Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

k jednání pléna Poslanecké sněmovny jsme se sešli ve čtvrtek 19. listopadu a pátek 20. listopadu. Tyto dva jednací dny byly z pohledu jednacího řádu Poslanecké sněmovny unikátní, neboť jsem svolal sedm mimořádných schůzí, což se v historii Poslanecké sněmovny doposud nestalo. Žádosti na jejich svolání jsem obdržel od všech poslaneckých klubů a také od vlády.

Minutou ticha jsme uctili památku zemřelých na onemocnění covid-19.

Hned v úvodu mé krátké rekapitulace našeho jednání bych zde rád zmínil usnesení, které jsme většinově přijali. Vyjádřili jsme v něm poděkování všem zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách, hasičům, policistům, vojákům, hygienikům a dalším, kteří se starají o pacienty s nemocí covid-19 a i jinak přispívají ke zvládnutí epidemie. Jejich každodenní náročné práce si velmi vážíme.

Ve třetím čtení, v rámci hlasování daňového balíčku, jsme zrušili takzvanou superhrubou mzdu. Zároveň jsme schválili zdanění hrubé mzdy 15 procenty a u osob s měsíčním výdělkem nad 140.000 sazbou 23 procenty. Současně jsme odhlasovali zavedení stravenkového paušálu, zvýšili jsme spotřební daň z tabákových výrobků.

Dále jsme ve třetím čtení odhlasovali vládní předlohu o evidenci skutečných majitelů, jež vychází z evropské směrnice.

Prodejci pojištění budou mít zřejmě delší lhůty na doklad odbornosti, schválili jsme to v příslušné poslanecké novele. Zmrazili jsme platy ústavním činitelům a soudcům na jeden rok.

Jak předlohu týkající se daňových změn, tak i schválené zákony o evidenci skutečných majitelů, o platu ústavních činitelů, o delších lhůtách na doklad odbornosti prodejcům pojištění bude ještě projednávat horní komora Parlamentu.

Vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, žádosti jsme vyhověli a nouzový stav prodloužili do 12. prosince 2020.

Jednali jsme v omezeném formátu a dodržovali platná hygienická nařízení vyhlášená vládou.

Radek Vondráček

Anketa

Poslanci s vědomím zvýšení schodku státního rozpočtu zrušili superhrubou mzdu. Zároveň schválili 15procentní zdanění hrubé mzdy, u osob s měsíční mzdou nad 140.000 schválili sazbu 23 procent. Jaký máte názor (ano/ne)?

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Státní maturity

Další témata:

Jaký je váš názor na odklad státních maturit? Jaké varianty postupu byste navrhovali?

K čemu spěje naše školstvi se začínáme dovídat od expertu z ciziny. to jen ti naši tvrdí, co je zbytečné a co odbourat. Uvidíme kam ti ignoranti vzdělanosti naší mládež dovedou

Zdeněk Škromach 01.07.20 - máte pravdu, protože ve všem se stále někomu "uhýbá"!

A nechápu proč stále mluví o změnách v podmínkách maturity a pak zruší matematiku.

Maturita dnes už není co bývala. I odborníci říkají, že úroveň bývalá maturity, kterou pamatujeme, je dnes bakalář.

Maturity není potřeba odkládat - času a prostoru na přípravu bylo poměrně dost. Tedy u těch, co se učit chtěli, a co byli svědomití. Odklad řešit případně individuálně, v nutných případech. Dalo by se přihlédnout ke stíženým podmínkám, ale to už si odporuji. Poctiví studenti mít problémy nebudou.

Státní maturita zaručuje určitou minimální úroveň škol. Maturita z matematiky zaručuje určitou intelektuální úroveň maturantů. Nechceme, aby maturita ztratila svoji prestiž. Nikomu by to neprospělo, nakonec ani maturantům. Jakékoli odklady, výjimky nejsou v této věci na místě. Není to poctivé.

Souhlasím s panem Belatkou.

Tak jsme se v týdnu dověděli, že v příštím roce nebude povinná maturita z matiky. Vypadá to, že začíname postupně likvidovat naše zvyky. Jako další to bude snad čeština, a dál, co se podaří protlačit naší likvidační LOBY aEU , co by plnohodnotného partnera a nikým nevoleného uskupení

Proč odklad maturit? Takové debaty vůbec nepřipouštět! Kdo se řádně učil celé období, toho nějaký výpadek 3 měsíců nevyvede z míry, navíc když měl doma víc času než kdyby chodil do školy. Tak toho má využít, místo aby hledal jak lacino přijít k maturitnímu vysvědčení.

