Slovo úvodem

Vážení a milí členové Senior parlamentu,

máme 9. volební období Poslanecké sněmovny.

Na pondělí 8. listopadu je svolaná ustavující schůze v rámci, které proběhne slib poslanců.

Dále navrhneme ustavení mandátového a imunitního výboru, stanovíme počet místopředsedů Poslanecké sněmovny a navrhne se jejich volba.

Dalšími body programu budou návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny a návrh na zřízení sněmovních výborů.

Vážení a milí,

velmi rád bych navázal na setkání, které jsme měli ještě před covidem. Věřím a snad nám tentokrát i osud bude nakloněn, že se to konečně podaří a ve Sněmovně se opět sejdeme.

Přeji vám pěkné podzimní dny, hodně zdravíčka a opatrujte se!

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Novela zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

90 %

Znění návrhu

Vláda předložila sněmovně návrh zákona


90 %

Váš názor nás zajímá

Mělo by být, v případě přestupku poslance na půdě Parlamentu, nově vedeno disciplinární řízení před mandátovým a imunitním výborem Parlamentu vč. uložení pokut?

Návrh upravuje nové disciplinární řízení před mandátovým a imunitním výborem, které bude zahájeno v případě, že poslanec svým nepřístojným chováním na půdě Parlamentu spáchá přestupek. V současné době, pokud poslanec spáchá jakýkoli přestupek, je přestupek projednán ve standardním řízení o přestupcích obecnými správními orgány příslušnými k vedení přestupkového řízení. V případě, že o to poslanec požádá příslušný orgán, projednává jeho přestupek po postoupení věci příslušným orgánem mandátový a imunitní výbor Sněmovny v disciplinárním řízení. Navrhovaná úprava ve své podstatě vymezuje kategorii přestupků poslanců, spočívajících v nepřístojném chování na půdě Parlamentu, které budou bez dalšího projednávány mandátovým a imunitním výborem a vyňaty z pravomoci správních orgánů. Tyto přestupky by tedy byly projednávány obdobně jako urážka osoby zúčastněné na jednání Sněmovny poslancem a podléhaly by přímo pravomoci Sněmovny. Za takovéto přestupky návrh zákona zavádí sankci pokuty ve výši až jednoho měsíčního platu a paušálních náhrad. Návrh také nově upravuje, že pokuty uložené mandátovým a imunitním výborem v disciplinárním řízení je možné vymáhat v rámci výkonu rozhodnutí ve správním řízení.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (38) Hlasuji pro NE (4) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

SAMOZŘEJMĚ, O PŘESTUPKU POSLANCE BY MĚL ROZHODNOUT PŘEDSEDA. PROČ, KOMISE, POŘÁD SAMÉ KOMISE A NIC SE NEVYŘEŠÍ.

NE, protože to bude jen další paskvil, který bude jen na papíře, jako mnoho jiných

Petr Téra
08.07.21

Souhlasím s panem Svozilem - proč se nic nestalo za 30 let.

Chce to hledat skutečně nezávislý rozhodovací institut. Všechny komise Sněmovny rozhodují samozřejmě politicky podle zastoupení jednotlivých frakcí.

Hlasuji ne, protože rozhodování o přestupku bude zase jen politické, tedy ti co jsou u moci budou beztrestní a ti co jsou v opozici budou trestáni.

Další věc co jsem tam nenašla je možnost odvolání, možnost nějaké účinné obrany, proti z****i kolegů. Nechci se rouhat, ale připomíná mi to inkvizici.

Je to zákon, který bude "neposlušné" zástupce lidí tak dlouho tyranizovat až je existenčně zničí a donutí je vzdát se mandátu. Proč jinak brát celý plat i paušální náhrady. Myslím, že každopádně paušální náhrady by měly zůstat, aby mohl poslanec vůbec vykonávat svůj mandát. Toto je likvidační.

Po přečtení celého návrhu a zjištění, že předklad. je mimo jiné i pí Langšádlová o niž mám dlouhodobé pochybnosti , zda má v některých případech soudné uvažování, vidím, že je to paskvil, který bude z poslanců dělat poslušné ovce. A že je skutečně vyroben jen na Volného a Bojka, ostatní mohou vše.

Nesouhlasím, protože v tom vidím zase jen prostředek jak trestat nepohodlné (a znechutit ostatní, aby měli svůj vlastní názor , odlišující se od stáda),. tj v současnosti proti Volnému a Bojkovi.

ANO, a proč to ještě za 30 let není. Několikrát se o tom hovořilo a nic. No jo, je před volbami tak zase téma.

Tak je to spravne

Jako prevenci pro zvýšení kultivovanosti jednání poslanců v Parlamentu s tím plně souhlasím!

Přestupek by měl být projednán a s konečným verdiktem by měla být seznámena veřejnost. Pokuty by měly být citelné, aby si každý poslanec rozmyslel, co činní.

poslanci jsou v parlamentu v zaměstnání jako každý jiný, porušení pracovní kázně je třeba projednat a podle míry porušení i potrestat

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..