Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Parlamentní obstrukce

Další témata:

Parlamentní obstrukce či zablokování nebo zdržování. Jaký máte názor v obecné rovině na tento jev, jenž bývá součástí při jednáních v Poslanecké sněmovně?

Navzdory tomu, že se v PS "válčí", jsou některá extempore obzvláště nechutná. Nehodlám uvádět konkrétní jména, ale to je jeden z důvodů, proč jsem rád, že jsem zde a ne v reálné PS!

Parlamentní demokracie je občanská válka vedená mírovými prostředky. A obstrukce do nich patří. Opozice moc jiných možností nemá. Musí však mít určité meze, aby neochromila práci Parlamentu.

Totální selhání parlamentních pravidel se ukazuje dnes, když vystupuje poslanec L. Volný. Nejenže je vidět jejich slabina, ale co je nejhorší, že neexistuje obrana proti takovým primitivním vystoupením, kterými se ten poslanec prezentuje!

Zajímavý názor a vyjádření stupně občanské války. je vidět, že dokážeme kdykoli najít " vhodná" slova. Jinak názor na blokování a obstrukce krásně přirovnal ve svém příspěvku dne 15.3 kolega Kudrnáč.

Je to součást parlamentní demokracie. Určité meze jsou potřeba, ale zákaz je nepřijatelný. Ostatně zastupitelská demokracie je jen mírovou formou občanské války.

Bohužel obstrukce, zablokování nelze zabranit,
pokud nebude limitován prostor pro projednávání zákonů.

Určení max. doby pro diskuzi by bylo opět diskutabilní. Větší strany by argumentovaly tím, že všichni poslanci mají právo k problému hovořit. To by znamenalo jen při schvalování toho rozdělení dlouhé a složité jednání!

Měl by se upravit Jednací řád PSP ČR tak, aby na projednání zákona měly parlamentní strany určenou max. dobu - využít trojčlenky, kterou jsme se učili ve třetí obecné. Je to tak prosté, milý Watsone. Jinak to jsou exhibice, někdy dosti nechutné.

Obstrukce jsou malý problém. V PS vznikají zmatečné zákony, soudy je ještě hůře vykládají. Právě Nejv. soud rozhodl, že se nebude automaticky trestat zvýšenou sazbou v Nouzovém stavu! Přitom to bude nahrávat gaunerům, kterým není nic cizí. Viz minulý týden přepadení inv. seniorky v Brně na Cejlu!

Velmi často je jednání poslanecké sněmovny POUZE HRA mezi stranami a o podstatu řešení projednávaného problému vůbec nejde. Pokud připouštím, že jednání je hra, pak obstrukce jsou součástí hry a patří do jednání právě tak, jako když při pokeru někdo blafuje.

Dokud budou zájmy státu, ****čů a občanů ČR marginální, jako že jsou, a budou převládat osobní a stranické ambice pánů poslanců (exhibovat), nic se nezmění! Obávám se, že se politická kultura od 90. roku nikam neposunula. S velkou pravděpodobností ani neposune. Ani příliv "nové krve" nijak nepomohl.

Josef Musil
14.03.21

Souhlasím stím, že žvanění a jiné podobné aktivity, by měly být omezeny. Víme však, že politika není zrovna ,,křišťálově čístá " věc. Stím se zřejmě nedá nic dělat. Můžeme se však,když sami nejsme schopni, poučit u uznávaných demokracijí. Na př. Švýcarska a j.

Souhlasím s panem Sazečkem, že tomu nelze a není vhodné, zejména v dnešní rozdělené době a společnosti bránit, ani omezovat, zavánělo by to totalitou... i když i pan Frank má s těmi lobby a bolístkami a zviditelňováním pravdu.

Jak byste ho chtěl omezit? To prostě nejde. Vždy se najde nějaký kujón, který to bude obcházet. Budou se stanovovat výjimky pro předsedy stran, předsedy klubů pro ... Prostě stále tam bude něco, jak zpíval K. Kryl: "čeho lze použít pro dobrý stát!".

Pokud má tento nástroj platit i nadále, bylo by jej vhodné omezit, protože čím dál se stává PS řečništěm, které nic neřeší pro občany ,ale mnozí poslanci si řeší vlastní bolístky a zviditelňují se před volbami, stejně se řeší i prosazování lobistických skupin, které se do PS dostávají víc a víc.

Je to nástroj běžný v parlamentních demokraciích a ať se nám líbí nebo ne, těžko se toho dá zbavit!

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..