Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

93 %

Znění návrhu

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona


93 %

Váš názor nás zajímá

Mají mít samosprávy zákonný nárok na všechny informace o epidemiologické situaci, které se týkají samosprávných celků?

Hlavním cílem je zajistit informovanost samospráv o hromadném výskytu infekčního onemocnění na jejich území a informovat o počtu osob, kterým byla nařízena izolace nebo karanténní opatření. Druhým klíčovým bodem návrhu je zajištění předávání informace samosprávám o záměru krajských hygienických stanic vydat právní předpis obsahující opatření, která se mohou dotknout běžného života v obcích či v celém kraji. V současné době se samosprávy o připravovaných nebo vydaných právních předpisech krajských hygienických stanic obsahující mimořádná opatření často dozvídají z médií ex post.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (40) Hlasuji pro NE (3) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Touto novelou jsme právě objevili Ameriku. Ale lépe později než nikdy.

Jinak by samozřejmě samosprávy měly mít přehled nejen o epidemiologické situaci!

Chtěl bych jen upozornit na to, že pan Volný je uváděn jako jeden z největších politických dezinformátorů o cividu!

Kdo dnes sledoval živý přenos z PS a řeč poslance Vladimíra Volného ( v 12.hod. týkající se problému COVIDU, tak si myslím,že se moc nebude ucházet o zaregistrování na očkování. Stejné zprávy se dovídáme i z jiných zdrojů, jen v ČT a ve všech zprávách je vše v pořádku. Kdo tedy říká PRAVDU ???

Není možno se zarezervovat ani na internetu ani na telefonním čísle 1221. A teď jsme se dověděli, že v Praze očkovali i kolemjdoucí, kteří neměli na přednostní očkování nárok. Jen aby vybrali injekce. Hlavně se očkuje v Praze, aby mohli demonstrovat proti vládním nařízením.

Moje diskuze se týká očkování proti korona viru. Přihlásili jsme se 15.1.2021 v 8 hod. Manžel na internet a já na telefon č.1221. Doposud nemáme termín, i když oba máme nad 80 let. V Břeclavi se neví, kde bude očkovací místo. Nedokázali nám to řict na nemocnici, na MěÚ ani u obvodní lékařky.

Souhlasim s panem Pospišilem..Ochrana osobnich údajů je nesmirně dùležitá.

Ano, myslím, že bez problémů. Jenom při zachování zákona o ochraně osobních údajů.

Určitě by tyto naprosto konkrétní informace, oproštěné od té obrovské chybovosti, mělo mít vedení aspoň městských úřadů s vyšší působností a informace by měli předávat např. starobincům. Starostové by měli mít možnost po****t otevření obchodu, když široko daleko jiný s tím sortimentem není.

I když tuto možnost mají již dnes. Ale beze jmen.

To je snad mimo pochybnost - proto si samosprávu i *****me, aby nás o všem informovala, aby byla první, která bude i na čele veškerého dění. Zná specifičnost oblasti, kterou řídí. Na tento problém se mělo myslet již při jeho řešení...

Určitě ano, ale informace již dávno mohou mít, kdyby se o to snažily. Informace jsou na veřejných k*****ech internetu přístupné. Dá to ale práci a vyžaduje to čas a aplikaci informací na místní území.
Nedovedu si představit, které konkrétní informace jim od státu chybí.

Naprosto jasně to vyjádřil pán Sazeček.

Plně souhlasím s příspěvky mých předchůdců, a vše nasvědčuje , že bude ještě hůř

Určitě mají nárok na ověřené informace. Rozhodovat na základě vyjádření "odborníka" může mít nedozírné následky. Kde nejsou informace, tam naskočí fáma. Ta se šíří velmi rychle.

Kdo jiný než samospráva na něj má nárok?

Hlasuji ano, ale mám velké pochybnosti o uchování mlčenlivosti o zdr. stavu občana, v malých obcích se všichni znají a i mezi členy zastup. jsou drbny. Také by mohlo docházet k případnému lynčování osob s nakažlivou chorobou nebo k projevům násilí vůči nemocným rodinám.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..