Slovo úvodem

Vážení a milí,

poslední týden v červenci jsme projednali tyto zákony:

Otcovská dovolená se pravděpodobně prodlouží na dva týdny a podmínky nároku na ošetřovatelské volno se patrně zmírní, předpokládá to poslanecká novela o nemocenském pojištění.

Závěrečným hlasováním prošel i vládní návrh o dětských skupinách. Na jesle se nezmění, budou i nadále pro starší děti. Předloha také zakotvuje jejich financování.

Zvýšení důchodů o 300 korun od ledna nad zákonnou valorizaci a příspěvek 500 korun za každé vychované dítě od roku 2023 jsme schválili ve vládní novele o důchodovém pojištění. Zároveň jsme odhlasovali možnost předčasného důchodu až o pět let pro příslušníky integrovaného záchranného systému bez dopadu na výši penze.

Dodatečné přidání 300 korun k důchodům by příští rok stálo podle důvodové zprávy 10,6 miliardy korun. O rok později by to bylo 10,9 miliardy korun a v následujícím roce 11,1 miliardy korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí zdůvodnilo zvýšení důchodů tím, že očekávaný růst penzí bude nižší než v posledních letech.

Zvýšení příspěvků na péči pro lidi se zdravotním postižením, kteří využívají pobytové sociální služby, jsme schválili v poslanecké novele o sociálních službách. Částky by měly být stejné, jako mají postižení, kteří žijí doma. Stát by na těchto dotacích vydal podle odhadu předkladatelů o 3,4 miliardy korun ročně navíc. Předkladatelé rovněž uvedli, že naopak díky tomu by mohl stát snížit dotace na sociální služby.

Obce v okolí Vrbětic na Zlínsku (Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Slavičín a Vlachovice), jejich obyvatelé i Zlínský kraj by si mohli za výbuchy munice z roku 2014 rozdělit celkové odškodnění téměř 700 milionů korun.

Návrh zákona podepsali poslanci napříč poslaneckými stranami. Mezi podepsanými jsou hlavně poslanci, kteří jsou ze Zlínského kraje. Pro hlasovalo 113 poslanců ze 123 přítomných, proti nehlasoval nikdo. Předlohu jsme schválili ve zrychleném režimu.

Schválené zákony budou odeslány do Senátu k projednání.

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

93 %

Znění návrhu

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona


93 %

Váš názor nás zajímá

Mají mít samosprávy zákonný nárok na všechny informace o epidemiologické situaci, které se týkají samosprávných celků?

Hlavním cílem je zajistit informovanost samospráv o hromadném výskytu infekčního onemocnění na jejich území a informovat o počtu osob, kterým byla nařízena izolace nebo karanténní opatření. Druhým klíčovým bodem návrhu je zajištění předávání informace samosprávám o záměru krajských hygienických stanic vydat právní předpis obsahující opatření, která se mohou dotknout běžného života v obcích či v celém kraji. V současné době se samosprávy o připravovaných nebo vydaných právních předpisech krajských hygienických stanic obsahující mimořádná opatření často dozvídají z médií ex post.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (40) Hlasuji pro NE (3) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Touto novelou jsme právě objevili Ameriku. Ale lépe později než nikdy.

Jinak by samozřejmě samosprávy měly mít přehled nejen o epidemiologické situaci!

Chtěl bych jen upozornit na to, že pan Volný je uváděn jako jeden z největších politických dezinformátorů o cividu!

Kdo dnes sledoval živý přenos z PS a řeč poslance Vladimíra Volného ( v 12.hod. týkající se problému COVIDU, tak si myslím,že se moc nebude ucházet o zaregistrování na očkování. Stejné zprávy se dovídáme i z jiných zdrojů, jen v ČT a ve všech zprávách je vše v pořádku. Kdo tedy říká PRAVDU ???

Není možno se zarezervovat ani na internetu ani na telefonním čísle 1221. A teď jsme se dověděli, že v Praze očkovali i kolemjdoucí, kteří neměli na přednostní očkování nárok. Jen aby vybrali injekce. Hlavně se očkuje v Praze, aby mohli demonstrovat proti vládním nařízením.

Moje diskuze se týká očkování proti korona viru. Přihlásili jsme se 15.1.2021 v 8 hod. Manžel na internet a já na telefon č.1221. Doposud nemáme termín, i když oba máme nad 80 let. V Břeclavi se neví, kde bude očkovací místo. Nedokázali nám to řict na nemocnici, na MěÚ ani u obvodní lékařky.

Souhlasim s panem Pospišilem..Ochrana osobnich údajů je nesmirně dùležitá.

Ano, myslím, že bez problémů. Jenom při zachování zákona o ochraně osobních údajů.

Určitě by tyto naprosto konkrétní informace, oproštěné od té obrovské chybovosti, mělo mít vedení aspoň městských úřadů s vyšší působností a informace by měli předávat např. starobincům. Starostové by měli mít možnost po****t otevření obchodu, když široko daleko jiný s tím sortimentem není.

I když tuto možnost mají již dnes. Ale beze jmen.

To je snad mimo pochybnost - proto si samosprávu i *****me, aby nás o všem informovala, aby byla první, která bude i na čele veškerého dění. Zná specifičnost oblasti, kterou řídí. Na tento problém se mělo myslet již při jeho řešení...

Určitě ano, ale informace již dávno mohou mít, kdyby se o to snažily. Informace jsou na veřejných k*****ech internetu přístupné. Dá to ale práci a vyžaduje to čas a aplikaci informací na místní území.
Nedovedu si představit, které konkrétní informace jim od státu chybí.

Naprosto jasně to vyjádřil pán Sazeček.

Plně souhlasím s příspěvky mých předchůdců, a vše nasvědčuje , že bude ještě hůř

Určitě mají nárok na ověřené informace. Rozhodovat na základě vyjádření "odborníka" může mít nedozírné následky. Kde nejsou informace, tam naskočí fáma. Ta se šíří velmi rychle.

Kdo jiný než samospráva na něj má nárok?

Hlasuji ano, ale mám velké pochybnosti o uchování mlčenlivosti o zdr. stavu občana, v malých obcích se všichni znají a i mezi členy zastup. jsou drbny. Také by mohlo docházet k případnému lynčování osob s nakažlivou chorobou nebo k projevům násilí vůči nemocným rodinám.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..