Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru. Žádosti jsme vyhověli a do 14. února jsme jej prodloužili.

Ve zrychleném stavu legislativní nouze jsme schválili dva zákony.

Kompenzační bonus pro podnikatele v úpadku bude 500 korun denně. O příspěvek budou moci žádat podnikatelé (fyzické osoby, jejichž podnikání bylo postižené epidemií) i zpětně do dvou měsíců od nabytí zákona.

Ošetřovné se nebude dočasně započítávat do příjmu při posuzování nároku na dávky (aby o ně lidé nepřišli). Týká se mimořádného ošetřovného, které lidé pobírají kvůli péči o své potomky v době uzavření škol. Předpokládá to příslušná vládní novela, kterou jsme projednali ve zrychleném jednání.

Ve třetím čtení jsme projednali vládní novelu zákona o soudech a soudcích. V zákoně jsme schválili například tvorbu komisí pro výběr nových soudců, povinnou praktickou přípravu justičních kandidátů, odhlasovali jsme mimo jiné zákaz opakovaného jmenování předsedů soudů.

K výše zmíněným třem zákonům se budou vyjadřovat také senátoři.

Co se týká incidentu, který proběhl v hlavním jednacím sále Poslanecké sněmovny ve čtvrtek 21. ledna v odpoledních hodinách.

Nemůžeme takovéto situace tolerovat. Poslance Volného, který potyčku vyvolal, jsem vykázal do konce jednacího dne ze sálu. Osobně mě mrzí, že k tomu vůbec došlo a doufám, že se to do budoucna nebude opakovat. Ochranná služba zareagovala hned, jak to bylo možné. V jednacím sále není přítomna, je v předsálí u vchodů do jednacího sálu.

S poslancem Volným bude zahájeno disciplinární řízení před mandátovým a imunitním výborem. K této záležitosti se výbor sejde v úterý 26. ledna.

Poslanci Volný a Bojko (oba nezařazení) se rozhodli, jak sami zveřejnili, chodit bez roušek (podotýkám, že každý poslanec, jako ústavní činitel, se řídí svým vlastním svědomím). V této souvislosti jsem se několikrát vyjádřil, jejich jednání je bezohledné vůči ostatním lidem ve Sněmovně.

Radek Vondráček

Anketa

Máte představu kolik návrhů zákonů bylo od začátku volebního období doposud předloženo? Zkuste si tipnout ... pro zajímavost: ve stejném období předešlého volebního období to bylo 571 návrhů.

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích.

76 %
29.11.20   40   Volební výbor

Znění návrhu

Poslanec předložil sněmovně návrh zákona


76 %

Váš názor nás zajímá

Stačí, dle Vašeho názoru, k vyvázání se z povinnosti platit poplatek za rozhlasové nebo televizní vysílání, pouhé prohlášení, že vysílání není v domácnosti sledováno?

Návrh počítá se zavedením dvou zásadních změn: 1) umožnění domácnostem vyvázat se z povinnosti platit poplatek za rozhlasové nebo televizní vysílání na základě pouhého prohlášení členů domácnosti, že rozhlasové nebo televizní vysílání nesledují 2) umožnění Radě ČT rozhodovat o stížnostech směřujících proti zaměstnancům České televize. Doposud zákon o České televizi umožňuje Radě ČT výslovně rozhodovat pouze o stížnostech na generálního ředitele České televize. Podle současného znění zákona o rozhlasových a televizních poplatcích se poplatek platí za vlastnictví rozhlasového nebo televizního přijímače. Fyzická osoba nebo právnická osoba, kt. není přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového nebo televizního poplatku a kt. je nicméně odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě, považuje za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit, pokud Českému rozhlasu nebo České televizi po jejich písemné výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (37) Hlasuji pro NE (12) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

NE

Myslím si, že současné znění zákona je, co se týče poplatků dostačující. Problém vidím spíš v neobjektivním zpravodajství a neprůhledném hospodaření ČT. Změna by co se týče financování měla být spíše u komerčních TV.

Současné neustálé vpády reklam a upoutávek do programu už přesáhly únosnou hranici. Počet TV stanic je zbytečně velký, a tak se perou o peníze z reklam které když se rozdělí mezi tolik stanic se pochopitelně zmenšují.

Zadavatelé reklam si peníze, které na reklamu věnují odečítají ze základu daně, a to pochopitelně promítnou do ceny svých výrobků a služeb. Vzniká tím situace, že si v cenách výrobků platíme reklamu, která nás otravuje.