O maturitě říct, že je k ničemu, je projev znevážení určitého prožitého období a pro možné současné podvody je názor poplatný dnešní době, i když stále platí zásady o slušností a poctivosti. Názor na odklad nepodpořím,jelikož teď měli na vše času dost.

Maturita je ukončení studia.
Nedoporučuji odklad a organizačně se to dá zvladnout.

Maturita na závěr studia je k ničemu. Je to jen buzerace a stresování studentů. Vydal bych na závěr studia vysvědčení, kde by byly známky vypočtené průměrem z ročníkových výsledků. Špatné studenty bych vyřazoval během studia.

Jak už tady někteří psali, pokud se žáci učili, ted k tomu měli času dost, tak by mohli zavřít celou školu, rozdělit je po třídách, a maturity dodělat. Když se to bude odkládat, budou se na to nabalovat další problémy, a proč?

Souhlasí s panem M.Pospíšilem.

Maturita je logickým vyústěním ukončení studia střední školy. V dnešní době, kdy se liší osnovy a náročnost studia jednotlivých škol a to ve stejném oboru, by maturity měly být měřítkem jejich úrovně. Snižování náročnosti studia přinese ztrátu pozice mezi ekonomicky vyspělými státy.

Josef Musil
28.04.20

Maturita je pro každého studenta jistě zážitek na který vspomíná celý život.Maturity jsou však v současné době příliš náročné, hlavně pro žáky tech.obo rú a učebních oborů. Nedostatky vidím v mnohém, hlavně v kvalitě přípravy studentů na maturitu. Státní maturitu považuji za zbytečnou.

Žádna náhražka maturitu nemůže nahradit. Kdo ji prožil,ten si ji pamatuje do smrti. Ti, co tvrdí opak, si lžou sami sobě

Pokud já si pamatuji, tak za mých časů na maturity vyhlásilo min. školství letní termín ( hlavní ) a podzimní termín ( opravný ). Takže ať odmaturují v podzimním termínu a opravné maturity budou po Novém roce. Přes prázdniny ať studenti studují a dohání učivo.

Odklad není na místě, maturanti si stejně celý život ponesou chuť zvláštního konce studia

Maturita je něco na co se vzpomíná celý život, proto se přikláním k tomu aby se mat.zk. konala , ne aby se bral průměr z vysvědčení- posledních 3 let.

V první řadě je bezpečnost, kterou vláda striktně dodržuje. Ať jsou maturity před nebo po hlavních prázdninách je zcela jedno. Našim středoškolákům ale závidím, že mají tak dlouhý "svatý týden". Tak pokud ty měsíce využijí k zopakování studia, odmaturuje každý.

Myslím, že studenti, kteří poctivě "studují" po celou dobu, maturitu rozhodně zvládnou. Nápad uzavřít na jeden den celou školu (viz pan Kudrnáč), je dobrý.

Jsem zásadně pro to, aby se uskutečnily maturity na středních školách a učňovských střediscích. Záci by měli mít možnost řádně ukončit školu. Jestli se během celého učebního cyklu učili alespoň přiměřeně, neměl by být pro ně problém zkoušku vykonat. Uzavřete na jeden den celou školu, rozptylte žáky.

Půjde-li čínská krize nynějším tempem, čímž bude splněn příslib ministra Plagy o termínu maturit, je tato kuloární debata pak už bezpředmětná.

Ta varianta se třemi výsledky dle vysvědčení by v nouzi mohla stačit!

Souhlasím s přijatým zákonem, že pokud nebude k 1.6. školní docházka na SŠ obnovena, bude matur. vysvědč. vystaveno na zákl. výsledků posled. 3 vysvědčení. Pokud žák v pololetí posled. ročníku neprospěl, škola mu umožní vykonat komis. přezkoušení. Je to docela racionální a spravedlivé řešení!

Souhlasím s výpočtem podle posledních tří vysvědčení. Tento způsob bych nechal na věčné časy, špatný student má být neutralizován již během studia, ne až při maturitě.
Za přežitek považuji i předmětovou část státních závěrečných zkoušek na VŠ.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2020. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..