Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Kuloáry


Přehled archivovaných diskuzí:
Budou-li státní zaměstnanci naočkovaní proti nemoci covid-19, mohou požádat o dva dny placeného volna. Jak se díváte na tento vstřícný krok, který vláda 30. července 2021 schválila?
Poslanci většinově schválili odškodnění dotčeným obcím na Zlínsku za výbuchy munice v roce 2014. Obdrží téměř 700 milionů korun. Jak hodnotíte toto odškodnění?
Poslanci schválili od ledna příštího roku zvýšení důchodů o 300 korun. Podle důvodové zprávy k návrhu zákona by dodatečné zvýšení penzí stálo příští rok státní pokladu 10,6 miliardy korun. V rámci rozpravy vystoupili někteří poslanci s argumenty, že si stát toto navýšení nemůže dovolit. Jaký je Váš osobní názor na zvýšení penzí?
Neplatiči pokut pravděpodobně přijdou o část doplatku na bydlení i příspěvku na živobytí, pokud opakovaně neplatí pokuty za vybrané závažné přestupky. Úřady by jim z těchto dávek neuhrazené pokuty strhávaly. Poslanci tuto úpravu schválili v zákoně o hmotné nouzi. Kritici předlohy během rozpravy zdůrazňovali potřebu sociální práce místo represe - zvláště v sociálně vyloučených lokalitách. "Je to silný vzkaz lidem, kteří si neváží solidarity většinové společnosti," uvedl naopak v rámci diskuse předkladatel. Cílí podle Vás tento zákon správně na občany, kteří ignorují pravidla? Zhorší se díky tomuto zákonu ještě více jejich životní situace? Vzroste počet krádeží?
Schválený zákon o elektronizaci zdravotnictví usiluje o právní zakotvení nových pravidel a technologií v oblasti elektronizace zdravotnictví. "Zdravotnictví je o krok blíž k elektronické komunikaci mezi pacientem a lékařem a lékaři navzájem," uvedl ministr zdravotnictví. "Důležitost elektronizace se ukázala již během pandemie covid-19, kdy například eRecept sehrál velmi pozitivní roli," řekl ministr zdravotnictví. Přispěje podle vás tento zákon k lepšímu fungování zdravotnictví? Je sdílení informací (osobních údajů) bezpečné?
Poslanci schválili rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Úřad by mohl kontrolovat například hospodaření České televize, Českého rozhlasu, statutárních měst a krajů či zdravotních pojišťoven, ale i státních podniků a fondů. Nejvyšší kontrolní úřad nyní prověřuje jen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Podporujete rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu?
Poslanci schválili takzvaný nízkouhlíkový zákon "Lex Dukovany". Vládní předloha má zavést způsob stanovení výkupní ceny z nového bloku elektrárny, což souvisí se zajištěním financování celého projektu. Pro výstavbu bude možné využít pouze technologie od dodavatelů ze států, které přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách. Rusko a Čína mezi tyto státy nepatří. Jaký máte v obecné rovině názor na situaci kolem nového bloku dukovanské elektrárny?
Skupina poslanců požádala předsedu Poslanecké sněmovny o svolání mimořádné schůze k "vyslovení nedůvěry Vládě České republiky". Jak byste ohodnotili fungování vlády v tomto volebním období? Hlasovali byste "pro" vyslovení nedůvěry české vládě?
Nový stavební zákon byl poslanci schválen. Základní přínosy vládní předlohy: jeden úřad, jedno řízení, kterým se stavba povolí, dodržování stanovených lhůt, digitalizace celého procesu. V konečném důsledku bude celé stavební řízení probíhat rychleji a bude výrazně zjednodušené. Zákon nyní dostanou k projednání senátoři. Souhlasíte s poslanci? Podpořili byste tento zákon? Anebo máte připomínky a výhrady?
Do druhého čtení prošel vládní návrh o ochraně oznamovatelů. Předloha mimo jiné stanovuje podmínky pro podávání oznámení a podmínky poskytování ochrany osobám, jež oznámení podaly. Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o protiprávním jednání, které "nese znaky trestného činu nebo přestupku". V souvislosti s projednáváním tohoto zásadního protikorupčního opatření v Česku se v březnu kladně vyjádřila Transparency International (Česká republika byla hodnocena ze zemí Evropské unie nejlépe). Jaký máte názor v obecné rovině na zákon na ochranu oznamovatelů korupce nebo nekalého jednání?
