Slovo úvodem

Vážení a milí,

poslední týden v červenci jsme projednali tyto zákony:

Otcovská dovolená se pravděpodobně prodlouží na dva týdny a podmínky nároku na ošetřovatelské volno se patrně zmírní, předpokládá to poslanecká novela o nemocenském pojištění.

Závěrečným hlasováním prošel i vládní návrh o dětských skupinách. Na jesle se nezmění, budou i nadále pro starší děti. Předloha také zakotvuje jejich financování.

Zvýšení důchodů o 300 korun od ledna nad zákonnou valorizaci a příspěvek 500 korun za každé vychované dítě od roku 2023 jsme schválili ve vládní novele o důchodovém pojištění. Zároveň jsme odhlasovali možnost předčasného důchodu až o pět let pro příslušníky integrovaného záchranného systému bez dopadu na výši penze.

Dodatečné přidání 300 korun k důchodům by příští rok stálo podle důvodové zprávy 10,6 miliardy korun. O rok později by to bylo 10,9 miliardy korun a v následujícím roce 11,1 miliardy korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí zdůvodnilo zvýšení důchodů tím, že očekávaný růst penzí bude nižší než v posledních letech.

Zvýšení příspěvků na péči pro lidi se zdravotním postižením, kteří využívají pobytové sociální služby, jsme schválili v poslanecké novele o sociálních službách. Částky by měly být stejné, jako mají postižení, kteří žijí doma. Stát by na těchto dotacích vydal podle odhadu předkladatelů o 3,4 miliardy korun ročně navíc. Předkladatelé rovněž uvedli, že naopak díky tomu by mohl stát snížit dotace na sociální služby.

Obce v okolí Vrbětic na Zlínsku (Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Slavičín a Vlachovice), jejich obyvatelé i Zlínský kraj by si mohli za výbuchy munice z roku 2014 rozdělit celkové odškodnění téměř 700 milionů korun.

Návrh zákona podepsali poslanci napříč poslaneckými stranami. Mezi podepsanými jsou hlavně poslanci, kteří jsou ze Zlínského kraje. Pro hlasovalo 113 poslanců ze 123 přítomných, proti nehlasoval nikdo. Předlohu jsme schválili ve zrychleném režimu.

Schválené zákony budou odeslány do Senátu k projednání.

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Listina základních práv a svobod (právo na obranu zbraní)

Další témata:

Na podzim zahájí poslanci debatu nad novelou, která rozšiřuje Listinu základních práv a svobod o právo na obranu života zbraní. Evropská unie přitom v současné době omezuje vlastnictví zbraní a to i legálně držených. Měl by podle vás Parlament tento návrh změny ústavního zákona, ke kterému je nutná v obou komorách třípětinová většina hlasů, podpořit?

Jako mnohé zákony při jejich projednávání to bude složité. Budeme se čílit nad zdlouhavostí a potom i nad výsledkem! Se zbraní to je podobné jako s alkoholem pro řidiče. Slušný občan musí mít právo na obhajobu...

... svého majetku a zdraví! Jde o přesné vymezení (které beztak musí mít nějakou pružnost) toho, co bude přiměřené a už nikoli! To by měl umět každý soud, i když v poslední době získávám názor, že naši soudci se řídí nějakými podivnými zákony a trestními sazebníky...

...Předělává se v zákonech kde co, ale zde je stále ještě mnoho k přepracování a bude to díky rozhádanosti společnosti čím dál tím těžší!

Když se omezí právo legálně vlastnit či nosit zbraň, posílí to černý trh. Pokud zůstane status quo a ještě to bude zakotveno v Ústavě, nezmění se vůbec nic. Když někoho v sebeobraně zastřelím, stejně nade mnou bude viset vězeňský stejnokroj, ať už to právo v Ústavě budu mít, nebo nebudu.

Obě komory by měly podpořit tento zákon.

Ochrana občana ve smyslu "Můj dům můj hrad" je dobrý nápad! Nemůže však existovat bez dalších doplnění v zákonu!

Bezplatný přístup na internet, neznamená, že je jeho provoz bez dalších nákladů, lepší by bylo zrušení poplatků ČT, která nemít záznamy z minulosti, by neměla co vysílat a dokonce by potřebovali poplatek zvýšit. A co ještě????

Aby jste se dnes dovolali policie, musíte nahlásit, že jste někoho zastřelil, jinak se dovíte,že nemají k vám koho poslat, že všichni jsou na výjezdu mimo služebnu. Zatím to koluje jako vtip, ale myslím, že vznikl po prožité realitě. Proto trvám na .svém vyjádření z 8.10.2020 Podpořit bez výhrad !!(

Právo na zbraň je základem demokracie. Ostatně policie vždy přijíždí až na místo činu. Ale rozšířil bych i o právo na bezplatný přístup k internetu.

Otázka podpořit ? je špatná, měl by ji prosadit bez jakýchkoliv výhrad

Rád bych dodal že na zákonech vůbec nezáleží pokud někdo bojuje o život . Je povinností každého svůj život chránit . Je nepochopitelné že je zapotřebí podobnou samozřejmost legalizovat .

Problém není černobílý. Pokud někoho odstřelím beze svědků, kdo mi dokáže, že jsem nebyl napaden? Údajně v USA se může použít zbraň, když někdo neoprávněně vstoupí na pozemek. Měla by být do ústavy zahrnuta i obrana majetku, proč se mám dívat, jak mi někdo rabuje dům?

Já jsem všeobecně pro novelizaci ústavy ČR, která bude mít ve svém obsahu tři důležitá práva - posílení svobody, práva a spravedlnosti. Návrh zákona o zbraních bude v těchto právech zahrnut také. Samozřejmě kromě práv budou v ústavě i povinnosti. Ale to je jiná diskuze.

V dnešní době je spíš mnohými vnímána diskriminace bílých, než těch barevných, ale další bezplatné nabízení něčeho je nezodpovědné, leč u některých naších představitelů předpokládané, ukryto ve rčení sociální myšlení,ale jen pro určité vrstvy

Určitě, je dobré takové právo podpořit. A rozšířil bych to na právo na bezplatný přístup na internet pro všechny občany. Přístup k informacím a jeho omezení je z důvodu sociální situace, je diskriminující.

Hovoříme zde o obraně. Biblické rčení o házení kamene a chleba je dobré do pohádek. Raději se budu zodpovídat za míru obrany živý než mrtvý. Pokud si útočník myslí, že se nebudu bránit zbraní, má smůlu a nebudu se opírat ani o LZPaS, parlament či EU

To je opravdu těžké, někdo potřebuje zbraň třeba na chránění majetku, a stejně při použití, má problémy. V dnešní době je tolik násilí a zla, že by si každý, komu se někdo znelíbí, střelil do člověka. A toto je asi problém.

Každý den přibývá v celém světě násilí a proto je nutné změnit a zvýšit . způsob jak osobní, tak i obrany státu. Současná obrana je z dob před rokem 1968, proto je nutno změnu podpořit

Souhlasím s rozšířením práva na obranu života zbraní. Současná situace vytvořená sluníčky a multi-kulti- kulturou, ohromnými migračními vlnami a nájezdy ilegálů, ukazuje, kam to vede s humanitou a lidskými právy v západní cizině , je třeba životy občanů, ale i vlast, zvyky i historii bránit.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..