Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru. Žádosti jsme vyhověli a do 14. února jsme jej prodloužili.

Ve zrychleném stavu legislativní nouze jsme schválili dva zákony.

Kompenzační bonus pro podnikatele v úpadku bude 500 korun denně. O příspěvek budou moci žádat podnikatelé (fyzické osoby, jejichž podnikání bylo postižené epidemií) i zpětně do dvou měsíců od nabytí zákona.

Ošetřovné se nebude dočasně započítávat do příjmu při posuzování nároku na dávky (aby o ně lidé nepřišli). Týká se mimořádného ošetřovného, které lidé pobírají kvůli péči o své potomky v době uzavření škol. Předpokládá to příslušná vládní novela, kterou jsme projednali ve zrychleném jednání.

Ve třetím čtení jsme projednali vládní novelu zákona o soudech a soudcích. V zákoně jsme schválili například tvorbu komisí pro výběr nových soudců, povinnou praktickou přípravu justičních kandidátů, odhlasovali jsme mimo jiné zákaz opakovaného jmenování předsedů soudů.

K výše zmíněným třem zákonům se budou vyjadřovat také senátoři.

Co se týká incidentu, který proběhl v hlavním jednacím sále Poslanecké sněmovny ve čtvrtek 21. ledna v odpoledních hodinách.

Nemůžeme takovéto situace tolerovat. Poslance Volného, který potyčku vyvolal, jsem vykázal do konce jednacího dne ze sálu. Osobně mě mrzí, že k tomu vůbec došlo a doufám, že se to do budoucna nebude opakovat. Ochranná služba zareagovala hned, jak to bylo možné. V jednacím sále není přítomna, je v předsálí u vchodů do jednacího sálu.

S poslancem Volným bude zahájeno disciplinární řízení před mandátovým a imunitním výborem. K této záležitosti se výbor sejde v úterý 26. ledna.

Poslanci Volný a Bojko (oba nezařazení) se rozhodli, jak sami zveřejnili, chodit bez roušek (podotýkám, že každý poslanec, jako ústavní činitel, se řídí svým vlastním svědomím). V této souvislosti jsem se několikrát vyjádřil, jejich jednání je bezohledné vůči ostatním lidem ve Sněmovně.

Radek Vondráček

Anketa

Máte představu kolik návrhů zákonů bylo od začátku volebního období doposud předloženo? Zkuste si tipnout ... pro zajímavost: ve stejném období předešlého volebního období to bylo 571 návrhů.

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Zákon o jednorázovém mimořádném rodičovském příspěvku

63 %

Znění návrhu

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona


63 %

Váš názor nás zajímá

Je vhodné poskytnout mimořádný příspěvek ve výši 6000 Kč rodičům samoživitelům, jako kompenzace negativních dopadů epidemiologických opatření?

Navrhuje se poskytnutí mimořádného příspěvku ve výši 6000 Kč osamělým rodičům a rodičům pobírajícím rodičovský příspěvek. Návrh reaguje na aktuální dopady související se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19, kdy jednu z nejvíce zasažených skupin, co se týče nepříznivých dopadů finančních i v oblasti duševního zdraví, jsou rodiče – samoživitelé, tj. osamělí rodiče, kteří pečují o nezaopatřené dítě nebo děti, a rodiny s malými dětmi. Cílem návrhu je prostřednictvím mimořádného příspěvku zmírnit výše popsané negativní dopady, které dolehly na rodiče s malými dětmi.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (15) Hlasuji pro NE (26) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

NE republika musí projít TRANSFORMACÍ republiky na 21 tedy celá právní úprava musí směřovat k změně parametrů SOCIÁLNÍ zákon o bydlení...sociální zákon o chudobě ...atd. Jinak se zbytečně republika finančně zruinuje.

Hlasuji ano a plně souhlasím s p,Térou

Souhlasím s názorem pana Škromacha.

Petr Téra
19.01.21

Dávám ano s podmínkou, že se jedná o skutečně potřebné-

Hlasuji NE - vidím skupinu lidí, která by dokázala tento příspěvek i znásobit.