Evropský parlament schválil v dubnu svůj mandát k jednání o návrhu zavést "Certifikát Evropské unie pro covid-19". Certifikát by měl být v papírové nebo digitální formě. Měl by obsahovat informace o očkování cestujícího proti covid-19, případně o negativním výsledku testu či o překonání covid-19. Nejedná se tedy o cestovní doklad. Evropští zákonodárci jej chtějí zavést ještě před zahájením letní turistické sezóny. Zjednoduší certifikát cestování? Omezí diskriminaci cestujících?
Poslanci dali šanci poslaneckému návrhu, který trestá za mazání příspěvků uživatelů na sociálních sítích. Podle návrhu by za mazání příspěvků hrozilo správcům či provozovatelům platforem tříleté vězení, zákaz činnosti nebo peněžitý trest. Podporujete trestání omezování svobody projevu na sociálních sítích? Anebo se domníváte, že by se svoboda projevu měla na sociálních sítích regulovat?
Poslanci dali šanci poslaneckému návrhu, který má za cíl uzákonit manželství pro páry stejného pohlaví. Návrh zákona přikázali k projednání sněmovním výborům. Jste pro přijetí toho zákona?
Vrbětice, česká diplomacie, solidarita Evropské unie.
Poslanci schválili, že dlouhodobě bezvýsledné exekuce se budou zastavovat, přičemž i zabavování movitých věci se částečně omezí. Se schváleným zákonem nebyla ministryně spravedlnosti spokojená. Nespokojenost vyjádřili i některé opoziční a koaliční poslanecké kluby. Zákon budou nyní projednávat senátoři. Podle údajů Exekutorské komory je k loňskému listopadu celkem exekucí 4 330 351. Zadlužený musel v průměru splácet bez úroků a poplatků 441 200 korun. Je zastavení bezvýsledných exekucí krok správným směrem?
Poslanci schválili vrácený zákon o potravinách v senátní verzi. To znamená vyřadili povinné kvóty na české potraviny, opětovně potvrdili pokuty za potraviny dvojí kvality a rozhodli, že hygienické stanice budou i nadále kontrolovat restaurace a další otevřené stravovací provozy. Znevýhodní podle vás tento zákon české zemědělce? Budou české potraviny dražší?
V novele zákona o pozemních komunikacích poslanci odhlasovali mimo jiné, že motoristé budou muset objíždět cyklisty ve vzdálenosti 1,5 metru, v oblastech s omezenou rychlostí na 30 kilometrů v hodině na metrovou vzdálenost. Navrhovatelé tuto změnu zdůvodnili větší bezpečností cyklistů a měla by platit od července. Jsou podle vás řidiči vůči cyklistům v rámci silničního provozu bezohlední?
Skupina poslanců v čele s Radkem Vondráčkem navrhla vložit "přestupek" do jednacího řádu Sněmovny za nepřístojné chování poslance. Pokud by se poslanec dopustil přestupku, mandátový a imunitní výbor by mu mohl v disciplinárním řízení udělit sankci až do výše jednoho platu a paušálních náhrad. Nyní může Sněmovna řešit nepřístojné chování poslance jen velmi omezeně. Novela by měla být projednána zrychleně hned v prvém čtení. Jaký máte názor na novelu sněmovního jednacího řádu?
Poslanci 26. března prodloužili nouzový stav, o který vláda požádala. Současně odhlasovali usnesení, podle kterého by měla vláda omezující pohyb obyvatel v rámci okresů ukončit nejpozději 6. dubna. Dále schválili, aby vláda zrušila povinné nošení roušek v zastavěné části obce. Jde o případy, kdy je člověk na ulici sám či se svým blízkým. Jaký je Váš pohled na prodloužení stavu nouze? Měla by podle Vás vláda po velikonočních svátcích začít pomalu rozvolňovat opatření proti onemocnění covid-19?
