Slovo úvodem

Vážení a milí členové Senior parlamentu,

máme 9. volební období Poslanecké sněmovny.

Na pondělí 8. listopadu je svolaná ustavující schůze v rámci, které proběhne slib poslanců.

Dále navrhneme ustavení mandátového a imunitního výboru, stanovíme počet místopředsedů Poslanecké sněmovny a navrhne se jejich volba.

Dalšími body programu budou návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny a návrh na zřízení sněmovních výborů.

Vážení a milí,

velmi rád bych navázal na setkání, které jsme měli ještě před covidem. Věřím a snad nám tentokrát i osud bude nakloněn, že se to konečně podaří a ve Sněmovně se opět sejdeme.

Přeji vám pěkné podzimní dny, hodně zdravíčka a opatrujte se!

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Novela zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021

87 %
24.05.21   16   Rozpočtový výbor

Znění návrhu

Poslanci předložili sněmovně návrh zákona


87 %

Váš názor nás zajímá

Souhlasíte s vyplácením kompenzačního bonusu i pro dobrovolníky?

Návrh upravuje podmínky pro poskytování kompenzačního bonusu pro fyzické osoby vykonávající dobrovolnou činnost, přičemž zavádí tuto novou kategorii osob mezi příjemce kompenzačního bonusu.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (5) Hlasuji pro NE (33) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Dobrovolnictví si zaslouží ocenění a odměnu

Petr Téra
08.07.21

Dobrovolní jde pracovat dobrovolně. Tak proč kompenzace?

Dobrovolnost je z pocitu pomoci těm druhým. Pokud bude za dobrovolnost stanovena odměna, je to druh směnného obchodu, odjakživa, od prvobytně pospolné společnosti. Takže normální pracovněprávní vztah.

Dobrovolnictví je správné podporovat.

NE, jaký pak kompenzační bonus. ať odmění dobrovolníky ti, nebo organizace, kteří je na brigádu uvolnili, jinak to zase bude nalévání peněz do děravé kapsy a stále nataženým rukám, STÁTE DEJ !!!!

Dobrovolnost je dobrovolnost. Opět se na to nabalí neziskovky.

práce dobrovolníka je tedy práce dobrovolná a nelze za ní očekávat žádné finanční ohodnocení

Jak již bylo řečeno věřím že by že státní pokladny nejvíce peněz vytáhly neziskové organizace politického ražení . Těm by měla být zakázána činnost a ne abychom je platily ze svých daní .

Josef Geier
24.05.21

Pouze posoudit dobrovolníkovi vzniklé související náklady a uhradit je, pokud o to dobrovolník požádá.

Za každou práci by měla náležet mzda ( i když dobrovolnou ) - a to alespoň minimální ! Brigáda socialistické práce to není !

Zvyšování jakýchkoliv odměn dobrovolníkům by už asi stálo za to, zvážit, zda by nebylo na místě zvážit status, resp. definici - "dobrovolník"!

Dobrovolník nemůže nic očekávat, a to právě proto, že je dobrovolník.

Dobrovolník je dobrovolný z vlastní ****e!

Myslím, že vhodnější by bylo uhradit dobrovolníkům náklady nutné pro jejich činnosti, případně vyplácet jednorázové odměny, jde-li o obecně prospěšnou činnost v sociální nebo zdravotní oblasti. Nikdy ne dobrovolníkům v politických neziskovách.

Domnívám se, že dobrovolník je dobrovolník, jde do toho dobrovolně a nemá nic očekávat, pokud se mu to nelíbí, má se nechat zaměstnat. Mám obavy, aby se za tím zase neskrývala nějaká kulišárna, jak rozfrcat peníze pro nějaké nemakačenka z neziskovek.

jak se již v zadání uvádí, jde o "DOBROVOLNÍKY"

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..