Slovo úvodem

Vážení a milí,

poslední týden v červenci jsme projednali tyto zákony:

Otcovská dovolená se pravděpodobně prodlouží na dva týdny a podmínky nároku na ošetřovatelské volno se patrně zmírní, předpokládá to poslanecká novela o nemocenském pojištění.

Závěrečným hlasováním prošel i vládní návrh o dětských skupinách. Na jesle se nezmění, budou i nadále pro starší děti. Předloha také zakotvuje jejich financování.

Zvýšení důchodů o 300 korun od ledna nad zákonnou valorizaci a příspěvek 500 korun za každé vychované dítě od roku 2023 jsme schválili ve vládní novele o důchodovém pojištění. Zároveň jsme odhlasovali možnost předčasného důchodu až o pět let pro příslušníky integrovaného záchranného systému bez dopadu na výši penze.

Dodatečné přidání 300 korun k důchodům by příští rok stálo podle důvodové zprávy 10,6 miliardy korun. O rok později by to bylo 10,9 miliardy korun a v následujícím roce 11,1 miliardy korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí zdůvodnilo zvýšení důchodů tím, že očekávaný růst penzí bude nižší než v posledních letech.

Zvýšení příspěvků na péči pro lidi se zdravotním postižením, kteří využívají pobytové sociální služby, jsme schválili v poslanecké novele o sociálních službách. Částky by měly být stejné, jako mají postižení, kteří žijí doma. Stát by na těchto dotacích vydal podle odhadu předkladatelů o 3,4 miliardy korun ročně navíc. Předkladatelé rovněž uvedli, že naopak díky tomu by mohl stát snížit dotace na sociální služby.

Obce v okolí Vrbětic na Zlínsku (Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Slavičín a Vlachovice), jejich obyvatelé i Zlínský kraj by si mohli za výbuchy munice z roku 2014 rozdělit celkové odškodnění téměř 700 milionů korun.

Návrh zákona podepsali poslanci napříč poslaneckými stranami. Mezi podepsanými jsou hlavně poslanci, kteří jsou ze Zlínského kraje. Pro hlasovalo 113 poslanců ze 123 přítomných, proti nehlasoval nikdo. Předlohu jsme schválili ve zrychleném režimu.

Schválené zákony budou odeslány do Senátu k projednání.

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Zákon o svobodném přístupu k informacím

98 %

Znění návrhu

Vláda předložila sněmovně návrh zákona


98 %

Váš názor nás zajímá

Je vhodné zavést povinnost poskytovat obsah veřejných rejstříků jako otevřená data?

Transpozice směrnice o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. Cílem návrhu je: - podrobněji vymezit povinné subjekty (s ohledem na směrnici i na judikaturu českých soudů); - rozšíření okruhu informací přístupných ve formě otevřených dat zavedením povinnosti poskytovat obsah veřejných rejstříků jako otevřená data a zavedení úpravy zpřístupňování tzv. dynamických dat; - zavedení právní úpravy zpřístupňování výzkumných dat pocházejících z vědeckého výzkumu.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (42) Hlasuji pro NE (1) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

ANO, bez diskuse.

ANO rejstřík již umožňuje k nahlédnutí do dat.

Takže nic pro odpírače EU.

Ano, jedná se o veřejný rejstřík a pak by měla být data přístupná

Když jsou věci veřejné, tak se mají uvádět se vším všudy, tak co jeětě prosadit ???

Asi je pravda, že většina si celý návrh zákona nečte. Domnívám se, že někdy to nevadí, protože by se v tom ztráceli. Na druhou stranu by měla stačit informace která je nad otázkou, i otázka sama! Toho místa na reakci zde není příliš.

V předchozím odstavci jsem zkopírovala a zkrátila hlavní důvod pro přijetí tohoto zákona, tedy nic pro nás obyčejné občany ,ale volná ruka pro možnosti EU. Omlouvám se, ale obávám se, že většina z vás, kteří toto vítají, návrhy zákona vůbec nečte. Omlouvám se pokud se mýlím.

EU však tyto směrnice nahradila novou Směr, 2019/1024 ze dne 20. 6. 2019 o otevřen, datech a opakovan. použití inform, veřejného sektoru (dále jen „Směrnice“). Termín pro transpozici do česk.
práv. řádu stanoví tato Směrn. do 17.7. 2021. K provedení transpoz. Směrnice je předkládán tento návrh.

Myslím, že si zasloužíme, abychom byli informováni co nejvíce. Jsem pro max. možnost mít dostupné informace. Opak zavání různými nešvary až podvůdky...

Pavel BLAHA
13.04.21

ANO. Vždyť jsou "veřejné".

ANO, skrývání veřejných dat škodí.

Ještě so podrobně přečtu návrh , tisk 1194/0, ale obávám se, že se jedná o otevření veřejných rejstříků jen vůči EU a to se mi nelíbí. Obávám se zneužití zejména v oblasti vědy a vývoje. EU by nás o informace pokud má zájem měla žádat a my po zvážení ri***, je vydat nebo nevydat, ale ne takto .

Ano, souhlasím s předchozími komentáři.

Veřejné rejstříky by měly už dle názvu být veřejné!

Vše co je veřejné by mělo být i veřejně dohledatelné. Veřejná kontrola je nejlepší kontrola.

Všechno, co žije a funguje z daní daňových poplatníků musí být veřejné a dostupné. Všechno, včetně České televize.

Ano, došlo by k průhlednosti

Čas ukáže zda to k něčemu bylo.

Jednoznačně ano, je třeba připravit i propojení všech rejstříků, pro přístup, a připravit i technickou základnu!

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..