Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

během plenární schůze ve dnech 16. až 18. června jsme projednali rovněž tyto zákony, ve zkratce vám je přiblížím.

V rámci ústavní novely jsme schválili, že ministři by mohli do budoucna dobrovolně, po dobu působení ve vládním kabinetu, předat poslanecký mandát náhradníkům (zavedení takzvaného klouzavého mandátu).

Tuto ústavní změnu jsme schválili 120 hlasy ze 157 přítomných poslanců, jeden poslanec byl proti. Pro informaci: ke schválení byla potřeba ústavní většina nejméně 120 hlasů.

Zároveň jsme přijali dva zákony, které se zavedením klouzavého mandátu úzce souvisí. O jednacím řádu Poslanecké sněmovny a novelu volebního zákona. Normy nyní posoudí Senát.

Senát připravil doplnění Listiny základních práv a svobod o „právo bránit sebe i jiné se zbraní“. Návrh prošel třetím čtením beze změn. Z přihlášených 159 poslanců hlasovalo pro ústavní změnu 141, proti byli 3 poslanci. K předloze se musí kladně vyjádřit ještě Senát.

Vládní novela o veřejném zdravotním pojištění, kterou jsme v pátek 18. června přijali, rozšiřuje hrazení některých dobrovolných očkování ze zdravotního pojištění. Mění také například úhrady moderních léků s cílem jejich lepší dostupnosti. Předloha řeší mimo jiné i dohodovací řízení nebo práci revizních lékařů zdravotních pojišťoven. Také tento zákon budou projednávat senátoři.

Projednávání vládní předlohy o myslivosti jsme přerušili ve třetím čtení.

Nyní ke druhým čtením.

Ukončili jsme druhá čtení těchto vládních novel: o užívání státních symbolů, o elektronizaci zdravotnictví a k tomu souvisejících zákonů, o pozemních komunikacích, o drahách, o Policii a Celní správě České republiky, o odpovědnosti za přestupky a o sociálně-právní ochraně dětí.

Rozhodli jsme, že vládní návrh o dětských skupinách bude opětovně projednán ve druhém čtení.

Ve stavu legislativní nouze, tedy ve zkráceném jednání, jsme ukončili druhé čtení vládní předlohy o volbách do Poslanecké sněmovny.

K vládním změnám zákona o lobbování se ještě vrátíme, neboť projednávání jsme ve druhém čtení přerušili.

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Novela zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021

89 %
24.05.21   12   Rozpočtový výbor

Znění návrhu

Poslanci předložili sněmovně návrh zákona


89 %

Váš názor nás zajímá

Souhlasíte s vyplácením kompenzačního bonusu i pro dobrovolníky?

Návrh upravuje podmínky pro poskytování kompenzačního bonusu pro fyzické osoby vykonávající dobrovolnou činnost, přičemž zavádí tuto novou kategorii osob mezi příjemce kompenzačního bonusu.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (3) Hlasuji pro NE (24) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

NE, jaký pak kompenzační bonus. ať odmění dobrovolníky ti, nebo organizace, kteří je na brigádu uvolnili, jinak to zase bude nalévání peněz do děravé kapsy a stále nataženým rukám, STÁTE DEJ !!!!

Dobrovolnost je dobrovolnost. Opět se na to nabalí neziskovky.

práce dobrovolníka je tedy práce dobrovolná a nelze za ní očekávat žádné finanční ohodnocení

Jak již bylo řečeno věřím že by že státní pokladny nejvíce peněz vytáhly neziskové organizace politického ražení . Těm by měla být zakázána činnost a ne abychom je platily ze svých daní .

Josef Geier
24.05.21

Pouze posoudit dobrovolníkovi vzniklé související náklady a uhradit je, pokud o to dobrovolník požádá.

Za každou práci by měla náležet mzda ( i když dobrovolnou ) - a to alespoň minimální ! Brigáda socialistické práce to není !

Zvyšování jakýchkoliv odměn dobrovolníkům by už asi stálo za to, zvážit, zda by nebylo na místě zvážit status, resp. definici - "dobrovolník"!

Dobrovolník nemůže nic očekávat, a to právě proto, že je dobrovolník.

Dobrovolník je dobrovolný z vlastní ****e!

Myslím, že vhodnější by bylo uhradit dobrovolníkům náklady nutné pro jejich činnosti, případně vyplácet jednorázové odměny, jde-li o obecně prospěšnou činnost v sociální nebo zdravotní oblasti. Nikdy ne dobrovolníkům v politických neziskovách.

Domnívám se, že dobrovolník je dobrovolník, jde do toho dobrovolně a nemá nic očekávat, pokud se mu to nelíbí, má se nechat zaměstnat. Mám obavy, aby se za tím zase neskrývala nějaká kulišárna, jak rozfrcat peníze pro nějaké nemakačenka z neziskovek.

jak se již v zadání uvádí, jde o "DOBROVOLNÍKY"

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..