Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

mimořádně jsme se sešli ve středu 7. dubna, abychom projednali především nový volební zákon.

Odhlasovali jsme, že jednotlivé strany budou potřebovat pro vstup do Poslanecké sněmovny alespoň pět procent hlasů, dvoučlenné koalice nejméně osm procent hlasů a vícečetné koalice jedenáct procent hlasů. Voliči budou moci volit ve čtrnácti volebních krajích jako tomu bylo doposud. Nyní budou předlohu posuzovat senátoři.

Tato schválená novela volebního zákona byla připravena kvůli verdiktu Ústavního soudu z letošního února. Ten svým rozhodnutím zrušil jak způsob přidělování mandátů, tak i kvora pro koalice.

Druhým zákonem, který jsme projednali, je poslanecká novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. Zákon jsme projednali ve druhém čtení.

Neplatiči pokut za vybrané přestupky by mohli přijít například o část doplatku na bydlení či část příspěvku na živobytí. Úřady by jim z těchto dávek neuhrazené pokuty strhávaly.

Mezi vybranými přestupky předkladatelé uvádí přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Také při nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a i v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka.

O část dávek by přišli i lidé, kteří nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí.

Milí přátelé,

v těchto dnech nám aprílové počasí naplno ukazuje, co umí. Věřím ale, že se pěkných jarních dnů přece jen brzy dočkáme.

Zdravím vás srdečně!

Radek Vondráček

Anketa

Využijete online sčítání lidu?

  • ANO 19 hlasů
  • NE 2 hlasy

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Návrh změny ústavního zákona

78 %

Znění návrhu

Vláda předložila sněmovně návrh zákona


78 %

Váš názor nás zajímá

Souhlasíte s navrženou změnou ústavy, aby stav nebezpečí na celém území státu mohla nově vyhlásit i vláda?

Cílem návrhu ústavního zákona je v první řadě zakotvení stavu nebezpečí na ústavní úrovni, přičemž nově bude moci stav nebezpečí vyhlásit na celém území státu nebo jeho části i vláda. Dále návrh doplňuje a zpřesňuje ustanovení o prodloužení volebního období a odkladu konání voleb, zakotvuje na ústavní úrovni Ústřední krizový štáb a zpřesňuje publikaci rozhodnutí o vyhlášení krizových stavů.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (40) Hlasuji pro NE (11) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Ústava není trhací kalendář, aby se měnila každou chvíli podle nálady obyvatelstva. Ústavu ČR jsem četl několikrát a vypadá, že je definována dost podrobně. Jinak nevím, jaká je definice " stav nebezpečí."

Kdo by pak rozhodl o tom, co je "nebezpečí"? Sama vláda...

Také se mi nelíbilo účelově měnit Ústavu podle ****bních průzkumů věř. mínění. Stejně nešťastně komentovaný zákon o Nouzovém stavu a jeho aplikace na penalizaci trestních činů. Nu což, vznikla nám tu 3. komora Parlamentu, Komora soudcovská!

Dobrodruhů bez úcty k zákonům by se našlo jistě dost. Souhlas. Tak proč se dnešní dobrodruzi snaží vloupat do ústavy a něco měnit k obrazu svému? A také nechápu v jiném komentáři jakou souvislost má naše ústava s EU.

Omezování legislativních procesů "trvajícími" rozpory ve vládě se nedá zdůvodňovat. Koneckonců předkládat návrhy zákonů je právo celé PS, tedy i opozice. Nakonec poslední doba to ukazuje. Největší šance na změnu ****bního zákona se dávají opozičnímu návrhu!

V současné době se změnou ústavního zákona nesouhlasím s ohledem na trvající rozpory ve vládě a nestabilní názory v evropském společenství

Samozřejmě ano. Vláda je odpovědná za chod státu a za správu země. Tuto pravomoc potřebuje. I když určitá vazba na Parlament na tam asi měla být.

Samozřejmě ano. Vláda je odpovědná za chod státu a za správu země. Tuto pravomoc potřebuje. I když určitá vazba na Parlament na tam asi měla být.

Je potřeba zákon dobře prodiskutovat a zpracovat tak, aby náhodou nevznikaly podivné nápady ho po 8 měsících měnit. Dobrodruhů bez úcty k zákonům by se našlo jistě dost. Koneckonců vidět to je na každém kroku. Nakonec může být vázán na kontrasignaci prezidenta.Ale každá komplikace neprospívá záměru.

Odpadne ztrátový čas e sněmovně žvaněním opozice.