Do toho ještě upoutávky mnohdy naprosto nesmyslné a mnohokrát často opakované. Zákon by měl stanovit čas reklam na hodinu programu a do tohoto času by se započítaly i upoutávky.

Zrušit poplatky. ČT je velmi protivládně zaujatá. Např. v nedělním pořadu "Otázky Václava Moravce,když tam sedí jeden poslanec za vládní stranu a jeden z opozice, hned je vidět na čí je straně. Moderátor by měl být nestranný. Máme mnoho televizí a všechny fungují bez poplatků.

Nevím proč by měla ČT vybírat od občanů ročně 7 miliard. Na ČT se málokdy dá koukat a někdy vás tak pozvedne např. když madam Tvarůžková vedla diskuzi profesorem Prymulou. To my bylo stydno. Proč neříká mladé generaci jak to bylo za války i po ní. Raději vysílá likvidaci památníků.

Ano, je přece nelogické. Bude to tvrdé, ale, když ostatní televize žijí z reklam, proč ČT nemůže také, neboť není ABOSULTNĚ NEZÁVISLÁ.Je podněcují proti vládě, p. Moravec ví vše, jen se naváží do vlády, a nehodlám být součástí milionových odměn p. Dvořáka. Kdo takové odměny vymyslel. Babiše apod.

se zájmem jsem si přečetl všechny komentáře, za sebe jistě by si tyto poplatky zasloužily revizi a úpravu v moderní digitální době

K druhé části: pravomoci Rady ČT a Rady ČRo by měly být větší, zejména při kontrole dodržování Kodexů a řešení stížností občanů, na různé oblasti působení ČT a ČRo, zdaleka ne jen na GŘ.

Myslím, že placení koncesionářských poplatků by mělo být dobrovolné. Je pravda, že ČT jako veřejnoprávní instituce, má být nezávislá na financování státem nebo sponzory. Současný odpor proti poplatkům je vyvolán hlavně jednostranně a protivládně zaměřenou redakcí zpravodajství a publicistiky.

Samozřejmě, že ano. ČT a rozhlas mě vůbec nezajímá, neposlouchám, proč bych je měl platit. NECHCI. Proč podporuje ČT různé manifestace křiklounů, proti vládě, kteří nic nedokázali, nevedli ani trafiku. Zbytečně bouří národ, to je jejím účelem? To není žádná daň jak uvádí Škromach. Nechci.

".......pouhé prohlášení, že vysílání není v domácnosti sledováno?"
Nechybí tam doplnit vysílání ČT a ČRO?
Ať je to, jak je to, já nemám žádnou chuť tam ty lidi s jejich názory jakkoli podporovat. Donucením jim platit je znásilňována moje svobodná vůle. Je to demokratické?

Pane Milane, mám pocit, že pro vás je demokracie nepřijatelná. Společnost bez pravidel a zákonů je anarchie. Poplatek je jen jinou formou daně.

Není to naše volba pane Škromachu, není. Je to nedemokratickým zákonem uložená povinnost, něco jako bylo za socialismu: když chcete paninko vepřový, tak tady máte kilo hovězího a když se vám to nelíbí, tak běžte jinam. Tak za tuto plíživou neodiktaturu jsme v 1989 hlasovali? Já tedy ne.

Jsem pro, neboť již řadu měsíců ČT doma neposloucháme - přepínáme cíleně na jiné "televize". Důvody bych mohl rozvést, ale heslovitě - diskusní pořady i zprávy jsou spíše protivládně a protikoaličně zaměřené, reportéři mají otázky "někým" připravené ap. ČT není dle mého názoru nestranná...

V současné době mě spíše trápí, jak v ČT používají č j. Mnohdy to tahá za uši. Nakonec komentované zpravodajství, nevím pro koho to je, nikdo to nevysvětlil, je něco divného. Sedíme u mladých před tv a slyším, jak někdo do zpráv kecá! Říkám: co to máte za program, nebo máte jinou televizi? Prý ne.

Potom mě koplo, že na německých TV je totéž. V poslední době diskutované komentované zpravodajství pro nás, seniory, to je také dílo! Jako bychom byli nesvéprávní!

Jenom samotné prohlášení je problematické. Kdo to bude kontrolovat ? Všechno ať zůstane tak, jak je, ale naše sněmovna ať udělá pořádek v obsazení rady pro rozhlasové a televizní vysílání a sněmovna ať vydá jasný zákon o vyváženosti vysílání ČT.

Poplatky by měli být zrušeny, i veřejnoprávní media musí o své posluchače soutěžit , sledovanost se dá v dnešní době velmi snadno měřit. Pokud budou nabízet skutečně kvalitní a nestranné informace , které budou pro občany užitečné, nemusí se ničeho bát.

