Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

mimořádně jsme se sešli ve středu 7. dubna, abychom projednali především nový volební zákon.

Odhlasovali jsme, že jednotlivé strany budou potřebovat pro vstup do Poslanecké sněmovny alespoň pět procent hlasů, dvoučlenné koalice nejméně osm procent hlasů a vícečetné koalice jedenáct procent hlasů. Voliči budou moci volit ve čtrnácti volebních krajích jako tomu bylo doposud. Nyní budou předlohu posuzovat senátoři.

Tato schválená novela volebního zákona byla připravena kvůli verdiktu Ústavního soudu z letošního února. Ten svým rozhodnutím zrušil jak způsob přidělování mandátů, tak i kvora pro koalice.

Druhým zákonem, který jsme projednali, je poslanecká novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. Zákon jsme projednali ve druhém čtení.

Neplatiči pokut za vybrané přestupky by mohli přijít například o část doplatku na bydlení či část příspěvku na živobytí. Úřady by jim z těchto dávek neuhrazené pokuty strhávaly.

Mezi vybranými přestupky předkladatelé uvádí přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Také při nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a i v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka.

O část dávek by přišli i lidé, kteří nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí.

Milí přátelé,

v těchto dnech nám aprílové počasí naplno ukazuje, co umí. Věřím ale, že se pěkných jarních dnů přece jen brzy dočkáme.

Zdravím vás srdečně!

Radek Vondráček

Anketa

Využijete online sčítání lidu?

  • ANO 19 hlasů
  • NE 2 hlasy

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Zákon o ochraně oznamovatelů

72 %

Znění návrhu

Vláda předložila sněmovně návrh zákona


72 %

Váš názor nás zajímá

Přispěje zákonná ochrana oznamovatelů k prevenci protiprávních jednání?

Transpozice směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie Cílem návrhu je zajistit ochranu širokému okruhu osob vykonávajících práci v soukromém i veřejném sektoru pro případ, že oznámí protiprávní jednání, o kterém se dozvěděly v souvislosti s prací. Chráněni budou typicky zaměstnanci a státní zaměstnanci, OSVČ, ale např. i stážisté, dobrovolníci a osoby, které oznamovateli pomohou protiprávní jednání oznámit. Navrhovaná opatření mají sloužit nejen k ochraně potenciálních oznamovatelů protiprávního jednání, ale také k prevenci protiprávních jednání obecně.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (26) Hlasuji pro NE (10) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

No tak samozřejmě. Člověk, který ví, že se někde páchají přestupky nebo trestné činy , tak nesmí mít strach podat trestní oznámení. Pachatelé přestupků nebo trestných činů nesmí vědět, kdo na jejich trestný čin upozornil.

Samozřejmě ne, naopak povede k daleko vyššímu počtu oznámení, při zřejmě skokovém nárůstu pofiderních oznámení...

Tož ještě k tomu. Pokud mi zákon ukládá oznámit nezákonné mnou zjištěné jednání, nechť se také postará o to, aby to oznámení neměla pro mě negativní dopad! Nejde snad o žalování!

Na tohle to nemohl přijít běžný občan,ale ten, který se tím živil a živí i dnes. Z toho ale vyjímám závažné kriminální trestné činy, které je přímou povinnosti oznámit, nebo na ně poukázat

Neobávám se toho práskačství, které je tu citováno tolikrát! Záleží na jednotlivých případech, na tom jak to dokáží vyhodnotit orgány činné a také jak bude ošetřeno zneužití toho institutu! Bohužel, zneužívá se téměř vše a je na celé společnosti jak se k porušování zákonů a nařízení stavíme.

Nedostatky návrhu jsou popsány ve vládním vyjádření. S tím se ve větší míře ztotožňuji, hlasuji proto NE.

Žalovat se nemá ale udat se to musí. Zloději, rozkrádači a miliardářští čerpači evropských dotací se udávat nesmějí a žalovníčky je třeba ztrestat. Typicky české.

Podívala jsem se na návrh sněm. t.č.1150/0 a zhruba to bude jen ochrana při zjišt. protipr. činosti proti zájmům EU, vytvoří se útvar na MS cca 10 osob na platech to bude 6-7 mil ročně, takže jsem ráda, že jsem hlasovala proti....

Lidé by se neměli bát oznámit protiprávní jednání. My jme však jako celek národ velmi netečný a nevšímavý.Naopak ten, který si všímá, většinou nic nesvede a špatně dopadne. Mohla bych uvést na své případy a vlastní skutečnost. Obrátilo se proti mně.

Chránit oznamovatele trestné činnosti je v pořádku. Problém je v zneužívání této ochrany v případě účelového bonzování a udávání. Měly by být řešeny i škody, které vzniknou dík nepravdivým udáním.

Oznámení trestné činnosti nebo podezření na trestnou činnost je ZE ZÁKONA povinnosti každého občana. Funguje to v převážné většině rozvinutých "demokratických" společnostech.

Lidé by se neměli obávat upozorňovat na nedodržování právních opatření. Zákon musí být upraven tak, aby se žalující strany mohly vyuzivat zákonné ochrany uzivatelu

Když jsem četla, že to má ochraňovat práva Unie, napadl mne příklad pana Zdechovského a Pirátů, kteří na Babiše soustavně žalují v Bruselu a to se mi, ač jsem Babiše ne****la, vůbec nelíbí.

ANO. Ochrana je nutná, neboť se pak těžko bude hledat někdo, kdy bude ochoten svědčit. Zvlášť v případě národnostních menšin.

Stav společnosti je tak špatný, že je nutná ochrana těch, kteří oznamují protiprávní jednání. Vždy musí být soudně projednáno a zneužití musí být trestáno.

Josef Geier
02.03.21

Máte snad pocit, že jsme si všichni rovní? pokud jde o prohřešky vlivných, tak se vždy najde klička nebo amnestie, aby z toho grázli vyšli čistí. Poslanci řeší problémy jen, aby se nedotkli vlivných a udrželi si svá placená křesla, viz. malá a velká privatizace a pod.

Ano, a vůbec to nesouvisí s udavačstvím jak někteří uvádí. Stát, policie apod., nemůže přece sám odhalit tyto zlodějny, nešvary apod. To mohou jen ti, kteří jsou u toho, resp. trochu do toho vidí. Kdyby to bylo dříve, tak by republika nebyla vykradena jako dnes.

Je nesnadné protipráv. jednání (PJ) odhalovat pouze určenými orgány. Bez "všímavosti" nás všech PJ není jednoduché odhalovat a následně "trestat". Pokud ale bude činnost "oznamovatelů" považována za "udavačství" apod., nebude snadné řešit PJ komplexně. Přehlížení PJ je zase falešná solidarita...

Lidé by se neměli bát oznámit protiprávní jednání. Zákon by mohl vést k menší lhostejnosti ve stylu !z cizího krev neteče"!

Hlasovala jsem ne, protože mi to zavání práskačstvím a udvačstvím, ono totiž záleží, co by ti lidé oznamovali, takže je těžké se jednoznačně vyjádřit. Mohou nastat okamžiky a události, kdyby byla nutná ochrana oznamovatelů. Možná se přikloním k něčímu názoru, kdo to tu více rozvede.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..