Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

během plenární schůze ve dnech 16. až 18. června jsme projednali rovněž tyto zákony, ve zkratce vám je přiblížím.

V rámci ústavní novely jsme schválili, že ministři by mohli do budoucna dobrovolně, po dobu působení ve vládním kabinetu, předat poslanecký mandát náhradníkům (zavedení takzvaného klouzavého mandátu).

Tuto ústavní změnu jsme schválili 120 hlasy ze 157 přítomných poslanců, jeden poslanec byl proti. Pro informaci: ke schválení byla potřeba ústavní většina nejméně 120 hlasů.

Zároveň jsme přijali dva zákony, které se zavedením klouzavého mandátu úzce souvisí. O jednacím řádu Poslanecké sněmovny a novelu volebního zákona. Normy nyní posoudí Senát.

Senát připravil doplnění Listiny základních práv a svobod o „právo bránit sebe i jiné se zbraní“. Návrh prošel třetím čtením beze změn. Z přihlášených 159 poslanců hlasovalo pro ústavní změnu 141, proti byli 3 poslanci. K předloze se musí kladně vyjádřit ještě Senát.

Vládní novela o veřejném zdravotním pojištění, kterou jsme v pátek 18. června přijali, rozšiřuje hrazení některých dobrovolných očkování ze zdravotního pojištění. Mění také například úhrady moderních léků s cílem jejich lepší dostupnosti. Předloha řeší mimo jiné i dohodovací řízení nebo práci revizních lékařů zdravotních pojišťoven. Také tento zákon budou projednávat senátoři.

Projednávání vládní předlohy o myslivosti jsme přerušili ve třetím čtení.

Nyní ke druhým čtením.

Ukončili jsme druhá čtení těchto vládních novel: o užívání státních symbolů, o elektronizaci zdravotnictví a k tomu souvisejících zákonů, o pozemních komunikacích, o drahách, o Policii a Celní správě České republiky, o odpovědnosti za přestupky a o sociálně-právní ochraně dětí.

Rozhodli jsme, že vládní návrh o dětských skupinách bude opětovně projednán ve druhém čtení.

Ve stavu legislativní nouze, tedy ve zkráceném jednání, jsme ukončili druhé čtení vládní předlohy o volbách do Poslanecké sněmovny.

K vládním změnám zákona o lobbování se ještě vrátíme, neboť projednávání jsme ve druhém čtení přerušili.

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Zákon o zemském zřízení České republiky

63 %

Znění návrhu

Poslanci předložili sněmovně návrh zákona


63 %

Váš názor nás zajímá

Líbí se Vám návrh na zrušení krajů a jejich nahrazení zemi Českou, zemi Moravskoslezskou a hlavním městem Prahou?

Předmětem navržené právní úpravy je změna územního členění České republiky. Návrh zákona fakticky počítá se zrušením krajů jako vyšších územních samosprávných celků a s jejich nahrazením zemí Českou, zemí Moravskoslezskou a hlavním městem Prahou. Základními orgány zemského samosprávného uspořádání by podle navržené právní úpravy byly zemský sněm a zemská vláda. Zemský sněm by byl mimo jiné oprávněn přijímat právní předpisy země, předkládat návrhy zákonů Parlamentu, vyhlásit referendum ve věcech týkajících se země a jejích občanů, volit a odvolávat předsedu a místopředsedu zemského sněmu a členy zemské vlády a schvalovat rozpočet země. Úkolem zemské vlády jako nejvyššího výkonného orgánu země by bylo zabezpečení rozvoje země zejména v hospodářské, sociální a kulturní oblasti a také v oblasti ochrany životního prostředí. K provedení právního předpisu zemského sněmu a v jeho mezích by zemská vláda mohla vydávat nařízení. Základní územní celky zemí by tvořily obce.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (14) Hlasuji pro NE (24) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Bude to asi velký problém, protože, když se teď objevil člověk, který zná podrazy a špínu z posledních let, vyrojili se již ti potrefení a začínají kydat svůj hnůj. kolem něj. Za sebe mu přejí pevné nervy a vytrvalost v započatém díle.

Všichni zde přispívající jsou proti senátu,proti obsazení v parlamentu,proti nekonající justici,europoslancům, kteří jsou proti naším zákonům a Babišovi, ale nic se neděje. Od koho se čeká pomoc, nebo nabídka rukou, že zahájí proces návratu do doby, kdy jsme byli suverenní stát se vším všudy ???

Souhlasím s panem Bubaněm.

Šetřit by se mělo a bez senátu a poloviny poslanců bychom se určitě obešli ale této myšlence se dnes říká radikální a předpokládám že v krátké době bude i trestná . Když se zakládaly kraje mluvilo se o zrušení okresů ale k ničemu podobnému nedošlo . Zatím platí , co se založí zůstane a bobtná .

Myslím si, že v této době by se měly projednávat mnohem důležitější a potřebnější věci. Každá taková změna s sebou přináší velké finanční výdaje a také navýšení administrativy.

Zarazilo mě, že předkladateli jsou převážně poslanci SPD, nechápu, co je k tomu nutí, můj první pohled na zákon byl: ROZDĚL A PANUJ! Je to podivné, dnes, kdy je ohrožena celá naše historie, kdy se bourá a bortí tradiční rodina, ohánět se historickým opodstat. které fungovalo někdy max. v roce 1928

Kraje bych ponechala, ale zrušila bych senát, případně bych snížila počet poslanců ve sněmovně.

