Slovo úvodem

Vážení a milí členové Senior parlamentu,

máme 9. volební období Poslanecké sněmovny.

Na pondělí 8. listopadu je svolaná ustavující schůze v rámci, které proběhne slib poslanců.

Dále navrhneme ustavení mandátového a imunitního výboru, stanovíme počet místopředsedů Poslanecké sněmovny a navrhne se jejich volba.

Dalšími body programu budou návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny a návrh na zřízení sněmovních výborů.

Vážení a milí,

velmi rád bych navázal na setkání, které jsme měli ještě před covidem. Věřím a snad nám tentokrát i osud bude nakloněn, že se to konečně podaří a ve Sněmovně se opět sejdeme.

Přeji vám pěkné podzimní dny, hodně zdravíčka a opatrujte se!

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Zákon na ochranu oznamovatelů korupce

Další témata:

Do druhého čtení prošel vládní návrh o ochraně oznamovatelů. Předloha mimo jiné stanovuje podmínky pro podávání oznámení a podmínky poskytování ochrany osobám, jež oznámení podaly. Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o protiprávním jednání, které "nese znaky trestného činu nebo přestupku". V souvislosti s projednáváním tohoto zásadního protikorupčního opatření v Česku se v březnu kladně vyjádřila Transparency International (Česká republika byla hodnocena ze zemí Evropské unie nejlépe). Jaký máte názor v obecné rovině na zákon na ochranu oznamovatelů korupce nebo nekalého jednání?

Ze spisů se vynáší informace do sdělovacích prostředků Jméno oznamovatele by bylo známo dříve, než zaschne inkoust na oznámení.

Určitě ano už jen proto, že, dle zdejší praxe, se orgány činné v trestním řízení často nejprve zabývají oznamovatelem a až pak oznámeným. A to ještě záleží na tom do které kasty oznámený patří. Mnozí bohužel tuto praxi znají, těmto orgánům nevěří a raději se jim vyhýbají.

Proč je v Singapůru taková čistota a pořádek? Protože se navzájem lidé pozorují a upozorňují strážce pořádku na VŠECHNO co se děje špatně. Neměli bychom oznamovatele nepořádků považovat za udavače, bonzáky, ale ochránce pořádku. Funguje to tak v Holandsku, Novém Zélandu, USA a dalších zemích.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..