Problém je v té plošnosti. Z osobní zkušenosti vím, že o sociální potřebnosti např. ve Švédsku (v 90. letech) rozhodovaly úřady o dávce ve spolupráci s přísnou občanskou komisí. Stát nedává žádnou možnost k udání nepravdivých údajů .V případě přiznání je dávka velmi štědrá.

Ano, je otázkou jak a komu, a kdo to bude kontrolovat. Češi vždy najdou cestičku, jak to obejít. Jinak k p. Pospíšilovi, tak příspěvek vrať.

Mělo by to být posuzováno individuálně, což je ale prakticky nerealizovatelné. Postavení "samoživitelka" je poslední dobou dost démonizováno.

Na tuto otázku nelze odpovědět ano-ne. Souhlasím s proplácením tam, kde samoživitel přišel o příjem, anebo mu byl plat snížen zaměstnavatelem- případně doplácet částku, o kterou byl plat snížen.

Přátelé, neblázněte už s těmi všelijakými mimořádnými příspěvky. Já, ač senior, tak jsem nijak zvlášť nestál o vánoční příspěvek 5000,- Kč. To nejsou systémová řešení. Řešením je platný zákon o tom, kdo má za co a na co a kolik nárok.

Josef Geier
19.12.20

Dávám přednost úplné rodině . Znám několik případů fiktivních samoživitelek, protože jim to finančně vyhovuje. Jsme s manželkou 51 let, překonali jsme všechna úskalí společného života a určitě bych to nevyměnil za žití na psí knížku. Děti byly a jsou stále zázrakem v mém životě.

Trochu to zlehčím. To by mohl být příspěvek za kompenzaci negativních dopadů 1) když bude dlouhodobě pršet a děti nebudou moct být venku, 2) když bude dlouho vedro a děti nebudou moct být venku, 3) komáří invaze.....a mohl bych uvést ještě řadu dalších situací.

Populismus nejhoršího zrna.

Mám stejný dotaz jako pan Hemzal.
O co vlastně jde?
Rodičovský příspěvek přeci nebyl pozastaven. Nač tedy dalších 6.000 Kč? Totéž my důchodci. Důchod nám chodí. Nač dalších 5.000 Kč?

Ty "kompenzace negativních dopadů epidemiologických opatření" jsou co? Nejprve je specifikujte ať je naprosto jasné o čem je řeč, jinak je to jen socialisticko-populistické plácnutí do vody.

Nakonec spolu žijící nesezdaný pár dvou "samoživitelů" by měl dostat 12.000 Maláčovného?

A dávky zaměřit na děti. Dětské přídavky by měly být pro každé dítě "peníze pro děti". Bohaté je potřeba progresivně zdanit. A neponižovat rodiče prokazováním, že jsou chudí.

Tady jde o populismus. Je složité posoudit, kdo je dnes vlastně samoživitel. Jinak sociální situaci má řešit a řeší sociální systém. Je potřeba pravidelně valorizovat životní minimum.

Jsem pro, jejich situace je těžká. Důležité je, jakým způsobem se zabrání vyplácení těm, kteří nejsou v nouzi a dovedou úspěšně natahovat ruce.

Hodně lidí by nedokázalo příspěvek použít dlouhodobě. Měl by fungovat podpůrný finanční systém v sociálním zabezpečení. Sama jsem tím prošla. Zabezpečení těchto neúplných rodin je stejně důležité jako rodin úplných. V důsledku se vše ukáže u vychovaných dětí. Dejme jim stejnou šanci.

Hlasuji ano, a to proto, aby alespoň něco dostali ti skutečně osamělí a skutečně chudí a skutečně s malými dětmi, ale obávám se, že se s tím svezou jakoby osamělí a i skuteč. osam. rodiče, ale např. s příjmy 70.000. - a s výživným 30.000,- . Uvítala bych to jako adresnou soc. dávku skut. chudým.

Jsou věci, které dost těžko chápu. A toto je jedna z nich.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..