Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

mimořádně jsme se sešli ve středu 7. dubna, abychom projednali především nový volební zákon.

Odhlasovali jsme, že jednotlivé strany budou potřebovat pro vstup do Poslanecké sněmovny alespoň pět procent hlasů, dvoučlenné koalice nejméně osm procent hlasů a vícečetné koalice jedenáct procent hlasů. Voliči budou moci volit ve čtrnácti volebních krajích jako tomu bylo doposud. Nyní budou předlohu posuzovat senátoři.

Tato schválená novela volebního zákona byla připravena kvůli verdiktu Ústavního soudu z letošního února. Ten svým rozhodnutím zrušil jak způsob přidělování mandátů, tak i kvora pro koalice.

Druhým zákonem, který jsme projednali, je poslanecká novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. Zákon jsme projednali ve druhém čtení.

Neplatiči pokut za vybrané přestupky by mohli přijít například o část doplatku na bydlení či část příspěvku na živobytí. Úřady by jim z těchto dávek neuhrazené pokuty strhávaly.

Mezi vybranými přestupky předkladatelé uvádí přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Také při nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a i v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka.

O část dávek by přišli i lidé, kteří nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí.

Milí přátelé,

v těchto dnech nám aprílové počasí naplno ukazuje, co umí. Věřím ale, že se pěkných jarních dnů přece jen brzy dočkáme.

Zdravím vás srdečně!

Radek Vondráček

Anketa

Využijete online sčítání lidu?

  • ANO 19 hlasů
  • NE 2 hlasy

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Novela zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

92 %

Znění návrhu

Vláda předložila sněmovně návrh zákona


92 %

Váš názor nás zajímá

Zvýšili by jste inovační výkonnost České republiky?

Cílem návrhu je: - zvýšit inovační výkonnost České republiky, - zjednodušit a zpřehlednit členění výdajů na výzkum, vývoj a inovace, - zefektivnit rozdělování účelových prostředků na programy a skupiny grantových projektů, - zajistit optimální podmínky pro řešení grantových projektů, - zjednodušit administrativu v systému výzkumu, vývoje a inovací, - zajistit otevřený přístup k vědeckým informacím, - možnost pověřit ústřední a jiný správní úřad zajišťováním mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (36) Hlasuji pro NE (3) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Kdo by nechtěl ? Ale zatím se to žádné vládě od r. 1990 nepodařilo. Nějaké inovace sem přinesli zahraniční investoři, ale to jsou jen jakési subdodávky k jejich finálním dodávkám do světa ( vyjma Škody MB ). Iniciativa musí vycházet ze samotných výrobních firem.

Bylo by to potřebné, ale v současné době, při struktuře naší produkce, zaměřené na subdodávky, asi nemožné. Je třeba se zaměřit na obory, které tím nejsou zatíženy, ale je jich příliš málo.

Tak ta inkluze to byl něpodarok, ale jinak se domnívám, že máme dost odborných pracovišť která nám dělají čest. Neobávám se, že bysme nějak ztráceli na čelo pelotonu!

Ano, jenže to vyžaduje vysoce vzdělanou společnost. Zatím ale děláme opak: bezbřehá inkluze (největší zločin v základním školství!), neustálé úlevy u maturit a přijímacích zkoušek, ztráta prestiže vysokoškolského vzdělání, hlavně technických oborů, zaplevelení výuky zbytečnostmi atd.

Podporu výzkumu určitě ano, ale samotná novela zákona tomu podle mého názoru vůbec nepomůže.
Jinak věřím, že v otázce to smutné "by jste" namísto českého "byste" by nenapsal nikdo z nás seniorů.

Ano a směřoval bych velké procento na vývoj fúzního reaktoru, ve kterém jsme opravdu dobří a který by vedl ke správnému směrování restrukturalizaci našeho průmyslu. Další inovační směr je vodíková technologie.

Žádný návrh nemůže zajistit zvýšení inovační výkonosti . Řekl bych že je důležité aby z výsledků inovací měla prospěch naše zem a ne zahraniční nadnárodní společnosti .

Správná cesta.

Budoucnost ČR je v její výkonnosti, zvl. po všech těch nesmyslných koronavirových opatřeních.

Není třeba žádný nový zákon, na všechno již zákony jsou. Je třeba jen kontrolovat, jestli poskytnuté peníze na vývoj a výzkum něco přinesly do praxe. Žádné výsledky výzkumu, které nepřinesou výrobě a společnosti finační nebo produktivní výhodu, nikdo do své činnosti neaplikuje.

Hlasoval jsem pro ANO, ale inovace si jde vlastní cestou ať chceme, nebo ne! A docela se jí to daří. Podívejte se, jak tak nepříjemná věc jako je pandemie, "pomáhá" nacházení dříve neznámých řešení!

NE zatím ne. A to z mnoha důvodů... jedním z nich je návratnost investice a musím se tedy vždy ptát kolik halířů z 1 Kč se vrátí do rozpočtu ČR. Jaký je to tedy Inovativní cíl České republiky 21 ?? Těžká byrokracie právní systém v kombinaci ještě z dob C.K RAKOUSKA a Československa 1918----38..

Kdo by nechtěl ? Ale krásně to vystihl pan Hnzal, jak dnešní úředníci jsou schopni se domoci nového úřadu a teplých postů u každé příležitosti. Krásně se nám teď objevili noví znalci a vševědí při hodnocení řešení situace s kovidem, a od těch radší dál

Souhlasím skoro se všemi příspěvky a zejména s panem Hemzalem a Pospíšilem.

Inovace ano, zaostáváme za světem jedna radost. Jenom nevytvářejme zase nějaký nový úřad nebo dokonce úřady. Ať jsou schopní a šikovní lidé dobře odměňování ..... - po předvedení výsledků svých inovací.

Kdo by nechtěl? Ale úředníkům o žádnou inovaci nejde, jde jim jen o nový úřad s novými koryty. Vědeckotechnické poznatky přístupné jsou i teď, ale největším problémem je nekompetentnost a přebujelá administrativa. Toto žádný další úřad nevyřeší, stávajících úřadů je víc než dost!

Na jednoduchou otázku jednoduchá odpověď. Kdo by nechtěl. Jenže s touto vládou to už časově nepůjde.

Ony ty inovace na první pohled vypadají jako prospěšné, otázka je, zda se musí vše každé čtyři roky "inovovat", jak se ne první pohled zdá!

Souhlas s panem *****kem. Zásadní je definice výzkumných priorit a následně vypsat grantové úkoly.
Důležitá je kontrola výsledků výzkumu a využití výsledků a jejich zveřejnění.

Toto není otázka na ano-ne. Souhlasím s předchozími komentáři.

Josef Geier
19.01.21

Mohlo by to výzkum a inovace podpořit za předpokladu, že o grantech a dotacích na využití výsledků výzkumu budou rozhodovat kompetentní odborníci a ne úředníci bez vztahu k oboru, o kterém rozhodují.

Transparentnost a vyšší efektivita práce pro uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi

Přínosem je mimo jiné i to, že novela stanovuje maximální lhůtu pro využití konkrétních výsledků. Ta dosud nebyla omezena, což v praxi umožňovalo uzavírání formálních a často nefunkčních smluv na desítky let...

Na tento dotaz nelze hlasovat ANO/NE. Rada vlády pro VVI je nefunkční. Metodika 2017+ nemá jasná pravidla financování. V Radě by se měl zásadním způsobem snížit počet teoretiků.
Začít by se mělo definováním výzkumných priorit a podle toho vypsat grantové úkoly.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..