Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru. Žádosti jsme vyhověli a do 14. února jsme jej prodloužili.

Ve zrychleném stavu legislativní nouze jsme schválili dva zákony.

Kompenzační bonus pro podnikatele v úpadku bude 500 korun denně. O příspěvek budou moci žádat podnikatelé (fyzické osoby, jejichž podnikání bylo postižené epidemií) i zpětně do dvou měsíců od nabytí zákona.

Ošetřovné se nebude dočasně započítávat do příjmu při posuzování nároku na dávky (aby o ně lidé nepřišli). Týká se mimořádného ošetřovného, které lidé pobírají kvůli péči o své potomky v době uzavření škol. Předpokládá to příslušná vládní novela, kterou jsme projednali ve zrychleném jednání.

Ve třetím čtení jsme projednali vládní novelu zákona o soudech a soudcích. V zákoně jsme schválili například tvorbu komisí pro výběr nových soudců, povinnou praktickou přípravu justičních kandidátů, odhlasovali jsme mimo jiné zákaz opakovaného jmenování předsedů soudů.

K výše zmíněným třem zákonům se budou vyjadřovat také senátoři.

Co se týká incidentu, který proběhl v hlavním jednacím sále Poslanecké sněmovny ve čtvrtek 21. ledna v odpoledních hodinách.

Nemůžeme takovéto situace tolerovat. Poslance Volného, který potyčku vyvolal, jsem vykázal do konce jednacího dne ze sálu. Osobně mě mrzí, že k tomu vůbec došlo a doufám, že se to do budoucna nebude opakovat. Ochranná služba zareagovala hned, jak to bylo možné. V jednacím sále není přítomna, je v předsálí u vchodů do jednacího sálu.

S poslancem Volným bude zahájeno disciplinární řízení před mandátovým a imunitním výborem. K této záležitosti se výbor sejde v úterý 26. ledna.

Poslanci Volný a Bojko (oba nezařazení) se rozhodli, jak sami zveřejnili, chodit bez roušek (podotýkám, že každý poslanec, jako ústavní činitel, se řídí svým vlastním svědomím). V této souvislosti jsem se několikrát vyjádřil, jejich jednání je bezohledné vůči ostatním lidem ve Sněmovně.

Radek Vondráček

Anketa

Máte představu kolik návrhů zákonů bylo od začátku volebního období doposud předloženo? Zkuste si tipnout ... pro zajímavost: ve stejném období předešlého volebního období to bylo 571 návrhů.

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Vydání zákona o úpravách poskytování ošetřovného

89 %

Znění návrhu

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona


89 %

Váš názor nás zajímá

Je dostačující navýšit ošetřovné za kalendářní den na 80% denního vyměřovacího základu?

Cílem návrhu je upravit podmínky poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Navrhují se zejména tato opatření: • prodloužit pro účely nároku na ošetřovné věk dětí z 10 let na 13 let, • prodloužit podpůrčí dobu pro poskytování dávky z 9 kalendářních dnů, resp. 16 kalendářních dnů při osamělosti rodiče, na celou dobu uzavření školy nebo její části z důvodu trvání mimořádného opatření, • poskytovat ošetřovné i zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, • nárok na ošetřovné bude i na dítě, které má nařízenou karanténu, • umožnit rodiči dítěte o ně pečovat až do věku 13 let, i když nemá s dítětem společnou domácnost, • navýšit ošetřovné za kalendářní den na 80 % denního vyměřovacího základu.

Zároveň se jednoznačně se stanoví období, za kt. se ošetřovné neposkytuje, např. po skončení zaměstnání, v době školních prázdnin, ředitelského volna nebo při omezení výuky v jednotlivých dnech. Navrhované úpravy jsou přitom vázány na školní rok 2020/2021, tj. končí dnem 30. června 2021.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (31) Hlasuji pro NE (4) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

NE jedině 100%

Ano ale jen u lidí s nízkými příjmy nebo u maminek samoživitelek. Sociální správa přesně ví kdo jaký příjem má, jak daní apod. Mělo by to být v její kompetenci.

Ano ale jen u lidí s nízkými příjmy nebo u maminek samoživitelek. Sociální správa přesně ví kdo jaký příjem má, jak daní apod. Mělo by to být v její kompetenci.

Ano ale jen u lidí s nízkými příjmy nebo u maminek samoživitelek. Sociální správa přesně ví kdo jaký příjem má, jak daní apod. Mělo by to být v její kompetenci.

Je to až moc. Tzv. podnikatelé si na to začínají zvykat a přestanou pracovat. 50% absolutně stačí, je to ri***o podnikání. Např. hospodští křičí, ale dříve stálo menu 80-85 kč, po ukončení prvního covidu ceny zvedly na 120 -14 kč., chudáci.

Ošetřovné je velkým přežitkem, daleko vhodnější vložit již do pracovních smluv a zajistit platbu zaměstnavatelem. Pro opravdu samoživitele, samozřejmě stát, ale motivační vyp=lácení

Řadu návrhů by bylo vhodné ještě zvážit, protože umožňují určité zneužívání. Ale nelze v tomto omezeném prostoru rozvést širší diskusi.

Dole jsem ještě zahlédl argument samoživitelka! To samoživitelství by se mělo vymýtit. Už před 30 lety jsem na pracovišti zaznamenal účelové rozvedení jednoho kolegy. A to se ještě nám ostatním vysmíval!

Jsem rovněž proti navyšování. Když vidím, co bere má ještě pracující žena za nemocenské dávky, tak se vůbec nedivím, kolika lidem se nechce dělat. Jsem si jistý, že výše ostatních dávek není jiná, nepátrám raději po tom, co berou tzv. nepřizpůsobiví! Bůh nás chraň před Maláčovou!

Prosím vás, už nic nenavyšujte. Když bude ošetřovné 80 % , tak všichni budou doma na ošetřovném. A kdo bude pracovat ve fabrikách, na polích, ve službách, ve zdravotnictví, v dopravě , ve státní správě , atd. ?

Je navrhováno v jednom zákoně příliš komplexní řešení různých situací, které podle mě V PRAXI způsobí řadu konfliktů. Ozvou se jiné skupiny osob, které se budou domáhat také.

Hlasuji pro ANO, ale pouze pro samoživitele a pro děti do věku 11 let = do páté třídy. Starší děti se o sebe postarají už sami .

Pan Škromach pobavil Stát zavře školy. A maminka s prvňáčkem dostane zákaz vycházení.

Se zvýšením souhlasím pouze u samoživitelek, které to nemají v životě jednoduché,ale je jasné, že se budou chtít přiživit i ty ostatní

Mám taky obavu, že si lidé zvyknou nepracovat. Vycházím i z osobní zkušenosti. Kdy i za 60% lidé byli raději doma než chodili do práce. A když se měli vrátit, tak se ptali zda to bude za přesčas. :-)

Dal jsem ano, ale ne vždy si myslím, že je nutné hnát všemožné dávky do úrovně mezd! Je to demotivující a vede to k zneužívání!

Jako sazbu pro mimořádné situace. Ale podmínit povinnostmi. Například omezením možnosti vycházení, povinná účast na vzdělávání dětí. A limitovat 9 možná 10 lety dítěte. Větší děti už rodiče ani moc nepotřebují.

Jsem pro zvýšení na 80 %. Pokud je to např. pro samoživitelku jediný příjem, stejně to má těžké.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..