Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

plenární schůze pokračovala ve dnech 15. a 16. dubna. Ve čtvrtek jsme navázali na přerušenou rozpravu k Národnímu plánu obnovy České republiky. Ministr průmyslu nám k tomu řekl:

„Nyní jsme ve 4. fázi průběhu příprav (březen-srpen 2021). V pátek 9. dubna byl materiál předložen do mezirezortního připomínkového řízení, které bude trvat do 23. dubna 2021. Po vypořádání všech připomínek bude Národní plán obnovy předložen k projednání vládě a následně Evropské komisi a Radě Evropské unie. Evropská komise a Rada Evropské unie mají dohromady tři měsíce od předložení, aby posoudily plány České republiky.

Aby mohla Česká republika čerpat prostředky, musí Národní plán obnovy reflektovat specifická doporučení Rady Evropské unie. To znamená přispívat k digitální (alespoň 20 % z celkové alokace) i zelené transformaci (alespoň 37 % celkové alokace).

Dále dodržet princip „významně neškodit“ životnímu prostředí a také reflektovat šest evropských politických priorit (zelená a digitální transformace, konkurenceschopnost a růst, sociální a územní soudržnost, zdravotnictví, odolnost politiky pro příští generaci)."

V pátek 16. dubna jsme se věnovali vládním změnám v exekucích. Schválili jsme, že bezvýsledné exekuce se budou pravděpodobně zastavovat. Také zabavování movitých věci se částečně omezí.

Během rozpravy k tomuto návrhu několikrát zaznělo, že dluhy se mají platit. Je ale zodpovědné hledat vyvážené řešení, abychom pomohli těm, kteří svůj dluh skutečně chtějí řešit a možná se do něj dostali svojí naivitou, hloupostí, nezodpovědností. Těm, kteří mají zájem se neocitnout v dluhové spirále, která je dostane nadosmrti do problému, který nikdy sami nevyřeší. Předlohu nyní čeká další kolo v horní komoře našeho Parlamentu.

Oba jednací dny jsme jednali v omezeném polovičním formátu a vždy před začátkem jednacích dnů proběhlo samotestování poslanců.

Radek Vondráček

Anketa

Využijete online sčítání lidu?

  • ANO 23 hlasů
  • NE 2 hlasy

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Lékařské prohlídky - řidiči

88 %

Znění návrhu

Jan Birke předložil sněmovně návrh zákona 23. 5. 2018.


88 %

Váš názor nás zajímá

Je nutné, aby všichni řidiči bez vyjímky museli povinně absolvovat lékařskou prohlídku - vyšetření zraku, a to minimálně jednou za 10 let (při výměně řidičského průkazu) ?

  • Navrhuje se, aby všichni řidiči měli zákonem uloženou povinnost absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku, konkrétně vyšetření zraku, a to alespoň jednou za 10 let při výměně řidičského průkazu
  • V současnosti je to nastaveno tak, že nejedná-li se o tzv. „řidiče z povolání", nemusí držitel řidičského průkazu absolvovat lékařskou prohlídku od doby získání řidičského průkazu až do dovršení věku 65 let.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (71) Hlasuji pro NE (10) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Pouze doplňuji, že by část zodpovědnosti měla být přenesena na ošetřující lékaře. Dnes při propojování systémů jsou OL lépe informováni o stavu pacienta!

Tak jsem si přečetl k tomuto problému několik názorů již dříve se vyjádřujících, a jsem neudiven, jsou jako v našem skutečném parlamentu, proto ta jednání trvají tak dlouho

V dnešní době, maximálně nutné, protože mnoho lidí si myslí, že v době svobody a práva si mohou dělat, co chtějí

Povinné zdravotní prohlídky by měly být uzákoněny pro všechny řidiče a s ohledem na věk řidiče i o rozsahu prohlídky by měl být písemný doklad.

Každý máme odpovědnost, dle toho se chovejme odpovědně, nelze vše řídit a svazovat zákony.

