Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

k jednání pléna Poslanecké sněmovny jsme se sešli ve čtvrtek 19. listopadu a pátek 20. listopadu. Tyto dva jednací dny byly z pohledu jednacího řádu Poslanecké sněmovny unikátní, neboť jsem svolal sedm mimořádných schůzí, což se v historii Poslanecké sněmovny doposud nestalo. Žádosti na jejich svolání jsem obdržel od všech poslaneckých klubů a také od vlády.

Minutou ticha jsme uctili památku zemřelých na onemocnění covid-19.

Hned v úvodu mé krátké rekapitulace našeho jednání bych zde rád zmínil usnesení, které jsme většinově přijali. Vyjádřili jsme v něm poděkování všem zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách, hasičům, policistům, vojákům, hygienikům a dalším, kteří se starají o pacienty s nemocí covid-19 a i jinak přispívají ke zvládnutí epidemie. Jejich každodenní náročné práce si velmi vážíme.

Ve třetím čtení, v rámci hlasování daňového balíčku, jsme zrušili takzvanou superhrubou mzdu. Zároveň jsme schválili zdanění hrubé mzdy 15 procenty a u osob s měsíčním výdělkem nad 140.000 sazbou 23 procenty. Současně jsme odhlasovali zavedení stravenkového paušálu, zvýšili jsme spotřební daň z tabákových výrobků.

Dále jsme ve třetím čtení odhlasovali vládní předlohu o evidenci skutečných majitelů, jež vychází z evropské směrnice.

Prodejci pojištění budou mít zřejmě delší lhůty na doklad odbornosti, schválili jsme to v příslušné poslanecké novele. Zmrazili jsme platy ústavním činitelům a soudcům na jeden rok.

Jak předlohu týkající se daňových změn, tak i schválené zákony o evidenci skutečných majitelů, o platu ústavních činitelů, o delších lhůtách na doklad odbornosti prodejcům pojištění bude ještě projednávat horní komora Parlamentu.

Vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, žádosti jsme vyhověli a nouzový stav prodloužili do 12. prosince 2020.

Jednali jsme v omezeném formátu a dodržovali platná hygienická nařízení vyhlášená vládou.

Radek Vondráček

Anketa

Poslanci s vědomím zvýšení schodku státního rozpočtu zrušili superhrubou mzdu. Zároveň schválili 15procentní zdanění hrubé mzdy, u osob s měsíční mzdou nad 140.000 schválili sazbu 23 procent. Jaký máte názor (ano/ne)?

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Novela zákona o návykových látkách

86 %

Znění návrhu

Vláda předložila sněmovně návrh zákona


86 %

Váš názor nás zajímá

Zvýší se dostupnost konopí pro léčebné použití novou zákonnou úpravou, která rozšiřuje okruh pěstitelů konopí?

Cílem novely je umožnit více subjektům pěstovat léčebné konopí a umožnit jeho vývoz. Návrh také zavádí elektronizaci receptů s modrým pruhem, které jsou určené pro předepisování některých léčivých přípravků s obsahem vysoce návykových látek. Novela zákona zavádí zcela nové podmínky pro vydání licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití. Doposud mohl léčebné konopí v ČR pěstovat pouze jeden dodavatel, kt. vzešel z výběrového řízení Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Nově nastavený licenční systém umožní pěstování rostlin léčebného konopí za účelem produkce a následné výroby léčivé látky konopí právnickým nebo fyzickým osobám. Tím dojde k výraznému navýšení počtu subjektů, kt. budou produkovat léčebné konopí. Jejich počet není předem omezen. Cílem je zvýšit počet pěstitelů, a tedy navýšit faktickou dostupnost konopí pro léčebné použití, a současně pomocí obchodní konkurence snížit jeho cenu pro české pacienty.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (49) Hlasuji pro NE (8) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Dostupnost konopí pro léčebné použití??? ANO, ale aby pěstírnu vlastnil VÝHRADNĚ stát, jinak se to zvrhne. Ti, kteří toto prosazují, mají jen své zájmy, nikoliv zájmy pacientů.

Josef Palan
07.08.20

Ano. Léčebné konopí by mělo být dostupné na lékařský předpis za "rozumnou cenu". A pro léčení vyjmenovaných nemocí by mělo být hrazeno ze zdravotního pojištění.

Určitě to bude zneužito a bude to to hrát do not pirátů

Pro nemocné, kteří to potřebují, to pomůže. Zneužívající: jestliže chasník, který zhulený autem zabil dívku dostane stejný trest jako ten, kdo pěstuje pro léčebné účely, nemůžeme se divit, ilegálů neubývá.

Zde jsem již na rozpacích. Většina uvádí pěstovat pod kontrolou, ale kdo bude provádět tyto kontroly??? Policie, ta má svých starostí dost a zavést další úřad je nesmysl. Drogy se přece pěstují doma, ve sklepě apod., a tam žádná kontrola nesmí jen s povolením soudu apod. Tak jak???

