Slovo úvodem

Vážení a milí,

jste fajn!

Děkuji vám za příspěvky a názory v nich psané. Jsem za to vděčný. Já i návštěvníci tohoto portálu mají díky vám zpětnou vazbu k současnému dění v naší republice.

Také chci moc poděkovat všem členům Senior parlamentu, kteří mi píší do Poslanecké sněmovny. Vážím si vašich slov.

Dnes, 14. října, rozhodl prezident republiky o svolání zasedání nové Poslanecké sněmovny, zároveň stanovil den jeho zahájení na pondělí 8. listopadu 2021.

Posílám všem srdečné pozdravy a mějte se pěkně!

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Zákon na ochranu oznamovatelů korupce

Další témata:

Do druhého čtení prošel vládní návrh o ochraně oznamovatelů. Předloha mimo jiné stanovuje podmínky pro podávání oznámení a podmínky poskytování ochrany osobám, jež oznámení podaly. Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o protiprávním jednání, které "nese znaky trestného činu nebo přestupku". V souvislosti s projednáváním tohoto zásadního protikorupčního opatření v Česku se v březnu kladně vyjádřila Transparency International (Česká republika byla hodnocena ze zemí Evropské unie nejlépe). Jaký máte názor v obecné rovině na zákon na ochranu oznamovatelů korupce nebo nekalého jednání?

Ze spisů se vynáší informace do sdělovacích prostředků Jméno oznamovatele by bylo známo dříve, než zaschne inkoust na oznámení.

Určitě ano už jen proto, že, dle zdejší praxe, se orgány činné v trestním řízení často nejprve zabývají oznamovatelem a až pak oznámeným. A to ještě záleží na tom do které kasty oznámený patří. Mnozí bohužel tuto praxi znají, těmto orgánům nevěří a raději se jim vyhýbají.

Proč je v Singapůru taková čistota a pořádek? Protože se navzájem lidé pozorují a upozorňují strážce pořádku na VŠECHNO co se děje špatně. Neměli bychom oznamovatele nepořádků považovat za udavače, bonzáky, ale ochránce pořádku. Funguje to tak v Holandsku, Novém Zélandu, USA a dalších zemích.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..