Poslanci Volný i Bojko byli kvůli ignorování opatření proti šíření koronaviru už opakovaně vykázáni z jednacího sálu. "Předpokládám, že od variabilního týdne (v týdnu od 22. března) budeme mít ochranu těch, kteří sedí okolo ve formě plexiskla,“ uvedl Radek Vondráček. Přispěje ochranná bariera (plexisklo) u poslaneckých lavic k ochraně ostatních poslanců? Jak vnímáte situaci kolem poslanců Volného a Bojka?
Parlamentní obstrukce či zablokování nebo zdržování. Jaký máte názor v obecné rovině na tento jev, jenž bývá součástí při jednáních v Poslanecké sněmovně?
Je podle vás maturita zkouškou dospělosti (to znamená zakončení úplného středoškolského vzdělání ohodnocením znalostí a dovedností), anebo je to pouze formalita s úředním razítkem?
Vládní novela navrhuje dvě varianty. První varianta počítá se čtrnácti volebními kraji, zrušený d'Hondtův systém přepočtu hlasů nahrazuje Hareovou kvótou. Druhá varianta by nahradila čtrnáct krajů jedním volebním obvodem a pro přepočet hlasů na mandáty by byla zavedena Hagenbach-Bischoffov kvóta. Poslanecký návrh novely počítá se čtrnácti volebními kraji. Některá z variant vládního návrhu má větší šanci na přijetí. Jaký je Váš názor na návrhy variant volebních krajů?
Do druhého čtení prošel opoziční návrh na poskytnutí jednorázového příspěvku 6000 korun samoživitelkám a samoživitelům, dopad na státní rozpočet bude tři miliardy korun. Osamělí rodiče patří podle předkladatelů ke skupinám lidí, které byly nejvíce postiženy propadem příjmů při koronavirové krizi. Částku by dostali také rodiče malých dětí s rodičovským příspěvkem. Vláda ve svém stanovisku mimo jiné poukázala na to, že návrh zákona nebere v potaz počet dětí a že podporu by mohli dostat i movití rodiče. Dále vláda poukazuje na to, že podle návrhu by na dotaci zřejmě měli nárok jen ti osamělí rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Podmínky by navíc podle vlády mohlo splnit více lidí při péči o totéž dítě, a to při střídavé péči. Předkladatelé k tomuto návrhu připravují komplexní pozměňovací návrh, který bude vycházet z připomínek vlády. Podporujete schválení této předlohy?
Předseda Senátu v neděli 28. února v médiích vyzval k solidaritě mezi lidmi. Ti občané, kteří jsou na home office a krize je zatím nepostila, by měli dát část své mzdy lidem v krizi. ..... Následně 1. března svůj návrh upřesnil: „Možností je zmrazit příjmy lidí, kteří dělají ve státní sféře. Myslím zejména ty, kteří mají výplaty pořád stejné, nijak se jich ta pandemie nedotkla a zároveň nejsou extra vytížení. Rozhodně tedy nemyslím zdravotníky nebo učitele,“ uvedl. Co si o tomto dalším návrhu myslíte?
Od 27. února po dobu 30 dnů vyhlásila vláda další nouzový stav tentokrát s velmi přísnými opatřeními. Důvody jsou rychlé šíření takzvané britské mutace, ale i potvrzený výskyt takzvané mutace jihoafrické. Dále pak velký nárůst těžkých případů pacientů s nemocí covid-19 a kritická situace v nemocnicích. Z vystoupení některých opozičních poslanců stále zní, že restrikce špatnou koronavirovou situaci nevyřeší. Podaří se vládě současné špatné predikce zastavit s vědomím toho, že občané jsou již unaveni z neustálých zákazů?
Státní rozpočet na rok 2021 poslanci navýšili z původně schválených 320 miliard na 500 miliard korun. Ministryně financí to odůvodnila výdaji na boj proti epidemii. Jaký máte názor na navýšení schodku státního rozpočtu na rok 2021?
Vláda na žádost hejtmanů vyhlásila nouzový stav na čtrnáct dnů. V platnost vstoupí 15. února a trvat bude do 28. února. "Kraje budou postupovat jednotně, především proto, aby se neměnily podmínky z minuty na minutu. Dáváme celé politické reprezentaci pouze 14 dní a žádáme, aby se dohodli a projednali v Poslanecké sněmovně pandemickou legislativu“, vyjádřil se předseda Asociace krajů. Podle premiéra zvítězil zdravý rozum nad politikařením ve Sněmovně. Jaký je Váš názor na dohodu krajů s vládou na pokračování stavu nouze?
Vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Ve čtvrtek 11. února poslanci vládě nevyhověli a prodloužení stavu nouze nepodpořili. Vláda nemůže zvládat krizi jen restrikcemi, tvrdí opozice. Větší odpovědnost nyní pravděpodobně přejde na hejtmanství. Někteří hejtmani oznámili (v pátek 12. února), že chtějí vyhlásit stav nebezpečí, který umožňuje například regulovat pohyb obyvatel nebo nařizovat pracovní povinnost. Je konec nouzového stavu podle vás dobré řešení? Nebo si myslíte, že měl být prodloužen?
Ústavní soud vyhověl přes rok staré stížnosti skupiny senátorů. Koalicím stran a hnutí bude nyní stačit pro vstup do Sněmovny 5 procent. Uzavírací klauzule, které platily od roku 2000, shledal v rozporu s Ústavou České republiky (pro dvoukoalici 10 procent, pro trojkoalici 15 procent). Upravil i přepočet hlasů na počet poslanců. Změny začnou platit dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, k odkladu nebyl podle soudu důvod. Ústavní soud nebyl při rozhodování o volebním zákoně jednotný, čtyři soudci měli odlišné stanovisko. Zákon se bude týkat již letošních podzimních voleb. Jaký máte názor na tuto zásadní změnu ve volebním zákoně?
V zákoně o pedagogických pracovnících schválili poslanci, že na středních školách a na druhém stupni základních škol by mohli učit i odborníci bez pedagogického vzdělání. Dle ministerstva školství je v některých oborech nedostatek učitelů. Zákon budou posuzovat ještě senátoři. Podporujete schválení této změny v zákoně o pedagogických pracovnících?
Poslanci budou projednávat návrh zákona, který omezuje spotřebu vybraných plastových výrobků. Návrh zahrnuje několik opatření. Od úplného zákazu některých výrobků, přes omezení jejich spotřeby, až po povinné příspěvky výrobců na úklid obcí a měst. Zákon přímo zakazuje (pravděpodobně od července letošního roku) plastové vatové tyčinky, plastové příbory, talíře, brčka, míchátka, tyčky k balonkům, nádoby na potraviny, kelímky a nádoby na nápoje. Je to podle vás krok správným směrem? Budou potraviny nebo nápoje dražší? Používáte již nyní raději ekologické nebo znovupoužitelné obaly?
V zákoně o potravinách byl schválen pozměňovací návrh poslanců SPD řešící povinný minimální podíl potravin vyprodukovaných v České republice. Tato potravinová kvóta by měla platit od příštího roku a bude se týkat prodejen o ploše nad 400 metrů čtverečních. Potraviny do ní zahrnuté jsou například vejce, med, květák, zelí, česnek, čerstvé i chlazené maso hovězí, vepřové a skopové, řepkový, slunečnicový olej, mléko, sýry a tvaroh. Zákon dále nově zavádí tresty za prodej potravin dvojí kvality (až 50 milionová pokuta). Podělte se o názor na tento návrh .... a jak vnímáte v obecné rovině zavádění kvót na tuzemské potraviny v obchodech?
V zákoně o potravinách schválili poslanci změnu dozoru nad stravovacími provozy otevřeného typu (restaurace, cukrárny, kavárny apod.). Podle schváleného znění by nyní měla kontrolu provádět Státní zemědělská a potravinářská inspekce (původně hygienické stanice). Zákon budou ještě posuzovat senátoři. Jak tuto dozorující změnu vnímáte?
Vláda představila "Metodický plán očkování občanů proti covid-19". Nyní probíhá očkování nejrizikovějších skupin obyvatelstva, tedy nejstarších seniorů či vybraných zdravotníků. Od února by měly být naočkovány prioritní skupiny obyvatelstva, senioři nad 65 let, lidé s vybranými chronickými chorobami a zaměstnanci v důležitých povoláních pro stát. Od května pak ostatní skupiny obyvatelstva. Jaký máte názor na jednotlivé fáze plánu vlády k očkování obyvatelstva?