Neodvážil bych tvrdit, že každý poslouchá ČRO, u ČT by se dalo diskutovat. Ovšem jak je poslední době ČT protivládně (antiBabišovsky) orientovaná a není nestranná a nezávislá by si zasloužila, aby ji stát neživil! Sám za sebe mohu říci, že Rozhlas 20 let neposlouchám a TV asi tři roky nesleduji!

Poplatek za veřejnou TV a Rozhlas by měly být povinné. Každý poslouchá a sleduje a nerad to přiznává. Problém je, kdo je domácnost, kolik má přístrojů doma a jinde. Rada ČT a Rozhlasu je dobrý orgán a měl by mít větší dozorové pravomoce ohledně programového složení a politické vyváženosti vysílání.

Stejně jako u jiných daní. Je to poplatek za existenci veřejné služby. Je spousta věcí, které se platí z našich daní, a které osobně nevyužíváme. Je to naše volba.

I když vidím a slyším tak za ty několikaleté manipulativní pořady ČT bych taky nejraději neplatila. Jsem pro zrušení povinnosti platit za zmíněné poplatky - je to skvělý nápad, čí asi je?

Jen proto, aby radu mohli volit koncesionáří, by u nás muselo vzniknout ministerstvo. Jednodušší je televizní poplatek zrušit, stejně krom pořadů z minulosti, ty nové a aktuální nestojí ani za starou belu, a navíc většinou nejsou ani pravdivé. Odpadly by i dohady o složení rady ČT

Nějaké prohlášení je k ničemu, protože lidé lžou a podvádí. Nakonec by přestali platit všichni. Souhlasím s panem Škromachem, že "Radu" by měli volit ti, kdo platí poplatky.

Proč by měl občan platit poplatky za: 1/ co si neobjednal, 2/ co není kvalitní, 3/ co nemá možnost ovlivnit, 4/ o čem rozhoduje a z čeho profituje uzavřená zájmová skupina do které nemá přístup?

NE z mnoha důvodů jedním z nich je že bohužel lidi lžou.
C.O.
Stanek

Jsem proto, aby rady ČT a ČRo volili ti, kteří je platí, tedy koncesionáři přímo. Co vy na to?

Neslyšící a nevidomí lidé koncesionářské poplatky neplatí.

Poplatek za televizi a rozhlas nemusejí platit ani domácnosti s nízkými příjmy. Konkrétně jsou od něj oproštěni ti, jejichž příjmy jsou nižší než 2,15násobek životního minima. Nedostatečný příjem však musí domácnosti pravidelně dokazovat, a to jednou za půl roku.

ANO, poplatky by měly, resp. MUSÍ BÝT ZRUŠENY. Proč bych měl platit, když se na ČT vč. Moravce nedívám. Vůbec nikdo neví, co se cca 7 miliardami děje. Pan ředitel asi dává kšefty svým vyvoleným, neboť stránky jsou začerněny, a nelze kontrolovat jejich hospodaření.

Pokud by to byla seriózní služba kolego Škromachu, nemusela by o ní být diskuze!

Tyto poplatky by neměli platit senioři nad 65 let.

Veřejnoprávní média nelze posuzovat podle toho, jestli je někdo sleduje. Je to veřejná služba. Jde v podstatě o formu daně. A tady je možné zohlednit sociální situaci.

Milos Adam
02.12.20

Je treba bud poplatky zrusit, nebo lepe zrusit Ceskou, tedy jejich televizi. Jiz nekolik roku neni ani trochu objektivni. Spis by se melo rict, ze jeji vysilani je spise zamerene proti . Proste hrstka lidi si za penize obyvatel uzurpuje zadarmo celou televizi.

1. Jsem proti poplatkům. Naopak by ČT měla platit za to, že se na ni nějaký zoufalec dívá.
2. K čemu je Rada? Mám dojem, že existuje proto jen, aby byl úřad spokojen. Zbytečně vyhozené peníza za slavnou radu.

Jsem proti těmto poplatkům všeobecně, ale pokud už jsou a budou, souhlasím s bodem 1), k bodu 2) se neumím vyjádřit, nevím.

ad 1) Souhlas.
Mnozí lidé ani televizi či rozhlas nemají. A ti, kteří přijímač mají, třeba ani veřejnoprávní stanice nesledují.
ad 2) K čemu nějaká Rada vůbec existuje? A proč její členy odsouhlasují politici? Silně to zavání totalitou. Zrušit!

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..