Pavel BLAHA
03.11.19

ANO, ale ne senioři. Tam platí tvrdší nařízení.

Ti s bílou holí i častěji.

Souhlasím s pány Hamzalem i Škromachem.

Souhlasím s pány Hamzalem i Škromachem.

A ještě mne pobavil ten termín 10 let.
Zrak se může zhoršit třeba během týdne.
A ať mi nikdo netvrdí, že vleze do auta za volant, když neuvidí na cestu.

Důvod?
Když oslepnu, asi za volant nevlezu. Když budu špatně vidět, nasadím brýle.

To chce klid, kolego Hemzale. Vycházím z toho, co dokazují všeobecně známé poznatky o vývoji zraku ve vztahu k věku. Opakuji, že když si jdete "udělat" ŘP musíte absolvovat lék. prohlídku! Bez toho ho nezískáte. Chcete i z té placené vracet peníze? Jednou za deset let ověřit zrak není buzerace!

Vy, pane Lubomíre Sazečku, byste měl začít přemýšlet především sám o sobě a svojí snaze nařizovat povinnosti jiným. O můj zrak se nestarejte, ten je v pořádku což si stačím vyhodnotit i bez vás. Už podruhé jste se o mně otřel - máte nějaký problém nebo pocit, že bych vám mohl nějak pomoci?

Udivuje mě ten odpor k prohlídkám zraku, který je jistě důležité mít v pořádku, zejména u starších lidí, kde se prokazatelně věkem zhoršuje! Kdo tvrdí opak, lže! Kdo hledá záminky (Škromach), nemá ****i něco řešit. Kdo ještě k tomu vyhrožuje (Hemzal), by měl přemýšlet o životě, ale asi někde jinde!

Vážení kolegové, a kdo bude kontrolovat zda používáte brýle či čočky, které vám předepíší? Je to naprosto zbytečná byrokracie. Možná zaručený příjem pro lékaře. :-)

Každý řidič ano, jednou, tedy za deset let. Řidiči nad šedesát let věku každé dva roky. Za čas možná bude dostatek lékařů, i očních, vyšetření je jednoduché a dokonalé, platí pojištovna. Ale tu povinnou prohlídku do řidičáku by seniorům měla hradit pojištovna.

Kdo tuto paušální státní buzeraci schvaluje, ať připojí svoji adresu, aby se u něho mohli ti. kteří vidí dobře, ale podle něho by museli absolvovat nepotřebnou prohlídku, přihlásit o náhradu nákladů.

Je pravda, že zdravotních aspektů je více. Zrak se v průběhu života mění, často vlivem právě dalších zdravotních aspektů. Proto by se nikomu nic nestalo, když absolvuje jednou za deset let zdravotní prohlídku na zrak. Pokud lidé vidí špatně na bednu, na display PC či mobilu, pro brýle neváhají jít!

Je spousta jiných zdravotních aspektů, které ovlivňují řízení. Není potřeba lidi *********. Nikdo se nechce nabourat. Navíc je to zbytečná zátěž pro lékaře.

Málo kdo si z nás přizná že blbě vidí, asi by prohlídky měly být častější .10 let je moc.

Další naprosto nesystémový návrh. A proč nevyšetřovat jiné předpoklady k řízení? Jen další byrokracie a zatěžování zdravotnického systému. Preventivní prohlídky jsou dostatečné.

Pavel BLAHA
03.04.19

Souhlasím, ale dobu bych možná zkrátil.

Pro seniory razítko k řidičáku stejně musí vystavit obvodní lékař. Probíhá kampaň proti přisleplým seniorům, ale síly, která by donutila pracovat Policii, aby při ranním a večerním setmění dala mimo provoz stovky aut, kterým nesvítí jedno ze světel, zde prostě není.

ANO, ale při výměně ŘP.

Máme-li nárok - nevyužíváme jej.
Máme-li povinnost - kritizujeme ji.

