Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

plenární schůze pokračovala ve dnech 15. a 16. dubna. Ve čtvrtek jsme navázali na přerušenou rozpravu k Národnímu plánu obnovy České republiky. Ministr průmyslu nám k tomu řekl:

„Nyní jsme ve 4. fázi průběhu příprav (březen-srpen 2021). V pátek 9. dubna byl materiál předložen do mezirezortního připomínkového řízení, které bude trvat do 23. dubna 2021. Po vypořádání všech připomínek bude Národní plán obnovy předložen k projednání vládě a následně Evropské komisi a Radě Evropské unie. Evropská komise a Rada Evropské unie mají dohromady tři měsíce od předložení, aby posoudily plány České republiky.

Aby mohla Česká republika čerpat prostředky, musí Národní plán obnovy reflektovat specifická doporučení Rady Evropské unie. To znamená přispívat k digitální (alespoň 20 % z celkové alokace) i zelené transformaci (alespoň 37 % celkové alokace).

Dále dodržet princip „významně neškodit“ životnímu prostředí a také reflektovat šest evropských politických priorit (zelená a digitální transformace, konkurenceschopnost a růst, sociální a územní soudržnost, zdravotnictví, odolnost politiky pro příští generaci)."

V pátek 16. dubna jsme se věnovali vládním změnám v exekucích. Schválili jsme, že bezvýsledné exekuce se budou pravděpodobně zastavovat. Také zabavování movitých věci se částečně omezí.

Během rozpravy k tomuto návrhu několikrát zaznělo, že dluhy se mají platit. Je ale zodpovědné hledat vyvážené řešení, abychom pomohli těm, kteří svůj dluh skutečně chtějí řešit a možná se do něj dostali svojí naivitou, hloupostí, nezodpovědností. Těm, kteří mají zájem se neocitnout v dluhové spirále, která je dostane nadosmrti do problému, který nikdy sami nevyřeší. Předlohu nyní čeká další kolo v horní komoře našeho Parlamentu.

Oba jednací dny jsme jednali v omezeném polovičním formátu a vždy před začátkem jednacích dnů proběhlo samotestování poslanců.

Radek Vondráček

Anketa

Využijete online sčítání lidu?

  • ANO 23 hlasů
  • NE 2 hlasy

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Vydání zákona o úpravách poskytování ošetřovného

86 %

Znění návrhu

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona


86 %

Váš názor nás zajímá

Je dostačující navýšit ošetřovné za kalendářní den na 80% denního vyměřovacího základu?

Cílem návrhu je upravit podmínky poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Navrhují se zejména tato opatření: • prodloužit pro účely nároku na ošetřovné věk dětí z 10 let na 13 let, • prodloužit podpůrčí dobu pro poskytování dávky z 9 kalendářních dnů, resp. 16 kalendářních dnů při osamělosti rodiče, na celou dobu uzavření školy nebo její části z důvodu trvání mimořádného opatření, • poskytovat ošetřovné i zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, • nárok na ošetřovné bude i na dítě, které má nařízenou karanténu, • umožnit rodiči dítěte o ně pečovat až do věku 13 let, i když nemá s dítětem společnou domácnost, • navýšit ošetřovné za kalendářní den na 80 % denního vyměřovacího základu.

Zároveň se jednoznačně se stanoví období, za kt. se ošetřovné neposkytuje, např. po skončení zaměstnání, v době školních prázdnin, ředitelského volna nebo při omezení výuky v jednotlivých dnech. Navrhované úpravy jsou přitom vázány na školní rok 2020/2021, tj. končí dnem 30. června 2021.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (36) Hlasuji pro NE (6) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Jestli mermomocí někde zatnout sekeru tak na ošetřovném. Rodiče si to zaslouží, za resort školství, financí, zdravotnictví, vnitra a možná i obrany :-)

Až moc dostačující. Už vím, že jsou osoby, kterým se ani moc nechce do práce. Nejraději by stále někoho "ošetřovali".

Ne, lidé si na to začínají již zvykat a nehrnou se do práce.

Nechápu znění návrhu: umožnit péči o dítě do 13 let i když s ním nemá společnou domácnost?