Primárně je chyba, že se nějaký návrh zákona předjímá jako případné aplikování jednou konkrétní (současnou) osobou. Nikdo nebude ve své funkci věčně a proto se ústavní zákony musí navrhovat tak, aby nebylo nutné je po čase překopávat. Předpokládám, že návrh zákona nemá působit jako válečný strašák!

Jsem toho názoru, že jakékoliv nebezpeči je velice špatné, ale vyhlašovat by ho mêli kompetentni lidé, nemám na mysli třeba p.premiera.

Nebezpečí vyžaduje rychlou reakci, je to základní instinkt pro všechny živočišné druhy.

Je zde několik názorů které zpochybňují roli PS, mají ji za žvanírnu a chtějí dát vládě na 8 měs.do rukou to co ji nepatří je fakt. Je toho víc co tady nevnímáte p. Sazečku. Co jste správně pochopil je že nejsem babišovská ovce z čehož plynou mé komentáře a zda jsou vyhraněné či útočné je má věc...

..a vám se při vnímání toho zbytečně zvedá TK. Mou otázkou jste se nezabýval a už kladete nějaké irelevantní otázky své. Třeba se vás někdo ujme a odpoví. A nemáte zač.

Pane Kašpare, proč tak útočně. Jste jediný, kdo se zde tak silně vyhraňuje. Nijak zde zpochybňování parlamentní demokracie nevnímám. To se ale dá říci o vašem zpochybňování. On ten vámi nenáviděný Babiš nebyl z****n dle našich zákonů! Ta vláda která "nebude naše" bude čí, a jak bude z****na? Děkuji!

Asi už se opakuji, ale pro mne víc než změna ústavy by se zdálo přínosné znovuobnovit, vybavit a vyškolit odborníky (potažmo i dobrovolníky )v Civilní obraně. Mám pocit že nás určité kruhy pomaloučku posouvají k válce, aspoň bychom byli více poučeni i připraveni a exist. by smysluplná organizace.

Všem těm kteří zde zpochybňují parlam. demokracii bych rád připomněl dobu po volbách kdy se situace obrátí, váš chlebodárce uteče do Dubaje, to budete chtít zase nové vládě (už nebude vaše) toto privilegium z ústavy zase vymazat? Ústava zde není pro babiše. Soc. dem. se to už s 3% naštěstí netýká.

Jsou situace, kdy je nutné dělat odborné kroky bez politikaření.

Současné zkušenosti s ÚS a chytračení opozice je pádným důvodem pro právo vlády.

ANO vláda. Představte si katastrofický film, že na naše území dopadne rozsáhlý déšť meteoritů a nebude fungovat zásadní infrastruktura. Takových situací mám v rukávu ještě víc.
Čekat až se sejde parlament a až se sejde senát a čekat až něco rozhodnou je v tom filmu pouze tragikomická epizoda.

Takový postup by byl v případě nutnosti rychlé reakce operativnější.

Takový postup by byl v případě nutnosti rychlé reakce operativnější.

Souhlasím, je třeba řešit závazná opatření co nejrychleji a se zodpovědnostmi vlády, která má naší plnou důvěru.

Ano, je to mnohem operativnější. A. B. má pravdu, že parlament je žvanírna.

Jsme parlamentní demokracií a je nutné přistupovat ke změnám zákonů, zejména ústavních s rozvahou. Parlament má svoji úlohu a sněmovna se senátem musí vyjádřit svůj souhlas. Se zkušenostmi s vládami postkomunistických zemí je nutné postupovat pomalu, opatrně a evolučně, ne revolučně na základě emocí

Souhlasím, neboť by zase v parlamentu byla několikahodinová diskuse, poslanci jako obvykle se začnou předvádět před kamerami a bude z toho opět divadlo jako vždy. Nebo parlament by to poslal do senátu, ten jako vždy to vrátí neboť je tam banda darmožroutů, parlament je přehlasuje a bude po válce.

Souhlasím, protože jak je vidět, i parlament ne vždy vyjadřuje názor lidu ČR, a vláda má mít důvěru, za určitých podmínek (stav ohrožení a nebezpečí, neprodlené řešení situace apod.) rychle přijmout nutná opatření. Co se týče prodloužení VO a odkladu V, bylo by účelné otázku V komplexně vyřešit

Zneužít se dá vše, proto to nemůže být důvod k odmítnutí!

Hlasuji ne, protože mi to zavání diktaturou a lámání ústavy tímto směrem se mi nelíbí, bude to zneužitelné!

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..