Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

další dvě mimořádné schůze Poslanecké sněmovny jsem svolal na čtvrtek 26. listopadu. Projednali jsme tři vládní návrhy zákonů.

Do třetího čtení jsme propustili vládní novelu nízkouhlíkového zákona, respektive zákona o výkupu elektřiny z plánovaného bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Závěrečné hlasování k této předloze proběhne v prosinci.

Dalším zákonem, který jsme projednali, je zákon o ochraně utajovaných informací. Ten jsme projednali ve zkráceném jednání legislativní nouze. Zákon reaguje na zkušenosti při nynější epidemii koronaviru.

Schválili jsme, že žadatelům o prodloužení bezpečnostní prověrky nebude při krizových stavech hrozit, že neobdrží rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní prověrce včas. V případě nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu je oprávnění pro přístup k utajovaným skutečnostem prodlouženo nejvýše rok.

Ve stavu legislativní nouze jsme projednali trvalé osvobození pivovarů od spotřební daně za vylité nebo vrácené pivo. Osvobození pivovarů od daně za nespotřebované pivo nyní platí do konce roku kvůli epidemii koronaviru. Tato předloha zavádí osvobození od daně trvale.

Zákon o ochraně utajovaných informací i zákon o spotřební dani jsme postoupili senátorům k projednání. Následně musí obě předlohy podepsat prezident republiky.

V rámci dnešního jednání jsme dodržovali platná hygienická nařízení vyhlášená vládou. Sešli jsme se a jednali v polovičním formátu.

Radek Vondráček

Anketa

Poslanci s vědomím zvýšení schodku státního rozpočtu zrušili superhrubou mzdu. Zároveň schválili 15procentní zdanění hrubé mzdy, u osob s měsíční mzdou nad 140.000 schválili sazbu 23 procent. Jaký máte názor (ano/ne)?

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Novela zákona o azylu a pobytu cizinců na území ČR

93 %

Znění návrhu

Vláda předložila sněmovně návrh zákona


93 %

Váš názor nás zajímá

Posílí ochranu vnějších hranic EU a našich občanů nově zřízený "Evropský systém pro cestovní informace a povolení"?

Návrh je reakcí na nedostatky v řízení o udělení mezinárodní ochrany, které byly indikovány od poslední novely zákona o azylu v roce 2015. Návrh dále zohledňuje doporučení Auditu národní bezpečnosti a implementuje nařízení, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení. Navrhuje se: Zpřesnění stávajících institutů, kde je cílem odstranit nebo minimalizovat zjištěné praktické a interpretační problémy/ Zpřesnění a doplnění již transponovaných směrnic unijního azylového práva/ Změny cílící na větší efektivitu řízení o mezinárodní ochraně, a to včetně navazujícího soudního přezkumu krajskými soudy a Nejvyšším správním soudem/ Změny týkající se přijímacích podmínek žadatelů o udělení mezinárodní ochrany a zavedení možnosti podílet se na zlepšování prostředí v azylovém zařízení i mimo něj, a to formou činnosti za úplatu formou tzv. zvýšeného kapesného.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (1) Hlasuji pro NE (14) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Každé takové opatření k omezení nelegální migrace je dobré.

Paní Kapalová to v podstatě vše vystihla. V řešení tohoto problému jsme nejen my, ale celá EU "perfektně" zaspala! Na diskutabilní nesystémová řešení budeme ještě dlouho doplácet a mám pocit, že něco už vůbec nevyřešíme.

Plně souhlasím s panem Kudrnáčem a dodávám, že mnohá pomoc v zemích Afriky se nesetkává s pochopením, ale spíš s likvidací vybudovaného, viz zničení studní v místech bez elektřiny

Vyjádřil bych to asi takto: TVOJE PRÁVA KONČÍ NA PRAHU MÉHO DOMU. CHCEŠ - LI ŽÍT V MÉM DOMĚ, CHOVEJ SE JAK JE V MÉM DOMĚ STANOVENO. Jsem si plně vědom, že "domy" v jiných zemích jsou jiné a chudé. Ve většině těch postižených zemích jsem byl. Je třeba pomáhat tam na místě. To oni často ani nechtějí.

Evropská hranice musí být hlídána a nikdo nepovolaný do do EU neměl být vpuštěn. Pak bude celý "Evropský systém pro cestovní informace a povolení" zbytečný, stejně tak, jako když nepovolaní se již do EU dostanou.

3) starousedlíci. Přidělování občanství by mělo být podmíněno jazykovou znalostí a prokázáním minimálně 5 let vedení řádného života /za své , prací, podnikáním ne soc. dávky/ občanství by mělo být pouze zásluhové. Bylo by nutné, osoby bez dokladů, bez ohledů a soucitu do zemí EU vůbec nepouštět.

2) občana a podmínit je proděláním jazykového kurzu a školení o zvycích přijímací země. Rozhodně by přistěhovalci neměli být větší výhody a lepší životní úroveň než starousedlíci a lidé, kteří pro svou vlast pracovali nebo pracují. Neměli by mít nárok na sociální dávky a výhody ve stejné výši jako

Výše uvedený zákon nezlepší vůbec nic. Bylo by třeba aby OSN a ostatní navazující zákony v EU i v jednotlivých státech, upravili dle skutečného stavu, statut utečence před válkou nebo klimatickým nebezpečím, od tzv. ekonomických migrantů. Dále by bylo potřeba ponížit příděly pro každého příchozího

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2020. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..