Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Úřad evropského veřejného žalobce


Znění návrhu

Vláda předložila sněmovně návrh zákona


Váš názor nás zajímá

Souhlasíte s úpravou zákona o Státním zastupitelství tak, aby Státní zastupitelství mohlo poskytovat veškerou součinnost vznikajícímu Úřadu evropského veřejného žalobce?

Transpozičně/adaptační předpis - implementace:

  • směrnice o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie,
  • úprava trestného činu poškození finančních zájmů Evropské Unie (podle § 260 trestního zákoníku),
  • nařízení, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce,
  • úprava ohledně postavení státních zástupců, kteří budou jmenováni do funkce evropských žalobců k Úřadu evropského veřejného žalobce.

Diskuze a hlasování u tohoto návrhu již není aktivní.


Komentáře ostatních hlasujících

Rozhodně ano, čím víc bude možno posvítit na místní poměry a pod prsty zastupitelů, tím líp.

Další z kroků federalizace EU. Už se těším na Spojené státy Evropské. :-)

V zájmu urychlení nadnárodních kauz (např. rozkrývání nadnárodních zločineckých organizací) by to mělo smysl. Pokud by se ale pod rouškou Úřadu evropského žalobce skrývala jakákoliv možnost ovlivňovat rozhodování "vnitrostátních" sporů, tak je to významný zásah do suverenity jednotlivých států.

Jsem pro. 40 let komunistické moci nás tak zdeformovalo, že bez pomoci zvenčí se té deformace sami nezbavíme.

Nevidím sebemenší duvod

Jde v úpravě zákona jen o ".. možnost poskytovat veškerou součinnost .."? Nejsem právník, text návrhu zákona však chápu převážně jako ".. povinnost poskytovat součinnost..".

Mám za to, že další zbytečná byrokracie stejně nevyřeší právní džungli v česku. Trvám na tom, že český soudce používá slova právo a spravedlnost tak leda do křížovky.

Myslím,že není dobré vkládat další naší identitu do EU

Myslím,že není dobré vkládat další naší identitu do EU

Nesouhlasím. Nutno hodnotit s výhledem více let do budoucna. Chyboval jsem při vlastním hodnocení Lisabonské smlouvy, měl jsem výhrady proti Klausovi. Ani v budoucnu není vhodné vystoupit z EU. EU se však po letech může měnit v náš neprospěch. Předání oblasti našeho soudnictví má velká ri***a.

Jsme přece součástí EU, tak ano.

Nesouhlasím. V této fázy jde o oslabování suverenity našeho státu.

Souhlasím,jsme v EU,tak proč ne.Myslím,že se vše lépe pohlídá.ŠMŮLOVÁ

Josef Geier
20.02.19

Buď máme kvalitní státní zástupce a potom si vnitřní problémy jsme schopni hodnotit a rozhodovat v ČR a nebo jsou naši státní zástupci neschopní a pak je třeba je vyměnit. Nevidím důvod pro podřizování se další nadnárodní instituci.

Domnívám se, po současných zkušenostech s Evropskými fondy, je to nezbytné. Nejdou zpět peníze jen české, ale od každého jednoho obyvatele celé Unie. Důvěřuj, ale prověřuj!

Souhlasím za podmínek, kdy budou tyto podmínky přesně definovány v našem českém trestním zákoně. Na jedné straně musíme u nás v ČR být opatrní na vydávání českých občanů k trestnímu stíhání do EU, na druhé straně by měl závažné trestní činy v ČR žalovat evropský prokurátor.

Samořejmě, že souhlasím, vždyť jsme součástí EU. Úřad evropského zastupitelství by měl rozhodně přinést účelnější a účinnější posílení trestního stíhání pachatelů trestných činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy Unie a jejich postavení před soud.

Pokud se někdo dopustí trestného činu, může EU postupovat podle dosavadních zákonů. Myslím, že není potřeba předávat pravomoci (a vůbec odkrývat karty) orgánům EU a zvláště by se to mělo týkat spravedlnosti a justice.

JIŘÍ VOGL
14.02.19

V důvodové zprávě se uvádí,že byl Úřad zřízen "v režimu posílené spolupráce" 22 členských států VČETNĚ ČR !! a že navrhované úpravy jsou nutné "pokud chce ČR i nadále plnit své závazky z členství v EU". ČR chtěla Úřad a chce být členem EU- tedy je nutno navrhovanou úpravu přijmout.

Hydře byrokracie EU roste další hlava! Utnout, dokud je to jen boulička! Copak nemá každý stát EU policii, státní zástupce či žalobce ? Nebo jsou mezi státy EU nějaké územní štěrbiny, kam spravedlnost nemůže? Žádná součinnost, bojkot. Nehrejte si s trpělivostí lidí.

Ne. Nechci nic předávat dále.Co je doma,to se počítá.

Zásadně nesouhlasím s postupování našich práv orgánům EU. Tato politika oslabuje naší suverenitu a akceschopnost. Komisař či veřejný žalobce s Malty stěží ví kde je Česko a o naší kultuře neví nic !

Byrokracie EU se snaží z evropských států vytvořit Svaz kap.států evropských. Stádo se nejlépe ovládá. K tomu potřebuje zrušit suverenitu jednotlivých států. Proto, že to zatím nemůže nařídit, jde cestou "postupné demontáže". Jen si říkám, když to nefungovalo v SSSR, proč by to mělo fungovat v EU.

Zase by to o další kousek ukrojilo suverenitu našeho státu.

Komise EU nikdy nic dobrého nepřinesla. raději omezit počet darmožroutů v této instituci, než přijmat nové.

NE, v žádném případě. EU si tímto způsobem pomalu ale jistě získává právo rozhodovat o všem. Pokud je nám známo, tak dosud jsme samosprávný stát a nenechme si do všeho od EU kecat.A že si troufnou rozhodovat o nás, bez nás , předvedli při uzavření posledního paktu mezi dvěma osobami.

Ne - žádnou povinnou "součinnost ze zákona", žádné další automatické předávání našich národních kompetencí do EU. Musí být především jasné jak ten "vznikající Úřad evropského veřejného žalobce" vůbec bude fungovat. Protože naše SZ neumí řešit všechny naše kauzy v krátkých lhůtách natož v EU

Ne - žádnou povinnou "součinnost ze zákona", žádné další automatické předávání našich národních kompetencí do EU. Musí být především jasné jak ten "vznikající Úřad evropského veřejného žalobce" vůbec bude fungovat a co nám to přinese. Když něco ano, pak na "úpravu zákona" bude času dost.

Evropská komise na návrh a posléze Evropská rada se dohodne tak národní vlády mají konat ve smyslu naplnění dohody. Ratifikace národních parlamentů. Státní zastupitelství jako dozorující orgán nad policejní mocí by mělo poskytnou všechny nezbytné informace k zabránění korupce z rozpočtu EU.
S.F

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..