Centrální rezervační systém pro očkování proti covid-19 bude spuštěn v pátek 15. ledna. Zájemce o očkování nejprve na webu při vstupu do formuláře zadá telefonní číslo, na které mu přijde PIN kód pro potvrzení. Poté bude zadávat jméno, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo a název své zdravotní pojišťovny. Také si vybere preferované místo, kde se chce nechat očkovat. Je pro vás tento typ přihlášení se k očkování pohodlný? Jaký je Váš osobní názor na centrální evidenci očkování?
Ministr zdravotnictví zveřejnil návrh zákona, který řeší, jak se bude vakcína proti covid v první fázi nakupovat a kdo ji dostane mezi prvními. Měli by to být zejména senioři a lékaři v první linii. Stát a pojišťovny by za očkovací dávky pro prvních 3,5 milionu občanů měly zaplatit přibližně 1,3 miliardy korun. Očkování by mělo být zdarma a dobrovolné. Ministr zdravotnictví uvedl, že cílem je 65ti až 70ti procentní proočkovanost občanů České republiky. Jaký máte názor na tento návrh zákona?
Poslanci schválili tzv. chráněný účet pro dlužníky v exekuci. Musí ho založit banka zdarma na žádost dlužníka a vést jej za podmínek jeho běžného účtu. Budou se zde shromažďovat peníze, které exekuci nepodléhají a které jsou určeny k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. Dlužník může mít pouze jeden chráněný účet. Zákon by měl platit od dubna příštího roku. Jaký máte názor na tuto pomoc dlužníkům?
Pokud by byl přijat pozměňovací návrh předsedy vlády na zrušení superhrubé mzdy zaměstnancům od ledna příštího roku a na zavedení sazeb 15 a 23 procent z hrubých výdělků, znamenalo by to zvýšení schodku státního rozpočtu přibližně o 80 miliard korun. Jak vnímáte tento návrh? Poslanci by o návrhu měli hlasovat ve čtvrtek 19. listopadu.
Předkladatel (ministerstvo pro místní rozvoj) připravil novelu, která si klade za cíl zrychlení povolovacích procesů. Je to kompromis mezi zájmy stavebníků a veřejnými zájmy. Stavebníci budou do roka vědět, zda mohou začít stavět. Většina dotčených orgánů bude integrovaná do jednoho úřadu. Jak vnímáte v obecné rovině návrh nového stavebního zákona?
Poslanci dnes, tj. 30. října, obdrželi návrh státního rozpočtu na příští rok. Návrh počítá se schodkem 320 miliard korun. První čtení proběhne v průběhu druhého listopadového týdne, druhé čtení v prvním prosincovém týdnu a závěrečné hlasování je plánované na 16. prosince 2020. Jaký máte názor na výši deficitu?
Jak vnímáte další zpřísnění pro občany v rámci nouzového stavu? Od 22. října vláda až na výjimky zakázala volný pohyb občanů a maloobchodní prodej. Od 28. října platí zákaz nočního vycházení.
Cílem návrhu je zvýšení transparentnosti lobbistické činnosti. Zřízením registru lobbistů a lobbovaných by měl být položen základ k zakotvení lobbingu jako legitimní činnosti, a hlavně k jeho odlišení od netransparentního lobbování. Informační povinností o lobbistických kontaktech jak na straně lobbistů, tak na straně lobbovaných dojde k posílení veřejné kontroly nad kontakty mezi veřejnými funkcionáři a zástupci zájmových skupin. Zlepší přijetí tohoto návrhu důvěru veřejnosti k obecnému chápání pojmu lobbing a především k samotné činnosti lobbistů?
Vláda vyhlásila od 5. října druhý nouzový stav v roce 2020. Od 12. a 14. října zpřísnila protikoronavirová opatření. Jak vnímáte současnou koronavirovou situaci v naší republice (záchrana lidských životů versus ekonomické dopady)?
Kurzarbeit má firmám a zaměstnancům pomoci překlenout dobu při ekonomických potížích, kdy hrozí propouštění. Při jeho zavedení se lidem zkrátí pracovní úvazek, firmy platí zaměstnancům za odpracované hodiny, stát poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Vláda navrhuje státní příspěvek 70 procent předchozí čisté mzdy za dobu nepřidělování práce. Podělte se svým názorem na tuto problematiku.
