzdělání? A matematika je důležitá jako symbol „hledání výsledku“ i v jiných odvětvích a finanční gramotnosti.

Myslím si, že dokud nebude dostatek skutečně dobrých učitelů matematiky, je povinná maturita z tohoto předmětu pouhou likvidací studentů méně nadaných na matematiku. Více je třeba přemýšlet o obsahu výuky a o jejím podání studentům. Tím, že se jen uloží povinná maturitní zkouška, studenti nezmoudří.

Středoškolské vzdělání bez zkoušek z matematiky nebude kvalitní. Kdo se nedokáže matematiku naučit, může zvolit jinou formu vzdělání, kde nebudou kladeny tak vysoké nároky. Stávající nedostatek pracovních sil ukazuje na nevhodnou orientací školství.

Je až nechutné vidět, co se děje s českým školstvím!To už potom napište maturitní vysvědčení namísto rodného listu a hodně se ušetří!Nebude třeba učitelů a hádání se o jejich platy.Státní rozpočet v přebytku.Všichni vysmátí!K tomu maturitnímu vysvědčení ještě mobil s předpl. daty do plnoletosti!!!

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2020. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..