Defenestraci jsem navrhoval již loni, když se ODS a piráti začli dohadovat o funkci premiéra, což v poslední době graduje,ale kromě toho se už nedá ani divat na přenosy z PS, VČETNĚ KOMENTÁŘŮ. Lituji předsedu PS, že musí mnohé ty kecy poslouchat a je to čím dál tím horši a demokracie je v tahu.

Ne. Žasnu, co ti poslanci a senátoři zase vymýšlí, vždyť někteří ti darmožroutové zrušili okresy a zavedly kraje, nyní je chtějí rušit. To je již na defenestraci.

I když senát nemusím,tak v současné době ,pokud je PS nesladěná ve svých názorech, jsem pro zachování senátu aspoň do ****b.

Nechat kraje, zatím, byly by zbytečné výdaje, v dnešní době, zrušit senát, zbytečné výdaje, žádný efekt, a zmenšit počet poslanců, stejně se jen hádají, hlavně opozice, za co berou peníze! Nechte vládu pracovat a neházejte jim klacky pod nohy, pracujte.

Kraje bych nechala, zrušit senát!!!

Hlavně je potřeba zrušit Senát PČR, to je pro tak malou zemičku zbytečný přepych, k tomuto je potřeba vytvořit legislativní návrh.

Hlavně je potřeba zrušit Senát PČR, to je pro tak malou zemičku zbytečný přepych, k tomuto je potřeba vytvořit legislativní návrh.

Aniž bych si podrobně přečetla znění zákona smrdí mi to tím, že současné koalice a demobloky se budou muset po volbách servat o korýtka a pak by takové rozporcování i zákonod. moci přišlo všem zainteres. snaživc. vhod: Myslím že dost velký zmatek bude s novými OP bez rodných čísel a ještě porcování

Podle mého názoru je 14 krajů pro naši republiku více, než moc. Když upozornite na nedostatek zjistíte, že majetek kraji, či pražské čtvrti nepatří, nenesou za ní odpovědnost, jsou pouze správci majetku. Pokud se o majetek nestarají ani její vlastníci, těžko lze očekávat, že budou mít zájem správci.

Tento návrh stvořila která mafiánská sekce parlamentu ? To už PS nemá nic potřebnějšího na projednání ? Nebo jste v PS dospěli k názoru, že ten náš KOCOURKOV si už může do****t vše, protože zblblým ovcím v době CORONY je už vše jedno ? Doufám, že ještě ne a už raději neprovokujte !!!!!!!!! Děkuji

Současné uspořádání je velmi nákladné, vzniklo vlastně 14 parlamentů, množství komisí a podkomisí, jistě by to přispělo ke zjednodušení státní správy.

Opět se urodilo moc úředníků a je třeba pro ně vytvořit úřady plné kanceláří a odpovídající platové podmínky . Tato aktivita mi připomněla bývalého presidenta Václava Havla jak z tribuny řečnil že s přebujelou komunistickou administrativou zatočí a výsledek se brzy dostavil .Co dodat ?

Naprosto zbytečná diskuse, hlavně je třeba výrazně snížit počet zaměstnanců, ať již jde o kraje či historické země!

Josef Geier
24.05.21

Je vidět, že poslanci neví co roupama. Měli by jít povinně na několik měsíců do výroby nebo na ARO a nebo třeba jen trhat jahody a určitě by je nápady organizačních změn v ČR přešly. Asi by nejvíce ČR pomohlo zrušení horní komory Parlamentu a možná i snížení počtu poslanců dolní komory na polovinu.

A nechápu, jak by to mohlo poškodit ekonomiku. Jedině snad ty co málo dávají a hodně berou.

Morava a Slezsko patřily k nejbohatším zemím Rakouska - Uherska a císař si toho byl dobře vědom.
Za vlády komunistů bylo zemské uspořádání zrušeno na rozdíl od vyspělých evropských zemí, kde platí dodnes. Německo, Rakousko, Itálie, Velká Británie i další.

V současné době by bylo dobré, nechat pořádně rozběhnout ekonomiku, nechat pár let usadit "politický systém" a potom se pokusit něco "vylepšovat! Budeme mít tolik práce, že nebudeme vědět, kam dříve skočit. Politici se nyní nedohodnou na ničem! Odvykli si tvořit pro ČR a "dělají" jen pro sebe!

Nezdá se mně takové přerozdělování. Co nám to přinese. Je tu už zavedený systém, který vyhovuje a je prověřený. Proč vše zbořit a vytvářet něco, o čem nejsem dostatečně přesvědčená, že to je dobrý nápad.

Souhlasím s panem *****kem.

Jsem pro. Na 10 mil. obyvatel je 14 krajů velký přepych, obdobně jako druhá komora Parlamentu.

NE! Navíc počet úředníků zredukovat pro začátek na polovinu, později na další polovinu. Je to velice snadné, rozpočítat první-druhý, první-druhý a můžou si stříhnout, kteří zůstanou do dalšího rozpočítání a kteří odejdou hned do pracovního procesu.

tak na potřetí: bor. de. l

Vytečkovaná slova v předchozím odstavci jsou **********

když něco funguje, není třeba to měnit k****i zviditelnění se některých papalášů

Obávám se, že kdyby se to prosadilo,bude tu minimálně 3 roky neskutečný ******. Ale zdá se, že někomu ****** vyhovuje a schází...... a navíc přibylo by více úředníků!!!!Až to podrobně nastuduju, možná i změním názor.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..