Slovo úvodem

Vážení a milí,

jste fajn!

Děkuji vám za příspěvky a názory v nich psané. Jsem za to vděčný. Já i návštěvníci tohoto portálu mají díky vám zpětnou vazbu k současnému dění v naší republice.

Také chci moc poděkovat všem členům Senior parlamentu, kteří mi píší do Poslanecké sněmovny. Vážím si vašich slov.

Dnes, 14. října, rozhodl prezident republiky o svolání zasedání nové Poslanecké sněmovny, zároveň stanovil den jeho zahájení na pondělí 8. listopadu 2021.

Posílám všem srdečné pozdravy a mějte se pěkně!

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Novela - Transplantační zákon

81 %

Znění návrhu

Skupina poslanců předložila návrh zákona


81 %

Váš názor nás zajímá

Má být dárcům tkání a buněk hrazeny výdaje a ušlý zisk ?

Navrhuje se, aby dárci tkání a buněk obdrželi stejně jako dnes dárci orgánů náhradu účelně a prokazatelně vynaložených výdajů a rozdíl mezi případným ušlým výdělkem a obdrženou náhradou mzdy, platu nebo odměny a obdrženým nemocenským z nemocenského pojištění, který by mu vznikl dočasnou pracovní neschopností vzniklou v souvislosti s odběrem tkání nebo buněk nebo poskytováním zdravotních služeb, které si takový odběr tkání nebo buněk vyžádal.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (22) Hlasuji pro NE (5) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Souhlasím

Samozrejme, že ANO, nejde o úhradu darovaných tkání a buniek ale o náhradu výdajov spojených s darcovskou službou.

S návrhem, jak je zde prezentován, plně souhlasím.

Ne. Předešlí přispívající to vysvětlili zcela jasně, to jen někteří zvažují z každé situace vytěžit co nejvíc a když mají za něco zaplatit, tak by si nechali vrtat koleno.

Doporučuji, aby dárci měli placenou nutnou dobu na cestu, výkon a odpovídající odpočinek. Jedná se o překážku v zaměstnání. Já o další odměně neuvažují.

Náhrady nákladů ANO (cesta, komunikace ..), Odměna navíc NE, je to dobrovolný dar. Nebo udělejte ceník výkupu orgánů.

Já si myslím, pokud někdo daruje svou tkáň a nebo buňky a je mu uhrazen ušlý zisk a prokazatelné výdaje (např. cestovné atd.) je to naprosto v pořádku, že to není dárcovství na výdělek, Obvykle to bývají rodinní přísluš. nebo známí a přátele a tímto dárcovstvím chtějí zachránit život člověka.

Stát by neměl financovat dobrovolné dárcovství. Pokud to někdo chce dělat pro kšeft, je dost institucí, které mu za to zaplatí.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..