Neustálé zvyšování ošetřovného a nově se navrhují i jakési bonusy při Covid karanténě by mohlo vést i tomu, obrazně řečeno, "kdy si děti prodávali vši za 10.- kč, aby nemuseli do školy". Kdo pak bude mít motivaci a chuť pracovat. Nízkopříjmovým nechť to řeší soc. dávky

Hlasuji pro NE, z důvodu návrhu zvýšení rozsahu pro detí do 13 let. S klíčem na krku jsem běhal již od 7 let. Jiná možnost nebyla, oba rodiče pracovali a zvládl jsem to bez úhony. A mobil má dnes skoro každé dítě.

NE jedině 100%

Ano ale jen u lidí s nízkými příjmy nebo u maminek samoživitelek. Sociální správa přesně ví kdo jaký příjem má, jak daní apod. Mělo by to být v její kompetenci.

Ano ale jen u lidí s nízkými příjmy nebo u maminek samoživitelek. Sociální správa přesně ví kdo jaký příjem má, jak daní apod. Mělo by to být v její kompetenci.

Ano ale jen u lidí s nízkými příjmy nebo u maminek samoživitelek. Sociální správa přesně ví kdo jaký příjem má, jak daní apod. Mělo by to být v její kompetenci.

Je to až moc. Tzv. podnikatelé si na to začínají zvykat a přestanou pracovat. 50% absolutně stačí, je to ri***o podnikání. Např. hospodští křičí, ale dříve stálo menu 80-85 kč, po ukončení prvního covidu ceny zvedly na 120 -14 kč., chudáci.

Ošetřovné je velkým přežitkem, daleko vhodnější vložit již do pracovních smluv a zajistit platbu zaměstnavatelem. Pro opravdu samoživitele, samozřejmě stát, ale motivační vyp=lácení

Řadu návrhů by bylo vhodné ještě zvážit, protože umožňují určité zneužívání. Ale nelze v tomto omezeném prostoru rozvést širší diskusi.

Dole jsem ještě zahlédl argument samoživitelka! To samoživitelství by se mělo vymýtit. Už před 30 lety jsem na pracovišti zaznamenal účelové rozvedení jednoho kolegy. A to se ještě nám ostatním vysmíval!

Jsem rovněž proti navyšování. Když vidím, co bere má ještě pracující žena za nemocenské dávky, tak se vůbec nedivím, kolika lidem se nechce dělat. Jsem si jistý, že výše ostatních dávek není jiná, nepátrám raději po tom, co berou tzv. nepřizpůsobiví! Bůh nás chraň před Maláčovou!

Prosím vás, už nic nenavyšujte. Když bude ošetřovné 80 % , tak všichni budou doma na ošetřovném. A kdo bude pracovat ve fabrikách, na polích, ve službách, ve zdravotnictví, v dopravě , ve státní správě , atd. ?

Je navrhováno v jednom zákoně příliš komplexní řešení různých situací, které podle mě V PRAXI způsobí řadu konfliktů. Ozvou se jiné skupiny osob, které se budou domáhat také.

Hlasuji pro ANO, ale pouze pro samoživitele a pro děti do věku 11 let = do páté třídy. Starší děti se o sebe postarají už sami .

Pan Škromach pobavil Stát zavře školy. A maminka s prvňáčkem dostane zákaz vycházení.

Se zvýšením souhlasím pouze u samoživitelek, které to nemají v životě jednoduché,ale je jasné, že se budou chtít přiživit i ty ostatní

Mám taky obavu, že si lidé zvyknou nepracovat. Vycházím i z osobní zkušenosti. Kdy i za 60% lidé byli raději doma než chodili do práce. A když se měli vrátit, tak se ptali zda to bude za přesčas. :-)

Dal jsem ano, ale ne vždy si myslím, že je nutné hnát všemožné dávky do úrovně mezd! Je to demotivující a vede to k zneužívání!

Jako sazbu pro mimořádné situace. Ale podmínit povinnostmi. Například omezením možnosti vycházení, povinná účast na vzdělávání dětí. A limitovat 9 možná 10 lety dítěte. Větší děti už rodiče ani moc nepotřebují.

Jsem pro zvýšení na 80 %. Pokud je to např. pro samoživitelku jediný příjem, stejně to má těžké.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..