Pokud policisté a celníci při kontrole vozidla zjistí, že majitel nezaplatil dříve uloženou pokutu, mohli by na základě vládní novely (prvé čtení) nově požadovat na místě její zaplacení. Při nezaplacení by měli právo zadržet registrační značku vozidla nebo „technicky“ zabránit jeho odjezdu (použít tzv. botičku). Zaplacení pokuty bude možné v hotovosti i platební kartou. Pomůže toto opatření k dodržování silničních předpisů?
Vládní návrh zavádí nové podmínky pro jeho pěstování. Doposud mohl v České republice pěstovat jeden dodavatel (vzešel z výběrového řízení Státního ústavu pro kontrolu léčiv). Předloha nastavuje systém, který za účelem produkce a následné výroby léčebného konopí umožní pěstování právnickým nebo fyzickým osobám. Tím dojde k výraznému navýšení pěstitelů (počet v novele není omezen). Jste pro navýšení pěstitelů léčebného konopí?
Vláda reaguje na „energetické šmejdy“. V prvním čtení je novela, která zavádí nový druh podnikání - zprostředkovatelskou činnost na základě oprávnění uděleného Energetickým regulačním úřadem (všichni zprostředkovatelé tak budou dohledatelní v jeho registru). Časově omezuje plnou moc ke zmocnění obchodníka či zprostředkovatele jednat v zastoupení (do šesti měsíců od udělení), umožní odstoupení od smluv uzavřených po telefonu bez sankcí, upravuje přestupky včetně sankcí pro obchodníky bez licence. Jak hodnotíte tuto novelu?
Ve Sněmovně je před druhým čtením paušální daň. Živnostníci a podnikatelé (OSVČ s ročním příjmem z podnikání do 800 000 Kč a neregistrovaní k platbě DPH) budou mít možnost díky jedné platbě (jedním formulářem) vyřešit daň z příjmů, sociální a zdravotní pojistné. Má o ni zájem 78 % dotázaných živnostníků, jak uvádí Ministerstvo financí. Měsíčně vychází na 5740 korun a měla by být spuštěna 1. ledna 2021. Jak hodnotíte tento návrh?
Pokud by navýšení penzí bylo o 500 korun, senioři by měsíčně dostali až o 1 340 korun navíc. Vláda také uvažuje o jednorázovém příspěvku 5 000 korun. Jste s těmito návrhy spokojeni?
Jsou součástí měst, hlavně Prahy. Chybí jim dezinfekce, roušky, domov. V koronavirovém období ohrožená skupina. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí žije v České republice cca 24 tisíc bezdomovců. Pomoc jim nabízejí především dobrovolníci a charity. Pohled občanů na lidi bez domova je rozmanitý (solidarita, pomoc, respekt k lidskému životu, krádeže, obtěžování ..). Jak tento problém osobně vnímáte?
Na podzim zahájí poslanci debatu nad novelou, která rozšiřuje Listinu základních práv a svobod o právo na obranu života zbraní. Evropská unie přitom v současné době omezuje vlastnictví zbraní a to i legálně držených. Měl by podle vás Parlament tento návrh změny ústavního zákona, ke kterému je nutná v obou komorách třípětinová většina hlasů, podpořit?
Platíte v obchodech při běžných nákupech kartou nebo v hotovosti? V prvním čtení se nachází návrh, který si klade za cíl zachovat právo platit v České republice v hotovosti a zároveň také zachovat povinnost druhé strany, tedy zejména obchodníků, hotovost přijímat.
Novela, jejímž cílem je zavést motivační princip k zaměstnávání seniorů je nyní ve Sněmovně v prvním čtení. U osob zohledňuje věkovou hranici 60 let, délku účasti na důchodovém pojištění a minimální platbu sociálního pojištění 35 let. Splňuje-li jedinec tyto podmínky, může stát převzít úhradu části zdravotního pojištění za zaměstnavatele. Ten by měl snížené odvody o sumu zdravotního pojištění, oproti mladšímu zaměstnanci. Jak vnímáte tento návrh zákona (zaměstnavatelé versus zaměstnanci)?
