Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

během plenární schůze ve dnech 16. až 18. června jsme projednali rovněž tyto zákony, ve zkratce vám je přiblížím.

V rámci ústavní novely jsme schválili, že ministři by mohli do budoucna dobrovolně, po dobu působení ve vládním kabinetu, předat poslanecký mandát náhradníkům (zavedení takzvaného klouzavého mandátu).

Tuto ústavní změnu jsme schválili 120 hlasy ze 157 přítomných poslanců, jeden poslanec byl proti. Pro informaci: ke schválení byla potřeba ústavní většina nejméně 120 hlasů.

Zároveň jsme přijali dva zákony, které se zavedením klouzavého mandátu úzce souvisí. O jednacím řádu Poslanecké sněmovny a novelu volebního zákona. Normy nyní posoudí Senát.

Senát připravil doplnění Listiny základních práv a svobod o „právo bránit sebe i jiné se zbraní“. Návrh prošel třetím čtením beze změn. Z přihlášených 159 poslanců hlasovalo pro ústavní změnu 141, proti byli 3 poslanci. K předloze se musí kladně vyjádřit ještě Senát.

Vládní novela o veřejném zdravotním pojištění, kterou jsme v pátek 18. června přijali, rozšiřuje hrazení některých dobrovolných očkování ze zdravotního pojištění. Mění také například úhrady moderních léků s cílem jejich lepší dostupnosti. Předloha řeší mimo jiné i dohodovací řízení nebo práci revizních lékařů zdravotních pojišťoven. Také tento zákon budou projednávat senátoři.

Projednávání vládní předlohy o myslivosti jsme přerušili ve třetím čtení.

Nyní ke druhým čtením.

Ukončili jsme druhá čtení těchto vládních novel: o užívání státních symbolů, o elektronizaci zdravotnictví a k tomu souvisejících zákonů, o pozemních komunikacích, o drahách, o Policii a Celní správě České republiky, o odpovědnosti za přestupky a o sociálně-právní ochraně dětí.

Rozhodli jsme, že vládní návrh o dětských skupinách bude opětovně projednán ve druhém čtení.

Ve stavu legislativní nouze, tedy ve zkráceném jednání, jsme ukončili druhé čtení vládní předlohy o volbách do Poslanecké sněmovny.

K vládním změnám zákona o lobbování se ještě vrátíme, neboť projednávání jsme ve druhém čtení přerušili.

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Novela zákoníku práce

78 %

Znění návrhu

Poslanci předložili sněmovně návrh zákona


78 %

Váš názor nás zajímá

Má být snížena týdenní obecná pracovní doba ze 40 hod/týden na 37,5 hod/týden?

Návrh zákona upravuje některé aspekty pracovních podmínek. Jedná se zejména o zavedení automatického mechanismu valorizace minimální mzdy, snížení týdenní obecné pracovní doby ze 40 hodin týdně na 37,5 hodin týdně a zvýšení doby dovolené ze 4 na 5 týdnů.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (7) Hlasuji pro NE (25) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Toto snížení by se mělo týkat hlavně poslanců sedících v PS a senátorů, kteří mnohdy z vytížení usínají, na druhou stranu, ale navymýšlejí aspoň ho*****y. Je vidět, že myslí na své sdraví a posez v dobře placených lavicích. Držím palce, aby návrh prošel, pokud vyšel z řad ČSSD

Předkladatelé, tedy 4 poslanci ČSSD nechť si svou pracovní dobu uzákoní nejlépe na 1 hodinu týdně. Alespoň nebudou mít tolik času na vymýšlení dalších nesmyslů.
Na zkrácenou pracovní dobu doplatí zaměstnanci odměňování v hodinové mzdě; i ti, kteří pobírají mzdu za určitý výkon.

Ano, bylo by to vhodné HLAVNĚ pro zdravotní sestry. Jsou to služky pro vše a za den třeba v ambulanci 120 pacientů, kdo to má???

Myslím si, že v současné době to není vhodne

Já bych upravu pracovní doby, popřípadě jiné změny nechala na společnosti, která zodpovídá za výsledky a její prosperitu

Vzhledem k tomu, že celková situace spěje k zásadním změnám ve struktuře naší ekonomiky, bude nutné možná i prodloužit pracovní dobu!

Ne - v některých nepřetržitých směnných provozech s menším počtem pracovníků i třeba ve zdravotnictví - by se musel počet doplnit dalším novým pracovníkem, což by úsporu financí neřešilo !!

Na první pohled to vypadá líbivě, ale když se zváží všechna pro a proti, raději bych osobně ponechal stávající stav! Nakonec by se asi ukázalo, že to by to byl kontraproduktivní návrh. Došlo by (asi) i ke zvýšení tlaku mezi zaměstnavateli a pracovníky apod.

Souhlasím s automatickým zvyšováním minimální mzdy obdobně, jak je tomu u důchodů. Pokud by se zkrátila pracovní doby o půl hodiny denně, tak by se snad mohla zvýšit produktivita práce.

Souhlasím s kolegou Kudrnáčem. Hlasovala jsem Ne, ale v případě, že by byla dle možnosti, pokud by to byla nutnost, snížena mzda tak ano. Vidím v tom jen jeden jediný háček, aby zaměstnavatelé po pracovnících nechtěli stejný výkon,jako za současné prac. hodiny.

automatická valorizace NE, protože je třeba VŽDY posuzovat v každém okamžiku stav ekonomiky a společnosti
zkrácení pracovní doby ANO svázáno s poklesem odměny za práci, dostávat stejně za méně práce je nem*****ní
do****ná 5 týdnů ANO svázáno se zrušením doplňkových bonusů na volné dny pro jiný účel

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..