Slovo úvodem

Vážení přátelé,

důležitý zákon o drahách jsme v pátek 17. září projednali ve třetím čtení. Schválili jsme mimo jiné přísnější dohled nad dodržováním pracovní doby a odpočinku strojvedoucích na železnici.

Pomocí monitoringu jejich licencí může stát jednoznačně zjistit, jestli konkrétní strojvedoucí neřídí v rozporu s předpisy nad rámec směny. A zda například v době odpočinku nedělá pro jiného dopravce. Drážní novelu budou nyní posuzovat senátoři.

Výdaje Státního fondu podpory investic letos stoupnou, budou hrazeny plně ze státního rozpočtu. Zvýší se o 1,8 miliardy na 5,24 miliardy korun. Z toho 1,4 miliardy korun vláda přesunula z vládní rozpočtové rezervy. 

Tyto dodatečné peníze jsou určeny na pomoc lidem v obcích postiženým červnovým tornádem na jižní Moravě a také v obci Stebno na Lounsku. Návrh jsme schválili 101 přítomnými poslanci.  

Na závěr volebního období mezi nás přišel nový poslanec. Lukáš Vágner (ČSSD) složil v úvodu dnešního jednání slib poslance. Nahradil Romana Sklenáka (ČSSD), který se stal členem Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu a mandát poslance mu zanikl.

Radek Vondráček

Poslanecká sněmovna, 17. září

Vyhledat diskuzi

Novela zákoníku práce

72 %

Znění návrhu

Poslanci předložili sněmovně návrh zákona


72 %

Váš názor nás zajímá

Má být snížena týdenní obecná pracovní doba ze 40 hod/týden na 37,5 hod/týden?

Návrh zákona upravuje některé aspekty pracovních podmínek. Jedná se zejména o zavedení automatického mechanismu valorizace minimální mzdy, snížení týdenní obecné pracovní doby ze 40 hodin týdně na 37,5 hodin týdně a zvýšení doby dovolené ze 4 na 5 týdnů.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (11) Hlasuji pro NE (28) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

ANO, vždyť to není nic nového. Některé okolní státy to již mají, ale opět to zanikne, neboť je to je vlastně jen před****bní tahák

Prosím vás, obrovská černá díra v rozpočtu a všichni budou ležet s rukama pod hlavou v trávě a čekat na holuba. To asi propaguje pí Maláčová.

Petr Téra
08.07.21

Ano sama pamatuji pracovní dobu všech pracovních sobot. Když byla část pracovních sobot zrušena tak to byla radost. Jsou povolání, kde by bylo nutné snížit pracovní dobu.

Lidé dokážou vynaložit vyšší úsilí za jeden den volna navíc. Myslím obrazně jeden den ! V šedesátých letech se zrušila pracovní sobota a vývoj jde dopředu i bez ní. Ano, jsem pro !

Každé snížení pracovní doby je dobré.

Toto snížení by se mělo týkat hlavně poslanců sedících v PS a senátorů, kteří mnohdy z vytížení usínají, na druhou stranu, ale navymýšlejí aspoň ho*****y. Je vidět, že myslí na své sdraví a posez v dobře placených lavicích. Držím palce, aby návrh prošel, pokud vyšel z řad ČSSD

Předkladatelé, tedy 4 poslanci ČSSD nechť si svou pracovní dobu uzákoní nejlépe na 1 hodinu týdně. Alespoň nebudou mít tolik času na vymýšlení dalších nesmyslů.
Na zkrácenou pracovní dobu doplatí zaměstnanci odměňování v hodinové mzdě; i ti, kteří pobírají mzdu za určitý výkon.

Ano, bylo by to vhodné HLAVNĚ pro zdravotní sestry. Jsou to služky pro vše a za den třeba v ambulanci 120 pacientů, kdo to má???

Myslím si, že v současné době to není vhodne

Já bych upravu pracovní doby, popřípadě jiné změny nechala na společnosti, která zodpovídá za výsledky a její prosperitu

Vzhledem k tomu, že celková situace spěje k zásadním změnám ve struktuře naší ekonomiky, bude nutné možná i prodloužit pracovní dobu!

Ne - v některých nepřetržitých směnných provozech s menším počtem pracovníků i třeba ve zdravotnictví - by se musel počet doplnit dalším novým pracovníkem, což by úsporu financí neřešilo !!

Na první pohled to vypadá líbivě, ale když se zváží všechna pro a proti, raději bych osobně ponechal stávající stav! Nakonec by se asi ukázalo, že to by to byl kontraproduktivní návrh. Došlo by (asi) i ke zvýšení tlaku mezi zaměstnavateli a pracovníky apod.

Souhlasím s automatickým zvyšováním minimální mzdy obdobně, jak je tomu u důchodů. Pokud by se zkrátila pracovní doby o půl hodiny denně, tak by se snad mohla zvýšit produktivita práce.

Souhlasím s kolegou Kudrnáčem. Hlasovala jsem Ne, ale v případě, že by byla dle možnosti, pokud by to byla nutnost, snížena mzda tak ano. Vidím v tom jen jeden jediný háček, aby zaměstnavatelé po pracovnících nechtěli stejný výkon,jako za současné prac. hodiny.

automatická valorizace NE, protože je třeba VŽDY posuzovat v každém okamžiku stav ekonomiky a společnosti
zkrácení pracovní doby ANO svázáno s poklesem odměny za práci, dostávat stejně za méně práce je nem*****ní
do****ná 5 týdnů ANO svázáno se zrušením doplňkových bonusů na volné dny pro jiný účel

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..