Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Novela zákona o návykových látkách


Znění návrhu

Vláda předložila sněmovně návrh zákona


Váš názor nás zajímá

Zvýší se dostupnost konopí pro léčebné použití novou zákonnou úpravou, která rozšiřuje okruh pěstitelů konopí?

Cílem novely je umožnit více subjektům pěstovat léčebné konopí a umožnit jeho vývoz. Návrh také zavádí elektronizaci receptů s modrým pruhem, které jsou určené pro předepisování některých léčivých přípravků s obsahem vysoce návykových látek. Novela zákona zavádí zcela nové podmínky pro vydání licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití. Doposud mohl léčebné konopí v ČR pěstovat pouze jeden dodavatel, kt. vzešel z výběrového řízení Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Nově nastavený licenční systém umožní pěstování rostlin léčebného konopí za účelem produkce a následné výroby léčivé látky konopí právnickým nebo fyzickým osobám. Tím dojde k výraznému navýšení počtu subjektů, kt. budou produkovat léčebné konopí. Jejich počet není předem omezen. Cílem je zvýšit počet pěstitelů, a tedy navýšit faktickou dostupnost konopí pro léčebné použití, a současně pomocí obchodní konkurence snížit jeho cenu pro české pacienty.

Diskuze a hlasování u tohoto návrhu již není aktivní.


Komentáře ostatních hlasujících

Hlasoval jsem nějakým omylem pro. Po zamítnutí PS se ukázalo, že to měly být tři rostliny na osobu. To je množství, které snad ani jeden za rok nevykouří! Takže chyba tohoto systému spočívá v tom, že hlasováni nelze opravit!

Dostupnost konopí pro léčebné použití??? ANO, ale aby *****írnu vlastnil VÝHRADNĚ stát, jinak se to zvrhne. Ti, kteří toto prosazují, mají jen své zájmy, nikoliv zájmy pacientů.

Josef Palan
07.08.20

Ano. Léčebné konopí by mělo být dostupné na lékařský předpis za "rozumnou cenu". A pro léčení vyjmenovaných nemocí by mělo být hrazeno ze zdravotního pojištění.

Určitě to bude zneužito a bude to to hrát do not pirátů

Pro nemocné, kteří to potřebují, to pomůže. Zneužívající: jestliže chasník, který zhulený autem zabil dívku dostane stejný trest jako ten, kdo *****uje pro léčebné účely, nemůžeme se divit, ilegálů neubývá.

Zde jsem již na rozpacích. Většina uvádí *****ovat pod kontrolou, ale kdo bude provádět tyto kontroly??? Policie, ta má svých starostí dost a zavést další úřad je nesmysl. Drogy se přece *****ují doma, ve sklepě apod., a tam žádná kontrola nesmí jen s po****ním soudu apod. Tak jak???

Dostupnost se možná zvýší. Ale u nás v Tp, je konopí dostupné i mimo lékárny. Běhají tu čtyři borci a ti vás vždy ochotně "zadealují"!

Problém je, že za distribucí konopí pro hulení je skryta i distribuce tvrdých drog. Legalizace konopí by jen ulehčila distribuci a šíření tvrdých drog.

Konopí pro léčebné účely má asi smysl. Ale obhájcům jde hlavně o hulení.

Petr Téra
29.06.20

Souhlasím s možností, aby mohl *****ovat konopí každý, kdo to požádá, ale vzhledem k tomu, že se jedná o rostlinu, kde je možné zneužití, je současně nutná kontrola, aby ke zneužití nemohlo docházet.

Ano ale jen pro zdravotní účel a zavést pořádnou kontrolu. Bez řádné kontroly by byl negativní dopad. V žádném případě nepodporuji pirátskou stranu.

U látek, nebo produktů náchylných ke zneužití, by se mělo postupovat opatrně a s ohledem na možná následná zneužití!

Ano. E-recepty také ano, ale zároveň veškerá evidence by měla být POUZE elektronicky, včetně ročního hlášení SÚKL.

Třetí pokus p-ě-s-t-o-v-a-l.

Nevím, proč v předchozím příspěvku se objevily hvězdičky. Patří tam slovo "*****oval", a to snad není vulgární.

Je ještě jedna možnost, a to, že by konopí *****oval přímo stát (tedy státní podnik nebo společnost, kde by stát měl majoritní podíl). Na příkladu n. p. Budvar se ukazuje, že není rozhodující vlastnictví, ale způsob řízení.

Cílem by mělo být zvýšit počet *****itelů, a tedy navýšit faktickou dostupnost konopí pro léčebné použití, ale měl by to mít v kompetenci "stát". A měl by zajistit i přijatelnou cenu pro pacienty. Uváděné důvody se jeví spíše jako zástupné. To bychom si mohli časem vyrábět a *****ovat vše!

Žádné "rozšíření okruhu *****itelů konopí", protože zde nechceme mít ráj konopníků ani následně legalizovat jeho používání (což je v pozadí). Konopí ať je oficiálně *****ováno pod důkladnou kontrolou certifikovanými registrovanými *****iteli a jimi dodáváno za stanovené (ne přemrštěné) ceny.

Pavel BLAHA
12.06.20

Jsem pro. K tomu ale je nutná dûkladná a přísnê specifikovaná kontrola.

Musí být zavedena účinná kontrola. Možná se konkurencí sníží ceny pro pacienty ,kteří konopí potřebují k léčení svých nemocí a nebudou je shánět pokoutně.

Tak,tak, restrikce a přísnost musí být. A protože nemáme konopné ministerstvo je třeba zřídit lespkň vládního zmocněnce s pobočkami na krajích a patřičný počet zaměstnanců aby to všechno uhlídali. K popukání mně příjde zdůvodnění návrhu ohledně snížení ceny. Krok k soběstačnosti se značkou Klasa.

Asi ANO, ale POZOR, musí to být pod přísnou kontrolou, jinak se z toho stane velký kšeft pro *******y apod.

Zvýšit dostupnost léčebného konopí je dobrý počin. Domácí *****ování je ri***ové a pro mnohé těžko dostupné.

Souhlasím. Mít pouze jednoho dodavatele je vždy riskantní. Nezbývá než věřit, že si z přidělování licencí neudělá někdo trafiku.

Hlasuji ano a jen připomínám, že tabák je podstatně škodlivější !!!

Nemyslím si, že je dobře rozšiřovat dostupnost narkotik a návykových látek.

Hlasuji pro ano za předpokladu, že o všech ůkonech, od *****ění až po distribuci, bude vedná řádná evidence, a taky namátková kontrola o skutečnosti

Hlasuji ano s předpokladem řádné evidence a distribuce . Nesmí dojít k zneužívání.

Hlasuji ano a nezaváděl bych licencování, protože je to cesta ke korupci a neodpovídá to svobodnému podnikání. Současné zákony dokáží eliminovat a trestat nezákonnou činnost, viz výrobu alkoholu a tabákový průmysl.

Dával jsem hlas Ano, ale chci, aby *****itelé konopí měli státem schválenou licenci na takovouto činnost. V žádném případě *****ování konopí nesmí být zakamuflováno v nějaké širší všeobecné živnosti.

Na otázku odpovídám ano! Názor ovšem mám, že by konopí měly *****ovat a popřípadě distribuovat licencované subjekty. Takže bych *****ování nerozšiřoval!

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..