Ve Sněmovně se nyní diskutují poslanecké novely týkající se požití alkoholu a jeho tolerance u řidičů, cyklistů a vodáků. S výjimkou rizikových skupin navrhují předkladatelé u řidičů a cyklistů toleranci do 0,05 %, u vodáků zproštění odpovědnosti za přestupek. Měla by podle vás Česká republika v rámci dopravy opustit nulovou toleranci alkoholu?
Třídění odpadů, zvýšení recyklace a zejména odklon od skládkování obsahuje nová odpadová legislativa (zákon o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností a novela o obalech), kterou nyní poslanci diskutují. Podle Českého statistického úřadu u nás vznikne ročně kolem 3 milionů tun komunálního odpadu. Jak vnímáte vliv odpadů na životní prostředí České republiky?
V souvislosti se současným suchem navrhuje část poslanců zakotvit do české Ústavy ochranu vody a půdy. Přírodní zdroje jsou už definovány v zákoně o životním prostředí a také v zákoně o majetku České republiky. Je podle vás nutné novelizovat nejvyšší zákon naší republiky?
Kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru má letošní schodek státního rozpočtu vzrůst na 500 miliard korun. Může si podle vás Česká republika tento deficit dovolit?
Míra nezaměstnanosti dosahovala podle Ministerstva práce a sociálních věcí letos v únoru a březnu 3 procent. V dubnu se zvedla na 3,4 procenta a v květnu na 3,6 procenta (tj. cca 266.000 lidí). Můžeme v letošním roce udržet nezaměstnanost pod 5 procent?
V současné době se hodně diskutuje návrh na úplné zrušení klecového chovu slepic. Jak vnímáte tento návrh, který je ve Sněmovně před závěrečným hlasováním?
Díky současným dešťům se sucho zmenšilo, přesto v půdě chybí hektolitry vody. Vytváření nových vodních zdrojů, zodpovědné hospodaření se srážkovými vodami, šetření vodou v různých technologiích, to jsou možná řešení. Podělte se se svým názorem k tomuto problému. Jak jej vnímáte?
Podle pozměňovacího návrhu k novele zákona o potravinách by v příštím roce musely supermarkety nabízet minimálně 55 % českých potravin a každým rokem tuto produkci navyšovat až na finálních 85 % v roce 2027. Rádi bychom znali váš názor na tento návrh.
Poraďte vládě: která další opatření byste chtěli, aby ještě vláda pro naše občany přijala?
Měl by se podle vás návrh zákona o dani z nabytí nemovitosti projednat v Poslanecké sněmovně v co nejkratší lhůtě?
Vláda schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti a v rámci standardního legislativního procesu bude zákon projednán Poslaneckou sněmovnou. Jaký je váš názor na tuto novelu?
Jak si podle vás poradily jednotlivé státy Evropské unie s pandemií koronaviru? Posílí současná krize Evropu jako celek?
Vláda schválila návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu, který předloží Parlamentu k projednání ve stavu legislativní nouze. Cílem mimořádného zákona je pomoci spolkům a sportovním organizacím, které byly postiženy dopady koronavirové krize. Na tyto neziskové organizace se totiž nevztahuje žádný ze zatím vládou vypsaných programů na pomoc ekonomickým subjektům. Vláda proto navrhuje v tomto směru rozšířit pravomoci Národní sportovní agentury, aby mohla připravit návrh příslušného dotačního programu. Podpořili byste tento návrh zákona?
Souhlasíte s prodloužením nouzového stavu do 25. května 2020 tak, jak navrhuje vláda?
Mají občané ČR při řešení celosvětových krizových situací spoléhat na: vedení EU, Vlády ČR nebo spolupráci EU a Vlády ČR?
Jak hodnotíte kroky Vlády ČR v souvislosti se šířením epidemie koronaviru?
Jaký je váš názor na odklad státních maturit? Jaké varianty postupu byste navrhovali?
Stanislav Křeček bude příštích 6 let novým ombudsmanem. Máte zkušenosti s úřadem ombudsmana? Pokud ano, poradili byste mu, co změnit?

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..