Občané mají nárok z veřejného zdravotního pojištění na preventivní prohlídku u svého praktického lékaře jednou za 2 roky. Součástí tohoto celkového vyšetření je orientační vyšetření zraku.Jsou-li známky patologie, zasílá praktik pacienta k odbornému očnímu lékaři (nárok z veřej. zdrav. pojištění) .

Svoboda je důležitá, ale zodpovědnost v naší společnosti je nízká. Zodpovídat se až když svou nezodpovědností způsobí tragédii je pozdě. Automobil je uznáván jako smrtelná zbraň a tedy bych se přimlouval i o psychologické testy.

JIŘÍ VOGL
14.02.19

A u řidičů z povolání, zejména kamionů, i psychologické testy !!

Jsem pro vše přiměřené co snižuje ri***o silničních kolizí a toto opatření přiměřené je.

Dobrý zrak , rychlá reakce spolu s dodržováním pravidel silničního provozu jsou nezbytné podmínky bezpečné jízdy pro každého řidiče.

Obecně by občané měli absolvovat pravidelné preventivní lékařské prohlídky.

Pokud se nepletu, tak lékařské vyšetření na zrak je součástí prvotní prohlídky nutné k získání ŘP. Potom není důvod, aby se pravidelně neopakovala po deseti letech, nad 50 let věku i častěji! Následovně samozřejmě v kratších intervalech.

Uvažoval bych o kratší době (5 let) povinné lékařské prohlídky a to nejen zraku.

NE! Jde se o návrh na další státní šikanu, která (ne)bezpečnost českého silničního provozu neřeší. Zdravotní stav jako příčina dopravních nehod se ani nesleduje. Má-li odpovědný občan zrakové potíže, vyhledá očního lékaře sám a nepotřebuje k tomu další nesmyslný zákon.

NE proto že nelze vše řídit zákonem...stačí přenést pravomoc rozhodnutí aby nesl řidič odpovědnost za bezpečný provoz na komunikaci. K tomu stačí praktický lékař a vyhláška MZ doba může být i kratší 10 let např, úraz.....nebo tak zhoršená kvalita zraku že neumožňuje řízení .ap..
Stanek

Souhlasím! Preventivní prohlídky by měli absolvovat všichni občane teto země jednou za dva roky. Součásti teto preventivní ho vysetreni by mělo byt i doplňující vysetreni pro řidiče! Potom neni třeba stanovovat termíny pro různé věkové skupiny řidičů!!!

Ivan Toman
16.12.18

Souhlasím,10 let je dlouhá doba a jak zrak,tak i celkový zdravotní stav se může dost podstatně změnit.Je to rozumný návrh.

Souhlasím,ještě bych to spřísnil,od 40 let věku po 5 letech,myslím si,že na silnici má řidič zodpovědnost i vůči ostatním,a to si řada lidí neuvědomuje.

Ne každý absolvuje za 10 let "jakoukoliv" jinou LP (k lékaři jde jen při kašli ap.). Kdyby se zamýšlené ZP neprováděly jen formálně (jak tomu často bývá), byde to dobrá prevence k odhalení sklonů k alkoholu, drogám, zrakovým problémům (ostrost, barva) či jinému „utajenému“ handicapu ... Doporučuji!

Nemyslím,že je to nutné až potom , když člověk odejde do důchodu vždyť se každý zaměstnanc musí podrobit preventivní prohlídce,kterou musí zaměstnavatel ze zákona zajistit

Auto je velmi nebezpečná zbraň a z toho vyplývá obrovská zodpovědnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu a zrak je v tomto případě jeden z rozhodujících faktorů

Ano, souhlasím. Já jsem také musel projít v 65 letech povinnou lékařskou prohlídkou včetně zraku. Ale co mladí lidé ? Je mezi nimi hodně krátkozrakých, protože si v mládí silně namáhají oči při intenzivním studiu nebo u počítače. Proto je navrhované opatření nutnost.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..