Slovo úvodem

Vážení a milí členové Senior parlamentu,

máme 9. volební období Poslanecké sněmovny.

Na pondělí 8. listopadu je svolaná ustavující schůze v rámci, které proběhne slib poslanců.

Dále navrhneme ustavení mandátového a imunitního výboru, stanovíme počet místopředsedů Poslanecké sněmovny a navrhne se jejich volba.

Dalšími body programu budou návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny a návrh na zřízení sněmovních výborů.

Vážení a milí,

velmi rád bych navázal na setkání, které jsme měli ještě před covidem. Věřím a snad nám tentokrát i osud bude nakloněn, že se to konečně podaří a ve Sněmovně se opět sejdeme.

Přeji vám pěkné podzimní dny, hodně zdravíčka a opatrujte se!

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu

Další témata:

Poslanci schválili rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Úřad by mohl kontrolovat například hospodaření České televize, Českého rozhlasu, statutárních měst a krajů či zdravotních pojišťoven, ale i státních podniků a fondů. Nejvyšší kontrolní úřad nyní prověřuje jen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Podporujete rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu?

Proč ne. Ale zase těch pravomocí ne moc. Co kdyby např. zjistili kdo otrávil Bečvu.

Souhlasím. Závěry NKÚ by se neměly pouze PROJEDNÁVAT, ale na jejich základě činit opatření, případně ZAHÁJIT TRESTNÍ ŘÍZENÍ. Pokud NKÚ něco zjistí, tak se všichni úspěšně vymlouvají.

Ukazuje se, že NKÚ v poslední době plní perfektně úlohu kontrolního orgánu státní správy. Tedy by bylo potřebné rozšířit i jeho kontrolní činnost na VŠECHNY organizace, spojené se státním rozpočtem

Ano, souhlasím, ale na rozdíl od pana Kudrnáče si myslím že to nárůst zaměstnanců i rozpočtu NKÚ bude.. ale pokud by to bylo ku prospěchu věci, pak je ten nárůst omluvitelný.

ANO souhlasím, nemělo by to ale způsobit nárůst zaměstnanců úřadu a zvýšení jeho rozpočtu.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..