Dostupnost se možná zvýší. Ale u nás v Tp, je konopí dostupné i mimo lékárny. Běhají tu čtyři borci a ti vás vždy ochotně "zadealují"!

Problém je, že za distribucí konopí pro hulení je skryta i distribuce tvrdých drog. Legalizace konopí by jen ulehčila distribuci a šíření tvrdých drog.

Konopí pro léčebné účely má asi smysl. Ale obhájcům jde hlavně o hulení.

Petr Téra
29.06.20

Souhlasím s možností, aby mohl pěstovat konopí každý, kdo to požádá, ale vzhledem k tomu, že se jedná o rostlinu, kde je možné zneužití, je současně nutná kontrola, aby ke zneužití nemohlo docházet.

Ano ale jen pro zdravotní účel a zavést pořádnou kontrolu. Bez řádné kontroly by byl negativní dopad. V žádném případě nepodporuji pirátskou stranu.

U látek, nebo produktů náchylných ke zneužití, by se mělo postupovat opatrně a s ohledem na možná následná zneužití!

Ano. E-recepty také ano, ale zároveň veškerá evidence by měla být POUZE elektronicky, včetně ročního hlášení SÚKL.

Třetí pokus p-ě-s-t-o-v-a-l.

Nevím, proč v předchozím příspěvku se objevily hvězdičky. Patří tam slovo "pěstoval", a to snad není vulgární.

Je ještě jedna možnost, a to, že by konopí pěstoval přímo stát (tedy státní podnik nebo společnost, kde by stát měl majoritní podíl). Na příkladu n. p. Budvar se ukazuje, že není rozhodující vlastnictví, ale způsob řízení.

Cílem by mělo být zvýšit počet pěstitelů, a tedy navýšit faktickou dostupnost konopí pro léčebné použití, ale měl by to mít v kompetenci "stát". A měl by zajistit i přijatelnou cenu pro pacienty. Uváděné důvody se jeví spíše jako zástupné. To bychom si mohli časem vyrábět a pěstovat vše!

Žádné "rozšíření okruhu pěstitelů konopí", protože zde nechceme mít ráj konopníků ani následně legalizovat jeho používání (což je v pozadí). Konopí ať je oficiálně pěstováno pod důkladnou kontrolou certifikovanými registrovanými pěstiteli a jimi dodáváno za stanovené (ne přemrštěné) ceny.

Pavel BLAHA
12.06.20

Jsem pro. K tomu ale je nutná dûkladná a přísnê specifikovaná kontrola.

Musí být zavedena účinná kontrola. Možná se konkurencí sníží ceny pro pacienty ,kteří konopí potřebují k léčení svých nemocí a nebudou je shánět pokoutně.

Tak,tak, restrikce a přísnost musí být. A protože nemáme konopné ministerstvo je třeba zřídit lespkň vládního zmocněnce s pobočkami na krajích a patřičný počet zaměstnanců aby to všechno uhlídali. K popukání mně příjde zdůvodnění návrhu ohledně snížení ceny. Krok k soběstačnosti se značkou Klasa.

Asi ANO, ale POZOR, musí to být pod přísnou kontrolou, jinak se z toho stane velký kšeft pro *******y apod.

Zvýšit dostupnost léčebného konopí je dobrý počin. Domácí pěstování je ri***ové a pro mnohé těžko dostupné.

Souhlasím. Mít pouze jednoho dodavatele je vždy riskantní. Nezbývá než věřit, že si z přidělování licencí neudělá někdo trafiku.

Hlasuji ano a jen připomínám, že tabák je podstatně škodlivější !!!

Nemyslím si, že je dobře rozšiřovat dostupnost narkotik a návykových látek.

Hlasuji pro ano za předpokladu, že o všech ůkonech, od pěstění až po distribuci, bude vedná řádná evidence, a taky namátková kontrola o skutečnosti

Hlasuji ano s předpokladem řádné evidence a distribuce . Nesmí dojít k zneužívání.

Hlasuji ano a nezaváděl bych licencování, protože je to cesta ke korupci a neodpovídá to svobodnému podnikání. Současné zákony dokáží eliminovat a trestat nezákonnou činnost, viz výrobu alkoholu a tabákový průmysl.

Dával jsem hlas Ano, ale chci, aby pěstitelé konopí měli státem schválenou licenci na takovouto činnost. V žádném případě pěstování konopí nesmí být zakamuflováno v nějaké širší všeobecné živnosti.

Na otázku odpovídám ano! Názor ovšem mám, že by konopí měly pěstovat a popřípadě distribuovat licencované subjekty. Takže bych pěstování nerozšiřoval!

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2020. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..